logowanie | rejestracja
capri.pl » klub » spotkania, zloty, imprezy » Puchar Capri 2008 - zapowiedź

Puchar Capri 2008 - zapowiedź

- kiedy i gdzie
- plan zawodów
- regulamin
- zgłoszenie do zawodów
- opłata wpisowego
- lista zgłoszonych uczestników
- zakwaterowanie

Zapraszamy na piątą edycję Pucharu Capri !

Cel imprezy jest prosty i klarowny. Wyłonić najszybszy duet - samochód i kierowca. Jeden puchar, jeden zwycięzca. Wszystkie (no, prawie) chwyty dozwolone.

Kiedy i gdzie ?

Puchar Capri 2008 odbędzie się 2 sierpnia 2008 na torze "Kielce" w Miedzianej Górze.

Cała impreza ma charakter weekendowy - do przyjazdu zachęcamy już w piątek w godzinach późnopopołudniowych, wtedy odbędzie się trening na torze (ok. godziny 17..18). Właściwe zawody rozpoczynają się w sobotę o godzinie 9.30. Czas trwania imprezy - do wieczora. Po zakończeniu zawodów przenosimy się na bardzo pobliskie pole namiotowe, gdzie odbywamy huczne obchody z okazji zakończenia zawodów - ognisko, piwo, etc. Niedzielny poranek i resztę dnia - po odzyskaniu stabilności w pozycji wertykalnej - spędzamy już bez planu, dla przeciwwagi złożoności organizacyjnej dnia poprzedniego.

Plan zawodów

Zawody podzielone są na dwie części: eliminacje i finał. W eliminacjach biorą udział wszyscy zgłoszeni do zawodów uczestnicy, do finału kwalifikuje się 16 samochodów wyłonionych na podstawie eliminacji. Finał rozgrywany jest systemem pucharowym, którego zwycięzca przejmuje tytuł i puchar. Wynik eliminacji nie ma wpływu na wynik końcowy finału, pierwszy i szesnasty zawodnik eliminacji mają takie same szanse na zwycięstwo. Celem eliminacji jest wytypowanie finałowej szesnastki, oraz odpowiednie rozstawienie zawodników w pary finałowe, zgodnie z dalszym opisem.

Eliminacje

Na eliminacje zaplanowanych są 4 konkurencje, w których udział biorą wszyscy zawodnicy zgłoszeni do startu.

Dla każdego zawodnika w każdej z konkurencji eliminacyjnych wyznaczany jest wynik. Wynik jest liczbą określającą proporcję czasu uzyskanego przez danego zawodnika do czasu najlepszego zawodnika w danej konkurencji. Dla zwycięzcy konkurencji wynik ma wartość równo 1, dla następnych zawodników ma on coraz wyższą wartość. Ostateczny wynik eliminacji to średnia arytmetyczna z wyników cząstkowych uzyskanych w poszczególnych konkurencjach eliminacyjnych. Ostateczna kolejność zawodników w eliminacjach wynika z ułożenia uzyskanych wyników od najniższego do najwyższego.

W celu usprawnienia procesu przejazdów i zwiększenia ilości czasu spędzonego przez zawodników na torze a nie w pit-stopie, przyjmujemy następującą metodę: eliminację odbywają się po dwie równolegle, ale niezależnie od siebie. Zawodnik startuje najpierw w pierwszej eliminacji, po jej zakończeniu podjeżdza od razu na start do drugiej i bierze następnie udział w drugiej eliminacji. W ten sposób zalicza obydwie konkurencje po kolei.

Mamy dwie tury takich eliminacji, czyli w sumie 4 konkurencje:

UWAGA: przebieg eliminacji może podlegać zmianom, zależnie od okoliczności - warunków atmosferycznych, ilości uczestników, przebiegu samych zawodów, itp, itd - powyższe opisy mają charakter zamierzonego planu, jednakże organizatorzy zastrzegają sobie możliwość ich modyfikacji. W szczególności zmianie może ulec ilość powtórzeń danej eliminacji - przykładowo zamiast 2 okrążeń mogą być 3, jeżeli czas pozwoli.

Do finału kwalifikuje się 16 uczestników zawodów z najlepszym uzyskanym wynikiem eliminacji (średniej ze wszystkich konkurencji). W przypadku uzyskania przez część uczestników tego samego wyniku, dającego zakwalifikowanie się do grupy finałowej większej liczby uczestników, o kwalifikacji decydować będzie dogrywka.

Dogrywka

Dogrywka rozgrywana jest w wypadku gdy część uczestników zakończy eliminację z takim samym rezultatem, dającym zakwalifikowanie się do grupy finałowej większej niż 16 liczbie zawodników. Dogrywka polega na przejechaniu jednej pętli toru po zewnętrznym owalu. Uzyskanie lepszego czasu od konkurenta daje kwalifikację do finału.

Finał

Do udziału w finale kwalifikuje się 16 uczestników zawodów z najlepszym wynikiem z eliminacji.

Finał polega na rozegraniu systemem pucharowym wyścigów pomiędzy parami, które indywidualnie ścigają się na owalu toru na tzw. "dochodzenie" - startując równocześnie z przeciwległych stron toru, i pokonując ilość okrążeń zależną od etapu finału. W 1/8 i 1/4 finału zawodnicy pokonują 3 okrążenia, w półfinale i finale przewidziane są 4 okrążenia. Wyścig trwa do momentu osiągnięcia mety pierwszy z samochodów, lub dojście do rywala na odległość 100 metrów. Zwycięzca w danej parze przechodzi do następnego poziomu rozgrywek finałowych, przegrany odpada z zawodów.

Dobieranie zawodników w pary odbywa się w następujący sposób: pierwszy zawodnik eliminacji startuje z ostatnim, drugi z przedostatnim, itd. według poniższego schematu. W finale wszyscy zawodnicy mają równe szanse, niezależnie od wyniku kwalifikacji. Wyniki kwalifikacji wpływają jedynie na rozstawienie w pary finałowe.

1/8 finału ćwierćfinały półfinały finał
X1: E1-E16 C1: X1-X8 P1: C1-C4 F: P1-P2
X2: E2-E15
X3: E3-E14 C2: X2-X7
X4: E4-E13
X5: E5-E12 C3: X3-X6 P2: C2-C3
X6: E6-E11
X7: E7-E10 C4: X4-X5
X8: E8-E9

Taki system zapewnia największe prawdopodobieństwo spotkania się w finale dwóch najlepszych zawodników, celem uzyskania możliwie największej atrakcyjności finału. Zwycięzca finału otrzyma puchar. W celu wyznaczenia zawodników zajmujących miejsca trzecie i czwarte rozgrywany jest dodatkowy wyścig pomiędzy przegranymi z półfinałów. Wyścig ten odbywa się przed wyścigiem finałowym. Dla zdobywców drugiego i trzeciego miejsca przewidziane są nagrody, jeszcze nie określonej postaci. Klasyfikacja prowadzona jest dla wszystkich zawodników - dalsze miejsca zajmują zawodnicy którzy dotarli do kolejnych poziomów rozgrywek finałowych, na danym równoległym poziomie o miejscu decyduje wynik z eliminacji.

Regulamin Pucharu Capri 2008

 1. Organizatorzy
  • Organizatorem zawodów jest Stowarzyszenie capri.pl
 2. Uczestnicy zawodów
  • Do udziału w zawodach dopuszcza się wyłącznie następujące samochody marki Ford:
   • Capri (wszystkie wersje i odmiany z nadwoziami produkcji europejskiej),
   • wszystkie europejskie modele Forda poprzedzające pojawienie się Capri (grudzień 1968),
   • europejskie modele Forda wprowadzone do produkcji po premierze Capri (grudzień 1968), ale wycofane z produkcji przed wyprodukowaniem ostatniego europejskiego Capri (a więc: Taunus, Cortina, Consul/Granada, Escort Mk I/II).
  • Samochód zgłoszony do zawodów może startować tylko z jednym numerem startowym.
  • Samochodem zgłoszonym do zawodów może kierować wyłącznie właściciel samochodu, lub jego główny użytkownik. W tym drugim wypadku, zgłoszenia są rozpatrywane indywidualnie, po przedstawieniu przekonującego wyjaśnienia.
  • Samochód może posiadać następujące modyfikacje:
   • silnik inny niż oryginalny: dowolny silnik produkcji Forda,
   • dowolne modyfikacje, które nie powodują dyskwalifikacji na typowym okresowym przeglądzie technicznym,
   • dozwolone jest użycie opon typu slick,
   • inne, uzgodnione wcześniej z organizatorem zawodów.
  • Warunkiem dopuszczenia kierowcy i samochodu do zawodów jest:
   • ważny przegląd techniczny,
   • ważne ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej,
   • ważne prawo jazdy,
   • posiadanie gaśnicy samochodowej,
   • posiadanie przez kierowcę kasku.
 3. Zgłoszenia i wpisowe
  • Uczestnicwo w zawodach wymaga wcześniejszego zgłoszenia i opłaty wpisowego do 27.07.2008.
  • Wpisowe podlega zwrotowi wyłącznie w przypadkach zawinionych przez organizatorów.
  • Zasady przyjmowania zgłoszeń:
   • limit ilości uczestników zawodów: 60
   • pierwszeństwo w udziale w zawodach mają członkowie Stowarzyszenia capri.pl, którzy zgłosili swój udział i opłacili wpisowe do 13.07.2008,
   • w następnej kolejności lista startujących uzupełniana jest pozostałymi zgłoszeniami,
   • jeżeli ilość zgłoszeń przekroczy limit uczestników zawodów, decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Rejestracja zawodników w czasie zawodów:
   • rejestracja zawodników zaczyna się w dniu zawodów o godzinie 9:00 i kończy o godzinie 9:45
   • po godzinie 9:45 niezarejestrowani zawodnicy nie zostaną dopuszczeni do udziału w zawodach,
   • do rejestracji należy okazać wszystkie niezbędne dokumenty opisane w warunkach dopuszczenia do startu,
   • zarejestrowany uczestnik otrzymuje numer startowy, który musi umieścić na tylnej bocznej szybie, po obydwu stronach pojazdu.
 4. Przebieg zawodów
  • Zawody odbywają się 02.08.2008 na torze Automobilklubu Kieleckiego w Miedzianej Górze (tor "Kielce").
  • Zawody rozpoczynają się o godzinie 10:00.
  • Zawody podzielone są na dwie części: eliminacje i finał. W eliminacjach biorą udział wszyscy zgłoszeni uczestnicy, do finału kwalifikuje się 16 uczestników z najlepszym wynikiem uzyskanym w eliminacjach.
  • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do modyfikacji konkurencji zależnie od ilości uczestników, przebiegu zawodów i warunków atmosferycznych.
 5. Przepisy ogólne i bezpieczeństwo
  • Uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania prawa oraz zasad współżycia społecznego.
  • Uczestnicy zawodów zobowiązani są do wykonywania poleceń organizatorów, prowadzącego zawody oraz przedstawicieli Automobilklubu Kieleckiego. W szczególności dotyczy to instrukcji postępowania przy podjeździe do startu oraz przy parkowaniu samochodu po zakończeniu jazdy.
  • Kierowca zostanie dopuszczony do startu wyłącznie w założonym kasku i w zapiętych pasach bezpieczeństwa oraz z widocznym numerem startowym na samochodzie.
  • Kierowca zobowiązany jest do niezwłocznego bezpiecznego zatrzymania pojazdu w reakcji na sygnał flagą otrzymany od obsługi zawodów.
  • Zabrania się jazdy pod prąd w parku maszyn i na wjeździe na tor, pod rygorem wykluczenia z zawodów. W wyjątkowych przypadkach jazda pod prąd dopuszczalna jest wyłącznie przy współpracy obsługi zawodów.
  • W przypadku awarii lub unieruchomienia pojazdu można go opuścić wyłącznie gdy na torze nie ma innego pojazdu w ruchu lub w przypadku zagrożenia pożarem. W samochodzie należy włączyć światła awaryjne i w miarę możliwości zjechać poza obszar drogi.
  • Zabrania się zatrzymywania sprawnego samochodu bezpośrednio na torze.
 6. Kary regulaminowe
  • Błędy w trakcie konkurencji:
   • potrącenie lub przesunięcie pachołka - 5 sekund kary
   • falstart - 5 sekund kary
   • pomylenie trasy przejazdu na niekorzyść zawodnika: brak kary
   • pomylenie trasy przejazdu na korzyść zawodnika: 150% czasu zwycięzcy danej konkurencji lub czas najwolniejszego przejazdu w danej konkurencji plus 5 sekund, jeśli ten czas jest większy niż 150% czasu zwycięzcy
   • pominięcie startu w konkurencji - brak klasyfikacji
  • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikacji i wykluczenia z zawodów uczestników w następujących przypadkach:
   • niestosowania się do poleceń organizatorów, prowadzącego zawody lub przedstawicieli Automobilklubu Kieleckiego,
   • przejazdu bez kasku lub zapiętych pasów bezpieczeństwa,
   • niebezpiecznych manewrów w parku maszyn i na dojazdach do toru,
   • niesportowego i niekulturalnego zachowania się,
   • nieusprawiedliwionego spóźnienia się na start do poszczególnych konkurencji.
 7. Odpowiedzialność
  • Uczestnik zawodów bierze w nich udział na własną odpowiedzialność i zrzeka się bazwarunkowo wszelkich roszczeń cywilno-prawnych w stosunku do organizatorów w związku z uszczerbkami majątkowymi i niemajątkowymi mogącymi powstać w trakcie i w związku z trwaniem zawodów i treningu przed zawodami.

Zgłoszenia i wpisowe

Zgłoszenia przyjmowane są do 27.07.2008.

Przed zgłoszeniem proszę się upewnić że posiadany samochód spełnia warunki regulaminowe, w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt: puchar@capri.pl, szczególnie w przypadku modyfikacji technicznych samochodu mogących stwarzać wątpliwości (np. silnik produkcji innej niż Ford).

Zgłoszenie do zawodów wymaga:

Jeżeli uczestnik ma ochotę na rezerwację konkretnego numeru startowego, proszę przesyłać zgłoszenia na adres puchar@capri.pl. Pierwszeństwo do rezerwacji numerów mają uczestnicy Pucharu z zeszłych lat, którzy mieli już dany numer startowy.

Lista zgłoszonych uczestników

nr startowy kto
0szpak Dokładna lokalizacja na mapie
1PieM Dokładna lokalizacja na mapie
2.STICH. Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl
3Maroo Dokładna lokalizacja na mapie
4Gnieciuch Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl
5muarah Dokładna lokalizacja na mapie
6miron Dokładna lokalizacja na mapie
7Fidel666 Dokładna lokalizacja na mapie
8pmajes Dokładna lokalizacja na mapie
9karolkrk Dokładna lokalizacja na mapie
10Jeti Dokładna lokalizacja na mapie
11renifer Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl
12Mati_Poznan Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl
13Nasti Dokładna lokalizacja na mapie
14caprifan Dokładna lokalizacja na mapie
15Mirek K.
16binek1980 Dokładna lokalizacja na mapie
17Hrabia® Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl
18Aneta liil (EM)
19pietiag Dokładna lokalizacja na mapie
20m.kozlowski Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl
21marian212 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl
22PSIAŁA
23Zły wujek Dokładna lokalizacja na mapie
24KAMEL Dokładna lokalizacja na mapie
25Mnisiek liil EM
26Yellow Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl
27Witan. Dokładna lokalizacja na mapie
28Pająk Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl
29Rasta Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl
30PIÓRO_83 Dokładna lokalizacja na mapie
31LARRY76 Członek Stowarzyszenia capri.pl
32Leszek "QSi" Dokładna lokalizacja na mapie
33-MS- Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl
34adrian_c Dokładna lokalizacja na mapie
35Morel Dokładna lokalizacja na mapie
36popel Dokładna lokalizacja na mapie
37marcinho Dokładna lokalizacja na mapie
38Kuki.vel.Krzak Członek Stowarzyszenia capri.pl
39Mungo Dokładna lokalizacja na mapie
40Branek Dokładna lokalizacja na mapie
41Pschemek
42Flonder Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl
43Ovca
44bobik liil Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl
45Aldaron Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl
46Bartłomiej Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl
47Wojtas84
48...::$nuffy (Grześ) Członek Stowarzyszenia capri.pl
49mitrov Dokładna lokalizacja na mapie
50zenonDWR
51Raku ( EloRak ) Dokładna lokalizacja na mapie
52Zawada1 Dokładna lokalizacja na mapie
53banol
54markokrk Dokładna lokalizacja na mapie
55Jakub Wójcicki Dokładna lokalizacja na mapie
56Mac13k Członek Stowarzyszenia capri.pl
57romet Dokładna lokalizacja na mapie
58cypis Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl
59Hasta
60Szramek Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl
61micu_ GOP
62boncky Dokładna lokalizacja na mapie
63wąż Dokładna lokalizacja na mapie
64Endryou Dokładna lokalizacja na mapie
65Howorski
66dyra
67blondyn69 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl
68#szaman Członek Stowarzyszenia capri.pl
69Rayo Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl
70Michal1983 Dokładna lokalizacja na mapie
71Tom'ash Dokładna lokalizacja na mapie
72rybaak Dokładna lokalizacja na mapie
73DrStein
74cOke Członek Stowarzyszenia capri.pl
75Classmobile
76greenhorn Członek Stowarzyszenia capri.pl
77kalb Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl
78Abo!GOP! Dokładna lokalizacja na mapie
79Sulek
80Laura liil (EM)
81Buchu Dokładna lokalizacja na mapie
82Mad Dokładna lokalizacja na mapie
83Mordian Dokładna lokalizacja na mapie
84mieras Członek Stowarzyszenia capri.pl
85ٶٹڢڶ Ptasiek 3M ڄژښڭ Dokładna lokalizacja na mapie
86Alojz
87Trójkąt Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl
88Kordian Członek Stowarzyszenia capri.pl
89rafalu
90bon
91Jerry Dokładna lokalizacja na mapie
92CHUDER Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl
93zapek??? !G.O.P! Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl
94Łukasz Krauzowicz
95krauzi Członek Stowarzyszenia capri.pl
96wiciu20102
97alwax Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl
98Piterekk
99Ignacy Dokładna lokalizacja na mapie
100Maćko Dokładna lokalizacja na mapie
101MichałPoznań
102wołek Członek Stowarzyszenia capri.pl
103Szafa !G.O.P! Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl
104KR54321
105nebel Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl
106Killer vel M-maniac Dokładna lokalizacja na mapie
107Grzesiek_Rudy Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl
108Czorny Członek Stowarzyszenia capri.pl
109Jarzab Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl
110Piotrek Ł....vel Kankkunen Dokładna lokalizacja na mapie
111Al_Coholik
112Kornik Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl
113Miszek Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl
114bredok Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl
115Shadow Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl
116mateush (proko) 3M Dokładna lokalizacja na mapie
117Trefl Dokładna lokalizacja na mapie
118dred Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl
119Świr_BDG
120bartozłomero Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl
121wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl
122SzooGun Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl
123najdos Dokładna lokalizacja na mapie
124rozjechany liil Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl
125JohnKa Dokładna lokalizacja na mapie
126ObI Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl
127fourM 3M Dokładna lokalizacja na mapie
128bimber Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl
129Marcin P. Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl
130Ludwik 3M Członek Stowarzyszenia capri.pl
131aga Członek Stowarzyszenia capri.pl
132Kongres Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl
133PatrykT5
134winio_54
135kicok Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl
136valhallen Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl
137Saymon Członek Stowarzyszenia capri.pl
138Kosmos
139MikeB4 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl
140krzys escort mk2
141dempsey
142biskup9
143mishq (Mateusz G.) Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl
144Rzeźnik Dokładna lokalizacja na mapie
145Jachym
146SmalGuy
147Morales
148Kżyho Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl
149Piosiu. Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl
150Marek-p
151Hubert_M Dokładna lokalizacja na mapie
152Piotr Siemiątkowski (Irpac) Dokładna lokalizacja na mapie
153DZIOBEK Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl
154Sadoś
155Piter M Dokładna lokalizacja na mapie
156mario1 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl
157granadziarz_3M Dokładna lokalizacja na mapie
158Mała Mi Członek Stowarzyszenia capri.pl
159MetfaN
160Młody_wFe Członek Stowarzyszenia capri.pl
161sadek

Nagrody

Fundatorzy nagród:

Zakwaterowanie

Motel Tor "Kielce"

W budynku przy torze jest motel, w którym można wynająć pokoje. Rezerwacja pokoi indywidualnie, bezpośrednio na torze: telefon 0 41 3031660, 0 41 3034949.

Pole namiotowe

Pole namiotowe praktycznie graniczy z torem, i na tym polu urządzamy wręczenie pucharu i ognisko po zakończeniu zawodów. Na polu namiotowym, jak to na polu namiotowym, można postawić namiot, spać w samochodzie, obok samochodu, są również domki campingowe.

--
Komitet organizacyjny igrzysk:
 
Michał Konieczny
Andrzej Górecki
Jacek Szczyrba
Adam Lewandowski

Komentarze

Pytanie brzmi czy jeśli ktoś ma dość widocznie oznaczony samochód ze wszystkich stron solidnie dużym numerem startowym to również zgodnie z regulaminem w oknie powinien wkleić numery od Organizatorów ?
Dotyczy to pewnie nie tylko mojego przypadku, sprawa lekkiej wagi ale warto zapytać.

Mati_Poznan Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2008-06-24 08:24:00]


koszulkomat jakiś czy inny rezerwator gadżetów bedzie przewidziany?

cOke Członek Stowarzyszenia capri.pl [2008-06-24 17:52:40]


gdzie jest ten przycisk do zgłoszenia????

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2008-06-24 18:20:36]


ok

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2008-06-24 18:25:23]


beda naklejki?

ٶٹڢڶ Ptasiek 3M ڄژښڭ Dokładna lokalizacja na mapie [2008-06-24 21:40:27]


O, o, o, właśnie, moje pierwsze PC to chciałbym mieć jakaś pamiątke ;)

Beddie Dokładna lokalizacja na mapie [2008-06-24 21:49:27]


ja również i reż będzie to mój pierwszy PC

Trefl Dokładna lokalizacja na mapie [2008-06-24 22:08:41]


mój też. dlatego mam nadzieję że się załapię na listę startową

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2008-06-24 22:22:58]


Dlaczego nie widze przycisku???

Palio Dokładna lokalizacja na mapie [2008-06-24 23:09:03]


OK, już gra - nie doczytałem.
Ale jeśli się nie załapię , będę zły:((
Trochę to nie fair. Nie jestem codziennie przy komputerze, a tu info: "kolejność decyduje..."

Pierwszy raz chciałem wystartować, a z listy wynika,że jestem 63 ......


Pzdr

Palio Dokładna lokalizacja na mapie [2008-06-24 23:16:14]


Jak w tm roku z koszulkami? jaką przewidujecie ich ilość i cenę?
W razie czego pisze się na M lub L 1-2sztuki

BirdDog Dokładna lokalizacja na mapie [2008-06-24 23:26:23]


Palio, ale luknij, czy wszyscy powyżej Ciebie mają taki znaczek?
"Członek Stowarzyszenia capri.pl"

bobik liil Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2008-06-25 00:07:16]


- widoczny numer na samochodzie da radę, jeśli ktoś ma widzimisię tak sobie wóz przysposobić

- będzie koszulkomat, więc powinno starczyć dla tych co się zapiszą, jakiś lekki nadmiar na wszelki wypadek też zrobimy; cena jeszcze nie ustalona, ale typowo nie było więcej niż 30-35 zł, choć ceny wszystkiego teraz rosną dość ostro

- będą naklejki, zabierzemy się za nie na tyle wcześniej aby zdążyć

- przycisk zgłoszenia: wymagane jest wcześniejsze uzupełnienie danych w koncie - imię i nazwisko oraz adres (nie jest publicznie nigdzie widoczny), te dane pozwolą nam wygenerować potem automatycznie listę startową, którą każdy podpisuje oświadczając że startuje na własne ryzyko i bez przyszłych roszczeń, co z kolei jest kwestią ubezpieczenia - tak więc potrzebujemy tych danych i to prawdziwych, jak ktoś wpisze głupoty to go nie puścimy na tor i tyle, nie chcę potem słuchać pretensji

- limit ilości uczestników: jestem lekko zaskoczony ilością chętnych zgłoszonych w ciągu 24h od startu listy, w zasadzie już brak wolnych miejsc ! Tor z gumy nie jest i dotychczasowe doświadczenie pokazuje że 60-kilka samochodów sprawia już lekki kłopot z pomieszczeniem wszystkich i płynnym ruchem. Pierwszeństwo w udziale dajemy członkom Stowarzyszenia, to w końcu oni zapewniają nasze istnienie i sprawne funkcjonowanie, jakieś przywileje się więc należą. Reszta niestety nie ma pewnego udziału nawet pomimo wcześniejszego zgłoszenia, bo ciągle mogą się dopisać inni stowarzyszeni - dla jasności sytuacji przeorganizowałem listę zgłoszeń. Mimo to jeśli ktoś chce wziąć udział, to proszę się zapisywać niezależnie od zapełnienia listy - praktyka wskazuje że lista się później skraca, nie wszyscy wpłacą wpisowe albo nawet nie przyjadą i miejsce może się zrobić. Jak liczba chętnych będzie nieznacznie większa niż 60, to może też uda się wpuścić wszystkich. Dodatkowo wyraźnie większa ilość chętnych będzie dla nas sygnałem do podjęcia próby dogodzenia wszystkim chętnym i zorganizowania czegoś dla pełnej listy zgłoszonych - np. jakichś mini-kwalifikacji w piątek na treningu, gdzie można by przyznać kilka dodatkowych miejsc startu o które mogliby "nadmiarowi" chętni jakoś powalczyć (dyktando ?)

Michał Konieczny Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2008-06-25 00:45:35]


Widać , że w tym roku chyba trzeba będzie wpuścić więcej samochodów zamiast mniej ;-PPP

Po 2 dniach już lista 60 miejsc pełna ...

MikeB4 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2008-06-25 00:48:46]


To dyktando nie byłoby chyba złym pomysłem :P

Paula Dokładna lokalizacja na mapie [2008-06-25 03:18:45]


MikeB4 a czym przyjedziesz?

Trefl Dokładna lokalizacja na mapie [2008-06-25 07:38:27]


Zaraz, to co trzeba zrobić, by zostać członkiem stowarzyszenia Capri.pl?

Trefl Dokładna lokalizacja na mapie [2008-06-25 07:41:24]


Wiem, że nie ma faworyzowania ale.... nie dopisywać się bo krauzi nie wystartuje :P

Młody_wFe Członek Stowarzyszenia capri.pl [2008-06-25 07:45:33]


I znow to dyktando :)

ObI Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2008-06-25 09:51:28]


Ja oczywiscie do tej konkurencji z dyktandem , wystawiam mojego pilota :)

ObI Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2008-06-25 09:52:18]


Trefl:
http://www.capri.pl/scpl/join
ale to trwa często dosyć dłuuugo...

Młody_wFe Członek Stowarzyszenia capri.pl [2008-06-25 10:50:08]


A można do dyktanda użyć open-office-a lub firefoxa ? ?? :)

Trójkąt Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2008-06-25 12:07:21]


dzięki

Trefl Dokładna lokalizacja na mapie [2008-06-25 14:06:14]


Ja bede mam nadzieje autem-niespodzianką ;-))) nareszcie !!! choć raczej tylko 2.0 R4

MikeB4 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2008-06-25 15:19:00]


nie na reszcie a w końcu :P

adrian_c Dokładna lokalizacja na mapie [2008-06-25 15:49:32]


czy to będzie toyota starlet?;) A tak serio to Capri mkII czy którąś jedyneczkę już zrobiłeś?

Trefl Dokładna lokalizacja na mapie [2008-06-25 18:25:32]


w zeszlym tez mialbyc innym ... znowu eskim przyjedzie.. stawiam piwo

ٶٹڢڶ Ptasiek 3M ڄژښڭ Dokładna lokalizacja na mapie [2008-06-25 18:39:39]


Toyota Starlet to bardzo fajne auto - zawsze od niego w Gran Turismo zaczynałem ;)

michalch83 [2008-06-25 18:41:09]


No ja mam inne zdanie - na szczeście sprzedałem dawno temu ;-PPP

W pucharze można wystartować tylko RWD , w razie czego moge jeszcze przyjechać Fiestą Mk1 .... ale chce startować, a tu chyba trzebaby jeździć na wstecznym ;-PPP


Pewnie bede Escortem jak co roku ;-P Ptasiek ma racje ... ale tym razem chyba bez konkurencji innych Escortów ;-((

MikeB4 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2008-06-25 19:39:44]


ptasiek no tak fajny jak lupo albo inne cudo, ale ja po prstu auta wyprodukowane po 90 roku traktuję jak mydelniczki, są ale co z tego... A poza tym, to wiem, że takie auto było w stajni Mike, no a przynajmniej została mu w garażu kierka.

Trefl Dokładna lokalizacja na mapie [2008-06-25 20:04:52]


w związku z taką liczbą chętnych wydaje mi sie że będzie trzeba na przyszły rok poważnie pomyśleć o tym by część przejazdów ( np 16 najlepszych aut ) przenieść na niedzielne przedpołudnie.
ja wiem ze to pewnie się nie spodoba tym którzy mają ochotę w sobotę wieczorem ,,zaszaleć" i mieć z 1 do 2 promili krwi w alkoholu ale to jest jedyne wyjście by uczestniczyć mogli wszyscy co chcą a nie ci co mają czas by siedzieć przy kompie i czekać na pojawienie się listy na puchar.

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2008-06-25 22:14:06]


albo rzeczywiscie zrobic wstepne eliminacje w piatek

ٶٹڢڶ Ptasiek 3M ڄژښڭ Dokładna lokalizacja na mapie [2008-06-25 22:28:52]


Ptasiek, to jest zly pomysl. Nie wszyscy zdolaja przyjechac. Ja w zeszlym roku ledwo sie wyrobilem zeby dotrzec na 22 w piatek.

PieM Dokładna lokalizacja na mapie [2008-06-25 22:30:50]


ja myślę,że opcja z niedzielą jest dobra, najwyżej mnie się będzie można poturbować

Trefl Dokładna lokalizacja na mapie [2008-06-25 22:36:26]


to bedzie chyba kill frenzy jak Capriki w niedziele wjadą w ten targ co tam zawsze jest

marian212 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2008-06-25 22:42:35]


k#$?{&%#$@ - jestem 62 - gi

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2008-06-25 22:46:32]


Niedzielne przedpołudnie ? Od razu widać kto nie był jeszcze w Miedzianej :)

Michał Konieczny Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2008-06-25 22:52:53]


w niedzielne przedpołudnie to sobie można w Kielcach sprzedać auto, albo kupić chińskie buty, bo na torze jest bazar z giełdą samochodowa.

.STICH. Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2008-06-25 22:54:10]


ja w piatek dojecalem ok 1 w nocy, czyli juz w sobote,niech mnie ktos pobije w tej kwestii ;P. w niedziele byla na torze gielda.
co do dojazdu to kazdy wedle uznania, ale na gielde wplywu wielkiego raczej miec nie bedziemy, wiec raczej niedzielny final odpadnie aczkolwiek opcja rozszerzonych eliminacji i 2dniowego PC jest kuszaca.

Leszek "QSi" Dokładna lokalizacja na mapie [2008-06-25 22:55:21]


albo na szybko do stowarzyszenia :>

ٶٹڢڶ Ptasiek 3M ڄژښڭ Dokładna lokalizacja na mapie [2008-06-25 22:57:23]


Niedziela odpada. Tam jest w niedziele giełda samochodowa.

dred Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2008-06-25 22:59:33]


hehehe ... niedzielne przedpołudnie to slalom między straganami ...

amator liil (EM) Dokładna lokalizacja na mapie [2008-06-25 23:05:00]


W niedzielne przedpołudnie to nawet jak byś chciał iść prosto, to i tak wychodzi slalom.

Mysza liil (EM) [2008-06-25 23:58:01]


zawsze można rozegrać finały na polu namiotowym :-)) tam fajne dróżki są

hehehe

MikeB4 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2008-06-26 00:03:34]


Wy się śmiejecie a mnie doprawdy nie do śmiechu.. :/ Jak tak dalej pójdzie z tą listą, to okaże się, że ścigają się tylko zrzeszeni. :// A co z resztą? Ja w zeszłym roku się nie załapałem bo silnik był na dotarciu, wcześniej auto cały czas w remoncie, w tym roku czekałem na te zapisy i nie mogłem być dwa dni pod rząd przy kompie i co? nie będę mógł się pościgać ? Przecież to bez sensu jechać taki kawał w nadziei, ze może ktoś nie dojedzie i znajdzie się dla mnie miejsce... Buuuuu ;(

MILO Dokładna lokalizacja na mapie [2008-06-26 00:33:45]


W przyszłym roku trzeba będzie zrobić PC w dwóch turach ;)

Mysza liil (EM) [2008-06-26 05:37:54]


a jakby czesc eliminacji zrobic juz wieczorem w piatek? dla tych co juz wczesniej dojechali.
coprawda zachwieje to troche obiektywnosc wynikow, ale przeciez w czasie normalnych moglby padac deszcz i wyszlo by na jedno ;)
łoćju sink abaut dyz?

Leszek "QSi" Dokładna lokalizacja na mapie [2008-06-26 08:45:26]


tak jak napisalem na forum, zeby wystarowalo wiecej osob potrzeba by bylo wiecej czasu .

Wiec mozna zaczac zawody rano, a nie jak zwykle kolo 11 :)

ObI Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2008-06-26 08:47:36]


Co racja to racja, dyktando o 7, a później na tor xD

Konrad vel smasher Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2008-06-26 09:05:53]


Jedynym wyjściem jest rejonizacja i jednomandatowe okręgi wyborcze. każde województwo wystawia 3 najlepszych drajwerów wyłonionych drogą regionalnych eliminacji ;)

Młody_wFe Członek Stowarzyszenia capri.pl [2008-06-26 13:15:25]


A jak wyglada sprawa rezerwowania nr startowych

ObI Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2008-06-26 14:31:20]


Obi przecież masz przed ksywką na liście uczestników numerek :p

cOke Członek Stowarzyszenia capri.pl [2008-06-26 17:42:25]


eee, a jak ktoś ma np. 61 to też przyjeżdza?;P

Trefl Dokładna lokalizacja na mapie [2008-06-26 22:31:42]


a dlaczego Classmobile nie ma przy nicku znaczka za PC 2007 ? ta trzycylindrowa turbina mi się śniła, czy to jakieś niedopatrzenie ?

.STICH. Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2008-06-26 22:56:00]


Ja tez nie mam znaczka, chociaz dzielnie bez drugiego biegu smigalem;)

PieM Dokładna lokalizacja na mapie [2008-06-26 23:01:59]


ja tez nie mam znaczka i czekam na niego i czekam...

Kohito_PS Dokładna lokalizacja na mapie [2008-06-26 23:14:23]


zwróciłem na to uwagę, bo tak sobie nieśmiało myślę, ze skoro ma być jakaś lista społeczna po numery startowe, to możne powinno się jakoś premiować "weteranów" poprzednich edycji
jest to mniej więcej identycznie sprawiedliwe jak "kto pierwszy ten lepszy"

.STICH. Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2008-06-26 23:49:19]


Ze znaczkami coś mi się ostro pop.... i dwie poprawki nie rozwiązały problemu, to żadne usprawiedliwienie rzecz jasna i to wyprostuję, ale muszę znaleźć wolną chwilę na sprawdzenie wiersz po wierszu listy startowej z tym co jest wpisane w bazie, poprawię ...

Co do 60 startujących, to zawsze ktoś będzie poszkodowany, nie ma rady. Premiowanie weteranów nie dopuści nowych, kolejność zgłoszeń jest najbardziej powszechną metodą. Niewykluczone że wpuścimy trochę więcej samochodów, więc 60 nie jest wykute w skale - ale dużo więcej się nie da, bo nawet jak się skróci konkurencje aby dać czas wszystkim, to i tak gdzieś te samochody trzeba pomieścić, a przy 60-kilku jest już słabo z miejscem w pit-stopie i okolicznych przyległościach. Zobaczymy na ilu chętnych lista się ustabilizuje i będziemy się zastanawiać co dalej.

Michał Konieczny Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2008-06-27 00:17:13]


Zdaje się, że chcemy z zaje imprezy zrobić mega-sport-prof-party :/ Miło powspominać ostatnie puchary, kiedy to dla 2 minut śmigania stało się godzinę w kolejce. To je właśnie klimat! Jesteśmy ograniczeni ciasnotą toru i własnymi ambicjami. A to tylko zabawa jest.
Jeśli przylezie mi ktoś i powie, że chce pojechać w jednej konkurencji, to przecież kosztem klasyfikacji ustąpię. Panowie, chodzi o zabawę, a nie o profeskę, bo z całym szacunkiem do pomiotu Forda, daleko nam do tego.

Hrabia® Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2008-06-27 00:24:50]


tak Hrabia, to jest zabawa i My to tak traktujemy, ale jest kilka osób które walczą o podium, i wcale im się nie dziwię, że chcą aby te zawody były jak najbardziej profesjonalne, a nie tylko przejażdżką po torze...

rozjechany liil Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2008-06-27 08:37:13]


Ci walczący o podium akurat się nie wypowiadają ;) Auta szykują ;P

Żeby nie było watpliwości - pojadę na maxa przy możliwościach moich i mojego 75 konnego esseksowego rdzewiaka. Zamierzam się dobrze bawić, nawet jeśli wszystkie konkurencje będę do przejechania na wsteku lub rowerze. To miałem na myśli.

Hrabia® Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2008-06-27 08:46:16]


Przecież tego Twojego zardzewiucha nawet nie ma teraz, wiec jak chcesz walczyć??

dred Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2008-06-27 08:49:22]


Dużo czasu jeszcze

Hrabia® Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2008-06-27 09:05:48]


sorry za tak banalne pyanie ale do tej pory na PC bywałem tylko w sobote, teraz planuje 3 dniowy pobyt i tu moje pytaie, czy pole namiotowe jest płatne czy nie? bo na fotkach z poprzednich edycji widziałem ze jest to chyba w jakimś lasku

BirdDog Dokładna lokalizacja na mapie [2008-06-27 15:33:06]


Pole namiotowe jest platne.

Ewentualnie mozna sobie jeszce kwatere w motelu przy torze wykupic.

ObI Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2008-06-27 15:46:36]


Płatne. W większości przypadków ;)

Zimne S. 3M_U(ć) Dokładna lokalizacja na mapie [2008-06-27 15:46:43]


lipa by była jakby wszyscy się nie za łapali...

paras [2008-06-27 16:59:30]


paras mam nadzieje ze my sie załapiemy :-(

Ślęzi [2008-06-27 18:35:16]


Skoro w zeszłym roku wystąpiło 68 pojazdów, to w tym roku jak byśmy zaczęli od 8:00 rano to powinno się zmieścić w czasie 80 pojazdów.

PS. Też nie mam znaczka.

Branek Dokładna lokalizacja na mapie [2008-06-27 20:55:43]


oho...
chyba sie troche spóźniłem :/

Piter01 [2008-06-28 10:52:45]


czy można odsprzedać swoje miejsce w kolejce??;-)

bobik liil Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2008-06-28 10:54:55]


może załużmy komitet kolejkowy;) a tak na serio, to odsprzedawanie swoich miejsc, nawet za symboliczne pieniądze byłoby szalenie nie uczciwe w stosunku do tych czekających w rezerwie, sam nie sądzę abym się załapał, choć jestem na 55 miejscu, a trzy dni temu byłem na 40 którymś... Ale wogóle, to trochę nie fajnie zrobili organizatorzy (choć chwała im za to, że poświęcają swój czas by nam zrobić tę przyjemność) nie informując wcześniej o formie zapisów... A tak wogóle, to nigdy się wszystkim nie dogodzi...

Trefl Dokładna lokalizacja na mapie [2008-06-28 11:33:42]


a ja jestem za tym żeby miej prób a wiecej chętnych .. to i tak zabawa jest więc nie ma potrzeby stawiać na umiejętności przy jakiś tam pomyłkach więc wystarczy po jednej próbie ... ale niech duża część osob się cieszy ze startu :) ... to przecież klubowa wspolna zabawa .. przynajmniej dla mnie ;)

a swoją drogą może część eliminacji przenieść na piątek już wieczorem ... żeby pomieścić większą liczbę uczestnikow

Mirek K. [2008-06-28 13:29:16]


część eliminacji w piątek - moze nie byłby to zły pomysł tylko musieliby się wszyscy określić kiedy przyjadą - w piątek czy w sobotę.
poza tym jak ktoś zauważył - zdarzyć się może, że będzie różna pogoda w piątek i w sobotę co może mieć wpływ na wyniki.
ale to wszystko zależy od tego czego kto oczekuje po starcie - tylko zabawa czy ostre ściganie po puchar. ja chciałbym wystartować bo na puchar i tak nie mam szans. chcę sie pobawić i już sobie nawet urlop na piatek załatwiłem.

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2008-06-28 15:18:01]


'rozna pogoda w piątek i w sobotę'? Bez sensu argument, poniewaz byly sytuacje, ze pogoda na torze zmieniała się od deszczu do upału w kilkadziesiąt minut.

Mysza liil (EM) [2008-06-28 15:22:49]


weźmy polewaczkę, będzie pełna sprawiedliwość

.STICH. Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2008-06-28 18:01:56]


woz strazacki z OSP do ciaglego polewania toru ;D
ja coprawda sie nie zapisalem jeszcze ale bede w piatek wieczorem/po poludniu i moglbym wziac udzial w piatkowych eliminacjach gdyby takowe mialy miejsce.

Leszek "QSi" Dokładna lokalizacja na mapie [2008-06-28 21:36:57]


Z ta lista to tak troche nie bardzo bo niektorzy czekaja caly rok, szykuja bryki zeby sie nie rozsypaly na zawodach :P nawet po raz pierwszy moge wyjechac wczesniej w piatek i wogole moge wyjechac na weekend a tu sie okazuje ze czesc nie weznie udzialu. Troche przykre ale zobaczymy na miejscu co bedzie. Na gryzlinach tez nie bede bo urlop w tym terminie akurat a wyjazd juz zaplanowany i oplacony a wiec nie wymyslcie czasem ze ci co na gryzlinach nie beda to nie biora udzialu.
Pozdro

Baytek Dokładna lokalizacja na mapie [2008-06-30 07:48:25]


"...z tą listą to niesprawiedliwe...", "...z tą lista to nie bardzo..."
To podrzućcie jakieś realne rozwiązanie problemu a nie jojczycie (pamiętajcie tylko, ze czas nie jest z gumy). Powiedzieć "mi się nie podoba to zróbcie to inaczej" to chyba każdy potrafi. Ja gdybym w tym roku startował, to bym jechał dla zabawy, bo nie mam czym się ścigać, więc w tej sytuacji sobie odpuściłem i ograniczę się do kibicowania i też będzie fajnie :)

gryziu liil (EM) Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2008-06-30 08:49:58]


Także nie podoba mi się to sztuczne, mechaniczne ograniczenie liczby uczestników. Ale nie narzekam zupełnie bez pomysłu :) :
Może jednak przydałaby się jeszcze jedna mała eliminacja, coś w rodzaju 400m (nie wiem, czy prosta w Miedzianej ma tyle). Można, żeby było szybciej - po dwa auta wypuścić. Jedna prosta, dalej przechodzi rzeczone 60 najszybszych pojazdów, z najlepszymi czasami.
Taka konkurencja nie powinna zająć dużo czasu, każdy chociaż raz zakręci furę do szalonych 5tyś obrotów i będzie miał satysfakcję, że się pościgał, a do dalszych konkurecji wchodzi 60 najszybszych pojazdów.
Co wy na to?

bartozłomero Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2008-06-30 09:53:44]


Pewnie naraze sie wielu osobom, ale wydaje mi sie ze skoro juz zostalo wprowadzone ograniczenie to poniekad logiczne wydaje mi sie, ze pierwszenstwo maja czlonkowie. Przeciez nikt nikomu nie broni zostac czlonkiem. Nie mowie, ze to akurat najlepsza metoda eliminacji, ale tez bez przesady, ze to takie strasznie niesprawiedliwe...

Asia z Krakowa Dokładna lokalizacja na mapie [2008-06-30 10:41:56]


Jakie tam sztuczne ograniczenia ;) Ja widzę jeszcze 17 miejsc 'wolnych' na obecną chwilę.

Mysza liil (EM) [2008-06-30 11:53:43]


dla tych co mówią zę nie sprawiedliwe: a czy sprawiedliwe jest to że garstka osób płaci za utrzymanie tej strony a korzysta z niej każdy za free. Chociaż tyle im sie należy i nie jest to dla mnie żadna nie sprawiedliwość.

Kohito_PS Dokładna lokalizacja na mapie [2008-06-30 12:21:16]


A ja chciałem zauważyć, że członkowie i tak mają ulgę, bo płacą prawie 3 razy mniej... Nie to żeby mi to przeszkadzało, przywilej jak najbardziej im przynależny... Ale z tym pierwszeństwem to nie wiem, ja też chcę zostać członkiem, tyle że trwa to dość długo... A poza tym, to co za problem zrobić eliminacje dla tych co mogą już w piątek.

Trefl Dokładna lokalizacja na mapie [2008-06-30 13:07:47]


Fajnie, że napisał to ktoś bez znaczka C.pl przy nicku. Myślę, że to oczywiste, że członkowie stowarzyszenia mają pierwszeństwo a zamiast się obrażać, że to "impreza dla wybranych" może do tych "wybranych" dołączyć i mieć w nosie przepychanki? 3,[3]PLN miesięcznie, czy to dużo??
Niestety możliwości toru są takie a nie inne, niemniej myślę, że organizatorzy puszczą około 80 załóg. Przy dużej dyscyplinie zawodników i rozpoczęciu o 8 to realne.

Młody_wFe Członek Stowarzyszenia capri.pl [2008-06-30 13:13:22]


Mój post dotyczył postu Kohasia.
Trefl:
za rok też jest puchar, zostać członkiem, żeby mieć taniej i znaleźć się na liście to chyba trochę nie o to chodzi....

Młody_wFe Członek Stowarzyszenia capri.pl [2008-06-30 13:16:18]


mi też nie o to chodzi by płacić mniej, powiem szczerze, że jeszcze się nie zorientowałem we wszystkich możliwościach tej strony.A chodzi mi tylko o to by wszyscy, którzy chcą tam byli i dobrze się bawili... Wiem, że brzmi to jakbym kandydował na mistera 2008 roku (...i modlę się o pokóju na świecie:), ale naprawdę chcę poznać jak najwięcej osób, podpytać, pohandlować... Nie ważne, nie chcę z nikim się kłucić, po prostu poprzez rzucenie propozycji, chcę aby może coś poszło do przodu i może nie w tym, ale przyszłym roku, pozwoliło zmiejszyć ilość nażekających...(choć z własnych doświadczeń wnioskuje, że to praktycznie niemożliwe, no i właśnie sam siebie przegadałem;), taka miła płęta:))

Trefl Dokładna lokalizacja na mapie [2008-06-30 17:06:06]


Tak, to prawda, że nikt nikomu nie zabrania zostać członkiem Stowarzyszenia. Zgadzam się nawet z tym, że członkom opłacającym składki powinny należeć się jakieś przywileje — z niższego/braku wpisowego korzystali już od kilku lat. Natomiast uważam, że nieuczciwym jest wobec "zwykłych" użytkowników stawianie ich przed faktem dokonanym i mówienie już po otwarciu listy: "normalnie powitalibyśmy was z otwartymi rękami, ale akurat w tym roku wasz udział jest nam bardzo nie na rękę, więc musicie niestety obejść się ze smakiem. Zaczęliście już przygotowywać auto? Ach, trudno... W tym roku postanowiliśmy bawić się sami, ale w razie czego może wpuścimy kilkoro z was."
Byłoby to w porządku, gdyby kryteria były znane od kilku miesięcy. Tymczasem dopiero w momencie rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń niektórzy z nas dowiedzieli się, że zostali uznani za użytkowników drugiej kategorii. Dla wielu miał to być pierwszy start. A na liście "gwarantowanej" prawie sami weterani...
A co w przyszłym roku? Oczywiście po PC nastąpi lawinowy wzrost liczby wniosków o przyjęcie do Stowarzyszenia (o ile już nie nastąpił). I co wtedy? Może dopuszczeni do startu zostaną tylko Ci, co uczestniczyli już co najmniej 3 razy?
Każdy może zostać członkiem Stowarzyszenia. Tylko że nikt nie ma daru jasnowidzenia. Kto mógł przewidzieć, że będzie ono niemalże warunkiem uczestnictwa w Pucharze? I jaki miałoby sens zapisywanie się do niego tylko po to, by móc wystartować? Zasady należy ustalać przed grą, a nie po jej rozpoczęciu.

[2008-06-30 18:21:27]


Jarek, z tego co widzę, to właśnie zasady zostały przedstawione na półtora miesiąca przed grą... To chyba wystarczająco, czyż nie?

Ananiasz Dokładna lokalizacja na mapie [2008-06-30 18:43:00]


Nie. Za rozpoczęcie gry uważam otwarcie listy zgłoszeń.

[2008-06-30 19:16:34]


Już w zeszłym roku było bardzo dużo chętnych i jasnym było, że z roku na rok jest więcej.

BTW - odsprzedam swoje miejsce:):):) cena 500PLN:)

dred Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2008-06-30 19:27:32]


Ilość chętnych z roku na rok rośnie - także tych ze znaczkiem. Myślę, że fajnie by było dać możliwość zawalczenia wszystkim chętnym, organizując jakieś szybkie eliminacje (wystarczyłaby jedna mała próba sprawnościowa). Większość wtedy by sobie spokojnie odpadła, ale i tak by była satysfakcja, że się wzięło udział :)

Potem i tak tradycyjnie udalibyśmy się aby dopingować najlepszym ;)

amator liil (EM) Dokładna lokalizacja na mapie [2008-06-30 21:22:17]


mysle ze o to cala ta batalia sie rozchodzi. nie koniecznie zeby wygrac, a wystartowac.

Leszek "QSi" Dokładna lokalizacja na mapie [2008-06-30 21:33:26]


Ja mam nadzieje, że będzie mokro:) to sobie zrobię trening driftingowy:)

dred Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2008-06-30 21:45:30]


wystarczyla by eliminacja B1/B2 i juz bylby czas do startu dla wszystkich

Zakrzak! Dokładna lokalizacja na mapie [2008-06-30 23:36:34]


jesli juz tak to a1 i a2 proponuje.. a owal w finalach

ٶٹڢڶ Ptasiek 3M ڄژښڭ Dokładna lokalizacja na mapie [2008-06-30 23:55:40]


ja osobiście chętnie objadę wszystkie 1600, nie tylko "klubowe"

wszystkim identycznie życzę udziału i zwycięstwa

ale skoro jest to puchar capri.pl, to na preferencje dla członków klubu nie można narzekać

.STICH. Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2008-07-01 00:38:33]


no i fajnie juz 61 :/
wyznaczylem sobie PC 08 jako termin konca remontu capri zaraz na poczatku prac nad autem, pracowalem po 240 godz misiecznie by zarobic na czesci , mechanika , lakier a tu caly trud i poswiecenie poszlo sie j.... I jak tu sie niezalamac?

fluxTMC Dokładna lokalizacja na mapie [2008-07-01 10:12:13]


A co, ukradli Ci tę furę? Spaliła się?

Mysza liil (EM) [2008-07-01 10:39:45]


mysza smieszne szkoda ze niejestes na moim miejscu!

fluxTMC Dokładna lokalizacja na mapie [2008-07-01 11:01:47]


w sumie to śmieszne, bo wiele osób tak samo jak ty poświęciła coś by dokończyć swoje cuda techniki, ale się nie załamują, przecież tego auta nikt Ci nie wypożycza na PC, tylko będziesz je miał do puki go nie sprzedasz, choć faktem jest, że taka akcja powinna być zapowiedziana dużo wcześniej.

Trefl Dokładna lokalizacja na mapie [2008-07-01 11:36:56]


A jak by było 80 miejsc niezależnie od członkowstwa to też by były psioczenia, że mało miejsc itd.
Sorry - stowarzyszenie organizuje Puchar, a konkretnie to zarząd i to oni dyktują warunki. Ja się cieszę, że moje członkowstwo oprócz satysfakcji z utrzymywania serwera daje mi przywilej startowania. Ale jak za rok zarząd powie, że startują tylko niestowarzyszeni, to co? Zmartwię się, ale to oni decydują - poświęcają czas i nerwy, sami nie jeżdżą na Pucharze...

m.kozlowski Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2008-07-01 11:38:07]


rozumiem ze stowarzyszenie organizuje puchar i jak najbardziej jestem za ze czlonkowie maja z tego tytulu korzysci! szkoda jednak ze warunki w uczestnictwie w pucharze zostaly przedstwaione tak pozno! gdyby wszystko bylo jasne wczesniej to w pierwszej kolejnowsci zlozylbym wniosek o statut czlonka stowarzyszenia capri.pl a nie tylko przejmowal sie romontem auta i terminem ktory sobie wyznaczylem! fakt autka nikt mi nieodbierze ale satysfakcji z wygranej w pucharze juz niebede miec ;)

fluxTMC Dokładna lokalizacja na mapie [2008-07-01 12:21:44]


w zeszlym roku bylo w finale 32 samochody .. zrobic 16 .. do tego zaczac od 8.30 i mamy czas na jakies 80 lub wiecej aut

ٶٹڢڶ Ptasiek 3M ڄژښڭ Dokładna lokalizacja na mapie [2008-07-01 12:31:38]


i tu widze pozytywne myslenie! szkoda ze takich osob jest tak malo! kazdemu kto mialby pierwszy raz wystapic na PC juz same eliminacje byly by jak wygrana...

fluxTMC Dokładna lokalizacja na mapie [2008-07-01 12:48:42]


Intencją mojej wypowiedzi nie będzie użalanie się nad nieskończonymi projektami aczkolwiek PC było zawsze dobrą motywacją do różnych ciekawych projektów i tego jest szkoda. A jeżeli chodzi o mnie to odczuwam mały niedosyt wyczerpania możliwości rozwiązania limitu uczestników PC tzn. jak nigdy posiadam autko które jest w dobrej kondycji i miałem zamiar to sprawdzić a nawet powalczyć (oczywiście nie o finał bo jestem realistą), a tutaj bez żadnej zapowiedzi taki news. Co innego byłoby usłyszeć takie info w styczniu to chociażby byłby wybór - zostać członkiem albo oswoić się z niespodzianką. Uważam, że jednym z rozwiązań mogłoby być rozpoczęcie PC o godz. 7:00 lub 8:00 lub rozłożenie np. na dwa dni -połowa konkurencji w piątek a dokończenie w sobotę (nawet przy zachodzącym słońcu). Oczywiście może czegoś nie wiem na temat organizacji i np. nie można tego rozłożyć na dwa dni bo tor jest zajęty przez gokarty ale niczego takiego się nie doczytałem i stąd wynika mój niedosyt informacji a tym samym rozwiązań. Pozdrawiam
PS W komentarzu zawarte są moje przemyślenia i nie są złośliwe tak więc za komentarze w postaci: trzeba się w piątek napić piwka czy ktoś się musi wyspać - dziękuje.

fourM 3M Dokładna lokalizacja na mapie [2008-07-01 12:50:34]


a no i jeszcze rezygnacja z 3 okrazen na A1 i A2. zrobic 2 i dosc

ٶٹڢڶ Ptasiek 3M ڄژښڭ Dokładna lokalizacja na mapie [2008-07-01 12:51:24]


A może zamiast objeżdżać próby po 2 razy zrobić to po jednym razie, tak jak to było 2 lata temu? Zawsze coś czasu można zaoszczędzić + dyscyplina i wczesny start.
Taką imprę wszyscy powinni razem zacząć i zakończyć, dlatego rozbicie jej na dwa dni to średni pomysł. Ja mogę być w piątek nawet rano ale to już nie jest to...
Organizatorzy na pewno coś wymyślą bo takie gadki będą co roku a aut jest coraz więcej.

paras [2008-07-01 13:18:13]


> byłby wybór - zostać członkiem albo oswoić się z niespodzianką

Takie instrumentalne podejście do kwestii członkostwa jest lekko żenujące. Jak dotychczas zebraliśmy pulę członków którzy niezależnie od szczególnych korzyści po prostu widzą sens w istnieniu tej strony i ogólnej działalności jaką prowadzimy, wyrażając swoje wsparcie właśnie swoim udziałem w Stowarzyszeniu i trzeba to jasno podkreślić - składką. Całej reszcie nikt nigdy nie okazał cienia żalu że nie chcą się składkować, nie ma żadnego przymusu, dopóki hobby samochodowe i klubowanie się tutaj jest dobrowolne, nie ma miejsca na negatywne emocje, bo to zakłóca trochę sens hobby. Takie było założenie od początku - kto chce i może to pomaga, kto nie - też OK.

Obserwując jednak sytuację pucharową rok po roku jasne było, że pula chętnych w końcu przekroczy pojemność toru i tak się stało, co przewidzieliśmy we właściwym momencie. Forowanie członków Stowarzyszenia jest tu tak oczywistym zjawiskiem, że nawet nie będę poświęcał mu słowa więcej. Komentarze typu "to nie fair" są nie fair i to jedyne co jest nie fair.

Pretensja o to że powinniśmy wcześniej przedstawić sposób zapisów jest właśnie instrumentalnym podejściem do kwestii stowarzyszania się - członkowanie się powinno być wyrazem dobrej nieprzymuszonej woli a nie kwestią doraźnej korzyści i interesu własnego. Po otwarciu zapisów sypnęło tu nagle zgłoszeniami do Stowarzyszenia i prawdę mówiąc nie wiem co z tym fantem zrobić. Równie dobrze można by zrobić imprezę tylko dla członków, każdy chętny musiałby się zapisać do Stowarzyszenia i wyszło by na to samo w kwestii udziału w imprezie. Tylko że to nie to samo w kwestii wkładu w klub, a to istotna różnica.

Ja już raz napisałem że limit 60 nie jest na sztywno i skoro dało radę w zeszłym roku pojechać 67 to pewnie w tym roku też da radę, ale o 90 to się trochę obawiam - nie ma za bardzo gdzie tych samochodów postawić aby nie zablokować ruchu.

Kwestia jest nadal otwarta, ja najchętniej wpuściłbym wszystkich bo taki jest zamysł imprezy, jednak trzeba też dostrzec realia organizacyjne, stąd pomysł ograniczenia ilości uczestników. Większość imprez tego typu ma zwykle limit i nikt jakoś nie kwestionuje tego.

Wszystkie sensowne pomysły na rozwiązanie problemu są mile widziane, ciąg dalszy rozważań najpewniej w Gryźlinach.

Michał Konieczny Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2008-07-01 13:36:45]


a co w temacie piatkowych eliminacji?

Leszek "QSi" Dokładna lokalizacja na mapie [2008-07-01 14:09:20]


Ponawiam propozycję zorganizowania przed całością kwalifikacji ograniczającej liczbę uczestników do rzeczonych 60-ciu:
400m prostej - ludzie z najlepszymi czasami wchodzą do turnieju.

bartozłomero Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2008-07-01 14:12:29]


Racja, najlepiej wyeliminować od razu wszystko poniżej 100KM...

Beddie Dokładna lokalizacja na mapie [2008-07-01 14:23:07]


no, albo tych co widzą kiepsko np. na lewe oko, albo rudych, albo tych co mają powyżej 160 KM, bo to już nieseryjne Capri, albo PRZESTAĆ PIERDOLIĆ! Przepraszam za słownictwo, ale ludzie, czy uważacie, że jak popsioczycie, to coś to zmieni, organizator tak zarządził, tak ma być i już, co najwyżej możecie się do Niego zwracać z prośbą by zmienił coś za rok...PROŚBĄ, a nie biadoleniem (mam nadzieję, że nie czują się dotknięci ludzie, którzy przedstawili jakąś alternatywną drogę wyjścia z tej, bądź co bądź, patowej sytuacji, bo to kazanie to nie do nich)

Trefl Dokładna lokalizacja na mapie [2008-07-01 15:01:56]


Moim zdaniem idea startu jak największej liczby pojazdów jest warta wysiłku zastanowienia się nad reorganizacją formuły Pucharu. Na wstępie proponuję:
1) ograniczenie ilości eliminacji i okrążeń na nich
2) start pierwszego zawodnika o 8.30

Eliminacja polegaja na jak najszybszym przejechaniu prostego odcinka wydaje się być nietrafiona, bo dyskryminuje auta o słabszej mocy, których udział jest bardzo cenny, choć mniej widowiskowy.

Z uwagi na klubowy i amatorski charakter imprezy, dla zdecydowanej większości użytkowników Capri.pl najistotniejszym wydaje się być fakt samego udziału w imprezie a nie zażarta walka na granicy przeczepności w finale.

Chętnych do startu z roku na rok będzie coraz więcej. Pozostaje zmiana organizacji imprezy, zmiana toru lub... zamknięte wyścigi elit.

Tradycja tradycją, zwyczaj zwyczajem ale nie bójmy się ruszyć skostniałej i -jak się okazuje - przestarzałej (z uwagi na liczbę chętnych) formuły Pucharu.

Śmietan [2008-07-01 15:03:40]


A może przejazd eliminacji dwukrotny, ale większej liczby uczestników, ale kosztem ograniczenia finału nie do 16, ale do np. 8, może 6 wozów? No bo zazwyczaj konkurencje są ciekawe, dużo zawijasów, ale jak od 14 do wieczora oglądam jeżdżenie w kółko... I w tym roku jeszcze bez hot dogów :(

m.kozlowski Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2008-07-01 15:13:24]


Na wstępie napiszę że wybieram się na PC ale tylko w roli obserwatora, więc może i nie powinienem zabierać głosu, ale:

Odnoszę wrażenie że Szanowne Władze Stowarzyszenia skupiają się tylko na tłumaczeniu dlaczego pierwszeństwo w startach mają członkowie a zupełnie nie skupia się na rozwiązaniu jakoś tej patowej sytuacji.
Padają konkretne propozycje, a ze strony Stowarzyszenia cisza.

Powiem tak.
Nie chciałbym jechać 500 kilometrów w jedną stronę żyjąc nadzieją że będę startował a na miejscu usłyszeć "sorry stary ale nie ma dla Ciebie miejsca bo nie jesteś zrzeszony,ale za to możesz się z nami napić piwa", to ja za przeproszeniem chromole coś takiego.


Jeszcze trochę a dojdzie do tego że na PC przyjeżdżać będą tylko członkowie Stowarzyszenia bo koledzy niezrzeszeni i tak nie będą mieli najmniejszych szans na start.
A czy Władze Stowarzyszenia tego chcą?
Bo trąci to rozłamem.

Ligacz 3M Dokładna lokalizacja na mapie [2008-07-01 15:36:13]


Ale przeciez Michal Konieczny napisal:

"Kwestia jest nadal otwarta (...)
Wszystkie sensowne pomysły na rozwiązanie problemu są mile widziane, ciąg dalszy rozważań najpewniej w Gryźlinach."

Asia z Krakowa Dokładna lokalizacja na mapie [2008-07-01 15:39:27]


dokładnie tak jak pisze Ligacz... w przyszłym roku stowarzyszenie będzie miało pewnie ponad 100 członków ( wielu z nas zapewne wyciągnie wnioski z tegorocznej edycji) i jak wówczas organizatorzy poradzą sobie z setką aut na torze ??

Pe®ana Dokładna lokalizacja na mapie [2008-07-01 15:40:15]


Ograniczanie eliminacji nie ma sensu, tam jest naj wiecej zabawy dla kierowcow startujacych autek. Ograniczenie tych konkurencji dospowoduje ze dla mnie jako kierowcy, traci to troche sens .Ja jade na PC zeby pojedzic po torze a nie przestac wiekrzosc dnia. A tak bedzie jak sie ograniczy eliminacje np do jednego przejazdu.

Znajac Michala, napewno bedzie chcial pogodzic wszystkich . I cos sie wymysli na walnym :) .

ObI Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2008-07-01 15:42:52]


Czytam te wszystkie posty i widzę, że większość proponuje wcześniej zacząć całą imprezę, zmiejszyć ilość konkurencji itp. a wydaje mi się, że nie tyle o czas tutaj chodzi a raczej o miejsce dla pojazdów czekających na poszczególne konkurencje!! Jeżeli źle to wszystko zrozumiałem to proszę mnie poprawić.
Tak sobie myślałem, że przecież można część pojazdów zjeżdzających z toru kierować na ogrodzony parking za budynkiem- przecież z tamtąd jest brama, którą się wjeżdza na dorgę dojazdową do toru. Może to by było jakieś rozwiązanie :)

Wolff(miłosz) Dokładna lokalizacja na mapie [2008-07-01 17:15:19]


mi też się nie podoba że moge się nie załapać ale MK ma rację. nikt nikomu nie zabrania być członkiem stowarzyszenia. ja też mógłbym ale po co? po to by mieć pewny start w PC? nie! bo jeżeli wszyscy by tak pomyśleli to ilość członków mógłby już przekraczać limit. trudno - nie wszyscy pojadą ale zauważcie, że w większości imprez yougtimerowych w polsce jest limit aut.
nie ma co tu biadolić - zostawmy temet organizatorom. MK postawił sprawę jasno - może się da większą ilość wpuścić. poczekajmy.

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2008-07-01 18:08:56]


koledzy juz wyżej pisali, a co nie którzy nie zrozumieli co inni pisza, MK liczba aut jest otwarta, więc panowie niech sie zastanowią gdzie auta w kolejce stawiać i gdzie wogule je zaparkowac.

dużo miejsca jest za budynkiem garaży, więc już tam moze zaczynać bądź kończyć kolejka do poszczególnych eliminacji. Trzeba by było dobrze skordynować ruchem wjazdów na tor i wyjazdów z toru, tak aby każdy zaliczył przejazd i korków nie było za dużch.

Moim skromnym zdaniem przecież na tym torze były organizowane mistrzostwa polski i startowało więcej aut niż 60, a przecież każdy miał jeszcze busa serwisowego namiot i lawete a o tirach serwisowych nie wspomne, czy znajomych z autami.

Może organizatorzy by podpatrzyli jak PZM rozwiązał kwestje miejsca i należało by zmienic miejsce postoju, aut tak aby sie wszyscy pomieścili i mogli wystartować swoimi (tak długo szykowanymi) autami.

Niech Puchar Capri bedzie nadal traktowany jak pospolite ruszenie na tor, nie zależnie od tego czy ktoś jest zrzeszony, czy też nie.
Co bedzie jak koledzy z zagranicy przyjadą na tak liczną impreze, przecież nie należy odmawiać im startu w niej.


Mam nadzieje że MK coś wykombinuje, aby wszyscy byli zadowoleni i wzieli udział w PC.

krauzi Członek Stowarzyszenia capri.pl [2008-07-01 20:06:18]


wystarczy zamknąć parking przed hotelem i przepuszczać kolejkę przez garaż obok ciecia / ma drzwi po obu stronach oczywiście garaż a nie ciec / zmieści się lekko z 200 aut.

.STICH. Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2008-07-01 20:31:08]


bardzo slusznie krauzi !

Zakrzak! Dokładna lokalizacja na mapie [2008-07-01 20:46:29]


Dobra, po kolei. Na początek kwestia eliminacji w piątek. W tym roku nie ma na to żadnych szans, a to z kilku powodów. Po pierwsze primo, ekipa zegarowo - pomiarowa opłacona będzie za sobotę, a nie piątek (ciągle mamy dość niepewną sytuację finansową) po drugie primo, nie zdąży się rozłożyć ze sprzętem, fotokomórkami, zegarami, itp, bo przyjadą zupełnie niezależnie od czasu rozpoczęcia treningu. A bez profesjonalnego pomiaru czasu, to sobie możemy co najwyżej uciąć partyjkę krykieta, a nie poważne wyścigi urządzać. I po trzecie primo, ultimo, ze względu na specyficzne fluidy świętokrzysko-kieleckie (a wierzcie, mi, że fizyka w tym rejonie nie jest einsteinowska) zaplanowanie jakiegoś bardziej zorganizowanego ścigania w piątek jest raczej niemożliwe. Najsamprzód należy, tak gdzieś około 15:00 namierzyć kolegę kerownika, co łatwe nie jest. Namierzanie przedłuża się z reguły do 16:00, a potem zaraz trzeba się łapać za miotły i szczotki i zamiatać tor. Być może w tym roku będzie inaczej, ale w naszych kalkulacjach tego raczej nie zakładamy. Jak już tor będzie w miarę zamieciony z piachu, to się zgromadzone w między czasie towarzystwo zaczyna upominać o koszulki i zapisy i co najmniej dwóch ludzi zajmuje się tylko tym. I dopiero wtedy dwóch pozostałych plus kilku ochotników namierza ciecia względem wypożyczenia walkie-talkie, pachołków, itd. Po prostu czasu jest za mało na przeprowadzenie czegoś bardziej zaawansowanego, niż i tak dość chaotyczny trening. Poza tym, jakby nie było treningu, tylko od razu eliminacje, to zaraz podniosłyby się głosy, że przecież wskazane byłoby najpierw zapoznać się z torem, no bo jak mamy jeździć po nieznanej trasie. O tym, że piątek jest normalnym dniem roboczym i większość pracuje do późna, nie ma nawet co wspominać.

Przedłużenie imprezy na niedzielę, jest niemożliwe, ze względu na giełdę samochodową, co było już wyżej wspomniane. Więc pozostaje nam tylko sobota. Rozpoczynanie Pucharu z pierwszym pianiem kogutów tudzież innej gadziny domowej aczkolwiek teoretycznie możliwe, ze względu na w/w nieeinsteinowską fizykę regionu wydaje się nierealne. Najsamprzod należy ocucić ciecia... itd. Poza tym lokal gastronomiczny "Niespodzianka" na pięterku wydawanie jajecznicy na boczku rozpoczyna o godzinie, bodajże 9:00 czasu zulu. A jak tu się ścigać bez porannej jajecznicy? Ja w każdym razie bez tego na tor nie wychodzę! A z kolei przedłużenie zawodów po zmroku odpada ze względów bezpieczeństwa. I tak oto dotarliśmy do granic możliwości obiektu i terminów przy założeniu, że jest to impreza sportowo-rekreacyjna, a nie zdobywanie szturmem Berlina. W związku z tym, skoro popyt przewyższył możliwości podaży, musieliśmy wprowadzić reglamentację. Zasadność takiego, a nie innego sposobu rozwiązania problemu przedstawił Michał, tu już nie ma czego dodawać. Nie wynika to z naszej złej woli, czy lenistwa, tylko z obiektywnych warunków. Wcześniej informacji podać się nie dało, bo dogrywanie wszystkich szczegółów niestety trochę trwa. A przecież bez sensu jest ograniczanie ilości startujących w styczniu, czy marcu, skoro nie wiadomo, czy w ogóle igrzyska się odbędą. I to by było na tyle.

orzeł Członek Stowarzyszenia capri.pl [2008-07-01 21:15:56]


A jak się ma powyższe do liczby okrążeń w eliminacjach..?

Śmietan [2008-07-01 21:58:16]


Szkoda, że jest jak jest, mimo to będę i chociaż popatrzę.

Zawada1 Dokładna lokalizacja na mapie [2008-07-01 22:33:21]


a jak jajecznicy nie bedzie to zawody wcale sie nie odbeda? MSPANC

Leszek "QSi" Dokładna lokalizacja na mapie [2008-07-01 22:37:34]


nie ma takiej możliwości, żeby ciec się ukrył przed 80-cioma osobami, panią bufetowa tez można zapewne wcześniej uruchomić / ale to raczej już nie grupowo /

.STICH. Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2008-07-01 22:42:43]


na ciecia to nawet wystarcza solidne ognie sztuczne , wylezie na 200% jak coś porządnie pier..dyknie na parkingu

.STICH. Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2008-07-01 22:44:38]


Proponuje :

1: final dla 16 bo co roku rozszerzany jest do 32 ...
2: osoby niestartujace chetne do pomocy w organizacji zglaszac sie..
3. start 8:00 - bez odprawy tylko z wywieszonym regulaminem zawodow...
Wtedy z palcem w nosie sie zdazy ... eliminacje zawsze koncza sie w okolicach 15 wiec dodawano auto do finalu.... jak final bedzie dla 16 spokojnie sie mozna wyrobic nawet z 90 autami... kwestia parkowania zostala juz rozwiazana pare postow wyzej ...


TO W CZYM PROBLEM...


Orzel ladnie nam napisal co nas (ich) ogranicza ... ale nic na temat takich propozycji jakie ja wnosze. a byly wczesniej podobne ... Tlumaczenie doskonale zrozumiale ale wywod na pol kilometra mogl byc skrocony do 3 zdan: w piatek nie , w sobote tak ale nie po ciemku , w niedziele nie i juz..

PYTANIE : Czy mozemy zaczac wczesniej ,parkowac auta tak jak pisali wyzej i w finale puscic 16 aut??

ٶٹڢڶ Ptasiek 3M ڄژښڭ Dokładna lokalizacja na mapie [2008-07-01 22:48:20]


Ja mogę pomóc rozkładać, czy co tam trzeba.

Zawada1 Dokładna lokalizacja na mapie [2008-07-01 22:52:54]


Ja bynajmniej myślałem,że będzie tak jak zawsze a na to wychodzi,że razem z Sulkiem mamy po zawodach.Rok temu także było dużo samochodów i jakoś wszystko szło sprawnie więc sądzę,że i w tym roku tak mogło by być.

PSIAŁA [2008-07-01 23:20:12]


Bez paniki:
- po pierwsze 10-15 osób nie wpłaci wpisowego nie przyjedzie,
- po drugie przy założeniach zebranych przez Ptaśka do kupy spokojnie 70-80 aut przejedzie,
- po trzecie na Gryźlinach członkowie wypracują plan optimum i podzielą się z nami informacjami,
Ergo: nie ma co bić piany w tym momencie

Młody_wFe Członek Stowarzyszenia capri.pl [2008-07-02 08:01:08]


Proponuję w przyszłych latach przemyśleć przeprowadzenie dwóch imprez w sezonie - PC i dajmy na to "Pucharu Błękitego Owalu" w Kielcach. Jeśli będzie termin, osoby chętne do organizacji i składki od uczetsników, to da się to zrobić.

Miast się tu użalać myślcie, żeby dobrze było.

A znając życie to między 10.00 a 20.00 na tor wjedzie z 70-80 aut.

I na końcu - nie podoba Ci się organizacja PC? Nie kłap dziobem, tylko http://www.capri.pl/forum/307666#308265

Hrabia® Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2008-07-02 09:15:45]


Dokładnie - po 2 okrążenia - pierwsze ze startu zatrzymanego , drugie już na okrągło ... w finale 16 aut - to go można zacząć i o albo później niż 17.30 i powinno się zmieścić ;-)

Orzeł - jest pewne wyjście - ktoś oddelegowany i niestartujący, może cierpiący na bezsenność bierze butle z palnikiem - taką turystyczną i rano przyrządza owy specjał w postaci dania z jajek - może już nawet na torze podczas zapisów ;-)) Plus byłby taki, że danie będzie wyborne i tańsze ;-P Niestartujący , żeby nie było motywu z możliwością otrucia kierownictwa celem uzyskania lepszego wyniku ;-P hihi


A może zamiast parkingu przed hotelem wykorzystać ten drugi nowy z kostki przy wyjeździe z boksów ? Bo raczej władze toru nie będą chętnie patrzeć na auta śmigające przed hotelem a nie po drugiej stronie w boksach ....

MikeB4 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2008-07-02 09:17:06]


W międzyczasie poprawiłem znaczki za 2007 - był błąd w "systemie" który nie pokazywał znaczków tym co mieli udział tylko w 2007 roku. Powinno być już OK, gdyby nie - alarmować, póki mam to jeszcze na stole operacyjnym.

Michał Konieczny Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2008-07-02 10:53:34]


przeciez jest napisane ze w finale startuje 16 aut.
ale wciaz nie rozumiem dlaczego jajecznica stanowi taki problem w rozpoczeciu zawodow o godz 8 rano.
czy firmy z czasomierzami nie mozna zmusic zeby byla na 8 gotowa? czycos?

Leszek "QSi" Dokładna lokalizacja na mapie [2008-07-02 13:43:39]


Jajecznica podstawowym problemem jest bo Kolega Orzeł to żarty strasznie jest i nie dość że jajecznicę będzie źrył rano, to jeszcze pewnie wieczorem, koło 22 będzie źryć chciał coś też. Jakby nie mógł się pro publico bono przegłodzić ten jeden dzień. A tak przez burżuazyjno-wielkopańskie rozwydrzenie Kolegi Orła i niczym nieuzasadnione przywiązanie do porannej jajecznicy (na boczku Mu się zachciewa, a na plecach albo na wznak to nie łaska????) nie będzie można rozpocząć PC o pianiu koguta (3.20?). A swoją drogą chętnie zobaczyłbym Wszystkich PT Starujących o 5 rano karnie ustawionych w pit stopie i czekających z dyszącymi żądzą walki na torze silnikami...kiedy już niejednokrotnie się zdarzało, że Krk4m nawoływał ze swojego bocianiego gniazda niektórych PT Startujących do samochodów w godzinach wczesnopopołudniowych...w czasie PC. Lecz zaklinam, niech żywi nie tracą nadziei, niech plonie jej jeszcze kaganiec, i niech na Puchar przybędą po kolei.... pamiętając o wcześniejszym zgłoszeniu i wpłacie wpisowego:)
pozdrowienia

Yendrek Członek Stowarzyszenia capri.pl [2008-07-02 14:34:06]


Kurde w tym roku jeszcze nie wyszykuje Bandziora,ale w przyszłym......mam nadzieje że nie zmieni się miejsce rozgrywania PC,Kielce mi jak najbardziej odpowiadają.
Pozdro i dobrej zabawy.

bon [2008-07-02 14:50:47]


spoko. jest dobrze - awansowałem o jedno miejsce

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2008-07-02 20:36:48]


To jak tak sobie dyskutujemy o takich pierdołach jak poranna jajeczniczka to dorzucę jeszcze jeden problem - większość kolegów świadoma braku miejsc na PC w tym roku, za rok będzie zrzeszona (i właśnie to, dopiero Michał będzie sztuczne zapisywanie się do klubu). Pytanie: Jak zarząd Capri.pl rozwiąże problem uczestnictwa w PC2009 jak uprawnoinych do udziału będzie ~ 100 członków? Może będzie selekcja, hmm tylko na czym miałaby polegać jak wszyscy członkowie? Uważam, że napisano już tyle ciekawych rozwiązań, że można już coś z tego wykąbinować (owca cała i wilk syty).
Pozdrawiam

fourM 3M Dokładna lokalizacja na mapie [2008-07-02 23:24:24]


fourM 3M - myśle, że zarząd jest po naszej - startujących stronie, a nie jakoś szczególnie wrogo nastawiony -- i po cichu kombinuje jak wpuścić wszystkie auta ;-)Z tego co widać z listy jest już 88 - naprawde sporo ... nawet jeśli odpadnie 10 to i tak dużo startujących a może się jeszcze z 10-15 osób zapisać

- teraz policz konkurencje - A1 i A2 jedzie sie naraz z małym postojem i chwilą na puszczenie auta powiedzmy, że : zajmuje to 5 minut dla pary aut (na dwie konkurencje !! - to i tak bardzo malutko - nie wiem czy nie przyjąłem tego zbyt optymistycznie - liczyłem z czasów A1/A2 sprzed 2 lat) dla 80 aut - przy idealnym zgraniu zajmuje to 3 godziny 20 minut od 10.00 do 13.30 później krótka przerwa , lista wyników ..... powiedzmy do 14.00....

Natomiast B1/B2 - czyli wewnętrzna ósemka + owal - jedna próba trwa dłużej - nawet do 3 minut (powód ? kręta pętla wewnętrzna) + oczekiwanie na owal + owal + chwilka do boksu - załóżmy że przy 2 autach na torze wyrabiają sie w 8 minut -- konkurencja potrwa więc przy idealnej organizacji i bez przestojów 5 godzin 20 minut (czyli koniec o 19.20-19.30) .... czasu na finał nie będzie chyba, że puści się 4 auta, finał i tak kończył się zawsze o zmroku - nawet przy 65 autach ;-PJeszcze zapisy są wcześniej - trwa to niezmiernie długo razem z odprawą i tu by można nieco czasu nadrobić np. punkt zapisów na polu namiotowym czynny od 8.00 (na czczo ?) i wydając część numerków już w piątek na treningu - o 9.30 zacząć już prezentacją przejazdów i odprawą - albo jeszcze drastyczniej puścić już o 9.00 część zapisanych i zapoznanych z trasą kierowców ;-)

MikeB4 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2008-07-03 00:25:55]


Co do "uprawnionych", to członkowstwo nie gwarantuje udziału w Pucharze, po prostu członkowie mają pierwszeństwo. Czy będzie 10000 czy 100000000 członków pojedzie 60 lub 80 pierwszych, którzy się zgłoszą. Nie widzę problemu.

Młody_wFe Członek Stowarzyszenia capri.pl [2008-07-03 07:20:27]


Na moje to jeżeli liczba członków sie powiększy o 20-30 osób to można bedzie porozmawiać o zrobieniu zawodów 2 dniowych,popołudnie piątek i cała sobota. Zaraz pewnie ktoś powie że w piątek pracuje itp. Wydaje mi sie że załatwienie sobie jednego wolnego piątku w roku chyba nie jest takim wielkim problem, bez przesady można sobie urlop zaklepać albo wziąść na żądanie, ewentualnie L4 :D

Kohito_PS Dokładna lokalizacja na mapie [2008-07-03 08:05:00]


chyba nie będzie aż tak źle i w końcu uda się coś wykombinować jak pisał Mike :) a przy 100 000 Członków Stowarzyszenia i z powyższych propozycji to rysuje się następujący obraz PC 2012:
1. Czas trwania: tydzień
2. 0 jajecznicy dla Organizatorów (szczególnie dla Orła)
3. Czarne Sotnie Klubowiczów ścigających Pana Ciecia
4. .STICH codziennie bladym świtem odpalający materiały wybuchowe w pit stopie
5. Delegacja ścigająca Panią z "Niespodzianki"
6. Konkurencje- każdy uczestnik ma zapewnioną możliwość przejechania 1/10 okrążenia w paradzie, reszty konkurencji w związku z brakiem czasu nie uda się przeprowadzić...
7. Puchar zostaje przesłany pocztą Krauziemu za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
8. Uczestnicy pod przywództwem Pająka udają się na piwo.
A reasumując- będzie dobrze :)
Pozdrowienia

Yendrek Członek Stowarzyszenia capri.pl [2008-07-03 10:59:54]


skoro już mowa o 2012 ... to pewnie wszystkie konkurencje odbędą się wtedy na pięknie przystrzyżonej murawie :: Stadionu Kielce :: na który wszyscy dojedziemy siecią autostrad ;) I niech ktoś tylko się zjawi bez szalika klubu Capri.PL ... :D

amator liil (EM) Dokładna lokalizacja na mapie [2008-07-03 12:08:00]


Jesem za punktem 8 z listy Yedrka, ba nawet wstempnie bym przetrenowal taki wypad w ten weekend w gryzlinach :)

ObI Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2008-07-03 12:27:43]


Ale jest przecież sprawdzony, wypróbowany już od kilku lat sposób na ograniczenie listy startujących... Co prawda do tej pory traktowany jako konkurencja mająca wpływ tylko na punkty (i miejsce w klasyfikacji), ale nic nie stoi przecież na przeszkodzie, aby wykorzystać to proste i sprawne narzędzie do wyłonienia tej magicznej "sześćdziesiątki".

DYKTANDO.


:)

m.kozlowski Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2008-07-03 12:37:25]


a ja mam jeszcze jeden pomysł na cięcia.
alkomat przed startem, chciałbym się mylić ale sporo osób by odpadło

Pająk Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2008-07-03 14:01:59]


ALKOMATOM MÓWIMY STANOWCZE "NIE"

marian212 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2008-07-03 14:05:22]


A ja nie byłbym taki przeciw. I piszę to serio.

m.kozlowski Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2008-07-03 15:13:17]


ja tez nie mam nic preciwko... akurat w sobote mozna byc trzezwym

ٶٹڢڶ Ptasiek 3M ڄژښڭ Dokładna lokalizacja na mapie [2008-07-03 15:58:06]


to ja poprosze badanie krwi, ponieważ badanie alkomatem negatywnie wpływa na moja psychikę, co może rzutować na wyniki moich przejazdów, a to byłoby juz postepowanie nie fair organizatorów wobec mnie :P

Daniel vel Treetop liil (EM) Dokładna lokalizacja na mapie [2008-07-03 16:27:26]


W sumie racja z tym alkomatem, na pewno byłoby bezpieczniej... Daniel nikt Cię nie zmusza do startowania, jeśli będziesz się źle czuł, z jakiegokolwiek powodu xD Chętni na Twoje miejsce znajdą się pewnie szybko :]

Konrad vel smasher Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2008-07-03 16:45:13]


Konrad nie podpuszczaj mnie bo sie zawezme i wolnego miejsca nie bedzie ;) pozatym jak badania bedą wykonywane atestowanym alkomatem no napewno nic nikomu nie wykaże, bo przecież wszyscy startujący wjeżdżają na tak poważną imprezę zupełnie trzeźwi, tak jest od lat :P

Daniel vel Treetop liil (EM) Dokładna lokalizacja na mapie [2008-07-03 16:58:03]


Zgadzam się z przedmówcą, przejdźmy od słów do czynów ;]

Konrad vel smasher Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2008-07-03 18:12:15]


a ja tak sobie czytam i czytam i nasuwa się jeden oczywisty wniosek, a widzę że nikt albo nie wpadł albo wszyscy boją się na głos powiedzieć :P ... strona capri.pl powstała początkowo jako miejsce zrzeszające miłośników FOrda Capri, poźniej strona rozbudowała się o Taunusy, Granady itp... ale i strona nazywa się Capri i Puchar nazywa się Capri ... więc może od nast. roku zrobić Puchar dla CAPRI skoro nie pomieścimy już Wszystkich naszych kochanych fordów ...

wielu osobą się to nie spodoba i wcale mnie to nie dziwi, jest multum super osób które startują fordami nie_capri, no ale moim zdaniem sprawiedliwiej by było gdyby możliwość startu mieli NOWI dopiero co poskladający swoje capriki i nawet nie mający czasu na pełnoprawne wkroczenie w szeregi klubu niż członkowie tylko dlatego że są członkami.

Rozsądnie patrząc myślę, że taka powinna być kolej rzeczy - Puchar Capri - puchar dla posiadaczy Capri :/ ... bez bluzgów na mnie ale pomyślcie rozsądnie ;)

Mirek K. [2008-07-05 06:53:36]


Nie no tera to przegłeś ;)
Zły pomysł.

Młody_wFe Członek Stowarzyszenia capri.pl [2008-07-05 14:16:43]


mirek - tak rozumując to powinno sie walczyć o puchar capri, taunusa, granady, escorta, transita i serii P

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2008-07-05 18:06:11]


no powinno :)

... ja naprawdę nic nie mam do startowania taunusów i granad .. jak mame kocham ;) ... ale jesli to się nazywa Puchac Capri a nie Puchar Forda i doszło już do sytuacji że trzeba robić cięcia w liczbie uczestników, to może nie tyle żeby same Capri .. a pierwszeństwo dać Caprikom ... klub się rozrasta, z roku na rok jest nas coraz wiecej, jakoś to wszystko ewoluuje do przodu - co widać (lepsze auta itp) no i ja myślę że w końcu i tak dojdzie do tego że same capri będą startować ;) .. - kwestia czasu

... a Puchar Granady, Taunusa ... też w przyszłości nie widzę problemu i kibicuję temu pomysłowi - wiadomo, że będzie to wymagało większej liczby osob które zajmą się tym, ale co tam.

pozdro dla Fordziarzy ;)

Mirek K. [2008-07-05 18:40:06]


Panowie.
Co poradzić. Impreza z roku na rok się rozrasta. Z roku na rok jest co raz ciężej to wszystko ogarnąć. Ja sie Koniecznemu wcale nie dziwię że wprowadził ograniczenie w postaci pierwszeństwa dla członków klubu.
Podejrzewam że Michał wżyciu sobie nie wyobrażał że stronka którą sobie założył żeby pochwalić sie swoim samochodem i przy okazji złapać kontakt z paroma innymi fascynatami modelu Capri rozrośnie się do postaci klubu o ogólnokrajowym, żeby już nie powiedzieć międzynarodowym, zasięgu.
Właściwie to podziwiam Koniecznego za to że chce mu sie ciągle tym okrętem dowodzić. Dziwię się że jeszcze nie powiedział "Dość. P... to wszystko. Niech ktoś inny się z tym wszystkim użera."
Mirek też ma trochę racji.
Bez obrazy, ale Taunusy i Ganady mają swoją stronkę. Tylko że z tego co widzę brakuje tam jakiegoś charyzmatycznego człowieka który ruszył by to z miejsca. Lepiej się przylepic do Capri bo tam już jest wszystko gotowe.
Nie mówię od razu "Tajniaki i Granatniki wyp...!" Ale może by rzeczywiście towarzystwo z Taunus.pl w przyszłym roku zrobiło sobie odzielną imprezę pt. Puchar Taunusa czy coś w tym stylu. My zrobilibyśmy sobie standardowe PC.
Proszę o odrobinę wyrozumiałości. Zamiast tylko krytykować może ktoś by sam spróbował jakoś tą sytuacje rozwiązać. Gadać każdy potrafi, ale do roboty mało komu chce się wziąć.
W tym roku pozostaje zacisnąć zęby i pogodzić się z decyzją zarządu klubu.
Natomiast w przyszłym roku chętnie zobaczę w jaki sposób ci co dziś tak bardzo narzekają że nie mogą wystartować rozwiążą tą sytuację tak żeby "I wilk był cały i owca syta" :) Czyli żeby mogli się po ścigać nie zawalając przy tym organizatorów robotą i nie czyniąc całej imprezy niemożliwej do ogarnięcia.
Pojadę teraz banałem, ale niestety chodzi tu także o nasze bezpieczeństwo.
Zrozumcie że jest pewna granica do której taką imprezę można ogarnąć siłami klubu. Powyżej tej granicy staje się to nie możliwe. Więc albo trzeba ograniczyć ilość startujących albo wynająć dodatkowe siły do ogarnięcia tego wszystkiego. A to kosztuje.
Amen

Aldaron Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2008-07-05 19:45:56]


Dobra dobra wszystko ok jeśli chodzi o pierwszeństwo w starcie caprikami.Ale absolutne pierwszeństwo mają Członkowie stowarzyszenia bo jakby nie patrząc to dzięki naszym składkom Michałowi jest łatwiej cokolwiek zorganizować.Chyba wszyscy wiemy że nie ma nic za darmo.Ja nie mam nic przeciwko jeśli chodzi o podzielenie Pucharu na 3 imprezy:w jednej startują capriki w drugiej Taunusy a w trzeciej granady.Tylko niech ktoś za to zapłaci.

Maroo Dokładna lokalizacja na mapie [2008-07-05 20:06:04]


maroo moim zdaniem za proste to by było gdyby się sprowadzało tylko do finasów.
w tej chwili nie-członkowie mają zapłacić 80 zł. jak było by 150 też by się znaleźli chętni bo to raz w roku...
jedyny problem to ograniczenie wynikające z miejsca imprezy ale na to nic nie poradzimy. w polsce brak takich obiektów.

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2008-07-05 20:59:41]


A co zrobić, jak ktoś jest członkiem stowarzyszenia, a nie ma capri, tylko taunusa, escorta, granadę lub coś innego co łapie się w dotychczasowych regułach PC? Nie będzie mógł wystartować?

Sachar Dokładna lokalizacja na mapie [2008-07-05 21:01:09]


Hmm to w sumie dobrym rozwiązaniem było by podzielenie Pucharu na 3 odrębne eliminacje w odrębnym czasie.Pierwsza eliminacja na początku lipca ścigają się najpierw członkowie stowarzyszenia.W drugiej eliminacji jakoś na początku sierpnia ściga się reszta niezrzeszonych.W trzeciej eliminacji pod koniec sierpnia ścigają się ze sobą najlepsi z poprzednich eliminacji i wyłaniamy zwycięzcę Pucharu Capri.

Maroo Dokładna lokalizacja na mapie [2008-07-05 21:53:17]


niektórzy przeżywają te ograniczenia jak świnia inseminacje a później 1/3 dyskutantów nie przyjedzie.

.STICH. Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2008-07-06 00:40:05]


Brawo STICH - cały czas czekałem na jakiś komentarz w tym stylu.

dred Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2008-07-06 10:39:59]


ale ja wrocilem z walnego i wiem ze jada wszyscy... koniec paniki

ٶٹڢڶ Ptasiek 3M ڄژښڭ Dokładna lokalizacja na mapie [2008-07-06 13:00:21]


No ja też się wczoraj na walnym zdziwiłem,że jadę

PSIAŁA [2008-07-06 13:41:56]


Ja tak od siebie jeszcze jedno:
Może i członkiem stowarzyszenia nie jestem, ale nie będę się zapisywał, żeby w przyszłym roku mieć większe szanse na zapisy - to byłaby moim zdaniem hipokryzja! Nie lubię przynależeć do czegokolwiek - po prostu. Jestem współzałożycielem wFe a znaczka przy nick'u nie mam. Jestem oprócz tego kronikarzem, fotografem itd. i wszystko robię charytatywnie. Na PC pomagałem jak mogłem, zgłosiłem się do Hoovera z zapytaniem co trzeba zrobić i co potrzebują, wcześniej wyraziłem pomoc przy koszulkach a jak jadąc do domu dostałem telefon od Fusza, żeby zabrać śmieci z lotniska to jeszcze zabrałem ze sobą 4 inne auta, żeby pomogli. Nie widzę powodu, dla którego MK pisze, że członkowie mają pierwszeństwo, bo jak płacą składki to pomagają. Wystarczy powiedzieć co trzeba i kiedy. Założę się, że po tym PC będzie dużo więcej członków ale niewiele z tych osób będzie chciało pomóc w czymkolwiek. I to jest krzywdzące dla innych, którzy mogą pomóc (i chcą pomóc) a nie chcą być zrzeszeni.
Ja tam ciśnienia na puchar nie mam, bo jestem za cienki ale jestem na stronce od lat, uczę się co i jak, staram się pomagać jak umiem i coś wnosić od siebie - choćby wspomniane koszulki. Chcę wziąć udział w imprezie, która sprawia, że cała koniunktura "remontów Capri" w ogóle działa.. Liczba aut jeżdżących wzrasta z roku na rok, bo każdy chce się w końcu udzielić (a nie wygrać) na PC. Warto to wziąć pod uwagę w przyszłym roku.

MILO Dokładna lokalizacja na mapie [2008-07-06 14:33:43]


Tak się zastanawiam.. Ja i mój Ojciec wybieramy się pierwszy raz na PC i nie będziemy startować w zawodach. Czy wtedy przyjazd również podlega jakiejś rejestracji lub wpłacie?

SKRÓT Dokładna lokalizacja na mapie [2008-07-06 16:54:55]


nie

PSIAŁA [2008-07-06 17:29:30]


milo masz rację.

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2008-07-06 18:20:14]


zamiast wpadać na coraz "fajniejsze" pomysły, trzeba było podskoczyć Gryźliny, zgromadzić się walnie, piwa napić, w jeziorze popluskać ...

amator liil (EM) Dokładna lokalizacja na mapie [2008-07-06 20:01:07]


Otóż to, amator...
Co do startowania samych capri, to ciekawe, czy wszyscy chętni by się pomieścili na torze. Znowu by były psioczenia, że ograniczanie... A jakoś na Youngtimer Party jest określona ilość miejsc, a jak ktoś nie zdąży się zapisać, to co? Robi awantury?

m.kozlowski Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2008-07-07 07:58:17]


Czy będzie koszulkomat?

gryziu liil (EM) Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2008-07-07 10:19:22]


"- będzie koszulkomat, więc powinno starczyć dla tych co się zapiszą, jakiś lekki nadmiar na wszelki wypadek też zrobimy; cena jeszcze nie ustalona, ale typowo nie było więcej niż 30-35 zł, choć ceny wszystkiego teraz rosną dość ostro"
MK [2008-06-25 00:45], czy jakoś tak :]

Konrad vel smasher Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2008-07-07 17:01:17]


czekam więc na link do koszulkomatu :D

BirdDog Dokładna lokalizacja na mapie [2008-07-08 20:10:54]


Wracam do tematu zapisów do klubu - formularz zgłoszeniowy wysłałem ok 2 lat temu - i nic! Juz nawet o tym zapomniałem, a teraz wyszło że znaczek przy nicku mógłby być przydatny. (W moim przypadku dopiero w przyszłym roku - ale jednak)

wąż Dokładna lokalizacja na mapie [2008-07-10 23:16:29]


przypominam zebyscie przelewy porobili panowie... zeby nie bylo ze zapomnialem :>

ٶٹڢڶ Ptasiek 3M ڄژښڭ Dokładna lokalizacja na mapie [2008-07-11 23:45:45]


czy juz wiadomo kto sie załapał?

Ślęzi [2008-07-12 11:28:24]


czytaj uwaznie..... wszyscy sie zalapali .. pisalem pare dni temu

ٶٹڢڶ Ptasiek 3M ڄژښڭ Dokładna lokalizacja na mapie [2008-07-12 11:39:30]


wszystkie 90 aut?
czyli wpłacamy wszyscy?

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2008-07-12 14:02:08]


no dobrze, wszyscy. a harmonogram startow jakos sie zmienil? od 8? czy jak? moze i ja sie dopisze :>

Leszek "QSi" Dokładna lokalizacja na mapie [2008-07-12 16:11:59]


start o 9 i 2 eliminacje dla wszystkich a dalej pierwsza 60
...jakos tak uslyszalem

ٶٹڢڶ Ptasiek 3M ڄژښڭ Dokładna lokalizacja na mapie [2008-07-12 21:02:32]


Co do ilości aut które mają przejśc to jeszcze nie jest ustalone, jeżeli eleminacje zajmą dużo czasu to przejdzie mniej a jak mniej to aut będzie więcej. Mniej więcej na takiej zasadzie to ma być.

Grzesiek_Rudy Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2008-07-12 21:26:35]


moze jakies info wladze by umiescily?? ile osob wplacilo itp... jaki plan zawodow po zmianach??

ٶٹڢڶ Ptasiek 3M ڄژښڭ Dokładna lokalizacja na mapie [2008-07-19 00:21:11]


Jestem za bo nie wiadomo do końca jak wygląda sprawa z "nie członkami" capri.pl

Sulek [2008-07-19 16:43:21]


Jak ustaliliśmy, wszyscy zgłoszeni startują w pierwszej eliminacji. Po jej zakończeniu ustalamy jaki bedzie odsiew - odpadają najwolniejsi. Jego wielkość jest uzalezniona od tego, jakim będziemy dysponowali czasem na drugą konkurecję. Planujemy zaczac zabawe wczesniej niz zwykle zeby zdazyc przed zachodem slonca. Start imprezy ok. godziny 9.00 bez dlugiej odprawy. Spoznialzcy raczej nie beda wposzczani na tor bo nie bedzie mial ich kto zapisac. I jeszcze jedna prosba. Tor z trudnoscia pomiesci samochody startujace w pierwszej konkurencji, im latwiej bedzie odnalezc kierowcow ktorzy maja pojechac, tym sprawniej i szybciej pojdzie eliminacja i tym samym wiecej samochodow wystartuje w drugiej czesci.

pozdrawiam

goras Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2008-07-19 18:47:00]


Ja bym chciał się dowiedzieć kiedy mają wpłacać wpisowe "nie członkowie".

Branek Dokładna lokalizacja na mapie [2008-07-19 21:47:58]


"(...)uczestnicy NIE będący członkami Stowarzyszenia: wpisowe w wysokości 80 zł płatne do 27.07.2008, jednakże nie wcześniej niż po zamknięciu listy startujących członków Stowarzyszenia capri.pl(...)", ponieważ jednak startują wszyscy zapisani, to ważne jest tylko, aby wpisowe dotarło na konto do 27 lipca :)

Paula Dokładna lokalizacja na mapie [2008-07-19 22:02:24]


A lista została już zamknięta?

Branek Dokładna lokalizacja na mapie [2008-07-19 22:13:20]


czy wiadomo juz cos o koszulkach ?

szecho Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2008-07-26 20:18:50]


Pewnie tyle co zawsze czyli koszulki będa cena 30-35 złoty wzór obejrzysz dopiero na pucharze :)

Grzesiek_Rudy Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2008-07-26 21:16:11]


Perana - co było do przewidzenia nie dal rady... choć bardzo chciał w tym roku (jak i w ubiegłym, 2 late temu i 3 lata temu :p ) - ale gdyby sie udało nie był by przecież sobą... :(

Pe®ana Dokładna lokalizacja na mapie [2008-07-27 23:06:01]


jak mozna zarezerwować domek campingowy bo motel jest juz cały zajęty ??

rybagosc Dokładna lokalizacja na mapie [2008-07-30 10:01:12]


tel/fax 0-41 303 49 49, 303 16 60

michalch83 [2008-07-30 10:20:18]


według onetu w sobotę ma popadać ;)

michalch83 [2008-07-30 10:22:22]


nie rezerwuj domku, lepiej spac na dworze. mowie powaznie. dramat...

goras Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2008-07-30 15:02:17]


goras ... pamietasz o pacholku dodatkowym na gorskim jak rozmawialismy ? zeby nie cieli po zeimi i nie wyrzucali jej na tor?? ... (chodzi o skret w lewo po luku w strone nawrotki) jak cos to moge narysowac :>

ٶٹڢڶ Ptasiek 3M ڄژښڭ Dokładna lokalizacja na mapie [2008-07-30 15:18:30]


no ja pewnie bym spał w samochodzi albo obok, ale nie jade sam więc musze miec jakiś domek czy cus. Ostatecznie pod namiotem, ale jak ktoś ma namiary na to bym mógł zarezerwowac sobie domek to bardzo prosze i zgóry dziękuje.

rybagosc Dokładna lokalizacja na mapie [2008-07-30 16:43:03]


zaznacz na planie i podeslij mailem. dla mnie jest to zakret w prawo ale to zalezy czy sie jedzie z gory czy do gory. ale chyba wiem o ktory zakret chodzi :)

goras Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2008-07-30 17:31:38]


poszlo na maila a tu tez wrzuce

ٶٹڢڶ Ptasiek 3M ڄژښڭ Dokładna lokalizacja na mapie [2008-07-30 18:26:57]


Pomysł świetny, ale zawsze mozna tak pojechać.Najlepiej to sam tam stań ;) Bo pachołka mogą zlekcewazyć.

Mysza liil (EM) [2008-07-31 00:20:26]


tak nie można pojechać bo tam jest barierka

Pająk Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2008-07-31 09:02:34]


Zawsze można ją w piątek wieczorem wyciąć jakąś kątówką na baterie :-)))

MikeB4 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2008-07-31 11:09:08]


No to i ja się nie wyrobiłem :(
Moje miejsce się zwalnia...

Kżyho Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2008-07-31 16:11:43]


Dotychczasową dyskusję stąd przeniosłem na stronę z wynikami.

Michał Konieczny Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2008-08-03 17:31:07]


no i dupa chciałem się zapisać a tu lista zamknięta!!!
auto w budowie inwestycje rozpoczęte i satysfakcją będzie strzelenie numeru na szosie bo chyba się nie pościgam.
Proponuje otwarcie list już na PC2010 pc 2011.................pc 2222
pozdrawiam i tak przyjade najwyżej brat pojedzie moim autem

Łukasz Krauzowicz [2008-11-15 16:33:01]


Ke ???

gryziu liil (EM) Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2008-11-15 16:57:37]


Łukaszu, ten puchar się już odbył. Następny jest w 2009 (teraz mamy 2008) i lista jeszcze nie została otwarta :D

zapek??? !G.O.P! Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2008-11-15 17:07:22]


Łukasz.
Co paliłeś ?
Też chce ! Podeślij troche :)

Aldaron Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2008-11-15 17:57:40]