logowanie | rejestracja
capri.pl » klub » spotkania, zloty, imprezy » Puchar Capri 2007 - zapowiedź

Puchar Capri 2007 - zapowiedź

- kiedy i gdzie
- plan zawodów
- regulamin
- zgłoszenie do zawodów
- opłata wpisowego
- lista zgłoszonych uczestników
- zakwaterowanie

Zapraszamy na piątą edycję Pucharu Capri !

Cel imprezy jest prosty i klarowny. Wyłonić najszybszy duet - samochód i kierowca. Jeden puchar, jeden zwycięzca. Żadnych kategorii, ani wiekowych, ani płciowych, ani silnikowych. Wszystkie (no, prawie) chwyty dozwolone.

Kiedy i gdzie ?

Puchar Capri 2007 odbędzie się 4 sierpnia 2007 na torze "Kielce" w Miedzianej Górze.

Cała impreza ma charakter weekendowy - do przyjazdu zachęcamy już w piątek w godzinach późnopopołudniowych, wtedy odbędzie się trening na torze (ok. godziny 17..18). Właściwe zawody rozpoczynają się w sobotę o godzinie 10. Czas trwania imprezy - do wieczora. Po zakończeniu zawodów przenosimy się na bardzo pobliskie pole namiotowe, gdzie odbywamy huczne obchody z okazji zakończenia zawodów - ognisko, piwo, etc. Niedzielny poranek i resztę dnia - po odzyskaniu stabilności w pozycji wertykalnej - spędzamy już bez planu, dla przeciwwagi złożoności organizacyjnej dnia poprzedniego.

Plan zawodów

Zawody podzielone są na dwie części: eliminacje i finał. W eliminacjach biorą udział wszyscy zgłoszeni do zawodów uczestnicy, do finału kwalifikuje się 16 samochodów wyłonionych na podstawie eliminacji. Finał rozgrywany jest systemem pucharowym, którego zwycięzca przejmuje tytuł i puchar. Wynik eliminacji nie ma wpływu na wynik końcowy finału, pierwszy i szesnasty zawodnik eliminacji mają takie same szanse na zwycięstwo. Celem eliminacji jest wytypowanie finałowej szesnastki, oraz odpowiednie rozstawienie zawodników w pary finałowe, zgodnie z dalszym opisem.

Eliminacje

Na eliminacje zaplanowanych są 4 konkurencje, w których udział biorą wszyscy zawodnicy zgłoszeni do startu.

Dla każdego zawodnika w każdej z konkurencji eliminacyjnych wyznaczany jest wynik. Wynik jest liczbą określającą proporcję czasu uzyskanego przez danego zawodnika do czasu najlepszego zawodnika w danej konkurencji. Dla zwycięzcy konkurencji wynik ma wartość równo 1, dla następnych zawodników ma on coraz wyższą wartość. Ostateczny wynik eliminacji to średnia arytmetyczna z wyników cząstkowych uzyskanych w poszczególnych konkurencjach eliminacyjnych. Ostateczna kolejność zawodników w eliminacjach wynika z ułożenia uzyskanych wyników od najniższego do najwyższego.

W celu usprawnienia procesu przejazdów i zwiększenia ilości czasu spędzonego przez zawodników na torze a nie w pit-stopie, przyjmujemy następującą metodę: eliminację odbywają się po dwie równolegle, ale niezależnie od siebie. Zawodnik startuje najpierw w pierwszej eliminacji, po jej zakończeniu podjeżdza od razu na start do drugiej i bierze następnie udział w drugiej eliminacji. W ten sposób zalicza obydwie konkurencje po kolei.

Mamy dwie tury takich eliminacji, czyli w sumie 4 konkurencje:

UWAGA: przebieg eliminacji może podlegać zmianom, zależnie od okoliczności - warunków atmosferycznych, ilości uczestników, przebiegu samych zawodów, itp, itd - powyższe opisy mają charakter zamierzonego planu, jednakże organizatorzy zastrzegają sobie możliwość ich modyfikacji. W szczególności zmianie może ulec ilość powtórzeń danej eliminacji - przykładowo zamiast 2 okrążeń mogą być 3, jeżeli czas pozwoli.

Do finału kwalifikuje się 16 uczestników zawodów z najlepszym uzyskanym wynikiem eliminacji (średniej ze wszystkich konkurencji). W przypadku uzyskania przez część uczestników tego samego wyniku, dającego zakwalifikowanie się do grupy finałowej większej liczby uczestników, o kwalifikacji decydować będzie dogrywka.

Dogrywka

Dogrywka rozgrywana jest w wypadku gdy część uczestników zakończy eliminację z takim samym rezultatem, dającym zakwalifikowanie się do grupy finałowej większej niż 16 liczbie zawodników. Dogrywka polega na przejechaniu jednej pętli toru po zewnętrznym owalu. Uzyskanie lepszego czasu od konkurenta daje kwalifikację do finału.

Finał

Do udziału w finale kwalifikuje się 16 uczestników zawodów z najlepszym wynikiem z eliminacji.

Finał polega na rozegraniu systemem pucharowym wyścigów pomiędzy parami, które indywidualnie ścigają się na owalu toru na tzw. "dochodzenie" - startując równocześnie z przeciwległych stron toru, i pokonując ilość okrążeń zależną od etapu finału. W 1/8 i 1/4 finału zawodnicy pokonują 3 okrążenia, w półfinale i finale przewidziane są 4 okrążenia. Wyścig trwa do momentu osiągnięcia mety pierwszy z samochodów, lub dojście do rywala na odległość 100 metrów. Zwycięzca w danej parze przechodzi do następnego poziomu rozgrywek finałowych, przegrany odpada z zawodów.

Dobieranie zawodników w pary odbywa się w następujący sposób: pierwszy zawodnik eliminacji startuje z ostatnim, drugi z przedostatnim, itd. według poniższego schematu. W finale wszyscy zawodnicy mają równe szanse, niezależnie od wyniku kwalifikacji. Wyniki kwalifikacji wpływają jedynie na rozstawienie w pary finałowe.

1/8 finału ćwierćfinały półfinały finał
X1: E1-E16 C1: X1-X8 P1: C1-C4 F: P1-P2
X2: E2-E15
X3: E3-E14 C2: X2-X7
X4: E4-E13
X5: E5-E12 C3: X3-X6 P2: C2-C3
X6: E6-E11
X7: E7-E10 C4: X4-X5
X8: E8-E9

Taki system zapewnia największe prawdopodobieństwo spotkania się w finale dwóch najlepszych zawodników, celem uzyskania możliwie największej atrakcyjności finału. Zwycięzca finału otrzyma puchar. W celu wyznaczenia zawodników zajmujących miejsca trzecie i czwarte rozgrywany jest dodatkowy wyścig pomiędzy przegranymi z półfinałów. Wyścig ten odbywa się przed wyścigiem finałowym. Dla zdobywców drugiego i trzeciego miejsca przewidziane są nagrody, jeszcze nie określonej postaci. Klasyfikacja prowadzona jest dla wszystkich zawodników - dalsze miejsca zajmują zawodnicy którzy dotarli do kolejnych poziomów rozgrywek finałowych, na danym równoległym poziomie o miejscu decyduje wynik z eliminacji.

Regulamin Pucharu Capri 2007

 1. Organizatorzy
  • Organizatorem zawodów jest Stowarzyszenie capri.pl
 2. Uczestnicy zawodów
  • Do udziału w zawodach dopuszcza się wyłącznie następujące samochody marki Ford:
   • Capri (wszystkie wersje i odmiany z nadwoziami produkcji europejskiej),
   • wszystkie europejskie modele Forda poprzedzające pojawienie się Capri (grudzień 1968),
   • europejskie modele Forda wprowadzone do produkcji po premierze Capri (grudzień 1968), ale wycofane z produkcji przed wyprodukowaniem ostatniego europejskiego Capri (a więc: Taunus, Cortina, Consul/Granada, Escort Mk I/II).
  • Samochód zgłoszony do zawodów może startować tylko z jednym numerem startowym.
  • Samochodem zgłoszonym do zawodów może kierować wyłącznie właściciel samochodu, lub jego główny użytkownik. W tym drugim wypadku, zgłoszenia są rozpatrywane indywidualnie, po przedstawieniu przekonującego wyjaśnienia.
  • Samochód może posiadać następujące modyfikacje:
   • silnik inny niż oryginalny: dowolny silnik produkcji Forda,
   • dowolne modyfikacje, które nie powodują dyskwalifikacji na typowym okresowym przeglądzie technicznym,
   • dozwolone jest użycie opon typu slick,
   • inne, uzgodnione wcześniej z organizatorem zawodów.
  • Warunkiem dopuszczenia kierowcy i samochodu do zawodów jest:
   • ważny przegląd techniczny,
   • ważne ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej,
   • ważne prawo jazdy,
   • posiadanie gaśnicy samochodowej,
   • posiadanie przez kierowcę kasku.
 3. Zgłoszenia i wpisowe
  • Uczestnicwo w zawodach wymaga wcześniejszego zgłoszenia do 01.08.2007 i opłaty wpisowego.
  • Wpisowe podlega zwrotowi wyłącznie w przypadkach zawinionych przez organizatorów.
  • Rejestracja zawodników w czasie zawodów:
   • rejestracja zawodników zaczyna się w dniu zawodów o godzinie 9:00 i kończy o godzinie 9:45
   • po godzinie 9:45 niezarejestrowani zawodnicy nie zostaną dopuszczeni do udziału w zawodach,
   • do rejestracji należy okazać wszystkie niezbędne dokumenty opisane w warunkach dopuszczenia do startu,
   • zarejestrowany uczestnik otrzymuje numer startowy, który musi umieścić na tylnej bocznej szybie, po obydwu stronach pojazdu.
 4. Przebieg zawodów
  • Zawody odbywają się 04.08.2007 na torze Automobilklubu Kieleckiego w Miedzianej Górze (tor "Kielce").
  • Zawody rozpoczynają się o godzinie 10:00.
  • Zawody podzielone są na dwie części: eliminacje i finał. W eliminacjach biorą udział wszyscy zgłoszeni uczestnicy, do finału kwalifikuje się 16 uczestników z najlepszym wynikiem uzyskanym w eliminacjach.
  • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do modyfikacji konkurencji zależnie od ilości uczestników, przebiegu zawodów i warunków atmosferycznych.
 5. Przepisy ogólne i bezpieczeństwo
  • Uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania prawa oraz zasad współżycia społecznego.
  • Uczestnicy zawodów zobowiązani są do wykonywania poleceń organizatorów, prowadzącego zawody oraz przedstawicieli Automobilklubu Kieleckiego. W szczególności dotyczy to instrukcji postępowania przy podjeździe do startu oraz przy parkowaniu samochodu po zakończeniu jazdy.
  • Kierowca zostanie dopuszczony do startu wyłącznie w założonym kasku i w zapiętych pasach bezpieczeństwa oraz z widocznym numerem startowym na samochodzie.
  • Kierowca zobowiązany jest do niezwłocznego bezpiecznego zatrzymania pojazdu w reakcji na sygnał flagą otrzymany od obsługi zawodów.
  • Zabrania się jazdy pod prąd w parku maszyn i na wjeździe na tor, pod rygorem wykluczenia z zawodów. W wyjątkowych przypadkach jazda pod prąd dopuszczalna jest wyłącznie przy współpracy obsługi zawodów.
  • W przypadku awarii lub unieruchomienia pojazdu można go opuścić wyłącznie gdy na torze nie ma innego pojazdu w ruchu lub w przypadku zagrożenia pożarem. W samochodzie należy włączyć światła awaryjne i w miarę możliwości zjechać poza obszar drogi.
  • Zabrania się zatrzymywania sprawnego samochodu bezpośrednio na torze.
 6. Kary regulaminowe
  • Błędy w trakcie konkurencji:
   • potrącenie lub przesunięcie pachołka - 5 sekund kary
   • falstart - 5 sekund kary
   • pomylenie trasy przejazdu na niekorzyść zawodnika: brak kary
   • pomylenie trasy przejazdu na korzyść zawodnika: 150% czasu zwycięzcy danej konkurencji lub czas najwolniejszego przejazdu w danej konkurencji plus 5 sekund, jeśli ten czas jest większy niż 150% czasu zwycięzcy
   • pominięcie startu w konkurencji - brak klasyfikacji
  • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikacji i wykluczenia z zawodów uczestników w następujących przypadkach:
   • niestosowania się do poleceń organizatorów, prowadzącego zawody lub przedstawicieli Automobilklubu Kieleckiego,
   • przejazdu bez kasku lub zapiętych pasów bezpieczeństwa,
   • niebezpiecznych manewrów w parku maszyn i na dojazdach do toru,
   • niesportowego i niekulturalnego zachowania się,
   • nieusprawiedliwionego spóźnienia się na start do poszczególnych konkurencji.
 7. Odpowiedzialność
  • Uczestnik zawodów bierze w nich udział na własną odpowiedzialność i zrzeka się bazwarunkowo wszelkich roszczeń cywilno-prawnych w stosunku do organizatorów w związku z uszczerbkami majątkowymi i niemajątkowymi mogącymi powstać w trakcie i w związku z trwaniem zawodów i treningu przed zawodami.

Zgłoszenia i wpisowe

Lista startowa została zamknięta.

Lista zgłoszonych uczestników

patrz -> wyniki Pucharu

Zakwaterowanie

Motel Tor "Kielce"

W budynku przy torze jest motel, w którym można wynająć pokoje. Rezerwacja pokoi indywidualnie, bezpośrednio na torze: telefon 0 41 3031660, 0 41 3034949.

Pole namiotowe

Pole namiotowe praktycznie graniczy z torem, i na tym polu urządzamy wręczenie pucharu i ognisko po zakończeniu zawodów. Na polu namiotowym, jak to na polu namiotowym, można postawić namiot, spać w samochodzie, obok samochodu, są również domki campingowe.

--
Komitet organizacyjny igrzysk:
 
Michał Konieczny
Andrzej Górecki
Jacek Szczyrba
Adam Lewandowski

Komentarze

Jednocześnie chciałem zaklepać koszulkę :)

m.kozlowski Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2007-07-19 11:35:38]


Ja również chciałem zaklepać 2 koszulki: 1 męska XL, druga damska S

Kżyho Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2007-07-19 11:38:48]


to jesli mozna to ja takze jedna L

ٶٹڢڶ Ptasiek 3M ڄژښڭ Dokładna lokalizacja na mapie [2007-07-19 11:39:24]


chcialem zaklepac koszulke XL i numer 69 :))

greenhorn Członek Stowarzyszenia capri.pl [2007-07-19 11:42:16]


Pisze sie na 2 koszulki XL i 1 koszulke damska S

marian212 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2007-07-19 11:46:36]


Pisze sie na koszulkę XXL lub XL i 1 koszulkę damska M i na numer startowy 44.

bobik liil Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2007-07-19 11:59:45]


koszulki niestety kto pierwszy ten lepszy

goras Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2007-07-19 13:21:26]


A będzie więcej niż zwykle?

m.kozlowski Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2007-07-19 13:27:15]


cholera drugi raz mnie nie bedzie... łeeee ;(((((( w/g zalozen w tym roku mialem startowac, a nie mam nawet Forda...

sethcior [2007-07-19 13:32:20]


czy tabela 1/8finału jest dobrze rozpisana? obawiam sie, ze w ten sposób dwóch najszybszych startujących po eliminacjach spotka sie już w 1/4 finału

Daniello [2007-07-19 14:09:40]


przepraszam, już zrozumiałem tabelke, jest OK

Daniello [2007-07-19 14:11:10]


Taaa, kto pierwszy ten lepszy, tylko żeby znów nie okazało się, że w piątek o 19:00 koszulek już nie ma...

[2007-07-19 14:13:15]


Numer startowy 76 , rezerwacja dl Rozjechanego

zuq Dokładna lokalizacja na mapie [2007-07-19 14:25:55]


oj Zuq...
76 bwolne

ja rezerwuję nr startowy 79, o ile będe miał czym startować ;)

rozjechany liil Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2007-07-19 14:51:44]


Ja chciałbym zarezerwować 69 :)

bartozłomero Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2007-07-19 15:00:57]


a ja 28 :)

Mac13k Członek Stowarzyszenia capri.pl [2007-07-19 15:07:00]


bartoromero obawiam się że za późno patrz w górze ^^^ greenhorn

rozjechany liil Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2007-07-19 15:15:15]


cholera klawiatura musiała zrobić fikołek jak wciskałem 9tke:)

zuq Dokładna lokalizacja na mapie [2007-07-19 15:33:28]


biere nómer 27

Młody_wFe Członek Stowarzyszenia capri.pl [2007-07-19 15:43:21]


Po kliknięciu na link "motel" pojawia się : [404] File Not Found : Plik nie istnieje.
Czy tylko ja tak mam?

Paula Dokładna lokalizacja na mapie [2007-07-19 17:44:45]


Motel:

http://www.automobilklub.kielce.pl/s,8,motel.html

cypis Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2007-07-19 17:47:40]


A moze powstanie lista z numerami, i kazdy wybierze jaki mu pasuje??
Dla mnie 23

wąż Dokładna lokalizacja na mapie [2007-07-19 18:15:11]


to ja zamawiam numer 21 i dwie koszulki męską L i damską S

Ślęzi [2007-07-19 18:31:53]


przeciez juz napisali ze na koszulki kto pierwszy ten lepszy a numery na maila!!!

ٶٹڢڶ Ptasiek 3M ڄژښڭ Dokładna lokalizacja na mapie [2007-07-19 18:32:40]


średnio widzę zamawianie numerów, na SO rozdawałem numery takie jak ktoś chciał, wiec kto pierwszy ten lepszy. jak inaczej widzicie rozwiązanie problemu gdy na jeden numer jest 10 osób chętnych ?

Kohito_PS Dokładna lokalizacja na mapie [2007-07-19 18:54:31]


wg regulaminu fiesta mk I sie łapie ... to jakas nowosc ... chetnie zobacze te malenstwa w akcji

ٶٹڢڶ Ptasiek 3M ڄژښڭ Dokładna lokalizacja na mapie [2007-07-19 19:38:48]


chyba sie jednak sie nie łapią

Gurden Dokładna lokalizacja na mapie [2007-07-19 20:12:01]


no mk1 skonczono robic do konca produkcji capri wiec niby daje rade ....
http://www.capri.pl/cars/models tym sie posilkuje

ٶٹڢڶ Ptasiek 3M ڄژښڭ Dokładna lokalizacja na mapie [2007-07-19 20:13:25]


a nawet widze ze escort mk III by sie lapal :)

ٶٹڢڶ Ptasiek 3M ڄژښڭ Dokładna lokalizacja na mapie [2007-07-19 20:14:05]


I znowu jak co roku jałowa dyskusja nad Fiestą: jawnie jest wymienione co wchodzi w naszą wizję samochodu z epoki i Fiesty tam nie ma.

Michał Konieczny Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2007-07-19 20:50:19]


Panowie, a jak to jest z dopingującymi tzn.czy też płacę chcąc wejśc na tor, i czy będe mógł pochodzic pomiędzy maszynami przygotowywanymi do startu czy raczej tylko trybuna? Pytanie może tendencyjne, ale obawiam się,że Capri będzie jeszcze u blachmistrza i przyjadę jakimś toczydłem które zostawię przed bramą, ale co ze mną?

Zawada1 Dokładna lokalizacja na mapie [2007-07-19 20:51:02]


płaci się tylko za przyjemność szaleństw na torze

Młody_wFe Członek Stowarzyszenia capri.pl [2007-07-19 20:52:35]


Problem w tym, że Capri "mk3" jest już w owej tabelce prawidłowo nazwane MkII'78, a Fiesta 1a i 1b oraz Escort 3a i 3b nadal figurują jako oddzielne modele.
Przerabiamy ów temat już chyba piąty rok i jako jedyne rozwiązanie widzę dodanie słowa "tylnonapędowe" pomiędzy "europejskie" a "modele Forda" w punkcie 2.1.3 Regulaminu PC.
W ten sposób 12M i 15M pozostaną zgodnie z punktem 2.1.2, a temat Fiesty I i Escorta III zostanie definitywnie zakończony.
Pozdreaux.

KRK 4m Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2007-07-19 20:54:32]


Ja tez zaklepuje koszulke w rozmiarze L........w tamtym roku ominela mnie przyjemnosc posiadania koszulki :-(

Sebastian NW [2007-07-19 21:40:20]


jeśli dana osoba miała w zeszłym roku dany nr, powinna go dziedziczyc z roku na rok :))
j a zamawiam 29, jak zwykle zresztą, lub 1001 :)

Rasta Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2007-07-20 01:03:43]


A ja w tym roku nie startuje... Poprostu nie mam czym... Nie wiem dlaczego mi to tak wychodzi ze startuj w kratke, czyli co drugi rok :(

Bystry [2007-07-20 06:05:51]


Widzowie rzecz jasna nie płacą za wstęp. To nie jest impreza komercyjna, tylko familijna. Chodzenie po parku maszyn trzeba ograniczyć do minimum, żeby nie wprowadzać zamieszania i nie dezorganizować pracy kierującym ruchem.

I jeszcze uwaga dotycząca finału. Przed ostatnim wyścigiem, czyli walką o pierwsze miejsce na torze zostają tylko dwa ścigające się samochody. Reszta parkuje w pit-stopie. Chodzi o to, żeby po zakończeniu, kiedy już wszyscy się cieszą i zapominają o przepisach BHP uniknąć sytuacji znanej z pokładu lotniskowca Yorktown pod Midway.
Zwycięzca też proszony jest o zachowanie ostrożności podczas triumfalnego palenia gumy i nie wjeżdżanie w wiwatujące tłumy, fotoreporterów, dziennikarzy, oraz niżej podpisanego.

orzeł Członek Stowarzyszenia capri.pl [2007-07-20 06:14:35]


rastaman:
"jeśli dana osoba miała w zeszłym roku dany nr, powinna go dziedziczyc z roku na rok :))
j a zamawiam 29, jak zwykle zresztą, lub 1001 :)""

Co do twojej chęci na 29 - ja miałem w zeszłym roku i dajmy na to chcę go dziedziczyć i na ten rok. Ile jest dla ciebie wart? :)
A na serio - wisi mi jaki numer, od środka i tak go nie widzę.

m.kozlowski Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2007-07-20 09:34:48]


Ja bym wystartowała chętnie... granią kombi... heh
Ale przypadł mi znowu zaszczyt wymachiwania flagą, notabene z MałąGosią, którą w tym miejscu serdecznie pragnę pozdrowić ;-)

Paula Dokładna lokalizacja na mapie [2007-07-20 11:51:32]


Rezerwuję mój zeszłoroczny numer: 55 oraz, jeśli to możwe to trzy koszulki XL.

Pozdrawiam, Kuba

Jakub Wójcicki Dokładna lokalizacja na mapie [2007-07-20 12:54:08]


Czy mogę prosić o przypisanie do mojego nick'u znaczka z PC2006, którego byłem uczestnikiem.

Z góry dziękuję, Kuba

Jakub Wójcicki Dokładna lokalizacja na mapie [2007-07-20 12:57:37]


hja rezerwuję 2 koszulki, jeśli można ofkorz

Młody_wFe Członek Stowarzyszenia capri.pl [2007-07-20 13:11:06]


to ja za Kuba sie przylaczam.
Nie mam znaczka z PC 2006, a bylam.

Poprosze go dopisac :)

milka [2007-07-20 16:26:41]


Onegdaj MK tłumaczył brak znaczków - bodajże od 2006 nie są przypinane do nicków, bo robi się ich zbyt dużo, znaczków znaczy się. Farciarz ten, kto pojechał w 2005 :)

Hrabia® Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2007-07-20 17:06:12]


Hrabio zobacz że tam u góry poprzypinali nam znaczki 06 :-) Przynajmniej mi sie dostał ;-P

MikeB4 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2007-07-20 17:18:50]


OK. Może Kuba i Milka wyszli z koalicji i znazków nie dostali.

Hrabia® Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2007-07-20 17:45:35]


Pozostając w koalicji, uprzejmie prosimy o dopisanie nam znaczków z PC2006.

W imieniu wszystkich, którzy na PC2006 byli, a zanczków nie uświadczyli.

Jakub Wójcicki Dokładna lokalizacja na mapie [2007-07-21 13:25:10]


Holender.. to ja tu cuduję, żeby jakoś kasę zdobyć na wpisowe i nawet nie dostanę znaczka? :// Why?
Może po prostu ograniczyć znaczki do dwóch?

MILO Dokładna lokalizacja na mapie [2007-07-21 14:02:08]


Będziemy pierwszy raz i mam prośbe o rez. znaczów POZDRO dla wszystkich. PS MILO jak załatwisz dwa to jeden dla mnie.

Derek [2007-07-22 15:37:53]


Kto rezerwuje domki campingowe ? Może jakiś nr tel .?

Derek [2007-07-22 16:43:03]


Ja będę 2 raz i też obleci mnie znaczek?

paras [2007-07-22 20:11:14]


mała aktualizacja odnisnie domków campingowych

otoz nowych nie postawili na polu namiotowym tylko sa dwa te stare kolo toru, jeszcze dzis rano byly wolne pokoje w motelu jak ktos chetny

ja standarowo na pole bo lepszy klimat tam panuje :-)

CHUDER Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2007-07-23 08:46:19]


I wszystko ok tylko jak klikam na link zgłoszeniowy to jakoś nie rejestruje mnie.

Kongres Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2007-07-23 12:55:24]


w sumie to ja tez nie moge sie zarejestrowac a w koncu po tych kilku latach chcialbym wziac udzial :)
jutro jeszcze bede probowal moze sie uda hehe

Baytek Dokładna lokalizacja na mapie [2007-07-23 23:10:01]


A co będzie jakbym chciał robić zdjęcia - ale nie z trybun, tylko jakoś z wewnątrz toru?
Jest to w ogóle możliwe? Jeśli tak to z kim rozmawiać?
Startować na razie nie będę bo nie mam czym :] ale wyładowałbym bagażnik sprzętem i nie byłoby problemu ze zdjęciami do przyszłego kalendarza :]

Pozdrolo

Konar [2007-07-24 14:41:09]


Ja widze sie tylko w eliminacji B1 :D
Z reszta wyglada na to, ze moj samochod sie nie zalicza do tych przewidzianych w regulaminie...

Shevretti Dokładna lokalizacja na mapie [2007-07-24 18:51:20]


Ja tez nie dostałem znaczka a bylem w zeszłym roku na pucharze swoim capikiem :(

Michal1983 Dokładna lokalizacja na mapie [2007-07-24 18:55:07]


Konar - jest możliwe - porozmawiaj z MK lub Orłem ;-) o ile pamietam to w zeszłym roku 2 osoby tak cykały fotki ...

MikeB4 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2007-07-24 22:01:32]


Po tylu latach nie dotknąłem się do Capri na początku wakacji, co znaczy, że jadę na PC xD Nie wiem jak to działa, ale poproszę 2 koszulki XL i S. Do zobaczenia na torze : )

Konrad vel smasher Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2007-07-26 10:10:24]


Sory, nie ta liga, rezygnuję.

miecz_yslaw [2007-07-27 00:18:16]


ja przepraszam, ale czuje sie pokrzywdzona.
Bralam udzial w pc 2006, poprosze znaczek :''''''(

milka [2007-07-27 10:49:44]


ja chcę koszulkę rozmiar M

Vixent Vigilante...† Dokładna lokalizacja na mapie [2007-07-27 11:33:42]


a ja chcę zimne piwo około 22:00 na kempingu

rozjechany liil Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2007-07-27 15:45:11]


Co mam wpisać w polu adres w przelewie? Bo bez adresu nie chce mi przyjąć przelewu mój bank...

Wroniasty Dokładna lokalizacja na mapie [2007-07-27 22:44:44]


w zeszłym roku mieliśmy ten sam problem i każdy sie dziwił że nie chcą przyjąć z samym numerem konta, wkońcu ktoś podał na forum jakiego banku to konto: BRE Bank SA, Mickiewicza 10, 90-443 Łódź

Aneta1983 [2007-07-28 09:42:52]


Adres banku to pikuś - najwyżej można go omijać szerokim łukiem :) Do większości przelewów internetowych niestety potrzebny jest adres beneficjenta [posiadacza konta]. A ten nadal pozostaje utajniony...
Pozdreaux.

KRK 4m Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2007-07-28 10:10:22]


Stowarzyszenie capri.pl
ul. Klemensiewicza 5A/36
01-318 Warszawa

ETC Dokładna lokalizacja na mapie [2007-07-28 10:26:22]


...i wcale nie jest utajniony
http://www.capri.pl/scpl/info

gryziu liil (EM) Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2007-07-28 10:35:57]


wybieram sie tam 1.raz, moze jakis kontakt do campingu lub zdziebło informacji o nim?

stiop3 [2007-07-30 22:59:37]


Camping jest przy samym torze, łatwo trafić. Przy bramie pod szmacianą wiatką, na plastikowym krzesełku siedzi typ i inkasuje za pobyt (w zeszłym roku coś około 10/makówkę/dobę). Jest woda, kible i szuter na zakręcie...
Acha, jest też miejsce na ognicho.

gryziu liil (EM) Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2007-07-31 08:21:48]


I wściekli emeryci społecznicy :]

Gurden Dokładna lokalizacja na mapie [2007-07-31 11:49:10]


a ja mam pytanko czy 01.08.2007 to jest ostateczny termin wpłacania wpisowego czy ostani dzień na to aby kasa przeszła na konto ?

Ślęzi [2007-07-31 15:28:30]


chyba kasa na konto

Hoover 3M [2007-07-31 15:50:52]


fak dzisiaj wpłaciłem z rana ale niewiem na kiedy dojdzie to mam poważny problem

Ślęzi [2007-07-31 20:21:04]


Ja także wpłaciłem po 16 dzisiaj bo cały tydzień w garażu aż rachube straciłem.Tylko,że płaciłem przez internet to jutro powinno być.Mam nadzieję:-)

PSIAŁA [2007-07-31 22:44:51]


dzieki za info

stiop3 [2007-07-31 22:56:17]


a ja liczę na to, że gotówka przy rejestracji auta także zostanie ciepło przyjęta :)

.STICH. Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2007-08-01 08:55:25]


Sprawa dosyć istotna: czy będzie Palio z kateringiem?

Hrabia® Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2007-08-02 15:19:09]


Nikt sie nie pytał, to sie nie wychylałem...
A mam być?

Palio Dokładna lokalizacja na mapie [2007-08-02 22:36:13]


A śmiałbyś nie być ?

marian212 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2007-08-02 22:39:57]


Jak Cię nie będzie to ja nie jadę wogóle

PSIAŁA [2007-08-02 22:42:01]


Ja wiem,że od zeszłego roku, jak nie byłem na Gryźlinach, a później na SO, to sobie zarobiłem na baty....ale na prawde czasem nie wychodzi jakbyśmy chcieli...

W piątek nie ma bata - nie dam rady być, praca i już:((
Ale jesli taka wola Wasza, no to przyjadę :]
Musze jeszcze tylko szczególy z organizatorami uzgodnić, lecz jesli wszystko sie dobrze ułoży to już od 9 zapraszam na kawkę, herbatkę..i oczywiście zapiekankę...
eeee..hot-dogi napisać chciałem :))

Pzdr

Palio Dokładna lokalizacja na mapie [2007-08-02 22:50:40]


niech mi ktoś zaklepie numery 66, 63, 68, będziemy zobowiązani.

.STICH. Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2007-08-02 23:11:07]


No to będzie Przysmak Hrabiego :D

Hrabia® Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2007-08-02 23:40:39]


jak ktos sie nie zapisal na zawody, tez moze sie zjawic mysle? ;)

ile wtedy wjazdowe kosztowac bedzie?

Leszek "QSi" Dokładna lokalizacja na mapie [2007-08-03 08:07:46]


o....pada, wstępuje we mnie na powrót duch walki.

.STICH. Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2007-08-03 08:12:02]


Nie wiem jak pozostałe STICH, ale na 66 to chyba nie bardzo możesz liczyć

gryziu liil (EM) Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2007-08-03 08:34:02]


Pada... :'(
Ponoć weekend ma być słoneczny... Weekend to przecież od piątku, nie rozumiem... ; ]

Konrad vel smasher Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2007-08-03 11:54:43]


PUCHAR w deszczu byłby pasjonujący;-)

bobik liil Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2007-08-03 11:57:15]


dużżżżżżżżoooooooo opon na bandy :)

sołtys Dokładna lokalizacja na mapie [2007-08-03 12:00:51]


Bedzie ciekawie :D

ObI Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2007-08-03 12:04:56]


Niestety siedzę w domu. Więc proszę o bierzący komentaż .

Jac Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2007-08-03 21:33:53]


Jac, nie jesteś sam. Mój Caprik śmigał tyle czasu bez żadnych problemów a dzień przed wyjazdem strzelił sobie focha no i też siedzę w domu i patrzę na spakowaną torbę :( Eeech... :/

Eclips Dokładna lokalizacja na mapie [2007-08-04 11:51:14]


a ja siedze na wygnaniu i sie przygladam pustej stronie na ktorej nic sie nie dzieje dzisiaj :P

sołtys Dokładna lokalizacja na mapie [2007-08-04 11:53:12]


to jest chyba jedeyny dzien w roku kiedy jest ponizej 50 postow na dzien :D
przylaczam sie do pograzaonych w zalobie na wygnaniu, ktorzy to nie mogli sie zjawic z przyczyn odleglosciowych :(

on_the_run Dokładna lokalizacja na mapie [2007-08-04 12:05:30]


jeszcze tylko miesciac i wracam!!!! ale mam "srake" :D już sie doczekać nie moge przejazdzki hot shrotem :D

sołtys Dokładna lokalizacja na mapie [2007-08-04 12:07:58]


Dzwoniłem do kolesi . Kurcze żucasz kamieniem i na pewno trafiasz w forda . Same fordy ! Jak na jakimś zlocie . Ciekawe co tam się dzieje ?
A tak na serio , to jest mi very smutno , bo zlot w miedzianej ja w domu caprys na parkingu !W ogóle bez ładu i składu .

Jac Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2007-08-04 14:47:35]


dla nieobecnych

1.Pajak
2.Krauzi
3.Dempsey

Pe®ana Dokładna lokalizacja na mapie [2007-08-04 20:40:23]


A furacze i jakie motorki ?

Jac Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2007-08-04 20:48:49]