logowanie | rejestracja
capri.pl » klub » spotkania, zloty, imprezy » Puchar Capri 2016 - zapowiedź

Puchar Capri 2016 - zapowiedź

- kiedy i gdzie
- plan zawodów
- regulamin
- zgłoszenie do zawodów
- opłata wpisowego
- lista zgłoszonych uczestników
- zakwaterowanie

Puchar Capri 2016

Uczestnicy dzielą się na dwie klasy:

Samochody z klasy BZ walczą w swoim gronie o puchar przeznaczony dla tej klasy. Ponieważ każdy samochód kwalifikujący się do tej klasy spełnia jednocześnie wymogi udziału w klasie BO, to wszystkie samochody z obu klas walczą wspólnie o puchar dla bezwzględnie najszybszego duetu - kierowca i samochód. Teoretycznie więc jeden uczestnik imprezy może zgarnąć obydwa puchary!

Kiedy i gdzie ?

Puchar Capri 2016 odbędzie się 2 lipca 2016 na torze "Kielce" w Miedzianej Górze.

Cała impreza ma charakter weekendowy - do przyjazdu zachęcamy już w piątek w godzinach późnopopołudniowych, wtedy odbędzie się trening na torze (ok. godziny 18..19). Dalsza część piątku - zajęcia integracyjne na pobliskim campingu.

Właściwe zawody rozpoczynają się w sobotę o godzinie 9:00. Czas trwania imprezy - do wieczora. Po zakończeniu zawodów przenosimy się na pobliski camping, gdzie odbywamy obchody z okazji zakończenia zawodów - ognisko, piwo, kiełbasa, etc.

Plan zawodów

Zawody podzielone są na dwie części: eliminacje i finały (dwa, dla każdej klasy osobno).

Eliminacje

Na eliminacje zaplanowane są 2 warianty przejazdu, w których udział biorą wszyscy zawodnicy zgłoszeni do startu. Zależnie od ilości uczestników, okoliczności atmosferycznych, dyscypliny uczestników itp, przewidujemy że powinno udać się przeprowadzić 6-8 indywidualnych przejazdów.

Celem eliminacji jest wytypowanie grupy zawodników kwalifikujących się do finału, oraz odpowiednie rozstawienie zawodników w pary finałowe, zgodnie z dalszym opisem. Wynik eliminacji nie ma wpływu na wynik końcowy finału, każdy zawodnik zakwalifikowany do finału ma takie same szanse na zwycięstwo.

Dla każdego zawodnika w każdej z konkurencji eliminacyjnych wyznaczany jest wynik tej konkurencji. Wynik jest sumą czasów wszystkich przejazdów.

Kwalifikacje:

Do finału klasy BZ kwalifikuje się 8 uczestników tej klasy z najlepszym wynikiem eliminacji (średniej ze wszystkich konkurencji).

Do finału klasy BO kwalifikuje się 8 uczestników z obu klas łącznie, z najlepszym wynikiem eliminacji.

W przypadku uzyskania przez część uczestników tego samego wyniku eliminacji, dającego zakwalifikowanie się do grupy finałowej większej niż przewidziana liczby uczestników, o kwalifikacji decydować będzie dogrywka.

Dogrywka

Dogrywka rozgrywana jest w wypadku gdy część uczestników zakończy eliminację z takim samym rezultatem, dającym zakwalifikowanie się do grupy finałowej większej liczbie zawodników niż przewidziano w finale. Dogrywka polega na przejechaniu jednej pętli toru po zewnętrznym owalu. Uzyskanie lepszego czasu od konkurenta daje kwalifikację do finału.

Finał

Finał to właściwie dwa finały, jeden w klasie BZ i drugi BO.

8 zawodników klasy BZ najpierw walczy o puchar w swojej klasie.

Następnie 8 zawodników z obu klas łącznie walczy o puchar dla bezwzględnie najszybszego.

Finał polega na rozegraniu systemem pucharowym wyścigów pomiędzy parami, które indywidualnie ścigają się na owalu toru na tzw. "dochodzenie" - startując równocześnie z przeciwległych stron toru, i pokonując ilość okrążeń zależną od etapu finału. W 1/4 finału zawodnicy pokonują 2 okrążenia, w półfinale i finale przewidziane są 3 okrążenia. Wyścig trwa do momentu osiągnięcia mety pierwszy z samochodów, lub dojście do rywala na odległość 100 metrów. Zwycięzca w danej parze przechodzi do następnego poziomu rozgrywek finałowych, przegrany odpada z zawodów.

Dobieranie zawodników w pary odbywa się w następujący sposób: pierwszy zawodnik eliminacji startuje z ostatnim zakwalifikowanym, drugi z przedostatnim, itd. według poniższego schematu. W finale wszyscy zawodnicy mają równe szanse, niezależnie od wyniku kwalifikacji. Wyniki kwalifikacji wpływają jedynie na rozstawienie w pary finałowe.

ćwierćfinały półfinały finał
C1: X1-X8 P1: C1-C4 F: P1-P2
C2: X2-X7
C3: X3-X6 P2: C2-C3
C4: X4-X5

Taki system zapewnia największe prawdopodobieństwo spotkania się w ostatnim wyścigu (finale A) dwóch najlepszych zawodników, celem uzyskania możliwie największej atrakcyjności finału. Zwycięzca zdobywa puchar. W celu wyznaczenia zawodników zajmujących miejsca trzecie i czwarte rozgrywany jest dodatkowy wyścig (finał B) pomiędzy przegranymi z półfinałów. Wyścig ten odbywa się przed wyścigiem finału A. Klasyfikacja prowadzona jest dla wszystkich zawodników - dalsze miejsca zajmują zawodnicy którzy dotarli do kolejnych poziomów rozgrywek finałowych, na danym równoległym poziomie o miejscu decyduje wynik z eliminacji.

Regulamin Pucharu Capri 2016

 1. Organizatorzy
  • Organizatorem zawodów jest Stowarzyszenie capri.pl
 2. Uczestnicy zawodów
  • Do udziału w zawodach dopuszcza się wyłącznie następujące samochody marki Ford:
   • Capri (wszystkie wersje i odmiany z nadwoziami produkcji europejskiej),
   • wszystkie europejskie modele Forda poprzedzające pojawienie się Capri (grudzień 1968),
   • europejskie modele Forda wprowadzone do produkcji po premierze Capri (grudzień 1968), ale wycofane z produkcji przed wyprodukowaniem ostatniego europejskiego Capri (a więc: Taunus, Cortina, Consul/Granada, Escort Mk I/II, Fiesta Mk I).
   • amerykańskie modele Forda wyprodukowane do roku 1978 (do Mustanga II).
  • Klasyfikacja prowadzona jest w dwóch klasach:
   • BZ (bez zmian) - samochody w duchu epoki, z zachowaniem specyfikacji fabrycznej, z dopuszczalnymi modyfikacjami w postaci rozwiązań technicznych zgodnych ze stanem techniki z lat produkcji danego samochodu,
   • BO (bez ograniczeń) - otwartej, gdzie dopuszczalny jest szerszy zakres modyfikacji.
   Wszyscy uczestnicy klasy BZ jednocześnie uczestnikami klasy BO. Odwrotnie to nie działa.
   O ostatecznej klasyfikacji uczestnika w danej klasie decyduje organizator, na podstawie oceny spełnienia wymogów opisanych poniżej.
  • Warunki dopuszczenia do klasy BZ są następujące: samochód musi mieć wygląd i konstrukcję zgodną ze specyfikacją fabryczną, z dopuszczeniem modyfikacji polegających na zastosowaniu elementów dostępnych jako opcja fabryczna lub dostępna na rynku w latach produkcji danego modelu (tzw. after-market).
   W szzczególności wymagane są:
   • Fabryczna konstrukcja zawieszenia i układu kierowniczego, bez zmian polegających na użyciu elementów innych niż stosowane w danym modelu (np. elektryczne wspomaganie układu kierowniczego).
   • Fabryczna konstrukcja układu hamulcowego, bez zmian polegających na użyciu elementów o innej konstrukcji (np. zamiana hamulców bębnowych na tarczowe, zmiana typu wspomagania układu hamulcowego). Dopuszczalna jest zmiana hamulców w ramach tego samego modelu, czyli np. zastosowanie tarcz wentylowanych w modelu fabrycznie wyposażonym w tarcze niewentylowane, czy też zmiana rozmiaru tarcz/bębnów w ramach części stosowanych w tym samym modelu.
   • Silnik właściwego typu i pojemności, który był stosowany w danym modelu i generacji tego modelu.
    Przypadki wykluczone:
    • silnik niestosowany w danym modelu w ogóle (np. 2.9 V6 EFI),
    • silnik niestosowany w danej generacji modelu (np. 2.8i V6 MFI w Capri I),
    • zmiany w układzie zasilania/dolotu/wydechu silnika (zmiana układu wtrysk - gaźnik, nieepokowe turbo, NOS, wydech o zmienionej konfiguracji).
    Dopuszczalne są:
    • kolektor / gaźniki występujące w danym modelu lub pasujące bez modyfikacji,
    • kolektor / gaźniki występujące jako opcja after-market w danym czasie, jak np. podwójne gaźniki do OHC, potrójne gaźniki do V6,
    • kolektor wydechowy tzw. baran,
    • zmiana filtru powietrza i obudowy na inne, dostępne typowo na rynku jako opcja dla danego modelu.
   • Fabryczna konstrukcja układu przeniesienia napędu, bez zmian polegających na zastosowaniu elementów innych niż stosowane w danym modelu (w szczególności skrzynia biegów i tylny most).
   • Felgi w typie i rozmiarze stosowanym fabrycznie, lub felgi dostępne na rynku w latach produkcji samochodu (Minilite, Wolfrace, itd, o ile jest to typ fabrycznie odpowiedni dla danego modelu bez potrzeby zastosowania dodatkowych dystansów / modyfikacji piast).
   • Nadwozie w oryginalnym wyglądzie, bez modyfikacji i bez istotnych zmian schematu malowania (np. płomienie) i typu lakieru (np. smoła naniesiona wałkiem).
    Dopuszczalne są:
    • spojlery/poszerzenia dedykowane dla danego modelu, zamontowane zgodnie zgodnie z przeznaczeniem i z zachowaniem dostatecznej estetyki,
    • dowolna antena radiowa,
    • nieoryginalny szyberdach (to jest zmiana nad którą można ubolewać, ale jest zwykle nieodwracalna w ramach sensownych środków, wbrew dobrej woli właściciela),
    • zmiana koloru.
   • Wnętrze nie odbiegające istotnie od fabrycznego wyglądu i kompletacji właściwej dla danego modelu. Dopuszczalna jest np. zmiana kierownicy i dźwigni zmiany biegów, odnowienie tapicerki z zachowaniem ogólnego wyglądu zgodnego z oryginałem, ale niedopuszczalne są istotne braki wyposażenia, niedyskretnie zamontowane nowoczesne audio, tapicerka radykalnie odbiegająca od fabrycznego stylu / koloru.
   • Wszelkie inne modyfikacje wymagają indywidualnego rozpatrzenia.
  • Warunki dopuszczenia do klasy otwartej:
   • dowolny silnik,
   • dowolne modyfikacje, które nie powodują dyskwalifikacji na typowym okresowym przeglądzie technicznym,
   • inne, uzgodnione wcześniej indywidualnie z organizatorem zawodów.
  • Samochód zgłoszony do zawodów może startować tylko z jednym numerem startowym.
  • Samochodem zgłoszonym do zawodów może kierować wyłącznie właściciel samochodu, lub jego główny użytkownik. W tym drugim wypadku, zgłoszenia są rozpatrywane indywidualnie, po przedstawieniu przekonującego wyjaśnienia.
  • Warunkiem dopuszczenia kierowcy i samochodu do zawodów jest:
   • ważny przegląd techniczny,
   • ważne ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej,
   • ważne prawo jazdy,
   • posiadanie gaśnicy samochodowej,
   • posiadanie przez kierowcę kasku.
 3. Zgłoszenia i wpisowe
  • Uczestnicwo w zawodach wymaga wcześniejszego zgłoszenia do 26.08.2016.
  • Wpisowe podlega zwrotowi wyłącznie w przypadkach zawinionych przez organizatorów.
  • Zasady przyjmowania zgłoszeń:
   • limit ilości uczestników zawodów: 70
   • pierwszeństwo w udziale w zawodach mają członkowie Stowarzyszenia capri.pl, którzy zgłosili swój udział,
   • w następnej kolejności lista startujących uzupełniana jest pozostałymi zgłoszeniami,
   • jeżeli ilość zgłoszeń przekroczy limit uczestników zawodów, decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. Przebieg zawodów
  • Zawody odbywają się 02.07.2016 na torze Automobilklubu Kieleckiego w Miedzianej Górze (tor "Kielce").
  • Zawody rozpoczynają się o godzinie 9:00.
  • Zawodnik ma obowiązek posiadać przy sobie wszystkie niezbędne dokumenty opisane w warunkach dopuszczenia do startu.
  • Zawody podzielone są na dwie części: eliminacje i finał osobny dla każdej z klas. W eliminacjach biorą udział wszyscy zgłoszeni uczestnicy, do finałów kwalifikuje się po 8 uczestników z najlepszym wynikiem uzyskanym w eliminacjach w danych klasach.
  • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do modyfikacji konkurencji zależnie od ilości uczestników, przebiegu zawodów, warunków atmosferycznych i innych nieprzewidzianych okoliczności.
 5. Przepisy ogólne i bezpieczeństwo
  • Uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania prawa oraz zasad współżycia społecznego.
  • Uczestnicy zawodów zobowiązani są do wykonywania poleceń organizatorów, prowadzącego zawody oraz przedstawicieli Automobilklubu Kieleckiego. W szczególności dotyczy to instrukcji postępowania przy podjeździe do startu oraz przy parkowaniu samochodu po zakończeniu jazdy.
  • Kierowca zostanie dopuszczony do startu wyłącznie w założonym kasku i w zapiętych pasach bezpieczeństwa oraz z widocznym numerem startowym na samochodzie.
  • Kierowca zobowiązany jest do niezwłocznego bezpiecznego zatrzymania pojazdu w reakcji na sygnał flagą otrzymany od obsługi zawodów.
  • Zabrania się jazdy pod prąd w parku maszyn i na wjeździe na tor, pod rygorem wykluczenia z zawodów. W wyjątkowych przypadkach jazda pod prąd dopuszczalna jest wyłącznie przy współpracy obsługi zawodów.
  • W przypadku awarii lub unieruchomienia pojazdu można go opuścić wyłącznie gdy na torze nie ma innego pojazdu w ruchu lub w przypadku zagrożenia pożarem. W samochodzie należy włączyć światła awaryjne i w miarę możliwości zjechać poza obszar drogi.
  • Zabrania się zatrzymywania sprawnego samochodu bezpośrednio na torze.
 6. Kary regulaminowe
  • Błędy w trakcie konkurencji:
   • potrącenie lub przesunięcie pachołka - 5 sekund kary
   • falstart - 5 sekund kary
   • pomylenie trasy przejazdu na niekorzyść zawodnika: brak kary
   • pomylenie trasy przejazdu na korzyść zawodnika: 150% czasu zwycięzcy danej konkurencji lub czas najwolniejszego przejazdu w danej konkurencji plus 5 sekund, jeśli ten czas jest większy niż 150% czasu zwycięzcy
   • pominięcie startu w konkurencji - brak klasyfikacji
  • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikacji i wykluczenia z zawodów uczestników w następujących przypadkach:
   • niestosowania się do poleceń organizatorów, prowadzącego zawody lub przedstawicieli Automobilklubu Kieleckiego,
   • przejazdu bez kasku lub zapiętych pasów bezpieczeństwa,
   • niebezpiecznych manewrów w parku maszyn i na dojazdach do toru,
   • niesportowego i niekulturalnego zachowania się,
   • nieusprawiedliwionego spóźnienia się na start do poszczególnych konkurencji.
 7. Odpowiedzialność
  • Uczestnik zawodów bierze w nich udział na własną odpowiedzialność i zrzeka się bazwarunkowo wszelkich roszczeń cywilno-prawnych w stosunku do organizatorów w związku z uszczerbkami majątkowymi i niemajątkowymi mogącymi powstać w trakcie i w związku z trwaniem zawodów i treningu przed zawodami.

Zgłoszenia i wpisowe

Zgłoszenia przyjmowane są do 31.06.2016.

Przed zgłoszeniem proszę się upewnić że posiadany samochód spełnia warunki regulaminowe. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt: puchar@capri.pl.

UWAGA: warunki podziału na klasy są prawdopodobnie brzmiące dość rygorystycznie, ale należy je potraktować jako wykładnię pewnej idei, a nie czarno-białe reguły. Wszelkie odstępstwa podlegają indywidualnej ocenie i prosimy nie wahać się podejmować uzgodnień w w przypadku modyfikacji technicznych samochodu mogących stwarzać wątpliwości (np. nieomówione modyfikacje w klasie oryginał, silnik produkcji innej niż Ford w klasie otwartej, itp).

Wątpliwości rozwiewamy za pomocą email'a: puchar@capri.pl.

Zgłoszenie do zawodów wymaga:

Jeżeli uczestnik ma ochotę na rezerwację konkretnego numeru startowego, proszę przesyłać zgłoszenia na adres puchar@capri.pl. Pierwszeństwo do rezerwacji numerów mają uczestnicy Pucharu z zeszłych lat, którzy mieli już dany numer startowy.

Lista zgłoszonych uczestników

nr zgł. kto samochód klasa
1 Grzesiek_Rudy Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Granada Mk IIb 4.0 V8 1UZ-FE 1980 "Grand Gitara :)" BO
2 Szramek Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl inny BO
3 Czorny Członek Stowarzyszenia capri.pl inny BO
4 Jarzab Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Capri Mk III 2000 RS 1985 "Kapeć" BO
5 Piotrek Ł....vel Kankkunen Dokładna lokalizacja na mapie Ford Capri Mk III 2.8 V6 Koeln S 1981 BO
6 Al_Coholik Ford Taunus TC III 2.0 V6 Koeln GL 1979 BZ
7 Kornik Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Capri Mk II 2.3 V6 Koeln GHIA 1974 BZ
8 Miszek Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Capri Mk III 2.9EFI V6 Koeln 1980 "Cheryl" BO
9 bredok Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Capri Mk II 2.0 R4 Pinto 1975 "RALLY LUCY" BO
10 Shadow Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Capri Mk III 2.0 R4 Pinto Super GT 1984 "prawie3szóstki" BZ
11 mateush (proko) 3M Dokładna lokalizacja na mapie inny BO
12 Trefl Dokładna lokalizacja na mapie Ford Capri Mk Ib 1.3 R4 Pinto L 1972 "Ace of Club" BZ
13 dred Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Granada Mk IIb 2.0 R4 Pinto L 1984 "LALKA" BZ
14 Świr_BDG Ford Capri Mk III 2.0 R4 Pinto 1982 BZ
15 bartozłomero Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Escort Mk II 2.0 R4 Pinto 1975 BO
16 wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Granada Mk IIb 2.0 R4 Pinto Blank Bida 1984 BZ
17 SzooGun Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Capri Mk III 2.8i V6 Koeln Super Injection 1979 "blueFord" BZ
18 najdos Dokładna lokalizacja na mapie Ford Taunus TC I RS2000 1971 "zemsta Kejpiego" BO
19 rozjechany liil Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Taunus 26M P7b 2.6 V6 Koeln 1970 "Hardy" BZ
20 JohnKa Dokładna lokalizacja na mapie Ford Escort Mk II 1.1 Kent GL 1975 "Ferdek" BZ
21 ObI Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Cortina Mk IIIa 2.0 R4 Pinto XL 1971 "Cortanina" BZ
22 fourM 3M Dokładna lokalizacja na mapie Ford Granada Mk IIb 1.9 JTD INJECTION 1984 BO
23 bimber Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Taunus TC III 2.0 V6 Koeln Ghia 1981 BZ
24 Marcin P. Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Capri Mk III 2.0 R4 Pinto GT 1983 BZ
25 Ludwik 3M Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Granada Mk IIb 3.0 turbo Ghia 1984 BO
26 aga Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Capri Mk III 2.9EFI V6 Koeln 1978 BO
27 Kongres Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Capri Mk III 2,9 24V 2,8 i 1981 "Green Evil" BO
28 PatrykT5 Ford Taunus TC III B5234T Gt 1980 "Taunus" BO
29 winio_54 Ford Granada Mk IIa 2.9EFI V6 Koeln 1979 "Granada" BO
30 kicok Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Capri Mk III 2.0 R4 Pinto GT 1983 BZ
31 valhallen Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Capri Mk III 2.3 V6 Koeln S 1984 BZ
32 Saymon Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Taunus TC III 2.0 R4 Pinto 1981 "Tauni " BZ
33 Kosmos Ford Taunus TC II B230FT 1979 BO
34 MikeB4 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl inny BO
35 krzys escort mk2 Ford Escort Mk II 2.0 T 1978 BO
36 dempsey Ford Capri Mk III 4.4V8 ? 1981 "caprik" BO
37 biskup9 Ford Capri Mk III 2.9EFI V6 Koeln rasta 1979 "Caprik" BO
38 mishq (Mateusz G.) Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Granada Mk IIa 2.3 V6 Koeln L 1979 "Złota Krowa Symbol Zepsucia" BZ
39 Rzeźnik Dokładna lokalizacja na mapie Ford Capri Mk III 2.0 R4 Pinto 1978 BZ
40 Jachym Ford Taunus TC III 1.6 R4 Pinto L 4-d 1980 BZ
41 SmalGuy Ford Capri Mk III 2.0 R4 Pinto 1983 BZ
42 Morales Ford Capri Mk II 2.3 V6 Koeln Ghia 1973 BZ
43 Kżyho Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Consul Mk III 2.8 V6 Koeln L Coupe 1973 "Consuella" BZ
44 Piosiu. Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Escort Mk I 2.0 R4 Pinto 1973 "TOFF" BO
45 Marek-p Ford Granada Mk Ib 2.9 24v 1975 BO
46 Hubert_M Dokładna lokalizacja na mapie Ford Granada Mk Ia 2.9 COSWORTH coupe 1972 BO
47 Piotr Siemiątkowski (Irpac) Dokładna lokalizacja na mapie Ford Capri Mk Ia 3.0 V6 Essex GT 1971 "Essex" BZ
48 KAMEL Dokładna lokalizacja na mapie Ford Capri Mk III 1.6 R4 Pinto GT 1977 BO
49 DZIOBEK Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Capri Mk III V6 24V 1979 "siwek" BO
50 Sadoś Ford Taunus TC III 2.8EFI V6 Koeln 1979 BO
51 Piter M Dokładna lokalizacja na mapie Ford Taunus TC I 1.6 R4 Pinto xl 1973 BO
52 mario1 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Granada Mk IIb 2.9 COSWORTH Ghia 1979 BO
53 granadziarz_3M Dokładna lokalizacja na mapie inny BO
54 Mała Mi Członek Stowarzyszenia capri.pl inny BZ
55 MetfaN Ford Capri Mk III 2.3 16V 1978 BO
56 Młody_wFe Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Capri Mk III 2.0 R4 Pinto 1983 BZ
57 sadek Ford Taunus TC II 3.5 V8 1979 BO

Nagrody

Fundator nagród:

Zakwaterowanie

Pole namiotowe

Pole namiotowe praktycznie graniczy z torem, i na tym polu urządzamy wręczenie pucharu i ognisko po zakończeniu zawodów. Na polu namiotowym, jak to na polu namiotowym, można postawić namiot, spać w samochodzie, obok samochodu, są również domki campingowe.

Motel Tor "Kielce"

W budynku przy torze jest motel, w którym można wynająć pokoje.

Komentarze

W komentarzu, tytułem komentarza: zmieniamy nieco przebieg trasy na eliminacje, żeby bardziej wykorzystać wszystkie odcinki toru. Oczywiście możliwe są dalsze korekty, jak na miejscu okaże się że coś musi być inaczej.
W finale dodajemy szykanę na prostej, żeby nieco ulżyć samochodom i dodać niewielki element kręcenia kierownicą. Eksperyment!

Michał Konieczny Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2016-06-17 01:11:27]


Ale fajne trasy na eliminacjach, brawo :)

Piosiu. Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2016-06-17 07:42:16]


Wow. Ciekawie będzie na pierwszej eliminacji... ostatnia "prosta" i każdy będzie opóźniał hamowanie na maxa! :)

sołtys Dokładna lokalizacja na mapie [2016-06-17 08:31:16]


hamujesz dopiero przy kiblach na polu namiotowym... :)

bartozłomero Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2016-06-17 08:46:41]


tzw. koszmar Kamela ;)

michalch83 [2016-06-17 09:05:26]


Dobrze, że nie przy kibolach :)
Ja tylko chciałbym zaapelować o to, żeby odcinek pomiędzy metą a wjazdem do depo zawodnicy przejeżdżali już na spokojnie, a nie (jak to się ostatnio niektórym zdarzało) na pełnej łyżce, z ostrym hamowaniem i blokowaniem kół dopiero na ścieżce, gdzie zdarzają się spacerowicze.

gryziu liil (EM) Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2016-06-17 09:12:20]


Kontaktowałem się już z rallyvideo, w tym samym czasie jest Rajd Polski i raczej u nas nie zawitają...

Grzesiek_Rudy Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2016-06-17 09:52:21]


fakt, mete przy pierwszej próbie można by przesunąć troche tak co by dało się bezpiecznie wyhamować nie koniecznie przy kiblach, ale to już przy jej ustawianiu trzeba użyć wyobraźni której kierowcom starych fordów brakować nie powinno.

Mordian Dokładna lokalizacja na mapie [2016-06-17 10:18:04]


Ja na ten przykład metę pierwszego przejazdu przesunąłbym do przodu, czyli jak koniec zielonej strzałki, czyli przy wjeździe do depo. Prawy łuk jest ciekawy, wiele tam się dzieje ;) technicznie doskonały do zabawy i doskonalenia jazdy. Cała reszta dobrze skrojona!

bredok Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2016-06-17 10:30:54]


cóż to będzie mój debiut na tej imprezie i ogólnie na torze tak więc mam nadzieję nie dać jakiejś strasznej plamy i wrócić na 4 kółkach w niedzielę do domu... ;)

Al_Coholik [2016-06-17 10:33:51]


wystarczy przed metą ustawić ciaśniejszą szykanę z 3 opon a nie jak na załączonym obrazku z dwóch.

Pytanie do organizatorów, czy w części kartingowej te kropki to jakiś pachołek/opona uniemożliwiająca ścinanie zakrętów ?

Grzesiek_Rudy Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2016-06-17 10:35:30]


Wiem, że nie interesuje to nikogo raczej, ale ja w tym roku chyba muszę niestety odpuścić Puchar :(

Trefl Dokładna lokalizacja na mapie [2016-06-17 11:05:44]


Michał nie rób nam tego!!!!!!

najdos Dokładna lokalizacja na mapie [2016-06-17 11:55:29]


ogarnij się Trefl! http://www.reactiongifs.com/r/retr.gif

sołtys Dokładna lokalizacja na mapie [2016-06-17 11:56:14]


Ale to nie będziesz czy nie będziesz startował

Piosiu. Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2016-06-17 12:16:45]


A jakieś inne ekipy nagrywaczy Grześku o dzwoniłeś?

mishq (Mateusz G.) Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2016-06-17 12:34:25]


@ Trefl - to z kim Ja znowu będę się ścigał w finałach ( o ile auto wytrzyma i kierowca nie da ciała ;) )

@ mishq - nie kontaktowałem się z nikim, znając życie wszyscy będą na WRC.

Grzesiek_Rudy Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2016-06-17 15:10:52]


Jak ktoś weźmie jakąś dłuższą lufę pod Canona lub Sony E to mogę was ponagrywać (4k lub 120 fps - do wyboru), bo jak będę to raczej bez ścigania się :) Chociaż bardziej celowałem w steadycama i nagrywanie z parku maszyn czy integracji...Tylko niestety w chwili obecnej moje szkła kończą się na ogniskowej 50mm. No i byłbym sam, więc ujęcia tylko z 1 miejscówki.

Curtis_Capri Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2016-06-17 15:29:25]


W weekend będę wiedział czy zznajomy operator by nam ogarnął kamerowanie.

cypis Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2016-06-17 19:22:02]


Sprawa z kręceniem wygląda tak, że znajomy może przyjechać i nas pokręcić (2 kamery). Koszt dla jednego chętnego to byłoby 50zł ale warunek, że minimum 50 osób się zbierze.

cypis Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2016-06-20 22:12:51]


Nie wygląda, żeby nas więcej jak 30 było ;)

michalch83 [2016-06-20 22:22:45]


I tylko 9 samochodow w klasie bez zmian? :p

Al_Coholik [2016-06-20 23:10:25]


Kto w tym roku zamawia deszcz? :)

Grzesiek_Rudy Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2016-06-20 23:33:16]


Prognoza na więcej jak 24 godziny to wróżenie z fusów ;)

Ludwik 3M Członek Stowarzyszenia capri.pl [2016-06-20 23:53:01]


34 zgłoszenia... dawno chyba nie było takiej frekwencji :/ w sumie to więcej jazdy ;)

Grzesiek_Rudy Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2016-06-23 22:02:44]


Dopisałem się, ale raczej marne szanse na ściganie się :) Szkoda mi Taunusa :P

Curtis_Capri Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2016-06-23 22:17:45]


pewnie w przyszłym roku nie bedzie pucharu bo nie bedzie dla kogo zrobić :(

mishq (Mateusz G.) Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2016-06-23 22:24:58]


Będzie wystawa aut historycznych. A co???? Polak potrafi.

wiśnia Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2016-06-23 22:53:04]


Jeśli chodzi o filmiki to jest opcja dla 40 chętnych, ale wtedy po 60zł. czas na deklarację jest do niedzieli, bo chłopaki muszą sobie klepnąć termin. Zatem, kto chętny?

cypis Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2016-06-23 23:58:27]


nie będzie 40 chetnych jeżeli na razie nawet tylu nie ma na liscie startowej

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2016-06-24 06:53:50]


a nawet Ci z listy nie wszyscy są zainteresowani.

rozjechany liil Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2016-06-24 07:50:02]


Ale parę lat temu zainteresowani byli także kibice nie startujący, więc...
Pozdreaux.

KRK 4m Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2016-06-24 08:32:59]


Ale, że ktoś z widowni ma zapłacić za filmowanie mojego przejazdu ? :D to już się nie odzywam ;)

rozjechany liil Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2016-06-24 08:48:31]


Myślę że KRK miał coś innego na myśli ;)

markokrk Dokładna lokalizacja na mapie [2016-06-24 14:45:34]


Patrząc na liczbę startujących, to aż szkoda, że kamperem nie jadę na Miedzianą, to by można dla jaj nim wystartować :P Takiego jeszcze na torze nie było! ;)

Kżyho Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2016-06-24 14:53:59]


Jakby co to ja się piszę na filmowanie
1. bimber

bimber Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2016-06-24 15:52:08]


ja też!

1. bimber
2. mishq

mishq (Mateusz G.) Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2016-06-24 15:56:24]


fukku666 jak znam życie, to nie przyjadą...
zakładają, że połowa uczestników bierze filmik ale żeby si opłaciło, to musi być przynajmniej 30, a my ledwie przekroczyliśmy tę nieszczęsn 30tkę w ogólnej liczbie... cza samemu jak najwięcej nagrywać...

bartozłomero Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2016-06-24 16:02:56]


Barto jak coś to w tym roku też mogę polatać z twoja kamerka tylko zrób jakiś patent żeby się trzymała obudowy.

najdos Dokładna lokalizacja na mapie [2016-06-24 18:28:44]


Ja też jestem chętny na filmik ..nie dla sławy ale raczej jako czyn społeczny:)w sumie to 60 to sprawa kilku browarów, a jednak pamiątka na zawsze..pewnych rzeczy się nie da powtórzyć..:)

Alojz [2016-06-25 00:52:16]


No dobra, to rozumiem, że ma chłopakom operatorom nie zawracać głowy?

cypis Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2016-06-25 23:40:02]


wygląda na to, że w tym roku północ nie będzie się musiała Łódźić ;)

https://www.facebook.com/Autostrada-A1-Łódź-1395889190651641/

michalch83 [2016-06-26 12:02:21]


a tam autostrada ;) wiem, że jeszcze za wcześnie na takie akcje ale jest szansa na dużo zabawy http://www.pogodynka.pl/polska/16dni/kielce_kielce :)

Grzesiek_Rudy Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2016-06-27 17:01:06]


"Zgłoszenia przyjmowane są do 31.06.2016."

W tym roku rok przestępny do kwadratu. ;)

Mac13k Członek Stowarzyszenia capri.pl [2016-06-27 17:48:05]


Rallyvideo przyjedzie ale musi mieć minimum 20 osób chętnych na filmik, koszt 50 zł:

Lista chętnych na film:
1. Rudy
2 . ?

Grzesiek_Rudy Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2016-06-28 09:53:13]


2. michalch83

michalch83 [2016-06-28 09:57:29]


3. bimber

bimber Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2016-06-28 10:46:47]


1. Rudy
2. michalch83
3. bimber
4. Maćko
5.

Maćko Dokładna lokalizacja na mapie [2016-06-28 10:57:41]


1. Rudy
2. michalch83
3. bimber
4. Maćko
5. mishq

mishq (Mateusz G.) Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2016-06-28 11:16:53]


1. Rudy
2. michalch83
3. bimber
4. Maćko
5. mishq
6. Szramek

Szramek Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2016-06-28 12:19:19]


Rudy
2. michalch83
3. bimber
4. Maćko
5. mishq
6. Szramek
7. bartozłomero

bartozłomero Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2016-06-28 12:45:16]


sobota-niedziela... :)
https://www.google.pl/search?client=opera&q=prognoza+pogody&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8#q=prognoza+pogody+kielce

bartozłomero Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2016-06-28 17:21:57]


Rudy
2. michalch83
3. bimber
4. Maćko
5. mishq
6. Szramek
7. bartozłomero
8. Ptasiek

ٶٹڢڶ Ptasiek 3M ڄژښڭ Dokładna lokalizacja na mapie [2016-06-28 18:46:24]


Rudy
2. michalch83
3. bimber
4. Maćko
5. mishq
6. Szramek
7. bartozłomero
8. Ptasiek
9.mario1

mario1 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2016-06-28 18:52:20]


Rudy
2. michalch83
3. bimber
4. Maćko
5. mishq
6. Szramek
7. bartozłomero
8. Ptasiek
9.mario1
10. wąski

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2016-06-28 19:16:07]


niech stracę :) ale robię to tylko dlatego, że chcę zobaczyć brata bliźniaka najdosa z tej zacnej ekipy
1. Rudy
2. michalch83
3. bimber
4. Maćko
5. mishq
6. Szramek
7. bartozłomero
8. Ptasiek
9.mario1
10. wąski
11. Trefl

Trefl Dokładna lokalizacja na mapie [2016-06-28 19:25:05]


1. Rudy
2. michalch83
3. bimber
4. Maćko
5. mishq
6. Szramek
7. bartozłomero
8. Ptasiek
9.mario1
10. wąski
11. Trefl
12. Czorny

Czorny Członek Stowarzyszenia capri.pl [2016-06-28 20:45:34]


Sachar

Sachar Dokładna lokalizacja na mapie [2016-06-28 21:36:02]


Chodor

michalch83 [2016-06-28 21:39:00]


chuder

CHUDER Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2016-06-28 22:25:55]


1. Rudy
2. michalch83
3. bimber
4. Maćko
5. mishq
6. Szramek
7. bartozłomero
8. Ptasiek
9.mario1
10. wąski
11. Trefl
12. Czorny
13. Sachar
14. Chodor
15. chuder

mishq (Mateusz G.) Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2016-06-28 22:44:16]


1. Rudy
2. michalch83
3. bimber
4. Maćko
5. mishq
6. Szramek
7. bartozłomero
8. Ptasiek
9.mario1
10. wąski
11. Trefl
12. Czorny
13. Sachar
14. Chodor
15. chuder
16. Mordian

Mordian Dokładna lokalizacja na mapie [2016-06-28 22:56:29]


1. Rudy
2. michalch83
3. bimber
4. Maćko
5. mishq
6. Szramek
7. bartozłomero
8. Ptasiek
9.mario1
10. wąski
11. Trefl
12. Czorny
13. Sachar
14. Chodor
15. chuder
16. Mordian
17. Alojz

Alojz [2016-06-28 23:18:14]


1. Rudy
2. michalch83
3. bimber
4. Maćko
5. mishq
6. Szramek
7. bartozłomero
8. Ptasiek
9. mario1
10. wąski
11. Trefl
12. Czorny
13. Sachar
14. Chodor
15. chuder
16. Mordian
17. Alojz

KRK 4m Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2016-06-28 23:36:02]


1. Rudy
2. michalch83
3. bimber
4. Maćko
5. mishq
6. Szramek
7. bartozłomero
8. Ptasiek
9. mario1
10. wąski
11. Trefl
12. Czorny
13. Sachar
14. Chodor
15. chuder
16. Mordian
17. Alojz
18. Miszek

Miszek Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2016-06-29 01:18:13]


1. Rudy
2. michalch83
3. bimber
4. Maćko
5. mishq
6. Szramek
7. bartozłomero
8. Ptasiek
9. mario1
10. wąski
11. Trefl
12. Czorny
13. Sachar
14. Chodor
15. chuder
16. Mordian
17. Alojz
18. Miszek
19. bredok

bredok Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2016-06-29 08:17:26]


1. Rudy
2. michalch83
3. bimber
4. Maćko
5. mishq
6. Szramek
7. bartozłomero
8. Ptasiek
9. mario1
10. wąski
11. Trefl
12. Czorny
13. Sachar
14. Chodor
15. chuder
16. Mordian
17. Alojz
18. Miszek
19. bredok
20. Cypis

Mała Mi Członek Stowarzyszenia capri.pl [2016-06-29 11:16:08]


1. Rudy
2. michalch83
3. bimber
4. Maćko
5. mishq
6. Szramek
7. bartozłomero
8. Ptasiek
9. mario1
10. wąski
11. Trefl
12. Czorny
13. Sachar
14. Chodor
15. chuder
16. Mordian
17. Alojz
18. Miszek
19. bredok
20. Cypis
21. al_coholik

Al_Coholik [2016-06-29 11:48:55]


1. Rudy
2. michalch83
3. bimber
4. Maćko
5. mishq
6. Szramek
7. bartozłomero
8. Ptasiek
9. mario1
10. wąski
11. Trefl
12. Czorny
13. Sachar
14. Chodor
15. chuder
16. Mordian
17. Alojz
18. Miszek
19. bredok
20. Saymon

Saymon Członek Stowarzyszenia capri.pl [2016-06-29 11:54:04]


1. Rudy
2. michalch83
3. bimber
4. Maćko
5. mishq
6. Szramek
7. bartozłomero
8. Ptasiek
9. mario1
10. wąski
11. Trefl
12. Czorny
13. Sachar
14. Chodor
15. chuder
16. Mordian
17. Alojz
18. Miszek
19. bredok
20. Cypis
21. al_coholik
22. Saymon


Tak jak w poprzednim roku, "filmowcy" poprosili o jedną wpłatę od wszystkich. Więc w miarę możliwości atakujcie mnie w piątek/sobotę to im przekażę, razem z danymi auta itp.

Grzesiek_Rudy Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2016-06-29 12:10:44]


Nie wiem na co ta lista ale ja też się dopiszę

1. Rudy
2. michalch83
3. bimber
4. Maćko
5. mishq
6. Szramek
7. bartozłomero
8. Ptasiek
9. mario1
10. wąski
11. Trefl
12. Czorny
13. Sachar
14. Chodor
15. chuder
16. Mordian
17. Alojz
18. Miszek
19. bredok
20. Cypis
21. al_coholik
22. Saymon
23. dred

dred Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2016-06-29 13:01:09]


1. Rudy
2. michalch83
3. bimber
4. Maćko
5. mishq
6. Szramek
7. bartozłomero
8. Ptasiek
9. mario1
10. wąski
11. Trefl
12. Czorny
13. Sachar
14. Chodor
15. chuder
16. Mordian
17. Alojz
18. Miszek
19. bredok
20. Cypis
21. al_coholik
22. Saymon
23. dred
24. MikeB4

MikeB4 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2016-06-29 13:20:01]


1. Rudy
2. michalch83
3. bimber
4. Maćko
5. mishq
6. Szramek
7. bartozłomero
8. Ptasiek
9. mario1
10. wąski
11. Trefl
12. Czorny
13. Sachar
14. Chodor
15. chuder
16. Mordian
17. Alojz
18. Miszek
19. bredok
20. Cypis
21. al_coholik
22. Saymon
23. dred
24. MikeB4
25. Trójkąt

Trójkąt Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2016-06-29 22:52:59]


nie moge sie dopisac do listy startowej, bo cos nie robi strona... żeby potem nie było :) Przywracamy do zycia właśnie granadę kombi z krzaków i jak to pyknie to powinienem byc. BTW Auto w razie "W" bedzie do sprzedania na PC w jakiejs promo cenie jesli ktos ma ochote wrócić do domu czarnym kombi Gnia w gazoidzie

Classmobile [2016-06-30 08:56:40]


aaaa, zdjecie wstępne na zajawkę

Classmobile [2016-06-30 09:00:29]


Bierę;-)

bobik liil Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2016-06-30 09:24:11]


1. Rudy
2. michalch83
3. bimber
4. Maćko
5. mishq
6. Szramek
7. bartozłomero
8. Ptasiek
9. mario1
10. wąski
11. Trefl
12. Czorny
13. Sachar
14. Chodor
15. chuder
16. Mordian
17. Alojz
18. Miszek
19. bredok
20. Cypis
21. al_coholik
22. Saymon
23. dred
24. MikeB4
25. Trójkąt
26. Piterek19899

Piterekk [2016-06-30 09:28:03]


to duszek za 20lat nie będzie jeszcze taki ;)

Piter M Dokładna lokalizacja na mapie [2016-06-30 14:14:37]


Class, jak dojdę do ładu ze swoim kombi to będziemy mogli konkurować o tytuł najbardziej zgruzowanej Granady tegorocznego Pucharu ;D

#szaman Członek Stowarzyszenia capri.pl [2016-06-30 14:30:05]


Zaczynam bardzo żałować, że nie startuję.
Ale kask na otarcie łez biorę - Może się uda na jakąś małą próbę do kogoś na prawy.

DrStein [2016-06-30 16:05:06]


Jak dojadę to zapraszam na jedną próbę :P

ٶٹڢڶ Ptasiek 3M ڄژښڭ Dokładna lokalizacja na mapie [2016-06-30 16:31:52]


Zabrzmiało trochę jak wyzwanie, ale postaram się nie krzyczeć :D
Przewidziane jakieś dodatkowe atrakcje natury korbowej? :)

DrStein [2016-06-30 16:36:32]


Andrzej, nic straconego - lista startowa nie jest jeszcze zamknięta ;-)

#szaman Członek Stowarzyszenia capri.pl [2016-06-30 17:18:28]


Sztab wykwalifikowanych fachowcow w trybie 3 zmianowym przygotowuje woz do samodzielenego wjazdu na platforme i robienia szału chuja, po dzisiejszej kuracji prawie jeździ i jest juz monokolor, aby wpadlo w oko komuś innemu niż psiarni, co zakonczy sie spodziewanym deszczem pieniedzy i powrotem na tzw "pusto" mam nadzieję

Classmobile [2016-06-30 17:52:27]


Stein - why?

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2016-06-30 20:09:44]


Wał złożony z dwóch bez ważenia i wrzucony na szybko do auta. Tylny krzyżak co prawda mniej wyje#any niż przedni w tym, co wyjąłem, ale i tak strach depnąć, bo bije jak sam wiesz kto... Jeździć spokojnie się da, ale o wygłupach nie ma mowy.
To taki główny powód. Poza tym oczywiście nie zdążyłem zrobić zawieszenia.
Wolę se dać siana i w tym roku na spokoju statycznie pooglądać niż zastanawiać się czy stracę napęd na tej próbie, czy na jeszcze następnej. No i lusterka też są drogie i bynajmniej nie służą do podpierania :)

DrStein [2016-06-30 23:38:48]


to takie troche wymowki, powiedz po prostu, ze jedziesz na Openera zobaczyc koncert zespolu "nagrobki" to sie nikt nie bedzie czepiać

Classmobile [2016-07-01 07:58:05]


Class, jeszcze nie jest za późno, ten jest fajniejszy;-) http://allegro.pl/ford-taunus-1979-czesci-lub-w-calosci-silnik-v4-i6308812368.html#thumb/3

bobik liil Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2016-07-01 10:27:50]


jeżeli ktoś jeszcze nie ruszył, a ma na zbyciu serwo hamulcowe do tc3 to niech zabierze, jakoś się na miejscu dogadamy :)

Al_Coholik [2016-07-01 12:25:33]


Class wymówki wymówkami. Jest jak jest. Zamierzam się dobrze bawić czy wystartuję, czy nie.
Widzimy się pod wieczór na kempingu. Nasza ekipka planowo koło 18 wyrusza.

DrStein [2016-07-01 14:37:29]


Poduszka pod silnik do ohaca potrzebna jakby ktoś mógł przytaszczyc

ٶٹڢڶ Ptasiek 3M ڄژښڭ Dokładna lokalizacja na mapie [2016-07-01 17:27:45]


I jak impreza?
Coś , ktoś ?

Jac Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2016-07-02 21:22:54]


Dziękuję wszystkim za doping a organizatorów przepraszam że nie odebrałem pucharu osobiście ale musiałem pilnie wracać do domu. Pozdrawiam i jak zawsze super impreza i duuzo jeżdżenia :-)

kicok Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2016-07-02 22:33:11]


W sumie zero niespodzianek. Upał masakryczny - 44 stopnie w asfalcie, 38 w cieniu. Nie wytrzymały auta Ptaśka i Bartozłomero. Eliminacje wygrał Bredok (Capri 2.0 Pinto) przed Michałem Poznań (Capri 2.3 16v) i w takim samym składzie rozgrywany był finał BO. Dzbanek (drugi już) zgarnął Bredok, a trzeci w BO był Hubert M. na 45-letniej Granadzie Coupe 24v. W BZ dzbanek wziął Kicok (Capri 2.0) przed Grzesiem Rudym (Granada 2.8) i Chuderem (Capri 2.3), a Puchar Taunusa pojechał z Piterem do Bratkowic (dziobak 24v), choć dzielnie próbował przeszkodzić mu Trójkąt (TC2 DOHC).
Nikt nie dachował, nie było dzwonów, burzy, ulewy - nudy, Panie, na maksa....
Pozdreaux.

KRK 4m Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2016-07-02 22:35:09]


Wszyscy poprostu sie dobrze przygotowali ;)

Ludwik 3M Członek Stowarzyszenia capri.pl [2016-07-03 00:29:21]


Gratulacje!!

Bardzo bardzo żałuję, że nie byłem z Wami.

On też żałuje.

Gnieciuch

Gnieciuch Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2016-07-03 08:40:49]


Do zobaczenia W przyszłym roku.

Gnieciuch Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2016-07-03 08:45:36]


Jeszcze ciut statystyki: zgłoszonych 46 (17 Capri, 12 Taunusów, 12 Granad, 4 Escorty i 1 Fiesta), wystartowało 41, ukończyło 36 (odpadli z przyczyn technicznych: Barto, Ptasiek, Trefl, AlCoholik i Michalch83).
Bredok wygrał wszystkie 7 eliminacji czasami 2x 1:22, 2x 1:23, 2x 1:24 i 1x 1:25. Drugie miejsce 6 razy zajął Michał Poznań (1:23, 1:24, 1:25, 1:25, 1:25, 1:26) a raz - Hubert M (1:25). I w tej samej kolejności stanęli na pudle - chyba nigdy dotąd nie było tak bezdyskusyjnie!
Pozdreaux.

KRK 4m Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2016-07-03 09:47:37]


w mojej ocenie było świetnie pomimo upału i braku spektakularnych awarii takich jak rok temu.
Nowa trasa też robi robotę.
Gratulacje dla zwycięzców.

wyniki po wszystkich 7 próbach

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2016-07-03 14:12:58]


wyniki

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2016-07-03 14:13:19]


Ja odpadlem z przyczyn technicznych?

Al_Coholik [2016-07-03 14:55:03]


ja chciałem uściślić, ze słyszałem, że będzie 6 prób i je pojechałem, po czym pojechałem na piwo ;) A że była siódma to nie wiedziałem...

michalch83 [2016-07-03 15:25:47]


Nie rozbiłeś auta, a nie stawiłeś się na starcie do VII kwalifikacji. Może w takim razie po prostu zrezygnowałeś z zabawy - nie wiem... "Przyczyny techniczne" to bardzo ogólne określenie :)
Pozdreaux.

KRK 4m Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2016-07-03 15:27:48]


też słyszałem od Krk że 6 przejazd jest ostatni ale akurat Krk wczoraj nie do końca można było wierzyć :))
Piterowi M też wczoraj przypisał dzbanek za puchar Taunusa za zeszły rok.
No cóż... upał był a Krk nie siedzi w klimatyzowanym pomieszczeniu więc może się zdarzyć :)

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2016-07-03 15:28:37]


ja wlasnie slyszalem, ze jest 6 prób, więc pojechałem szóstą i odrazu pojechałem do sklepu po piwo :P, a że z samochodem wyszły kwiatki później to swoją drogą ;)

Al_Coholik [2016-07-03 15:30:28]


Czyli nauczka na przyszłość, zawody trwają do końca=do wręczenia pucharów. Piwko poczeka.
Bredok ,Kicok, Piter M brawo!!!

Pająk Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2016-07-03 16:55:22]


Dokładnie, za rok piwko będzie w zapasie ;)

Al_Coholik [2016-07-03 16:57:07]


Dzięki wszystkim a najbardziej Piosiowi. Do zobaczenia za rok ;)

ٶٹڢڶ Ptasiek 3M ڄژښڭ Dokładna lokalizacja na mapie [2016-07-03 17:28:27]


gratulacje dla wszystkich! Pokonanych i Zwycięzców! Choć moim zdaniem, w tej imprezie tak na prawdę pokonanych nie ma, samo stawiennictwo i niejednokrotnie przejechane setki kilometrów w drodze na i z Miedzianki sprawiają, że możemy wszyscy czuć się wygrani. Ukłony i szacunek dla organizatorów! Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do mojego sukcesu ;)

bredok Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2016-07-03 17:36:23]


KRK4m nie jest organizatorem tej zabawy, a jedynie papugą rzucającą przez sitko na megafony decyzje PT organizatorów. Przed startem do V eliminacji powiedziano mi, że będą jeszcze dwie. A że szósta poszła niespodziewanie sprawnie, to Zarząd postanowił puścić jeszcze jedną, która w sumie niewiele zmieniła. Jedynie Trójkąt poszedł o dwa oczka w górę, przeskakując dwa Taunusy, które od początku nastawiały się na walkę o swój puchar :). Ósemka finalistów BO została ta sama, a w BZ pojawił się Nebel, bo Piterek 19899 pojechał "siódemkę" aż o 15 sekund słabiej niż dotąd.
Gwoli ścisłości owa VII eliminacja była rozgrywana przez całe 31 minut - gdzież Wy jeździliście po to piwo? Do Radomia? :))
Pozdreaux.

KRK 4m Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2016-07-03 18:12:47]


Pewno celowo akurat tylko oni zostali wprowadzeni w błąd z obawy że wygrają hehe ;]

Hubert_M Dokładna lokalizacja na mapie [2016-07-03 18:41:27]


Haha, no pewnie, faworyci zostali oszukani ;)

Al_Coholik [2016-07-03 18:44:11]


Krk - nie wydaje mi się by ktoś miał pretensje.

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2016-07-03 18:50:48]


A czy gdzieś padło takie słowo? A emotikonki Ci się nie wyświetlają?
Pozdreaux :)

KRK 4m Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2016-07-03 19:18:21]


ludziska - jakieś foty?

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2016-07-03 19:20:42]


Dla KRK 4m należą się podziękowania za poświęcenie-stać na tym balkonie w taki upał...
Poza tym oczywiście podziękowania dla wszystkich organizatorów i uczestników że kolejny raz udała się ta świetna zabawa :) Oby do przyszłego roku:)

Hubert_M Dokładna lokalizacja na mapie [2016-07-03 19:42:03]


było ok, nie jak zwykle bo zawsze jest inaczej:)

krk jest niezastąpiony, jak dla mnie to głos z pucharu od kąd ja puchar pamietam:)

kolega granadą po to piwo to albo daleko pojechał albo słabo jechał hehe, przed pc czytałem wielokrotnie jaka to najszybsza granada a ledwo do trzydziestki się zakwalifikowała na 38 aut hehe :D

impreza super :) oby do następnego roku, wielkie podziękowania dla organizatorów i wszystkich zaangażowanych w sprawny przebieg imprezy i oczywiscie dla niezastąpionego krk komentującego przejazdy :)

Piter M Dokładna lokalizacja na mapie [2016-07-03 19:53:44]


mnie zaskoczl szuterek na jednym z zakretow a byla spora szansa na final kombiakiem... w BO

Mordian Dokładna lokalizacja na mapie [2016-07-03 20:09:02]


Może Ci się z nadkola wysypał ;)

Mysza liil (EM) [2016-07-03 21:04:28]


Nie wiem właśnie ale raczej nie. Trening czyni mistrza, rodzinne kombi trzeba jeszcze trochę lepiej przygotować na następny pc 😊 wiem juz co trzeba zrobić. Piach kamienie czy woda co by nie było mój błąd, zdecydowanie za szybko bylo wchodzone w te zakręty. Ale gdzieś i kiedyś trzeba się tego nauczyć.
Próba bardzo fajna szybka i przyjemna bez tracenia czasu na przestawianie, na początku meta trochę za daleko trzeba było hamować przed nią. No i można pomyśleć coś żeby nie nanosiło tyle brudu na tor.
Ogólnie bardzo fajnie

Mordian Dokładna lokalizacja na mapie [2016-07-03 21:29:01]


To i Ja podziękuje organizatorom za organizację i chęć wprowadzenia kilku zmian, które jak widać chyba się spodobały uczestników, którym też dziękuje za rywalizację w eliminacjach i każdemu z osobna w finałach.

Dziękuje wszystkich za doping i miłe słowa dotyczące auta i mojej dość "średniej" jazdy. Dzięki Kicok za możliwość powalczenia z najlepszym w finale, który przegrałem na własne życzenie.


Mordian, najprostszym sposobem na uniemożliwienie narzucania syfu z pobocza na trasę jest zabranie możliwości ścięcia zakrętu poprzez np. postawienie pachołka.


Do zobaczenia za rok ;)


PS. filmy z rejlividioł będą na bieżąco wrzucane na YT.

Grzesiek_Rudy Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2016-07-03 21:35:01]


Mialem wrażenie ze próbę wcześniej czyli chyba czwarta nie bylo takiego syfu i nie wiem nie widziałem ale mam wrażenie że ktoś tam poleciał i pozamiatał trochę syfu na tor. Jak jechałem po przerwie to się mocno zdziwiłem jak mnie obróciło, a szkoda bo mogliśmy się spotkać w finale. Ale nic straconego za rok znowu będzie okazja. Ale fakt rywalizacja była ciekawa 😊
W każdym razie to była dobra nauczka i sprawdzian dla mnie jako k kierowcy , mechanika no i dla Granady. Do zobaczenia za rok

Mordian Dokładna lokalizacja na mapie [2016-07-03 21:59:13]


moja wypociny też się zaczną niedługo pojawiać

https://www.youtube.com/watch?v=boNxHiG06c4

Grzesiek_Rudy Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2016-07-03 22:27:00]


Dziękuję Organizatorom za przyjęcie mojego zgłoszenia i możliwość przejechania się po torze w miłej atmosferze. Obsługa na najwyższym poziomie - przepraszam jeśli kogoś z Was przestraszyłem przejeżdżając bokiem przez linię mety, a w ¼ po trawie przy fotokomórce ;)

To był zdaje mi się mój dziewiąty Puchar, a dopiero pierwszy podczas którego sobie pojeździłem.
Największe podziękowania kieruję w stronę mojego Przyjaciela Jarka (Jerry), z którym wspólnie, własnymi rękami i od zera staraliśmy się przygotować Taunuska i z którym wspólnie go posiadamy, a że akurat ja jechałem, zadecydował można powiedzieć prawie rzut monetą. Jestem przekonany że gdyby to on prowadził, poszłoby nam lepiej :) a już z pewnością, nie wystartowałby w ¼ tak jak ja, z wstecznego dwa razy, będąc przekonanym że to jedynka.. :/

W każdym razie jestem bardzo zadowolony że Taunus i jego Pinto, oprócz niedoskonałości które jeszcze posiada, nie zanotował najmniejszej awarii, choć muszę przyznać że raczej go nie oszczędzałem. Jedyna którą przywieźliśmy z Krakowa – niedziałające wycieraczki, została naprawiona przez Classmobile’a na parkingu – jeszcze raz dziękuję za pomoc Hubert.

Gratulacje dla wszystkich.
Uczestnicy oczywiście potrafią prowadzić, jednak moim zdaniem szczególnie wyróżniali się MichałPoznań i Bredok, uważam że pokazali świetne umiejętności panowania nad samochodami.
Miło było Was oglądać na torze - Pani i Panowie. :)

Jak Bóg da, do zobaczenia za rok.

KR54321 [2016-07-03 22:57:51]


Parę fotek od Nas. Młodzież też bawiła się przednio :)

Badyl Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2016-07-03 23:21:52]


A ja jeb......m 1215 km , i tak co rok .
Fajnie było jak co roku .

alwax Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2016-07-03 23:35:48]


https://www.youtube.com/watch?v=RKN55K_JKdI

Przejazd Owczego Pędu na treningach :)

Trójkąt Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2016-07-04 00:10:10]


Trójkąt - ten Twój drugi filmik też dobry... Jeden przejazd z wyciszającym Killing in the name of... a drugi z obesranym Szpakiem... :)
https://www.youtube.com/watch?v=FDgtczem8cA
Zawias usztywnić... to wtedy slicki by były tam gdzie trzeba... :)

bartozłomero Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2016-07-04 07:24:29]


Serdeczne dzięki wszystkim tym, którzy po 5 latach rozłąki wciąż mnie rozpoznawali i strzał w pysk wszystkim tym, którzy wyzywali mnie od "starej gwardii" i "weteranów". Jednocześnie przepraszam tych, których pominąłem w powitaniach i którym tępo przyglądałem się nie mogąc powiązać facjat z nickami. Za rok będzie lepiej. To najlepszy mój weekend w 2016 roku! Gratuluje szwagrowi pudła! Good 4 ya!

Hrabia® Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2016-07-04 10:00:49]


Ja też tępo patrzyłem ale Twojej gęby nie da się nie rozpoznać ;) ps. Argus ok :)

Mysza liil (EM) [2016-07-04 10:05:09]


A ja nie robiłem fot, bo jakoś nigdy nie mam do tego zacięcia. Zgram z telefonu dzieci, bo wiem, że coś robiły, to wrzucę.
Ja mam tylko foty świec Trefla po pierwszym przejeździe :)

m.kozlowski Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2016-07-04 10:37:12]


A dlaczego jedna dobra?;-) To wróciło to w końcu na kołach?

bobik liil Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2016-07-04 10:42:26]


Na kołach lawety Chudera :)

m.kozlowski Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2016-07-04 10:43:54]


przepraszam wielbicieli mojego reżyserskiego talentu, że w tym roku zawiodłem...
Miałem tylko kalkulator i oto kilka scen z niego... :)
https://www.youtube.com/watch?v=bpZxijp8Puc&feature=youtu.be

bartozłomero Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2016-07-04 10:50:50]


Zbiór filmów od rallyvideo, aktualizowane co jakiś czas o nowe filmy. https://m.youtube.com/playlist?list=PL_gny82-OoYyPw3-u-wrtqpOXODnmQZiH

Ps. Gdzie są zdjęcia? ;)

Grzesiek_Rudy Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2016-07-04 13:34:12]


puchar capei???? :)

najdos Dokładna lokalizacja na mapie [2016-07-04 13:36:14]


Ja dwóch pasjonatów ścigania limuzyną przywiozłem, żeby się nie zmęczyli przed występem;-)

bobik liil Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2016-07-04 13:37:46]


http://naszglospoznanski.pl/wielkopolanin-na-podium-na-torze-kielce/

Hrabia® Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2016-07-04 15:31:35]


W artykule małe przekłamania...ale ogólnie fajnie ;)

bredok Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2016-07-04 16:17:08]


Jak to się stało z tymi świecami, jak wyjmowaliśmy pierwszą to wyglądała normalnie, niemożliwe, że dwie pary oczu nie zobaczyły co się ze świecą stało, nawet ta dogięta by pewnie padła w oczy. WTF??

Shadow Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2016-07-04 21:04:02]


bylo bardzospoko

Classmobile [2016-07-04 21:19:11]


Kto ma fotkę Doktora w kasku z naturalnych materiałów?

mishq (Mateusz G.) Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2016-07-04 21:19:26]


Fiesta która spuściła mi łomot https://www.youtube.com/watch?v=ep8U0wPw1DQ

dred Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2016-07-04 21:26:14]


bo te fiesty wściekłe som :)

najdos Dokładna lokalizacja na mapie [2016-07-04 21:55:57]


po obejrzeniu filmu stwierdzam że to nie szuterek był winien oberka... trudno może następnym razem wejdę do finału

Mordian Dokładna lokalizacja na mapie [2016-07-05 10:07:11]


Jako jeden z pechowców tegorocznego pucharu apeluję do władz aby odrzuciły pomysł zaprzestania organizacji. W przyszłym roku się zrehabilitujemy. Dobrze było was wszystkich zobaczyć !

Maćko Dokładna lokalizacja na mapie [2016-07-06 23:49:11]


W razie potrzeby pobrania filmów z rallyvideo https://mega.nz/#F!Uh5XGQYT!sDrr85IMChblWzj2nVKWuA


Ma ktoś jakieś foto z przejazdów ?

Grzesiek_Rudy Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2016-07-07 09:34:22]


za rok zdecydowanie należy dopilnować przestrzegania zasad BHP i sprawdzać homologację kasków i elementów wyposażenia zapewniających bezpieczeństwo :)))

najdos Dokładna lokalizacja na mapie [2016-07-07 10:31:35]


w przyszłym roku to trzeba przypilnować by żadna sierra nie stała z kluczykami w środku...

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2016-07-07 12:13:09]


Jestę elektrykię, więc brak kluczyków może być mało

Piosiu. Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2016-07-07 12:49:09]


Maćko doszedłes do przyczyny awarii?

krzys escort mk2 [2016-07-07 20:36:53]


podobno komp się wysrał...

bartozłomero Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2016-07-07 21:03:15]


Nie miałem nawet ochoty tam zaglądać, schowałem do garażu i pewnie za miesiąc - dwa zrobię wszystko od nowa.

Maćko Dokładna lokalizacja na mapie [2016-07-09 11:53:49]


fotki
https://photos.google.com/share/AF1QipNIn-kRJ8xbV8ORkTn1XJCWFmyqyUzQ7xp2zimCj8G74L7qApAw1PoasZRrGcGj3Q?key=Q2dVdjlaaWRPN2MzM1hPa0Fuc3Q4NThsd3hzYWpR

mario1 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2016-07-10 15:04:34]


Znalazłem jakieś zdjęcia z Pucharu 2001. A nie, czekajcie... ;-)

#szaman Członek Stowarzyszenia capri.pl [2016-08-03 23:10:40]


chyba 1991 ;) fajne!

rozjechany liil Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2016-08-04 18:19:28]


jakby to miał być rok 1991 to o bohaterach z przedostatniego zdjęcia rodzice dopiero myśleli...

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2016-08-04 18:42:31]


aaaa tam. Jeden już na stojąco pod stół wchodził, drugi chyba umiał powiedzieć "mama", a trzeci patrolował niemieckie szosy.
A reszta - mniej lub bardziej w planach ;)

DrStein [2016-08-04 18:59:05]