- kiedy i gdzie
- plan zawodów
- regulamin
- zgłoszenia i wpisowe
- lista uczestników
- koszulki
- zakwaterowanie

Zapraszamy na trzecią edycję Pucharu Capri !

Cel imprezy jest prosty i klarowny. Wyłonić ze stawki naszych pojazdów ten najszybszy. Jeden puchar, jeden zwycięzca. Żadnych kategorii, ani wiekowych, ani płciowych, ani silnikowych. Wszystkie (no, prawie) chwyty dozwolone - po prostu bezwzględnie najszybszy Ford. A właściwie duet - samochód i kierowca.

Kiedy i gdzie ?

Puchar Capri 2005 odbędzie się 9 lipca na torze "Kielce" w Miedzianej Górze.

Cała impreza ma mieć charakter weekendowy - do przyjazdu zachęcamy już w piątek w godzinach przedwieczornych, prawdopodobnie odbędzie się trening na torze. Zawody rozpoczynają się w sobotę o godzinie 11. Czas trwania imprezy przewidziany jest do godziny około 21. Po zakończeniu zawodów przenosimy się na bardzo pobliskie pole namiotowe, gdzie odbywamy huczne obchody z okazji zakończenia zawodów - ognisko, piwo, etc. Niedzielny poranek, i resztę dnia, po odzyskaniu stabilności w pozycji wertykalnej, spędzamy już bez planu, dla przeciwwagi złożoności organizacyjnej dnia poprzedniego. Druga połowa niedzieli to powrót do domów.

Plan zawodów

Zawody podzielone są na dwie części: eliminacje i finał. W eliminacjach biorą udział wszyscy zgłoszeni do zawodów uczestnicy, do finału kwalifikuje się 16 samochodów wyłonionych na podstawie eliminacji. Finał rozgrywany jest systemem pucharowym, którego zwycięzca dostaje tytuł i puchar. Wynik eliminacji nie ma wpływu na wynik końcowy finału, pierwszy i szesnasty zawodnik eliminacji mają takie same szanse na zwycięstwo. Celem eliminacji jest wytypowanie finałowej szesnastki, oraz odpowiednie rozstawienie zawodników w pary finałowe, zgodnie z dalszym opisem.

Eliminacje

Na eliminacje zaplanowanych są 4 konkurencje, w których udział biorą wszyscy zawodnicy zgłoszeni do startu.

Dla każdego zawodnika w każdej z konkurencji eliminacyjnych wyznaczany jest wynik. Wynik jest liczbą określającą proporcję czasu uzyskanego przez danego zawodnika do czasu najlepszego zawodnika w danej konkurencji. Dla zwycięzcy konkurencji wynik ma wartość równo 1, dla następnych zawodników ma on coraz wyższą wartość. Ostateczny wynik eliminacji to średnia arytmetyczna z wyników cząstkowych uzyskanych w poszczególnych konkurencjach eliminacyjnych. Ostateczna kolejność zawodników w eliminacjach wynika z ułożenia uzyskanych wyników od najniższego do najwyższego.

W tym roku eksperymentalnie zwiększamy intensywność zawodów, tak aby zawodnicy więcej czasu spędzili na torze w wozach, a nie w pit-stopie na oczekiwaniu. Eliminacje odbywają się po dwie jednocześnie, przeprowadzane niezależnie od siebie. Połowa zawodników bierze udział w jednej eliminacji, druga połowa w tym samym czasie w drugiej. Po zakończeniu następuje zamiana. Mamy dwie tury takich eliminacji, czyli w sumie 4 konkurencje:

Do finału kwalifikuje się 16 uczestników zawodów z najlepszym uzyskanym wynikiem eliminacji (średniej ze wszystkich konkurencji). W przypadku uzyskania przez część uczestników tego samego wyniku, dającego zakwalifikowanie się do grupy finałowej większej liczby uczestników, o kwalifikacji decydować będzie dogrywka.

UWAGA: jeżeli czas pozwoli, do finału zostanie zakwalifikowanych 32 zawodników. Czy się uda przeprowadzić finał dla 32 zawodników okaże się w trakcie rozgrywania zawodów.

Dogrywka

Dogrywka rozgrywana jest w wypadku gdy część uczestników zakończy eliminację z takim samym rezultatem, dającym zakwalifikowanie się do grupy finałowej większej niż 16 liczbie zawodników. Dogrywka polega na przejechaniu jednej pętli toru po zewnętrznym owalu. Uzyskanie lepszego czasu od konkurenta daje kwalifikację do finału.

Finał

Do udziału w finale kwalifikuje się 16 uczestników zawodów z najlepszym wynikiem z eliminacji. Ewentualnie 32 zawodników, jeżeli czas pozwoli.

Finał polega na rozegraniu systemem pucharowym wyścigów pomiędzy parami, które indywidualnie ścigają się na owalu toru na tzw. "dochodzenie" - startując równocześnie z przeciwległych stron toru, i pokonując ilość okrążeń zależną od etapu finału. W 1/16 finału (o ile zostanie rozegrana) zawodnicy pokonują 2 okrążenia, w 1/8 i 1/4 finału zawodnicy pokonują 3 okrążenia, w półfinale i finale przewidziane są 4 okrążenia. Wyścig trwa do momentu osiągnięcia mety pierwszy z samochodów, lub dojście do rywala na odległość 100 metrów. Zwycięzca w danej parze przechodzi do następnego poziomu rozgrywek finałowych, przegrany odpada z zawodów.

Dobieranie zawodników w pary odbywa się w następujący sposób: pierwszy zawodnik eliminacji startuje z ostatnim, drugi z przedostatnim, itd. według poniższego schematu. W finale wszyscy zawodnicy mają równe szanse, niezależnie od wyniku kwalifikacji. Wyniki kwalifikacji wpływają jedynie na rozstawienie w pary finałowe.

1/8 finału ćwierćfinały półfinały finał
X1: E1-E16 C1: X1-X8 P1: C1-C4 F: P1-P2
X2: E2-E15
X3: E3-E14 C2: X2-X7
X4: E4-E13
X5: E5-E12 C3: X3-X6 P2: C2-C3
X6: E6-E11
X7: E7-E10 C4: X4-X5
X8: E8-E9

Taki system zapewnia największe prawdopodobieństwo spotkania się w finale dwóch najlepszych zawodników, celem uzyskania możliwie największej atrakcyjności finału. Zwycięzca finału otrzyma puchar. W celu wyznaczenia zawodników zajmujących miejsca trzecie i czwarte rozgrywany jest dodatkowy wyścig pomiędzy przegranymi z półfinałów. Wyścig ten odbywa się przed wyścigiem finałowym. Dla zdobywców drugiego i trzeciego miejsca przewidziane są nagrody, jeszcze nie określonej postaci. Klasyfikacja prowadzona jest dla wszystkich zawodników - dalsze miejsca zajmują zawodnicy którzy dotarli do kolejnych poziomów rozgrywek finałowych, na danym równoległym poziomie o miejscu decyduje wynik z eliminacji.

Regulamin Pucharu Capri

 1. Zawody odbywają się 09.07.2005 na torze Automobilklubu Kieleckiego w Miedzianej Górze (tor "Kielce").
 2. Zawody rozpoczynają się o godzinie 11:00.
 3. Do udziału w zawodach dopuszcza się wyłącznie następujące samochody marki Ford:
 4. Samochód zgłoszony do zawodów może startować tylko z jednym numerem startowym.
 5. Samochodem zgłoszonym do zawodów może kierować wyłącznie właściciel samochodu, lub jego główny użytkownik. W tym drugim wypadku, zgłoszenia są rozpatrywane indywidualnie, po przedstawieniu przekonującego wyjaśnienia.
 6. Samochód może posiadać następujące modyfikacje:
 7. Warunkiem dopuszczenia kierowcy i samochodu do zawodów jest:
 8. Wpisowe podlega zwrotowi wyłącznie w przypadkach zawinionych przez organizatorów.
 9. Rejestracja zawodników:
 10. Kierowca zostanie dopuszczony do startu wyłącznie w założonym kasku i w zapiętych pasach bezpieczeństwa. Samochód bez widocznego numeru startowego nie zostanie dopuszczony do startu.
 11. Uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania prawa oraz zasad współżycia społecznego.
 12. Uczestnicy zawodów zobowiązani są do wykonywania poleceń organizatorów, prowadzącego zawody oraz przedstawicieli Automobilklubu Kieleckiego. W szczególności dotyczy to instrukcji postępowania przy podjeździe do startu, oraz przy parkowaniu samochodu po zakończeniu jazdy.
 13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikacji i wykluczenia z zawodów uczestników w następujących przypadkach:
 14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do modyfikacji konkurencji, zależnie od ilości uczestników, przebiegu zawodów i warunków atmosferycznych.

Zgłoszenia i wpisowe

Przed zgłoszeniem proszę się upewnić że posiadany samochód spełnia warunki regulaminowe, w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt: puchar@capri.pl, szczególnie w przypadku modyfikacji technicznych samochodu mogących stwarzać wątpliwości (np. silnik produkcji innej niż Ford).

Zgłoszenie do zawodów wymaga:

Jeżeli uczestnik ma ochotę na rezerwację konkretnego numeru startowego, proszę przesyłać zgłoszenia na adres puchar@capri.pl. Pierwszeństwo do rezerwacji numerów mają uczestnicy Pucharu z zeszłych lat, którzy mieli już dany numer startowy.

Lista uczestników

Nagrody

Nagrody funduje:

Koszulki pucharowe

Na okoliczność Pucharu będą koszulki, wg poniższego wzoru. Dystrybucja koszulek wyłącznie na miejscu, pierwszeństwo dla uczestników zawodów.

Zakwaterowanie

Ponieważ zapraszamy już od piątku, proponując wyjazd w niedzielę, poniżej przedstawiamy lokalne możliwości zakwaterowania.

Motel Tor "Kielce"

W budynku przy torze jest motel, w którym można wynająć pokoje. Rezerwacja pokoi indywidualnie, bezpośrednio na torze: telefon (41) 3031660, (41) 3034949.

Pole namiotowe

Pole namiotowe praktycznie graniczy z torem, i na tym polu urządzamy wręczenie pucharu i ognisko po zakończeniu zawodów. Na polu namiotowym, jak to na polu namiotowym, można postawić namiot, spać w samochodzie, obok samochodu, są również domki campingowe.

--
Komitet organizacyjny igrzysk:
 
Michał Konieczny
Andrzej Górecki
Jacek Szczyrba
Adam Lewandowski