logowanie | rejestracja
capri.pl » klub » Stowarzyszenie capri.pl » dołącz do nas

Formularz zgłoszeniowy

Stowarzyszenie capri.pl w skrócie:

Podstawowym celem utworzenia Stowarzyszenia było ujęcie naszej dotychczasowej działalności w jakieś formalne ramy, które pozwolą nam robić to co dotychczas robiliśmy w sposób niezakłócony - pojawiły się niestety wymierne koszty związane z prowadzeniem serwisu capri.pl oraz niuanse związane z organizacją imprez i ich ubezpieczaniem. Utworzenie Stowarzyszenia ma zapewnić grunt dla racjonalności tych działań. Pozwoli nam to również działać dalej bez konieczności drastycznych ograniczeń w transferze danych na capri.pl, których już doświadczyliśmy.

Po pierwsze, nie ograniczamy członkostwa w Stowarzyszeniu wyłącznie dla posiadaczy Capri. Członkiem może również zostać właściciel innych modeli Forda, którymi się tu zajmujemy. Dopuszczalne samochody opisane są w Statucie, lista pozostaje w duchu samochodów prezentowanych na stronie oraz dopuszczanych do udziału w Pucharze. Członkiem może nawet zostać osoba nie posiadająca stosownego samochodu - w tym celu istnieje kategoria członka wspierającego.

Pomimo szerszego spektrum naszych zainteresowań niż samo Capri, Stowarzyszenie zostało nazwane capri.pl. Powód jest podstawowy - nazwa ta ma już w jakiś sposób ugruntowaną swoją pozycję, wprowadzanie czegoś nowego byłoby zamieszaniem. Proszę potraktować tą nazwę jako nazwę własną, a nie kwantyfikator szczegółowy.

Stowarzyszenie wprowadza rozgraniczenie na różnych członków: nadzwyczajnych, zwyczajnych i wspierających. Sens tego jest następujący: jeżeli nie posiadasz odpowiedniego samochodu, ale istnienie tej strony i naszego klubu ma dla Ciebie jakieś znaczenie i zależy Ci na naszym istnieniu, wesprzyj nas - zostań członkiem wspierającym.
Jeżeli posiadasz odpowiedni samochód, to możesz zostać członkiem zwykłym. Członek zwykły to podstawowa kategoria członków, do której przyjmowani są nowi członkowie - mają oni pełne prawo korzystać ze świadczeń Stowarzyszenia, ale mają ograniczone prawa wyborcze. To odpowiada mniej więcej praktyce, w której wielu ludziom zależy na tym żebyśmy działali dalej tak jak działamy, ale sami nie są w stanie istotnie się przyłożyć do "działań twórczych" - z braku czasu, środków, predyspozycji czy nawet chęci.
Najwyższa kategoria członkowska to członek nadzwyczajny - zostać nim może członek zwyczajny który przyłoży rękę do naszej działalności, który będzie chciał aktywnie brać udział w zebraniach/zgromadzeniach, który nie będzie się obawiać np. wybrania do Władz Stowarzyszenia. To wymaga pewnego wkładu pracy, poświęcenia czasu, zaangażowania - stąd osobna kategoria dla tych którzy naprawdę chcą coś zrobić.

Zasady przyjmowania członków:

Jeżeli jesteś właścicielem odpowiedniego samochodu określonego w Statucie i spełniasz wymogi statutowe, możesz zostać członkiem zwyczajnym (lub wspierającym). Jeżeli nie jesteś właścicielem odpowiedniego samochodu, możesz zostać członkiem wspierającym.

Członkostwo wiąże się ze składką - jej wysokość została określona na podstawie sondażu przeprowadzonego jakiś czas temu oraz potrzeb wynikających przede wszystkim z opłat za generowany transfer danych przez serwer capri.pl. Składka ma wymiar roczny:

członek zwyczajny i nadzwyczajny: 100zł (może być jednorazowo, albo 2 x 50zł co pół roku)
członek wspierający: 50zł (jednorazowo)

Poczta @capri.pl oraz @taunus.pl

Dla członków Stowarzyszenia oferujemy pocztę elektroniczną w domenie @capri.pl. Proszę jednak tego nie traktować jako usługi komercyjnej - składka jest za członkostwo w Stowarzyszeniu, zaś poczta to świadczenie dla członków na zasadzie "best effort", na dodatek nieobowiązkowe, można nie chcieć :)

Zgłoszenie:

W celu przystąpienia do Stowarzyszenia należy najpierw zalogować się jako użytkownik strony capri.pl - logowanie/rejestracja w nagłówku strony.