logowanie | rejestracja
capri.pl » modele Forda » Capri » modele

Modele

Dostępne modele i ich dane techniczne w/g rynków sprzedaży

Poniższe zestawienie obejmuje wszystkie modele Forda Capri, jakie były dostępne przez cały okres produkcji na trzech podstawowych rynkach. Zestawienie dotyczy oczywiście również innych rynków, na których samochód był dostępny - w takim przypadku gama modeli odpowiada odpowiedniemu rynkowi bazowemu, z którego pochodziły samochody. Praktycznie dla całej Europy kontynentalnej źródłem samochodów były Niemcy, jednak gama modeli nie wszędzie była równie szeroka, zależnie od okresu i polityki sprzedaży.
Trzy podstawowe rynki to:

Wielka Brytania

Wykaz modeli dostępnych w Wielkiej Brytanii:

Ford Capri Mk I: Ford Capri Mk II: Ford Capri Mk III:
1300 (-/L/X/XL)
1300 GT (-/L/X/R/XL/XLR)
1600 (-/L/X/XL)
1600 GT (-/L/X/R/XL/XLR)
2000 GT (-/L/X/R/XL/XLR)
3000 GT/E/GXL
RS3100
1300 (-/L)
1600 (L/XL/GL/GT/S)
2000 (GL/GT/S/Ghia)
3000 (GT/S/Ghia)
1300 (-/L)
1600 (L/GL/S/LS/Laser)
2000 (GL/S/Laser)
3000 (S/Ghia)
3000 X-Pack
2.8i (-/Special/280)
Tickford Turbo 2.8i
Turbo Technics 2.8i

Okresy produkcji modeli dostępnych w Wielkiej Brytanii:

Ford Capri - modele w Wielkiej Brytanii

Niemcy

Wykaz modeli dostępnych w Niemczech:

Ford Capri Mk I: Ford Capri Mk II: Ford Capri Mk III:
1300 (-/L/X/XL)
1500 (-/L/X/XL)
1600 (XL)
1600 GT (XL)
1700 GT (-/L/X/R/XL/XLR)
2000 GT (-/L/X/R/XL/XLR)
2300 GT (-/L/X/R/XL/XLR)
2600 GT (XLR/-)
RS2600
3000 GT/GXL
1300 (L/XL/GL/GT)
1600 (L/XL/GL/GT/Ghia)
2000 (GL/S/Ghia)
2300 (GT/S/Ghia)
3000 (GT/S/Ghia)
1600 (L/GL/GT)
2000 (L/GL/S/GT)
2300 (S/Ghia)
3000 (S/Ghia)
3000 X-Pack
2.8 Turbo
2.8i (-/Super Injection)

Okresy produkcji modeli dostępnych w Niemczech: 

Ford Capri - modele w Niemczech

Stany Zjednoczone

Wykaz modeli dostępnych w Stanach Zjednoczonych:

Ford Capri Mk I: Ford Capri Mk II:
1600
2000
2600
2800
2300
2800

RPA

Do RPA Capri trafiło na początku produkcji, wyłącznie jako Mk I. Jednak model ten dosyć wyraźnie różnił się od wersji europejskich, głównie potężnym silnikiem. Występował pod nazwą Perana.

Wielkość produkcji

Według "wcielenia":

Ford Capri Mk I: 1,209,100
Ford Capri Mk II: 404,169
Ford Capri Mk III: 309,578

Według typu i roku produkcji:

Rok Kraj 1300 1500 1600 1700 2000 2300 2600 2800 3000 Kits Razem
1968 WB:
Niemcy:
---
Razem:
? ? ? ? ? ?       15

---
15
3097
758
----
3855
1969  WB:
Niemcy:
---
Razem:
?
26338
---
26338+?

37100
---
37100
?

---
?

51670
---
51670
?
10432
---
10432+?

8804
---
8804
      13910

---
13910
79635
134344
---
213979
1970 WB:
Niemcy:
---
Razem:
?
40062
---
40062+?

29771
---
29771
?
27282
---
27282+?

42768
---
42768
8777
17651
---
26428

9870
---
9870

2336
---
2336
  11100

---
11100
15800

---
15800
84973
169740
---
254713
1971 WB:
Niemcy:
---
Razem:
5347
21692
---
27039

22047
---
22047
26721
6778
---
33499

24520
---
24520
5124
81834
---
86958

3109
---
3109

8746
---
8746
  3921

---
3921
6035

---
6035
47148
168726
---
215874
1972 WB:
Niemcy:
---
Razem:
4280
8609
---
12889

4657
---
4657

12944
---
12944
30135
5469
---
35604
4825
69190
---
74015

3348
---
3348

46998
---
46998
  4050
905
---
4955
250

---
250
47005
152120
---
199125
1973 WB:
Niemcy:
---
Razem:
?
14669
---
14669+?
  ?
34679
---
34679+?
  ?
50480
---
50480+?

4839
---
4839

51387
---
51387

25735
---
25735
?
2144
---
2144+?
1100

---
1100
49392
183933
---
233325
1974 WB:
Niemcy:
---
Razem:
2222
20827
---
23049
  28880
33458
---
62338
  6133
43910
---
50043

6245
---
6245
 
38374
---
38374
1042
3615
---
4657
655

---
655
38932
146426
---
185361
1975 WB:
Niemcy:
---
Razem:
3158
5889
---
9047
  13271
16932
---
30203
  2130
1095
---
3225

30529
---
30529
 
23568
---
23568
213
813
---
1026
450

---
450
21225
78826
---
100051
1976 WB:
Niemcy:
---
Razem:
4030
5661
---
9691
  15508
21337
---
36845
  6432
14250
---
20682

10476
---
10476
 
18229
---
18229
1063
4116
---
5179
  27033
74069
---
101102
1977 Niemcy: 5448   35858   24991 10076   9659 5555   91587
1978 Niemcy: 3070   25248   26412 9466     4916   69112
1979 Niemcy: 3246   36329   31345 6534     7966   85420
1980 Niemcy: 1348   19032   16228 3016     2121   41755
1981 Niemcy: 582   16162   9567 1669   5747 931   34658
1982 Niemcy:     12659   7650 1432   4091     25832
1983 Niemcy:     11483   8793 1575   5767     27612
1984 Niemcy:     7709   5818 1366   4615     19508
1985 Niemcy:     4373   3175     1714     9262
1986 Niemcy:     4608   3444     2658     10710
68-86: WB:
Niemcy:
---
Razem:
~44500
157441
---
~202000

93575
---
93575
~240000
326907
---
~567000

124427
---
124427
~84000
426265
---
~510000

112354
---
112354

109467
---
109467

140157
---
140157
~30000
33092
---
~63100
  398440
1524407
---
1922847

Osiągi

Dla wygody porównań, osiągi wszystkich modeli Capri zestawione zostały w postaci jednej tabeli.