logowanie | rejestracja
capri.pl » klub » spotkania, zloty, imprezy » Puchar Capri 2014 - zapowiedź

Puchar Capri 2014 - zapowiedź

- kiedy i gdzie
- plan zawodów
- regulamin
- zgłoszenie do zawodów
- opłata wpisowego
- lista zgłoszonych uczestników
- koszulki
- zakwaterowanie

Puchar Capri - 12 edycja

Uczestnicy dzielą się na dwie klasy:

Samochody z klasy BZ walczą w swoim gronie o puchar przeznaczony dla tej klasy. Ponieważ każdy samochód kwalifikujący się do tej klasy spełnia jednocześnie wymogi udziału w klasie BO, to wszystkie samochody z obu klas walczą wspólnie o puchar dla bezwzględnie najszybszego duetu - kierowca i samochód. Teoretycznie więc jeden uczestnik imprezy może zgarnąć obydwa puchary!

Kiedy i gdzie ?

Puchar Capri 2014 odbędzie się 16 sierpnia 2014 na torze "Kielce" w Miedzianej Górze.

Cała impreza ma charakter weekendowy - do przyjazdu zachęcamy już w piątek w godzinach późnopopołudniowych, wtedy odbędzie się trening na torze (ok. godziny 18..19). Dalsza część piątku - zajęcia integracyjne na pobliskim campingu.

Właściwe zawody rozpoczynają się w sobotę o godzinie 9:00. Czas trwania imprezy - do wieczora. Po zakończeniu zawodów przenosimy się na pobliski camping, gdzie odbywamy obchody z okazji zakończenia zawodów - ognisko, piwo, kiełbasa, etc.

Plan zawodów

Zawody podzielone są na dwie części: eliminacje i finały (dwa, dla każdej klasy osobno).

Eliminacje

Na eliminacje zaplanowane są 4 warianty przejazdów, w których udział biorą wszyscy zawodnicy zgłoszeni do startu. Zależnie od ilości uczestników, okoliczności atmosferycznych, dyscypliny uczestników itp, przewidujemy że powinno udać się przeprowadzić 6-8 różnych kwalifikacji (co oznacza powtórkę niektórych wariantów).

Celem eliminacji jest wytypowanie grupy zawodników kwalifikujących się do finału, oraz odpowiednie rozstawienie zawodników w pary finałowe, zgodnie z dalszym opisem. Wynik eliminacji nie ma wpływu na wynik końcowy finału, każdy zawodnik zakwalifikowany do finału ma takie same szanse na zwycięstwo.

Dla każdego zawodnika w każdej z konkurencji eliminacyjnych wyznaczany jest wynik tej konkurencji. Wynik jest liczbą określającą proporcję czasu uzyskanego przez danego zawodnika do czasu najlepszego zawodnika w danej konkurencji. Dla zwycięzcy konkurencji wynik ma wartość równo 1, dla następnych zawodników ma on coraz wyższą wartość. Ostateczny wynik eliminacji to średnia arytmetyczna z wyników cząstkowych uzyskanych w poszczególnych konkurencjach eliminacyjnych. Ostateczna kolejność zawodników w eliminacjach wynika z ułożenia uzyskanych wyników od najniższego do najwyższego.

Kwalifikacja #1:

Kwalifikacja #2:

Kwalifikacja #3:

Kwalifikacja #4:

Do finału klasy BZ kwalifikuje się 8 uczestników tej klasy z najlepszym wynikiem eliminacji (średniej ze wszystkich konkurencji).

Do finału klasy BO kwalifikuje się 8 uczestników z obu klas łącznie, z najlepszym wynikiem eliminacji.

W przypadku uzyskania przez część uczestników tego samego wyniku eliminacji, dającego zakwalifikowanie się do grupy finałowej większej niż przewidziana liczby uczestników, o kwalifikacji decydować będzie dogrywka.

Dogrywka

Dogrywka rozgrywana jest w wypadku gdy część uczestników zakończy eliminację z takim samym rezultatem, dającym zakwalifikowanie się do grupy finałowej większej liczbie zawodników niż przewidziano w finale. Dogrywka polega na przejechaniu jednej pętli toru po zewnętrznym owalu. Uzyskanie lepszego czasu od konkurenta daje kwalifikację do finału.

Finał

Finał to właściwie dwa finały, jeden w klasie BZ i drugi BO.

8 zawodników klasy BZ najpierw walczy o puchar w swojej klasie.

Następnie 8 zawodników z obu klas łącznie walczy o puchar dla bezwzględnie najszybszego.

Finał polega na rozegraniu systemem pucharowym wyścigów pomiędzy parami, które indywidualnie ścigają się na owalu toru na tzw. "dochodzenie" - startując równocześnie z przeciwległych stron toru, i pokonując ilość okrążeń zależną od etapu finału. W 1/4 finału zawodnicy pokonują 3 okrążenia, w półfinale i finale przewidziane są 4 okrążenia. Wyścig trwa do momentu osiągnięcia mety pierwszy z samochodów, lub dojście do rywala na odległość 100 metrów. Zwycięzca w danej parze przechodzi do następnego poziomu rozgrywek finałowych, przegrany odpada z zawodów.

Dobieranie zawodników w pary odbywa się w następujący sposób: pierwszy zawodnik eliminacji startuje z ostatnim zakwalifikowanym, drugi z przedostatnim, itd. według poniższego schematu. W finale wszyscy zawodnicy mają równe szanse, niezależnie od wyniku kwalifikacji. Wyniki kwalifikacji wpływają jedynie na rozstawienie w pary finałowe.

1/8 finału ćwierćfinały półfinały finał
X1: E1-E16 C1: X1-X8 P1: C1-C4 F: P1-P2
X2: E2-E15
X3: E3-E14 C2: X2-X7
X4: E4-E13
X5: E5-E12 C3: X3-X6 P2: C2-C3
X6: E6-E11
X7: E7-E10 C4: X4-X5
X8: E8-E9

Taki system zapewnia największe prawdopodobieństwo spotkania się w ostatnim wyścigu (finale A) dwóch najlepszych zawodników, celem uzyskania możliwie największej atrakcyjności finału. Zwycięzca zdobywa puchar. W celu wyznaczenia zawodników zajmujących miejsca trzecie i czwarte rozgrywany jest dodatkowy wyścig (finał B) pomiędzy przegranymi z półfinałów. Wyścig ten odbywa się przed wyścigiem finału A. Klasyfikacja prowadzona jest dla wszystkich zawodników - dalsze miejsca zajmują zawodnicy którzy dotarli do kolejnych poziomów rozgrywek finałowych, na danym równoległym poziomie o miejscu decyduje wynik z eliminacji.

Regulamin Pucharu Capri 2014

 1. Organizatorzy
  • Organizatorem zawodów jest Stowarzyszenie capri.pl
 2. Uczestnicy zawodów
  • Do udziału w zawodach dopuszcza się wyłącznie następujące samochody marki Ford:
   • Capri (wszystkie wersje i odmiany z nadwoziami produkcji europejskiej),
   • wszystkie europejskie modele Forda poprzedzające pojawienie się Capri (grudzień 1968),
   • europejskie modele Forda wprowadzone do produkcji po premierze Capri (grudzień 1968), ale wycofane z produkcji przed wyprodukowaniem ostatniego europejskiego Capri (a więc: Taunus, Cortina, Consul/Granada, Escort Mk I/II, Fiesta Mk I).
   • amerykańskie modele Forda wyprodukowane do roku 1978 (do Mustanga II).
  • Klasyfikacja prowadzona jest w dwóch klasach:
   • BZ (bez zmian) - samochody w duchu epoki, z zachowaniem specyfikacji fabrycznej, z dopuszczalnymi modyfikacjami w postaci rozwiązań technicznych zgodnych ze stanem techniki z lat produkcji danego samochodu,
   • BO (bez ograniczeń) - otwartej, gdzie dopuszczalny jest szerszy zakres modyfikacji.
   Wszyscy uczestnicy klasy BZ jednocześnie uczestnikami klasy BO. Odwrotnie to nie działa.
   O ostatecznej klasyfikacji uczestnika w danej klasie decyduje organizator, na podstawie oceny spełnienia wymogów opisanych poniżej.
  • Warunki dopuszczenia do klasy BZ są następujące: samochód musi mieć wygląd i konstrukcję zgodną ze specyfikacją fabryczną, z dopuszczeniem modyfikacji polegających na zastosowaniu elementów dostępnych jako opcja fabryczna lub dostępna na rynku w latach produkcji danego modelu (tzw. after-market).
   W szzczególności wymagane są:
   • Fabryczna konstrukcja zawieszenia i układu kierowniczego, bez zmian polegających na użyciu elementów innych niż stosowane w danym modelu (np. elektryczne wspomaganie układu kierowniczego).
   • Fabryczna konstrukcja układu hamulcowego, bez zmian polegających na użyciu elementów o innej konstrukcji (np. zamiana hamulców bębnowych na tarczowe, zmiana typu wspomagania układu hamulcowego). Dopuszczalna jest zmiana hamulców w ramach tego samego modelu, czyli np. zastosowanie tarcz wentylowanych w modelu fabrycznie wyposażonym w tarcze niewentylowane, czy też zmiana rozmiaru tarcz/bębnów w ramach części stosowanych w tym samym modelu.
   • Silnik właściwego typu i pojemności, który był stosowany w danym modelu i generacji tego modelu.
    Przypadki wykluczone:
    • silnik niestosowany w danym modelu w ogóle (np. 2.9 V6 EFI),
    • silnik niestosowany w danej generacji modelu (np. 2.8i V6 MFI w Capri I),
    • zmiany w układzie zasilania/dolotu/wydechu silnika (zmiana układu wtrysk - gaźnik, nieepokowe turbo, NOS, wydech o zmienionej konfiguracji).
    Dopuszczalne są:
    • kolektor / gaźniki występujące w danym modelu lub pasujące bez modyfikacji,
    • kolektor / gaźniki występujące jako opcja after-market w danym czasie, jak np. podwójne gaźniki do OHC, potrójne gaźniki do V6,
    • kolektor wydechowy tzw. baran,
    • zmiana filtru powietrza i obudowy na inne, dostępne typowo na rynku jako opcja dla danego modelu.
   • Fabryczna konstrukcja układu przeniesienia napędu, bez zmian polegających na zastosowaniu elementów innych niż stosowane w danym modelu (w szczególności skrzynia biegów i tylny most).
   • Felgi w typie i rozmiarze stosowanym fabrycznie, lub felgi dostępne na rynku w latach produkcji samochodu (Minilite, Wolfrace, itd, o ile jest to typ fabrycznie odpowiedni dla danego modelu bez potrzeby zastosowania dodatkowych dystansów / modyfikacji piast).
   • Nadwozie w oryginalnym wyglądzie, bez modyfikacji i bez istotnych zmian schematu malowania (np. płomienie) i typu lakieru (np. smoła naniesiona wałkiem).
    Dopuszczalne są:
    • spojlery/poszerzenia dedykowane dla danego modelu, zamontowane zgodnie zgodnie z przeznaczeniem i z zachowaniem dostatecznej estetyki,
    • dowolna antena radiowa,
    • nieoryginalny szyberdach (to jest zmiana nad którą można ubolewać, ale jest zwykle nieodwracalna w ramach sensownych środków, wbrew dobrej woli właściciela),
    • zmiana koloru.
   • Wnętrze nie odbiegające istotnie od fabrycznego wyglądu i kompletacji właściwej dla danego modelu. Dopuszczalna jest np. zmiana kierownicy i dźwigni zmiany biegów, odnowienie tapicerki z zachowaniem ogólnego wyglądu zgodnego z oryginałem, ale niedopuszczalne są istotne braki wyposażenia, niedyskretnie zamontowane nowoczesne audio, tapicerka radykalnie odbiegająca od fabrycznego stylu / koloru.
   • Wszelkie inne modyfikacje wymagają indywidualnego rozpatrzenia.
  • Warunki dopuszczenia do klasy otwartej:
   • dowolny silnik,
   • dowolne modyfikacje, które nie powodują dyskwalifikacji na typowym okresowym przeglądzie technicznym,
   • inne, uzgodnione wcześniej indywidualnie z organizatorem zawodów.
  • Samochód zgłoszony do zawodów może startować tylko z jednym numerem startowym.
  • Samochodem zgłoszonym do zawodów może kierować wyłącznie właściciel samochodu, lub jego główny użytkownik. W tym drugim wypadku, zgłoszenia są rozpatrywane indywidualnie, po przedstawieniu przekonującego wyjaśnienia.
  • Warunkiem dopuszczenia kierowcy i samochodu do zawodów jest:
   • ważny przegląd techniczny,
   • ważne ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej,
   • ważne prawo jazdy,
   • posiadanie gaśnicy samochodowej,
   • posiadanie przez kierowcę kasku.
 3. Zgłoszenia i wpisowe
  • Uczestnicwo w zawodach wymaga wcześniejszego zgłoszenia do 13.08.2014.
  • Wpisowe podlega zwrotowi wyłącznie w przypadkach zawinionych przez organizatorów.
  • Zasady przyjmowania zgłoszeń:
   • limit ilości uczestników zawodów: 70
   • pierwszeństwo w udziale w zawodach mają członkowie Stowarzyszenia capri.pl, którzy zgłosili swój udział,
   • w następnej kolejności lista startujących uzupełniana jest pozostałymi zgłoszeniami,
   • jeżeli ilość zgłoszeń przekroczy limit uczestników zawodów, decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. Przebieg zawodów
  • Zawody odbywają się 16.08.2014 na torze Automobilklubu Kieleckiego w Miedzianej Górze (tor "Kielce").
  • Zawody rozpoczynają się o godzinie 9:00.
  • Zawodnik ma obowiązek posiadać przy sobie wszystkie niezbędne dokumenty opisane w warunkach dopuszczenia do startu.
  • Zawody podzielone są na dwie części: eliminacje i finał osobny dla każdej z klas. W eliminacjach biorą udział wszyscy zgłoszeni uczestnicy, do finałów kwalifikuje się po 8 uczestników z najlepszym wynikiem uzyskanym w eliminacjach w danych klasach.
  • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do modyfikacji konkurencji zależnie od ilości uczestników, przebiegu zawodów, warunków atmosferycznych i innych nieprzewidzianych okoliczności.
 5. Przepisy ogólne i bezpieczeństwo
  • Uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania prawa oraz zasad współżycia społecznego.
  • Uczestnicy zawodów zobowiązani są do wykonywania poleceń organizatorów, prowadzącego zawody oraz przedstawicieli Automobilklubu Kieleckiego. W szczególności dotyczy to instrukcji postępowania przy podjeździe do startu oraz przy parkowaniu samochodu po zakończeniu jazdy.
  • Kierowca zostanie dopuszczony do startu wyłącznie w założonym kasku i w zapiętych pasach bezpieczeństwa oraz z widocznym numerem startowym na samochodzie.
  • Kierowca zobowiązany jest do niezwłocznego bezpiecznego zatrzymania pojazdu w reakcji na sygnał flagą otrzymany od obsługi zawodów.
  • Zabrania się jazdy pod prąd w parku maszyn i na wjeździe na tor, pod rygorem wykluczenia z zawodów. W wyjątkowych przypadkach jazda pod prąd dopuszczalna jest wyłącznie przy współpracy obsługi zawodów.
  • W przypadku awarii lub unieruchomienia pojazdu można go opuścić wyłącznie gdy na torze nie ma innego pojazdu w ruchu lub w przypadku zagrożenia pożarem. W samochodzie należy włączyć światła awaryjne i w miarę możliwości zjechać poza obszar drogi.
  • Zabrania się zatrzymywania sprawnego samochodu bezpośrednio na torze.
 6. Kary regulaminowe
  • Błędy w trakcie konkurencji:
   • potrącenie lub przesunięcie pachołka - 5 sekund kary
   • falstart - 5 sekund kary
   • pomylenie trasy przejazdu na niekorzyść zawodnika: brak kary
   • pomylenie trasy przejazdu na korzyść zawodnika: 150% czasu zwycięzcy danej konkurencji lub czas najwolniejszego przejazdu w danej konkurencji plus 5 sekund, jeśli ten czas jest większy niż 150% czasu zwycięzcy
   • pominięcie startu w konkurencji - brak klasyfikacji
  • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikacji i wykluczenia z zawodów uczestników w następujących przypadkach:
   • niestosowania się do poleceń organizatorów, prowadzącego zawody lub przedstawicieli Automobilklubu Kieleckiego,
   • przejazdu bez kasku lub zapiętych pasów bezpieczeństwa,
   • niebezpiecznych manewrów w parku maszyn i na dojazdach do toru,
   • niesportowego i niekulturalnego zachowania się,
   • nieusprawiedliwionego spóźnienia się na start do poszczególnych konkurencji.
 7. Odpowiedzialność
  • Uczestnik zawodów bierze w nich udział na własną odpowiedzialność i zrzeka się bazwarunkowo wszelkich roszczeń cywilno-prawnych w stosunku do organizatorów w związku z uszczerbkami majątkowymi i niemajątkowymi mogącymi powstać w trakcie i w związku z trwaniem zawodów i treningu przed zawodami.

Zgłoszenia i wpisowe

Zgłoszenia przyjmowane są do 13.08.2014.

Przed zgłoszeniem proszę się upewnić że posiadany samochód spełnia warunki regulaminowe. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt: puchar@capri.pl.

UWAGA: warunki podziału na klasy są prawdopodobnie brzmiące dość rygorystycznie, ale należy je potraktować jako wykładnię pewnej idei, a nie czarno-białe reguły. Wszelkie odstępstwa podlegają indywidualnej ocenie i prosimy nie wahać się podejmować uzgodnień w w przypadku modyfikacji technicznych samochodu mogących stwarzać wątpliwości (np. nieomówione modyfikacje w klasie oryginał, silnik produkcji innej niż Ford w klasie otwartej, itp).

Wątpliwości rozwiewamy za pomocą email'a: puchar@capri.pl.

Zgłoszenie do zawodów wymaga:

Jeżeli uczestnik ma ochotę na rezerwację konkretnego numeru startowego, proszę przesyłać zgłoszenia na adres puchar@capri.pl. Pierwszeństwo do rezerwacji numerów mają uczestnicy Pucharu z zeszłych lat, którzy mieli już dany numer startowy.

Lista zgłoszonych uczestników

nr zgł. kto samochód klasa
1 Grzesiek_Rudy Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Granada Mk IIb 4.0 V8 1UZ-FE 1980 "Grand Gitara :)" BO
2 Szramek Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl inny BO
3 Czorny Członek Stowarzyszenia capri.pl inny BO
4 Jarzab Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Capri Mk III 2000 RS 1985 "Kapeć" BO
5 Piotrek Ł....vel Kankkunen Dokładna lokalizacja na mapie Ford Capri Mk III 2.8 V6 Koeln S 1981 BO
6 Al_Coholik Ford Taunus TC III 2.0 V6 Koeln GL 1979 BZ
7 Kornik Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Capri Mk II 2.3 V6 Koeln GHIA 1974 BZ
8 Miszek Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Capri Mk III 2.9EFI V6 Koeln 1980 "Cheryl" BO
9 bredok Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Capri Mk II 2.0 R4 Pinto 1975 "RALLY LUCY" BO
10 Shadow Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Capri Mk III 2.0 R4 Pinto Super GT 1984 "prawie3szóstki" BZ
11 mateush (proko) 3M Dokładna lokalizacja na mapie inny BO
12 Trefl Dokładna lokalizacja na mapie Ford Capri Mk Ib 1.3 R4 Pinto L 1972 "Ace of Club" BZ
13 dred Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Granada Mk IIb 2.0 R4 Pinto L 1984 "LALKA" BZ
14 Świr_BDG Ford Capri Mk III 2.0 R4 Pinto 1982 BZ
15 bartozłomero Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Escort Mk II 2.0 R4 Pinto 1975 BO
16 wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Granada Mk IIb 2.0 R4 Pinto Blank Bida 1984 BZ
17 SzooGun Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Capri Mk III 2.8i V6 Koeln Super Injection 1979 "blueFord" BZ
18 najdos Dokładna lokalizacja na mapie Ford Taunus TC I RS2000 1971 "zemsta Kejpiego" BO
19 rozjechany liil Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Taunus 26M P7b 2.6 V6 Koeln 1970 "Hardy" BZ
20 JohnKa Dokładna lokalizacja na mapie Ford Escort Mk II 1.1 Kent GL 1975 "Ferdek" BZ
21 ObI Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Cortina Mk IIIa 2.0 R4 Pinto XL 1971 "Cortanina" BZ
22 fourM 3M Dokładna lokalizacja na mapie Ford Granada Mk IIb 1.9 JTD INJECTION 1984 BO
23 bimber Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Taunus TC III 2.0 V6 Koeln Ghia 1981 BZ
24 Marcin P. Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Capri Mk III 2.0 R4 Pinto GT 1983 BZ
25 Ludwik 3M Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Granada Mk IIb 3.0 turbo Ghia 1984 BO
26 aga Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Capri Mk III 2.9EFI V6 Koeln 1978 BO
27 Kongres Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Capri Mk III 2,9 24V 2,8 i 1981 "Green Evil" BO
28 PatrykT5 Ford Taunus TC III B5234T Gt 1980 "Taunus" BO
29 winio_54 Ford Granada Mk IIa 2.9EFI V6 Koeln 1979 "Granada" BO
30 kicok Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Capri Mk III 2.0 R4 Pinto GT 1983 BZ
31 valhallen Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Capri Mk III 2.3 V6 Koeln S 1984 BZ
32 Saymon Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Taunus TC III 2.0 R4 Pinto 1981 "Tauni " BZ
33 Kosmos Ford Taunus TC II B230FT 1979 BO
34 MikeB4 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl inny BO
35 krzys escort mk2 Ford Escort Mk II 2.0 T 1978 BO
36 dempsey Ford Capri Mk III 4.4V8 ? 1981 "caprik" BO
37 biskup9 Ford Capri Mk III 2.9EFI V6 Koeln rasta 1979 "Caprik" BO
38 mishq (Mateusz G.) Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Granada Mk IIa 2.3 V6 Koeln L 1979 "Złota Krowa Symbol Zepsucia" BZ
39 Rzeźnik Dokładna lokalizacja na mapie Ford Capri Mk III 2.0 R4 Pinto 1978 BZ
40 Jachym Ford Taunus TC III 1.6 R4 Pinto L 4-d 1980 BZ
41 SmalGuy Ford Capri Mk III 2.0 R4 Pinto 1983 BZ
42 Morales Ford Capri Mk II 2.3 V6 Koeln Ghia 1973 BZ
43 Kżyho Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Consul Mk III 2.8 V6 Koeln L Coupe 1973 "Consuella" BZ
44 Piosiu. Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Escort Mk I 2.0 R4 Pinto 1973 "TOFF" BO
45 Marek-p Ford Granada Mk Ib 2.9 24v 1975 BO
46 Hubert_M Dokładna lokalizacja na mapie Ford Granada Mk Ia 2.9 COSWORTH coupe 1972 BO
47 Piotr Siemiątkowski (Irpac) Dokładna lokalizacja na mapie Ford Capri Mk Ia 3.0 V6 Essex GT 1971 "Essex" BZ
48 KAMEL Dokładna lokalizacja na mapie Ford Capri Mk III 1.6 R4 Pinto GT 1977 BO
49 DZIOBEK Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Capri Mk III V6 24V 1979 "siwek" BO
50 Sadoś Ford Taunus TC III 2.8EFI V6 Koeln 1979 BO
51 Piter M Dokładna lokalizacja na mapie Ford Taunus TC I 1.6 R4 Pinto xl 1973 BO
52 mario1 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Granada Mk IIb 2.9 COSWORTH Ghia 1979 BO
53 granadziarz_3M Dokładna lokalizacja na mapie inny BO
54 Mała Mi Członek Stowarzyszenia capri.pl inny BZ
55 MetfaN Ford Capri Mk III 2.3 16V 1978 BO
56 Młody_wFe Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Capri Mk III 2.0 R4 Pinto 1983 BZ
57 sadek Ford Taunus TC II 3.5 V8 1979 BO

Nagrody

Fundator nagród:

Koszulki pucharowe

Na okoliczność Pucharu będą dostępne koszulki. Dystrybucja koszulek wyłącznie na miejscu. Zamówienia na koszulki można składać za pomocą koszulkomatu do 27 lipca.

Zakwaterowanie

Pole namiotowe

Pole namiotowe praktycznie graniczy z torem, i na tym polu urządzamy wręczenie pucharu i ognisko po zakończeniu zawodów. Na polu namiotowym, jak to na polu namiotowym, można postawić namiot, spać w samochodzie, obok samochodu, są również domki campingowe.

Motel Tor "Kielce"

W budynku przy torze jest motel, w którym można wynająć pokoje.

Komentarze

Szramek "inny"? Toyota się łapie w tym roku? ;)

bartozłomero Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2014-07-08 16:18:24]


jak mozna troche inny to Ford M3 sie łapie?

Classmobile [2014-07-09 15:09:22]


"Inny" to ma też być zgodny z regulaminem, tylko że na razie nie wszystkie dopuszczone regulaminem samochody są prezentowalne na stronie, a zgłaszając się trzeba wybrać samochód z listy swoich samochodów. Więc chwilowo - furtka "inne".
Co w szczególności nie oznacza również, że można jechać nie swoim samochodem, patrz regulamin.

Michał Konieczny Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2014-07-09 16:10:29]


Halo Halo a gdzie inne Granady ? z kim Ja będę konkurował ? :)

Grzesiek_Rudy Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2014-07-10 11:03:35]


Ze mną! :D
Ty masz skilla ja mam V8...walka będzie równa :P

sołtys Dokładna lokalizacja na mapie [2014-07-10 11:23:03]


ja musze kupic dopiero jakies padło, więc jeszcze loteriada.

Classmobile [2014-07-10 12:32:53]


Jest taka Granada za 15k :D

sołtys Dokładna lokalizacja na mapie [2014-07-10 12:57:43]


Zawsze możesz odkupić Tranzola, bo się chyba jeszcze nie sprzedał.

DrStein [2014-07-11 00:11:09]


chce cos do zniszczenia, jakies półdarmowe upadle 2.9 opakowane w zgnite tc3 mnie podnieca jak niewiemco, i co rok aby bylo cos innego bo wtedy jak jest to samo to obcina emocje o 40% a to juz wtedy chuj, nie zabawa.

Classmobile [2014-07-11 19:42:12]


nie no class - powinieneś iść jedyną słuszną ścieżką.
Ja w tym roku widziałbym cię w Fieście 1,6 D co byś znowu mógł pościgać się z Z.

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2014-07-11 19:44:39]


Ściganie się z Z to też chuj nie zabawa :)

mishq (Mateusz G.) Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2014-07-12 00:18:15]


Tym bardziej, że w myśl regulaminu po wsadzeniu MTka winien startować w BO :D

#szaman Członek Stowarzyszenia capri.pl [2014-07-12 11:18:19]


hah

Classmobile [2014-07-12 11:19:54]


kolega w pierwszym komentarzu zapytał czy- toyota się łapie? ponawiam to pytanie, czy moge sie zapisać jako inny i startować toyotą? :)

Piter M Dokładna lokalizacja na mapie [2014-07-13 10:19:52]


patrz punkt 2 regulaminu

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2014-07-13 11:12:44]


Eeeeej.... 3 Granady? SERIOOOO?

sołtys Dokładna lokalizacja na mapie [2014-07-22 12:47:01]


lepiej dla Ciebie ;) będziesz na "podium" 3 miejsce Twoje :)

Grzesiek_Rudy Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2014-07-22 13:04:14]


juhu

sołtys Dokładna lokalizacja na mapie [2014-07-22 13:18:40]


Jeszcze się zastanawiam... ;P

zapek??? !G.O.P! Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2014-07-22 17:45:57]


Chętnie bym wystartował , ale Chuder o wiele później niż obiecał zabrał się za moje auto chociaż u niego stało prawie 2 miechy , ale ze względu na nowy termin 16.07 ma szansę rehabilitacji. Krzysiek działaj!!!

Kongres Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2014-07-22 21:57:53]


Oj Kongres, to już chyba po tym nowym terminie.albo zle odczytałem date.

alwax Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2014-07-22 23:46:32]


U Kongresa z PC jest podobnie jak z mundialem w korei, termin przekoszony ale za to na podium ;D

zapek??? !G.O.P! Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2014-07-22 23:55:24]


Chyba dlatego wszyscy go kochają.

alwax Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2014-07-23 00:11:53]


W tym roku będą chętni na pamiętke z toru ??
http://rallyvideo.prv.pl/

Może wypadałoby zaprosić chłopaków. Tylko jak dobrze pamiętam musi być kilkanaście osób pewnych zamawiających filmik.

Grzesiek_Rudy Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2014-07-26 12:53:58]


fuck mnie prawdopodobnie nie będzie na Pucharze no ale jeszcze powalcze żeby być jednak

mishq (Mateusz G.) Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2014-07-26 13:27:27]


ja w razie czego chętny na filmik

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2014-07-26 16:20:55]


Oczywiście, że zaprosić ! Ja tez chce filmik z przejazdów ...

MikeB4 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2014-07-26 17:46:50]


A to ja też się skuszę :D

#szaman Członek Stowarzyszenia capri.pl [2014-07-26 17:53:48]


potwierdzam chęć bycia kamerowanym, z wszystkich stron :P

romet Dokładna lokalizacja na mapie [2014-07-26 20:31:27]


chcę:)

bon [2014-07-26 21:58:36]


Wysłane zapytanie czy mają możliwość 16 sierpnia nas odwiedzic.

Grzesiek_Rudy Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2014-07-26 22:12:55]


ja też się piszę!

sołtys Dokładna lokalizacja na mapie [2014-07-27 10:45:41]


dla mnie też filmik by byl

mateush (proko) 3M Dokładna lokalizacja na mapie [2014-07-27 21:29:28]


zapraszaj.

alwax Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2014-07-28 01:26:17]


ej a tego syfona da sie przymknac oko?: http://allegro.pl/ford-fiesta-1-3-mkii-i4458343038.html

Classmobile [2014-07-29 09:50:12]


jak zamontujesz w nim turbo ;)

Grzesiek_Rudy Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2014-07-29 09:51:06]


bo jak tak to sobie kupie i strzezcie sie

Classmobile [2014-07-29 09:51:34]


wiem ze to nagiecie zasad nienaginalnych ale on tak prosi kup mnie i spal laka na nowych zimowkach

Classmobile [2014-07-29 09:52:32]


potrzebni sa eksperci od regulaminu i akresytacji

Classmobile [2014-07-29 09:53:12]


"d"

Classmobile [2014-07-29 09:53:28]


albo ta , niby 300 wiecej ale za to diesel i prawie kombi moge kupic b albo d

Classmobile [2014-07-29 09:56:10]


http://otomoto.pl/ford-fiesta-1-6-diesel-w-ciaglej-eksploatacji-C33568959.html

Classmobile [2014-07-29 09:56:20]


w wresji D warto zwrocic uwage na zdjeciach na bogaty bieznik opon radialnych !

Classmobile [2014-07-29 09:57:19]


"wizualnie pomalowana przeciętnie jakiś czas temu "

touché

Konar [2014-07-29 09:58:31]


i ma kontakt z domu zamontowany na desce do zmiany programu doladowania

Classmobile [2014-07-29 09:58:39]


jak mi pozwolicie tym wystartoiwac to ide na pociag i kupuje to niebieskie gówno

Classmobile [2014-07-29 09:59:30]


kurde zle to zachodniopomorskie i pan zeznaje, ze o ile dojedzie byc mnoze do domu to wlasnie konczy sie oc, pokomplikowane historie

Classmobile [2014-07-29 10:00:58]


ta za 900 jest obiecujaca przez telefon.......

Classmobile [2014-07-29 10:13:09]


Na filmik również chętny, zawsze jakiś smaczek jak ktoś filmuje w akcji :)

Mati_Poznan Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2014-07-29 10:34:45]


Warunek RallyVideo - 20 filmików po 40 zł/szt.

Grzesiek_Rudy Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2014-07-29 12:06:48]


1. Rudy
2. Wąski
3. MikeB4
4. Szaman
5. Romet
6. Bon
7. Sołtys
8. Proko
9. .. ?

Grzesiek_Rudy Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2014-07-29 12:09:19]


Napewno chętnych będzie wiecej tylko są na urlopach :D

Class ta Fiesta II chyba sie nie łapie ... a jedyna Mk1 co jest na sprzedaż 6800 :D

MikeB4 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2014-07-29 13:56:42]


Mk2 sie nie łapie za nowy

Do rally video ja jestem chetny

CHUDER Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2014-07-29 14:36:05]


to moze podniesmy w razie "W" kwote do 50zl/załoga, w przypadku za malej ilości chętnych(w co wątpie ),tak żeby chłopaki przyjechali na bank i zeby uzbieralo sie te 800 zł.Te filmiki to super pamiątka i możliwość podejrzenia jak się kaleczy jazde itd :P

romet Dokładna lokalizacja na mapie [2014-07-29 18:57:35]


fiesta 1 tez jest tak samo bez sensu jak 2 wiec wolalem zapytac.

Classmobile [2014-07-29 19:18:19]


jest tak samo bezsensu jak Granada Mk3 i nikt nie płacze :D

MikeB4 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2014-07-29 23:25:22]


A tu niestety Class ma rację - niedopuszczenie Fiesty 1983-89 (nigdy nie będę nazywał jej "Mk 2", bo dla mnie to "Mk IB") jest bez sensu. Spróbuj założyć boczną tylną szybę z "Granady Mk3" do Mk2 - a w Fiestach to się uda. Jeśli już dopuszczamy Fiesty (choć osobiście za bliższe KONCEPCJI i KONSTRUKCJI Cortiny/Taunusa/Granady uważam Sierrę i Scorpio), to właściwą granicą powinien być rok 1989, czyli "koszerne" winny być wszystkie warianty z rozstawem osi 229cm.
Pozdreaux.

KRK 4m Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2014-07-30 01:14:55]


Narazie MK sam powiedział , że warunkowo dopuszcza się jako eksperyment te koszerne Mk1 i zobaczymy co z tego wyjdzie .... a już na wstępie takie coś .... szybe boczną można pewnie też przełożyć między Sierrą Mk1 i Mk2 , czy między Golfem 1 a VW Gol produkowanym w RPA w 2000-n-tym .... ale to o niczym nie świadczy ....

MikeB4 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2014-07-30 01:32:01]


Zamiast tutaj dywagowac, odezwijcie sie do Organizatorow i ponegocjujcie uczestnictwo. Widac wyraznie, ze regulamin Pucharu poluzowano typowo eksperymentalnie, aby zobaczyc, czy w ogole beda zgloszenia takich niekoszernych przypadkow, jak omawiana Fiesta.

Bartłomiej Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2014-07-30 07:36:19]


Pytalem tylko i wylacznie dlatego, ze kosztuje tysia i jest tym samym syfem co jej przedliftowypoprzednik, który jakoś sie tu wcisnął. I by mi to załatwiło temat startów i lądowań

Classmobile [2014-07-30 08:43:31]


jestem za dopuszczeniem Classa w tym kolejnym pasztecie... i tak lista jest dość kusa... a tak popatrzymy sobie, jak znowu lata z gaśnicą po torze! ;)

bartozłomero Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2014-07-30 08:55:29]


moim skromnym zdaniem tzw mk2 jest tylko głębokim liftem więc powinna być puszczona. ile takich Fiest przyjedzie? jedna, dwie?

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2014-07-30 09:00:40]


I jeszcze raz - żeby nie było niejasności. Absolutnie nie krytykuję decyzji PT Organizatorów dopuszczającej Fiestę 1976-83. Apeluje jeno o dopuszczenie TAKŻE jej wersji poliftingowej z lat 1983-89.
A co do Sierry Mk1 i Mk2 to zgadzam się z B4 w całej rozciągłości - to także jest jedno i to samo auto. Ale kwestię ich dopuszczenia przerabiać będziemy pewnie dopiero za rok lub dwa :)
Pozdreaux.

KRK 4m Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2014-07-30 10:31:34]


1. Rudy
2. Wąski
3. MikeB4
4. Szaman
5. Romet
6. Bon
7. Sołtys
8. Proko
9. CHUDER
10. bredok

bredok Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2014-07-30 12:22:13]


Jesli by sie dalo, to wolalbym kupic fieste niz ta martwa granade, bo nia sie nie da nawet wrocic na kolach z Wawy. Czy szefowie wszystkich szefów moga sie finalnie dookreślić, czy mnie tym śmietnikiem do startu wspólnego dopuszcza, bo jesli tak to namowie pana aby odgruzowal ta 1.3 i sie po nia wybiore.

Classmobile [2014-07-30 16:03:56]


Class - poślij zapytanie tutaj: puchar@capri.pl zamiast na forum, to może szybciej odpowiedź wiążącą dostaniesz :)

gryziu liil (EM) Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2014-07-30 17:19:15]


no wyslalem zapytanie wlasnie, ale to i tak wymaga ogolnej aprobaty, badz nie wiec tu tez sie musi to podobac, bo potem beda na mnie jakies postacie wieszac chuje, ze zakupilem tego potwora i pomieszalem w statystykach.... a to nie dosc ze nie kombi to jeszcze FFFFFUUWD

Classmobile [2014-07-30 17:23:42]


1. Rudy
2. Wąski
3. MikeB4
4. Szaman
5. Romet
6. Bon
7. Sołtys
8. Proko
9. CHUDER
10. bredok
11. kalb

kalb Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2014-07-30 19:01:16]


Class jak Cie dopuszczą w fieście mk2 to jeden typ ma u nas na sprzedaż za 850 zł 1.4 z gazem :D

Maćko Dokładna lokalizacja na mapie [2014-07-30 19:51:12]


dopuścić,dopuścić,dopuścić.......nawet na rowerze.
przecież to dla zabawy,a nie by mieć przewagę.
rodzi się nowa świecka tradycja.


pisałem już że ja też filmik.

alwax Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2014-07-31 01:23:26]


wysłałem zapytanie na samą górę i czekamy.................

Classmobile [2014-07-31 07:06:32]


Filmik? czemu nie :)

micu_ GOP [2014-07-31 10:23:56]


1. Rudy
2. Wąski
3. MikeB4
4. Szaman
5. Romet
6. Bon
7. Sołtys
8. Proko
9. CHUDER
10. bredok
11. kalb
12. alwax
13. micu_GOP
14. Czorny

Czorny Członek Stowarzyszenia capri.pl [2014-07-31 16:07:08]


Chociaż nie będzie co oglądać, tak jak w 2012 już nie dam rady :-/

Czorny Członek Stowarzyszenia capri.pl [2014-07-31 16:08:31]


Może się pojawię ale bez startowania. Ewentualnie mogę coś pomóc przy ogarnianiu

Mizer Dokładna lokalizacja na mapie [2014-07-31 16:23:16]


1. Rudy
2. Wąski
3. MikeB4
4. Szaman
5. Romet
6. Bon
7. Sołtys
8. Proko
9. CHUDER
10. bredok
11. kalb
12. alwax
13. micu_GOP
14. Czorny
15. Maćko

Maćko Dokładna lokalizacja na mapie [2014-07-31 19:15:56]


1. Rudy
2. Wąski
3. MikeB4
4. Szaman
5. Romet
6. Bon
7. Sołtys
8. Proko
9. CHUDER
10. bredok
11. kalb
12. alwax
13. micu_GOP
14. Czorny
15. Maćko
16.Perana

Pe®ana Dokładna lokalizacja na mapie [2014-07-31 21:43:05]


Czorny, skonczyl Ci sie drut w migomacie? do szperungu wystarczy pare smarkow:P

romet Dokładna lokalizacja na mapie [2014-08-01 09:29:14]


Ja chetnie filmik dla potomnych !

aga Członek Stowarzyszenia capri.pl [2014-08-03 22:19:56]


Ja na filmik też się piszę :)

Saymon Członek Stowarzyszenia capri.pl [2014-08-04 06:22:44]


No cos cicho w sprawie wjazdu na impreze fiestoida po FL, a czas mnie sie zaczyna kurczyć....

Classmobile [2014-08-06 09:25:01]


po prostu przyjedź nią - i tak wszyscy będą na tyle "wczorajsi" po integrum na namiotowym, że nie zauważą, co jeździ po torze... :)

bartozłomero Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2014-08-06 12:49:01]


Barto wierzysz w to że KRK 4m nawet z kacem mordercą jest w stanie w najmniejszym stopniu pomylić się w temacie jakiegoś auta?? :)

najdos Dokładna lokalizacja na mapie [2014-08-06 12:57:46]


to jest właśnie moc alkoholu... a właściwie jego ilości! :) Papieża w bestię zmienia - Krk-ema - w niemowlę-tabula-rasa-ę... :)

bartozłomero Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2014-08-06 13:32:00]


Class, wziąłbyś nie robił scen, tylko ogarnął dużo browarów dla chłopaków z warszawy, żeby Ci kupili, ogarnęli i przywieźli na tor tą Granadę, co ostatnio była w ogłoszeniach.
Za dużo miałeś ofert pomocy, żeby się tak po prostu od tego wymigać ;)

DrStein [2014-08-06 21:11:05]


1. Rudy
2. Wąski
3. MikeB4
4. Szaman
5. Romet
6. Bon
7. Sołtys
8. Proko
9. CHUDER
10. bredok
11. kalb
12. alwax
13. micu_GOP
14. Czorny
15. Maćko
16. Perana
17. Aga
18. Saymon
19. Miszek

Miszek Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2014-08-07 09:59:04]


1. Rudy
2. Wąski
3. MikeB4
4. Szaman
5. Romet
6. Bon
7. Sołtys
8. Proko
9. CHUDER
10. bredok
11. kalb
12. alwax
13. micu_GOP
14. Czorny
15. Maćko
16. Perana
17. Aga
18. Saymon
19. Miszek
20. Jarząb

Jarzab Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2014-08-07 12:05:07]


1. Rudy
2. Wąski
3. MikeB4
4. Szaman
5. Romet
6. Bon
7. Sołtys
8. Proko
9. CHUDER
10. bredok
11. kalb
12. alwax
13. micu_GOP
14. Czorny
15. Maćko
16. Perana
17. Aga
18. Saymon
19. Miszek
20. Jarząb
21. Bobik

bobik liil Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2014-08-07 12:50:15]


Ekhm ekhm:
http://olx.pl/oferta/ford-fiesta-mk1-CID5-ID6Hn4t.html

Konar [2014-08-09 16:13:35]


lepiej sie nie dalo ! powiedzmy ze po drodze:P zakup i na tor :)

romet Dokładna lokalizacja na mapie [2014-08-09 19:58:47]


Fajna i z obrotkiem :D

MikeB4 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2014-08-10 12:54:43]


juz cos cisnalem do pana

Classmobile [2014-08-10 13:11:16]


Jakby co mogę to oblukać.

...::$nuffy (Grześ) Członek Stowarzyszenia capri.pl [2014-08-10 21:33:55]


jak wyglada trening...tzn jaki czas na torze przypada na jednego zawodnika.
jako totalny nowicjusz docenie kazda minute ekstra:)

bon [2014-08-11 20:32:57]


w piątek po południu zwykle zaczyna się trening. jedna pętla ustawiona - można pewnie z 1.5-2h pojeździć...

bartozłomero Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2014-08-11 21:33:26]


Czy z Wawy będzie w piątek jechał jakiś konwój?

Miszek Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2014-08-11 23:53:01]


Patrzył ktoś pogodę?

alwax Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2014-08-12 02:27:44]


Piątek leje -- sobota niekoniecznie -- choć jest takie ryzyko -- ale napewno mniej i spokojniej niż w piątek :) Niektóre prognozy sobote dają suchą , niektóre z deszczem

MikeB4 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2014-08-12 02:38:31]


Wyjazd z Pruszkowa ok 12-13 w piątek.

Jeśli będzie padać to dobrze :) będzie weselej i słabsze auta ( czyt. dobry kierowca) mają więcej szans na wynik.Do Prezesów;
Jakie są szanse na wcześniejszy wjazd na tor na trening ? Zaczynamy jak zawsze ok.17 czy z racji tego że jest dzień wolny to można będzie już od 16 kręcić kółka ?

Grzesiek_Rudy Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2014-08-12 07:03:03]


Ilekroć się zapisze to coś idzie nie tak... odtoąd trzeba bedzie robic jak w ubiegłym roku i wpadać z nienacka... :(

Dobrej zabawy !!!

Pe®ana Dokładna lokalizacja na mapie [2014-08-12 07:26:26]


YR.NO zazwyczaj w zimie sie nie mylą z pogodą

romet Dokładna lokalizacja na mapie [2014-08-12 08:16:03]


czyli masz takie same prognozy jak ja znalazłem - w miare pogodnie ale przelotny deszcz jest możliwy

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2014-08-12 10:34:24]


dobre slicki ale koce do grzania :P

romet Dokładna lokalizacja na mapie [2014-08-12 10:47:13]


rudy- z tego co wiem to za wcześnie nie ma co wpadac bo w piątek łople będą śmigać po torze bo mają niby zarezerwowany cały dzień- takie info wpadło mi w uszy od posiadacza łopla

Piter M Dokładna lokalizacja na mapie [2014-08-12 10:55:10]


I ja dostałem takie info od znajomego "łoplarza" :)

Kornik Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2014-08-12 10:58:59]


http://www.forum.subaru.pl/index.php?/topic/73688-15-sierpnia-tor-kielce-kilka-wolnych-miejsc-na-track-day/ i wszystko jasne.

Grzesiek_Rudy Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2014-08-12 10:59:30]


Zgadza się. Do 17 w piątek tor jest zajęty, ale czas do 17 można wykorzystać na zapisy. Będzie więcej czasu na spanie w sobotę.

orzeł Członek Stowarzyszenia capri.pl [2014-08-12 11:02:18]


od ilu lat można zabrać człowieka na pokład?
czy 13 latek może jako pasażer?

Hasta [2014-08-14 14:48:27]


W kasku ? czemu nie.

Grzesiek_Rudy Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2014-08-14 14:55:34]


jak przed kilkoma imprezami patrzyłem na te stronę to pogoda była taka jak przepowiadali.
jeżeli tak będzie w sobotę to będzie ciekawie...
http://pogoda.interia.pl/prognoza-szczegolowa-kielce,cId,13378

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2014-08-14 19:27:19]


Powtórka z 2011 roku..

PiotrekGran Dokładna lokalizacja na mapie [2014-08-14 20:16:28]


Mi się podoba .., http://www.meteo.pl/um/php/meteorogram_map_um.php?ntype=0u&fdate=2014081500&row=444&col=248&lang=pl

Grzesiek_Rudy Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2014-08-15 10:19:58]


Aktualnie w Kielcach ani jednej chmurki i bardzo słonecznie:)

Kropla Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2014-08-15 11:57:45]


niewiadomo jak jutro będzie - może być loteria... raz popada, a potem będzie przesychało... wszystko zależy od tego co dadzą chmury, które obecnie są nad Niemcami/Austrią/Czechami...

http://sat24.com

bartozłomero Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2014-08-15 12:32:43]


czy jest szansa ze ktos zabrałby jeden kask więcej?
spapralem sprawe i zapomnialem ze dzis nie kupię:(

Hasta [2014-08-15 14:56:22]


Poproszę streaming na żywo... z odległości 540km słabo się kibicuje :(.
Czarny specjal za udane zawody :)

Trójkąt Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2014-08-16 19:55:00]


Brawo Bredok, brawo Trefl, brawo Rudy!!!!

ٶٹڢڶ Ptasiek 3M ڄژښڭ Dokładna lokalizacja na mapie [2014-08-16 20:25:45]