logowanie | rejestracja
capri.pl » klub » spotkania, zloty, imprezy » Puchar Capri 2009 - zapowiedź

Puchar Capri 2009 - zapowiedź

- kiedy i gdzie
- plan zawodów
- regulamin
- zgłoszenie do zawodów
- opłata wpisowego
- lista zgłoszonych uczestników
- nagrody
- koszulki
- zakwaterowanie

Zapraszamy na siódmą edycję Pucharu Capri !

Cel imprezy jest prosty i klarowny. Wyłonić najszybszy duet - samochód i kierowca. Jeden puchar, jeden zwycięzca. Wszystkie (no, prawie) chwyty dozwolone.

Kiedy i gdzie ?

Puchar Capri 2009 odbędzie się 1 sierpnia 2009 na torze "Kielce" w Miedzianej Górze.

Cała impreza ma charakter weekendowy - do przyjazdu zachęcamy już w piątek w godzinach późnopopołudniowych, wtedy odbędzie się trening na torze (ok. godziny 17..18). Właściwe zawody rozpoczynają się w sobotę o godzinie 9:00. Czas trwania imprezy - do wieczora. Po zakończeniu zawodów przenosimy się na bardzo pobliskie pole namiotowe, gdzie odbywamy huczne obchody z okazji zakończenia zawodów - ognisko, piwo, etc. Niedzielny poranek i resztę dnia - po odzyskaniu stabilności w pozycji wertykalnej - spędzamy już bez planu, dla przeciwwagi złożoności organizacyjnej dnia poprzedniego.

Plan zawodów

Zawody podzielone są na dwie części: eliminacje i finał. W eliminacjach biorą udział wszyscy zgłoszeni do zawodów uczestnicy, do finału kwalifikuje się 16 samochodów wyłonionych na podstawie eliminacji. Finał rozgrywany jest systemem pucharowym, którego zwycięzca przejmuje tytuł i puchar. Wynik eliminacji nie ma wpływu na wynik końcowy finału, pierwszy i szesnasty zawodnik eliminacji mają takie same szanse na zwycięstwo. Celem eliminacji jest wytypowanie finałowej szesnastki, oraz odpowiednie rozstawienie zawodników w pary finałowe, zgodnie z dalszym opisem.

Eliminacje

Na eliminacje zaplanowanych są 4 konkurencje, w których udział biorą wszyscy zawodnicy zgłoszeni do startu.

Dla każdego zawodnika w każdej z konkurencji eliminacyjnych wyznaczany jest wynik. Wynik jest liczbą określającą proporcję czasu uzyskanego przez danego zawodnika do czasu najlepszego zawodnika w danej konkurencji. Dla zwycięzcy konkurencji wynik ma wartość równo 1, dla następnych zawodników ma on coraz wyższą wartość. Ostateczny wynik eliminacji to średnia arytmetyczna z wyników cząstkowych uzyskanych w poszczególnych konkurencjach eliminacyjnych. Ostateczna kolejność zawodników w eliminacjach wynika z ułożenia uzyskanych wyników od najniższego do najwyższego.

W celu usprawnienia procesu przejazdów i zwiększenia ilości czasu spędzonego przez zawodników na torze a nie w pit-stopie, przyjmujemy następującą metodę: eliminację odbywają się po dwie równolegle, ale niezależnie od siebie. Zawodnik startuje najpierw w pierwszej eliminacji, po jej zakończeniu podjeżdza od razu na start do drugiej i bierze następnie udział w drugiej eliminacji. W ten sposób zalicza obydwie konkurencje po kolei.

Mamy dwie tury takich eliminacji, czyli w sumie 4 konkurencje:

UWAGA: przebieg eliminacji może podlegać zmianom, zależnie od okoliczności - warunków atmosferycznych, ilości uczestników, przebiegu samych zawodów, itp, itd - powyższe opisy mają charakter zamierzonego planu, jednakże organizatorzy zastrzegają sobie możliwość ich modyfikacji. W szczególności zmianie może ulec ilość powtórzeń danej eliminacji - przykładowo zamiast 2 okrążeń mogą być 3, jeżeli czas pozwoli.

Do finału kwalifikuje się 16 uczestników zawodów z najlepszym uzyskanym wynikiem eliminacji (średniej ze wszystkich konkurencji). W przypadku uzyskania przez część uczestników tego samego wyniku, dającego zakwalifikowanie się do grupy finałowej większej liczby uczestników, o kwalifikacji decydować będzie dogrywka.

Dogrywka

Dogrywka rozgrywana jest w wypadku gdy część uczestników zakończy eliminację z takim samym rezultatem, dającym zakwalifikowanie się do grupy finałowej większej niż 16 liczbie zawodników. Dogrywka polega na przejechaniu jednej pętli toru po zewnętrznym owalu. Uzyskanie lepszego czasu od konkurenta daje kwalifikację do finału.

Finał

Do udziału w finale kwalifikuje się 16 uczestników zawodów z najlepszym wynikiem z eliminacji.

Finał polega na rozegraniu systemem pucharowym wyścigów pomiędzy parami, które indywidualnie ścigają się na owalu toru na tzw. "dochodzenie" - startując równocześnie z przeciwległych stron toru, i pokonując ilość okrążeń zależną od etapu finału. W 1/8 i 1/4 finału zawodnicy pokonują 3 okrążenia, w półfinale i finale przewidziane są 4 okrążenia. Wyścig trwa do momentu osiągnięcia mety pierwszy z samochodów, lub dojście do rywala na odległość 100 metrów. Zwycięzca w danej parze przechodzi do następnego poziomu rozgrywek finałowych, przegrany odpada z zawodów.

Dobieranie zawodników w pary odbywa się w następujący sposób: pierwszy zawodnik eliminacji startuje z ostatnim, drugi z przedostatnim, itd. według poniższego schematu. W finale wszyscy zawodnicy mają równe szanse, niezależnie od wyniku kwalifikacji. Wyniki kwalifikacji wpływają jedynie na rozstawienie w pary finałowe.

1/8 finału ćwierćfinały półfinały finał
X1: E1-E16 C1: X1-X8 P1: C1-C4 F: P1-P2
X2: E2-E15
X3: E3-E14 C2: X2-X7
X4: E4-E13
X5: E5-E12 C3: X3-X6 P2: C2-C3
X6: E6-E11
X7: E7-E10 C4: X4-X5
X8: E8-E9

Taki system zapewnia największe prawdopodobieństwo spotkania się w finale dwóch najlepszych zawodników, celem uzyskania możliwie największej atrakcyjności finału. Zwycięzca finału otrzyma puchar. W celu wyznaczenia zawodników zajmujących miejsca trzecie i czwarte rozgrywany jest dodatkowy wyścig pomiędzy przegranymi z półfinałów. Wyścig ten odbywa się przed wyścigiem finałowym. Dla zdobywców drugiego i trzeciego miejsca przewidziane są nagrody, jeszcze nie określonej postaci. Klasyfikacja prowadzona jest dla wszystkich zawodników - dalsze miejsca zajmują zawodnicy którzy dotarli do kolejnych poziomów rozgrywek finałowych, na danym równoległym poziomie o miejscu decyduje wynik z eliminacji.

Regulamin Pucharu Capri 2009

 1. Organizatorzy
  • Organizatorem zawodów jest Stowarzyszenie capri.pl
 2. Uczestnicy zawodów
  • Do udziału w zawodach dopuszcza się wyłącznie następujące samochody marki Ford:
   • Capri (wszystkie wersje i odmiany z nadwoziami produkcji europejskiej),
   • wszystkie europejskie modele Forda poprzedzające pojawienie się Capri (grudzień 1968),
   • europejskie modele Forda wprowadzone do produkcji po premierze Capri (grudzień 1968), ale wycofane z produkcji przed wyprodukowaniem ostatniego europejskiego Capri (a więc: Taunus, Cortina, Consul/Granada, Escort Mk I/II).
  • Samochód zgłoszony do zawodów może startować tylko z jednym numerem startowym.
  • Samochodem zgłoszonym do zawodów może kierować wyłącznie właściciel samochodu, lub jego główny użytkownik. W tym drugim wypadku, zgłoszenia są rozpatrywane indywidualnie, po przedstawieniu przekonującego wyjaśnienia.
  • Samochód może posiadać następujące modyfikacje:
   • silnik inny niż oryginalny: dowolny silnik produkcji Forda,
   • dowolne modyfikacje, które nie powodują dyskwalifikacji na typowym okresowym przeglądzie technicznym,
   • dozwolone jest użycie opon typu slick,
   • inne, uzgodnione wcześniej z organizatorem zawodów.
  • Warunkiem dopuszczenia kierowcy i samochodu do zawodów jest:
   • ważny przegląd techniczny,
   • ważne ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej,
   • ważne prawo jazdy,
   • posiadanie gaśnicy samochodowej,
   • posiadanie przez kierowcę kasku.
 3. Zgłoszenia i wpisowe
  • Uczestnicwo w zawodach wymaga wcześniejszego zgłoszenia i opłaty wpisowego do 26.07.2009.
  • Wpisowe podlega zwrotowi wyłącznie w przypadkach zawinionych przez organizatorów.
  • Zasady przyjmowania zgłoszeń:
   • limit ilości uczestników zawodów: 80
   • pierwszeństwo w udziale w zawodach mają członkowie Stowarzyszenia capri.pl, którzy zgłosili swój udział i opłacili wpisowe,
   • w następnej kolejności lista startujących uzupełniana jest pozostałymi zgłoszeniami,
   • jeżeli ilość zgłoszeń przekroczy limit uczestników zawodów, decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Rejestracja zawodników w czasie zawodów:
   • rejestracja zawodników zaczyna się w dniu zawodów o godzinie 9:00 i kończy o godzinie 9:45
   • po godzinie 9:45 niezarejestrowani zawodnicy nie zostaną dopuszczeni do udziału w zawodach,
   • do rejestracji należy okazać wszystkie niezbędne dokumenty opisane w warunkach dopuszczenia do startu,
   • zarejestrowany uczestnik otrzymuje numer startowy, który musi umieścić na tylnej bocznej szybie, po obydwu stronach pojazdu.
 4. Przebieg zawodów
  • Zawody odbywają się 01.08.2009 na torze Automobilklubu Kieleckiego w Miedzianej Górze (tor "Kielce").
  • Zawody rozpoczynają się o godzinie 10:00.
  • Zawody podzielone są na dwie części: eliminacje i finał. W eliminacjach biorą udział wszyscy zgłoszeni uczestnicy, do finału kwalifikuje się 16 uczestników z najlepszym wynikiem uzyskanym w eliminacjach.
  • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do modyfikacji konkurencji zależnie od ilości uczestników, przebiegu zawodów i warunków atmosferycznych.
 5. Przepisy ogólne i bezpieczeństwo
  • Uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania prawa oraz zasad współżycia społecznego.
  • Uczestnicy zawodów zobowiązani są do wykonywania poleceń organizatorów, prowadzącego zawody oraz przedstawicieli Automobilklubu Kieleckiego. W szczególności dotyczy to instrukcji postępowania przy podjeździe do startu oraz przy parkowaniu samochodu po zakończeniu jazdy.
  • Kierowca zostanie dopuszczony do startu wyłącznie w założonym kasku i w zapiętych pasach bezpieczeństwa oraz z widocznym numerem startowym na samochodzie.
  • Kierowca zobowiązany jest do niezwłocznego bezpiecznego zatrzymania pojazdu w reakcji na sygnał flagą otrzymany od obsługi zawodów.
  • Zabrania się jazdy pod prąd w parku maszyn i na wjeździe na tor, pod rygorem wykluczenia z zawodów. W wyjątkowych przypadkach jazda pod prąd dopuszczalna jest wyłącznie przy współpracy obsługi zawodów.
  • W przypadku awarii lub unieruchomienia pojazdu można go opuścić wyłącznie gdy na torze nie ma innego pojazdu w ruchu lub w przypadku zagrożenia pożarem. W samochodzie należy włączyć światła awaryjne i w miarę możliwości zjechać poza obszar drogi.
  • Zabrania się zatrzymywania sprawnego samochodu bezpośrednio na torze.
 6. Kary regulaminowe
  • Błędy w trakcie konkurencji:
   • potrącenie lub przesunięcie pachołka - 5 sekund kary
   • falstart - 5 sekund kary
   • pomylenie trasy przejazdu na niekorzyść zawodnika: brak kary
   • pomylenie trasy przejazdu na korzyść zawodnika: 150% czasu zwycięzcy danej konkurencji lub czas najwolniejszego przejazdu w danej konkurencji plus 5 sekund, jeśli ten czas jest większy niż 150% czasu zwycięzcy
   • pominięcie startu w konkurencji - brak klasyfikacji
  • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikacji i wykluczenia z zawodów uczestników w następujących przypadkach:
   • niestosowania się do poleceń organizatorów, prowadzącego zawody lub przedstawicieli Automobilklubu Kieleckiego,
   • przejazdu bez kasku lub zapiętych pasów bezpieczeństwa,
   • niebezpiecznych manewrów w parku maszyn i na dojazdach do toru,
   • niesportowego i niekulturalnego zachowania się,
   • nieusprawiedliwionego spóźnienia się na start do poszczególnych konkurencji.
 7. Odpowiedzialność
  • Uczestnik zawodów bierze w nich udział na własną odpowiedzialność i zrzeka się bazwarunkowo wszelkich roszczeń cywilno-prawnych w stosunku do organizatorów w związku z uszczerbkami majątkowymi i niemajątkowymi mogącymi powstać w trakcie i w związku z trwaniem zawodów i treningu przed zawodami.

Zgłoszenia i wpisowe

Zgłoszenia przyjmowane są do 26.07.2009.

Przed zgłoszeniem proszę się upewnić że posiadany samochód spełnia warunki regulaminowe, w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt: puchar@capri.pl, szczególnie w przypadku modyfikacji technicznych samochodu mogących stwarzać wątpliwości (np. silnik produkcji innej niż Ford).

Zgłoszenie do zawodów wymaga:

Jeżeli uczestnik ma ochotę na rezerwację konkretnego numeru startowego, proszę przesyłać zgłoszenia na adres puchar@capri.pl. Pierwszeństwo do rezerwacji numerów mają uczestnicy Pucharu z zeszłych lat, którzy mieli już dany numer startowy.

Lista zgłoszonych uczestników

nr zgł. kto
członkowie Stowarzyszenia capri.pl:
1 .STICH. Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl
2 renifer Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl
3 Hrabia® Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl
4 Pająk Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl
5 LARRY76 Członek Stowarzyszenia capri.pl
6 -MS- Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl
7 marian212 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl
8 Kuki.vel.Krzak Członek Stowarzyszenia capri.pl
9 m.kozlowski Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl
10 Flonder Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl
11 Aldaron Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl
12 Bartłomiej Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl
13 ...::$nuffy (Grześ) Członek Stowarzyszenia capri.pl
14 Mac13k Członek Stowarzyszenia capri.pl
15 Mati_Poznan Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl
16 blondyn69 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl
17 #szaman Członek Stowarzyszenia capri.pl
18 Rayo Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl
19 cOke Członek Stowarzyszenia capri.pl
20 kalb Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl
21 Gnieciuch Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl
22 mieras Członek Stowarzyszenia capri.pl
23 Trójkąt Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl
24 Kordian Członek Stowarzyszenia capri.pl
25 Yellow Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl
26 Rasta Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl
27 CHUDER Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl
28 zapek??? !G.O.P! Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl
29 krauzi Członek Stowarzyszenia capri.pl
30 greenhorn Członek Stowarzyszenia capri.pl
31 cypis Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl
32 alwax Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl
33 wołek Członek Stowarzyszenia capri.pl
34 Szafa !G.O.P! Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl
35 nebel Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl
36 Grzesiek_Rudy Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl
37 Szramek Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl
38 Czorny Członek Stowarzyszenia capri.pl
39 Jarzab Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl
40 Kornik Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl
41 Miszek Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl
42 bredok Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl
43 Shadow Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl
44 dred Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl
45 bartozłomero Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl
46 wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl
47 SzooGun Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl
48 rozjechany liil Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl
49 ObI Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl
50 bimber Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl
51 Marcin P. Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl
52 Ludwik 3M Członek Stowarzyszenia capri.pl
53 aga Członek Stowarzyszenia capri.pl
54 Kongres Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl
55 kicok Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl
56 valhallen Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl
57 Saymon Członek Stowarzyszenia capri.pl
58 MikeB4 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl
59 mishq (Mateusz G.) Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl
60 Kżyho Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl
61 Piosiu. Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl
62 DZIOBEK Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl
63 mario1 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl
64 Mała Mi Członek Stowarzyszenia capri.pl
65 Młody_wFe Członek Stowarzyszenia capri.pl
pozostałe zgłoszenia:
66 PieM Dokładna lokalizacja na mapie
67 Maroo Dokładna lokalizacja na mapie
68 muarah Dokładna lokalizacja na mapie
69 miron Dokładna lokalizacja na mapie
70 Fidel666 Dokładna lokalizacja na mapie
71 pmajes Dokładna lokalizacja na mapie
72 karolkrk Dokładna lokalizacja na mapie
73 Jeti Dokładna lokalizacja na mapie
74 Nasti Dokładna lokalizacja na mapie
75 caprifan Dokładna lokalizacja na mapie
76 Mirek K.
77 binek1980 Dokładna lokalizacja na mapie
78 Aneta liil (EM)
79 pietiag Dokładna lokalizacja na mapie
80 Sulek
81 PSIAŁA
82 Zły wujek Dokładna lokalizacja na mapie
83 Mnisiek liil EM
84 Jakub Wójcicki Dokładna lokalizacja na mapie
85 Witan. Dokładna lokalizacja na mapie
86 PIÓRO_83 Dokładna lokalizacja na mapie
87 Leszek "QSi" Dokładna lokalizacja na mapie
88 adrian_c Dokładna lokalizacja na mapie
89 Morel Dokładna lokalizacja na mapie
90 popel Dokładna lokalizacja na mapie
91 marcinho Dokładna lokalizacja na mapie
92 Mungo Dokładna lokalizacja na mapie
93 Branek Dokładna lokalizacja na mapie
94 Pschemek
95 Ovca
96 Wojtas84
97 mitrov Dokładna lokalizacja na mapie
98 zenonDWR
99 Raku ( EloRak ) Dokładna lokalizacja na mapie
100 Zawada1 Dokładna lokalizacja na mapie
101 Classmobile
102 banol
103 markokrk Dokładna lokalizacja na mapie
104 romet Dokładna lokalizacja na mapie
105 Hasta
106 micu_ GOP
107 boncky Dokładna lokalizacja na mapie
108 wąż Dokładna lokalizacja na mapie
109 Endryou Dokładna lokalizacja na mapie
110 Howorski
111 dyra
112 Michal1983 Dokładna lokalizacja na mapie
113 Tom'ash Dokładna lokalizacja na mapie
114 rybaak Dokładna lokalizacja na mapie
115 DrStein
116 Abo!GOP! Dokładna lokalizacja na mapie
117 Laura liil (EM)
118 Buchu Dokładna lokalizacja na mapie
119 Mad Dokładna lokalizacja na mapie
120 Mordian Dokładna lokalizacja na mapie
121 ٶٹڢڶ Ptasiek 3M ڄژښڭ Dokładna lokalizacja na mapie
122 Alojz
123 rafalu
124 bon
125 Jerry Dokładna lokalizacja na mapie
126 Łukasz Krauzowicz
127 wiciu20102
128 Piterekk
129 Ignacy Dokładna lokalizacja na mapie
130 Maćko Dokładna lokalizacja na mapie
131 MichałPoznań
132 KR54321
133 Killer vel M-maniac Dokładna lokalizacja na mapie
134 Piotrek Ł....vel Kankkunen Dokładna lokalizacja na mapie
135 Al_Coholik
136 mateush (proko) 3M Dokładna lokalizacja na mapie
137 Trefl Dokładna lokalizacja na mapie
138 Świr_BDG
139 najdos Dokładna lokalizacja na mapie
140 JohnKa Dokładna lokalizacja na mapie
141 fourM 3M Dokładna lokalizacja na mapie
142 PatrykT5
143 winio_54
144 Kosmos
145 krzys escort mk2
146 dempsey
147 biskup9
148 Rzeźnik Dokładna lokalizacja na mapie
149 Jachym
150 SmalGuy
151 Morales
152 Marek-p
153 Hubert_M Dokładna lokalizacja na mapie
154 Piotr Siemiątkowski (Irpac) Dokładna lokalizacja na mapie
155 KAMEL Dokładna lokalizacja na mapie
156 Sadoś
157 Piter M Dokładna lokalizacja na mapie
158 granadziarz_3M Dokładna lokalizacja na mapie
159 MetfaN
160 sadek

Ilość zgłoszeń od członków Stowarzyszenia capri.pl: 65
Ilość pozostałych zgłoszeń: 95

Nagrody

Fundator nagród:

Koszulki pucharowe

Na okoliczność Pucharu będą koszulki, wzór - niespodzianka. Dystrybucja koszulek wyłącznie na miejscu. Zamówienia na koszulki można składać za pomocą koszulkomatu. Koszt koszulek 30..35 zł.

Zakwaterowanie

Pole namiotowe

Pole namiotowe praktycznie graniczy z torem, i na tym polu urządzamy wręczenie pucharu i ognisko po zakończeniu zawodów. Na polu namiotowym, jak to na polu namiotowym, można postawić namiot, spać w samochodzie, obok samochodu, są również domki campingowe.

Motel Tor "Kielce"

W budynku przy torze jest motel, w którym można wynająć pokoje.

--
Komitet organizacyjny igrzysk:
 
Michał Konieczny
Andrzej Górecki
Jacek Szczyrba
Adam Lewandowski

Komentarze

Jak zazwyczaj poproszą o rezerwację nr 12 (z wiadomych względów) i ew. pozostawienie go w przypadku zmiany kolejność, liczby uczestników itp.
Czy taka prośba wystarczy czy bardziej formalnie zgłosić ?

Mati_Poznan Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2009-07-07 13:19:09]


mam takie pytanko/propozycję do organizatrów.
w sprawie koszulek - a moze wyróżnic zwycięzcę PC koszulką z napisem WINNER lub ZWYCIĘZCA? po prostu do wzoru na dany rok dołożyć gdzieś sprytnie jeden wyraz i zrobić to np. w innym kolorze ( żółty, czerwony, biały ). koszulkę razem z pucharem dostał by zwycięzca. koszt wyprodukowania podziliło by się pomiędzy wszystkich a patrząc na ilość zamawianych koszulek koszt na łebka wyszedłby najwyżej z 50 gr.
czy to by się dało no i jak się na to zapatrujecie?

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2009-07-07 19:27:02]


Mati - prosili na maila, to tam im poślij takie info.

Ja mam natomiast pytanie - wpłaty w końcu do 26.07 jak jest w regulaminie czy przed rejestracją jak jest później napisane?
I czy opłata na członków stowarzyszenia będzie jakaś niższa/zniesiona jak we wcześniejszych edycjach?

Kżyho Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2009-07-08 02:10:35]


Co do koszulki Winner- dobry pomysł, ale co z rozmiarem? Bo jeśli to bedzie jak na imprezach firmowych XXL "na wszelki wypadek" żeby nie była za mała, to może być jak... po imprezach firmowych. Koszulka do... szafy. Chyba żeby "ukoronowac" późnoej i dorabaić, ale to czas i koszty.

Tekla [2009-07-08 06:25:14]


pająk zgubi kilka kilo i będzie można L-kę dać co by też i w razie czego na krauzim wyglądała :P

sołtys Dokładna lokalizacja na mapie [2009-07-08 07:37:21]


O, to jest pomysł- pól roku wcześniej ogłosić rozmiar koszulki, i kto ma aspiracje do wygranej musi tez się do rozmiaru dopasować. To by sprawiło, że rywalizacja byłaby jeszcze ciekawsza:)

Tekla [2009-07-08 09:42:37]


i jak zdrowo :)))

to co... e-M-ka???? :P

sołtys Dokładna lokalizacja na mapie [2009-07-08 10:00:46]


:( A nas nie będzie w tym roku.. :/ Buuu.. ;(

MILO Dokładna lokalizacja na mapie [2009-07-08 12:44:55]


ja myślę że XL-ka mogłaby być. najwyżej będzie mieć ktoś luźniejszą...
zresztą - powiedzmy sobie szczerze - ilu jest kandydatów? 2? 3?
więc rozmiar idzie dobrać

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2009-07-08 16:25:20]


Czemu termin nie będzie np 8-mego.
Niestety nie będę mógł przyjechać , jestem w tym czasie na wakacjach:)
Niechvsię cieszą Ci , których nie objadę :)))

Kongres Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2009-07-08 22:39:11]


Ja specjalnie wracam z urlopu w piątek żeby wreszcie dołączyć do klubowiczów! :D

...::$nuffy (Grześ) Członek Stowarzyszenia capri.pl [2009-07-08 23:44:59]


czy damska koszulka L jest duża? (obw. kl. piersiowej) czy XL nie będzie w produkcji :) pzdr

Biger Dokładna lokalizacja na mapie [2009-07-10 10:02:16]


biger - nie wyglądasz...

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2009-07-10 18:54:02]


Słuchajcie, mam pomysł taki aby w tym roku wręczyc podpuchar w klasie 1600ccm. Coś na kształt podpucharu najszybszej granady. Co Wy na to???

Możnaby się zrzucic po pare złociszy (chętni do udziału w rywalizacji podpucharowej "1600") i nagrodą za zwycięstwo byłaby właśnie ta pula plus jakis okazjonalny tłok z grawerką.

zapek??? !G.O.P! Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2009-07-10 20:18:11]


Zapek, właśnie coś takiego szykuje ;)

Beddie Dokładna lokalizacja na mapie [2009-07-10 20:30:38]


teraz to piszesz?? jak moje zajefajne 1600 lata już u B4? ale awansem za rok bodaj 2004 chętnię przymę taką pulę :)

szymal Dokładna lokalizacja na mapie [2009-07-10 20:45:09]


aaaa i co z członkami stowarzyszzenia? płacą coś za udział czy mają wolne??

szymal Dokładna lokalizacja na mapie [2009-07-10 20:45:54]


Ludzie - w tym roku będzie klasa 1600 ;-))

Jest nas już 4 - będzie 10 ?? ;-)))

MikeB4 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2009-07-11 22:09:43]


Mike to za rok też trzeba będzie zrobić:)

Szafa !G.O.P! Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2009-07-11 22:45:28]


Za rok to ja mam inne plany :-P

Kto chętny do klasy 1600 ?

MikeB4 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2009-07-11 22:48:17]


ja chętny do klasy 1600

CHUDER Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2009-07-11 22:50:15]


ja naturalnie pojadę 1600

.STICH. Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2009-07-11 23:11:51]


1. MikeB4
2. CHUDER
3. STICH
4. Zapek

zapek??? !G.O.P! Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2009-07-11 23:41:32]


wow :-) no to szykuje się ostra konkurencja ...

MikeB4 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2009-07-11 23:42:39]


No nie zapomnijcie o Marianie!!:)

Szafa !G.O.P! Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2009-07-11 23:54:17]


1. MikeB4
2. CHUDER
3. STICH
4. Zapek
5. Marian212
6. Adrian C
7. Beddie
8. Kicok


Zgadza się ?

MikeB4 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2009-07-11 23:57:12]


Nie zgadza, ja będę w klasie Granada 2.3 lpg ;) Taunus stoi i czeka na nagromadzenie potrzebnych części i zielone światło od Zapka ;)

Beddie Dokładna lokalizacja na mapie [2009-07-12 00:04:30]


yeap

marian212 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2009-07-12 00:18:23]


Beddie - dajesz ciała , jaka Granada ? Weźże Taunusa zmobilizuj !

Myślę , że 7 to i tak już dużo i warto jakis pucharek zorganizować ;-)

MikeB4 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2009-07-12 00:26:45]


Nagroda będzie w klasie ja ufunduje tylko chętny do pucharka przygotowania potrzebny??

CHUDER Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2009-07-12 10:10:31]


ja się zastanawiam czy brać udział w klasie 1.6 czy przełożyć piec na 2.0 :) Mike pogadamy jeszcze jak wpadne do Katowic

kicok Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2009-07-12 11:09:31]


no to jest puchar dla taunusa dla najszybszego 1,6 to jaki jeszcze będzie?? a no i urodziny Beddiego będą:)

Szafa !G.O.P! Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2009-07-12 15:02:46]


To co Szafa, znów się razen napijemy, co ? ;D

zapek??? !G.O.P! Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2009-07-12 15:12:21]


To Baddi też się w tym czasie rodził tak jak najstarsi GOPowcy??
Oj ojjjj... Będzie czad będzie !!! :D

Eclips Dokładna lokalizacja na mapie [2009-07-12 16:06:54]


jest puchar dla Taunusa? :) fajnie, mam motywacje :)

Mac13k Członek Stowarzyszenia capri.pl [2009-07-12 16:56:14]


Jeżeli mamy to jeszcze bardziej dzielić na modele to się to mija z celem, nie mieszajcie bo będzie bałagan

albo klasa do 1.6 i wszystkie modele albo wogole!!!

CHUDER Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2009-07-12 18:20:16]


Eclips, ja trzeci rok z rzędu mam urodziny na PC ;) Tylko tym razem w niedziele.

Beddie Dokładna lokalizacja na mapie [2009-07-12 19:39:13]


No ja sądzę Zapku o Wielki:) Ale teraz nas będzie jeszcze więcej:)

Szafa !G.O.P! Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2009-07-12 22:10:14]


Ja też bym się chętnie podpiął pod taki puchar 1600 moim taunusem

pietiag Dokładna lokalizacja na mapie [2009-07-12 22:36:27]


No co Wy z tymi taunusami? Nie było mowy o żadnych Taunusach, kto to zaś wymyślił?
Ma byc królewska klasa 1600, czy w taunusie Capri czy Granadzie, nieważne.
1600 i już.

zapek??? !G.O.P! Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2009-07-12 23:23:06]


"no to jest puchar dla taunusa dla najszybszego 1,6 to jaki jeszcze będzie?? a no i urodziny Beddiego będą:)

Szafa !G.O.P! "

Proszę, winowajca zamieszania. Oj Szafa chyba Ci znów czegoś domieszamy do gorzoły ;P

zapek??? !G.O.P! Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2009-07-12 23:25:24]


"no to jest puchar dla taunusa!!!-> , <-!!! dla najszybszego 1,6 to jaki jeszcze będzie?? a no i urodziny Beddiego będą:)

Przepraszam za brak przecinka:(
Dla Taunusa dowiedziałem się od Amatora
Dla najszybszego 1.6 od Beddie (już z dobre kilka miechów temu)
Tyle moich wyjaśnień, za wszystkie niedomówienia(brak przecinka) bardzo Przepraszam, obiecuję bardziej zwracać uwagę na swoją pisownię. Zachowałem się jak gówniarz i więcej nie będę:(

Szafa !G.O.P! Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2009-07-13 00:02:26]


no nie pomylcie ... z racji Taunus.PL zamierzamy w tym roku uhonorować najszybszego z Taunusów na Pucharze (tak jak Granadziarz - w zeszłym - nagrodził Granadę) i tyle. Ale to nie ma związku z żadną klasą itp.

amator liil (EM) Dokładna lokalizacja na mapie [2009-07-13 08:35:03]


A my 1600 w dowolnym aucie ;-) Tylko głupio jak padnie na własne - choć to na szczęście raczej niemożliwe ;-P

MikeB4 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2009-07-13 09:42:38]


wąski77 - nie dla siebie tylko dla Mojej 2 połówki :)
ale widze ze nikt nie zna wielości rozmiarów :)
Dla sienie wziąłem XXL ... bo też ze mnie odrobinka :)

Biger Dokładna lokalizacja na mapie [2009-07-13 10:01:41]


Toć pod poprzednim pucharem napisałem już, że ja chcę zrobić puchar dla najszybszego 1600, czy to będzie Escort, Taunus, Capri, Granada czy Transit(te ostatnie oszczególnie ;) ).

Beddie Dokładna lokalizacja na mapie [2009-07-13 17:08:03]


biger - mogę ci zmierzyć zeszłoroczną xl-kę. męską oczywiście

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2009-07-13 18:45:01]


Wąski zmierz zmierz:) bo tez mam drobne wątpliwości co do rozmiarów tych koszulek:)

Szafa !G.O.P! Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2009-07-13 23:25:50]


jutro podam - choć i tak już za późno

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2009-07-13 23:34:27]


Ja ciągle kupuje XXL i na mnie są na "styK"

Grzesiek_Rudy Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2009-07-14 06:33:20]


Pytanko do organizatorów - czy w tym roku będą mierzone czasy w finałach? Bardzo sobie ceniłem zawsze w PC, to ze wiadomo było jak kto pojechał, tymczasem zeszłorocznych wyników niestety nie ma i pewnie już nie będzie. A jak przewidujecie w tym roku? Będą pomiary?

greenhorn Członek Stowarzyszenia capri.pl [2009-07-14 08:34:33]


Do której standardowo trwają treningi? Bo ja niestety dopiero o 15ej w piątek wyjeżdżam z W-wy i nie wiem na którą dojadę. A bardzo chciałbym kilka rundek zaliczyć, bo w życiu nie jeździłem na tym torze.

sołtys Dokładna lokalizacja na mapie [2009-07-14 12:58:46]


i czy jest szansa na koszulki dla spóźnialskich, przez załatwianie ślubne przegapiłem termin, liczę na życzliwość - męska XL damska M :)

Mati_Poznan Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2009-07-14 14:01:46]


dopisywałbym się Matiego... Niestety byłem w podróży poślubnej w rejonach bezinternetowych i sprawę przegapiłem... Prosiłbym o męską L szt1 ;)

michalch83 [2009-07-14 14:51:51]


Też bym prosił o dwie koszulki dla zapominalskich ;) : męska L;damska S
mam nadzieje ze się uda, z góry dzięki

MichałPoznań [2009-07-14 15:01:32]


pomiary pomiarami... kiedys była mowa o hamowni na PC. w pewnym momencie było chyba dwóch lub trzech chętnych do załatwienia. będzie?

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2009-07-14 18:33:55]


Ja też chciałbym wiedzieć czy będzie tylko dostęp do koszulek dla osób które się zapisały czy będzie pare sztuk więcej ? Bo pewnie znając życie do ostatniej chwili nie będę wiedział czy będę...

Grzesiek_Rudy Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2009-07-14 21:27:23]


Kilka odpowiedzi:

Pomiary czasów w finale będą, jak najbardziej. W zeszłym roku była jakaś skucha i nam to umknęło. Ekipa zegarowa będzie już któryś raz z rzędu na Pucharze, więc chłopaki mają doświadczenie, ale jeszcze na wszelki wypadek przegadamy to z nimi przed imprezą.

Oficjalnego podziału na klasy tradycyjnie nie będzie i nie ma nawet co poruszać tego tematu. Było wałkowane już kilka razy i wnioski są ciągle takie same. Natomiast jeśli ktoś chce z własnej inicjatywy ufundować puchar dla konkretnej klasy pojemnościowej/modelu/stanu technicznego pojazdu, to you're welcome!

Pula koszulek została zamknięta. Jeśli coś się zresztuje, to Michał na pewno towar spod lady udostępni. Zapraszamy z tyłu sklepu.

orzeł Członek Stowarzyszenia capri.pl [2009-07-14 21:57:45]


tak na serio o której komitet organizacyjny zje śniadanie, wszyscy się zbiorą i zacznie się zabawa ?
10, 10,30 można założyć ?
jadę w sobotę rano z domu i jak będzie godzina obsuwy to godzinę dłużej pośpię.
jak do tej pory nigdy nie było paniki, ale nie chce się spóźnić na ten pierwszy raz kiedy ona nagle nastąpi.

reasumując, wyznaczycie jakiś deadline dla jadących z daleka w sobotę ?

.STICH. Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2009-07-14 22:33:21]


no i co z opłatami dla członów? czy człony płacą coś za udział czy jest to darmocha?

szymal Dokładna lokalizacja na mapie [2009-07-15 00:08:34]


Orzeł - dzieki za odpowiedz. poniewaz tez moge miec w tym roku problem z przyjechaniem w piatek wiec podlaczam sie pod pytanie o ktorej trzeba sie zameldowac w sobote.

greenhorn Członek Stowarzyszenia capri.pl [2009-07-15 10:05:50]


a ja ponawiam pytanie odnośnie treningów bo na to pytanie odpowiedź nie padła.

sołtys Dokładna lokalizacja na mapie [2009-07-15 10:11:22]


Planowana godzina rozpoczęcia zawodów w sobotę to około 9:30 - 10:00 - rzecz jasna po jajecznicy.

Treningi są zależne od stanu toru, kondycji i dostępności pana Kazia w kanciapie. Plus, minus 17:00, ale ponieważ to Kielce, możemy mieć mały poślizg...

orzeł Członek Stowarzyszenia capri.pl [2009-07-15 15:01:02]


dzięki za info, jestem chętny do zamiatania piasku z ciaśniejszego zakrętu , bierzemy miotły ?

.STICH. Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2009-07-15 23:19:59]


dalej nie wiadomo co z opłatami. płacą wszyscy za udział czy jest jakiś bonus dla członków??

szymal Dokładna lokalizacja na mapie [2009-07-16 01:07:47]


Wieża do Orła...Ty znów z tą jajecznicą...wyluzuj Chłopie, wiesz ile to kalorii i cholesterolu?! poświęcę się i wyżrę całą jajecznicę, żeby Cię od zguby niechybnej uratować :), bo mnie i tak już nic nie zaszkodzi
pozdrowienia

Yendrek Członek Stowarzyszenia capri.pl [2009-07-16 09:34:48]


No dobra, cholesterol cholesterolem, ale przeciez taka kura tez musi z czegoś żyć, jedzcie jajecznicę!!!

Tekla [2009-07-16 09:50:31]


No tak Orzeł, z Twoją posturą to na cholesterol musisz uważać :)... żeby się na Ciebie nie przewrócił i nie przygniótł hihihi

gryziu liil (EM) Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2009-07-16 13:16:02]


menu w barze Toru Kielce raczej nie powala na kolana, jajecznica wygląda najbardziej bezpiecznie, lepszy Orzeł z cholesterolem niż otruty.

.STICH. Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2009-07-16 20:59:52]


ja tak sobie przeglądam liste startową i zastanawia mnie dlaczego zniknął z niej Pająk

czy ktoś zna odpowiedz na moje spostrzeżenie?

krauzi Członek Stowarzyszenia capri.pl [2009-07-20 19:00:19]


Ja znam. Pająka nie będzie na PC.

dred Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2009-07-20 19:15:00]


a wiecej szczegółów można zdradzić czy to tajemnica

krauzi Członek Stowarzyszenia capri.pl [2009-07-20 19:47:09]


Mówił, że albo wygrać albo wcale ;) Twierdzi, że nie ma odpowiednio przygotowanego auta :(
Szkoda - Pająk jeśli ma sprawne auto potrafi klasę pokazać...

bartozłomero Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2009-07-20 19:50:52]


No to wiadomo kto będzie miał drugi puchar :)

Shadow Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2009-07-20 22:49:56]


nie deprecjonowałbym pewnego "turbodiesla" ;)

michalch83 [2009-07-20 23:12:22]


Jeśli się "złoży" i "ujeździ" do PC... :)

bartozłomero Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2009-07-20 23:38:50]


przecież nie chodzi tylko o puchar ale i o zabawę, ja osobiście jak zmieszczę się 1600 w pierwszej trzydziestce to już jestem wygrany, jak zaczyna startować same auta pretendujące do pucharu to będzie z 8 wozów i nudy.

a ty Bart nie pękaj, Demsey jako nabywca Gt ma minus 10 punktów bo zmieniał zdanie jak rękawiczki / twoje zresztą szczęście bo dzisiaj znów mu się odmieniło / ale na PC 2007 skonfiskował auto 3 godziny przed treningami a wcześniej żadnego Capri na oczy nie widział i poszło mu w sumie jak cie mogę, dasz rade :)

.STICH. Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2009-07-21 01:01:11]


stawiam zresztą flaszkę na szary mat x-pack tym razem.

.STICH. Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2009-07-21 01:03:33]


STICH - ma racje ...
Ja również jadę wyłącznie dla dobrej zabawy i poznania pozytywnie zakręconych ludzi :)
Na walkę na torze - może przyjdzie kiedyś czas - ale to odległa przyszłość ... Jade po raz pierwszy dla poznania wogóle toru w realu ...

Polecam każdemu takie podejście do tematu PC ...

Biger Dokładna lokalizacja na mapie [2009-07-21 04:51:10]


Tym razem odpuszczam PC dlatego że imprez mi się namnożyło, nie stać mnie aby na wszystkie pojechać, a w samochód też trzeba zainwestować aby powalczyć więc bawcie się dobrze i czekam na wyniki.

Pająk Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2009-07-21 09:04:37]


Pająk nie przyjedziesz wogóle?

Zawada1 Dokładna lokalizacja na mapie [2009-07-21 09:09:10]


Co za kakaaaa.... :(

sołtys Dokładna lokalizacja na mapie [2009-07-21 09:38:16]


Ale ja o turbodieslu rasty!
;P

bartozłomero Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2009-07-21 09:42:03]


szkoda że PC jest zawsze w ten sam weekend co woodstock :/

Kohito_PS Dokładna lokalizacja na mapie [2009-07-21 09:53:34]


Pająk, to weź jakieś grandturismo ze stajni i pojedź tak dla beki jak większość z nas. I piwa się napijemy - ja stawiam jak przyjedziesz :-)

granadziarz_3M Dokładna lokalizacja na mapie [2009-07-21 10:57:45]


a co sponsor przewidział w tym roku dla najszybszej granady?? :)

michalch83 [2009-07-21 11:01:49]


Pająk - chcesz u mnie miejsce (a nawet dwa) w granadzie?

m.kozlowski Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2009-07-21 11:05:30]


Coś czuje że jak pojedzie i nie wystartuje to dopiero będzie podminowany...

SzooGun Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2009-07-21 12:34:43]


dziękuje Wam ale nie skorzystam.
Dwa tygodnie później będę w Kielcach na classicauto cup więc spróbuję sobie to odbić :)

Pająk Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2009-07-21 13:09:48]


gardzi nami ....
:-)

granadziarz_3M Dokładna lokalizacja na mapie [2009-07-21 13:45:24]


no i niektórymi powinien ...

Mirek K. [2009-07-21 21:56:06]


Pytanie z innej beczki. Czy ktos z okolic Olsztyna smiga na PC w piatek?

PieM Dokładna lokalizacja na mapie [2009-07-21 22:01:28]


Pytanie z tej samej beczki, ale z innej klepki :) Czy jedzie na PC ktokolwiek ze Szczecina i okolic (Stargard, Gryfino, Police, Goleniów, Pyrzyce, Barlinek, Myślibórz, Chojna, Kostrzyn, Gorzów) ??

zakspeed [2009-07-22 09:43:43]


Gryfino, Szczecin. Ja i Miron sie wybieramy. Jedziemy w piątek z rana albo w czwartek w nocy.

DZIOBEK Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2009-07-22 14:37:07]


tak jak dziobas powiedzial

miron Dokładna lokalizacja na mapie [2009-07-22 18:22:26]


kolobrzeg chce jechac,tylko nie wie jak i kiedy?
ale czytam i knuje,pewnie bedzie to ostatnia chwila.

alwax Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2009-07-22 22:35:08]


Nagroda za najszybsze auto do 1600 pojemności już czeka :-))

Teraz tylko pucharek potrzebny

CHUDER Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2009-07-25 11:29:31]


wreszcie coś dla mnie / pewnie tym razem się zesra / :)

.STICH. Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2009-07-25 12:06:34]


a czy w tym roku będzie cuś dla najszybszej granady? nie żebym pretendował ale pytam :P

sołtys Dokładna lokalizacja na mapie [2009-07-25 12:46:03]


my z Wadimem i Nina trenujemy :)

.STICH. Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2009-07-25 20:31:06]


Zwalniam miejsce Koledzy. Mnie w tym roku nie będzie.
Powodzenia na Torze.

Palio Dokładna lokalizacja na mapie [2009-07-25 20:41:31]


Hmm... A my przy tych gokartach ostatnio jedliśmy w McD wracając właśnie z PC ;)

Kżyho Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2009-07-27 04:16:31]


Czy ma ktoś 1 miejsce Wawa-PC-Wawa w piątek po 18 lub w sobotę rano?

Nie chce mi się samemu jechać plastikiem. Chyba że będzie lipa z miejscówką to wezmę samochód i wtedy będę miał jeszcze 3 miejsca wolne, lub komuś mogę trochę szpeju zabrać bo pojadę kombi.

Jakub. Dokładna lokalizacja na mapie [2009-07-27 14:11:26]


Ja jadę w piątek rano najprawdopodobniej busem z autem na pace więc jakby kto chciał to mam dwa miejsca wolne. Trasa kołobrzeg koszalin bobolice biały bór chojnice świecie toruń włocławek łódź piotrków trybunalski kielce

Łukasz Krauzowicz [2009-07-28 08:45:48]


A co na tej pace ;)

Zawada1 Dokładna lokalizacja na mapie [2009-07-28 18:14:57]


na pace bedzie takie tam capri 2.0 r4 tylko na dzień dzisiejszy to troszke jeszcze nam pracy zostało

Łukasz Krauzowicz [2009-07-29 09:18:12]


e tam nie potrzebnie się pochwaliłeś, tak to byś zaskoczył sporo osób.

Pająk Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2009-07-29 09:25:35]


witam, ja pierwszy raz sie wybieram więc darujcie, że zielony: czy mam rozumieć, że jeśli jestem na liście zgłoszeniowej z numerem 46 to mój udział jest zaakceptowany i moge śmiało śmigać jutro do Kielc? Nic nie muszę wcześniej potwierdzać, wpłacać itp??? Samochód raczej spełnia kryteria bo to mustang z 70 roku i wszystko w nim jest jak należy. Jeśli wszystko OK to do zobaczenia jutro!

muarah Dokładna lokalizacja na mapie [2009-07-31 00:17:50]


Mustangiem po torze nie pojeździsz .... tylko CAPRI , albo EUROPEJSKIE modele Forda sprzed czasów gdy produkowano Capri ....

MikeB4 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2009-07-31 00:23:32]


Ja to bym zrobił wyjątek (a może już został zrobiony?) :)

bartozłomero Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2009-07-31 00:30:40]


Muarah... to Ty mnie przed chwilą na statoilu zagadałeś o wyjazd do miedzianej?

Rayo Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2009-07-31 00:38:33]


Wpuścić Mustanga, jest zdecydowanie tylnonapędowym Fordem, nie róbcie obciachu.

.STICH. Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2009-07-31 07:06:52]


MUSTANG NA TOR
MUSTANG NA TOR

nie chcecie tej ósemeczki posłuchać????

sołtys Dokładna lokalizacja na mapie [2009-07-31 07:16:43]


też bym chętnie posłuchał ;)

Mirek K. [2009-07-31 08:40:22]


Rzadko się odzywam w takich sprawach, ale tu wyrażę swoje zdanie.
Uważam, że nie należy tworzyć precedensu.
Zainteresowanych ewentualnym uzasadnieniem zapraszam na dyskusję panelową o 22:00 na polu namiotowym. Z używek gwarantuję sziszę :D Alkohol we własnym zakresie!

Rayo Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2009-07-31 09:01:24]


Moje i tak nic nie znaczące zdanie w temacie :
Nie było by mustanga -->nie było by capri, nie było by capri --> nie było by Pucharu Capri i pewnie byśmy teraz siedzieli na forum opla manty ;/

Mustang na TOR.

michalch83 [2009-07-31 09:19:51]


a moje zdanie jest takie że , nigdy mustang nie był dopuszczony i niech tak zostanie.
Regulamin po coś jest.
Jedyne co to mustang mógłby zrobić rundę otwierającą zawody jak kiedyś challenger

Pająk Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2009-07-31 09:25:48]


nie wiem w ogóle o czym dyskusja... ?
tyle lat wałkujemy kryteria dopuszczenia do PC...
Są inne imprezy gdzie mustang z mustangami może pojeździć.

rozjechany liil Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2009-07-31 09:51:15]


Regulamin... fakt jest. Ale czemu, choćby gościnnie nie pozwolić wystartować... Bez możliwości wygrania PC nawet ;)

Konrad vel smasher Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2009-07-31 11:13:11]


czyli po prostu nie klasyfikować. Pozwólmy się autu i kierowcy sprawdzić na torze. A dla nas niewątpliwą przyjemnością będzie obejrzenie takiego stanga w akcji.

NO PROOOOSZĘ!

sołtys Dokładna lokalizacja na mapie [2009-07-31 11:16:08]


rozjechany ! ;) ... Twoj silnik "słabo forda" ostatnio na PC wył wiec wiesz :P .. ja tam wole forda ósemki posłuchać :P

Mirek K. [2009-07-31 11:20:29]


Akurat Rozjechanego silnik był dopuszczony przez organizatorów jako przeróbka wręcz klasyczna - vide brytyjskie capriki.

Moim zdaniem - absolutnie Mustang nie może startować:) I zdecydowanie powinien przejechać wszystkie próby. Chyba każdy chce tego posłuchać? Możemy się nawet umówić, że wszyscy zamkną oczy :)

m.kozlowski Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2009-07-31 11:34:01]


Powinna być kategoria, "V8 na gaźniku i napęd na tył", nie ważne co to, startować może, ale nie jest klasyfikowane ;-)

Konrad vel smasher Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2009-07-31 11:39:46]


Jeśli chce przejechać próby - nie ma problemu , ale nie brać do klasyfikacji.

marian212 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2009-07-31 11:44:53]


m.kozlowski ... nie liczy się dopuszczenie, liczy się złośliwość w tym momencie ;) - rozjechany z toru ! .. albo na rowerze jak chcesz po brytyjsku ;)

Mirek K. [2009-07-31 11:47:45]


To może dziś wieczorem na polu namiotowym przełożymy na szybko tę V8-kę do jakiegoś capri, czy granady? :)

m.kozlowski Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2009-07-31 11:48:07]


Do Granady (MAKO) musiałaby być z Porsche 928, a do Capri (Perana, MAKO) z Boss'a 302 - nie da rady z tego Mustanga, nie dopuszcza regulamin ;)

Konrad vel smasher Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2009-07-31 11:54:03]


A czy przypadkiem już nie jest "ciasno" na próbach? Jeśli ledwo jest czas na startujących, to czy jest na gości? I ilu ich dopuścimy ? W tym roku jedno auto, za dwa przyjadą cztery itd. I tak Organizatorzy mają chyba dośc roboty...

Tekla [2009-07-31 12:01:51]


wedle życzenia Mirek, na widowni siedzę ze skulonymi uszami.
btw. nie posiadam nawet nic dopuszczalnego do PC :/

rozjechany liil Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2009-07-31 12:04:07]


ja v8ke przyjme gdyby co i służę komorą, mostem i lakami ;)

a ja myslalem rozjechany ze po cichaczu coś szykujesz żeby wszystkich zaskoczyć ...

zbieram się - do na miejscu ->

Mirek K. [2009-07-31 12:57:06]


Punkt 2.1 regulaminu jak dla mnie jest jasny...
Żaden "amerykan" nie może być zarejestrowany jako uczestnik i niech tak zostanie.
Przejazd "honorowy" bez klasyfikacji w obliczu tego jakie byly jęki w zeszłym roku, że nie wszyscy się zmieszczą na torze przed zmrokiem też uważam za pomysł chybiony.
Zgodzę się tutaj z rozjechanym - Mustang niech się ściga z Mustangami. I nie mam nic do samochodu czy kierowcy ale zasady są zasadami.

Konar [2009-07-31 13:08:08]


jak to zgrabnie ujął w zeszłym roku KRK "granada rozjechanego działała tylko na połowie cylindrów" ;) a jechać mogła...
Więc i dla mustanga jako protoplasty tegoż całego zamieszania miejsce się znaleźć powinno...

Rok temu był deszcz a jakoś się wyrobiliśmy przed zmierchem...
W tym rokuu ma być sucho, więc przerw być nie powinno.

michalch83 [2009-07-31 14:24:57]


Muarah! Jeśli jeszcze zajrzysz to olej wszystkich i przyjeżdżaj. Chociaż żebyśmy w końcu mogli organoleptycznie to cudo sprawdzić!!!
Sam fakt, że będę mógł przy tym aucie postać i posłuchać tych 8 garów, mnie podnieca :P

sołtys Dokładna lokalizacja na mapie [2009-07-31 14:29:40]


ja się zrywam z pracy.
do zo na miejscu

sołtys Dokładna lokalizacja na mapie [2009-07-31 14:54:22]


no pięknie,
.......... żeby prawie 40 letni mustang komuś przeszkadzał

.STICH. Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2009-07-31 18:16:27]


Stich, źle tu wszystkich zrozumiałeś, nikomu nie przeszkadza, tylko to akurat nie ma nic do rzeczy.

Tekla [2009-08-01 06:58:18]


Dobra kto wygrał, bo wyjechałem z Miedzianej o 16.00 ;(

Zawada1 Dokładna lokalizacja na mapie [2009-08-01 22:15:04]


Co tu tak pusto? Wszyscy na Miedzianej już balują? Napiszcie choć kilka zdań!

Młody_wFe Członek Stowarzyszenia capri.pl [2009-08-01 22:17:44]


1. Krauzi
2. Dziobek
3. Rasta
4. Jakub Wójcicki

Konar [2009-08-01 22:19:49]


Nihil novi sub sole :P

Młody_wFe Członek Stowarzyszenia capri.pl [2009-08-01 22:25:21]


Gratulacje dla zwyciezcy i slowa uznania dla calej czolowki, ktora z roku na rok podnosi coraz wyzej poprzeczke. Impreza jak co rok swietna, aczkolwiek dalo sie zauwazyc brak kilku osob na torze
Wielkie dzieki dla Myszy i Grandziarza za kilka cennych wskazowek bez ktorych pewnie nie pojawilbym sie na PC w ogole i dla wszystkich innych ktorzy wspierali i kibicowali temu projektowi :)

renifer Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2009-08-04 01:06:27]


Nie było mnie co prawda, ale zamówienie na koszulki złożyłem.
Gdzie i jak mogę odebrać?

PzDr

Palio Dokładna lokalizacja na mapie [2009-08-04 15:32:30]


Z uporem maniaka czepiam się tematu moich zamówionych koszulek.
Mam wrażenie, że dopóki jeździłem z hot-dogami, to byłem potrzebny i jakieś moje prośby wysłuchiwane. A teraz już mnie nie ma, to można olać....
Z dumą nosiłem do tej pory koszulki z różnych imprez klubu i nadal noszę.
Może by łaskawie dystrybuujący koszulki jakoś się ustosunkował/li do wcześniejszego postu.

P.S. Oprócz dzieciaka, który czeka na koszulkę jest jeszcze żona, która też nosi koszulki. I też uważa, że zostałem olany.

Palio Dokładna lokalizacja na mapie [2009-08-12 06:35:49]


Moze e-mail do kogoś "z góry" by załatwił sprawe ??

Grzesiek_Rudy Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2009-08-12 06:38:20]


Palio, a widziałeś te koszulki?

m.kozlowski Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2009-08-12 09:27:59]


palio ale zawsze tak było że jeśli zamówiłeś koszulki to trzeba je było odebrać (niekoniecznie osobiście) mniej więcej do 18 drugiego dnia zlotu inaczej przepadają..

Szramek Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2009-08-12 09:33:13]


Palio, wszyscy zamawiaja koszulki w celu odebrania ich na torze. Koszulki zamowione i nie odebrane do okreslonej godziny sa sprzedawane na torze osobom ktore ich nie zamawialy . Sprzedawales hot dogi to wiesz jak to jest w handlu - nie sprzedane = strata. Nie mamy ochoty dokladac do interesu i trzymac 30 niesprzedanych tshirtow a zbywamy je wlasciwie po kosztach. Trzeba bylo wspomniec Michalowi ze nie zamierzasz byc na pucharze i zeby twojego zamowienia nie bral na tor nie zabieral na tor. A jesli nic nie mowiels... Tak je sprzedajemy od pierwszego pucharu

goras Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2009-08-14 21:51:46]


Dzięki za wyjaśnienie, mimo wszystko nie jestem kontent.... Ale cóż....life...

Palio Dokładna lokalizacja na mapie [2009-08-15 20:52:13]


a ja że tak zapytam organizatorów - były w tym roku okazjonalne naklejki? bo nie wiem czy nie przegapiłem.

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2009-08-15 20:58:10]


Co do koszulek to ja popieram, tez robiliśmy na zlot w Nowym Dworku, i jakby tak czekac na tych, co zamówili a nie przyjechali, to do tej pory miałabym parę sztuk (nie w moim rozmiarze...)

Tekla [2009-08-17 07:06:14]