logowanie | rejestracja
capri.pl » forum » tematy prawne » Odzyskiwanie pojazdów ze złomu i ich rejestracja - tzn: rejestracja wyrejestrowanych

Odzyskiwanie pojazdów ze złomu i ich rejestracja - tzn: rejestracja wyrejestrowanych

Autorem poniższego artykułu jest Pan Piotr Pszczółkowski, ja pozwiliłem sobie jedynie go tutaj przytoczyc ponieważ uznałem, że może byc pomocny dla użytkowników forum. Pozdrawiam!

"Często jestem pytany, czy pojazdy, które trafiš na złom, w tym do legalnej składnicy złomu można w cało�ci odkupić.
Na w ten sposób postawione pytanie odpowiadam, że tak, ale pod pewnymi �ci�le warunkami.
Muszš to być albo pojazdy zabytkowe, albo też majšce co najmniej 25 lat, których model nie produkowany jest lat 15,
uznane przez rzeczoznawcę samochodowego za unikatowy lub majšcy szczególne znaczenie dla udokumentowania historii
motoryzacji.

Praktycznie więc, aby jak najszybciej odzyskać pojazd ze złomu należy postarać się,
żeby na ten pojazd uzyskać opinię rzeczoznawcy samochodowego. Opinia ta powinna wskazywać
(a przynajmniej powinno z niej w sposób nie budzšcy wštpliwo�ci wynikać), że pojazd ten posiada przynajmniej
jednš z następujšcych cech:

-jest pojazdem zabytkowym,
-jest pojazdem unikatowym,
- jest pojazdem majšcym szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji.

Pojazd ten co do zasady powinien mieć przynajmniej 25 lat i jego model powinien nie być produkowany lat 15.
Rzeczoznawca sporzšdzajšcy opinię ma być rzeczoznawcš samochodowym, tzn. wpisanym na listę rzeczoznawców
samochodowych prowadzonš przez ministra infrastruktury.
Je�li mamy wštpliwo�ci, czy dany rzeczoznawca faktycznie jest rzeczoznawcš samochodowym należy zadzwonić
do ministerstwa infrastruktury i upewnić się w tej sprawie.
Wielokrotnie stawiane jest mi pytanie, po co sš potrzebne złomiarzowi, czy ładniej rzecz ujmujšc podmiotowi
prowadzšcemu składnicę złomu, opinie rzeczoznawcy samochodowego. Nie wdajšc się w głębszy wywód pragnę wyja�nić,
że opinia ta jest potrzebna mu jako dowód, że nie wprowadza do obrotu odpadów, tylko sprzedaje rzeczy stanowišce
dobro kultury, które należy ratować i zachować, a nie niszczyć.
Pytany również jestem, czy pojazdy odzyskiwane ze złomu muszš być sprawne technicznie, a przynajmniej kompletne.
Nie ma żadnego wymogu, aby pojazdy te były sprawne technicznie, a przynajmniej kompletne. Odzyskać ze złomu można
również pojazd niekompletny, a nawet jego numeryczne czę�ci. W praktyce więc możemy pojazdy
(ewentualnie ich numeryczne zespoły) odzyskiwać tak długo dokšd istniejš one. Mogš to być zatem pojazdy stojšce
obok hałdy, jak i znajdujšce się w hałdzie lub na hałdzie pojazdów.

Kolejnym pytaniem, które jest mi zadawane, to na jakiej podstawie prawnej możemy odzyskiwać pojazdy ze złomu.
Podstawę prawnš stanowi tu art.4 ustawy o ochronie dóbr kultury (ustawa ta ma być wkrótce zastšpiona innš ustawš,
ale kwestia prawnej ochrony dóbr kultury, zabytków zostaje co do meritum utrzymana), art. 79 ust. 4 pkt 2 i 3 ustawy
Prawo o ruchu drogowym.

Odzyskanie pojazdu ze złomu stanowi pół sukcesu. Owszem pojazd jest uratowany, ale chciałoby się nim
od czasu do czasu poje�dzić i pochwalić nim innym. Co należy zrobić, aby pojazd odzyskany ze złomu zarejestrować.
O ewentualnej rejestracji pojazdu powinni�my już zaczšć my�leć, kiedy pojazd ten odkupujemy ze złomu.
Warto zwrócić uwagę na pewien drobiazg, a mianowicie, aby na fakturze sprzedaży pojazdu został zamieszczony
jego ostatni numer rejestracyjny. Dana ta powinna pozwolić urzędnikowi potwierdzić fakt, że pojazd ten był
w przeszło�ci zarejestrowany i ustalić datę jego pierwszej rejestracji. Na fakturze nie znajdziemy danych
poprzedniego wła�ciciela pojazdu, gdyż wynika to z przepisów o ochronie danych osobowych. Wszelkie za� żšdania,
aby�my dostarczyli dane poprzedniego wła�ciciela nie majš umocowania prawnego. W przypadku, gdyby�my sami chcieli
dowiedzieć się, kto był poprzednim wła�cicielem pojazdu należy skierować pismo (w praktyce porzšdnie uzasadnione)
do wła�ciwego urzędu.

Po naprawie pojazdu odzyskanego ze złomu problem jego rejestracja jest dla nas z reguły bardzo ważny.
Mamy do wyboru dwie możliwo�ci. Zarejestrować pojazd na "białe" lub "żółte"- zabytkowe tablice.
Ze swojej strony bardzo polecam rejestracje na żółte tablice, gdyż rejestracja na białe tablice może
wišzać się z wieloma problemami, które dodatkowo sš potęgowane i stwarzane przez niektórych urzędników
w wydziałach komunikacji.

Co zatem zrobić, aby otrzymać żółte tablice?

Należy pój�ć do wojewódzkiego konserwatora zabytków, działu zabytków ruchomych i poprosić, aby wskazał nam
przykładowych rzeczoznawców samochodowych, którzy przygotowujš opinie dla pojazdów zabytkowych, a w dużym
skrócie ujmujšc przygotowujš tzw. białe karty.
Należy udać się do rzeczoznawcy samochodowego (najlepiej jednego z przykładowo wskazanych przez wojewódzkiego
konserwatora zabytków) w celu sporzšdzenia tzw. białej karty. Dla wykonania tej karty niezbędne jest wykonanie
okre�lonych zdjęć, które wskaże nam ten rzeczoznawca. Białš kartę rzeczoznawca samochodowy sporzšdza
w 3 egzemplarzach.
Dwie białe karty zanosimy do wojewódzkiego konserwatora zabytków wraz z pismem przewodnim z pro�bš o
ujęcie tego pojazdu w centralnej ewidencji dóbr kultury. Pismo to opłacamy znaczkiem(znaczkami) opłaty skarbowej
za kilka złotych. Wzór pisma przewodniego powinien znajdować się u wojewódzkiego konserwatora zabytków.
Po otrzymaniu odpowiedzi o ujęciu naszego pojazdu w centralnej ewidencji dóbr kultury dostarczamy nasz
pojazdem na przeglšd w stacji wyznaczonej dla dokonywania przeglšdu dla pojazdów zabytkowych.
Na przeglšd ten bierzemy wszystkie dokumenty dotyczšce tego pojazdu, w tym też za�wiadczenie o ujęciu
go centralnej ewidencji dóbr kultury, jednš białš kartę, odpowiednie zdjęcia przedstawiajšce nasz pojazd,
wykonane najlepiej formacie o wymiarach 13x18.
Po pozytywnym przej�ciu przeglšdu udajemy się do wydziału komunikacji z wnioskiem o rejestrację, do którego dołšczamy:
-fakturę kupna ze złomu tego pojazdu,
-dokument potwierdzajšcym ujęcie tego pojazdu w centralnej ewidencji dóbr kultury
-za�wiadczenie z przeprowadzonego badania.
Po wniesieniu należnych opłat powinni�my uzyskać żółte tablice dla naszego samochodu.
W przypadku rejestracji na tzw. białe tablice w razie niezgodno�ci warunków technicznych należy pisemnie zwrócić
się do ministra infrastruktury o odstępstwa w tym zakresie, które uniemożliwiajš rejestrację naszego pojazdu.
Z reguły wykaz tych odstępstw jest bardzo długi i nad jego przygotowaniem musimy się naprawdę porzšdnie napracować.
Rejestrację pojazdów, w tym pojazdów odzyskanych ze złomu regulujš:
dla pojazdów zabytkowych
rozporzšdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 kwietnia 1999r. w sprawie zakresu i sposobu
przeprowadzania badań pojazdów zabytkowych i pojazdów marki ?SAM? co do zgodno�ci z warunkami technicznymi,
wzorów dokumentów z zwišzanych z tymi badaniami oraz jednostek upoważnionych o przeprowadzania tych badań
(Dz.U. Z 1999r. Nr 44, poz. 433),
dla pozostałych pojazdów
rozporzšdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów
oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2003r. Nr 32, poz. 262) dla wszystkich pojazdów
rozporzšdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów
(Dz.U. z 2002r. Nr 133, poz. 1123) (rozporzšdzenie to m.in. w § 2 pkt 13 pozwala na powtórnš rejestrację
pojazdu majšcego 25 lat, którego model nie jest produkowany lat 15, uznanego przez rzeczoznawcę samochodowego
za unikatowy, w tym także za unikatowy z racji , iż ma szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji,
a w § 2 pkt 9 na rejestrację pojazdów zabytkowych).
Przykładowo opinie dotyczšce pojazdów majšcych co najmniej 25 lat, których model nie jest produkowany lat 15
oraz pojazdów zabytkowych sporzšdza:

-inż. Jerzy Kosiorek - dyrektor zespołu rzeczoznawców samochodowych w Warszawie
przy ul. Nowy �wiat 35, tel. 022 826-31-22, lub 022 828-01-60, 0602-701-968;
-mgr Jerzy Pomorski 0601-27-21-05 lub 022 644-11-57;
-mgr Andrzej Stachyra 0501-106-692, także wykonuje przeglšdy dla pojazdów zabytkowych."

...::$nuffy (Grześ) Członek Stowarzyszenia capri.pl / 2006-11-08 01:11:26 /


Co to za ptaśki zamiast Polskich znaków ?

MikeB4 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl / 2006-11-08 01:13:20 /


nie mam pojęcia nie ja pisałem tylko wykonałem kopiuj - wklej :P

...::$nuffy (Grześ) Członek Stowarzyszenia capri.pl / 2006-11-08 01:36:31 /


Ale nr. sie niezgadzaja... Nowe nr. tel. 0-22 692-74-65
oraz 0-22 692-74-66

:)

krawat / 2006-11-08 10:50:04 /


A tak wogole to polecam Anrzeja Stachyre (jego nr. to 0501-106-692) jest rzeczoznawca samochodow zabytkowych, bardzo mily czlowiek i bardzo pomocny!
Wychodzi na to ze dzieki jego radzie i pomocy bedzie dalo sie zarejestrowac moja rdze :) Trzymajcie kciuki!
POZDRAWIAM :*

krawat / 2006-11-08 11:16:00 /


Ciekawi mnie jedna rzecz czy sa jakies sankcje prawne za taki numer:
Kupiłem takie autko ze złomu z kompletem papierów następnie remontuje go 5lat bez rejestracji czy po takim okresie również mogę go zarejestrować??
Pytam z ciekawości.

Henry F / 2006-11-08 14:01:25 /


Oczywiscie ze nie! Nie rejestrujesz nie placisz,ale tez nie jezdzisz :P
Musisz jedynie zalatwic sobie opinie rzeczoznawcy ktory wypisze Ci papierek ze jest to zabytek wazny dla kutury czy cos w tym guscie,zebys nie musial placic ubezpieczenie,lub zebys niemusial placic za nie ubezpieczone auto :)
Pozdrawiam

krawat / 2006-11-08 15:48:41 /


Ale po co taki papier? Auto nie jest nawet zarejestrowane, ostatnia jego formalna postać to surówka na żyletki... Dopiero po przywróceniu do rejestru, czyli dostaniu tablic trzeba ubezpieczyć lub mieć kwitek.

m.kozlowski Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl / 2006-11-08 15:50:47 /


Nawet w tym artykule powyzej pisza aby zalatwic taki papier... Jak widac potrzebny..

krawat / 2006-11-08 16:37:39 /


Nie wiem, czy dobrze rozumiem pytanie Henry'ego, ale chyba nie ma za to żadnych sankcji. Możesz spokojnie zarejestrować samochód po 5 latach. Ewentualnie upewnij się w urzędzie.

Natomiast z artykułu wynikałoby, że trzeba mieć opinię rzeczoznawcy, żeby w ogóle cokolwiek kupić ze złomu, bo oni mogą tylko kupować złom, a nie sprzedawać (chyba że do huty). Nawet nie wiedziałem. Może ktoś to potwierdzić, albo zaprzeczyć?

Rafał L. Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl / 2006-11-08 18:21:43 /


Pytanko trochę odbiega ale bardziej odpowiedniego miejsca nie znalazłem.
Zamierzam kupić samochód na dawcę nigdy nie będzie mowy rejestracji i jeździe owym pojazdem. Jak to jest z zakupem samochodu bez prawa do rejestracji? jeśli ktoś wie coś na ten temat to będę bardzo wdzięczny za pomoc:)

Szafa !G.O.P! Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl / 2008-03-22 17:05:14 /


Kupujesz, odzyskujesz co potrzebne, reszta do huty i... tyle.

granadabus / 2008-03-22 17:28:24 /


wyrejestrowany pojazd jst zbiorem części zamiennych

...::$nuffy (Grześ) Członek Stowarzyszenia capri.pl / 2008-03-22 17:58:01 /


Problem w tym że jest zarejestrowany ja nie chce kupić samochodu i babrać się w oc i pierdoły w gre wchodzi jeszcze zakład który zabierze tablice i dowód da kwitek ale wtedy budy nie mogę trzymać pod domem( tak mi się wydaje) dlatego pytam czy mogę od kolesia kupic samochód jako rasowy dawca bez prawa rejestracji.
A co do samochodu to stoi od paru lat przerejestrowany na właściciela (aktualnie za granicą) brak przeglądu i oc.

Szafa !G.O.P! Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl / 2008-03-22 19:10:21 /


jeżeli jest wyrejestrowany, to kupujesz złom samochodu, spisz umowę, na 'złom samochodu ford" i w przypadku kontroli masz papier który potwierdza twoje prawo do posiadania ww. złomu

jeżeli nie jest wyrejestrowany, to niestety, normalna procedura zakupu samochodu, musisz opłacić oc najpóźniej w dniu zakupu, zaległe oc kupującego nie interesuje, wszelkie zaległości będzie musiał pokryć poprzedni właściciel.
Innych opcji nie ma.

Możesz pogadać z jakimś punktem gdzie można samochód wyrejestrować (stacja demontażu, złom etc.) czy wystawi kwit potrzebny do wyrejestrowania, i odda ci całe auto bez prawa rejestracji za jakaś opłatą,

Prostej i skutecznej metody nie ma, albo złomowanie, albo kradzież, albo sprzedaż, inaczej płać i płacz. :(

cOke Członek Stowarzyszenia capri.pl / 2008-03-22 20:58:36 /


No dobra dzięki za pomoc przyda się:) Pozdrawiam

Szafa !G.O.P! Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl / 2008-03-22 21:03:46 /


Jest jeszcze Jan Kowalski, ul. blotna... itd.

granadabus / 2008-03-22 22:08:53 /


owszem to pierwsze się pojawiło ale ojciec agent ubezpieczeniowy powiedział że odpada i w mniej "zły" sposób można jakoś załatwić

Szafa !G.O.P! Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl / 2008-03-22 22:41:19 /


To jak znajdziesz taki mniej zły sposób to się podziel :) jestem w podobnej sytuacji i jak narazie umówiłem się z Janem Kowalskim na tą akcję :)

Arek 3M Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl / 2008-03-22 22:45:28 /


A czy ''ZŁOOO''!!!, to cos zlego???

granadabus / 2008-03-23 12:43:54 /


ZŁOOOO wymiata :)

Szafa !G.O.P! Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl / 2008-03-23 12:57:36 /