logowanie | rejestracja
capri.pl » poczta

Poczta elektroniczna @capri.pl

Dostęp do poczty elektronicznej na capri.pl możliwy jest na dwa sposoby: konwencjonalny dostęp za pomocą dedykowanego klienta poczty (MUA - Mail User Agent) poprzez protokoły IMAP/POP3/SMTP, albo za pomocą przeglądarki www. Pierwsza metoda jest ogólnie rzecz biorąc dużo efektywniejsza, ale druga metoda pozwala na dostęp do konta z dowolnego miejsca bez konfiguracji programu pocztowego. Obydwa sposoby dostępu opisane są w dalszej części.

Niezależnie od sposobu dostępu, dla każdego konta zdefiniowane są:

Adres e-mail to adres, na jaki poczta jest przyjmowana i z jakiego jest wysyłana. Ma on postać <coś tam>@capri.pl.
Nazwa konta to osobna nazwa (login użytkownika), która wraz z hasłem służy do dostępu do konta pocztowego. Adres e-mail (przedrostek przed @capri.pl) domyślnie jest taki sam jak nazwa konta (login), ale może też być inny - dla danego konta można ustanowić dodatkowe adresy e-mail (aliasy), np. imie.nazwisko@capri.pl.

Dostęp przy pomocy dedykowanego programu pocztowego

Program pocztowy może być dowolny - polecam np. Mozilla Thunderbird.

Dostęp za pomocą klienta poczty odbywa się wyłącznie za pomocą połączeń szyfrowanych (SSL/TLS). Ma to na celu zabezpieczenie haseł do kont użytkowników przed przechwyceniem przez potencjalnych intruzów i użyciem serwera do nieautoryzowanych celów.

W wypadku korzystania z opcji automatycznego sprawdzania i odczytu poczty, proszę nie ustawiać okresu sprawdzania częstszego niż 5 minut, nie ma to specjalnie praktycznego sensu, a generuje zbędny ruch.

Konfiguracja

Poczta przychodząca: tutaj są 2 możliwości, protokół IMAP i POP3.

IMAP polega na przechowywaniu całej poczty zdalnie na serwere pocztowym (choć sprytny klient poczty robi sobie zwykle lokalną kopię, ale założeniem jest przechowywanie poczty na serwerze).

IMAP pozwala na dostęp do poczty z różnych komputerów (wliczając w to również dostęp przez przeglądarkę WWW omówiony dalej), gdzie niezależnie od używanego komputera użytkownik zawsze widzi swoją całą pocztę. Awaria serwera grozi utratą całej poczty.

POP3 polega na ściągnięciu poczty z serwera na komputer użytkownika i usunięciu jej z serwera. Po ściągnięciu poczty użytkownik ma ją u siebie, ma do niej ciągły i szybki dostęp nawet bez dostępu do sieci. Łatwo jest zrobić kopię zapasową.

POP3 sugerowany jest dla użytkownika który używa głównie jednego prywatnego komputera do poczty. IMAP będzie lepszy w przypadku dostępu z różnych miejsc, włączając w to dostęp przez www.

Dla wszystkich poniższych protokołów do wyboru jest metoda obsługi połączenia szyfrowanego - bez szyfrowania (nie zadziała, wymagane jest szyfrowanie), TLS (metoda wskazana do użytku) i SSL (metoda niewskazana, wycofywana z użycia, ale pozostaje jako możliwość bo nie wszystkie programy obsługują TLS).

Poczta przychodząca - IMAP:

Poczta przychodząca - POP3:

Poczta wychodząca - SMTP:

Certyfikat serwera

Mamy certyfikat wystawiony przez Let's Encrypt, więc powinien być akceptowany bez zastrzeżeń przez wszystkie w miarę bieżące wersje programów klienckich.

Dostęp za pomocą przeglądarki WWW

Dostęp do konta pocztowego za pomocą przeglądarki WWW możliwy jest pod adresem mail.capri.pl. W czasie logowania należy podać nazwę konta (login) i hasło. Login i hasło do poczty jest inne niż dla strony www.capri.pl, to są różne systemy - login i hasło do poczty jest przyznawane przez administratora, te same dane używane są do autoryzacji IMAP/POP3/SMTP.

Dostęp przez WWW jest tożsamy z dostępem przez IMAP, widziane są te same foldery i wiadomości. Można również jednocześnie odczytywać pocztę przez POP3, ale po jej przeczytaniu i usunięciu z serwera nie będzie ona już widoczna przez WWW ani IMAP.

Dostęp przez gmail

Gmail może odczytywać i wysyłać pocztę z innych kont, można go skonfigurować do odczytu poczty z capri.pl.

Prawidłowa konfiguracja: