logowanie | rejestracja
capri.pl » klub » spotkania, zloty, imprezy » Puchar Capri 2006 - zapowiedź

Puchar Capri 2006 - zapowiedź

- kiedy i gdzie
- plan zawodów
- regulamin
- zgłoszenie do zawodów
- opłata wpisowego
- lista zgłoszonych uczestników
- koszulki
- zakwaterowanie

Zapraszamy na czwartą edycję Pucharu Capri !

Cel imprezy jest prosty i klarowny. Wyłonić najszybszy duet - samochód i kierowca. Jeden puchar, jeden zwycięzca. Żadnych kategorii, ani wiekowych, ani płciowych, ani silnikowych. Wszystkie (no, prawie) chwyty dozwolone.

Kiedy i gdzie ?

Puchar Capri 2006 odbędzie się 5 sierpnia 2006 na torze "Kielce" w Miedzianej Górze.

Cała impreza ma charakter weekendowy - do przyjazdu zachęcamy już w piątek w godzinach późnopopołudniowych, wtedy odbędzie się trening na torze (ok. godziny 17..18). Właściwe zawody rozpoczynają się w sobotę o godzinie 10. Czas trwania imprezy - do wieczora. Po zakończeniu zawodów przenosimy się na bardzo pobliskie pole namiotowe, gdzie odbywamy huczne obchody z okazji zakończenia zawodów - ognisko, piwo, etc. Niedzielny poranek i resztę dnia - po odzyskaniu stabilności w pozycji wertykalnej - spędzamy już bez planu, dla przeciwwagi złożoności organizacyjnej dnia poprzedniego.

Plan zawodów

Zawody podzielone są na dwie części: eliminacje i finał. W eliminacjach biorą udział wszyscy zgłoszeni do zawodów uczestnicy, do finału kwalifikuje się 16 samochodów wyłonionych na podstawie eliminacji. Finał rozgrywany jest systemem pucharowym, którego zwycięzca przejmuje tytuł i puchar. Wynik eliminacji nie ma wpływu na wynik końcowy finału, pierwszy i szesnasty zawodnik eliminacji mają takie same szanse na zwycięstwo. Celem eliminacji jest wytypowanie finałowej szesnastki, oraz odpowiednie rozstawienie zawodników w pary finałowe, zgodnie z dalszym opisem.

Eliminacje

Na eliminacje zaplanowanych są 4 konkurencje, w których udział biorą wszyscy zawodnicy zgłoszeni do startu.

Dla każdego zawodnika w każdej z konkurencji eliminacyjnych wyznaczany jest wynik. Wynik jest liczbą określającą proporcję czasu uzyskanego przez danego zawodnika do czasu najlepszego zawodnika w danej konkurencji. Dla zwycięzcy konkurencji wynik ma wartość równo 1, dla następnych zawodników ma on coraz wyższą wartość. Ostateczny wynik eliminacji to średnia arytmetyczna z wyników cząstkowych uzyskanych w poszczególnych konkurencjach eliminacyjnych. Ostateczna kolejność zawodników w eliminacjach wynika z ułożenia uzyskanych wyników od najniższego do najwyższego.

W zeszłym roku eksperymentalnie zwiększyliśmy intensywność zawodów, tak aby zawodnicy więcej czasu spędzili na torze w wozach, a nie w pit-stopie na oczekiwaniu. Eksperyment się powiódł, tak więc w tym roku powtarzamy to samo: eliminacje odbywają się po dwie jednocześnie, przeprowadzane niezależnie od siebie. Połowa zawodników bierze udział w jednej eliminacji, druga połowa w tym samym czasie w drugiej. Po zakończeniu następuje zamiana. Mamy dwie tury takich eliminacji, czyli w sumie 4 konkurencje:

UWAGA: przebieg eliminacji może podlegać zmianom, zależnie od okoliczności - warunków atmosferycznych, ilości uczestników, przebiegu samych zawodów, itp, itd - powyższe opisy mają charakter zamierzonego planu, jednakże organizatorzy zastrzegają sobie możliwość ich modyfikacji.

Do finału kwalifikuje się 16 uczestników zawodów z najlepszym uzyskanym wynikiem eliminacji (średniej ze wszystkich konkurencji). W przypadku uzyskania przez część uczestników tego samego wyniku, dającego zakwalifikowanie się do grupy finałowej większej liczby uczestników, o kwalifikacji decydować będzie dogrywka.

Dogrywka

Dogrywka rozgrywana jest w wypadku gdy część uczestników zakończy eliminację z takim samym rezultatem, dającym zakwalifikowanie się do grupy finałowej większej niż 16 liczbie zawodników. Dogrywka polega na przejechaniu jednej pętli toru po zewnętrznym owalu. Uzyskanie lepszego czasu od konkurenta daje kwalifikację do finału.

Finał

Do udziału w finale kwalifikuje się 16 uczestników zawodów z najlepszym wynikiem z eliminacji.

Finał polega na rozegraniu systemem pucharowym wyścigów pomiędzy parami, które indywidualnie ścigają się na owalu toru na tzw. "dochodzenie" - startując równocześnie z przeciwległych stron toru, i pokonując ilość okrążeń zależną od etapu finału. W 1/8 i 1/4 finału zawodnicy pokonują 3 okrążenia, w półfinale i finale przewidziane są 4 okrążenia. Wyścig trwa do momentu osiągnięcia mety pierwszy z samochodów, lub dojście do rywala na odległość 100 metrów. Zwycięzca w danej parze przechodzi do następnego poziomu rozgrywek finałowych, przegrany odpada z zawodów.

Dobieranie zawodników w pary odbywa się w następujący sposób: pierwszy zawodnik eliminacji startuje z ostatnim, drugi z przedostatnim, itd. według poniższego schematu. W finale wszyscy zawodnicy mają równe szanse, niezależnie od wyniku kwalifikacji. Wyniki kwalifikacji wpływają jedynie na rozstawienie w pary finałowe.

1/8 finału ćwierćfinały półfinały finał
X1: E1-E16 C1: X1-X8 P1: C1-C4 F: P1-P2
X2: E2-E15
X3: E3-E14 C2: X2-X7
X4: E4-E13
X5: E5-E12 C3: X3-X6 P2: C2-C3
X6: E6-E11
X7: E7-E10 C4: X4-X5
X8: E8-E9

Taki system zapewnia największe prawdopodobieństwo spotkania się w finale dwóch najlepszych zawodników, celem uzyskania możliwie największej atrakcyjności finału. Zwycięzca finału otrzyma puchar. W celu wyznaczenia zawodników zajmujących miejsca trzecie i czwarte rozgrywany jest dodatkowy wyścig pomiędzy przegranymi z półfinałów. Wyścig ten odbywa się przed wyścigiem finałowym. Dla zdobywców drugiego i trzeciego miejsca przewidziane są nagrody, jeszcze nie określonej postaci. Klasyfikacja prowadzona jest dla wszystkich zawodników - dalsze miejsca zajmują zawodnicy którzy dotarli do kolejnych poziomów rozgrywek finałowych, na danym równoległym poziomie o miejscu decyduje wynik z eliminacji.

Regulamin Pucharu Capri

 1. Organizatorzy
  • Organizatorem zawodów jest Stowarzyszenie capri.pl
 2. Uczestnicy zawodów
  • Do udziału w zawodach dopuszcza się wyłącznie następujące samochody marki Ford:
   • Capri (wszystkie wersje i odmiany z nadwoziami produkcji europejskiej),
   • wszystkie europejskie modele Forda poprzedzające pojawienie się Capri (grudzień 1968),
   • europejskie modele Forda wprowadzone do produkcji po premierze Capri (grudzień 1968), ale wycofane z produkcji przed wyprodukowaniem ostatniego europejskiego Capri (a więc: Taunus, Cortina, Consul/Granada, Escort Mk I/II).
  • Samochód zgłoszony do zawodów może startować tylko z jednym numerem startowym.
  • Samochodem zgłoszonym do zawodów może kierować wyłącznie właściciel samochodu, lub jego główny użytkownik. W tym drugim wypadku, zgłoszenia są rozpatrywane indywidualnie, po przedstawieniu przekonującego wyjaśnienia.
  • Samochód może posiadać następujące modyfikacje:
   • silnik inny niż oryginalny: dowolny silnik produkcji Forda,
   • dowolne modyfikacje, które nie powodują dyskwalifikacji na typowym okresowym przeglądzie technicznym,
   • dozwolone jest użycie opon typu slick,
   • inne, uzgodnione wcześniej z organizatorem zawodów.
  • Warunkiem dopuszczenia kierowcy i samochodu do zawodów jest:
   • ważny przegląd techniczny,
   • ważne ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej,
   • ważne prawo jazdy,
   • posiadanie gaśnicy samochodowej,
   • posiadanie przez kierowcę kasku.
 3. Zgłoszenia i wpisowe
  • Uczestnicwo w zawodach wymaga wcześniejszego zgłoszenia do 01.08.2006 i opłaty wpisowego.
  • Wpisowe podlega zwrotowi wyłącznie w przypadkach zawinionych przez organizatorów.
  • Rejestracja zawodników w czasie zawodów:
   • rejestracja zawodników zaczyna się w dniu zawodów o godzinie 9:00 i kończy o godzinie 9:45
   • po godzinie 9:45 niezarejestrowani zawodnicy nie zostaną dopuszczeni do udziału w zawodach,
   • do rejestracji należy okazać wszystkie niezbędne dokumenty opisane w warunkach dopuszczenia do startu,
   • zarejestrowany uczestnik otrzymuje numer startowy, który musi umieścić na tylnej bocznej szybie, po obydwu stronach pojazdu.
 4. Przebieg zawodów
  • Zawody odbywają się 05.08.2006 na torze Automobilklubu Kieleckiego w Miedzianej Górze (tor "Kielce").
  • Zawody rozpoczynają się o godzinie 10:00.
  • Zawody podzielone są na dwie części: eliminacje i finał. W eliminacjach biorą udział wszyscy zgłoszeni uczestnicy, do finału kwalifikuje się 16 uczestników z najlepszym wynikiem uzyskanym w eliminacjach.
  • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do modyfikacji konkurencji zależnie od ilości uczestników, przebiegu zawodów i warunków atmosferycznych.
 5. Przepisy ogólne i bezpieczeństwo
  • Uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania prawa oraz zasad współżycia społecznego.
  • Uczestnicy zawodów zobowiązani są do wykonywania poleceń organizatorów, prowadzącego zawody oraz przedstawicieli Automobilklubu Kieleckiego. W szczególności dotyczy to instrukcji postępowania przy podjeździe do startu oraz przy parkowaniu samochodu po zakończeniu jazdy.
  • Kierowca zostanie dopuszczony do startu wyłącznie w założonym kasku i w zapiętych pasach bezpieczeństwa oraz z widocznym numerem startowym na samochodzie.
  • Kierowca zobowiązany jest do niezwłocznego bezpiecznego zatrzymania pojazdu w reakcji na sygnał flagą otrzymany od obsługi zawodów.
  • Zabrania się jazdy pod prąd w parku maszyn i na wjeździe na tor, pod rygorem wykluczenia z zawodów. W wyjątkowych przypadkach jazda pod prąd dopuszczalna jest wyłącznie przy współpracy obsługi zawodów.
  • W przypadku awarii lub unieruchomienia pojazdu można go opuścić wyłącznie gdy na torze nie ma innego pojazdu w ruchu lub w przypadku zagrożenia pożarem. W samochodzie należy włączyć światła awaryjne i w miarę możliwości zjechać poza obszar drogi.
  • Zabrania się zatrzymywania sprawnego samochodu bezpośrednio na torze.
 6. Kary regulaminowe
  • Błędy w trakcie konkurencji:
   • potrącenie lub przesunięcie pachołka - 5 sekund kary
   • falstart - 5 sekund kary
   • pomylenie trasy przejazdu na niekorzyść zawodnika: brak kary
   • pomylenie trasy przejazdu na korzyść zawodnika: 150% czasu zwycięzcy danej konkurencji lub czas najwolniejszego przejazdu w danej konkurencji plus 5 sekund, jeśli ten czas jest większy niż 150% czasu zwycięzcy
   • pominięcie startu w konkurencji - brak klasyfikacji
  • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikacji i wykluczenia z zawodów uczestników w następujących przypadkach:
   • niestosowania się do poleceń organizatorów, prowadzącego zawody lub przedstawicieli Automobilklubu Kieleckiego,
   • przejazdu bez kasku lub zapiętych pasów bezpieczeństwa,
   • niebezpiecznych manewrów w parku maszyn i na dojazdach do toru,
   • niesportowego i niekulturalnego zachowania się,
   • nieusprawiedliwionego spóźnienia się na start do poszczególnych konkurencji.
 7. Odpowiedzialność
  • Uczestnik zawodów bierze w nich udział na własną odpowiedzialność i zrzeka się bazwarunkowo wszelkich roszczeń cywilno-prawnych w stosunku do organizatorów w związku z uszczerbkami majątkowymi i niemajątkowymi mogącymi powstać w trakcie i w związku z trwaniem zawodów i treningu przed zawodami.

Zgłoszenia i wpisowe

Przed zgłoszeniem proszę się upewnić że posiadany samochód spełnia warunki regulaminowe, w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt: puchar@capri.pl, szczególnie w przypadku modyfikacji technicznych samochodu mogących stwarzać wątpliwości (np. silnik produkcji innej niż Ford).

Zgłoszenie do zawodów wymaga:

Jeżeli uczestnik ma ochotę na rezerwację konkretnego numeru startowego, proszę przesyłać zgłoszenia na adres puchar@capri.pl. Pierwszeństwo do rezerwacji numerów mają uczestnicy Pucharu z zeszłych lat, którzy mieli już dany numer startowy.

Nagrody

Nagrody funduje:

Koszulki pucharowe

Na okoliczność Pucharu będą koszulki, wzór - niespodzianka. Dystrybucja koszulek wyłącznie na miejscu, pierwszeństwo dla uczestników zawodów.

Zakwaterowanie

Ponieważ zapraszamy już od piątku, proponując wyjazd w niedzielę, poniżej przedstawiamy lokalne możliwości zakwaterowania.

Motel Tor "Kielce"

W budynku przy torze jest motel, w którym można wynająć pokoje. Rezerwacja pokoi indywidualnie, bezpośrednio na torze: telefon 0 41 3031660, 0 41 3034949.

Pole namiotowe

Pole namiotowe praktycznie graniczy z torem, i na tym polu urządzamy wręczenie pucharu i ognisko po zakończeniu zawodów. Na polu namiotowym, jak to na polu namiotowym, można postawić namiot, spać w samochodzie, obok samochodu, są również domki campingowe.

--
Komitet organizacyjny igrzysk:
 
Michał Konieczny
Andrzej Górecki
Jacek Szczyrba
Adam Lewandowski

Komentarze

no to zobaczymy czy da sie cos z tym moim silnikiem wymyslec... :) od jutra sie spinam i moze sie uda.. :) problem jest tylko jeden, nigdy nie wymienialem silnika, ale sie zobaczy :)

Mac13k Członek Stowarzyszenia capri.pl [2006-07-19 02:03:30]


Tylko tak mi się wydaje, czy próby będą dokładnie takie same jak rok temu?

Wroniasty Dokładna lokalizacja na mapie [2006-07-19 02:03:49]


Mac - wymiana silnika to godzina (szczególnie z 2.0V6 na gaźniku, na 2.8V6 na gaźniku) -> nie pękaj:)

Wroniasty Dokładna lokalizacja na mapie [2006-07-19 02:04:54]


bede musial zjesc duze sniadanie bo nawet nie mam czym go targnać :)

ale uparlem sie i sie postaram :) nie mam kompletnie o tym pojecia, ale mam nadzieje ze jutro mi Chuder wszystko wytłumaczy i jakos pojdzie :)

obiecuje ze sie postaram :)

Mac13k Członek Stowarzyszenia capri.pl [2006-07-19 02:09:31]


czy wszystkie zakręty muszą być w prawo ? w lewo też się fajnie skręca, wystarczy odwrócić kierunek startu.

.STICH. Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2006-07-19 07:19:48]


podobno za start autem w czarnym macie dostaje sie -5sek przy kazdej konkurencji :P

Zakrzak! Dokładna lokalizacja na mapie [2006-07-19 12:00:24]


+5, bo czarne sa szybsze!

Mysza liil (EM) [2006-07-19 12:39:57]


a za czarny połysk +10:-)

Ślęzi [2006-07-19 13:38:55]


bo połysk nie ma takich oprów tarcia jak mat:)

Hoover 3M [2006-07-19 13:59:47]


Qrcze tylko zeby sie nie okazlalo ze w tym roku wszystkie foory w macie beda .

ObI Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2006-07-19 14:03:36]


Bo nie bedziecie mieli czego malowac jak sie sciemni? :) Ja w macie bede miał tylko kawałek wiec spoko :)

Mysza liil (EM) [2006-07-19 14:46:15]


a dopuszcza sie do udzialu w PC automaty :))?? I ile to jest sekund ujemnych na dzien dobry? Zwlaszcza jesli to auto jest srebrne...

greenhorn Członek Stowarzyszenia capri.pl [2006-07-19 16:00:38]


Jakbym ja pisał powyższy komentarz... :)))
Właśnie - srebrne automaty? :)

m.kozlowski Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2006-07-19 16:10:47]


a ja znow nie pojade :) to juz chyba bedzie tradycja...

Pe®ana Dokładna lokalizacja na mapie [2006-07-19 17:49:50]


Mogę odpłatnie pokibicować

Hrabia® Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2006-07-19 19:20:32]


Może przyjade pokibicować bo puki co to moja furka do ścigania sie jeszcze nienadaje:) jak się uporam z robotą to będe

BirdDog Dokładna lokalizacja na mapie [2006-07-19 21:40:26]


A może ktoś kto nie startuje pożyczy mi kask? Pojechałbym sobie :)
Serio.

m.kozlowski Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2006-07-20 10:05:04]


A ja 4 mam swój ślub i tak właśnie się zastanawiam co wybrać...

wito1981 Dokładna lokalizacja na mapie [2006-07-20 10:37:39]


Nie no stary, nie przesadzaj :) Tylko jeden wybór jest trafny!

Mysza liil (EM) [2006-07-20 10:42:17]


Bierz ślub na PC!!

m.kozlowski Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2006-07-20 10:46:17]


Albo weź ślub... a weselisko zrobimy na PC;)

Wroniasty Dokładna lokalizacja na mapie [2006-07-20 11:03:14]


ślub na PC to jest niezły pomysł, dlaczego ja się tak pospieszyłem:-P, a tak na serio to bierz ślub fajnie jest:-)

Lesioo Dokładna lokalizacja na mapie [2006-07-20 11:19:53]


...przez kilka pierwszych lat:P hehhe:D

Wroniasty Dokładna lokalizacja na mapie [2006-07-20 11:22:35]


chyba miesiecy...

Mysza liil (EM) [2006-07-20 11:27:42]


Dni

ObI Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2006-07-20 11:46:32]


Ja tam nie narzekam... Zależy jak się trafi.

m.kozlowski Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2006-07-20 11:56:33]


Jeszcze nie narzekasz;)

Wroniasty Dokładna lokalizacja na mapie [2006-07-20 11:58:33]


obi a ty skąd wiesz ?? czyżbyśmy o czymś niewiedzieli my ??

Trójkąt Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2006-07-20 12:00:35]


Trójkąt Obi po prostu ma oczy i uszy;) Ja też:P

Wroniasty Dokładna lokalizacja na mapie [2006-07-20 12:03:43]


Generalnie to jade PC, z racji tego że data powrotu mojego ojca ( pływa na statkach) została nieco przesunięta, ślub przełożony o 7 dni później. Szkoda że nie widzieliście miny księdza jak mu mówiłem 30 min temu:) Wiec do zobaczenia na Pucharze!

wito1981 Dokładna lokalizacja na mapie [2006-07-20 12:35:04]


EE tam gadacie jest fajnie cały czas:-) żona może to potwierdzić, szczególnie jak się znika na cały dzień do garażu do samochodu i piffka:-P ale to tylko w weekendy... a co do miny księdza...to czemu się zmartwił przesunięciem terminu?? czyżby pieniążki?:-)

Lesioo Dokładna lokalizacja na mapie [2006-07-20 12:55:45]


Bo ja już tak 3 raz...:)

wito1981 Dokładna lokalizacja na mapie [2006-07-20 13:03:33]


a ja sobie złośliwcem pojade :) do zoba na torze...

Daniel vel Treetop liil (EM) Dokładna lokalizacja na mapie [2006-07-20 17:57:18]


hmm
bedzie jezdzic Bob wiec nie bede ze mna melanzowac ;(
Treetopek tez sie zbiera na tor ...

moze by pojechac ????
lecz kto za mnie bedzie pil pivo ;)

Wojdat Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2006-07-20 20:50:07]


Wojdatek, ja zamierzam się znieczulać przez cały weekendzik :) Nie dość, żem obserwator, to jeszcze pasażer :P

Hrabia® Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2006-07-20 21:05:22]


Wojdat jeszcze ja jestem... ;) Może Caprikiem? Niestety na tor mnie nie wpuszczą;(

Wroniasty Dokładna lokalizacja na mapie [2006-07-20 21:23:45]


no ja po piwrwsze to bede trabic kazdemu w ucho i zeby nie bylo jakis pretesjiiii bo w zeszlym roku to ktos chacial mnie nawet bic :/

a jutro zjawia sie laweta u mie na placu , wiec jak sie okaze ideal mechanicznie to i ja sie poscigam
decyzje podejme na dniach :)

(ale trabic bede :P zaopatrzony juz jestem )

ps.
jak ktos postawi pivo to ja nie odmowie:P to do Wroniastego i Hrabi :P

Wojdat Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2006-07-20 22:03:57]


Zaczynamy o pierdołach pisać, ale: ty masz sporo caprików, ja już nie, więc ty stawiasz..

Hrabia® Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2006-07-20 22:42:41]


Trąbienie proponuję na sobotę, na tor ;)

Strzała Dokładna lokalizacja na mapie [2006-07-20 23:15:24]


o rany, byle nie trabienie.. :)

Wroniasty, a to sie juz na bank nie wyrobisz zeby wystartowac..? :/

Mac13k Członek Stowarzyszenia capri.pl [2006-07-20 23:57:06]


Mac ja już się wyrobiłem praktycznie... ale nie wystartuję;( Chyba, że organizatorzy wpuszczą mnie na tor bez prawka, a dowodem na to, że się na torze nie zabije będzie to, że przyjadę za kółkiem z Białego na Tor Kielce...

Wroniasty Dokładna lokalizacja na mapie [2006-07-21 00:31:46]


Mac13k, ja fanem trąbienia też nie jestem, ale skoro Wojdat MUSI trąbić, niech nie robi tego przynajmniej na campingu wieczorową porą, jak w zeszłym roku ;) Przy torze w dzień - a co tam ;)

Strzała Dokładna lokalizacja na mapie [2006-07-21 00:53:16]


No ladnie tak bez papierka po Polsce jezdzic... :)))

co do trabienia to na torze ok, ale nad uchem to juz marnie. :)))

kto mi powie od czego zalezy kolejnosc wyswietlania sie zgloszen na liscie? :)
ot, ciekawostka :)

Mac13k Członek Stowarzyszenia capri.pl [2006-07-21 01:34:00]


Chyba od identyfikatora użytkownika w bazie danych - jakbym ja się zapisał to niewątpliwie byłbym pierwszy na liście he he... :]

Konar [2006-07-21 08:50:31]


Może wprowadzimy jeszcze więcej życia w nasze spotkanie pucharowe?!?! Zwróćcie uwagę, że normalną praktyką na targach motoryzacyjnych, zlotach harleyowców i innych miłosników motoryzacji jest, iż pojawiają się w otoczeniu kierowców i aut piękne kobiety - hostessy, w skąpych, ale przyzwoitych strojach. Dodają one niewątpliwie krasy takim spotkaniom, nikt się nie burzy, nikt nie protestuje, po prostu tak jest. A czemu u nas tego nie ma?

Hrabia® Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2006-07-21 11:14:04]


Innemi słowy, może jakieś cycuszki oprócz aut? Auta nam się już opatrzyły...

Hrabia® Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2006-07-21 11:20:09]


Krasy niewątpliwie a i jest to jakas atrakcja ..oczywiście niczym to owym paniom nie ujmuje..myśle że nalezało by o tym naprędce pomyśleś brawa dla hrabiego ..ja moge pomysł propagować..w naszych "lokalnych mediach"..tylko by trzeba było jakąś nagrode od sponsora wytargać dla zwycięrzczyni..Miss mokrego podkoszulka to jest myśl ;)
pozdrawiam

cortinas !G.O.P! [2006-07-21 11:24:30]


Pomysl rewelacyjny. Tego mi brakowalo w zeszłym roku:):):):)

dred Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2006-07-21 11:27:37]


jak wyslac wpisowe jeśli oprocz nr konta potrzebna jest nazwa banku, a tego nie podano?

Michal1983 Dokładna lokalizacja na mapie [2006-07-21 11:41:56]


nr konta zawiera nazwe banku, chyba ktos przesadzil zadajac nazwy

Mysza liil (EM) [2006-07-21 11:49:53]


z samym numerem konta i nazwiskiem odbiorcy na poczcie mówią że to za mało danych i nie wyślą

Michal1983 Dokładna lokalizacja na mapie [2006-07-21 11:52:59]


Jakby w razie przyjeli na poczcie to i tak do 5.08.2006 moze nie wpłynąć :D

Mysza liil (EM) [2006-07-21 11:55:01]


BRE WBE/Łódź
Sprawdziłem na koncie inteligo.

dred Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2006-07-21 12:01:03]


Banki - numery rozliczeniowe Wyszukaj po:
Numer rozliczeniowy oddziału:

Wyniki wyszukiwania:
Znaleziono 1 rekord

BRE BANK SA Wydz.Bankowości Elektronicznej
Kod pocztowy: 90-443
Miasto: Łódź
Ulica: al.Mickiewicza 10
Numer oddziału: 11402004

I wszystko jasne?

Mysza liil (EM) [2006-07-21 12:02:49]


BRE WBE, a więc "mBank"

Konar [2006-07-21 12:22:04]


Tak

ObI Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2006-07-21 13:10:55]


Planuję (kolejny raz) dotrzeć na PC. Ciekawe jak się to skończy. Tradycyjnie już chyba, jak u wiekszości przed PC, Capri na chwilę obecną niesprawne :D

Konrad vel smasher Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2006-07-21 13:14:23]


bre to nie musi byc mbank, moze byc multibank, albo po prostu brebank... i chyba jeszce jeden detal nalezy do bre.... ale to tak na uboczu :P

a ja nie mam auta odpowiedniego:(

ADRIANna44 Dokładna lokalizacja na mapie [2006-07-21 15:29:58]


Pytanie do organizatorow , czy mi sie wydaje czy na odcinku A1 tan nawrot jest troche wyzej niz w zeszlym roku ??

ObI Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2006-07-21 15:40:58]


Nawrót w zeszłym roku był faktycznie trochę bliżej, niż na rysunku. W tym roku pachołek ustawimy po oględzinach toru, w zależności od nawierzchni, stanu pobocz, ewentualnych przeszkód, itd. Czyli zobaczymy na miejscu, bo generalnie Tor Kielce robi się coraz bardziej zmęczony życiem i wskazana jest daleko posunięta ostrożność.

orzeł Członek Stowarzyszenia capri.pl [2006-07-21 15:46:59]


Chyba czas w końcu na Tor "Poznań", skoro mamy nową nawierzchnię...

Hrabia® Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2006-07-21 16:48:55]


Ale nie mamy hamulców Brembo. W każdym razie nie wszyscy.

orzeł Członek Stowarzyszenia capri.pl [2006-07-21 18:48:37]


Jestem za :)
Aczkolwiek Tor Kielce ma jedną zaletę - cała trasa jest widoczna z "trybun". W Poznaniu już niestety nie. Ale za to poszalec można by fajniej chyba :)

Kżyho Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2006-07-21 19:23:04]


Na temat Poznania myślimy już od jakiegoś czasu. Ale nie pod kątem przeniesienia tam Pucharu, tylko jako o nowej imprezie. Jest parę kwestii dyskusyjnych. Po pierwsze nie wiadomo do końca, czy nas na Tor Poznań stać, po drugie trzeba by stworzyć całkiem nową formułę zawodów (np może po kilka samochodów razem na torze?), po trzecie Poznań to trochę wyższa szkoła jazdy (i dla kierowców i dla samochodów). Robiłem wywiad w środowisku Porsche i opinie są takie, że więcej niż dwa, trzy zakręty (hamowanie z najdłuższej prostej na dużej pętli) wytrzymywały tylko topowe, najbardziej wypasione modele - GT 2, GT 3, seryjne 911 wypadały już kiepsko, a 924 jeździły raczej rekreacyjnie w stosunku do możliwości toru. Tak ocenił to facet, który tam był i jeździł. Ja nie byłem, więc tylko powtarzam co słyszałem. Jeśli ktoś ma jakieś własne doświadczenia, to śmiało, niech się wypowie.

orzeł Członek Stowarzyszenia capri.pl [2006-07-21 19:55:19]


Trabka jest fajna :P

a co do jazd to pytalem tak delikatnie o tor u mnie bo i jest przecie
na wstepie mowili ze tylko czlonkom AKL lecz moze zawsze isc o kase :(

moze sie zainteresowac bardziej ??

Wojdat Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2006-07-21 22:14:01]


Jak wygląda sprawa kosztów jezeli ktoś przyjedzie Capri "gościnnie" jako widz i nie będzie brał udzialu w zawodach? Też 90 zików??

Trophy Dokładna lokalizacja na mapie [2006-07-21 22:44:41]


Nie :-) ale 90 starczy na piwo ...... no i pole namiotowe.

Aha koniecznie na hot-dogi


A poważniej - wpisowe jest tylko dla tych którzy jeżdżą po torze.

MikeB4 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2006-07-21 22:47:36]


tor poznań fajny :)) ale obawiam się że 3/4 naszych aut odpadło by na tym torze :)) chyba ze byłby to zlot dla emerytów z zakazem używania biegu powyżej 2ki :)

Trójkąt Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2006-07-21 23:16:33]


No to zacnie-rusze Sokoła przez Polske-trase znam na pamięć to pośmigam w Świętokrzyskim po winklach :) Dzięki za info..

Trophy Dokładna lokalizacja na mapie [2006-07-21 23:17:20]


Zgadza się Orzeł - na poznański tor to trzeba mieć inne hamulce niż takowe seryjne z Capri :/ Może warto pomyśleć o innej formule zlotu - może bardziej "emerycko", może bardziej na technikę jazdy, niż prędkość... Może na przejazd w określonym przez organizatora czasie, a nie przejazdy "szybkie"? Może połączyć spot z youngtimer.pl, możliwości jest sporo. W razie pomyślnych decyzji pomożemy w organizacji, wszak większość z nas w portfelach nosi legitymacje członków Automobilklubu Wielkopolskiego, a i zapału nie zabraknie:)
Ale póki co PC na Miedziance rulezz:)
Pzdr dla organizatorów
Wasz oddany (już tylko pasażer):

Hrabia® Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2006-07-22 00:28:38]


Nawiązując do tego, co powiedział Hrabia - styl PC "na prędkość" (przynajmniej rok temu) lekko mnie niepokoi. Zaczyna się chyba wyścig mocy i pedału w podłogę. W terminie Gryźlin na Torze Kielce odbył się Classic Auto Track Day, współorganizowany przez Youngtimer.pl. Próby wytyczono tak, by zakręty i "szykany" nikomu nie pozwoliły rozwinąć nierozsądnej prędkości. A i tak zabawa była przednia. Może to jest jakiś kierunek? Mniej mocy, więcej techniki.

Strzała Dokładna lokalizacja na mapie [2006-07-22 02:04:40]


Strzała "problem" w tym, że Puchar Capri ma wyłonić najszybszego Forda i kierowcę w polsce... więc "pedał w podłodze" jest uskuteczniany;)

Wroniasty Dokładna lokalizacja na mapie [2006-07-22 02:36:56]


Trochę "prędkościowych" zawodów też jest potrzebne i wydaje mi się, że PC jest tu pod tym względem dość optymalny. "Emeryckich" imprez jak sami już zauważyliście trochę się odbywa, więc nie problem i w takich wziąć udział, jeżeli ktoś chętny.
A Tor Poznań... Cóż, trzeba by dobrze pokombinować, poustawiać więcej jakiś slalomów i innych takich "manewrowych spowalniaczy" i jakoś by tam pewnie dało rady.
Wpuszczenia na raz kilku aut to się szczerze mówiąc boje, bo jednak większość z nas aż tak nie potrafi zawsze i wszędzie nad autem zapanować i obawiam się, że skończyłoby się to wieloma obtłuczeniami karoserii, o wypadkach wręcz (odpukać...) nie wspominając...

Kżyho Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2006-07-22 04:35:52]


Puchar przewiduje właśnie promowanie techniki jazdy, co widać w eliminacjach. Ale po próbach sprawnościowych wszystko zmierza do wielkiego finału, a tu już liczy się moc (ale też hamulce i umiejętność chodzenia w zakrętach). Jakoś nie wyobrażam sobie zmniejszania widowiskowości tej części imprezy. W sporcie motorowym już tak jest, że oprócz kierowcy liczy się też sprzęt. No i mają być emocje, a jak emocje to szybkość i moc. Driving Miss Daisy to nie ten adres.

Poznań daje większe możliwości niż Miedziana i jak byśmy mieli się tam pojawić, to raczej
powinna to być eskalacja tego co na Pucharze, a nie zlot emerytów. Ale do tego potrzebne są odpowiednio przygotowane samochody. I tu zaczynają się koszty, które mogą być barierą nie do przeskoczenia. Może więc to byłby dobry moment na poszukanie sponsorów, stworzenie teamów, grup serwisowych, itp. Pewnie poszło by to wszystko bardziej w stronę wyczynu i eliminacji amatorskiego ścigania, ale dlatego właśnie nie zrezygnujemy z Pucharu w Miedzianej. Z resztą na razie to wszystko tylko luźna dyskusja.

orzeł Członek Stowarzyszenia capri.pl [2006-07-22 10:02:26]


Siedzę sobie na urlopiku, czytam ogłoszenie o Pucharze Capri 2006 i....... serce mi pęka.
Chlip, chlip..... jak Wy będziecie świętować kolejne udane zawody, to ja będę pomykał właśnie z rodzinką back do domku.
Chlip, chlip...... ;-(

Bartłomiej Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2006-07-23 22:48:16]


Wszystkie wątki sa dardzo ważne.
Ja mam prosbę do zarzadu, żeby nikt mi nie poweidział jak w gryżlinach że dla tych co przyjeżdzają w sobote nie ma koszulek. Oficjalnie zamawiam Michał u ciebie 2 szt. XL no i jeszcze jedna ta co mi wisisz z Gryźlin.

Pozdro

Kongres Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2006-07-24 12:03:25]


Dystrybucja koszulek:
model gryźliński - kto późno wstaje ten jest wyspany
model pucharowy - pierwszeństwo dla uczestników, zróbmy to tak: dla uczestników - należy przysłać mi maila z konkretnym zamówieniem i potem odebrać je do momentu rozpoczęcia zawodów, inaczej przepadają; pozostali - czyli nieuczestnicy - kto pierwszy ten lepszy. Ok ?

Michał Konieczny Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2006-07-24 21:31:41]


no poki co zapisalo sie 53 do startu....sporo :P starczy czasu?

Zakrzak! Dokładna lokalizacja na mapie [2006-07-24 21:58:50]


Łooo, to zabrzmiało, jakby już gryźlińskich miało nie być z tego roku... :(

Zimne S. 3M_U(ć) Dokładna lokalizacja na mapie [2006-07-24 22:33:59]


Spokojnie, będą chętni na koszulki - to dorobimy.

Michał Konieczny Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2006-07-25 00:12:23]


na gryzlinskie jestem chetny ja...bo tez sie nie zalapalem :(

Zakrzak! Dokładna lokalizacja na mapie [2006-07-25 10:29:02]


Moze maly wyscig na cwierc mili ?
Tak na rozgrzewke :-)

Sebastian NW [2006-07-25 10:57:54]


AAAAAAAAA jak tyz chce koszulkie :-)

Sebastian NW [2006-07-25 10:58:36]


Zakrzak, Sebastian, Kasia, Joko, Kohas- ile musi się nas sztuk nazbierać??

Zimne S. 3M_U(ć) Dokładna lokalizacja na mapie [2006-07-25 11:10:48]


ja tez sie pisze na zakup dodrukowanych koszulek.

Daniel vel Treetop liil (EM) Dokładna lokalizacja na mapie [2006-07-25 16:51:27]


A mógłby ktoś jeszcze mi ceny tych koszulek podać? Bo jakoś się nie doczytałem...

Kżyho Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2006-07-26 00:59:33]


do organizatorow:
czy jest mozliwosc zaplacenia wpisowego na miejscu?
problem jest taki ze nie wiem czy zdaze uzbroic na tyle auto zeby pojechac na start...bede na pewno ale nie wiem czy poprostu bede mial czym startowac :(
bo rozumiem ze jak wplace a nie bede startowal to kasa przepada...a to rownowartosc zrobienia przegladu ktory i tak musze jeszcze zrobic :P

Zakrzak! Dokładna lokalizacja na mapie [2006-07-26 11:08:40]


W kwestii koszulek gryźlińskich, to dla mnie - gryzia poproszę o rozmiar XXL oraz dla żony mej - gryziowej w rozmiarze L.
liil

gryziu liil (EM) Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2006-07-26 11:25:58]


No to ja tyż poproszę:
Dla mnie Xl.
A dla Krzysia...jakis dziecinny rozmiar - tak na 4 latka:))

pozdro

Palio Dokładna lokalizacja na mapie [2006-07-26 20:17:11]


ja też Gryźlińską poproszę bo jak nie to ... to ... to się napnę i zacznę płakać !!

Rydzu liil Dokładna lokalizacja na mapie [2006-07-26 21:59:31]


No, jak widać nie ma co się ociągać- chętni są więc do druku! :) Oczywiście ładnie proszę w imieniu swoim i reszty :)
P.s. wiem, że to nie jest odpowiednie miejsce żeby o koszulkach gryźlińskich rozmawiać, ale jakoś tak się wątek rozwinął... sorki

Zimne S. 3M_U(ć) Dokładna lokalizacja na mapie [2006-07-26 23:02:23]


pucharowych tez byscie wiecej nastukali zeby pozniej nie trzebabylo dorabiac...i tak wszystkie pojda jak cieple bulki :P

Zakrzak! Dokładna lokalizacja na mapie [2006-07-26 23:49:39]


Ja biorę na pewno czy będę czy nie - a na Gryźlinach przespałem :( koszulki...

Shadow Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2006-07-26 23:54:33]


Pewnie!
Ja w zeszłym roku kupiłem w piątek chyba ostatnią sztukę.I tym razem też jadę w piątek i jak zwykle nie startuję:\

Maroo Dokładna lokalizacja na mapie [2006-07-27 17:44:11]


Ja też, ja też, ja też chcę koszulkę gryźlińską i pucharową.
Czy ktoś wie, ile kosztuje pokój 2 osobowy w motelu? I czy jest widok na tor z pokoju? Ze względów rodzinnych i zdrowotnych tym razem chyba motel a nie namiot ;)

Hrabia® Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2006-07-27 23:18:08]


No to jeszcze raz zmiana:))
Przepraszam Was za te częste zmiany decyzji, ale tak czasem wychodzi.
Zostałem wręcz zgromiony za samo podanie do wiadomości, że się nie pojawię...
Więc, dzięki pomocy pary osób (na razie nic nie mówię, bedą osobne podziękowania), sytuacja uległa radykalnej zmianie.
Otóz oswiadczam, że ponownie będe miał zaszczyt dbać o to byście w tak doniosłym momencie, jakim PC jest, nie zapomnieli o żołądkach :P.
(Przy okazji info,że ceny za moje skromne jadło nie zmieniam).

POZDRO FOR ALL

Palio Dokładna lokalizacja na mapie [2006-07-28 00:16:13]


Palio, ale my właśnie chcemy zapomnieć o żołądkach... nie wiem jak reszta, ale ja jak jestem głodny, to ciągle myślę o swoim żołądku;) Więc jak mnie nakarmisz, to o nim zapomnę i będę szczęśliwy:P

Wroniasty Dokładna lokalizacja na mapie [2006-07-28 00:30:20]


No i trochę mnie głupio, że nie mogłem bardziej pomóc z hot dogami... Ale w planach mam zabranie Hrabiny, więc może ze 3 hot dogi więcej przygotuj.

Hrabia® Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2006-07-28 20:50:59]


Szkoda że nie mam transportu... :( Tak bym zaliczył już drugą impreze Capri.pl w tym roku:)

Grzesiek_Rudy Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2006-07-28 21:44:56]


Witam,
wybieramy się 05.08.06 do Miedzianej Góry na Puchar Capri.
Planujemy wykonać fotorelację z oficjalnej części zawodów, zdjęcia po zawodach będą umieszczone w naszej galerii tematycznej. Wybrane zdjęcia możemy również przesłać do Państwa galerii. Proszę jeżeli to możliwe o poinformowanie uczestników o możliwości zamówienia powiększeń fotograficznych, ponieważ często po zawodach okazuje się, że nie posiadamy fotografii wybranego samochodu - wystarcza numer startowy pojazdu na tel 505 052 216.
Wykonujemy powiększenia w formacie 30x45 cm i druk plakatów 50x70, 70x100 cm lub inny dowolny format.
Tymczasem zapraszamy do galerii z Classic Auto Track Day 2006 http://www.fotopro.com.pl/sport/youngtimer/index.html
Pozdrawiam
Łukasz / FotoPro
505 052 216

Foto [2006-07-29 15:25:19]


sie obawiam ze kolega FOTO nie widział nigdy na własne oczy Capri i ogłasza sie tu w celach zarobkowych :P :P

adrian_c Dokładna lokalizacja na mapie [2006-07-30 12:42:39]


prosze o skreslenie mnie z listy startujacych...:( poprostu tak wyszlo i nawet nie wiem czy wogle sie pojawie
moze sie uda...ale frytkowozem :P

Zakrzak! Dokładna lokalizacja na mapie [2006-07-30 14:37:43]


No to i ja pojadę...

m.kozlowski Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2006-07-31 08:18:48]


czy juz cos wiadomo odnosnie wysokosci wpisowego? :)
oraz
ktos pamieta ile wynosi oplata na polu namiotowym? :)

Mac13k Członek Stowarzyszenia capri.pl [2006-07-31 15:16:38]


pole - 17 pln za osobe

Daniello [2006-07-31 15:23:06]


będzie padało czy nie ?

.STICH. Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2006-07-31 15:24:55]


NIech pada :D , bedzie wesolo

ObI Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2006-07-31 15:37:24]


też jestem za deszczem :)) przelotnym tak żeby nas niemęczyło a żeby tor był mokry :)

Trójkąt Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2006-07-31 15:48:53]


deszcz, deszcz, deszcz, slicki lubią deszcz

Pająk Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2006-07-31 16:29:12]


no właśnie, brać slicki, czy nie brać oto jest pytanie. prognozy są deszczowe, jest tu jakiś góral na forum ?

.STICH. Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2006-07-31 16:36:07]


jak nie brać jak brać, a i pytanie czy moge jechać z "pilotem"??

Pająk Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2006-07-31 16:54:31]


Będzie deszcz, bo moja żona jedzie. A jak moja żona jedzie to zawsze pada (ostatnio 100% trafności: Szamotuły i Spring Open...)

Hrabia® Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2006-07-31 17:25:01]


Nie wiem ile czasu organizatorzy przewidzieli na eliminacje. Bo przy moich umiejetnosciach, na mokrym torze moge dluuugo jechac (na suchym niewiele krocej) :-))))

Ananiasz Dokładna lokalizacja na mapie [2006-07-31 17:40:14]


jak ma padać to nie biorę slicków, mam 4 osoby w aucie, bez kół będzie znacznie przyjemniej,

.STICH. Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2006-07-31 17:57:10]


Ma nie padąc i nie ma odwołania!!
Nie lubie robic mokrych Hot-Dogów:)P

Palio Dokładna lokalizacja na mapie [2006-07-31 21:48:01]


padąc ??? :P

Zakrzak! Dokładna lokalizacja na mapie [2006-07-31 21:52:15]


W czwartek ma zacząć padać ;)
http://www.imgw.pl/wl/internet/zz/pogoda/prognozy/prog_mat.html
Powyżej link do IMGW, ale będzie krótko aktualny, jutro będą świeższe dane.

Hrabia® Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2006-07-31 22:10:32]


ej, ja nie chce deszczu, nie czuje sie na tyle dobry zeby szybko jezdzic na mokrym... :/
wole suche... :(

Mac13k Członek Stowarzyszenia capri.pl [2006-07-31 22:56:11]


ja się założe, że niejeden zrobi "padąc" na pobocze :) Tylko oby nie padało ... za bardzo ;)

Sorki Palio, ale fajny "słowotwór" Ci wyszedł :)

babejsza Dokładna lokalizacja na mapie [2006-08-01 03:59:32]


dlaczego jeszcze jestem na liscie?
zapisalem sie swiadomie....ale wyszly nieoczekiwane okolicznosci i prosze mnie skreslic :(

Zakrzak! Dokładna lokalizacja na mapie [2006-08-01 11:33:47]


może jakieś zbiorowe oglądanie wyścigu na Hungaroringu w niedzielę, jest dobra okazja.

.STICH. Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2006-08-02 11:15:18]


.STICH., nie boisz sie, ze nastanie nowa, narodowa hipnoza, jak z Małyszem. Mi się na samą myśl robi słabo, że zaraz zaroi się od mądrali, którzy na F1 znają się najlepiej na świecie :-( Obawiam się, że obrzydzą mi mój ukochany sport...

Ananiasz Dokładna lokalizacja na mapie [2006-08-02 11:38:00]


zawsze to akurat pierwszy raz prawie równolegle z PC, cudu się nie spodziewam, jak nie będzie ostatni, super się ucieszę .

.STICH. Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2006-08-02 14:29:56]


Jeszcze kilka informacji przed startem: W związku z dużą liczbą zawodników i krótszym dniem są małe zmiany w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Ruszamy o 9:30, powtarzam: 9:30 i na początek wjeżdżamy na rundę po torze za Challengerem, potem zjazd do boksów i ustawianie samochodów prostopadle do drogi wyjazdowej (czyli tu bez zmian). Ponieważ jednak wszystkie samochody na odcinku garaży się nie zmieszczą, pozostałe będą parkować na placu za drugą bramą wjazdową (tą po prawej stronie). I tu prośba o w miarę precyzyjne parkowanie z maksymalnym wykorzystaniem miejsca, bo może być ciasno i o stosowanie się do poleceń ekipy kierującej ruchem. Po ustawieniu samochodów robimy krótką odprawę. Daje to czas doszlusowania ewentualnym spóźnionym. Po odprawie jedziemy z tym koksem. W zależności od rozwoju sytuacji, pogody, czasu, itp, możliwe jest skrócenie konkurencji B1 i B2 do jednego przejazdu, ale zobaczymy, będziemy improwizować.

orzeł Członek Stowarzyszenia capri.pl [2006-08-02 17:22:26]


No to fajnie, ja sie wybieram w sobote rano to sie bede musiał spieszyc:/ Ale mam nadzije ze spokojnie bede mogl wejsc na tor:> Czy ewentualnie mam sie do kogos zgłosić o pozwolenie:D

Gurden Dokładna lokalizacja na mapie [2006-08-02 18:19:53]


Jak już będziesz na torze, daj znać, że jesteś z ekipy filmowej:) Ustawisz się w jakimś bezpiecznym miejscu na środku, żeby był dobry plan. Może udałoby się zrobić parę ujęć z
przejazdu ze środka samochodu. Pomyślimy na miejscu. Chyba, że masz już jakiś scenariusz?

orzeł Członek Stowarzyszenia capri.pl [2006-08-02 18:27:46]


Scenariusz to mam spontaniczny;) A z miłą chęcią nakręce jakis przejazd z wnętrza samochodu :) Bede sie starał przyjechac na rozpoczęcie, to jakoś sie tam zamelduje:)

Gurden Dokładna lokalizacja na mapie [2006-08-02 18:45:16]


To rozumiem ze pyszny Chalanger sie pojawi?......
I jesze jedno, istnieje mozliwosc spontanicznego rozegrania Drag Race ?

Sebastian NW [2006-08-02 21:42:30]


Chcesz się ścignąć z Challengerem? W sobotę to raczej ciężko, bo krucho będzie z czasem, ale w piątek wieczorem na treningu pewnie by dało radę. Pogadaj z Yarem.

orzeł Członek Stowarzyszenia capri.pl [2006-08-02 21:56:58]


A bedzie w sobote?...........................

Sebastian NW [2006-08-02 22:57:55]


a jakie są kryteria przy dopuszczeniu samochodu z silnikiem innym niż produkcji fordowskiej?

szymal Dokładna lokalizacja na mapie [2006-08-03 00:13:09]


takie że jest niedopuszczony ;D

spawn Dokładna lokalizacja na mapie [2006-08-03 00:42:17]


Panowie to moze odprawa jeszcze troche wczesniej .

ObI Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2006-08-03 08:05:07]


temat innych silników musi być indywidualnie dogadywany z organizatorami, tak jest w regulaminie PC i proponuje się dostosować.

Trójkąt Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2006-08-03 09:03:39]


Plizzz plizzz plizzz nie skracac B2!! To najfajniejsza konkurencja, to juz lepiej odwolac B1 bo po owalu i tak sie czesc aut najezdzi.

greenhorn Członek Stowarzyszenia capri.pl [2006-08-03 10:01:11]


Koledzy z 3m kto jedzie do katwic i ma kawalek miejsca na skrzynie biegow

Szymek 3M Dokładna lokalizacja na mapie [2006-08-03 13:12:08]


cholera, nie pojade, nie pokibicuje, bede plakał... ;(

sethcior [2006-08-03 14:03:02]


No i znowu w roli widza, taunus zostaje pod domem, capri w garażu a ja na Kielce jadę wymysłem dalekowschodniej motoryzacji :(

Abo!GOP! Dokładna lokalizacja na mapie [2006-08-03 19:33:12]


A dlaczego "Abo"?

Sebastian NW [2006-08-03 19:58:57]


a gdzie Dziki :(

spawn Dokładna lokalizacja na mapie [2006-08-03 20:56:15]


Właśnie, gdzie Dziki? Ktoś coś wie?

orzeł Członek Stowarzyszenia capri.pl [2006-08-03 21:15:07]


Przemek - zabieraj Taunusa :-P Coś tam uszkodzone, że nie jedziesz ?

MikeB4 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2006-08-03 23:26:42]


Niestety chwilowe wygnanie :(
Irlandia

(ps. Pisał menago Dzikiego) ;) heheheee

Wojdat Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2006-08-04 00:20:03]


Może Dziki zakończył karierę po tym jak pokonał niepokonanego Trójkąta?;) Szkoda by było jakby nie było Dzikiego... bo kto w takim wypadku będzie tytułu bronił? Eee lypa:D

Wroniasty Dokładna lokalizacja na mapie [2006-08-04 00:23:43]


No i znowu puchar wróci do milanoofka:)

Maroo Dokładna lokalizacja na mapie [2006-08-04 01:06:34]


hihhhii , ja obstawiam Batoona w granatniku :D z klekotem pod maska

ObI Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2006-08-04 02:30:22]


fakt batoon granadą dieslem startuje :)) dodam jeszcze że napędzanym olejem z biedronki :p

Trójkąt Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2006-08-04 09:00:07]


A ja obstawiam na Pająka:] - gdyby w zeszłym rokuy nie awaria]:>

Gurden Dokładna lokalizacja na mapie [2006-08-04 09:04:15]


to wy chyba jeszcze mojego diesla 2.8i nie slyszeliscie. ale jak bedzie padac to mam szanse bo jako jedyny nie bede od nadmiaroo mocy w miejscoo stal:)

leetvoos Dokładna lokalizacja na mapie [2006-08-04 11:05:52]


Jeszcze małe info ode mnie:
Jestem w sobote od rana - myslę, że już od 8 chętnych zaprosze :P
Będzie kawa, herbata, zimna cola i woda, kilka rodzai gorących kubków, oczywiąscie Hot-Dogi, a dla dzieci gratis soki (bez cukru:P )

Do Zoooooo :))

Palio Dokładna lokalizacja na mapie [2006-08-04 11:55:51]


Palio
Za te gorące kubki to powinieneś odszkodowanie ludziom wypłacić, do tej pory smaku nie odzyskałe jak się sparzyłem. Nie ostrzegłeś, że są aż tak gorące! ;)

PS Kupię koszulkę miedzianma 2006

Młody_wFe Członek Stowarzyszenia capri.pl [2006-08-06 18:32:08]


A mi Palio Twoje "gorące psy" smakowały.........rozmowa o twojej v-ce też była fajna..pozdro

Sebastian NW [2006-08-06 19:45:03]