logowanie | rejestracja
capri.pl » garaż » silniki » układ chłodzenia silnika 2.8i V6

Układ chłodzenia silnika 2.8i V6

Spis treści


Opis ogólny

Układ chłodzenia silnika składa się z chłodnicy, pompy odśrodkowej wody, termostatu i wiatraka zamontowanego na osi pompy wody za pomocą sprzęgła wiskotycznego. Dodatkowo, zastosowany został zbiornik przelewowy aby zapewnić dostateczną ilość cieczy chłodzącej w układzie. Zbiornik przelewowy zamontowany jest na podpórce na prawym wewnętrznym błotniku, za akumulatorem.

Chłodnica jest typu dolnoprzepływowego, i zamontowana jest z przodu silnika, do karoserii.

Pompa cieczy chłodzącej jest takiego samego typu, jak we wszystkich innych silnikach Cologne V6.

Termostat zamontowany jest w obudowie sąsiadującej z pompą cieczy chłodzącej. Temperatura otwarcia termostatu to 82°C, w porównaniu do 87°C dla termostatów montowanych we wszystkich innych niż 2.8i silnikach Cologne V6. Taki termostat zapewnia szybkie nagrzewanie silnika ograniczając przepływ cieczy chłodzącej przy niskiej temperaturze silnika. Dodatkowo, zapewnia utrzymanie temperatury roboczej silnika w określonych granicach.

Samochód wyposażony jest we wskaźnik temperatury zamontowany na desce rozdzielczej, który wskazuje temperaturę cieczy chłodzącej wypływającej z silnika. Czujnik temperatury zamontowany jest na króćcu wylotowym cieczy chłodzącej, obok górnej rury łączącej silnik z chłodnicą. Ponieważ stosowany jest termostat o temperaturze otwarcia 82°C, wskazania wskaźnika temperatury są trochę niższe niż normalne dla ciepłego silnika (przy nornalnej temperaturze roboczej silnika). Wskazówka wskaźnika powinna wskazywać tuż powyżej minimum segmentu wskaźnika otoczonego kolorem białym (zakres normalnej temperatury roboczej).

Ciecz chłodząca stosowana normalnie to 45% roztwór niezamarzającego płynu chłodniczego Ford, który również zawiera niezbędne środki antykorozyjne. Na niektórych obszarach, ze względu na klimat, niezamarzający płyn chłodniczy nie jest wymagany, i można wtedy napełnić układ chłodzenia roztworem samego środka antykorozyjnego w proporcji 1 część na 39 części wody.

Niezamarzający płyn chłodniczy jest koloru różowego, zgodny ze specyfikacją Ford SSM-97B-9103-A. Taki płyn chłodniczy jest aktualnie stosowany we wszystkich pojazdach Ford, i zastępuje on zielony płyn stosowany wcześniej.

UWAGA: pod żadnym pozorem nie należy używać zielonego płynu chłodniczego - w przypadku uzupełniania lub wymiany płynu stosować należy wyłącznie różowy płyn chłodniczy zgodny ze specyfikacją Ford.

Ważne jest, aby utrzymywać w układzie chłodzenia odpowiednią proporcję niezamarzającego płynu chłodniczego lub środka antykorozyjnego w stosunku do wody, zgodnie z wymaganiami.

Wiatrak ze sprzęgłem wiskotycznym zamontowany jest na osi pompy cieczy chłodzącej, obok koła pasowego. Sprzęgło wiatraka jest czułe na temperaturę, i zastępuje konwencjonalny wiatrak ze stałym napędem. Wiatrak ze sprzęgłem wiskotycznym poprawia ekonomię zużycia paliwa i wydajność silnika. Ponieważ do napędzania wiatraka potrzebny jest mniejszy moment obrotowy, więcej mocy pozostaje do napędu pojazdu, zmniejszając jednocześnie zużycie paska i hałas od wiatraka.

UWAGA: ponieważ układ chłodzenia pracuje pod ciśnieniem, przy pracach zawsze należy wyrównać ciśnienie w układzie chłodzenia przekręcając korek na zbiorniku przelewowym o 90°. Następnie odczekać chwilę na wyrównanie ciśnienia, i wtedy zupełnie zdjąć korek zbiornika przelewowego. NIGDY nie należy zdejmować korka chłodnicy przed zdjęciem korka zbiornika przelewowego, ani zamieniać obydwu korków miejscami.

Rys. 1. Układ chłodzenia silnika


Zasada działania

Przepływ cieczy w układzie chłodzenia

Kiedy ciecz chłodząca jest zimna, termostat jest zamknięty i przepływ cieczy ograniczony jest do bloku cylindrów, głowic, kolektora ssącego, rury bypass'u łączącej kolektor ssący z pompą wody, nagrzewnicy i zbiornika wyrównawczego (poprzez wlot do zbiornika wyrównawczego ze złącza na obudowie kolektora ssącego, zaś wylot ze zbiornika do rury powrotnej od nagrzewnicy). Tym samym jedyny element układu który jest odizolowany to chłodnica - obieg cieczy przez chłodnicę zablokowany jest przez zamknięty termostat.

Przy normalnej temperaturze roboczej układu (rysunek 2 poniżej), ciecz chłodząca krąży poprzez chłodnicę, do jej podstawy, następnie do obudowy termostatu, i poprzez otwarty termostat do pompy wody. Z pompy ciecz chłodząca dostaje się następnie do bloku cylindrów i głowic, a następnie do kolektora ssącego. Główny przepływ cieczy chłodzącej wraca następnie do góry chłodnicy poprzez króciec wylotowy z silnika. Część cieczy chłodzącej wraca do pompy poprzez rurę bypass'u z króćca wylotowego, a część trafia do zbiornika wyrównawczego poprzez złącze na obudowie kolektora ssącego. Ciecz chłodząca trafiająca z silnika do górnej części chłodnicy płynie w dół chłodnicy, i jest w tym czasie chłodzona poprzez obieg powietrza wokół chłodnicy. Część cieczy chłodzącej trafia z korka chłodnicy poprzez cieńszą rurkę do zbiornika wyrównawczego, gdzie następuje oddzielenie cieczy chłodzącej od gazów. Ciecz ze zbiornika wyrównawczego trafia ponownie do głównego obwodu poprzez rurę powrotną z nagrzewnicy.

Wraz ze wzrostem temperatury cieczy chłodzącej, jej objętość się zwiększa, i nadmiar trafia do zbiornika wyrównawczego. Jeśli ciśnienie w układzie chłodzenia wzrośnie ponad określoną wartość progową, otwiera się zawór ciśnieniowy w korku zbiornika wyrównawczego, pozwalając ujść powietrzu pod nadmiernym ciśnieniem. Gdy temperatura cieczy chłodzącej wraca do normy, nadmiar cieczy chłodzącej ze zbiornika wyrównawczego trafia ponownie do głównego obiegu, wytwarzając podciśnienie w górnej części zbiornika wyrównawczego. To powoduje otwarcie zaworu ciśnieniowego w korku zbiornika, pozwalając zassać powietrze do zbiornika, do momentu wyrównania ciśnienia. Wtedy zawór ciśnieniowy się zamyka.

Rys. 2. Przepływ cieczy chłodzącej przy normalnej roboczej temperaturze silnika i prawidłowym ciśnieniu w układzie

Wiatrak ze sprzęgłem wiskotycznym czułym na temperaturę

Napęd wiatraka ze sprzęgłem czułym na temperaturę odbywa się za pomocą silikonowego płynu sprzęgającego, który kontroluje prędkość wiatraka przenosząc odpowiednio napęd. Napęd taki ma zdolność do utrzymywania obrotów jałowych wiatraka niezależnie od prędkości obrotowej silnika, gdy potrzeba chłodzenia silnika jest niewielka.

Wnętrze napędu podzielone jest na dwie komory. Tylna komora zawiera rotor (K), zaś przednia komora tworzy zbiornik płynu (M). Płyn jest pompowany do zbiornika poprzez ruch obrotowy rotora i pompę tłoczącą (C). Pompa tłocząca ma otwór, zwany portem wypuszczającym (A) i 'tamę' (B), która jest obniżeniem w tarczy pompy zaprojektowanym tak, aby wytwarzać wzrost ciśnienia w płynie. Powoduje to przepływ płynu z komory rotora do zbiornika w czasie pracy silnika. Pompę tłoczącą stanowi część obwodowa tarczy pompy (P). Rotor jest bezpośrednio połączony poprzez wałek napędowy (L) z silnikiem, i dopóki silnik pracuje, ruch obrotowy rotora utrzymuje płyn w zbiorniku (M).

Gdy wzrasta temperatura, i tym samym potrzeba chłodzenia silnika, bimetaliczny element (E) wyczuwa temperaturę powietrza za chłodnicą i steruje zaworem (G), który postępowo (wraz ze wzrostem zapotrzebowania) otwiera dopływ (H). Otwarcie zaworu pozwala na ponowne dostanie się płynu do komory rotora, co powoduje zwiększenie stopnia przeniesienia napędu wiatraka. Tym samym wraz ze wzrostem temperatury cieczy chłodzącej komora rotora wiatraka zapełnia się większą ilośćią płynu, zwiększając jednocześnie współczynnik tarcia, co powoduje wzrost prędkości obrotowej wiatraka (w zakresie przewidzianym konstrukcyjnie), i tym samym zwiększa się przepływ powietrza wokół chłodnicy, poprawiając chłodzenie.

Zgodnie z powyższym opisem, prędkość obrotowa wiatraka ze sprzęgłem wiskotycznym czułym na temperaturę zależna jest od temperatury silnika, a nie od jego prędkości obrotowej.

Rys. 3. Sprzęgło wiskotyczne

Zacieniowane obszary to elementy napędowe, kolorem czerwonym zaznaczony jest obszar płynu.

A - port wypuszczający
B - 'tama'
C - pompa tłocząca
D - przednia obudowa
E - element bimetaliczny
F - główna obudowa (z użebrowaniem chłodzącym)
G - zawór
H - dopływ
J - uszczelka
K - rotor
L - wałek napędowy
M - zbiornik płynu
P - tarcza pompy


Czynności serwisowe i kontrolne

Co wyznaczony okres czasu, albo gdy zachodzi taka potrzeba, następujące elementy powinny byc sprawdzone:


Zasady bezpieczeństwa

Płyn chłodniczy

Płyn chłodniczy zawiera glikol monoetylenowy i inne składniki, które są toksyczne w przypadku dostania się do organizmu, jak również mogą zostać wchłonięte w toksycznych ilościach, gdy będą miały wielokrotny lub przedłużony kontakt ze skórą.

Następujące środki bezpieczeństwa powinny zostać zastosowane przy kontakcie z płynem chłodniczym:


Specjalne narzędzia

Przy pracach związanych z układem chłodniczym nie są wymagane żadne specjalne narzędzia.

Do odkręcenia sprzęgła wiskotycznego wiatraka od pompy wody należy zastosować lekko zmodyfikowany klucz płaski 32mm o grubości nie większej niż 5mm. Rączka klucza musi byc zmodyfikowana poprzez lekkie wygięcie jej równolegle do główki klucza zgodnie z poniższym rysunkiem.

Rys. 4. Modyfikacje klucza płaskiego 32mm: X = 25mm, Y = 12mm


Czynności serwisowe i naprawcze

24 111 - układ chłodzenia - test ciśnienia

Potrzebne specjalne narzędzia:

Procedura testowa:

 • Uruchomić silnik i rozgrzać go do normalnej temperatury roboczej, otworzyć maskę, założyć fartuchy ochronne na błotniki i odłączyć akumulator.
   

 • Obrócić korek zbiornika wyrównawczego o 90° pozwalając tym samym na ujście ciśnienia z układu, następnie zdjąć korek.

  UWAGA: w czasie spuszczania ciśnienia z układu, przykryć korek grubą szmatą aby zapobiec wychlapaniu cieczy chłodzącej.
   

 • Podłączyć stosowny tester ciśnienia z odpowiednim adaptorem zamiast korka zbiornika wyrównawczego. Sprawdzić, czy jest zapewnione dobre uszczelnienie połączenia (rysunek 5).
   

 • Podpompować ciśnienie w układzie do maksimum 1,40 Bar (kg/cm2), i utrzymać takie ciśnienie przez 10 sekund. Jeśli ciśnienie samo spadnie, sprawdzić układ pod kątem nieszczelności.
  Spuścić ciśnienie.
   

 • Odłączyć tester ciśnienia, i podłączyć stosowny adaptor do testowanego korka ciśnieniowego. Podłączyć korek do testera ciśnienia, podpompować ciśnienie, i sprawdzić czy maksymalne uzyskane ciśnienie jest zgodne z tym oznaczonym na korku.
  Odłączyć tester ciśnienia.
   

 • Sprawdzić stan uszczelki na korku (rysunek 6).
  Założyć korek.
   

 • Podłączyć akumulator.
   

 • Zdjąć fartuchy ochronne z błotników i zamknąć maskę.
   

Rysunek 5 - tester ciśnienia podłączony do zbiornika wyrównawczego

Rysunek 6 - uszczelka korka zbiornika wyrównawczego

24 122 - układ chłodzenia - opróżnienie i napełnienie układu

 • Otworzyć maskę, założyć fartuchy ochronne na błotniki i odłączyć akumulator.
   

 • Obrócić korek zbiornika wyrównawczego o 90° pozwalając tym samym na ujście ciśnienia z układu.

  UWAGA: w czasie spuszczania ciśnienia z układu, przykryć korek grubą szmatą aby zapobiec wychlapaniu cieczy chłodzącej.
   

 • Umieścić zbiornik na ciecz chłodzącą pod dolną rurą chłodnicy.
   

 • Poluzować opaskę zaciskową dolnej rury chłodnicy (rysunek 7), odłączyć rurę i opróżnić układ z cieczy chłodzącej.
  Aby pomóc w opróżnianiu, zdjąć korki zbiornika wyrównawczego i chłodnicy.
   

 • Umieścić drugi zbiornik na ciecz chłodzącą przy korku spustowym w bloku silnika nad filtrem oleju, wykręcić śrubę - korek spustowy, i opróżnić blok silnika z cieczy chłodzącej.
   

 • Wkręcić korek spustowy w bloku silnika, założyć dolną rurę chłodnicy, i zacisnąć na niej opaskę zaciskową.
   

 • Napełnić system, nalewając nową ciecz chłodzącą we właściwym stężeniu do wlewu w chłodnicy. Napełniać aż do momentu gdy chłodnica całkowicie się napełni, dając chwilę czasu na ujście powietrza w postaci bąbelków. Założyć korek chłodnicy, i resztę cieczy wlać do zbiornika wyrównawczego, aż do uzyskania poziomu cieczy w zbiorniku do jego połowy.
   

 • Podłączyć akumulator.
   

 • Uruchomić silnik i sprawdzić wszystkie połączenia układu chłodzenia pod kątem wycieków. Sprawdzić poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym, i jeśli potrzeba, uzupełniać do czubka plastikowego wskaźnika w zbiorniku wyrównawczym (rysunek 8).
  Usunąć spod pojazdu zbiorniki ze starą cieczą.
   

 • Zdjąć fartuchy ochronne z błotników i zamknąć maskę.
   

Rysunek 7 - opaska zaciskowa dolnej rury chłodnicy (widok bez osłony wiatraka dla przejrzystości)

Rysunek 8 - plastikowy wskaźnik poziomu w zbiorniku wyrównawczym, maksymalny poziom cieczy chłodzącej jest do czubka tego wskaźnika

24 205 - wymiana paska klinowego napędu wiatraka

 • Otworzyć maskę, założyć fartuchy ochronne na błotniki i odłączyć akumulator.
   

 • Zdjąć pasek klinowy napędu pompy wspomagania układu kierowniczego poprzez poluzowanie dwóch śrub mocujących napinacz paska (rysunek 9).
   

 • Poluzować trzy śruby mocujące alternator (rysunek 10), i zdjąć pasek klinowy.

  UWAGA: w niektórych pojazdach stosowane były dwa paski klinowe.
   

 • Założyć nowy pasek (paski) na wszystkie trzy koła pasowe. Te paski zakłada się na tylną część koła pasowego wału napędowego.
   

 • Odciągnąć alternator w celu napięcia paska. Dokręcić śruby mocujące alternator.
   

 • Jeśli jest dostępny, użyć wskaźnika napięcia paska klinowego do sprawdzenia jego napięcia. Dane dotyczące napięcia paska - w danych technicznych. Dane są zarówno dla układu z jednym, jak i z dwoma paskami.

  UWAGA: podane są dwie wartości napięcia paska, jedna dla paska nowego, druga dla paska używanego, tzn. takiego, który pracował 10 minut lub dłużej.

  Jeśli wskaźnik napięcia paska nie jest dostępny, sprawdzić napięcie paska wywierając nacisk czubkiem palca - ugięcie paska na środku najdłuższego jego odcinka powinno wynieść 10mm (rysunek 11).
   

 • Dokręcić śruby mocujące alternator.
   

 • Założyć pasek od wspomagania układu kierowniczego, i ustawić napięcie tego paska za pomocą napinacza tego paska. Dokręcić śruby mocujące napinacz.
   

 • Jeśli jest dostępny, użyć wskaźnika napięcia paska do sprawdzenia napięcia tego paska. Wartość napięcia paska jest w danych technicznych układu kierowniczego.

  Jeśli wskaźnik napięcia paska nie jest dostępny, sprawdzić napięcie paska wywierając nacisk czubkiem palca - ugięcie paska na środku najdłuższego jego odcinka powinno wynieść 13mm (rysunek 12).
   

 • Dokręcić śruby mocujące alternator.
   

 • Podłączyć akumulator, i jeśli założone zostały nowe paski, uruchomić silnik na 10 minut, po czym sprawdzić napięcie pasków, i jeśli trzeba, skorygować.
   

 • Zdjąć fartuchy ochronne z błotników i zamknąć maskę.
   

Rysunek 9 - napinacz paska klinowego pompy wspomagania układu kierowniczego

Rysunek 10 - śruby mocujące alternator

Rysunek 11 - maksymalne ugięcie paska (X = 10mm)

Rysunek 12 - maksymalne ugięcie paska (X = 13mm)

24 215 - sprzęgło wiskotyczne wiatraka - demontaż i montaż

Demontaż:

 • Otworzyć maskę, założyć fartuchy ochronne na błotniki i odłączyć akumulator.
   

 • Przy użyciu zmodyfikowanego klucza płaskiego 32mm odkręcić i zdjąć wiatrak wraz ze sprzęgłem z osi pompy wody (rysunek 13).

  UWAGA: to połączenie ma lewy gwint. Niezbędne jest przytrzymanie koła pasowego pompy wody aby zapobiec jego obracaniu się.
   

 • Odkręcić cztery śruby mocujące sprzęgło do wiatraka, i odłączyć sprzęgło od wiatraka.
   

Montaż:

 • Założyć wiatrak na sprzęgło, i dokręcić momentem określonym w danych technicznych wszystkie cztery śruby (rysunek 14). Pod żadnym pozorem nie przekraczać podanych wartości momentu, gdyż obudowa sprzęgła wykonana jest z aluminium.
   

 • Przykręcić wiatrak ze sprzęgłem do osi pompy wody, i dokręcić kluczem 32mm. Należy przytrzymać koło pasowe pompy wody aby zapobiec jego obracaniu się.

  UWAGA: śruba ma lewy gwint.
   

 • Podłączyć akumulator, zdjąć fartuchy ochronne z błotników i zamknąć maskę.
   

Rysunek 13 - demontaż wiatraka ze sprzęgłem wiskotycznym
A - oś pompy wody
B - nakrętka mocowania sprzęgła
C - zmodyfikowany klucz płaski 32mm

Rysunek 14 - śruby mocujące wiatrak do sprzęgła

24 216 - koło pasowe pompy wody - demontaż i montaż

Demontaż:

 • Otworzyć maskę, założyć fartuchy ochronne na błotniki i odłączyć akumulator.
   

 • Odłączyć wiatrak ze sprzęgłem od pompy wody zgodnie z opisem operacji 24 215.
   

 • Poluzować śruby mocujące alternator, i zsunąć pasek klinowy z koła pasowego.
   

 • Odkręcić cztery śruby mocujące koło pasowe (rysunek 15), i zdjąć koło pasowe.
   

Montaż:

 • Założyć koło pasowe, i dokręcić cztery śruby mocujące momentem podanym w danych technicznych.
   

 • Założyć pasek klinowy na koło pasowe, i wyregulować naciąg paska. Dokręcić śruby mocujące alternator.
   

 • Jeśli jest dostępny, użyć wskaźnika napięcia paska klinowego do sprawdzenia jego napięcia. Dane dotyczące napięcia paska - w danych technicznych.

  Jeśli wskaźnik napięcia paska nie jest dostępny, sprawdzić napięcie paska wywierając nacisk czubkiem palca - ugięcie paska na środku najdłuższego jego odcinka powinno wynieść 10mm (rysunek 16). Dokręcić śruby mocujące alternator.
   

 • Zamontować wiatrak ze sprzęgłem zgodnie z opisem operacji 24 215.
   

 • Podłączyć akumulator, zdjąć fartuchy ochronne z błotników i zamknąć maskę.
   

Rysunek 15 - śruby mocujące koło pasowe

Rysunek 16 - maksymalne ugięcie paska (X = 10mm)

24 254 - chłodnica - demontaż i montaż

Demontaż:

 • Otworzyć maskę, założyć fartuchy ochronne na błotniki i odłączyć akumulator.
   

 • Podstawić zbiornik na ciecz chłodzącą pod dolną rurę chłodnicy.
   

 • Obrócić korek zbiornika wyrównawczego o 90° pozwalając tym samym na ujście ciśnienia z układu.

  UWAGA: w czasie spuszczania ciśnienia z układu, przykryć korek grubą szmatą aby zapobiec wychlapaniu cieczy chłodzącej.
   

 • Poluzować opaskę zaciskową dolnej rury chłodnicy (rysunek 17), odłączyć rurę od chłodnicy i opróżnić chłodnicę z cieczy chłodzącej.
  Aby pomóc w opróżnianiu, zdjąć korek chłodnicy.
   

 • Poluzować opaskę zaciskową górnej rury chłodnicy, i rurki prowadzącej do zbiornika wyrównawczego (rysunek 18). Odłączyć rury.
   

 • Odkręcić cztery śruby mocujące osłonę wiatraka do chłodnicy, i zdjąć osłonę.
   

 • Odkręcić cztery śruby mocujące chłodnicę do karoserii, i wyjąć chłodnicę z pojazdu.
   

Montaż:

 • Sprawdzić górną i dolną rurę chłodnicy pod kątem nacięć, pęknięć i innych uszkodzeń, jeśli potrzeba to wymienić na nowe.
   

 • Zamontować chłodnicę w pojeździe, przykręcając ją czterema śrubami do karoserii (rysunek 19).
   

 • Założyć dolną rurę chłodnicy, i zacisnąć opaskę zaciskową.
   

 • Założyć rurkę połączenia ze zbiornikiem wyrównawczym, i zacisnąć opaskę zaciskową.
   

 • Założyć górną rurę chłodnicy, i zacisnąć opaskę zaciskową.
   

 • Założyć osłonę wiatraka, i przykręcić ją czterema śrubami do chłodnicy.
   

 • Napełnić system, nalewając nową ciecz chłodzącą we właściwym stężeniu do wlewu w chłodnicy. Napełniać aż do momentu gdy chłodnica całkowicie się napełni, dając chwilę czasu na ujście powietrza w postaci bąbelków. Założyć korek chłodnicy, i resztę cieczy wlać do zbiornika wyrównawczego, aż do uzyskania poziomu cieczy w zbiorniku do jego połowy.
   

 • Podłączyć akumulator.
   

 • Uruchomić silnik i sprawdzić wszystkie połączenia układu chłodzenia pod kątem wycieków. Sprawdzić poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym, i jeśli potrzeba, uzupełniać do czubka plastikowego wskaźnika w zbiorniku wyrównawczym.
  Usunąć spod pojazdu zbiorniki ze starą cieczą.
   

 • Podłączyć akumulator, zdjąć fartuchy ochronne z błotników i zamknąć maskę.
   

Rysunek 17 - opaska zaciskowa dolnej rury chłodnicy (widok bez osłony wiatraka dla przejrzystości)

Rysunek 18 - połączenia górnej rury chłodnicy
A - opaska zaciskowa górnej rury chłodnicy
B - połączenie ze zbiornikiem wyrównawczym

Rysunek 19 - Otwory mocowania chłodnicy (chłodnica poza pojazdem dla przejrzystości)

24 284 - zbiornik wyrównawczy - demontaż i montaż

Demontaż:

 • Otworzyć maskę, założyć fartuchy ochronne na błotniki i odłączyć akumulator.
   

 • Obrócić korek zbiornika wyrównawczego o 90° pozwalając tym samym na ujście ciśnienia z układu.

  UWAGA: w czasie spuszczania ciśnienia z układu, przykryć korek grubą szmatą aby zapobiec wychlapaniu cieczy chłodzącej.
   

 • Podstawić zbiornik na ciecz chłodzącą pod zbiornikiem wyrównawczym.
   

 • Odkręcić dwie śruby mocujące zbiornik wyrównawczy (rysunek 20), i unieść zbiornik z mocującej podpory.
   

 • Odłączyć trzy rury od zbiornika wyrównawczego (rysunek 21 i 22), i zatkać je aby zapobiec nadmiernemu wyciekowi cieczy chłodzącej.
   

 • Wyjąć zbiornik, i wylać z niego resztkę cieczy chłodzącej.
   

Montaż:

 • Podłączyć trzy rury do zbiornika wyrównawczego, i zamocować je opaskami zaciskowymi.
   

 • Zamontować zbiornik wyrównawczy, przykręcając go dwiema śrubami.
   

 • Uzupełnić poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym mniej więcej do połowy jego wysokości. Założyć korek zbiornika wyrównawczego.
   

 • Podłączyć akumulator.
   

 • Uruchomić silnik i sprawdzić wszystkie połączenia układu chłodzenia pod kątem wycieków. Sprawdzić poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym, i jeśli potrzeba, uzupełniać do czubka plastikowego wskaźnika w zbiorniku wyrównawczym.
  Usunąć spod pojazdu zbiorniki ze starą cieczą.
   

 • Podłączyć akumulator, zdjąć fartuchy ochronne z błotników i zamknąć maskę.
   

Rysunek 20 - śruby mocujące zbiornik wyrównawczy

Rysunek 21 - górne połączenia zbiornika wyrównawczego
A - rura do złącza na obudowie kolektora ssącego
B - rura do chłodnicy

Rysunek 22 - wylotowa rura ze zbiornika wyrównawczego do trójnika na rurze powrotnej z nagrzewnicy

24 404 - pompa wody - demontaż i montaż

Demontaż:

 • Otworzyć maskę, założyć fartuchy ochronne na błotniki i odłączyć akumulator.
   

 • Obrócić korek zbiornika wyrównawczego o 90° pozwalając tym samym na ujście ciśnienia z układu.

  UWAGA: w czasie spuszczania ciśnienia z układu, przykryć korek grubą szmatą aby zapobiec wychlapaniu cieczy chłodzącej.
   

 • Podstawić zbiornik na ciecz chłodzącą pod dolną rurę chłodnicy i pod rurę powrotną z nagrzewnicy. Odłączyć obydwie rury, i opróżnić układ z cieczy chłodzącej (rysunek 23).
   

 • Odłączyć wiatrak ze sprzęgłem od pompy wody zgodnie z opisem operacji 24 215.
   

 • Poluzować śruby mocujące napinacz paska klinowego pompy wspomagania układu kierowniczego (rysunek 24), i zdjąć pasek z koła pasowego pompy wody.
   

 • Podstawić zbiornik na ciecz chłodzącą pod obudowę termostatu. Odkręcić trzy śruby mocujące obudowę termostatu (rysunek 23). Zdjąć obudowę i wyjąć termostat.
   

 • Odkręcić 12 śrub mocujących pompę wody, i zdjąć pompę (rysunek 25).
   

Montaż:

 • Oczyścić stykające się ze sobą powierzchnie pompy wody i silnika.
   

 • Używając nowej uszczelki, założyć pompę, i przykręcić ją śrubami momentem określonym w danych technicznych.
   

 • Oczyścić stykające się ze sobą powierzchnie pompy wody i obudowy termostatu.
   

 • Zamontować termostat, i używając nowej uszczelki (rysunek 26), zamontować obudowę termostatu przykręcając ją trzema śrubami, dokręcając je momentem określonym w danych technicznych.
   

 • Podłączyć dolną rurę chłodnicy i rurę od nagrzewnicy do obudowy termostatu.
   

 • Założyć koło pasowe pompy wody, i przykręcić je czterema śrubami (rysunek 27), dokręcając je momentem określonym w danych technicznych.
   

 • Założyć paski klinowe, i wyregulować ich napięcie zgodnie z opisem operacji 24 205.
   

 • Przykręcić wiatrak ze sprzęgłem do osi pompy wody, i dokręcić nakrętkę używając zmodyfikowanego klucza płaskiego 32mm (rysunek 28). Niezbędne jest przytrzymanie koła pasowego pompy wody, aby zapobiec jego obracaniu się.
   

 • Napełnić system, nalewając nową ciecz chłodzącą we właściwym stężeniu do wlewu w chłodnicy. Napełniać aż do momentu gdy chłodnica całkowicie się napełni, dając chwilę czasu na ujście powietrza w postaci bąbelków. Założyć korek chłodnicy, i resztę cieczy wlać do zbiornika wyrównawczego, aż do uzyskania poziomu cieczy w zbiorniku do jego połowy.
   

 • Podłączyć akumulator.
   

 • Uruchomić silnik i sprawdzić wszystkie połączenia układu chłodzenia pod kątem wycieków. Sprawdzić poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym, i jeśli potrzeba, uzupełniać do czubka plastikowego wskaźnika w zbiorniku wyrównawczym.
  Usunąć spod pojazdu zbiornik ze starą cieczą.
   

 • Podłączyć akumulator, zdjąć fartuchy ochronne z błotników i zamknąć maskę.
   

Rysunek 23 - połączenia obudowy termostatu (śruby mocujące zaznaczone strzałkami)
A - rura powrotna z nagrzewnicy
B - dolna rura chłodnicy

Rysunek 24 - śruby mocujące napinacz paska klinowego wspomagania układu kierowniczego

Rysunek 25 - śruby mocujące pompę wody

Rysunek 26 - montaż termostatu
A - uszczelka obudowy termostatu
B - pierścień uszczelniający
C - termostat

Rysunek 27 - śruby mocujące koło pasowe pompy wody

Rysunek 28 - mocowanie wiatraka ze sprzęgłem wiskotycznym
A - oś pompy wody
B - nakrętka mocująca sprzęgło wiskotyczne
C - zmodyfikowany klucz płaski 32mm

24 451 1 - termostat - test

 • Zmierzyć i zanotować wymiar X (rysunek 29).
   

 • Zawiesić termostat w wodzie w stosownym pojemniku, termostat nie może dotykać ścianek pojemnika.

 • Podgrzać wodę, sprawdzając temperaturę dokładnym termometrem. Termostat powinien zacząć się otwierać przy 79..83°C. Kontynuować podgrzewanie wody do 97°C, wtedy ostrożnie wyjąć termostat. Ponownie zmierzyć wymiar X, i odjąć wynik poprzedniego pomiaru wymiaru X. Różnica pomiędzy obydwoma wymiarami powinna wynosić przynajmniej 7mm.
   

Rysunek 29 - pomiar otwarcia termostatu
A - zanim termostat się otworzy (zimny)
B - po otwarciu się termostatu (gorący)

24 609 - połączenie zbiornika wyrównawczego z rurą powrotną od nagrzewnicy - demontaż i montaż

Demontaż:

 • Otworzyć maskę, założyć fartuchy ochronne na błotniki i odłączyć akumulator.
   

 • Obrócić korek zbiornika wyrównawczego o 90° pozwalając tym samym na ujście ciśnienia z układu.

  UWAGA: w czasie spuszczania ciśnienia z układu, przykryć korek grubą szmatą aby zapobiec wychlapaniu cieczy chłodzącej.
   

 • Podstawić zbiornik na ciecz chłodzącą pod zbiornik wyrównawczy.
   

 • Odkręcić dwie śruby mocujące zbiornik wyrównawczy.
   

 • Zakręcić korek zbiornika wyrównawczego, i przechylić zbiornik tak, aby ciecz chłodząca oddaliła się od rury wylotowej. Poluzować opaskę zaciskową na rurze wylotowej, i odłączyć rurę.
   

 • Poluzować opaskę zaciskową na trójniku rury powrotnej z nagrzewnicy, i odłączyć rurę (rysunek 30).
   

Montaż:

 • Założyć opaski zaciskowe na rurę, i założyć rurę na trójnik. Zacisnąć opaskę.
   

 • Założyć rurę na zbiornik wyrównawczy, i zacisnąć opaskę (rysunek 31).
   

 • Przykręcić zbiornik do podpory dwoma śrubami.
   

 • Napełnić zbiornik wyrównawczy mniej więcej do połowy.
   

 • Podłączyć akumulator, uruchomić silnik i sprawdzić wszystkie połączenia układu chłodzenia pod kątem wycieków. Sprawdzić poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym, i jeśli potrzeba, uzupełniać do czubka plastikowego wskaźnika w zbiorniku wyrównawczym.
  Usunąć zbiornik ze starą cieczą.
   

 • Zdjąć fartuchy ochronne z błotników i zamknąć maskę.
   

Rysunek 30 - połączenie zbiornika wyrównawczego z rurą powrotną z nagrzewnicy

Rysunek 31 - podłączenie rury wylotowej zbiornika wyrównawczego

24 610 - połączenie zbiornika wyrównawczego ze złączem na obudowie kolektora ssącego - demontaż i montaż

Demontaż:

 • Otworzyć maskę, założyć fartuchy ochronne na błotniki i odłączyć akumulator.
   

 • Obrócić korek zbiornika wyrównawczego o 90° pozwalając tym samym na ujście ciśnienia z układu.

  UWAGA: w czasie spuszczania ciśnienia z układu, przykryć korek grubą szmatą aby zapobiec wychlapaniu cieczy chłodzącej.
   

 • Podstawić zbiornik na ciecz chłodzącą pod zbiornik wyrównawczy.
   

 • Poluzować opaski zaciskowe, i odłączyć rurę (rysunek 32).
   

Montaż:

 • Założyć opaski zaciskowe na rurę, i założyć rurę. Zacisnąć opaski.
   

 • Podłączyć akumulator, uruchomić silnik i sprawdzić wszystkie połączenia układu chłodzenia pod kątem wycieków. Sprawdzić poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym, i jeśli potrzeba, uzupełniać do czubka plastikowego wskaźnika w zbiorniku wyrównawczym (rysunek 33).
  Usunąć zbiornik ze starą cieczą.
   

 • Zdjąć fartuchy ochronne z błotników i zamknąć maskę.
   

Rysunek 32 - połączenie zbiornika wyrównawczego ze złączem na obudowie kolektora ssącego

Rysunek 33 - wskaźnik poziomu cieczy w zbiorniku wyrównawczym

24 618 - rury od chłodnicy - demontaż i montaż

Demontaż:

 • Otworzyć maskę, założyć fartuchy ochronne na błotniki i odłączyć akumulator.
   

 • Podstawić zbiornik na ciecz chłodzącą pod dolną rurę chłodnicy.
   

 • Obrócić korek zbiornika wyrównawczego o 90° pozwalając tym samym na ujście ciśnienia z układu.

  UWAGA: w czasie spuszczania ciśnienia z układu, przykryć korek grubą szmatą aby zapobiec wychlapaniu cieczy chłodzącej.
   

 • Poluzować opaskę zaciskową dolnej rury chłodnicy (rysunek 34), odłączyć rurę od chłodnicy i opróżnić chłodnicę z cieczy chłodzącej.
  Aby pomóc w opróżnianiu, zdjąć korek chłodnicy.
   

 • Poluzować obydwie opaski zaciskowe górnej rury chłodnicy, i odłączyć rurę (rysunek 35).
   

 • Poluzować obydwie opaski zaciskowe rury od chłodnicy do zbiornika wyrównawczego, i odłączyć rurę (rysunek 35).
   

 • Poluzować opaskę zaciskową dolnej rury chłodnicy przy obudowie termostatu (rysunek 36) i odłączyć rurę.
   

Montaż:

 • Założyć opaski zaciskowe na montowane rury.
   

 • Podłączyć dolną rurę chłodnicy do chłodnicy i obudowy termostatu, zacisnąć opaski zaciskowe.
   

 • Podłączyć górną rurę chłodnicy do chłodnicy i króćca wylotowego silnika, zacisnąć opaski zaciskowe.
   

 • Podłączyć rurkę od chłodnicy do zbiornika wyrównawczego, zacisnąć opaski zaciskowe.
   

 • Napełnić system, nalewając nową ciecz chłodzącą we właściwym stężeniu do wlewu w chłodnicy. Napełniać aż do momentu gdy chłodnica całkowicie się napełni, dając chwilę czasu na ujście powietrza w postaci bąbelków. Założyć korek chłodnicy, i resztę cieczy wlać do zbiornika wyrównawczego, aż do uzyskania poziomu cieczy w zbiorniku do jego połowy.
   

 • Podłączyć akumulator.
   

 • Uruchomić silnik i sprawdzić wszystkie połączenia układu chłodzenia pod kątem wycieków. Sprawdzić poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym, i jeśli potrzeba, uzupełniać do czubka plastikowego wskaźnika w zbiorniku wyrównawczym.
  Usunąć spod pojazdu zbiorniki ze starą cieczą.
   

 • Podłączyć akumulator, zdjąć fartuchy ochronne z błotników i zamknąć maskę.
   

Rysunek 34 - podłączenie dolnej rury chłodnicy (widok bez osłony wiatraka dla przejrzystości)

Rysunek 35 - połączenia górnych rur od chłodnicy
A - połączenie chłodnicy ze zbiornikiem wyrównawczym
B - górna rura chłodnicy

Rysunek 36 - podłączenie dolnej rury chłodnicy do obudowy termostatu.


Dane techniczne

 
Układ chłodzenia
 

Typ: ciśnieniowy z odgazowującym zbiornikiem wyrównawczym

 
Pojemność układu
 

Wraz z obwodem nagrzewnicy
i zbiornikiem wyrównawczym:
8,7 litra

 
Płyn chłodniczy
 

Typ: Ford Super Plus Antifreeze
Specyfikacja: SSM-97B-9103-A

Stężenie:

Gęstość
(bez żadnych innych dodatków)
Zawartość procentowa
(objętośćiowo)
Pozostaje płynny do Zamarza przy
1,069 45% -30°C -38°C

45% roztwór płynu Ford Super Plus Antifreeze, który zawiera silne środki antykorozyjne, powinien pozostawać w układzie chłodzenia przez czas maksimum 2 lat (niezależnie od klimatu), po tym czasie powinien zostać wymieniony.
Jeśli tylko woda używana jest jako ciecz chłodząca, spowoduje ona silną korozję.

 
Srodek antykorozyjny
 

Specyfikacja: SSM-97B-9100-A

 
Srodek antykorozyjny zgodny z tą specyfikacją produkowany jest przez Ciba-Geigy Ltd., i jest sprzedawany jako 'Inhibitor 71C'. Dostępny jest na całym świecie poprzez siedziby Ciba-Geigy na danym obszarze.

Srodek ten powinien być mieszany z wodą w proporcji 1 część środka na 39 części wody.

 
Chłodnica
 

Typ: wysoko wydajna, żebrowana, rurkowa

 
Termostat
 

Typ: woskowy
nominalna temperatura: 82°C
Temperatura otwarcia: 79-83°C
Minimalny skok przy 97°C: 7mm

 
Pompa wody
 

Typ: odśrodkowa

 
Korek ciśnieniowy:
 

Ciśnienie otwarcia: 0,85..1,10 Bar (kgf/cm2)

 
Wiatrak
 

Sprzęgło: wiskotyczne, czułe na temperaturę
Naciąg paska: 10mm ugięcia w środkowej części najdłuższego odcinka pod naciskiem palca

 
Naciąg paska przy napędzie jednopaskowym:
 

Pasek nowy (*): 400..600 Nm
Pasek używany (**): 300.400 Nm

 
Naciąg paska przy napędzie dwupaskowym:
 

Pasek nowy (*): 350..450 Nm
Pasek używany (**): 280..330 Nm

 
(*) Pasek nowy: po założeniu nowego paska wymaga on ponownej regulacji po 2400 km.
(**) Pasek używany: za pasek używany uznaje się taki, który pracował przynajmniej 10 minut.

 
Momenty dokręcania śrub
 

Chodnica do karoserii: 8,0..11,0 Nm
Obudowa termostatu: 16,6..20,4 Nm
Pompa wody: 9,0..13,0 Nm
Osłona wiatraka do chłodnicy: 8,0..1,0 Nm
Koło pasowe wiatraka: 20,0..25,0 Nm
Wiatrak do sprzęgła: 20,0..25,0 Nm

--
Na podstawie "Ford Capri 2.8i - Supplement To Ford Capri '74 Onwards Workshop Manual" opracował mk@capri.pl

Komentarze

Fajnie jak by to było w PDF-ie

[anonim] [2002-01-26 15:17:30]


2.8i bardzo się rużni od 1.6 ???

spawn Dokładna lokalizacja na mapie [2002-10-18 14:29:51]


Hehe, chyba retoryczne pytanie...:)

Wojtass Dokładna lokalizacja na mapie [2002-10-18 16:30:11]


czodzi mi o układ chłodzenia ,a najbardziej o jego część przy zbiorniku wyruwnawczym.

spawn Dokładna lokalizacja na mapie [2002-10-18 17:37:03]


ciekawie? może będzie hihi

szkoda, że nie ma więcej wiadomości na temat ogólnego chłodzenia silników (wszystkich) a nie tylko tego jednego capri

Andzia [2003-03-22 15:34:08]


nic nie ma ciekawego

Andzia [2003-03-22 18:13:36]


Kupię zbiornik wyrównawczy, tylko z korkiem (niedrogo)

baaati Dokładna lokalizacja na mapie [2004-03-07 15:14:07]


chłodnica oleju

Czy ktoś mógłby mi powiedzieć, jak prawidłowo powinna być podpięta chłodniczka oleju w 2.8 na gaźniku.W którym miejscu ją wpiąć do układu? Dzieki, pozdrawiam!

kalb Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2004-08-09 16:58:37]


tam gdzie filtr oleju...:)
pozdro

Zakrzak! Dokładna lokalizacja na mapie [2004-08-09 17:10:41]


http://www.capri.pl/forum/405350d9e2154

cOke Członek Stowarzyszenia capri.pl [2004-08-09 17:13:52]


dzięki wielkie cOke, szukałem, ale pewnie przez ten cudzysłów nie znalazłem. Pozdrawiam!

kalb Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2004-08-09 17:24:11]


Może mi ktoś napisać dlaczego nie należy stosować zielonego płynu chłodniczego??? Czym to grozi?? U mnie jest zielony GLYSANTIN. Taki juz był jak kupiłem auto.

dred Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2006-12-20 10:12:16]