capri.pl » rejestracja » regulamin

Regulamin serwisu capri.pl

 1. Serwis capri.pl ma na celu gromadzenie informacji przede wszystkim na temat Forda Capri. W zasięgu zainteresowań serwisu pozostają również inne modele Forda z lat świetności motoryzacji, w szczególności te współczesne Fordowi Capri, wcześniejsze, ale zdecydowanie nie późniejsze. Równoległym celem działania jest integracja środowiska posiadaczy i miłośników tych samochodów.
 2. Serwis capri.pl jest bezpłatny. Dostępny jest dla wszystkich użytkowników publicznej sieci Internet.
 3. Serwis capri.pl zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości stron, dokonywanych w nim zmianach i modyfikacjach, bez konieczności uprzedzania użytkowników o swoich zamiarach.
 4. Serwis capri.pl zastrzega, że korzystanie z serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko użytkownika, nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie to przebiegało będzie bez błędów i przerw, oraz że sprosta oczekiwaniom użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności i przydatności uzyskanych informacji.
 5. Serwis capri.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem serwisu.
 6. W ramach serwisu capri.pl gromadzone są różne materiały i informacje związane z interesującymi nas samochodami. Użytkownicy serwisu mają możliwość zamieszczania swoich komentarzy, głosów na forum i ogłoszeń, w celu wymiany informacji i opinii, wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 7. Użytkownicy serwisu publikują swoje komentarze, głosy na forum i ogłoszenia wyłącznie na własną odpowiedzialność. Serwis capri.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników.
 8. Użytkownicy serwisu capri.pl przez umieszczanie w serwisie różnych treści wyrażają zgodę na ich publikację, redagowanie i kopiowanie na stronach serwisu.
 9. Niedozwolone jest posiadanie przez jedną osobę więcej niż jednego konta w ramach serwisu capri.pl.
 10. Niedozwolone jest zamieszczanie przez użytkowników następujących treści:
  • sprzecznych z prawem,
  • sprzecznych z netykietą,
  • celujących w godność osobistą, obrażających lub poniżających inne osoby,
  • ujawniających prywatne informacje dotyczące innych użytkowników bez ich zgody,
  • nieuzasadnionych przekleństw i wulgaryzmów,
  • reklamowych,
  • związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą/firmą,
  • prywatnych konwersacji cechujących się charakterem tymczasowym, lub pozostających poza zakresem zainteresowania pozostałych użytkowników,
  • zupełnie nie związanych z tematyką serwisu - za wyjątkiem miejsc do tego specjalnie przeznaczonych, i wyłącznie w zakresie określonym osobnymi zasadami dedykowanymi dla danego miejsca.
  Ostateczna interpretacja treści zamieszczanych przez użytkowników w kontekście powyższych zastrzeżeń należy do serwisu capri.pl.
 11. Pilnowaniem porządku w serwisie zajmują się moderatorzy. Niedozwolone jest zajmowanie się czynnościami moderacyjnymi przez innych użytkowników serwisu (w szczególności: zwracanie uwagi odnośnie treści wypowiedzi, miejsca jej zamieszczenia, zasadności zamieszczenia w ogóle, przymiotów osobistych zamieszczającego). W przypadku zauważenia rażących naruszeń, użytkownicy serwisu mogą zgłosić problem moderatorom - służą do tego celu odpowiednie mechanizmy serwisu lub adres email: moderator at capri dot pl.
 12. Niedopuszczalne jest wykorzystanie danych użytkowników serwisu pozyskanych na stronach serwisu do celów innych niż kontakty towarzyskie wynikające z użytkowania serwisu capri.pl. Dotyczy to w szczególności wykorzystania adresów e-mail do rozsyłania jakichkolwiek materiałów oraz wykorzystania numerów telefonów do proponowania usług czy przeprowadzania ankiet.
 13. Serwis capri.pl może przekazać uprawnionym organom (sąd, policja, prokuratura, itd.) pozostające w jej posiadaniu dane odnośnie osób i publikowanych przez nie treści naruszających prawo.
 14. W serwisie nie ma cenzury prewencyjnej, czyli przed zamieszczeniem treści przez użytkowników. Jednak serwis capri.pl zastrzega sobie prawo do usuwania już zamieszczonych treści naruszających niniejszy regulamin.
 15. Serwis capri.pl zastrzega sobie prawo do blokowania kont i tym samym uczestnictwa w serwisie osób naruszających niniejszy regulamin.
 16. Serwis capri.pl dokłada najlepszych starań, aby zapewnić ochronę prywatności użytkowników serwisu. Każdy z zarejestrowanych użytkowników decyduje jakie informacje o sobie udostępnić, podając je w swoim koncie. Dane te nie są sprzedawane, użyczane ani przekazywane innym osobom lub instytucjom, oprócz przypadków naruszenia prawa, na wniosek sądu, policji, prokuratury lub innego uprawnionego organu. W celu możliwie optymalnego dostosowania serwisu do oczekiwań użytkowników używane są tzw. cookies, które użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce nie powodując tym samym ograniczeń w dostępie do serwisu.
 17. Użytkownik serwisu capri.pl wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883).
 18. Niniejszy regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania. Serwis capri.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. O zmianach w regulaminie użytkownicy serwisu zostaną powiadomieni na stronach serwisu. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronach serwisu.

Akceptuję regulamin - przejdź do formularza z danymi rejestracyjnymi
Nie akceptuję regulaminu - oznacza to zaprzestanie korzystania z serwisu