logowanie | rejestracja
capri.pl » klub » spotkania, zloty, imprezy » Puchar Capri 2015 - zapowiedź

Puchar Capri 2015 - zapowiedź

- kiedy i gdzie
- plan zawodów
- regulamin
- zgłoszenie do zawodów
- opłata wpisowego
- lista zgłoszonych uczestników
- koszulki
- zakwaterowanie

Puchar Capri - 13 edycja

Uczestnicy dzielą się na dwie klasy:

Samochody z klasy BZ walczą w swoim gronie o puchar przeznaczony dla tej klasy. Ponieważ każdy samochód kwalifikujący się do tej klasy spełnia jednocześnie wymogi udziału w klasie BO, to wszystkie samochody z obu klas walczą wspólnie o puchar dla bezwzględnie najszybszego duetu - kierowca i samochód. Teoretycznie więc jeden uczestnik imprezy może zgarnąć obydwa puchary!

Kiedy i gdzie ?

Puchar Capri 2015 odbędzie się 29 sierpnia 2015 na torze "Kielce" w Miedzianej Górze.

Cała impreza ma charakter weekendowy - do przyjazdu zachęcamy już w piątek w godzinach późnopopołudniowych, wtedy odbędzie się trening na torze (ok. godziny 18..19). Dalsza część piątku - zajęcia integracyjne na pobliskim campingu.

Właściwe zawody rozpoczynają się w sobotę o godzinie 9:00. Czas trwania imprezy - do wieczora. Po zakończeniu zawodów przenosimy się na pobliski camping, gdzie odbywamy obchody z okazji zakończenia zawodów - ognisko, piwo, kiełbasa, etc.

Plan zawodów

Zawody podzielone są na dwie części: eliminacje i finały (dwa, dla każdej klasy osobno).

Eliminacje

Na eliminacje zaplanowane są 4 warianty przejazdów, w których udział biorą wszyscy zawodnicy zgłoszeni do startu. Zależnie od ilości uczestników, okoliczności atmosferycznych, dyscypliny uczestników itp, przewidujemy że powinno udać się przeprowadzić 6-8 różnych kwalifikacji (co oznacza powtórkę niektórych wariantów).

Celem eliminacji jest wytypowanie grupy zawodników kwalifikujących się do finału, oraz odpowiednie rozstawienie zawodników w pary finałowe, zgodnie z dalszym opisem. Wynik eliminacji nie ma wpływu na wynik końcowy finału, każdy zawodnik zakwalifikowany do finału ma takie same szanse na zwycięstwo.

Dla każdego zawodnika w każdej z konkurencji eliminacyjnych wyznaczany jest wynik tej konkurencji. Wynik jest liczbą określającą proporcję czasu uzyskanego przez danego zawodnika do czasu najlepszego zawodnika w danej konkurencji. Dla zwycięzcy konkurencji wynik ma wartość równo 1, dla następnych zawodników ma on coraz wyższą wartość. Ostateczny wynik eliminacji to średnia arytmetyczna z wyników cząstkowych uzyskanych w poszczególnych konkurencjach eliminacyjnych. Ostateczna kolejność zawodników w eliminacjach wynika z ułożenia uzyskanych wyników od najniższego do najwyższego.

UWAGA: na torze była jakaś przebudowa, ale jeszcze nie widzieliśmy co i jak się zmieniło - może to wpłynąć ewentualnie na kształt konkurencji. Możliwe jest że będą jakieś zmiany w stosunku do poniższych rysunków.

Kwalifikacja #1:

Kwalifikacja #2:

Kwalifikacja #3:

Kwalifikacja #4:

Do finału klasy BZ kwalifikuje się 8 uczestników tej klasy z najlepszym wynikiem eliminacji (średniej ze wszystkich konkurencji).

Do finału klasy BO kwalifikuje się 8 uczestników z obu klas łącznie, z najlepszym wynikiem eliminacji.

W przypadku uzyskania przez część uczestników tego samego wyniku eliminacji, dającego zakwalifikowanie się do grupy finałowej większej niż przewidziana liczby uczestników, o kwalifikacji decydować będzie dogrywka.

Dogrywka

Dogrywka rozgrywana jest w wypadku gdy część uczestników zakończy eliminację z takim samym rezultatem, dającym zakwalifikowanie się do grupy finałowej większej liczbie zawodników niż przewidziano w finale. Dogrywka polega na przejechaniu jednej pętli toru po zewnętrznym owalu. Uzyskanie lepszego czasu od konkurenta daje kwalifikację do finału.

Finał

Finał to właściwie dwa finały, jeden w klasie BZ i drugi BO.

8 zawodników klasy BZ najpierw walczy o puchar w swojej klasie.

Następnie 8 zawodników z obu klas łącznie walczy o puchar dla bezwzględnie najszybszego.

Finał polega na rozegraniu systemem pucharowym wyścigów pomiędzy parami, które indywidualnie ścigają się na owalu toru na tzw. "dochodzenie" - startując równocześnie z przeciwległych stron toru, i pokonując ilość okrążeń zależną od etapu finału. W 1/4 finału zawodnicy pokonują 3 okrążenia, w półfinale i finale przewidziane są 4 okrążenia. Wyścig trwa do momentu osiągnięcia mety pierwszy z samochodów, lub dojście do rywala na odległość 100 metrów. Zwycięzca w danej parze przechodzi do następnego poziomu rozgrywek finałowych, przegrany odpada z zawodów.

Dobieranie zawodników w pary odbywa się w następujący sposób: pierwszy zawodnik eliminacji startuje z ostatnim zakwalifikowanym, drugi z przedostatnim, itd. według poniższego schematu. W finale wszyscy zawodnicy mają równe szanse, niezależnie od wyniku kwalifikacji. Wyniki kwalifikacji wpływają jedynie na rozstawienie w pary finałowe.

ćwierćfinały półfinały finał
C1: X1-X8 P1: C1-C4 F: P1-P2
C2: X2-X7
C3: X3-X6 P2: C2-C3
C4: X4-X5

Taki system zapewnia największe prawdopodobieństwo spotkania się w ostatnim wyścigu (finale A) dwóch najlepszych zawodników, celem uzyskania możliwie największej atrakcyjności finału. Zwycięzca zdobywa puchar. W celu wyznaczenia zawodników zajmujących miejsca trzecie i czwarte rozgrywany jest dodatkowy wyścig (finał B) pomiędzy przegranymi z półfinałów. Wyścig ten odbywa się przed wyścigiem finału A. Klasyfikacja prowadzona jest dla wszystkich zawodników - dalsze miejsca zajmują zawodnicy którzy dotarli do kolejnych poziomów rozgrywek finałowych, na danym równoległym poziomie o miejscu decyduje wynik z eliminacji.

Regulamin Pucharu Capri 2015

 1. Organizatorzy
  • Organizatorem zawodów jest Stowarzyszenie capri.pl
 2. Uczestnicy zawodów
  • Do udziału w zawodach dopuszcza się wyłącznie następujące samochody marki Ford:
   • Capri (wszystkie wersje i odmiany z nadwoziami produkcji europejskiej),
   • wszystkie europejskie modele Forda poprzedzające pojawienie się Capri (grudzień 1968),
   • europejskie modele Forda wprowadzone do produkcji po premierze Capri (grudzień 1968), ale wycofane z produkcji przed wyprodukowaniem ostatniego europejskiego Capri (a więc: Taunus, Cortina, Consul/Granada, Escort Mk I/II, Fiesta Mk I).
   • amerykańskie modele Forda wyprodukowane do roku 1978 (do Mustanga II).
  • Klasyfikacja prowadzona jest w dwóch klasach:
   • BZ (bez zmian) - samochody w duchu epoki, z zachowaniem specyfikacji fabrycznej, z dopuszczalnymi modyfikacjami w postaci rozwiązań technicznych zgodnych ze stanem techniki z lat produkcji danego samochodu,
   • BO (bez ograniczeń) - otwartej, gdzie dopuszczalny jest szerszy zakres modyfikacji.
   Wszyscy uczestnicy klasy BZ jednocześnie uczestnikami klasy BO. Odwrotnie to nie działa.
   O ostatecznej klasyfikacji uczestnika w danej klasie decyduje organizator, na podstawie oceny spełnienia wymogów opisanych poniżej.
  • Warunki dopuszczenia do klasy BZ są następujące: samochód musi mieć wygląd i konstrukcję zgodną ze specyfikacją fabryczną, z dopuszczeniem modyfikacji polegających na zastosowaniu elementów dostępnych jako opcja fabryczna lub dostępna na rynku w latach produkcji danego modelu (tzw. after-market).
   W szzczególności wymagane są:
   • Fabryczna konstrukcja zawieszenia i układu kierowniczego, bez zmian polegających na użyciu elementów innych niż stosowane w danym modelu (np. elektryczne wspomaganie układu kierowniczego).
   • Fabryczna konstrukcja układu hamulcowego, bez zmian polegających na użyciu elementów o innej konstrukcji (np. zamiana hamulców bębnowych na tarczowe, zmiana typu wspomagania układu hamulcowego). Dopuszczalna jest zmiana hamulców w ramach tego samego modelu, czyli np. zastosowanie tarcz wentylowanych w modelu fabrycznie wyposażonym w tarcze niewentylowane, czy też zmiana rozmiaru tarcz/bębnów w ramach części stosowanych w tym samym modelu.
   • Silnik właściwego typu i pojemności, który był stosowany w danym modelu i generacji tego modelu.
    Przypadki wykluczone:
    • silnik niestosowany w danym modelu w ogóle (np. 2.9 V6 EFI),
    • silnik niestosowany w danej generacji modelu (np. 2.8i V6 MFI w Capri I),
    • zmiany w układzie zasilania/dolotu/wydechu silnika (zmiana układu wtrysk - gaźnik, nieepokowe turbo, NOS, wydech o zmienionej konfiguracji).
    Dopuszczalne są:
    • kolektor / gaźniki występujące w danym modelu lub pasujące bez modyfikacji,
    • kolektor / gaźniki występujące jako opcja after-market w danym czasie, jak np. podwójne gaźniki do OHC, potrójne gaźniki do V6,
    • kolektor wydechowy tzw. baran,
    • zmiana filtru powietrza i obudowy na inne, dostępne typowo na rynku jako opcja dla danego modelu.
   • Fabryczna konstrukcja układu przeniesienia napędu, bez zmian polegających na zastosowaniu elementów innych niż stosowane w danym modelu (w szczególności skrzynia biegów i tylny most).
   • Felgi w typie i rozmiarze stosowanym fabrycznie, lub felgi dostępne na rynku w latach produkcji samochodu (Minilite, Wolfrace, itd, o ile jest to typ fabrycznie odpowiedni dla danego modelu bez potrzeby zastosowania dodatkowych dystansów / modyfikacji piast).
   • Nadwozie w oryginalnym wyglądzie, bez modyfikacji i bez istotnych zmian schematu malowania (np. płomienie) i typu lakieru (np. smoła naniesiona wałkiem).
    Dopuszczalne są:
    • spojlery/poszerzenia dedykowane dla danego modelu, zamontowane zgodnie zgodnie z przeznaczeniem i z zachowaniem dostatecznej estetyki,
    • dowolna antena radiowa,
    • nieoryginalny szyberdach (to jest zmiana nad którą można ubolewać, ale jest zwykle nieodwracalna w ramach sensownych środków, wbrew dobrej woli właściciela),
    • zmiana koloru.
   • Wnętrze nie odbiegające istotnie od fabrycznego wyglądu i kompletacji właściwej dla danego modelu. Dopuszczalna jest np. zmiana kierownicy i dźwigni zmiany biegów, odnowienie tapicerki z zachowaniem ogólnego wyglądu zgodnego z oryginałem, ale niedopuszczalne są istotne braki wyposażenia, niedyskretnie zamontowane nowoczesne audio, tapicerka radykalnie odbiegająca od fabrycznego stylu / koloru.
   • Wszelkie inne modyfikacje wymagają indywidualnego rozpatrzenia.
  • Warunki dopuszczenia do klasy otwartej:
   • dowolny silnik,
   • dowolne modyfikacje, które nie powodują dyskwalifikacji na typowym okresowym przeglądzie technicznym,
   • inne, uzgodnione wcześniej indywidualnie z organizatorem zawodów.
  • Samochód zgłoszony do zawodów może startować tylko z jednym numerem startowym.
  • Samochodem zgłoszonym do zawodów może kierować wyłącznie właściciel samochodu, lub jego główny użytkownik. W tym drugim wypadku, zgłoszenia są rozpatrywane indywidualnie, po przedstawieniu przekonującego wyjaśnienia.
  • Warunkiem dopuszczenia kierowcy i samochodu do zawodów jest:
   • ważny przegląd techniczny,
   • ważne ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej,
   • ważne prawo jazdy,
   • posiadanie gaśnicy samochodowej,
   • posiadanie przez kierowcę kasku.
 3. Zgłoszenia i wpisowe
  • Uczestnicwo w zawodach wymaga wcześniejszego zgłoszenia do 26.08.2015.
  • Wpisowe podlega zwrotowi wyłącznie w przypadkach zawinionych przez organizatorów.
  • Zasady przyjmowania zgłoszeń:
   • limit ilości uczestników zawodów: 70
   • pierwszeństwo w udziale w zawodach mają członkowie Stowarzyszenia capri.pl, którzy zgłosili swój udział,
   • w następnej kolejności lista startujących uzupełniana jest pozostałymi zgłoszeniami,
   • jeżeli ilość zgłoszeń przekroczy limit uczestników zawodów, decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. Przebieg zawodów
  • Zawody odbywają się 29.08.2015 na torze Automobilklubu Kieleckiego w Miedzianej Górze (tor "Kielce").
  • Zawody rozpoczynają się o godzinie 9:00.
  • Zawodnik ma obowiązek posiadać przy sobie wszystkie niezbędne dokumenty opisane w warunkach dopuszczenia do startu.
  • Zawody podzielone są na dwie części: eliminacje i finał osobny dla każdej z klas. W eliminacjach biorą udział wszyscy zgłoszeni uczestnicy, do finałów kwalifikuje się po 8 uczestników z najlepszym wynikiem uzyskanym w eliminacjach w danych klasach.
  • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do modyfikacji konkurencji zależnie od ilości uczestników, przebiegu zawodów, warunków atmosferycznych i innych nieprzewidzianych okoliczności.
 5. Przepisy ogólne i bezpieczeństwo
  • Uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania prawa oraz zasad współżycia społecznego.
  • Uczestnicy zawodów zobowiązani są do wykonywania poleceń organizatorów, prowadzącego zawody oraz przedstawicieli Automobilklubu Kieleckiego. W szczególności dotyczy to instrukcji postępowania przy podjeździe do startu oraz przy parkowaniu samochodu po zakończeniu jazdy.
  • Kierowca zostanie dopuszczony do startu wyłącznie w założonym kasku i w zapiętych pasach bezpieczeństwa oraz z widocznym numerem startowym na samochodzie.
  • Kierowca zobowiązany jest do niezwłocznego bezpiecznego zatrzymania pojazdu w reakcji na sygnał flagą otrzymany od obsługi zawodów.
  • Zabrania się jazdy pod prąd w parku maszyn i na wjeździe na tor, pod rygorem wykluczenia z zawodów. W wyjątkowych przypadkach jazda pod prąd dopuszczalna jest wyłącznie przy współpracy obsługi zawodów.
  • W przypadku awarii lub unieruchomienia pojazdu można go opuścić wyłącznie gdy na torze nie ma innego pojazdu w ruchu lub w przypadku zagrożenia pożarem. W samochodzie należy włączyć światła awaryjne i w miarę możliwości zjechać poza obszar drogi.
  • Zabrania się zatrzymywania sprawnego samochodu bezpośrednio na torze.
 6. Kary regulaminowe
  • Błędy w trakcie konkurencji:
   • potrącenie lub przesunięcie pachołka - 5 sekund kary
   • falstart - 5 sekund kary
   • pomylenie trasy przejazdu na niekorzyść zawodnika: brak kary
   • pomylenie trasy przejazdu na korzyść zawodnika: 150% czasu zwycięzcy danej konkurencji lub czas najwolniejszego przejazdu w danej konkurencji plus 5 sekund, jeśli ten czas jest większy niż 150% czasu zwycięzcy
   • pominięcie startu w konkurencji - brak klasyfikacji
  • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikacji i wykluczenia z zawodów uczestników w następujących przypadkach:
   • niestosowania się do poleceń organizatorów, prowadzącego zawody lub przedstawicieli Automobilklubu Kieleckiego,
   • przejazdu bez kasku lub zapiętych pasów bezpieczeństwa,
   • niebezpiecznych manewrów w parku maszyn i na dojazdach do toru,
   • niesportowego i niekulturalnego zachowania się,
   • nieusprawiedliwionego spóźnienia się na start do poszczególnych konkurencji.
 7. Odpowiedzialność
  • Uczestnik zawodów bierze w nich udział na własną odpowiedzialność i zrzeka się bazwarunkowo wszelkich roszczeń cywilno-prawnych w stosunku do organizatorów w związku z uszczerbkami majątkowymi i niemajątkowymi mogącymi powstać w trakcie i w związku z trwaniem zawodów i treningu przed zawodami.

Zgłoszenia i wpisowe

Zgłoszenia przyjmowane są do 26.08.2015.

Przed zgłoszeniem proszę się upewnić że posiadany samochód spełnia warunki regulaminowe. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt: puchar@capri.pl.

UWAGA: warunki podziału na klasy są prawdopodobnie brzmiące dość rygorystycznie, ale należy je potraktować jako wykładnię pewnej idei, a nie czarno-białe reguły. Wszelkie odstępstwa podlegają indywidualnej ocenie i prosimy nie wahać się podejmować uzgodnień w w przypadku modyfikacji technicznych samochodu mogących stwarzać wątpliwości (np. nieomówione modyfikacje w klasie oryginał, silnik produkcji innej niż Ford w klasie otwartej, itp).

Wątpliwości rozwiewamy za pomocą email'a: puchar@capri.pl.

Zgłoszenie do zawodów wymaga:

Jeżeli uczestnik ma ochotę na rezerwację konkretnego numeru startowego, proszę przesyłać zgłoszenia na adres puchar@capri.pl. Pierwszeństwo do rezerwacji numerów mają uczestnicy Pucharu z zeszłych lat, którzy mieli już dany numer startowy.

Lista zgłoszonych uczestników

nr zgł. kto samochód klasa
1 Grzesiek_Rudy Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Granada Mk IIb 4.0 V8 1UZ-FE 1980 "Grand Gitara :)" BO
2 Szramek Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl inny BO
3 Czorny Członek Stowarzyszenia capri.pl inny BO
4 Jarzab Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Capri Mk III 2000 RS 1985 "Kapeć" BO
5 Piotrek Ł....vel Kankkunen Dokładna lokalizacja na mapie Ford Capri Mk III 2.8 V6 Koeln S 1981 BO
6 Al_Coholik Ford Taunus TC III 2.0 V6 Koeln GL 1979 BZ
7 Kornik Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Capri Mk II 2.3 V6 Koeln GHIA 1974 BZ
8 Miszek Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Capri Mk III 2.9EFI V6 Koeln 1980 "Cheryl" BO
9 bredok Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Capri Mk II 2.0 R4 Pinto 1975 "RALLY LUCY" BO
10 Shadow Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Capri Mk III 2.0 R4 Pinto Super GT 1984 "prawie3szóstki" BZ
11 mateush (proko) 3M Dokładna lokalizacja na mapie inny BO
12 Trefl Dokładna lokalizacja na mapie Ford Capri Mk Ib 1.3 R4 Pinto L 1972 "Ace of Club" BZ
13 dred Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Granada Mk IIb 2.0 R4 Pinto L 1984 "LALKA" BZ
14 Świr_BDG Ford Capri Mk III 2.0 R4 Pinto 1982 BZ
15 bartozłomero Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Escort Mk II 2.0 R4 Pinto 1975 BO
16 wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Granada Mk IIb 2.0 R4 Pinto Blank Bida 1984 BZ
17 SzooGun Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Capri Mk III 2.8i V6 Koeln Super Injection 1979 "blueFord" BZ
18 najdos Dokładna lokalizacja na mapie Ford Taunus TC I RS2000 1971 "zemsta Kejpiego" BO
19 rozjechany liil Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Taunus 26M P7b 2.6 V6 Koeln 1970 "Hardy" BZ
20 JohnKa Dokładna lokalizacja na mapie Ford Escort Mk II 1.1 Kent GL 1975 "Ferdek" BZ
21 ObI Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Cortina Mk IIIa 2.0 R4 Pinto XL 1971 "Cortanina" BZ
22 fourM 3M Dokładna lokalizacja na mapie Ford Granada Mk IIb 1.9 JTD INJECTION 1984 BO
23 bimber Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Taunus TC III 2.0 V6 Koeln Ghia 1981 BZ
24 Marcin P. Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Capri Mk III 2.0 R4 Pinto GT 1983 BZ
25 Ludwik 3M Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Granada Mk IIb 3.0 turbo Ghia 1984 BO
26 aga Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Capri Mk III 2.9EFI V6 Koeln 1978 BO
27 Kongres Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Capri Mk III 2,9 24V 2,8 i 1981 "Green Evil" BO
28 PatrykT5 Ford Taunus TC III B5234T Gt 1980 "Taunus" BO
29 winio_54 Ford Granada Mk IIa 2.9EFI V6 Koeln 1979 "Granada" BO
30 kicok Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Capri Mk III 2.0 R4 Pinto GT 1983 BZ
31 valhallen Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Capri Mk III 2.3 V6 Koeln S 1984 BZ
32 Saymon Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Taunus TC III 2.0 R4 Pinto 1981 "Tauni " BZ
33 Kosmos Ford Taunus TC II B230FT 1979 BO
34 MikeB4 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl inny BO
35 krzys escort mk2 Ford Escort Mk II 2.0 T 1978 BO
36 dempsey Ford Capri Mk III 4.4V8 ? 1981 "caprik" BO
37 biskup9 Ford Capri Mk III 2.9EFI V6 Koeln rasta 1979 "Caprik" BO
38 mishq (Mateusz G.) Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Granada Mk IIa 2.3 V6 Koeln L 1979 "Złota Krowa Symbol Zepsucia" BZ
39 Rzeźnik Dokładna lokalizacja na mapie Ford Capri Mk III 2.0 R4 Pinto 1978 BZ
40 Jachym Ford Taunus TC III 1.6 R4 Pinto L 4-d 1980 BZ
41 SmalGuy Ford Capri Mk III 2.0 R4 Pinto 1983 BZ
42 Morales Ford Capri Mk II 2.3 V6 Koeln Ghia 1973 BZ
43 Kżyho Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Consul Mk III 2.8 V6 Koeln L Coupe 1973 "Consuella" BZ
44 Piosiu. Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Escort Mk I 2.0 R4 Pinto 1973 "TOFF" BO
45 Marek-p Ford Granada Mk Ib 2.9 24v 1975 BO
46 Hubert_M Dokładna lokalizacja na mapie Ford Granada Mk Ia 2.9 COSWORTH coupe 1972 BO
47 Piotr Siemiątkowski (Irpac) Dokładna lokalizacja na mapie Ford Capri Mk Ia 3.0 V6 Essex GT 1971 "Essex" BZ
48 KAMEL Dokładna lokalizacja na mapie Ford Capri Mk III 1.6 R4 Pinto GT 1977 BO
49 DZIOBEK Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Capri Mk III V6 24V 1979 "siwek" BO
50 Sadoś Ford Taunus TC III 2.8EFI V6 Koeln 1979 BO
51 Piter M Dokładna lokalizacja na mapie Ford Taunus TC I 1.6 R4 Pinto xl 1973 BO
52 mario1 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Granada Mk IIb 2.9 COSWORTH Ghia 1979 BO
53 granadziarz_3M Dokładna lokalizacja na mapie inny BO
54 Mała Mi Członek Stowarzyszenia capri.pl inny BZ
55 MetfaN Ford Capri Mk III 2.3 16V 1978 BO
56 Młody_wFe Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Capri Mk III 2.0 R4 Pinto 1983 BZ
57 sadek Ford Taunus TC II 3.5 V8 1979 BO

Nagrody

Fundator nagród:

Koszulki pucharowe

Na okoliczność Pucharu będą dostępne koszulki. Dystrybucja koszulek wyłącznie na miejscu. Zamówienia na koszulki można składać za pomocą koszulkomatu do 9 sierpnia.

Zakwaterowanie

Pole namiotowe

Pole namiotowe praktycznie graniczy z torem, i na tym polu urządzamy wręczenie pucharu i ognisko po zakończeniu zawodów. Na polu namiotowym, jak to na polu namiotowym, można postawić namiot, spać w samochodzie, obok samochodu, są również domki campingowe.

Motel Tor "Kielce"

W budynku przy torze jest motel, w którym można wynająć pokoje.

Komentarze

Finały są konieczne ? zabierają dużo czasu, w którym każdy zrobił by jeszcze ze 2-3 próby po torze.

Grzesiek_Rudy Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-07-13 08:51:13]


Popieram Rudego! Może by coś wymyśleć bo by więcej jazdy dla każdego było?

Saymon Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-07-13 11:17:24]


a może tak by tak:
http://www.motoresults.pl/pl/kontakt-na-skroty

czip do samochodu i wyniki na żywo w necie, w Bydgoszczy działało idealnie, no i nie było by przerw na sprawdzanie i liczenie czasów....

Na mistrzu kierownicy w bydgoszczy koszt czipa =10zł

michalch83 [2015-07-13 11:37:41]


hmmm. głupie by to nie było...

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-07-13 11:41:11]


Nom, monitory stoją i zaraz po kółku można lecieć podziwiać, tylko kostka musi być sztywno w aucie zamontowana niczym gaśnica

Piosiu. Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-07-13 11:42:35]


trytytka do drzwi.

michalch83 [2015-07-13 11:43:14]


Może tak finały ograniczyć do 4 aut BO i 4 BZ ?? była by niezła spinka na eliminacjach :)

Trójkąt Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-07-13 11:45:57]


i szykana w finale...

michalch83 [2015-07-13 11:52:32]


albo beczka jak na karowej .

Grzesiek_Rudy Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-07-13 12:47:10]


a co powiecie na takie rozwiązanie. Po eliminacjach mamy już wyniki pucharu a do samego finału dopuścić 4 z BZ i 4 z BO i zrobić coś a'la kryterium PC 2015 ? i dodatkowy puchar do tego.

Grzesiek_Rudy Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-07-13 12:48:51]


to za dużo kombinacji. albo zwycięzca po eliminacjach albo tak jak jest do tej pory.
Za szykaną na owalu już dawno postulowałem. Najlepiej na łukach i najeżdżana od zewnątrz. Wtedy wzrasta stopień trudności - jak dohamować po prostej by się wpasować w szykanę. Za potrącenie oczywiście kary.

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-07-13 12:52:41]


Kombinowanie jak co roku, a i tak będzie one ring to rule them all :)

Piosiu. Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-07-13 12:52:49]


piosiu - psujesz zabawę :))

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-07-13 12:53:51]


Ja przyszłościowo też wolał bym jakąś szykanę, ale formuła finałowa pucharu musi zostać

Piosiu. Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-07-13 13:00:01]


*wolałbym

Piosiu. Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-07-13 13:00:42]


myślałem, że tak mogli działać jak były wybory. Godzina zakończenia i wynik.
Ale ludzie by pracy nie mieli, no i może jeszcze cos?

zenonDWR [2015-07-13 13:08:36]


ja się tam na tym wszystkim nie znam ... ale wykombinujcie chwilę na jeden morderczy wyścig po owalu dla dwóch najlepszych Taunusów ... o tytuł i Puchar dla Najszybszego Forda Taunusa w Polsce 2015.

amator liil (EM) Dokładna lokalizacja na mapie [2015-07-13 18:44:48]


no taunusy muszą mieć bez szykany ;)

michalch83 [2015-07-13 19:12:03]


no Taunusów nie szykanujcie ;))))

amator liil (EM) Dokładna lokalizacja na mapie [2015-07-13 19:48:10]


Rezerwuję nr 21;)

bredok Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-07-13 20:34:40]


zasada jest prosta - rule ustalają organizatorzy... :)

bartozłomero Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-07-13 22:09:18]


to chyba już taka tradycja, my sobie, a puchar sobie był jest i będzie praktycznie niezmienny w swej formie :D

Konrad vel smasher Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-07-14 09:51:10]


E tam. Termin się już zmienił, reszta powinna być prostsza...

PiotrekGran Dokładna lokalizacja na mapie [2015-07-14 15:19:55]


Czy w tym roku bedzie może ta ekipa co zawodowo nagrywała przejazdy?

krzys escort mk2 [2015-07-27 22:26:02]


zależy od ilości uczestników - jak poniżej 50 to pewnie nie przyjadą... bo zwykle połowa zamawia filmy - a poniżej im się nie opłaca w ogóle przyjeżdżać...

bartozłomero Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-07-27 23:48:53]


to ja wezmę dwa , jeden normalny ,drugi jak wygrywam .

alwax Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-07-28 00:06:20]


W piątek jest szansa na wjazd na tor jeszcze za dnia ? :)

Grzesiek_Rudy Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-07-28 17:36:57]


Co do filmów to może zbierzemy zapotrzebowanie i poprosimy o wycene ile chca zarobic?

ٶٹڢڶ Ptasiek 3M ڄژښڭ Dokładna lokalizacja na mapie [2015-08-08 20:24:19]


Rallyvideo jak dobrze pamiętam muszą mieć 800zł za dzień filmowania.

Grzesiek_Rudy Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-08-08 20:55:00]


No to szybka akcja...lista osób które chcą, dzielimy te 800 na wszystkich zainteresowanych/chętnych i po sprawie

bredok Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-08-09 17:52:41]


Mogę zacząc tą liste #1

krzys escort mk2 [2015-08-09 21:50:15]


#2

ٶٹڢڶ Ptasiek 3M ڄژښڭ Dokładna lokalizacja na mapie [2015-08-10 14:34:47]


Lista osób chętnych na filmik z przejazdów:

1. krzys escort
2. Ptasiek
3. Rudy
4. ?

Fajnie jakby się znalazło ok 15-20 aut minimum i można wysyłać zaproszenie na imprezę do filmowców.

Grzesiek_Rudy Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-08-10 14:41:22]


1. krzys escort
2. Ptasiek
3. Rudy
4. Trefl

Trefl Dokładna lokalizacja na mapie [2015-08-10 14:55:53]


jak nie jak tak

1. krzys escort
2. Ptasiek
3. Rudy
4. Trefl
5. wąski
6.

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-08-10 15:42:57]


1. krzys escort
2. Ptasiek
3. Rudy
4. Trefl
5. wąski
6. #szaman

#szaman Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-08-10 19:08:55]


1. krzys escort
2. Ptasiek
3. Rudy
4. Trefl
5. wąski
6. #szaman
7. Maćko

Maćko Dokładna lokalizacja na mapie [2015-08-10 20:29:33]


1. krzys escort
2. Ptasiek
3. Rudy
4. Trefl
5. wąski
6. #szaman
7. Maćko
8. Mishq

mishq (Mateusz G.) Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-08-10 21:37:44]


1. krzys escort
2. Ptasiek
3. Rudy
4. Trefl
5. wąski
6. #szaman
7. Maćko
8. Mishq
9. blondyn69

blondyn69 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-08-10 22:12:29]


1. krzys escort
2. Ptasiek
3. Rudy
4. Trefl
5. wąski
6. #szaman
7. Maćko
8. Mishq
9. blondyn69
10. MikeB4I dałbym nawet wiecej byle filmowanie było :) Szkoda że w zeszłym roku nie było nagrań :P Tyle materiału driftującego sie zmarnowało :P

MikeB4 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-08-11 13:10:08]


no ja już zaczynam modlić sie o lekki deszcz na koniec sierpnia :)

mishq (Mateusz G.) Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-08-11 13:24:46]


Tak jest, deszcz znowu pozwoli wyrównać walkę :)

Grzesiek_Rudy Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-08-11 14:02:46]


bez deszczu, wycieraczki nie załapały się na listę "to do" :)

Piosiu. Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-08-11 14:25:19]


to ja sie bede modlił żeby deszcz padał tylko na zakrętach :)

mishq (Mateusz G.) Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-08-11 15:06:33]


Piosiu kij z wycieraczkami!! gronostaj połamany i jak ostro w nocy popada to trzeba będzie do auta uciekać :)

najdos Dokładna lokalizacja na mapie [2015-08-11 15:09:39]


Sucho ma być, co by Krzychu swoją "cosiarkę" mógł rozpędzić należycie :)

...::$nuffy (Grześ) Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-08-11 15:35:29]


Może zraszacze na kilku winklach ?? :)

Trójkąt Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-08-11 18:39:05]


będzie zraszanie naturalne

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-08-11 18:39:27]


Co do filmów to jeśli chłopaki za 800 przyjadą to każdy da 80 pln i mamy filmy :P

ٶٹڢڶ Ptasiek 3M ڄژښڭ Dokładna lokalizacja na mapie [2015-08-11 19:34:17]


przydała by się jeszcze dziesiątka chętnych...

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-08-11 20:00:36]


ledwie masz 35 zgloszonych aut, z czego 5 odpadnie np. Piosiu bo auta nie skonczy :P

ٶٹڢڶ Ptasiek 3M ڄژښڭ Dokładna lokalizacja na mapie [2015-08-11 20:10:23]


Ja też chętny na filmik.

alwax Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-08-11 20:40:27]


jak babcia nie przyjedzie mi do dzieci, to też mnie nie będzie... :/ Na razie jest: ma przyjechać... :)

bartozłomero Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-08-12 00:12:00]


Haha, smutne ale prawdziwe, do pucharu mam może ze dwa lub trzy względnie wolne popołudnia, najwyżej będę kończył w piątek na kempingu, to jak towarzysze, pomożecie?:)

Piosiu. Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-08-12 09:06:29]


1. krzys escort
2. Ptasiek
3. Rudy
4. Trefl
5. wąski
6. #szaman
7. Maćko
8. Mishq
9. blondyn69
10. MikeB4
11. Rybak

rybaak Dokładna lokalizacja na mapie [2015-08-12 09:43:37]


12. Saymon

Saymon Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-08-12 10:02:46]


Piosiu - na to nie możesz za bardzo liczyć... :) wiem po sobie... każdy ratuje swojego złomka...

bartozłomero Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-08-12 13:06:40]


Najwyżej pojadę bez szyb i masek :)

Piosiu. Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-08-12 13:36:07]


1. krzys escort
2. Ptasiek
3. Rudy
4. Trefl
5. wąski
6. #szaman
7. Maćko
8. Mishq
9. blondyn69
10. MikeB4
11. Rybak
12. Saymon
13. alwax
14. bredok

bredok Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-08-12 16:14:49]


no, tak patrzę na listę startujących...hmmmm...szykuje się nam oooostra rywalizacja, sporo mocnych furek, oby tylko pogoda dopisała ;) tym razem będę wąchał dym niejednego z Was

bredok Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-08-12 16:20:22]


ja jestem ciekaw jak będzie jechał capri z b204L pod maską;D

mateush (proko) 3M Dokładna lokalizacja na mapie [2015-08-12 17:33:40]


no w tym roku czas na "choroby wieku młodzieńczego"... choć może być ostry... :)
oby padało... będzie ciekawiej...

bartozłomero Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-08-12 17:38:27]


1. krzys escort
2. Ptasiek
3. Rudy
4. Trefl
5. wąski
6. #szaman
7. Maćko
8. Mishq
9. blondyn69
10. MikeB4
11. Rybak
12. Saymon
13. alwax
14. bredok
15. Czorny

Czorny Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-08-12 17:46:22]


kto tego saaba w Korbie swapuje?

najdos Dokładna lokalizacja na mapie [2015-08-12 19:17:17]


Z mocnych fur widze Rayo i chyba już czas żeby wywalczył puchar :)

ٶٹڢڶ Ptasiek 3M ڄژښڭ Dokładna lokalizacja na mapie [2015-08-12 19:28:16]


Tak...Rayo-wi się należy...chociażby za całokształt pracy artystycznej ;)

bredok Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-08-12 19:51:31]


ej - Rayo ma pierwsze miejsce na liście wszechczasów - WYSTARCZY! ;P
a na serio - niech wygra najlepszy! :)

bartozłomero Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-08-12 20:30:32]


1. krzys escort
2. Ptasiek
3. Rudy
4. Trefl
5. wąski
6. #szaman
7. Maćko
8. Mishq
9. blondyn69
10. MikeB4
11. Rybak
12. Saymon
13. alwax
14. bredok
15. Czorny
16. Miszek

Miszek Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-08-12 22:32:10]


Tak sobie kiedyś rozmyślałem , że nr startowe powinny się pokrywać z numerami członkowskimi.Ale to tylko rozmyślania , bo ja mogę jechać nawet z 13 , lub cdd .

alwax Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-08-12 22:57:38]


1. krzys escort
2. Ptasiek
3. Rudy
4. Trefl
5. wąski
6. #szaman
7. Maćko
8. Mishq
9. blondyn69
10. MikeB4
11. Rybak
12. Saymon
13. alwax
14. bredok
15. Czorny
16. Miszek
17. Jarząb

Jarzab Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-08-12 23:28:33]


Wara od 13!! :)

Piosiu- jak ogarnę swoje to mogę Ci pomóc, jak zawsze z resztą :)

najdos, czekam na zdjęcie, które zaraz wrzucisz, dokumentujące nasze prace przy Caprikach :)

Trefl Dokładna lokalizacja na mapie [2015-08-13 11:26:08]


Treflu nie zasłużyłeś na zdjęcie :)

najdos Dokładna lokalizacja na mapie [2015-08-13 12:20:35]


1. krzys escort
2. Ptasiek
3. Rudy
4. Trefl
5. wąski
6. #szaman
7. Maćko
8. Mishq
9. blondyn69
10. MikeB4
11. Rybak
12. Saymon
13. alwax
14. bredok
15. Czorny
16. Miszek
17. Jarząb
18. bimber

bimber Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-08-13 16:24:36]


no... jeszcze dwie sztuki i cena spada do 40 zł. A to już jest OK.
Myślę, że można już zaklepywać filmowców

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-08-13 17:33:06]


1. krzys escort
2. Ptasiek
3. Rudy
4. Trefl
5. wąski
6. #szaman
7. Maćko
8. Mishq
9. blondyn69
10. MikeB4
11. Rybak
12. Saymon
13. alwax
14. bredok
15. Czorny
16. Miszek
17. Jarząb
18. bimber
19. kalb

kalb Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-08-13 22:07:48]


19. Chuder

CHUDER Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-08-14 06:08:46]


1. krzys escort
2. Ptasiek
3. Rudy
4. Trefl
5. wąski
6. #szaman
7. Maćko
8. Mishq
9. blondyn69
10. MikeB4
11. Rybak
12. Saymon
13. alwax
14. bredok
15. Czorny
16. Miszek
17. Jarząb
18. bimber
19. kalb
20. Chuder
21. cypis

cypis Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-08-14 08:57:41]


1. krzys escort
2. Ptasiek
3. Rudy
4. Trefl
5. wąski
6. #szaman
7. Maćko
8. Mishq
9. blondyn69
10. MikeB4
11. Rybak
12. Saymon
13. alwax
14. bredok
15. Czorny
16. Miszek
17. Jarząb
18. bimber
19. kalb
20. Chuder
21. cypis
22. Sołtys

sołtys Dokładna lokalizacja na mapie [2015-08-14 11:17:15]


To kto odważny napisze do filmowców ? :)

Grzesiek_Rudy Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-08-14 13:16:10]


zajmij się tym kawalerze... :)

bartozłomero Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-08-14 13:21:47]


no to jak żeś się Rudy tak wyrwał do załatwienia filmowców to nie będziemy Ci zabierali tej przyjemności...

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-08-14 13:49:43]


mi się podoba.

alwax Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-08-14 15:54:51]


Ok, rallyvideo przyjedzie, stawka się nie zmienia 800zł muszą mieć za dziś kręcenia.

Przy tej ilości wychodzi 50 zł film.

Grzesiek_Rudy Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-08-17 17:22:45]


jakie 50? już jest poniżej 40 zł

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-08-17 20:33:22]


1. krzys escort
2. Ptasiek
3. Rudy
4. Trefl
5. wąski
6. #szaman
7. Maćko
8. Mishq
9. blondyn69
10. MikeB4
11. Rybak
12. Saymon
13. alwax
14. bredok
15. Czorny
16. Miszek
17. Jarząb
18. bimber
19. kalb
20. Chuder
21. cypis
22. Sołtys
23. dempsey

dempsey [2015-08-17 20:41:02]


1. krzys escort
2. Ptasiek
3. Rudy
4. Trefl
5. wąski
6. #szaman
7. Maćko
8. Mishq
9. blondyn69
10. MikeB4
11. Rybak
12. Saymon
13. alwax
14. bredok
15. Czorny
16. Miszek
17. Jarząb
18. bimber
19. kalb
20. Chuder
21. cypis
22. Sołtys
23. demps
24. Kamel

KAMEL Dokładna lokalizacja na mapie [2015-08-17 21:25:07]


25.aga

aga Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-08-17 22:27:22]


jesli zdarze zlozyc auto to i ja :)

♠MAD♥DOG♠ Dokładna lokalizacja na mapie [2015-08-17 22:31:51]


1. krzys escort
2. Ptasiek
3. Rudy
4. Trefl
5. wąski
6. #szaman
7. Maćko
8. Mishq
9. blondyn69
10. MikeB4
11. Rybak
12. Saymon
13. alwax
14. bredok
15. Czorny
16. Miszek
17. Jarząb
18. bimber
19. kalb
20. Chuder
21. cypis
22. demps
23. Kamel
24. Aga

sołtys Dokładna lokalizacja na mapie [2015-08-18 11:12:57]


pomysł, by można było startować jednym autem z dwoma numerami przy założeniu, że kierowcy to para/małżeństwo upadł?
czyli nadal kobiety są mało aktywne...

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-08-18 17:09:26]


A gdyby ta para/małżeństwo trafiło na siebie w finałach, to co wówczas?
Kupić partnerce Forda i po krzyku :)

gryziu liil (EM) Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-08-18 21:08:05]


ja miałem na myśli zrobienie pucharu pań

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-08-18 22:59:02]


A gdyby ta para/małżeństwo trafiło na siebie w finałach, to co wówczas?


Przecież chodzi o wyłonienie najszybszego Forda :) Tak myślę , że wiele by to wyjaśniło w tej kwestii :D

MikeB4 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-08-18 23:06:13]


Urlop uległ przesunięciu i wszystko wskazuje na to, że niestety na Borneo nie dotrę natomiast będę miał szansę przyjechać na puchar!! :) I to na cały weekend a nie tak jak ostatnio "na chwilę". ;)

Mac13k Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-08-19 09:59:22]


ale Subaru chyba jeszcze nie dopuszczone do pucharu... :)

bartozłomero Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-08-19 10:08:59]


i BMW też nie :)
chcesz czy nie, Capri musisz przewietrzyć :)

Grzesiek_Rudy Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-08-19 10:18:20]


Zobaczymy zobaczymy. :)

Mac13k Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-08-19 10:27:28]


Jak tak ładnie mnie proszą.... to startuję :)

Laura liil (EM) [2015-08-19 18:36:39]


1. krzys escort
2. Ptasiek
3. Rudy
4. Trefl
5. wąski
6. #szaman
7. Maćko
8. Mishq
9. blondyn69
10. MikeB4
11. Rybak
12. Saymon
13. alwax
14. bredok
15. Czorny
16. Miszek
17. Jarząb
18. bimber
19. kalb
20. Chuder
21. cypis
22. demps
23. Kamel
24. Aga
25. DrStein

DrStein [2015-08-19 22:46:17]


1. krzys escort
2. Ptasiek
3. Rudy
4. Trefl
5. wąski
6. #szaman
7. Maćko
8. Mishq
9. blondyn69
10. MikeB4
11. Rybak
12. Saymon
13. alwax
14. bredok
15. Czorny
16. Miszek
17. Jarząb
18. bimber
19. kalb
20. Chuder
21. cypis
22. demps
23. Kamel
24. Aga
25. DrStein
26. Piterek

Piterekk [2015-08-20 12:39:48]


1. krzys escort
2. Ptasiek
3. Rudy
4. Trefl
5. wąski
6. #szaman
7. Maćko
8. Mishq
9. blondyn69
10. MikeB4
11. Rybak
12. Saymon
13. alwax
14. bredok
15. Czorny
16. Miszek
17. Jarząb
18. bimber
19. kalb
20. Chuder
21. cypis
22. demps
23. Kamel
24. Aga
25. DrStein
26. Piterek
27. Gnieciuch

Gnieciuch Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-08-21 08:26:11]


O fajnie! Gnieciuch będzie- mam nadzieję na powtórkę spotkania z 2011 roku :)

Trefl Dokładna lokalizacja na mapie [2015-08-21 11:48:35]


1. krzys escort
2. Ptasiek
3. Rudy
4. Trefl
5. wąski
6. #szaman
7. Maćko
8. Mishq
9. blondyn69
10. MikeB4
11. Rybak
12. Saymon
13. alwax
14. bredok
15. Czorny
16. Miszek
17. Jarząb
18. bimber
19. kalb
20. Chuder
21. cypis
22. demps
23. Kamel
24. Aga
25. DrStein
26. Piterek
27. Gnieciuch
28.mario1

mario1 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-08-23 10:37:16]


Z przyczyn obiektywnie "subiektywnych" poszukuję metody dostania się z Krakowa na PC w sobotę rano oraz powrotu do Krakowa w sobotę (byle przed północą). Oczywiście dorzucam się do paliwa :) Ma ktoś wolne miejsce?
Pozdreaux.

KRK 4m Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-08-24 22:52:40]


Dzwoń do Wojtka Wdowiaka. Mają z Montim w sobotę rano jechać na jeden dzień.

DrStein [2015-08-25 17:05:44]


Na pohybel Ptaśkowi:)
1. krzys escort
2. Ptasiek
3. Rudy
4. Trefl
5. wąski
6. #szaman
7. Maćko
8. Mishq
9. blondyn69
10. MikeB4
11. Rybak
12. Saymon
13. alwax
14. bredok
15. Czorny
16. Miszek
17. Jarząb
18. bimber
19. kalb
20. Chuder
21. cypis
22. demps
23. Kamel
24. Aga
25. DrStein
26. Piterek
27. Gnieciuch
28. mario1
29. Piosiu

Piosiu. Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-08-26 07:15:43]


zamówił ktoś już deszcz na sobotę ? albo chociaż na piątkowe treningi ? :)

Grzesiek_Rudy Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-08-26 07:19:11]


Podobno ma być 30 albo i więcej

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-08-26 08:55:32]


30cm deszczu?

bobik liil Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-08-26 08:58:20]


Przewidywana temperatura 25-32 stopni ze szczytem miedzy 16 a 17. Jedyny opad deszczu (przelotny) MOŻLIWY miedzy 7 a 9 rano w sobotę, poza tym cały piątek i niedziela jak na Saharze. Prorokuję kilka wybuchniętych chłodnic i kilkanaście węży :)
Pozdreaux.

KRK 4m Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-08-26 09:35:15]


Ha to dobrze, bo wycieraczek niet, ale za to dowaliłem takiego wiatraka na sztywno, że silnik mało z budy nie wyjedzie:)

Piosiu. Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-08-26 09:42:07]


To też może zaowocować dziurą w chłodnicy;-)

bobik liil Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-08-26 09:43:17]


Piosiu aż tak wielki ten wiatrak? :)

najdos Dokładna lokalizacja na mapie [2015-08-26 09:50:16]


?

najdos Dokładna lokalizacja na mapie [2015-08-26 09:50:53]


Właśnie dzwonili mi ze moja chłodnica jest gotowa i ze juz woda przez nią przepływa :))

zapek??? !G.O.P! Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-08-26 09:51:43]


No prawie prawie, i tak się nastawiam na awarie, nawet nim jeszcze nie jeździłem i do piątku raczej się nie zanosi, może być to i dziura w chłodnicy, wsjo rawno:)

Piosiu. Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-08-26 10:07:13]


to bier karton mcgyvera, trytytki i kilka jajek do łatania chłodnicy :)

najdos Dokładna lokalizacja na mapie [2015-08-26 10:14:01]


Taki jest niby plan, choć rozważam plan B, wybuchnie to na lawetę i otwieram piwo :) ale znając siebie będę lepił...

Piosiu. Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-08-26 10:21:00]


a bedzie kto miał zupełnie przypadkowo analizator spalin ze sobą?? Bo by mi podregulować gaźniora.

mishq (Mateusz G.) Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-08-26 12:58:23]


Kto i kiedy wyjeżdża z wawy? Może jakaś mała kolumna ?? :)

Buchu Dokładna lokalizacja na mapie [2015-08-26 14:38:36]


my z Piosiem ruszamy koło 11-12 z okolic Piaseczna. na E7 wpadamy w Tarczynie.

najdos Dokładna lokalizacja na mapie [2015-08-26 16:07:20]


Ja chętnie bym się do was dołączył ale dopiero jutro okoł 16-17 będę wiedział czy dam rade zrobić dziabła

Buchu Dokładna lokalizacja na mapie [2015-08-26 21:15:00]


Do tej listy filmowców do kiedy można się dopisać,bo cały czas nie mam 100% pewności czy dojadę?

bon [2015-08-26 21:19:07]


Ja planuje wyjazd ok 12 z Pruszkowa.

Co do filmów to można dopisać się w każdym momencie.

Grzesiek_Rudy Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-08-26 21:27:14]


brak opcji kopiowania, jak kto moze niech dopisze do filmu

Mordian Dokładna lokalizacja na mapie [2015-08-27 08:12:19]


1. krzys escort
2. Ptasiek
3. Rudy
4. Trefl
5. wąski
6. #szaman
7. Maćko
8. Mishq
9. blondyn69
10. MikeB4
11. Rybak
12. Saymon
13. alwax
14. bredok
15. Czorny
16. Miszek
17. Jarząb
18. bimber
19. kalb
20. Chuder
21. cypis
22. demps
23. Kamel
24. Aga
25. DrStein
26. Piterek
27. Gnieciuch
28. mario1
29. Piosiu
30. Mordian

Grzesiek_Rudy Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-08-27 08:16:21]


Pracownia mataloplastyczna Spider Garage w osobie Pająka wykonała już niepowtarzalną statuetkę dla Najszybszego Forda Taunusa 2015 :) Kto w tym roku ją zgarnie ... oto jest pytanie ...

amator liil (EM) Dokładna lokalizacja na mapie [2015-08-27 10:05:12]


Napawana panewka;-)

bobik liil Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-08-27 10:06:58]


raczej naspawana ;)

amator liil (EM) Dokładna lokalizacja na mapie [2015-08-27 10:09:16]


Mam info z Rallyvideo. Potwierdzają przyjazd, ale proszę o nie płacenie indywidualnie za filmik tylko zbiorczo za wszystkim/większość.

Ustalone jest 40 zł film. kto chętny na skarbnika ? :)

Grzesiek_Rudy Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-08-27 11:47:52]


Na ochotnika wybieram Grześka Rudego :P

ٶٹڢڶ Ptasiek 3M ڄژښڭ Dokładna lokalizacja na mapie [2015-08-27 13:02:10]


Nam się drużyna organizacyjna znowu w połowie zdekompletowała, tak więc potrzebujemy nieco pomocy na miejscu. Zresztą standardowo - kto może nieco czasu poświęcić na współudział po stronie organizacyjnej, to prosimy się zgłosić na miejscu do pomocy.

Michał Konieczny Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-08-27 13:30:25]


Da rade w piątek wjechać na tor ??

Buchu Dokładna lokalizacja na mapie [2015-08-27 17:52:41]


To może ja pomacham flaga zamiast jeździć :-)

aga Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-08-27 18:50:16]


Ja ruszam jutro z Piastowa/Pruszkowa koło 12. Mam nadzieję, że Taunus dojedzie...

Laura liil (EM) [2015-08-27 20:10:28]


a już w sobotę... :)
https://www.youtube.com/watch?v=8hPoOOhXg-k
uważam, że zwycięzca powinien zaśpiewać tą piosenkę na masce swojego auta... :)
I'm the leader of the gang (of capri.pl) :)

bartozłomero Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-08-27 22:16:16]


Laura, Grześ złapmy sie jakoś ma 7-ce, jak Taunus padnie będziemy reanimować :)

Piosiu. Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-08-28 07:26:09]


Jestem pod telefonem, dzwoncie :)

Grzesiek_Rudy Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-08-28 08:16:45]


Grzesiu damy znać po dmuchanku na komendzie :)
Niestety ognisko nam się wczoraj trafiło :)

najdos Dokładna lokalizacja na mapie [2015-08-28 10:13:51]


Ja powoli ruszam. Taunus nakarmiony:)

Laura liil (EM) [2015-08-28 12:02:47]


Po dwoch probach

Gnieciuch Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-08-29 12:39:52]


Wynik po 2

Gnieciuch Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-08-29 12:46:18]


Wyniki

Gnieciuch Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-08-29 13:01:22]


Moze teraz

Gnieciuch Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-08-29 13:04:22]


Ojej

Gnieciuch Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-08-29 13:05:08]


Duzo było ojej... :) gratki dla Kamela!

michalch83 [2015-08-29 20:49:11]


Wyniki eliminacji

Gnieciuch Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-08-29 21:35:08]


Mam takie zapytanie do Ogółu szanownych jegomości. Czy uważacie że było by dużym nadużyciem regulaminu gdybym zechciał na następnym pucharze zaprezentować się w czymś co ma w sobie 80% starego Forda lecz nim formalnie nie jest? ;D
Pytanie dotyczy Relianta scimitar. Tak sobie pomyślałem, że jak w klasie otwartej mógłbym się pogonić to by nikomu krzywda się nie stała a było by coś nowego na torze. Co myślicie?

zapek??? !G.O.P! Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-12-20 23:04:01]


pozwalam :)

najdos Dokładna lokalizacja na mapie [2015-12-20 23:18:45]


W Scimitarze jest więcej Euro-Forda (Zephyra, Capri, Corsaira) niż w Mustangu. Jestem za i podpisuję się oburącz.
Pozdreaux.

KRK 4m Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-12-20 23:31:40]


Tak!

Beddie Dokładna lokalizacja na mapie [2015-12-21 08:15:06]


Taki wynalazek byłby ciekawym akcentem. Ja chętnie obejrzę. Ale rzecz jasna musi się wypowiedzieć cały zarząd. Podeślij jakieś zdjęcia z opisem samochodu.

orzeł Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-12-21 08:16:03]


Obecnie mogę podesłać zdjęcia każdej części z każdej strony ale spoko, jeśli jest światełko w tunelu to kleję plastiki i krzeszę wióry :)

zapek??? !G.O.P! Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-12-21 09:16:51]


zapodaj zdjęcie z zakupu

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-12-21 09:19:13]


Kupiłem takiegoA przyjadę takim:


;)

zapek??? !G.O.P! Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-12-21 20:31:49]


.

Curtis_Capri Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-12-21 22:25:22]


Curtis - to nie ten wóz...

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-12-21 22:58:48]


A ja tak zupełnie nie złośliwie, tylko w trosce zapytam?;-) Masz jakieś felgi zapasowe do niego;-)

bobik liil Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-12-22 07:22:04]


Wystarczy Bobik że tym razem nie będę z Wami pił w piąteczek i sam poprowadzę ;D

zapek??? !G.O.P! Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-12-22 07:50:53]


Mnie w to nie mieszaj;-)

bobik liil Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-12-22 08:20:01]


coś mi się zdaje, że zapek dla bezpieczeństwa przyjedzie w sobote rano :)))

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-12-22 08:22:12]


Moim zdaniem śmiało. Jeździłem takim z 3.0 essexem. Kloc potworny, nie namiesza więc jako ciekawostka widziałbym go na torze.

Pająk Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-12-22 09:58:28]


Namiesza czy nie, tak czy tak to by było poza główną klasyfikacją.

Beddie Dokładna lokalizacja na mapie [2015-12-22 10:30:15]


Ja nawet nie pamietam z kim i czym choć wieść gminna niesie ze krążyłem między Warszawa a Radomiem.

zapek??? !G.O.P! Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-12-22 10:36:35]


przez te wycieczki za jednym zamachem wyeliminowałeś faworytów w BO i w BZ :))
Siebie i Bredoka :))

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-12-22 10:44:56]


"Zapek najlepszym naszym przyjacielem jest" :)

najdos Dokładna lokalizacja na mapie [2015-12-22 10:45:55]


O felgi zapasowe nietrudno - rozstaw 4x114, pasują z tysiąca różnych żółtków... a nawet z Matiza :)
Pozdreaux.

KRK 4m Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-12-22 11:27:51]


Ale w stacji łódź się nie zatrzymałes chyba :)bałes się:)?czy nie miałes siły?

krzys escort mk2 [2015-12-22 13:04:03]


Bredok tez poszedł w koszty...
Nie byłem tej nocy w Łodzi? Musiałem, z Warszawy szedłem do poznania wiec przez Łódź najszybciej. Ale widocznie wybrałem objazd przez Radom.

Wąski ty masz recht. Wyeliminowalismy się tej nocy wzajemnie. Czyli puchar zaczyna się juz w piątek :D

zapek??? !G.O.P! Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-12-22 15:14:35]


Z nami się k... nie napijesz???!!!! :D

gryziu liil (EM) Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2015-12-22 20:30:59]


Michale - czy jest jakaś szansa na podanie choć prawdopodobnego terminu PC?
Jest okres planowania urlopów więc taka informacja może być przydatna

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2016-01-18 14:22:34]


Właśnie właśnie

sołtys Dokładna lokalizacja na mapie [2016-01-18 15:14:44]


Wieści będą jutro.

Michał Konieczny Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2016-01-18 16:25:24]


i co? i co? ;)

Flonder Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2016-01-20 13:23:39]