logowanie | rejestracja
capri.pl » klub » spotkania, zloty, imprezy » Puchar Capri 2010 - zapowiedź

Puchar Capri 2010 - zapowiedź

- kiedy i gdzie
- plan zawodów
- regulamin
- zgłoszenie do zawodów
- opłata wpisowego
- lista zgłoszonych uczestników
- nagrody
- koszulki
- zakwaterowanie

Ósma edycja Pucharu - zmiany w formule imprezy

Od tego roku zmieniamy nieco formułę imprezy. Dzielimy grono uczestników na dwie klasy:

Samochody z klasy BZ walczą w swoim gronie o puchar przeznaczony dla tej klasy. Ponieważ każdy samochód kwalifikujący się do tej klasy spełnia jednocześnie wymogi udziału w klasie BO, to wszystkie samochody z obu klas walczą wspólnie o puchar dla bezwzględnie najszybszego duetu - kierowca i samochód. Teoretycznie więc jeden uczestnik imprezy może zgarnąć obydwa puchary! To chyba mało prawdopodobne, ale niemożliwe jest tylko to czego jeszcze nie spróbowano.

Kiedy i gdzie ?

Puchar Capri 2010 odbędzie się 31 lipca 2010 na torze "Kielce" w Miedzianej Górze.

Cała impreza ma charakter weekendowy - do przyjazdu zachęcamy już w piątek w godzinach późnopopołudniowych, wtedy odbędzie się trening na torze (ok. godziny 17..18). Dalsza część piątku - zajęcia integracyjne na pobliskim campingu.

Właściwe zawody rozpoczynają się w sobotę o godzinie 9:00. Czas trwania imprezy - do wieczora. Po zakończeniu zawodów przenosimy się na pobliski camping, gdzie odbywamy huczne obchody z okazji zakończenia zawodów - ognisko, piwo, kiełbasa, etc.

Niedzielny poranek i resztę dnia - po odzyskaniu stabilności w pozycji wertykalnej - spędzamy już bez planu, dla przeciwwagi złożoności organizacyjnej dnia poprzedniego.

Plan zawodów

Zawody podzielone są na dwie części: eliminacje i finały (dwa, dla każdej klasy osobno).

Eliminacje

Na eliminacje zaplanowane jest 4 lub 6 konkurencji (ilość zależna od przebiegu imprezy, ilości zgłoszonych uczestników, warunków atmosferycznych, itp), w których udział biorą wszyscy zawodnicy zgłoszeni do startu.

Celem eliminacji jest wytypowanie grupy zawodników kwalifikujących się do finału, oraz odpowiednie rozstawienie zawodników w pary finałowe, zgodnie z dalszym opisem. Wynik eliminacji nie ma wpływu na wynik końcowy finału, każdy zawodnik zakwalifikowany do finału ma takie same szanse na zwycięstwo.

Dla każdego zawodnika w każdej z konkurencji eliminacyjnych wyznaczany jest wynik tej konkurencji. Wynik jest liczbą określającą proporcję czasu uzyskanego przez danego zawodnika do czasu najlepszego zawodnika w danej konkurencji. Dla zwycięzcy konkurencji wynik ma wartość równo 1, dla następnych zawodników ma on coraz wyższą wartość. Ostateczny wynik eliminacji to średnia arytmetyczna z wyników cząstkowych uzyskanych w poszczególnych konkurencjach eliminacyjnych. Ostateczna kolejność zawodników w eliminacjach wynika z ułożenia uzyskanych wyników od najniższego do najwyższego.

W celu usprawnienia procesu przejazdów i zwiększenia ilości czasu spędzonego przez zawodników na torze a nie w pit-stopie, przyjmujemy następującą metodę: eliminację odbywają się po dwie równolegle, ale niezależnie od siebie. Zawodnik startuje najpierw w pierwszej eliminacji, po jej zakończeniu podjeżdza od razu na start do drugiej i bierze następnie udział w drugiej eliminacji. W ten sposób zalicza obydwie konkurencje po kolei.

W zależności od przebiegu imprezy i ilości uczestników, przeprowadzone zostanie 4 lub 6 eliminacji, wybranych z poniższych możliwości. Ilość przejazdów w każdej eliminacji (powtórzeń pętli) też zostanie ustalona na podstawie ilości uczestników i przebiegu imprezy - należy spodziewać się od 2 do 4 okrążeń.

Wybór tras przejazdów będzie uzależniony od preferencji uczestników imprezy. W tym celu zrobimy małe głosowanie, polegające na ustaleniu tych preferencji. Do głosowania jest mechanizm znajdujący się poniżej, przy liście uczestników.

Wariant A:

Wariant B:

Wariant C:

Wariant D:

UWAGA: przebieg eliminacji może podlegać zmianom, zależnie od okoliczności - warunków atmosferycznych, ilości uczestników, przebiegu samych zawodów, itp, itd - powyższe opisy mają charakter zamierzonego planu, jednakże organizatorzy zastrzegają sobie możliwość ich modyfikacji. W szczególności zmianie może ulec ilość powtórzeń danej eliminacji - przykładowo zamiast 2 okrążeń mogą być 3, jeżeli czas pozwoli.

Do finału klasy BZ kwalifikuje się 8 uczestników tej klasy z najlepszym wynikiem eliminacji (średniej ze wszystkich konkurencji).

Do finału klasy BO kwalifikuje się 8 uczestników z obu klas łącznie, z najlepszym wynikiem eliminacji.

W przypadku uzyskania przez część uczestników tego samego wyniku eliminacji, dającego zakwalifikowanie się do grupy finałowej większej niż przewidziana liczby uczestników, o kwalifikacji decydować będzie dogrywka.

Dogrywka

Dogrywka rozgrywana jest w wypadku gdy część uczestników zakończy eliminację z takim samym rezultatem, dającym zakwalifikowanie się do grupy finałowej większej liczbie zawodników niż przewidziano w finale. Dogrywka polega na przejechaniu jednej pętli toru po zewnętrznym owalu. Uzyskanie lepszego czasu od konkurenta daje kwalifikację do finału.

Finał

Finał to właściwie dwa finały, jeden w klasie BZ i drugi BO.

8 zawodników klasy BZ najpierw walczy o puchar w swojej klasie.

Następnie 8 zawodników z obu klas łącznie walczy o puchar dla bezwzględnie najszybszego.

Finał polega na rozegraniu systemem pucharowym wyścigów pomiędzy parami, które indywidualnie ścigają się na owalu toru na tzw. "dochodzenie" - startując równocześnie z przeciwległych stron toru, i pokonując ilość okrążeń zależną od etapu finału. W 1/4 finału zawodnicy pokonują 3 okrążenia, w półfinale i finale przewidziane są 4 okrążenia. Wyścig trwa do momentu osiągnięcia mety pierwszy z samochodów, lub dojście do rywala na odległość 100 metrów. Zwycięzca w danej parze przechodzi do następnego poziomu rozgrywek finałowych, przegrany odpada z zawodów.

Dobieranie zawodników w pary odbywa się w następujący sposób: pierwszy zawodnik eliminacji startuje z ostatnim zakwalifikowanym, drugi z przedostatnim, itd. według poniższego schematu. W finale wszyscy zawodnicy mają równe szanse, niezależnie od wyniku kwalifikacji. Wyniki kwalifikacji wpływają jedynie na rozstawienie w pary finałowe.

1/8 finału ćwierćfinały półfinały finał
X1: E1-E16 C1: X1-X8 P1: C1-C4 F: P1-P2
X2: E2-E15
X3: E3-E14 C2: X2-X7
X4: E4-E13
X5: E5-E12 C3: X3-X6 P2: C2-C3
X6: E6-E11
X7: E7-E10 C4: X4-X5
X8: E8-E9

Taki system zapewnia największe prawdopodobieństwo spotkania się w ostatnim wyścigu (finale A) dwóch najlepszych zawodników, celem uzyskania możliwie największej atrakcyjności finału. Zwycięzca zdobywa puchar. W celu wyznaczenia zawodników zajmujących miejsca trzecie i czwarte rozgrywany jest dodatkowy wyścig (finał B) pomiędzy przegranymi z półfinałów. Wyścig ten odbywa się przed wyścigiem finału A. Klasyfikacja prowadzona jest dla wszystkich zawodników - dalsze miejsca zajmują zawodnicy którzy dotarli do kolejnych poziomów rozgrywek finałowych, na danym równoległym poziomie o miejscu decyduje wynik z eliminacji.

Regulamin Pucharu Capri 2010

 1. Organizatorzy
  • Organizatorem zawodów jest Stowarzyszenie capri.pl
 2. Uczestnicy zawodów
  • Do udziału w zawodach dopuszcza się wyłącznie następujące samochody marki Ford:
   • Capri (wszystkie wersje i odmiany z nadwoziami produkcji europejskiej),
   • wszystkie europejskie modele Forda poprzedzające pojawienie się Capri (grudzień 1968),
   • europejskie modele Forda wprowadzone do produkcji po premierze Capri (grudzień 1968), ale wycofane z produkcji przed wyprodukowaniem ostatniego europejskiego Capri (a więc: Taunus, Cortina, Consul/Granada, Escort Mk I/II).
  • Klasyfikacja prowadzona jest w dwóch klasach:
   • BZ (bez zmian) - samochody w duchu epoki, z zachowaniem specyfikacji fabrycznej, z dopuszczalnymi modyfikacjami w postaci rozwiązań technicznych zgodnych ze stanem techniki z lat produkcji danego samochodu,
   • BO (bez ograniczeń) - otwartej, gdzie dopuszczalny jest szerszy zakres modyfikacji.
   Wszyscy uczestnicy klasy BZ jednocześnie uczestnikami klasy BO. Odwrotnie to nie działa.
   O ostatecznej klasyfikacji uczestnika w danej klasie decyduje organizator, na podstawie oceny spełnienia wymogów opisanych poniżej.
  • Warunki dopuszczenia do klasy BZ są następujące: samochód musi mieć wygląd i konstrukcję zgodną ze specyfikacją fabryczną, z dopuszczeniem modyfikacji polegających na zastosowaniu elementów dostępnych jako opcja fabryczna lub dostępna na rynku w latach produkcji danego modelu (tzw. after-market).
   W szzczególności wymagane są:
   • Fabryczna konstrukcja zawieszenia i układu kierowniczego, bez zmian polegających na użyciu elementów innych niż stosowane w danym modelu (np. elektryczne wspomaganie układu kierowniczego).
   • Fabryczna konstrukcja układu hamulcowego, bez zmian polegających na użyciu elementów o innej konstrukcji (np. zamiana hamulców bębnowych na tarczowe, zmiana typu wspomagania układu hamulcowego). Dopuszczalna jest zmiana hamulców w ramach tego samego modelu, czyli np. zastosowanie tarcz wentylowanych w modelu fabrycznie wyposażonym w tarcze niewentylowane, czy też zmiana rozmiaru tarcz/bębnów w ramach części stosowanych w tym samym modelu.
   • Silnik właściwego typu i pojemności, który był stosowany w danym modelu i generacji tego modelu.
    Przypadki wykluczone:
    • silnik niestosowany w danym modelu w ogóle (np. 2.9 V6 EFI),
    • silnik niestosowany w danej generacji modelu (np. 2.8i V6 MFI w Capri I),
    • zmiany w układzie zasilania/dolotu/wydechu silnika (zmiana układu wtrysk - gaźnik, nieepokowe turbo, NOS, wydech o zmienionej konfiguracji).
    Dopuszczalne są:
    • kolektor / gaźniki występujące w danym modelu lub pasujące bez modyfikacji,
    • kolektor / gaźniki występujące jako opcja after-market w danym czasie, jak np. podwójne gaźniki do OHC, potrójne gaźniki do V6,
    • kolektor wydechowy tzw. baran,
    • zmiana filtru powietrza i obudowy na inne, dostępne typowo na rynku jako opcja dla danego modelu.
   • Fabryczna konstrukcja układu przeniesienia napędu, bez zmian polegających na zastosowaniu elementów innych niż stosowane w danym modelu (w szczególności skrzynia biegów i tylny most).
   • Felgi w typie i rozmiarze stosowanym fabrycznie, lub felgi dostępne na rynku w latach produkcji samochodu (Minilite, Wolfrace, itd, o ile jest to typ fabrycznie odpowiedni dla danego modelu bez potrzeby zastosowania dodatkowych dystansów / modyfikacji piast).
   • Nadwozie w oryginalnym wyglądzie, bez modyfikacji i bez istotnych zmian schematu malowania (np. płomienie) i typu lakieru (np. smoła naniesiona wałkiem).
    Dopuszczalne są:
    • spojlery/poszerzenia dedykowane dla danego modelu, zamontowane zgodnie zgodnie z przeznaczeniem i z zachowaniem dostatecznej estetyki,
    • dowolna antena radiowa,
    • nieoryginalny szyberdach (to jest zmiana nad którą można ubolewać, ale jest zwykle nieodwracalna w ramach sensownych środków, wbrew dobrej woli właściciela),
    • zmiana koloru.
   • Wnętrze nie odbiegające istotnie od fabrycznego wyglądu i kompletacji właściwej dla danego modelu. Dopuszczalna jest np. zmiana kierownicy i dźwigni zmiany biegów, odnowienie tapicerki z zachowaniem ogólnego wyglądu zgodnego z oryginałem, ale niedopuszczalne są istotne braki wyposażenia, niedyskretnie zamontowane nowoczesne audio, tapicerka radykalnie odbiegająca od fabrycznego stylu / koloru.
   • Wszelkie inne modyfikacje wymagają indywidualnego rozpatrzenia.
  • Warunki dopuszczenia do klasy otwartej:
   • silnik inny niż oryginalny: dowolny silnik firmy Ford,
   • dowolne modyfikacje, które nie powodują dyskwalifikacji na typowym okresowym przeglądzie technicznym,
   • inne, uzgodnione wcześniej indywidualnie z organizatorem zawodów.
  • Samochód zgłoszony do zawodów może startować tylko z jednym numerem startowym.
  • Samochodem zgłoszonym do zawodów może kierować wyłącznie właściciel samochodu, lub jego główny użytkownik. W tym drugim wypadku, zgłoszenia są rozpatrywane indywidualnie, po przedstawieniu przekonującego wyjaśnienia.
  • Warunkiem dopuszczenia kierowcy i samochodu do zawodów jest:
   • ważny przegląd techniczny,
   • ważne ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej,
   • ważne prawo jazdy,
   • posiadanie gaśnicy samochodowej,
   • posiadanie przez kierowcę kasku.
 3. Zgłoszenia i wpisowe
  • Uczestnicwo w zawodach wymaga wcześniejszego zgłoszenia i opłaty wpisowego do 25.07.2010.
  • Wpisowe podlega zwrotowi wyłącznie w przypadkach zawinionych przez organizatorów.
  • Zasady przyjmowania zgłoszeń:
   • limit ilości uczestników zawodów: 70
   • pierwszeństwo w udziale w zawodach mają członkowie Stowarzyszenia capri.pl, którzy zgłosili swój udział i opłacili wpisowe,
   • w następnej kolejności lista startujących uzupełniana jest pozostałymi zgłoszeniami,
   • jeżeli ilość zgłoszeń przekroczy limit uczestników zawodów, decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. Przebieg zawodów
  • Zawody odbywają się 31.07.2010 na torze Automobilklubu Kieleckiego w Miedzianej Górze (tor "Kielce").
  • Zawody rozpoczynają się o godzinie 9:00.
  • Zawodnik zjawia się na torze z wydrukowanym, wypełnionym i własnoręcznie podpisanym formularzem zgłoszeniowym (zostanie on udostępniony zawodnikom w formie elektronicznej).
  • Zawodnik ma obowiązek posiadać przy sobie wszystkie niezbędne dokumenty opisane w warunkach dopuszczenia do startu.
  • Zawody podzielone są na dwie części: eliminacje i finał osobny dla każdej z klas. W eliminacjach biorą udział wszyscy zgłoszeni uczestnicy, do finałów kwalifikuje się po 8 uczestników z najlepszym wynikiem uzyskanym w eliminacjach w danych klasach.
  • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do modyfikacji konkurencji zależnie od ilości uczestników, przebiegu zawodów, warunków atmosferycznych i innych nieprzewidzianych okoliczności.
 5. Przepisy ogólne i bezpieczeństwo
  • Uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania prawa oraz zasad współżycia społecznego.
  • Uczestnicy zawodów zobowiązani są do wykonywania poleceń organizatorów, prowadzącego zawody oraz przedstawicieli Automobilklubu Kieleckiego. W szczególności dotyczy to instrukcji postępowania przy podjeździe do startu oraz przy parkowaniu samochodu po zakończeniu jazdy.
  • Kierowca zostanie dopuszczony do startu wyłącznie w założonym kasku i w zapiętych pasach bezpieczeństwa oraz z widocznym numerem startowym na samochodzie.
  • Kierowca zobowiązany jest do niezwłocznego bezpiecznego zatrzymania pojazdu w reakcji na sygnał flagą otrzymany od obsługi zawodów.
  • Zabrania się jazdy pod prąd w parku maszyn i na wjeździe na tor, pod rygorem wykluczenia z zawodów. W wyjątkowych przypadkach jazda pod prąd dopuszczalna jest wyłącznie przy współpracy obsługi zawodów.
  • W przypadku awarii lub unieruchomienia pojazdu można go opuścić wyłącznie gdy na torze nie ma innego pojazdu w ruchu lub w przypadku zagrożenia pożarem. W samochodzie należy włączyć światła awaryjne i w miarę możliwości zjechać poza obszar drogi.
  • Zabrania się zatrzymywania sprawnego samochodu bezpośrednio na torze.
 6. Kary regulaminowe
  • Błędy w trakcie konkurencji:
   • potrącenie lub przesunięcie pachołka - 5 sekund kary
   • falstart - 5 sekund kary
   • pomylenie trasy przejazdu na niekorzyść zawodnika: brak kary
   • pomylenie trasy przejazdu na korzyść zawodnika: 150% czasu zwycięzcy danej konkurencji lub czas najwolniejszego przejazdu w danej konkurencji plus 5 sekund, jeśli ten czas jest większy niż 150% czasu zwycięzcy
   • pominięcie startu w konkurencji - brak klasyfikacji
  • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikacji i wykluczenia z zawodów uczestników w następujących przypadkach:
   • niestosowania się do poleceń organizatorów, prowadzącego zawody lub przedstawicieli Automobilklubu Kieleckiego,
   • przejazdu bez kasku lub zapiętych pasów bezpieczeństwa,
   • niebezpiecznych manewrów w parku maszyn i na dojazdach do toru,
   • niesportowego i niekulturalnego zachowania się,
   • nieusprawiedliwionego spóźnienia się na start do poszczególnych konkurencji.
 7. Odpowiedzialność
  • Uczestnik zawodów bierze w nich udział na własną odpowiedzialność i zrzeka się bazwarunkowo wszelkich roszczeń cywilno-prawnych w stosunku do organizatorów w związku z uszczerbkami majątkowymi i niemajątkowymi mogącymi powstać w trakcie i w związku z trwaniem zawodów i treningu przed zawodami.

Zgłoszenia i wpisowe

Zgłoszenia przyjmowane są do 25.07.2010.

Przed zgłoszeniem proszę się upewnić że posiadany samochód spełnia warunki regulaminowe. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt: puchar@capri.pl.

UWAGA: warunki podziału na klasy są prawdopodobnie brzmiące dość rygorystycznie, ale należy je potraktować jako wykładnię pewnej idei, a nie czarno-białe reguły. Wszelkie odstępstwa podlegają indywidualnej ocenie i prosimy nie wahać się podejmować uzgodnień w w przypadku modyfikacji technicznych samochodu mogących stwarzać wątpliwości (np. nieomówione modyfikacje w klasie oryginał, silnik produkcji innej niż Ford w klasie otwartej, itp).

Wątpliwości rozwiewamy za pomocą email'a: puchar@capri.pl.

Zgłoszenie do zawodów wymaga:

Jeżeli uczestnik ma ochotę na rezerwację konkretnego numeru startowego, proszę przesyłać zgłoszenia na adres puchar@capri.pl. Pierwszeństwo do rezerwacji numerów mają uczestnicy Pucharu z zeszłych lat, którzy mieli już dany numer startowy.

Lista zgłoszonych uczestników

nr zgł. kto samochód klasa wybór eliminacji
1 Grzesiek_Rudy Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Granada Mk IIb 4.0 V8 1UZ-FE 1980 "Grand Gitara :)" BO
2 Szramek Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl BO
3 Czorny Członek Stowarzyszenia capri.pl BO
4 Jarzab Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Capri Mk III 2000 RS 1985 "Kapeć" BO
5 Piotrek Ł....vel Kankkunen Dokładna lokalizacja na mapie Ford Capri Mk III 2.8 V6 Koeln S 1981 BO
6 Al_Coholik Ford Taunus TC III 2.0 V6 Koeln GL 1979 BZ
7 Kornik Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Capri Mk II 2.3 V6 Koeln GHIA 1974 BZ
8 Miszek Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Capri Mk III 2.9EFI V6 Koeln 1980 "Cheryl" BO
9 bredok Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Capri Mk II 2.0 R4 Pinto 1975 "RALLY LUCY" BO
10 Shadow Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Capri Mk III 2.0 R4 Pinto Super GT 1984 "prawie3szóstki" BZ
11 mateush (proko) 3M Dokładna lokalizacja na mapie BO
12 Trefl Dokładna lokalizacja na mapie Ford Capri Mk Ib 1.3 R4 Pinto L 1972 "Ace of Club" BZ
13 dred Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Granada Mk IIb 2.0 R4 Pinto L 1984 "LALKA" BZ
14 Świr_BDG Ford Capri Mk III 2.0 R4 Pinto 1982 BZ
15 bartozłomero Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Escort Mk II 2.0 R4 Pinto 1975 BO
16 wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Granada Mk IIb 2.0 R4 Pinto Blank Bida 1984 BZ
17 SzooGun Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Capri Mk III 2.8i V6 Koeln Super Injection 1979 "blueFord" BZ
18 najdos Dokładna lokalizacja na mapie Ford Taunus TC I RS2000 1971 "zemsta Kejpiego" BO
19 rozjechany liil Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Taunus 26M P7b 2.6 V6 Koeln 1970 "Hardy" BZ
20 JohnKa Dokładna lokalizacja na mapie Ford Escort Mk II 1.1 Kent GL 1975 "Ferdek" BZ
21 ObI Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Cortina Mk IIIa 2.0 R4 Pinto XL 1971 "Cortanina" BZ
22 fourM 3M Dokładna lokalizacja na mapie Ford Granada Mk IIb 1.9 JTD INJECTION 1984 BO
23 bimber Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Taunus TC III 2.0 V6 Koeln Ghia 1981 BZ
24 Marcin P. Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Capri Mk III 2.0 R4 Pinto GT 1983 BZ
25 Ludwik 3M Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Granada Mk IIb 3.0 turbo Ghia 1984 BO
26 aga Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Capri Mk III 2.9EFI V6 Koeln 1978 BO
27 Kongres Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Capri Mk III 2,9 24V 2,8 i 1981 "Green Evil" BO
28 PatrykT5 Ford Taunus TC III B5234T Gt 1980 "Taunus" BO
29 winio_54 Ford Granada Mk IIa 2.9EFI V6 Koeln 1979 "Granada" BO
30 kicok Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Capri Mk III 2.0 R4 Pinto GT 1983 BZ
31 valhallen Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Capri Mk III 2.3 V6 Koeln S 1984 BZ
32 Saymon Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Taunus TC III 2.0 R4 Pinto 1981 "Tauni " BZ
33 Kosmos Ford Taunus TC II B230FT 1979 BO
34 MikeB4 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl BO
35 krzys escort mk2 Ford Escort Mk II 2.0 T 1978 BO
36 dempsey Ford Capri Mk III 4.4V8 ? 1981 "caprik" BO
37 biskup9 Ford Capri Mk III 2.9EFI V6 Koeln rasta 1979 "Caprik" BO
38 mishq (Mateusz G.) Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Granada Mk IIa 2.3 V6 Koeln L 1979 "Złota Krowa Symbol Zepsucia" BZ
39 Rzeźnik Dokładna lokalizacja na mapie Ford Capri Mk III 2.0 R4 Pinto 1978 BZ
40 Jachym Ford Taunus TC III 1.6 R4 Pinto L 4-d 1980 BZ
41 SmalGuy Ford Capri Mk III 2.0 R4 Pinto 1983 BZ
42 Morales Ford Capri Mk II 2.3 V6 Koeln Ghia 1973 BZ
43 Kżyho Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Consul Mk III 2.8 V6 Koeln L Coupe 1973 "Consuella" BZ
44 Piosiu. Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Escort Mk I 2.0 R4 Pinto 1973 "TOFF" BO
45 Marek-p Ford Granada Mk Ib 2.9 24v 1975 BO
46 Hubert_M Dokładna lokalizacja na mapie Ford Granada Mk Ia 2.9 COSWORTH coupe 1972 BO
47 Piotr Siemiątkowski (Irpac) Dokładna lokalizacja na mapie Ford Capri Mk Ia 3.0 V6 Essex GT 1971 "Essex" BZ
48 KAMEL Dokładna lokalizacja na mapie Ford Capri Mk III 1.6 R4 Pinto GT 1977 BO
49 DZIOBEK Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Capri Mk III V6 24V 1979 "siwek" BO
50 Sadoś Ford Taunus TC III 2.8EFI V6 Koeln 1979 BO
51 Piter M Dokładna lokalizacja na mapie Ford Taunus TC I 1.6 R4 Pinto xl 1973 BO
52 mario1 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Granada Mk IIb 2.9 COSWORTH Ghia 1979 BO
53 granadziarz_3M Dokładna lokalizacja na mapie BO
54 Mała Mi Członek Stowarzyszenia capri.pl BZ
55 MetfaN Ford Capri Mk III 2.3 16V 1978 BO
56 Młody_wFe Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Capri Mk III 2.0 R4 Pinto 1983 BZ
57 sadek Ford Taunus TC II 3.5 V8 1979 BO

Ilość zgłoszeń od członków Stowarzyszenia capri.pl: 30
Ilość pozostałych zgłoszeń: 27

Głosowanie na eliminacje (najwyższa ilość punktów oznacza najwyższą preferencję):
A: 0 pkt
B: 0 pkt
C: 0 pkt
D: 0 pkt

Nagrody

Fundator nagród:

Koszulki pucharowe

Na okoliczność Pucharu będą koszulki, wzór jak zwykle nieznany :) Dystrybucja koszulek wyłącznie na miejscu. Zamówienia na koszulki można składać za pomocą koszulkomatu.

Zakwaterowanie

Pole namiotowe

Pole namiotowe praktycznie graniczy z torem, i na tym polu urządzamy wręczenie pucharu i ognisko po zakończeniu zawodów. Na polu namiotowym, jak to na polu namiotowym, można postawić namiot, spać w samochodzie, obok samochodu, są również domki campingowe.

Motel Tor "Kielce"

W budynku przy torze jest motel, w którym można wynająć pokoje.

--
Komitet organizacyjny igrzysk:
 
Michał Konieczny
Andrzej Górecki
Jacek Szczyrba
Adam Lewandowski

Komentarze

>>> Wszelkie odstępstwa podlegają indywidualnej ocenie i prosimy nie wahać się podejmować uzgodnień w w przypadku modyfikacji technicznych samochodu mogących stwarzać wątpliwości (np. nieomówione modyfikacje w klasie oryginał, silnik produkcji innej niż Ford w klasie otwartej, itp). <<<
bardzo się cieszę z tego sformułowania. Nie dotyczy mnie, ale miło że nie zamykamy drzwi bezwzględnie.

granadziarz_3M Dokładna lokalizacja na mapie [2010-06-23 06:49:45]


Mam taka sugestie aby wreczenie poszczegolnych nagród odbywała sie jak 4 lata temu na polu namiotowym przy ognisku albo jego okolicach :) wtedy bedzie łatwiej wszystkich ogarnac przy ognisku :)

adrian_c Dokładna lokalizacja na mapie [2010-06-23 06:56:34]


A 2.8 na gaźniku w Capri Mk1 może być w klasie oryginał?? bo na razie komorę mam pustą i od tej kwestii zależy co tam wsadzę .

Piosiu. Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-06-23 09:59:01]


Piosiu, a miałeś 2.8 na gaźniku w Capri Mk I ???

Poza tym: wszelkie pytania TEGO TYPU kierować na puchar@capri.pl

Adas' Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-06-23 10:10:41]


tak na szybko zdjęcia poglądowe pokazujące o co idzie walka ;-)

Adas' Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-06-23 10:18:42]


jest git. powinni być wszyscy zadowoleni. wszyscy zwolennicy owalu też.
z niecierpliwością czekam na rozrysowanie prób w eliminacjach.

moim zdaniem powinien się jeszcze znaleźć jeden zapis dotyczący finałów - zawodnik który ma w nich startować ma np. 10 min na stawienie się na płycie toru od momentu wyczytania zestawu par pod groźbą dyskwalifikacji.
bywało tak że po Krk musiał niektórych po kilka razy wywoływać a to przecież interes zawodnika by się nie spóźnić.

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-06-23 10:29:20]


Piosiu: przecież jak wół stoi w regulaminie:

"Przypadki wykluczone: (...) silnik niestosowany w danej generacji modelu (np. 2.8i V6 MFI w Capri I)|

Konar [2010-06-23 11:36:56]


Bardzo nie podoba mi sie pozostawienie tego dziwnego przepisu o tym ze wynik próby jest jakimś współczynnikiem wyniku najlepszego przejazdu w danej próbie... Dlaczego wynikiem nie może być suma czasów wszystkich 4 przejazdów?
Nigdzie się nie spotkałem z takim sposobem liczenia wyników...

Poza tym wszystko wygląda całkiem fajnie i dość klarownie. Mam pytanie czy można startować dwoma autami w obydwu klasach?

greenhorn Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-06-23 11:43:15]


Mam pytanie . A moge sobie przyjechac ot tak na puchar capri ? bez udziału w zawodach ? Nigdy nie byłem na tej imprezie i nie wiem jak to wyglada. Poprostu przyjechac popatrzec co i jak ? Sa jakies opłaty itd?

GONTA Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-06-23 11:43:53]


Greenhorn - chodzi o to, że czym innym jest urwać konkurentowi 2 sekundy na próbie liczącej 2 minuty, a co innego na 40-sekundowej. Coś tak jak bramki strzelone 'u siebie' i na wyjeździe w piłce pokopanej...
Pozdreaux.

KRK 4m Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-06-23 11:47:56]


No jasne, że możesz - spora część ludzi uczestniczy w PC właśnie w ten sposób. Przyjeżdzasz, wykupujesz miejsce na polu namiotowym albo w motelu, a na tor przychodzisz jako publiczność - bez wpisowego :)

Konar [2010-06-23 11:47:59]


Tylko browar kosztuje...

m.kozlowski Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-06-23 11:49:38]


Gonta jasne że możesz:) opłaty sa tylko za pole namiotowe i wjazd autem na nie. Na miejscu w cenie masz prysznice,kible, las, troche piasku, szyszki pod namiotem i bardzo dobrą atmosferę wśród posiadaczy fordów:)

Szafa !G.O.P! Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-06-23 11:49:49]


jeszcze mrówi widziałem, ale węży chyba nie ma ;)

Mysza liil (EM) [2010-06-23 11:51:06]


KrK - uspokój mnie tylko, że to przepis stosowany w jakimkolwiek motorsporcie :)

greenhorn Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-06-23 11:57:50]


Konar, nie musisz mi przepisywać tego co w regulaminie jest napisane, no chyba że ci do licznika postów potrzebne. Wyraźnie zapytałem o wersje z gaźnikiem bo powyżej napisane jest "2.8i V6 MFI", a kto wie, może jakieś gaźnikowe 2.8 Mk1 w stanach montowali.

Piosiu. Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-06-23 12:14:56]


szafa zapomniałeś jeszcze o prądzie - co poniektórzy dopiero w zeszłym roku zauważyli że jest

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-06-23 12:17:32]


Dzieki będe napewno !

GONTA Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-06-23 12:27:34]


Piosiu, ale przecież jest napisane że zabrania się zamiany wtrysku na gaźnik.
No chyba, że to twoje 2.8 na gaźniku z Capri to oryginalne amerykanskie 2.8 z trzema wylotami z głowic w co wątpię. Poza tym o ile dobrze kojarzę to 2.8 w Capri USA pojawiło się i tak dopiero przy Mk2.

Konar [2010-06-23 12:29:35]


Skoro tak to włoży się 2.3 i gra;)

Piosiu. Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-06-23 12:37:33]


Greenhorn - na takie dictum muszę się poddać - nie znam wszystkich regulaminów...:(
Pozdreaux.

KRK 4m Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-06-23 12:40:48]


tak myslalem :) czuje się nieprzekonany. Cały świat ściga się na czas a my na PC na tajemnicze przeliczniki... tylko po co? :)

greenhorn Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-06-23 12:52:49]


Czy to ma jakiekolwiek znaczenie? Zawsze punktacja tak wyglądała, Toż to Puchar!
pzdr

cOke Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-06-23 13:00:52]


przepraszam greenhorn, nie czepiam się, ale wydaje mi się że nie masz nic do roboty w garażu :-)
Czy na sekundy, czy współczynniki, tak to na PC wymyślono i tym się właśnie różni PC od kajtków. I niech tak zostanie. Jechałem dwa razy, g...o zdobyłem, i cieszę się że byłem. Chyba o to w tym chodzi.

granadziarz_3M Dokładna lokalizacja na mapie [2010-06-23 13:04:25]


Konar - źle kojarzysz .... gaźnikowe 2.8 występowało również w Mk1 ...... silnik 2.8i jest zabroniony w Mk1 i Mk2 (chodzi o K-jet którego nie było) .... a skąd wiesz , że Piosia 2.8 to nie oryginalny gaźnikowiec z Granady ? ;-)

Jeśli chodzi o przekładki to wydaje mi się, że 2.3 v6 pochodzące z Taunusa TC3 a zastosowane w Capri Mk1 mieści się w klasie oryginał , podobnie jak wszystkie 2.0 ohc ze Sierry w Capri ,Escortach czy Taunusach --- pod warunkiem, że nie EFi ;-)

MikeB4 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-06-23 13:31:52]


No 2.8 z Granady to chyba wyraźnie inna konstrukcja niż jankeskie 2.8 z Capri. To inna kwestia niż Pinto ze Sierry do Escorta. A zresztą... Nie mnie to oceniać czy wolno czy nie :D

Konar [2010-06-23 13:36:00]


Konstrukcja jest zupełnie ta sama .... tak naprawdę jedyną rzeczą która różni te silniki są inaczej odlane głowice (mają rzeczywiscie dodatkowy kanał wydechu - ale jest to zrobione jeszcze gorzej niż w fabrycznych głowicach w których są tylko 2 okienka) i troszkę szerszy kolektor wydechowy który i tak ma tylko 2 odgałęzienia tak samo jak typowy europejski ....

Nie daje to absolutnie nic -- a skoro wydechy barany są dopuszczone to taka pierdoła tym bardziej powinna ;-)

MikeB4 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-06-23 13:43:09]


hee Granadziarz - bardzo bym chciał siedzieć teraz w garażu :)

greenhorn Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-06-23 14:53:40]


wow! Perana się z essim zapisał! :) Chciałbym w końcu tego essiego zobaczyć! :)

bartozłomero Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-06-23 15:39:21]


Ta, escortem w klasie oryginał z silnikiem 2.0 :)

m.kozlowski Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-06-23 15:46:26]


A co? Nie było takich? Z pinciakiem SOHC na gaźnikach?
Z tej okazji nawet reflektory i grill z 1300GT poszły do kąta, bo zanabył okrągłe z RS2000.
Pozdreaux.

KRK 4m Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-06-23 16:05:00]


A jak fura niby oryginal i ma zainstalowane LPG, to w której klasie? Hehe ;P

Mysza liil (EM) [2010-06-23 16:12:34]


wow!!! na 30 zgłoszeń jest 5 escortów!!!

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-06-23 18:04:47]


A co z Mustangiem, czy mogę liczyć przynamniej na udział w piątkowych treningach + ew. jakiś mały przejaździk dnia nastęnego jeśli czas pozwoli?

muarah Dokładna lokalizacja na mapie [2010-06-23 18:22:41]


zeby sie zalapac do klasy to trzeba srodek do auta wsadzic :>

ٶٹڢڶ Ptasiek 3M ڄژښڭ Dokładna lokalizacja na mapie [2010-06-23 18:40:47]


Muarah, myślę że jeśli pojawią się Mustangi, to spoko nadadzą się do poprowadzenia inauguracyjnego przejazdu i oficjalnego otwarcia imprezy. Gadaj z organizatorami.

Mysza liil (EM) [2010-06-23 19:10:24]


Muarah, zapraszamy. W piątek trochę czasu na przejazd treningowy się znajdzie, poza tym przy ustawianiu trasy zawsze potrzebujemy samochodu do jazd testowych. Oprócz caprika przyda się wtedy i coś cięższego, żeby sprawdzić, jak się jedzie np szykaną, jeśli Twój mustang przejedzie, to dadzą radę i granady na przykład. No i jak pisał Mysza na otwarciu taki pace car też byłby mile widziany do poprowadzenia rundy honorowej.

orzeł Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-06-23 20:34:31]


Ja dzisiaj jeszcze nie piłem, a już mam zwidy.

Przeglądam sobie regulamin, kompletnie bez jakiegokolwiek zamiaru zgłaszania się, a tu normalnie w wymaganiach napisane, że potrzebny jest samochód i na fioletowo podświetla mi się link do mojego parcha.

Znaczy sie, zaproszenie?

Fajny skrypt ktos napisał =]

Raul Dokładna lokalizacja na mapie [2010-06-23 20:50:13]


Co prawda nie startuje ale juz sie nie moge doczekac:)

Capri1974 Dokładna lokalizacja na mapie [2010-06-23 21:29:05]


Konar, a czemu bez silnika to klasa open? :) Przeciez jakby byl 1.3 to tak samo by jechał :D

Mysza liil (EM) [2010-06-23 21:35:45]


Jeżeli pokonam ~300km w jedną stronę swoją 2CVką i przyjadę w piątek, mogę rozbić się na polu namiotowym :) ? Przybyłbym chętnie celem pooglądania waszych Fordów, tak w miejscu jak i w akcji. W jednym temacie pisano, że mogę, ale wolę się upewnić ;)

Tomasz [DMI] Dokładna lokalizacja na mapie [2010-06-23 22:33:10]


Musisz jedynie wnieść stosowną opłatę za korzystanie z pola. Jesteś mile widziany. Pełen luz.

Hrabia® Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-06-23 22:38:08]


Sporo ludzi przyjeżdża w piątek bo w piątek można popołudniu potrenować - także spokojnie ;-))

MikeB4 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-06-23 23:05:02]


Ano. Spora część biernych uczestników trenuje cały piątek i całą sobotę.

Hrabia® Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-06-23 23:08:28]


I dobrze mi z tym... ;)

Zawada1 Dokładna lokalizacja na mapie [2010-06-23 23:09:21]


Palio na liście - nie wierzę! ;)

bartozłomero Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-06-23 23:18:47]


no co?.....:P

Palio Dokładna lokalizacja na mapie [2010-06-24 06:08:00]


Kiedy koszulkomat? :)

gryziu liil (EM) Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-06-24 08:45:32]


upraszam o powrót do tradycyjnych wzorów koszulek !

marian212 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-06-24 09:59:00]


W tym roku koszulki będą czarne Marian ;)

cortinas !G.O.P! [2010-06-24 10:14:02]


Kaziu, skąd wiesz, że będą czarne ?!?!? Przecież kolor będzie jak co roku ;-)))

Adas' Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-06-24 10:47:01]


Zamówienia koszulek, bo zapomniałem o tym :)

http://www.capri.pl/services/tshirt

Michał Konieczny Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-06-24 12:03:11]


Posłałem zapytanie w sprawie numeru i wymogów technicznych 2 dni temu, mam nadzieję ze doszło bo nie mam żadnego potwierdzenia.

...::$nuffy (Grześ) Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-06-24 12:18:06]


Co do koszulek czy można jakąś rozpiskę rozmiarów?
Bo nie wiem czy L czy M bo to rożnie bywa. :P

...::$nuffy (Grześ) Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-06-24 12:20:22]


Rozmiary koszulek w cm powinienem znać dziś max jutro, więc podam, bo rzeczywiście bywały różne perturbacje.

Zapytania o warunki techniczne: zbierzemy więcej tych zapytań do kupy i się tu nad tym zastanowimy, więc chwilkę czasu potrzebujemy.

Michał Konieczny Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-06-24 12:36:22]


Czy koszulki znowu będą czarne?

Tekla [2010-06-24 13:05:03]


Chcemy koszulkę z Caprikiem na niej ;-P Najlepiej w jakims bojowym boku na torze ;-p

MikeB4 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-06-24 13:26:12]


a ja wróce do mojej zeszłorocznej propozycji by wyprodukować jedną koszulkę z tym samym wzorem co wszystkie tylko z dopisanym WINNER - to byłoby dodatkowe wyróżnienie dla najszybszego. wręczona ( założona ) podczas rozdania pucharów. można by również ją zrobić w innym kolorze ( żółty?, czerwony? )
dodatkowy koszt zrobienia tej koszulki rozłożyć na pozostałe - wyjdzie pewnie po 20-50 gr

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-06-24 13:35:49]


Jako tegoroczny pewny zwycięzca proponuję jednak kolor niebieski koszulki z napisem winner - w takim najbardziej mi do twarzy ;D

bartozłomero Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-06-24 14:04:20]


A ja proponuję na niej od razu umieścić Capri krauziego ;D

zapek??? !G.O.P! Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-06-24 14:09:56]


w regulaminie nie znalazlem informacji odnosnie opon. Czy wszelkie opony są dopuszczone? Czy dla oryginałów musi to być po prostu opona z homologacją drogową o rozmiarze odpowiadającym oryginalnemu? A dla Open wszystko jedno?

zadaje pytanie tutaj, bo może więcej osób będzie zainteresowanych tematem.

greenhorn Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-06-24 14:14:14]


Dzięki Orzeł, ten plan mi się podoba! Czasem rzeczywiście mam problem, żeby się zmieścić w szykany ale nie zawsze rozumiem powody ;p))

muarah Dokładna lokalizacja na mapie [2010-06-24 17:28:21]


http://www.capri.pl/services/tshirt

Dodałem rozmiary koszulek, wg wyobrażenia ich producenta.

Michał Konieczny Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-06-25 15:19:49]


Witam wszystkich po dłuższej nieobecności.

Czy w klasie "oryginał" jest dopuszczalna skrzynia N9 zamiast seryjnie montowanej Typ E ?

Pozdrawiam.

Jerry Dokładna lokalizacja na mapie [2010-06-25 15:25:43]


Pewnie standardowa N9 tak, ale short-shifter lub skrócona gałka może spowodować że wylądujesz w open ;)

Mysza liil (EM) [2010-06-25 15:45:18]


A czy "smoła naniesiona wałkiem" to mój asfaltowy mat na masce? Pytam, bo szykuje się "winyl dach" a klasa Open mnie słabo urządza...

zapek??? !G.O.P! Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-06-25 16:41:21]


Smoła to smoła... A co z rdzą? Fabrycznie żaden nie był wyposażony :(

Mysza liil (EM) [2010-06-25 16:45:16]


zapek - ty się smołą nie martw.
jak organizatorzy wpadną na pomysł ważenia aut to tobie będzie brakować ciut kilogramów ;))))

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-06-25 16:49:30]


Zastanawia mnie czy kolektor dolotowy przerobiony pod Solexa 4A1 dyskwalifikuje z klasy Classic do klasy Open?

michukrk Dokładna lokalizacja na mapie [2010-06-25 19:13:05]


Przypadki wykluczone:
silnik niestosowany w danym modelu w ogóle (np. 2.9 V6 EFI),
silnik niestosowany w danej generacji modelu (np. 2.8i V6 MFI w Capri I),
zmiany w układzie zasilania/dolotu/wydechu silnika (zmiana układu wtrysk - gaźnik, nieepokowe turbo, NOS, wydech o zmienionej konfiguracji).

co nie jest zabronione - jest dozwolone

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-06-25 19:20:10]


Zmiany w układzie dolotu i wylotu są zabronione - dopuszczone są kolektory baran ;-P

MikeB4 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-06-25 19:25:17]


Dopuszczalne są:

* kolektor / gaźniki występujące w danym modelu lub pasujące bez modyfikacji,
* kolektor / gaźniki występujące jako opcja after-market w danym czasie, jak np. podwójne gaźniki do OHC, potrójne gaźniki do V6,
* kolektor wydechowy tzw. baran,
* zmiana filtra powietrza i obudowy na inne, dostępne typowo na rynku jako opcja dla danego modelu


Więc w zasadzie tamte zmiany dolotu nie są dopuszczone ... chociaz aftermarket dawnych czasów to był chyba Offenhauser na 4 przelotowy gaźnik + sam gaźnik (Holley czy Solex ?) .... to jest pytanie na puchar@capri.pl ;-)

Należy zauważyć , że epokowe turbo jest dopuszczone ;-p Turbo May nam wkopie ;-P

MikeB4 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-06-25 19:30:09]


O tym właśnie mowa, płacąc 1600pln za zestaw offenhauser plus holley można pojeździć w klasie klasic a w przypadku samoróby nie możesz.

michukrk Dokładna lokalizacja na mapie [2010-06-25 20:01:09]


dlatego ja uważam że to powinno być dopuszczone

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-06-25 20:13:03]


ale jak turbimay nie ma wnetrza to juz w oryginale nie pojedzie

ٶٹڢڶ Ptasiek 3M ڄژښڭ Dokładna lokalizacja na mapie [2010-06-25 20:19:19]


Witam. Mam pytanie - dlaczego do klasy "OPEN" nie są zaliczane Fordy z innymi silnikami ? - parę takich Ford'ów już jeździ. Pozdrawiam

fourM 3M Dokładna lokalizacja na mapie [2010-06-25 21:09:22]


zapek a co z dachem? papę kładziesz na gorąco?? może rynna?? :)

szymal Dokładna lokalizacja na mapie [2010-06-25 21:34:57]


gdzie mi troche lepiku zostało:) albo podskocze do ekipy budowlanej i troche asfaltu zakosze:) Zapek chętny?

Szafa !G.O.P! Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-06-25 21:37:02]


no ladnie. regulaminu calego nie czytalem, ale widze ze niedopuszczalne sa modyfikacje wydechu - choc baran tak.jako ze rozwazam wziecie udzialu moim rozbitkiem na zakonczenie jego kariery to pytanie takie:
czy majac standardowe kolektory ale tylko jeden tlumik koncowy, dyskwalifikuje mnie to z klasy oryginal? zamiast tlumikow srodkowych wspawane sa rury.

Leszek "QSi" Dokładna lokalizacja na mapie [2010-06-25 21:59:16]


leszek - przestań! jak będziemy się czepiać takich szczegółów to w klasie oryginał startowało by z 5 samochodów.
jeden z naszyk kolegów zgłosił się do klasy otwartej bo jak stwierdził ma nieoryginalny pas przedni i lampy z bmw.
ja nie tworzyłem regulaminu ale po jego przeczytaniu twierdzę że do open idą auta z innymi silnikami niz były montowane w danym modelu i takie, które niby silnik mają ok ale stopień innych przeróbek ( zawieszenia, przeniesienia napędu i innych części w stronę wyczynu ) daleko odbiegają od serii.
ten regulamin jest łagodniejszy niż np. w stworzonej w Classic cup klasie oryginałów gdzie nawet założenie poziomych gaźników w capri go dyskwalifikuje.

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-06-25 22:10:31]


ale srodka wyjac nie mozna

ٶٹڢڶ Ptasiek 3M ڄژښڭ Dokładna lokalizacja na mapie [2010-06-25 22:13:22]


w większości przypadków przy wyjęciu środka wkładana jest klatka a to już istotna zmiana

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-06-25 22:15:12]


a modyfikacja nadwozia polegajaca na wyklepaniu go mlotem ~1kg i pomalowaniu antykorozyjna na czarno? nie chce mi sie wymieniac elementow :P
dobra, zartowalem.
teraz musze rozwazyc czy zdaze w miesiac doprowadzic auto do stanu jezdzaco-wyscigowego i zglosze sie do oryginal.

Leszek "QSi" Dokładna lokalizacja na mapie [2010-06-25 22:31:59]


Czy na miejscu będą koszulki na sprzedaż dla osób, które nie skorzystają z koszulkomatu? Wziąłem specjalnie urlop i będę się za wszelką cenę starał skończyć auto, żeby pojechać ale różnie bywa i nie chcę robić problemów osobie, która zajmie się produkcją.

Tomasz [DMI] Dokładna lokalizacja na mapie [2010-06-25 22:42:53]


no ok... ale srodek wywalony do zbicia masy i bez klatki i tak sie nie lapie

ٶٹڢڶ Ptasiek 3M ڄژښڭ Dokładna lokalizacja na mapie [2010-06-25 23:27:58]


Ja zmienilem zdanie i probuje sie dostac do oryginal . Zmiany nieepokowe to kubly i pasy. Reszta mi sie miesci , czekam na odpowiedz wielkiego brata.

Classmobile [2010-06-25 23:31:56]


Co do wywalania tapicerki, to moge zabrac zamiast niej 4 akumulatory i bedzie po rowno.

Classmobile [2010-06-25 23:33:38]


Małe pytanka dwa, będą dyplomy w tym roku, jak wcześniej była o nich mowa dla klas silnikowych?A dwa zakupiłem eskorta MK II w celu budowy rajdówki z epoki,wiadoma sprawa,wnętrza ma nie być,możliwe że klatka by była,i co do klasy oryginał bym mógł podjeżdżać?Bo jak by nie było to w epoce takie jeździły.

Yellow Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-06-25 23:34:04]


wlasnie wlasnie.

Classmobile [2010-06-25 23:39:15]


Misiek, MK napisał głośno i wyraźnie że INDYWIDUALNIE rozpatrzy przypadki szczególne. Więc gdyby Matuch, Wołek, czy Łukasz (jak skończy) chciał, to może napisać emila czy zadzwonić i będzie wszystko wiedział. Nie powiedziano definitywnie NIE innym silnikom. Podejrzewam, że jeżeli będzie to trend wiodący, to zostanie powiedziane im NIE, dla zachowania rozsądnej ilości forda w fordzie. Ale dopóki jest to nisza nie powinno być problemów.

granadziarz_3M Dokładna lokalizacja na mapie [2010-06-26 08:40:49]


yellow - ,,Pierwsza klasa to samochody z fabrycznym wyglądem i wyposażeniem..."

rajdówki nie schodziły z taśmy fabryki

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-06-26 10:03:07]


'samochody w duchu epoki, z zachowaniem specyfikacji fabrycznej, z dopuszczalnymi modyfikacjami w postaci rozwiązań technicznych zgodnych ze stanem techniki z lat produkcji danego samochodu',
Nie rozumiem dlaczego nie dopuszczone są modyfikacje wydechu?
Czyżby w latach '70-'80 nie stosowano wolnych wydechów?

...::$nuffy (Grześ) Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-06-26 10:57:02]


kubly i szelki byly.

Classmobile [2010-06-26 11:07:29]


No właśnie szelki i kubły w epoce były,a jeśli chodzi o fabrykę to wychodziły wersie RS 2000.A taki eskort to fabryka,a jeśli będzie miał wyjęte tylko dodatkowo wnętrze,to chyba nie jest takim problemem żeby pojechał w klasie oryginał?Ale ja tu pisze, a na tą chwilę tylko samochód zakupiony,jak się skończy remont to temat się wznowi,ale z tego co widzę to już parę osób podobne projekty szykuje.

Yellow Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-06-26 22:20:21]


ale czy RS2000 wychodził z kompletnym wnętrzem czy nie? a o to własnie chodzi.
jak kompletny to kompletny - z całym wnętrzem

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-06-26 22:34:00]


Z tym tylko ze wyjecie wnetrza bylo epokowym tuningiem, bo nie przypominam sobie zadnego escorta rajdowego z wnetrzem.

Ligacz 3M Dokładna lokalizacja na mapie [2010-06-27 08:27:45]


dokladnie tak... a klatka waży wiecej niz tylna kanapa... jakos nie wide w jednej klasie Pająkowego Capri na gaźnikach z "turbo wtryskami" lub MayTurbo Kuby Wójcickiego z Capri mk1 2.8i 4x4...

Pe®ana Dokładna lokalizacja na mapie [2010-06-27 10:13:34]


A wg. mnie organizatorom chodzi o to, żeby samochody przygotowane do sportu nie startowały w jednej klasie z samochodami seryjnymi/z minimalną ilością zmian.

Czorny Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-06-27 11:38:45]


Ja sie przekleilem do oryginal . Zmian w hamulcach nie bedzie . Silnik ohc 2.0 BEZ turbo (modyfikacje w duchu epoki) , zwykle fordowe felgi stalowe ze zmienionym et , a w srodku kublopasy i brak tapicerek. Zamiast nich moge wziasc cos innego do srodka , lub przykrecic jakies z taunusa na chama. Nawet wykonam zderzak do tylu aby bylo epokowo.

Classmobile [2010-06-27 11:46:00]


Wydaje mi się, że gdyby już decydować się na podział na klasy to rozsądnie, byłoby zrobić je trzy:
1. Oryginały bez przeróbek
2. Modyfikacje w duchu epoki
i 3. Klasa otwarta.
Mogłoby to rozwiązać kwestie sporne które pojawiły się powyżej.

michukrk Dokładna lokalizacja na mapie [2010-06-27 14:44:20]


TRUE

ٶٹڢڶ Ptasiek 3M ڄژښڭ Dokładna lokalizacja na mapie [2010-06-27 14:47:04]


Bez sensu dyskusja. Klasa oryginał chyba była wymyślona dla tych, co chcą się pościgać autami, które są utrzymywane takie, jakie w tamtych czasach wyjeżdżały z fabryki i jeździły po ulicach. A jak ktoś "usportawia po fabryce", to po co chce udawać greka i pchać się do oryginałów. Jakiś kompleks, że małe szanse walczyć z potworami, to lepiej bić się ze słabszymi? :)

gryziu liil (EM) Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-06-27 20:29:32]


No ja np wole ze slabszymi, gdyz "sportowe modyfikacje" sprowadzaja sie u mnie tylko do poprawy mojego bezpieczenstwa.

Classmobile [2010-06-27 20:32:47]


Nie no Class ja Cię proszę :) bezpieczeństwie? na PC? :) Może postawmy znaki z ograniczeniem prędkości i milicję z radarem przed zakrętem, bo coroczna edycja przynosi tyle ofiar, że warto by było nad tym pomyśleć...

gryziu liil (EM) Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-06-27 21:03:56]


A ja uważam że elementów bezpieczeństwa lekceważyć nie należy... wiem co dzieje się z człowiekiem gdy na głowie kask a przed szybą rozpoczyna się odliczenie... adrenalina skacze do góry, zapominamy o całym świecie i sandał w podłogę... niech się dzieje co chce... Skoro śmiejemy się z elementów bezpieczeństwa to po co nam kaski i zapięte pasy oraz obowiązek przymocowanie wszystkich możliwych elementów wewnątrz auta by nie zrobiły nam krzywdy ?
Prawda jest taka że z roku na rok impreza robi się coraz szybsza... jak dotąd na szczęście obyło się bez większych uszkodzeń samochodów...
Co tu dużo gadać auta mamy stare, dwa lata temu z chorągiewką uciekałem przed Taunusem 5,0 w którym rozpiął się układ kierowniczy... na tych samych zawodach kolega Kamel "zwiedzał plener" i dopuki nie wyjechał z powrotem na tor wszyscy wpadli w popłoch czy nic mu się nie stało...
Dla mnie wtrsyki i inne współczesne modyfikacje są "niekoszerne" a w mojej replice rs2000 po prostu chcę czuć się bezpiecznie...

Pe®ana Dokładna lokalizacja na mapie [2010-06-27 22:01:15]


Mnie nawet nie o to chodzilo. Moglem pozostawic zwykle wnetrze , ale biorac pod uwage brak jego wplywu na wyniki rywalizacji (jak komus bedzie przykro wezme do srodka 2 aukumulatory) postanowilem je uplynnic i gdyby nie ten fakt to bym je wkrecil nazad. Pomyslalem jednak iz skoro nie bede montowal klatki z racji niskobudzetowego zalozenia wykonania calosci, to chociaz te kubly i pasy , aby w razie w pozostac w srodku i nie porobic sobie nic zlego. Ja stawiam na dobra zabawe , jednak chcialbym cos na tym ugrac jesli sie da. Auto kupilem tylko na puchar i po nim pewnie je sprzedam , dlatego beda w nim dominowac rozwiazania seryjne i wduchuepokowe.

Classmobile [2010-06-27 22:32:11]


to ja go biere po pucharze :)

Mysza liil (EM) [2010-06-27 22:37:13]


Zobaczymy jak ten smietnik bedzie jezdzic, ale mysle ze jesli nic niesamowitego sie nie stanie to albo juz na PC, albo max na jesieni.

Classmobile [2010-06-27 22:45:57]


mysza - ty do escorta? Trzeba będzie fotel w bagażniku zamontowac ;)

michalch83 [2010-06-27 23:20:47]


i szybra zamoncić ;P nieepokowo wielkiego.

zapek??? !G.O.P! Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-06-28 00:54:19]


Jakoś mniej chętnych w tym roku...

bartozłomero Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-06-28 01:10:24]


Nie no, luzik. Toć przecie nie ja decyduję o tym, kto w jakiej klasie i z jakimi przeróbkami będzie dopuszczony :)
Chodzi mi po prostu o śmieszność pretensji typu: "Ale ja tylko turbo, nitro i autoufo zamontowałem sobie, to dlaczego nie mogę w klasie oryginał startować?"

gryziu liil (EM) Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-06-28 08:51:42]


Nie ma co debatować. MK ustalił i koniec. Demokracja to paskudny ustrój, jestem za dyktaturą MK.

granadziarz_3M Dokładna lokalizacja na mapie [2010-06-28 11:30:31]


europejskie modele Forda wprowadzone do produkcji po premierze Capri (grudzień 1968), ale wycofane z produkcji przed wyprodukowaniem ostatniego europejskiego Capri (a więc: Taunus, Cortina, Consul/Granada, Escort Mk I/II).

Fiesta I 05.1976-08.1983

według tego klucza to można i fiestą :P

...::$nuffy (Grześ) Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-06-28 12:09:57]


Jestem wielce zainteresowany możliwością startu Fiestą mk1
prosze o potwierdzenie tej nurtującej mnie kwestii :p

Flonder Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-06-28 12:21:28]


Sprawa jest prosta - Fiest nigdy nie było i nigdy nie będzie - ani na stronie ani na PC :)

Konar [2010-06-28 12:24:25]


nie rozumiem tego gadania,
było bez klas - źle -> są klasy - źle
ocoloto? zawsze będzie ktoś szybszy pogódźcie się z tym, a nie skakanie i kombinacje, wsadzę tamto-sramto-owamto ale do oryginału.
Dobrze, że podziału na pojemności nie ma bo obawiam się, że znalazł by się ktoś uparcie twierdzący, że jego 2.0 to 1.6 a 2.8 to 2.0v6... To nie wyścig o złote gacie tylko integracyjna impreza klubowa.
fiesty przemilczę, nie ma to jak na siłę wbijać się gdzieś gdzie cię nie chcą.
pzdr

cOke Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-06-28 12:57:11]


chłopaki, nie spinać się, toż to żart był na rozluźninie atmosfery ;)
ale jak fieścininą przyjade na chwilę na biwak, to mnie nie zlinczujecie?

a co do klas - chyba każdy tak naprawdę czuje, czy jego auto wyglą da jak fabryka, czy jak rajdówka, dla mnie dziobak czy kapeć z kubłami czy bez wnętrza leci do open i chyba nie jest to powód do płaczu...
Tato, Tato.. kupa! nie chcą mnie w oryginałach, buuu...

Flonder Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-06-28 13:17:05]


w regulaminie zabrakło jednego wyrazu - tylnonapędowego ( lub ładniej ale dłużej - samochodu z klasycznym układem napędowym )

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-06-28 14:29:47]


Nie do końca, Wąski... Bowiem Taunusy P4/P6 12m i 15m wchodzą na stronkę i na PC. Dowcip polega na tym, że tak jak Capri Ia i Ib czy dziobaka do73 i po73 uznajemy za jedno auto, to podobnie Fiesta'76 W NASZYM ROZUMIENIU kończy się nie w 1983, a w 1989 r. (te same drzwi, szyby, dach i tysiące innych elementów), czyli podobnie jak Sierra (przecież tylnonapędowa) nie jest dzielona na MkI (do 1986, czyli weszłaby na PC) i MkII.
Pozdreaux.

KRK 4m Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-06-28 14:46:43]


>>> Tato, Tato.. kupa! nie chcą mnie w oryginałach, buuu... <<<
Flonder, jesteś wielki :-)

granadziarz_3M Dokładna lokalizacja na mapie [2010-06-28 14:55:28]


-Synu! Klasa oryginał to hańba!

Mysza liil (EM) [2010-06-28 20:28:48]


Możecie zrobić mnożnik punktowy.
Wybrać ważne elementy i sprawdzać ich oryginalność/zgodność z oryginałem.
I tak, krok po kroku zrobić inspekcję auta, patrząc na silnik, skrzynię, zawieszenie, wnętrze, klatka/brak klatki, deska rozdzielcza itp. itd. co tylko organizatorzy uważają za ważne.
W ten sposób, samochód z oryginalnym zespołem napędowym i zawieszeniem ale np. pozbawiony wnętrza i tylko z dwoma kubełkami w środku, z pasami szelkowymi, mógłby pojechać w klasie Oryginał ale jego czas byłby zaniżany przez mnożnik. Za to Capri wyglądające w 100% na oryginał na zewnątrz i wewnątrz a z silnikiem np. od Scorupy 2,9, byłby w Otwartej bo miałby zmieniony kluczowy element.

Jednak przy takiej imprezie jak PC, czy warto się aż tak rozdrabniać?

Tomasz [DMI] Dokładna lokalizacja na mapie [2010-06-28 20:52:12]


Czy w klasie Orginał dopuszcza opony Toyo R888 w rozmiarze zgodnym z fabryką?

Jakub Wójcicki Dokładna lokalizacja na mapie [2010-06-28 21:19:47]


Oooo takie kontrole fajnie to będzie wyglądać:P Każde auto dostanie arkusz do oceny. w Komisji Konar i np. MK. Konar czyta z liczb MK kontroluje. oboje w białych rękawiczkach:P dobre dobre.
Ba! nawet realne. W piatek każdy robi próby, wieczorkiem gdzieś pod latarnią inspekcja:P i rano już wiadomo co i jak:P

Szafa !G.O.P! Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-06-28 21:59:55]


konar nie moze byc w komisji bo wszyscy do open pojda :>

ٶٹڢڶ Ptasiek 3M ڄژښڭ Dokładna lokalizacja na mapie [2010-06-28 22:01:39]


nie kombinować ! bo jeszcze oleju się ktoś czepi , powietrza w kołach i oktanów !

Jac Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-06-28 22:12:12]


mam dwa koła zapasowe z Granady z oryginalnymi oponami i powietrzem z 1983 roku. Kto chce?

granadziarz_3M Dokładna lokalizacja na mapie [2010-06-28 23:25:03]


Dzis postaram sie pozyskac z gory oficjalna wykladnie kublow / pasow / ilosci tapicerek w kontekscie podzialu na klasy. Ja chce byc w klasie oryginal, bo zakres moich istotnych modyfikacji technicznych nie wykracza za bardzo poza fabryke. A dodatkowo kusi fakt iz jest wieksze prawdopodobienstwo scigania sie w finale z faktycznie najszybszym autem na PC, co majac slabe auto trudno osiagnac poprzez open.

Classmobile [2010-06-29 12:16:31]


a pytanko z mej strony brzmi: czy jakaś lubelska ekipa się wybiera? :)

ulik87 [2010-07-02 14:45:05]


nie patrz na listę startową - drugie tyle przyjeżdza nie dla gonienia po torze. przyjeżdżaj

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-07-02 15:27:07]


wiem, wiem, dlatego pytam kto z lubelszczyzny się wybiera ;) zastanawiam się ;)

ulik87 [2010-07-02 15:44:45]


Naliczyłem 6 sztuk bolidów w klasie królewskiej. Rozumiem, że konkurencja zeszłoroczna pozostaje podtrzymana i ścigamy się znów w tym roku o żdziepko ponad półtoralitrowy pucharek (1600ccm)?

zapek??? !G.O.P! Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-07-02 23:29:14]


5 w klasie 1600 Kamel się nie liczy bo ma 2.9 kosiare albo 2.0 T

CHUDER Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-07-03 23:08:55]


Chuder, liczę bez Kamela oszusta i wychodzi mi 6 sztuk megaodrzutowców, chyba że Twój też jest jakąś zmotą?

zapek??? !G.O.P! Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-07-03 23:23:35]


a ja się 1,7 v4 załapię ;)
Na swoją obronę dodam, że automat i w sumie 1699cm3 ;)

michalch83 [2010-07-04 10:06:09]


szkoda, że w terminie Woodstocku...

Arwen [2010-07-04 17:12:04]


Arwen nie prowokuj :)

Kohito_PS Dokładna lokalizacja na mapie [2010-07-04 17:34:01]


moj to Kent 1.6 OHV w klasie ORG ma tylko zmienione zasilanie paliwa a tak poza tym to wszystko zgodnie z historia :-)

CHUDER Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-07-04 23:46:56]


No 1,7 to nie 1,6 jak tak patrzę;)

zapek??? !G.O.P! Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-07-05 01:18:20]


I dlatego właśnie od paru lat postulowałem klasę 1700cc (a nie 1600) ze względu na potencjalnie słabsze osiągi Koelna V4 od Pinto 1.6.
Pozdreaux.

KRK 4m Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-07-05 01:59:18]


zapek - dopuście go do 1600. i tak nie wygra

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-07-05 20:34:38]


Nie wiadomo - w końcu ma całe 3 KM więcej niż seryjny 1.6 OHC - w wersji nie GT :-P


Ja jestem za i jeśli się takie Capri pojawi to napewno jeśli właściciel wyrazi chęć pojedzie w klasie 1600 (+ 100 ccm) ;-P Jeśli pojawi się coś z mniejszym silnikiem np. 1100 lub 1300 to tez spokojnie się załapie... taka była idea klasy "mały, ale wariat" ;-P

MikeB4 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-07-05 21:02:45]


Panowie Tylko nie oszusta, od kiedy startuję w PC mam silniki 2.9 24V a w opisie samochodu także odkąd pamiętam mam 1.6 w tamtym roku jakoś nikt mi nie wręczył trofeum dla najszybszego 1.6, więc pewnie w tym będzie podobnie. A Dziś wybitnie nie mam humoru, więc tego typu "żarty" mnie ......

KAMEL Dokładna lokalizacja na mapie [2010-07-06 12:03:10]


Wyluzuj Kamel, Zapek na pewno to pisał z przymrużeniem oka. Przecież wszyscy wiedza co masz pod maską i nikt się nie pluje o to co masz wpisane na swojej stronie.

michukrk Dokładna lokalizacja na mapie [2010-07-06 12:43:02]


No nic. Dopisałem się. Może się uda wyskoczyć z Warszawy na sobotę, bo daleko nie jest. Pewnie okaże się 30 lipca po południu.

dred Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-07-11 19:38:15]


Czy eliminacje zostaną ujawnione przed PC?

Szafa !G.O.P! Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-07-11 19:43:50]


nie. to będzie tak jak z wzorem koszulek - jakieś będą

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-07-11 19:46:10]


No i kupa:(
Holownik padł, granada nie zrobiona...
life, psia krewa...


Udanej zabawy.......

Palio Dokładna lokalizacja na mapie [2010-07-11 23:24:34]


kurcze spóżnilem sie z zamówieniem koszulki - dacie rade jakas XXL nadprodukowac dla mnie? - gorąco proszę :)

Biger Dokładna lokalizacja na mapie [2010-07-15 07:09:56]


:((, I jeszcze eLkę, plizz.

konrad.s Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-07-15 08:04:43]


i jeszcze L damską i XL męską???

szymal Dokładna lokalizacja na mapie [2010-07-15 15:15:49]


To może jeszcze S damska i xl meska:)?

Szafa !G.O.P! Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-07-15 18:22:04]


Męską L-kę bym prosil jeśli da radę

Czorny Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-07-15 18:59:07]


Szymal jeśli nie da rady to ja zamówiłem dwie koszulki , więc jeśli nie doprodukuje się dla Ciebie i Dorotki to jedną Ci mogę odstąpić - w ramach przyjaźni polsko radzieckiej :)
A jeśli się doprodukuje to odbierz mi tam ok ? Jeszcze sie zobaczymy to Ci dam kasę :)

cortinas !G.O.P! [2010-07-17 19:12:55]


Czy na odpowiedzi na pytania wysłane na puchar@capri.pl jest szansa doczekać się jeszcze przed PC?
Miło by było w razie czego mieć kilka dni na wprowadzenie niezbędnych poprawek :)

gryziu liil (EM) Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-07-18 11:59:11]


mnie by interesowały próby

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-07-18 13:56:52]


W opisie pojawiły się rysunki 4 wariantów kwalifikacji. Wybierzemy 2 lub 3, zależnie od tego ile uda się przeprowadzić, a to zależy od przebiegu imprezy i ilości uczestników.

Tymczasem każdy zgłoszony uczestnik może wybrać preferowane przez siebie trasy. W tym celu należy na liście zgłoszonych uczestników odnaleźć siebie i następnie w kolumnie "wybór eliminacji" ustalić kolejność wg własnych preferencji. Jako nr 1 wybieramy najbardziej interesującą eliminację, jako nr 4 tą najmniej. Wysyłamy głos i w zależności od wyboru każdemu wariantowi zliczają się punkty - wyświetlone poniżej listy zgłoszeń. Głosować można tylko raz, więc proszę uważnie.

Uściśliliśmy też nazwy klas. Mamy klasy BZ (bez zmian) i BO (bez ograniczeń).
Można też zmienić wybór klasy - na liście zgłoszonych uczestników w swoim wierszu przy klasie jest przycisk do zmiany klasy.

Michał Konieczny Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-07-18 14:54:29]


Odpowiedzi na pytania co do kwalifikacji do klasy BZ: zaraz będziemy odpowiadać indywidualnie, wcześniej niestety trochę brakowało czasu.

A tymczasem parę odpowiedzi na pytania popularne:

LPG: wyklucza z klasy BZ ! Raz że to istotna modyfikacja układu zasilania paliwem, dwa że mało epokowa.

Opony slick: mogą być w BZ, opona to zasadniczo część eksploatacyjna o typie zależnym od okoliczności. Nie ma przeciwskazań.

Klatka + wybebeszony środek: wyklucza z klasy BZ. W klasie BZ chodzi nam o zebranie samochodów które nie mają istotnych zmian w stosunku do specyfikacji fabrycznej, które charakteryzują się fabrycznym wyglądem i wyposażeniem. Pomimo że klatka była spotykana w epoce, to jest to dedykowane przygotowanie samochodu do sportu, wiąże się zwykle ze zrujnowaniem wnętrza i nie stanowi to już przykładu samochodu wyglądającego oryginalnie.

Temat klatki jest na tyle kłopotliwy, że są samochody w których ta klatka jest jedyną modyfikacją. O ile klatka znalazłaby się jako dodatek do fabrycznego wnętrza, to można ją uznać za modyfikację zwiększającą wyłącznie bezpieczeństwo i można by to przyjąć do klasy BZ. Jeśli jednak wnętrze samochodu jest wybebeszone, zamontowane są fotele kubły i pasy szelkowe, to już to przekracza granicę oryginalnego wyglądu.

Ponieważ samochodów przygotowanych do ścigania, ale z zachowaniem techniki z epoki przybywa, w przyszłości rozważymy dalsze rozszerzanie klas. Póki co - coś słyszałem o jakiejś prywatnej inicjatywie w zakresie nagrody dla takiej mini-podklasy.

Michał Konieczny Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-07-18 15:08:35]


tak jest - bardzo dobre podejście do tematu klatki w aucie oraz kompletności wnętrza.
wyjaśnienie o zainstalowaniu LPG też ma sens, tylko czy w klasie BZ nie zostanie czasem 5-10 aut? niestety w PL gaz to norma spowodowana ekonomią - nie każdy z nas używa capri czy innego forda sporadycznie i nie montuje instalacji.
tak więc Michale czy to jednak nie będzie zabójcze dla klasy BZ???

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-07-18 15:26:15]


Wąski, wbrew pozorom wcale nie będzie tak mało aut. A odstępstw nie ma co robić. Chyba, że na czas PC LPG zostanie "unieszkodliwiony" szybkim demontażem, a przejazdy odbędą się na benzynie. Taką propozycję myślę można rozważyć. Ale sam nie mam do niej pełnego przekonania. BZ to BZ.

Hrabia® Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-07-18 15:34:23]


hrabia - ja też jestem za - tyle że nie kosztem braku konkurencji w klasie. bo to zabije dopiero co utworzoną klasę.
własnie chciałbym zobaczyć ile aut bez gazu zostanie.

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-07-18 15:49:04]


"LPG: wyklucza z klasy BZ ! Raz że to istotna modyfikacja układu zasilania paliwem, dwa że mało epokowa." z tą małoepokowością, przesada to mało powiedziane. Jeździłem samochodem z 79r (nie fordem) wyposarzonym w FABRYCZNĄ instalacje gazową. To że w polsce rozkwit lpg nastąpił w latach 90" to nie znaczy że ją w tych latach wynaleziono. pozdr

fordofil Dokładna lokalizacja na mapie [2010-07-18 16:03:31]


no właśnie o ile? tak realnie? w poznaniu z tego co mi wiadomo nie ma już żadnego capri z lpg, na ytp po wyegzekwowaniu przepisu, z tego co mi wiadomo zrezygnowały 2 fordowe załogi. (ale tam jak masz lpg to nie zostaniesz dopuszczony, a tutaj tylko przesunięty do innej klasy).
Bez obaw.
pzdr

cOke Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-07-18 16:04:44]


no to przynajmniej klasa BZ ma juz pewnego zwycięzcę - Kuba W. :))

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-07-18 16:26:14]


Instalacja zamontowana jakby nie patrzeć tylko szkodzi uczestnikowi(waga) to że ktoś ją ma( bo jet taniej) a na puchar będzie startował na benzynie.

W czym przeszkadza instalacja jeśli się ściga na benie?

Szafa !G.O.P! Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-07-18 23:29:40]


szafa a jaja to by byly gdyby ktos kogos na LPG objechal.

alwax Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-07-18 23:59:38]


Ja bym Taunusem startował na LPG bo mi lepiej na nim silnik chodzi ;-p Paliwo też część eksploatacyjna .... ciągle trzeba tankować. Ale startuję samochodem bez gazowni więc przeczyściliście mi konkurencję :-(((

MikeB4 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-07-19 00:57:29]


na osiagi to chyba bardziej opona wplywa.
LPG jest dopuszczone do ruchu a slik chyba nie.
klatka pomaga w .....a normalnie tylko kg.

alwax Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-07-19 02:07:22]


Może to cios będzie dla niektórych, ale z prywatnych kanałów wiem, że Trójkąt wygrywał te 3 puchary na LPG właśnie... :D

bartozłomero Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-07-19 08:49:04]


Nie rozumiem o co bijemy pianę. BZ ma być maksymalnie jak z fabryki. Nasze fordy nie wychodziły z fabrycznym LPG.

Stary ford z ekonomią ma nie wiele wspólnego i argumenty, że LPG ma się po to by było taniej do mnie nie trafiają w przypadku umieszczania go samochodzie bliskim żółtych blach, albo na nich.

Jak Coke pisał, LPG nie wyklucza z zawodów jak na YTP, więc jest szansa dobrej zabawy w klasie open. Wiem, że zawody są po to żeby je wygrywać, ale na PC przecież chodzi głównie o dobrą zabawę, a wygrana to tylko wisienka na torcie.

nebel Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-07-19 08:59:54]


Dokładnie. Najpierw wielkie hurra, że jest podział na klasy, ale teraz to by się chciało żeby całą stawkę dopuścić do BZ :)

gryziu liil (EM) Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-07-19 09:04:37]


jak ktoś przyjedzie holenderskim fordem z LPG z epoki, to go pewnie Michał puści. Gorzej z homologacją butli po 30 latach :-) Bo i to LPG z epoki to też historia motoryzacji. A tak - nie ma co bić piany.

granadziarz_3M Dokładna lokalizacja na mapie [2010-07-19 09:53:39]


Na YTP nie jeździmy na LPG.
Załacznik 2, wymagania, podpunkt g) samochody zasilane gazem muszą mieć wymontowany zbiornik gazu.
http://www.youngtimerparty.pl/PDF/PYTP2010_Regulamin_Ramowy_KJS_zal2_Badanie_techniczne.pdf

Tekla [2010-07-19 12:40:41]


czy ktoś z Poznania wybiera się w sobotę i w sobotę też wraca?
Czy można jeszcze zapisać się na koszulkę -rozmiar L-męska?

karolb863 Dokładna lokalizacja na mapie [2010-07-19 23:29:57]


pytanie niestety już nieaktualne.

karolb863 Dokładna lokalizacja na mapie [2010-07-20 22:47:28]


czyli co z tym LPG ? jak sie je ma to pozostaje tylko klasa open ? nawet startując na benz?

aga Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-07-21 12:47:39]


Aga - wymontuj butlę na polu namiotowym ;D

Czorny Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-07-21 13:02:26]


kurcze- nie podoba mi się to.... prymitywne grzebanie na polu namiotowym przy butli chyba jest bardziej niebezpieczne niż sam start z butlą -właszcza , że mój samochód z silniiem 1.6 z trudem osiąga nawet prędkość dozwoloną. Skoro jest dopuszczony do ruchu drogowego to nie powinno być takich obostrzeń...zwłaszcza, że może mieć to wpływa na samoczynne przeróbki na prędce...

aga Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-07-21 14:58:02]


Ale są.

gryziu liil (EM) Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-07-21 15:11:48]


Wydaje mi się, że gro osób nie łapie sensu podziału na klasy.
Podział na klasy nie ma oddzielić samochodów szybszych.

BZ (bez zmian) - pierwsza klasa to samochody z fabrycznym wyglądem i wyposażeniem, z dopuszczalnymi modyfikacjami w zakresie elementów dostępnych jako opcja zarówno fabrycznie jak i tzw. after-market, pod warunkiem zachowania zgodności 'epoki' występowania tych elementów z danym modelem/generacją samochodu.

Jasne? Ma wyglądać i być wyposażony jak fabryczny, nie z lpg, nie z płomieniami, nie z czarnym matem, klatką, kubełkami, murzyńskimi felgami czy kierownicą z tesko.

Jeżeli masz auto które wygląda jak z folderu, lub baaaardzo zbliżone to jest to klasa dla ciebie.

natomiast jeżeli masz super-duper silnik, felgi 15', klatkę, lpg, czy inną 'zajawkę' na poprzerabianego forda -> witamy w klasie BO.

Nikt nikogo nie wygoni, postarajmy się docenić osoby na 'fabrycznym' setup'ie.

pozdro

cOke Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-07-21 15:13:17]


Co Wy sie czepiacie tej klasy BZ? Przeciez tam i tak nie bedzie przyznana zadna nagroda, bo nie wejdzie tam zadne auto.

Mysza liil (EM) [2010-07-21 15:31:17]


Parę sztuk się chyba jednak znajdzie. A jeśli będzie tylko jeden, to ten jeden dostanie puchar. W ten sposób premiujemy właścicieli, którzy w trudzie i znoju zachowują dziedzictwo kultury technicznej. Staramy się nie przesadzać z rygorami oryginalności, więc liczba startujących w BZ nie będzie raczej taka znów mała. Plan jest taki, żeby z roku na rok ilość oryginalnych aut się zwiększała, a wynalazki pozostały constans.

orzeł Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-07-21 16:16:17]


na liscie zgloszen jest 50/50 wiec chyba znowu nie bedzie tak zle z tymi oryginałami

greenhorn Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-07-21 16:34:20]


Część listy zgłoszeń czeka na kwalifikację - powysyłało maile na puchar@capri.pl i nie ma żadnej odpowiedzi ....

MikeB4 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-07-21 16:46:52]


Brak odpowiedzi oznacza zgodę :D:D

cortinas !G.O.P! [2010-07-21 16:59:18]


kurde mój wygląda ORYGINAL tylko ten LPG! Ja go nie zakładałam , ale też nie wyjmowałam....błąd....jak widzę...i coraz ostrzejsze tony wypowiedzi tu słyszę ;-)
Te zgłoszenia to po prostu na tego maila się wysyła? Bo napisane jest , żeby wysyłać na poniższy formularz , ale nie widzę nigdzie takowego ... blondyna jestem chyba...

aga Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-07-21 17:45:40]


Ale że niby gdzie te "ostrzejsze tony wypowiedzi" ?
Żeby zgłosić auto do Pucharu musi mieć ono założoną aktywną stronę :) Stoi napisane przecież.

Aneta liil (EM) [2010-07-21 19:32:49]


jeśli brak odpowiedzi na zapytanie indywidualne jest traktowane jako zgodę to chyba cofnę się do grupy bz

Pająk Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-07-21 20:55:54]


pająk - wg tego co napisł kilka dni temu MK to ty akurat nie masz szans na BZ.

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-07-21 20:57:28]


dlatego przepisałem się do BO i liczę na urwanie chmury :)
a poważnie to 2 tygodnie później mamy ClassicAuto w miedzio górze i raczej tam chcę powalczyć a puchar to tak treningowo aby sprawdzić opony, zobaczyć się z ludźmi i napić się piwa.

Pająk Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-07-21 21:23:23]


o tak piffko koniecznie, a na urwanie chmury nie liczę bo nie posiadam obecnie żadnych opon z bieżnikiem :)

greenhorn Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-07-21 21:56:55]


A ja sobie wskoczę do BO, a co ;D

zapek??? !G.O.P! Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-07-21 22:01:46]


qrde mój tauniak ma wszystko oryginalne poza lpg i czarnym matem :)
jak będzie trzeba zdemontuje instalacje ale czy mam tez przemalować tauna na pc żeby się załapać do BZ ??

mitrov Dokładna lokalizacja na mapie [2010-07-21 22:06:14]


Wypoleruj :)

Konrad vel smasher Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-07-21 22:58:55]


Nie było Taunusów w czarnym połysku tak samo jak w macie ;)

Beddie Dokładna lokalizacja na mapie [2010-07-21 23:40:56]


W ogóle nie było nigdy czarnych Fordów na kontynencie o ile dobrze mi wiadomo :)

Konar [2010-07-21 23:53:44]


Jeśli był w połysku to w macie jest dziś bez zmian -- po polerowaniu to już do bez zmian się nie nadaje ;-P Oczywiście, że były czarne Fordy -- a niby czemu czarnego Taunusa miało nie być ?

MikeB4 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-07-22 00:04:01]


W żadnej Farbkarcie z dostępnych mi, nie ma czarnego koloru. Jest prawie czarny "Anthrazit Grau" dla Granady Topas i Capri Injection ale stricte czarnego nigdzie nie widzę :)

Konar [2010-07-22 00:08:47]


Zobacz Fiestę Mk1 Xr2 - była tylko w 5 kolorach .... 2 metaliki (srebrny i niebieski) i 3 zwykłe - biały, czerwony, czarny.

Czarny ma kod XSC 632 i pochodzi z 1969 roku ;-)


Oczywiście Capri Mk2 JPS wychodził przeważnie w kolorze ... no właśnie

MikeB4 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-07-22 00:43:45]


Trzeba było mówić, że Fiestę chcesz zaliczać do "naszych" Fordów :D

Capri JPS faktycznie mogło być czarne - ale prawdę mówiąc nic innego nie przychodzi mi do głowy.

To że kolor istnieje w palecie to wiem, tylko gdzie go jeszcze użyli?

Konar [2010-07-22 00:57:26]


Choćby tutaj - http://www.capri.pl/image/folders/escort/mk2-d-1978-09/08
Mój egzemplarz jest właśnie taki od samej fabryki...
Pozdreaux.

KRK 4m Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-07-22 01:06:18]


to jeszcze do kompletu capri mk3:
http://www.capri.pl/image/folders/capri/mk3-d-1983-08/06
http://www.capri.pl/image/folders/capri/mk3-d-1984-04/02

cOke Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-07-22 01:15:39]


Czyli wychodzi na to, że jednak były :D

Konar [2010-07-22 01:24:40]


Jeżeli inny kolor ma dyskwalifikować auto z klasy BZ to chyba gdzieś zatraciła się idea PC

mitrov Dokładna lokalizacja na mapie [2010-07-22 07:12:59]


Eeee no co Ty, to tak jakbyś powiedział że to niesprawiedliwe, że do klasy 1600 nie można zaliczyć też 2000, 2300. W 1600 startują 1600 a w BZ oryginały, autka pieczołowicie przywracane do stanu fabrycznego. Ja tam nie mam żadnych uwag. Startuję na TRX ach, jakich nigdy przenigdy taunus nie widział więc nie marudzę tylko zium do klasy open. Nie rozumiem, skąd takie ciśnienie i tak Krauzi i kuba pozamiatają tor, najważniejsze, że się wieczorem wszyscy razem napijemy ;D

zapek??? !G.O.P! Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-07-22 07:48:47]


a czy jak ktoś ma auto pomalowane na zielono( na przykład jaskrawy) ale w innym odcieniu niż z palety barw forda to tez ma startować w otwartej??

mitrov Dokładna lokalizacja na mapie [2010-07-22 08:09:57]


Mitrov, ale przecież jest klasa BO, która działa dokładnie tak, jak cały PC do tej pory.
Więc o co chodzi z tym zatraceniem idei PC? To źle, że auta oryginalne będą sobie miały dodatkową klasyfikację?
Ufunduj puchar dla aut prawie oryginalnych z LPG i czarnym matem i po sprawie. Co to za kłopot wyłuskać wyniki takich aut z ogólnej tabeli i wręczyć nagrodę?

gryziu liil (EM) Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-07-22 08:39:09]


Bez przesady! Zmiana koloru na inny odcień nie dyskwalifikuje z BZ. Do tej klasy nie zostaną natomiast dopuszczone samochody, które w rażący sposób swoim wyglądem odbiegają od stanu fabrycznego. Więc na przykład płomienie na masce, trupie główki, podkowy, sylwetki mustanga na atrapie, motyle drewniane i koniki bujane nie przejdą. Przypadki nieoczywiste będziemy rozpatrywać indywidualnie, tylko proszę o jeszcze chwilę cierpliwości, bo reszta zarządu jest na urlopach. Wrócą, to się naradzimy.

orzeł Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-07-22 09:00:26]


"Sylwetka mustanga na atrapie" na przykład w Capri?
No nie przy jedzeniu...

Tekla [2010-07-22 09:52:57]


cholernie zmartwił mnie ten zakaz bujanych koników... żegnaj klaso oryginał...

greenhorn Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-07-22 10:39:02]


Taki pomysł chciałem Konarowi podsunąć: czarny escort!
http://www.youtube.com/watch?v=Pbl8LgLXwRo&feature=related

bartozłomero Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-07-22 10:43:36]


Koników bujanych niet, ale za to dopuszczamy kiwające głowami pieski pod tylną szybą.

orzeł Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-07-22 11:19:28]


Tu jeszcze maleńki przykładzik. Kategoria BZ powstała również po to (oprócz oczywiście zachęcenia do udziału właścicieli oryginałów), żeby uniknąć w przyszłości takich widoków:

http://moto.allegro.pl/item1159933838_ford_capri_1970.html

orzeł Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-07-22 11:43:07]


czy mógłby mi zatem udzielić ktoś odpowiedzi AUTORYTATYWNEJ czy LPG dyskwalifikuje całkowicie co do startu czy tylko wiąże sie ze startem w klasie O? bo w podanym powyżej linku wszystko wskazuje na to że całkowicie to wyklucza start -chyba , że wymontujemy zbiornik, a żywa dyskusja klubowiczów oscyluje głównie o umieszcznie LPG-owców w klasie O.... HELP!

aga Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-07-22 11:49:04]


wykluczenie z zawodów z LPG jest na YTP . na PC lecisz do klasy otwartej

Jac Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-07-22 12:11:04]


ok, dzięki

aga Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-07-22 12:23:26]


A ja chciałem przypomnieć, że w imieniu Taunus.PL - podobnie jak w zeszłym roku - będziemy wręczać Puchar dla Najszybszego Taunusa.

Statuetka jak najbardziej wyjątkowa, tradycyjnie wykonana w pracowni metaloplastycznej kolegi Pająka ;)

amator liil (EM) Dokładna lokalizacja na mapie [2010-07-22 13:17:02]


Fajna statuetka, świetny byłby z niej zegarek ;)

Killer vel M-maniac Dokładna lokalizacja na mapie [2010-07-22 13:22:05]


Da radę jeszcze zamówić koszulkę ? XXL męską

Grzesiek_Rudy Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-07-22 14:18:37]


no to mam o co walczyć :)

Mac13k Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-07-22 19:33:06]


Ładne spawy:) Ja tam tego nie chce, bo to nie jest w czarnym macie;-)

bobik liil Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-07-22 23:18:36]


To fajnie, dziobak się w tym roku ucieszy ;D

zapek??? !G.O.P! Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-07-22 23:57:15]


Przeglądając zgłoszenia - dostrzegłem płeć piękną :)
Może jakieś upominki dla Amozonek lub pucharek dla najlepszej :)
Na PC2009 wspominaliście o w/w temacie publicznie ...
Rozważcie to panowie ...

Biger Dokładna lokalizacja na mapie [2010-07-23 08:52:57]


Może w nagrodę zorganizujemy paniom myjnie męską na wzór damskiej, która pojawiła się wczoraj na forum? ;D

zapek??? !G.O.P! Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-07-23 09:13:02]


kobita za kierownicą?!?!? Tfu!!!! :P

bartozłomero Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-07-23 09:29:42]


Żeby Ci ino jaki matowy dziobak qp tyłka nie złoił, hehehe ;P

zapek??? !G.O.P! Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-07-23 10:10:51]


na razie jest 31 aut w klasie BZ i 40 w BO.
Kordiana liczę do BO bo się pomylił ;)))
myślałem że w BZ będzie mniej

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-07-24 11:21:19]


ach ten męski szowinizm -kobieta za kierownicą i już tfu ;-(( jakbym miała V to bym wam pokazała gdzie raki zimują....a tak zrobię rundę honorową w imieniu tej ładniejszej części ludzkości...;-)) ale z tego co widzę nie jestem sama....trzeba wystąpić o parytety na PC ...

aga Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-07-24 13:24:03]


Ech te kobiety, zawsze mierzą wszystkich facetów jedną miarą ;)

cortinas !G.O.P! [2010-07-24 22:14:42]


ja mam V ale chetnie by przegral,lecz bede tylko widzem.

alwax Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-07-24 23:23:32]


Aga, dokop Zapkowi w pucharze 1600

granadziarz_3M Dokładna lokalizacja na mapie [2010-07-25 13:44:37]


W tym roku lansujemy się z 1300 jednak ;D Jak nas będzie więcej, to trzeba będzie zawody przedłużyć z uwagi na przeciągające się czasy przejazdów, hehehe ;D Zawsze można stworzyć wtedy klasę "turystyczną" ;D

zapek??? !G.O.P! Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-07-25 15:21:19]


to może w przyszłym roku wystartuje jeszcze klasa "under construction" czyli samochody jeszcze w trakcie remontu, bez silników, zaraz po piachu, stojące na klockach :)

szymal Dokładna lokalizacja na mapie [2010-07-25 16:00:33]


ja się piszę do turystycznej;-))

aga Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-07-25 19:39:31]


w turystycznej jest nas więcej - ci co wiedzą że nie mają szans na puchary jadą właśnie turystycznie...
to tak lekko z 50 samochodów... :)))

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-07-25 19:44:25]


Żeby nie było Szymal, że też w niej wystartujesz, np, Capri mkII kończące się na grodzi ;D

zapek??? !G.O.P! Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-07-25 20:53:30]


na grodzi to dopiero się zaczyna MK II :)

szymal Dokładna lokalizacja na mapie [2010-07-25 21:50:34]


To będziesz startował grodzią ;D

zapek??? !G.O.P! Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-07-25 21:56:57]


A czy ja mogę w takim razie przebiec na nogach w ramach startu przyszłym Capri, jeszcze nie zakupionym?

Tekla [2010-07-26 08:23:40]


chyba tak za wyjątkiem finałowego "na dochodzenie" z krauzim bo może się okazać że przyszłego capri nie będziesz miała :)

szymal Dokładna lokalizacja na mapie [2010-07-26 09:10:32]


Puchary już gotowe!

Adas' Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-07-26 10:34:07]


pogoda w czasie pucharu zdaje się będzie faworyzować słabszych zawodników :)

szymal Dokładna lokalizacja na mapie [2010-07-26 12:12:02]


Niestety na puchar/weekend ma być znowu słonecznie i sucho... :/
Jak jest mokro, to jednak więcej emocji :D

bartozłomero Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-07-26 12:21:16]


Eee, na finały na pewno popada :) Hot Dogi będą?

Beddie Dokładna lokalizacja na mapie [2010-07-26 12:33:21]


właśnie, pytanie zasadnicze w kwestii formalnej ...
Czy będą HotDogi???

amator liil (EM) Dokładna lokalizacja na mapie [2010-07-26 12:41:08]


Szyja, do raportu!

Beddie Dokładna lokalizacja na mapie [2010-07-26 12:56:47]


Znając kaprysy pogody to będziecie mieli nagłą nawałnicę gdzieś w połowie zawodów, a na finał pięknie wszystko słońce wysuszy:)


PzDr

Palio Dokładna lokalizacja na mapie [2010-07-26 13:02:54]


W 2008 tak było i zawody byłe niesamowite, pamietacie? ;)

zapek??? !G.O.P! Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-07-26 13:05:49]


Pamiętam Kamela zmieniającego opony w deszczu ;)

michalch83 [2010-07-26 13:55:38]


Wygląda na to, że w końcu pojawi się kilka zabytków, więc jeśli organizatorzy nie mają nic przeciwko zaproponuję mały "pucharek" dla najszybszgo "pojazdu zabytkowego"....

michalch83 [2010-07-26 19:47:26]


masz na myśli auta na żółtych blachach czy jak?

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-07-26 19:54:46]


samochody z wpisem w dowodzie " pojazd zabytkowy" ;)

michalch83 [2010-07-26 21:07:41]


No to lipa, bo ja mam żółte blachy i nie mam wpisu pojazd zabytkowy:(

dred Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-07-26 21:48:41]


mam pytanko! jakie są zobowiązania osoby jadącej turystycznie tzn: opłaty lub inne takie, bo mam zamiar się przyturlać i wtapić jakoś w grono fordofilów hehe chodz mi np z piatku na sobote

a i czy wybiera sie ktoś z okolic zamość, biłgoraj, kraśnik??

Mungo Dokładna lokalizacja na mapie [2010-07-26 22:46:41]


Opłaty jakie bedziesz musiał ponieść to: opłata za pole namiotowe bądź nocleg w motelu na torze którego nie polecam:) bo tam nudno:P zapewne bo nigdy nie byłem zawsze pole namiotowe było ciekawsze:) chyba bo nigdy w motelu nie byłem:P ale ogólnie to pole namiotowe jest zajebiste:)

Szafa !G.O.P! Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-07-26 23:02:54]


Dredzioch Ty też ??? Mi też nie wbili tego w adnotacje - z tego co niedawno zaglądałem w przepisy jest to źle wydany dokument ;-p

MikeB4 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-07-26 23:18:54]


majk, a możesz podesłać jakiś zapis, że to powinno być wbite. Zgłoszę się i poproszę o poprawienie tego błędu.

dred Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-07-27 07:25:11]


To śmieszne, bo ja mam to wpisane w dowodzie, ale na razie próbne blachy bo się produkują żółte ;) Tak, że spoko Ty się zaliczasz...

michalch83 [2010-07-27 07:49:48]


oj hotdogi jadą na woodstock. tylko bez hotdogów

Zimne S. 3M_U(ć) Dokładna lokalizacja na mapie [2010-07-27 08:10:23]


Mam pytanie . W jakie dzien najlepiej jechac na Puchar Capri ? Nie startuje w zawodach , chciałem tylko przyjechac Caprikiem , popatrzec na auta , pooglądac itd. Sory ze zadaje takie pytanie , ale nigdy nie byłem Pucharze Capri dlatego pytam . Najlepiej chyba w sobote rano na cały dzien czy moze z piątku na sobote ?

GONTA Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-07-27 09:15:24]


Auta się ogląda w dzień sobotni, ludzi w sobotni wieczór ;)

Hrabia® Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-07-27 09:22:00]


w celach integracyjnych zdecydowanie polecam przyjazd w piątek wieczorem i wyjazd w niedzielę :)

amator liil (EM) Dokładna lokalizacja na mapie [2010-07-27 09:52:17]


Hrabia®,

Ludzi na PC najlepiej się ogląda w niedzielę rano, bo wtedy nie są tak "ruchliwi" i łatwiej ich ogarnąć wzrokiem. Oglądanie ludzi w sobotę wieczorem może spowodować nieodwracalne zmiany w ludzkiej psychice :)

Kornik Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-07-27 10:09:04]


Kasia, a ty na ótstok, czy na PC?

granadziarz_3M Dokładna lokalizacja na mapie [2010-07-27 10:27:03]


Przyjedź w piątek, to się zintegrujesz wstępnie, w sobotę cały dzień na oglądanie aut, no i potem "przeżywanie wieczorne" ,czyli najlepiej zostać do niedzieli.

Tekla [2010-07-27 14:22:00]


Jarku, to nie takie proste :)
Teoretycznie ani ani bo Mężczyzna ma urodziny w niedzielę a już w zeszłym roku mu składałam życzenia z óstoku... tak czy siak kombinuję bom niepokorny duch, wolałabym na PC ale kryzys jest :/ ale że żal w domu siedzieć więc zaczynam kombinować z woodstockiem...

Zimne S. 3M_U(ć) Dokładna lokalizacja na mapie [2010-07-27 14:33:24]


Ja jeszcze w kwesti formalnej - gitarę ktoś na ognisko wieczorne bierze, czy mam brać? mać.. :)

bartozłomero Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-07-28 18:48:07]


bierz bartoromero, gitar nigdy za dużo :-) ja mogę zabrać trąbkę sygnałówkę :-D

Jarzab Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-07-28 21:29:07]


czy wiadomo już jak wysokie będzie wpisowe?

szymal Dokładna lokalizacja na mapie [2010-07-28 23:12:56]


Czy formularz zgłoszeniowy został udostępniony w formie elektronicznej, żeby można było się zgłosić na tor z wydrukowanym, wypełnionym i podpisanym formularzem (punkt regulaminu dot. przebiegu Pucharu)?

Do zobaczenia w jutro w Miedzianej:)))

Jakub Wójcicki Dokładna lokalizacja na mapie [2010-07-29 09:09:42]


Gitarę pewnie wezmę, ale tylko na piątek, bo po wyścigach muszę wracać. BTW jest gdzieś jakieś info o treningach w piątek??

Piosiu. Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-07-29 09:11:18]


no to ja odpooscilem... brak elementoo zasilajacego paliwem rozsadnym wyklooczyl mnie z zabawy... ale przybede w sobote mordy wy moje swoja granatowa KAKĄ i was oboodze:) si ju.

leetvoos Dokładna lokalizacja na mapie [2010-07-29 11:24:39]


ja odpadam, muszę być na mazurach w ten weekend niestety;(

muarah Dokładna lokalizacja na mapie [2010-07-29 19:31:37]


no i się skończyło rumakowanie...
a szkoda ;)

michalch83 [2010-07-29 21:13:44]


A ja wlasnie zakoczylem skladanie parchotrada i mimo, ze z niewiadomych przyczyn wacha leje sie wszedzie i prycha i kicha i juz sam nie wiem czego brakuje to jade.

Classmobile [2010-07-30 00:14:43]


no i zapowiada się mokry puchar...
może być ciekawie :)))

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-07-30 09:42:50]


Pada, pada. Woda płynie torem strumieniami...

Hrabia® Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-07-30 18:44:12]


uhuhu....

sołtys Dokładna lokalizacja na mapie [2010-07-30 19:00:04]


Mam jedno wolne miejsce na trasie Kraków-PC w fordzie E46 330xd i trzy wolne na powrocie. Wyjazd z Bieżanowa 6:30, z 29 listopada lub N.Huty 7:00. Telefon w profilu.
Pozdreaux.

KRK 4m Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-07-30 20:42:08]


to se pojechalem kwa.
obszar prac ktore okazaly sie wymagane do wykonania przekroczyl sily i czas przeznaczony na wykonanie.
Ford 323 zajety, tak samo tatowoz :/ moze za rok... merde:/

Leszek "QSi" Dokładna lokalizacja na mapie [2010-07-30 22:28:50]


Jakieś wieści???

PzDr

Palio Dokładna lokalizacja na mapie [2010-07-31 20:01:11]


1 - Krauzi, 2 - Rasta

cypis Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-07-31 20:47:03]


Ktoś robił filmik kółeczka Pająka, nie wiecie kto? Na jutuba koniecznie! :)
I kiedy szczegółowe wyniki będą?

chart Dokładna lokalizacja na mapie [2010-08-01 11:45:38]


koolko pajaka dobre ale przejazdy obiego i leb oorywajacy taoon piteraM zrobily robote najlepiej. jak co rokoo z reszta:) a tak nawiasem to ja nawet jak nie jade karawanem na miedziana to i tak na lince wracam. jasna doopa...

leetvoos Dokładna lokalizacja na mapie [2010-08-01 11:54:46]


Branek ma nagranego pająka

Michal1983 Dokładna lokalizacja na mapie [2010-08-01 17:03:02]


Było awangardowo tym razem. Woda rulezz.

Eliminacje wygrane przez cOke'a i wysoka Michała Poznań pokazują, gdzie w Polsce jest zagłębie dobrych kierowców. Owal to nie wszystko ;)

Dzięki za dobrą organizację i rozrywki dobrze było znów te same gęby i postępującą korozję obejrzeć.

Hrabia® Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-08-01 19:07:24]


Postępującą korozję powiadasz? ;D

zapek??? !G.O.P! Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-08-01 19:23:09]


Cześć.

Na PC jako startujący byłem po raz pierwszy (wcześniej tylko widz). Nie wiedziałem, że ten tor jest tak fajnie śliski :) Generalnie zabawa na całego.
Dzięki wszystkim za dobrą zabawę.
W końcu się wyjeździłem :)

Gratulacje zwycięzcom BO i BZ.

Howorski [2010-08-01 20:08:18]


totalna zabawa i w piątek i w sobotę! wielkie podziekowania dla organizatorów i gratulacje dla zwycięzców. Krauzi już się pewnie przyzwyczaił do tych pucharów, ale szczęśliwa mina Kuby na mecie i podium to było coś :)

gratulacje dla:

Pająka za pokazówkę na slicku w ulewie,
dla organizatorów za extra muzę podczas imprezy,
również dla organizatorów za to, że pozwolili nam się wyjeździć już w piątek,
dla Chudera za to, że przypomniał, że to nie capri jest główną bronią Forda w motorsporcie,
dla Gnieciucha, za to że uratował kilka istnień ludzkich wykonując piekny slajd na dolnym zakręcie owala i opanował to :)
dla Kuby i Gnieciucha za najbardziej emocjonujące biegi finałowe - chłopaki dwa razy cieli się na dziesiąte części sekundy
dla Rasty, bo znowu mnie objechał i to mając tylko 3 biegi :)

i dla wszystkich uczestników i widzów za extra atmosferę!! do zobaczenia za rok!

greenhorn Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-08-01 21:19:29]


ha ha ha... to był zamach gnieciucha na GOP :)))

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-08-01 21:24:41]


to ja tak po krótce.
Zawsze lepiej być na PC niż nie być.
Najbardziej chyba gratuluję Krzysiowu (Chuderowi), naprawdę fajnie jechał i osiągnął tyle na co pozwolił sprzęt.Wielki Brawo Chłopie!!!
Gratuluję też Krauziemu i Kubie za zdobycie pucharków w klasach BO i BZ.
Gnieciuch bardzo dzielnie bronił dobre imię silników OHC i za to gratulację, dawał radę!
Również gratuluję COKE za sklepanie tyłków wszystkim w eliminacjach, brawo!

A teraz minusy bo takie też muszą być aby może przyszłe PC było jeszcze lepsze.
Jeśli powstaje jakaś klasa to trzeba się trzymać regulaminu i tu przykłady takie na szybko:

1.Auto z klatką wyklucza z klasy BZ (wg regulaminu) - no nie bardzo, Gnieciuch jechał w BZ z klatką. Ja pisałem pytanie indywidualne, pisałem że mogę wsadzić całą tapicerkę i seryjne fotele tylko po to aby pojechać w BZ, brak odpowiedzi spowodował przepisanie do BO.

2.Krzyś (Chuder) jechał w BZ a nie miał zderzaków, czyli nie bardzo pasuje do aut wypuszczonych z fabryki.

Więcej nie będę pisał o klasach bo po co , po prostu albo się trzymamy regulaminu i jest jasne co można a czego nie albo to wszystko nie ma sensu.

Podsumowując do zobaczenia za rok.

P.S. nie słyszałem ale dziękuję za owacje po "altonenie", dla takich chwil i gratulacji po przejeździe warto przyjechać na PC!!!

Pająk Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-08-01 21:41:29]


poka poka tego altonena bo nie widziałem, ma ktoś fylm?


Granadziarz dupek, wszystko inne fajne.

rozjechany liil Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-08-01 21:50:10]


Ja również gratuluje wszystkim finalista i startującym

Do tej pory nie dociera do mnie to co osiągnąłem z Groszkiem a w czwartek o 18 jeszcze nie jeździł

Bardzo dziękuje mojej żonie Ani za wsparcie i motywacje, kibicom co mnie dopingowali, organizatorom oraz wszystkim klubowiczom co się pojawili :-)

a w odpowiedzi co do zderzaków zapraszam do obejrzenia linku poniżej dotyczącej specyfikacji wyglądu auta oficjalnie przez forda którym się kieruje

http://www.capri.pl/image/car/2862/149247

CHUDER Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-08-01 22:09:30]


no tak ale to nie jest zdjęcie auta wypuszczonego z fabryki bo chyba o takie chodziło w klasie BZ, nawet malowanie z dupy tzn nie fabryczne.


A i jeszcze jedno gratuję Classmobilowi pomysłu na Zajebisty Pasztet- rewelacja.

Pająk Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-08-01 22:22:50]


gratuluje wszystkim , w koncu essi namieszal. W regulaminie brakuje klasy jeszcze TZE - tuning z epoki, wtedy mamy BZ , TZE , BO , wszyscy zadowoleni

ٶٹڢڶ Ptasiek 3M ڄژښڭ Dokładna lokalizacja na mapie [2010-08-01 22:23:07]


To jest model który można było zakupić w tamtych latach jako wersje GT sprzedawana w salonie i przygotowana przez tunera forda w tamtych latach. tyle udało mi się dowiedzieć.

No i gratulacje za zajebisty Pasztet Class :-)

CHUDER Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-08-01 22:35:05]


Pasztet zajebisty...... wpier......aj :P

ٶٹڢڶ Ptasiek 3M ڄژښڭ Dokładna lokalizacja na mapie [2010-08-01 22:43:55]


Chuder - jechałeś doskonale. Slajdy w pojedynku z Krauzim były warte filmu. Wielkie gratki za to, że wreszcie ktoś wszedł Escortem do finałów. Co do zderzaków w GT masz rację - istniała (przynajmniej w GB) sklepowa opcja fabryczna 'bez zderzaków', a ówczesne tamtejsze przepisy na to pozwalały. Ale jak się mamy czepiać, to znajdź mi fotkę 'sklepowego' Escorta z kierunkami w grillu. Tyle z mojej strony :)
Co nie znaczy, że nie podoba mi się to rozwiązanie - może bardziej pasi do Capri, ale i w Essim jest 'molto simpatico'...
Pozdreaux.

KRK 4m Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-08-01 22:45:48]


Gratki i ode mnie dla wszystkich finalistów.
I jeszcze:
Pająk- rules,
Chuderowy essi-morderstwo małolitrażowe,
Rasta-jak zwykle respecta man
Kuba-pokazał, że bez zmian tyż można ;)
Dziobek farciarz wreszcie się doczekał(mówię o kupecie)
No i Krauzi, super wóz+super kierownik=miazga
Zapek kłamca hehe (przez chwilę nawet uwierzyłem w to 1,25, ale już po pierwszym starcie do mnie dotarło, że coś nie halo)
Ogólnie zabawa na max, jak zwykle wszystkim wielkie dzięki.
Pozdro z Łodzi

Zawada1 Dokładna lokalizacja na mapie [2010-08-01 22:59:03]


można w jakiś sposób odebrać koszulkę jeśli nie było mnie na imprezie a miałem zamówioną ??

Raku ( EloRak ) Dokładna lokalizacja na mapie [2010-08-02 00:00:20]


najważniejsze święto Starych Fordów. Chociaż tym razem - wg mnie - nieco straciło na splendorze na skutek innych imprez odbywających się w tym samym czasie. Było nas poprostu mniej.

Fajnie, że trochę popadało, bo to sprzyjało lepszym kierowcom i słabszym autom ... Oczywiście wielkie brawa dla Chudera i jego malutkiego escorcika. Zresztą zyskał chyba wielu sympatyków wolą walki ;) Brawa dla Pajaka za widowiskowość ;) Barwa dla Classmobilla za ZajebistyPasztet!!! Nie pozwala stać się tej imprezie przesadnie poważną.

No i ze swojej strony duże uznanie dla Michała Sudera -MS- w TC II 5.0, który w wielkim stylu po prostu zgarnął nasz Puchar dla Najszybszego Taunusa. W tym roku kluczowe były wyniki eliminacji, więc wygrała nie tylko moc tej diabelskiej maszyny, ale także umiejętność jej opanowania ;)

Acha ... no i oczywiście medal z kartofla dla kolegi Konara za umiejętne pozbawienia nas hydrantu na polu namiotowym .... który przecież ... "tyyyyleee lat tam stał" ;)))))

amator liil (EM) Dokładna lokalizacja na mapie [2010-08-02 01:03:33]


Milo bylo was wszystkich obecnych jednoczesnie zobaczyc i wziąć udzial w tym radosnym evencie, niestety musialem sie zawinac przed czasem z okazji nieplanowanego transportu pojazdu marki capri, ale licze na to, ze szybciej niz pozniej uda sie zaleglosci okolonamiotowe nadrobic.

Classmobile [2010-08-02 01:29:22]


O rany! ale finał! : -)

Dziękuję wszystkim, z którymi się ścigałem, zwłaszcza Chuderowi i Kubie!! Wspaniała walka i wspaniale emocje!

Rasta, dzięki za miejsce na pudle, balem sie ze sie nie pomiescimy :- ))
GOP, dzieki za doping!!

Gnieciuch zaskoczył sam siebie wynikiem. Jest to w pełni oryginalny zabytkowy samochód, tapicerka, schematy malowania, naklejek, fotele pasy, filtr powietrza i mechanika, łącznie z oryginalneymi amortyzatorami pochodzą z 1980 roku. Półka z bagażnika poszła do Elvisa który jednak mimo wszystko prezentuje się lepiej.

Klatka jest elementem dyskusyjnym, zgoda, ale wedle regulaminu dopuszczalna, jeśli wnetrze jest kompletnie wyposażone. Zatem specjalnie na puchar wykonałem przywrócenie stanu fabrycznego, który w białej karcie pojazdy zabytkowego jest opisany jako "przechowywany razem z pojazdem". Samochód kupiłem jako mocno wyeksloataowany, więc nie jest idealny i środek też jest mocno zniszczony. Po prostu taki uratowany od Huty :- )

Gnieciuch Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-08-02 01:38:24]


dobra ja się już nie czepiam tylko szykuję opony na miedzianą górę za dwa tygodnie, pozdro

Pająk Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-08-02 09:26:48]


dziękuje wszystkim za świetna zabawę.
segal za pilotowanie i michałowi za pomoc przy hamulcach bez których nie było by tego co było :)
pzdr

cOke Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-08-02 09:39:41]


Pająk widziałem filmik w HD, kumpel kręcił cały Twój przejazd może się uda go wydobyć :- ) Ten altonen przy około 90km/h to piekna rzecz!

Gnieciuch Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-08-02 09:44:08]


nie ma co wydobywac tylko na YT wrzucać!

greenhorn Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-08-02 09:51:38]


A kto nie byl, niech zaluje! Mowilem to ja, mistrz drugiego planu ;)

Mysza liil (EM) [2010-08-02 10:36:48]


no ja zaluje, niezmiernie i ciagle mi zlosc na siebie nie minela :(((((

Leszek "QSi" Dokładna lokalizacja na mapie [2010-08-02 11:00:29]


miło było zobaczyć Wasze gębiska i poznać nowych ludzi .


ps. piątek na próbach był rewelacyjny

ps 2. tablica rejestracyjna już na miejscu

pozdrawiam i do zobaczyska

Jac Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-08-02 14:40:57]


Fajnie było wszystkich Was zobaczyć!
Na zawodach miało być więcej jeżdżenia, a nie było. Nuda fatalna, nie działo się w tym temacie nic więcej, niż dotąd.
Klasy miały niby jakiś tam cel, a efekt jest taki, że zrobiło sie zamieszanie, dużo smiechu podczas finałow,bo tak wyszło, że nie było wiadomo, kto z kim i o co, i dlaczego dwa razy itd. zamieszanie tylko z tym, że BZ mieści się w klasie BO. Albo rybki, albo akwarium, bo dlaczego jedno auto ma miec szanse raz, a drugie dwa, w dwóch klasach?
W zeszłym roku tuz po pucharze były pomysły myślenia nad tym, jak poprawić go na rok kolejny. Proponuję w tym roku nie czekać z tym aż do tydzień przed PC 2011, tylko zacząć od razu.

Tekla [2010-08-02 15:53:45]


Tekla,
Nie potrafię się zgodzić z Twoją oceną. Uważam, że jest po prostu niesprawiedliwa.
Po raz kolejny biegałem po torze próbując ogarnąć rozemocjonowanych zawodników i wiele razy słyszałem, że "w tym roku jest dużo lepiej, bo wreszcie jest więcej jeżdżenia". W porównaniu z poprzednimi pucharami, w tegorocznym rzeczywiście tego jeżdżenia było więcej. Co nie znaczy, że wszystko było idealnie. Przydały by się słowa konstruktywnej krytyki, tym bardziej że masz doświadczenie ze ścigania w dużo bardziej doinwestowanych imprezach.
I nieprawdą też jest, że wszystko zostało przygotowane na tydzień przed imprezą.

Bartłomiej Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-08-02 16:37:08]


Ok, więc wyrażę się matematycznie dokładniej:
było niewiele więcej jeżdżenia dla tych, którzy nie weszli do finałów. A po zeszłym roku słyszałam, że miały byc to zawody dla wszystkich. Nie pamiętam dokładnych czasów prób, ale skoro były cztery i każda trwała półtorej minuty czy dwie to daje... Mniej więcej tyle, co w zeszłych latach.
tydzień przed imprezą to było uogólnienie, chodziło mi o to, że należałoby zacząć myśleć o kolejnym teraz, na gorąco, kiedy jeszcze wszyscy pamiętają, co się działo, zanim to uleci z głowy i zacznie się o tym gadać w kwietniu przyszłego roku.
Chociaż w zasadzie to mi "wsio ryba", ja nie jeżdżę.

Tekla [2010-08-02 16:44:18]


A komentarze, które ja słyszałam, były mniej rozemocjonowane, raczej bardziej znudzone czekaniem, czekaniem, czekaniem... ale widać z innymi ludźmi gadaliśmy.

Tekla [2010-08-02 16:46:01]


może faktycznie odkopiemy ten wątek o zmianach i tam piszmy takie uwagi - moim zdaniem było lepiej niż rok temu, ale minusów wciąż troche pozostało, a w związku z wprowadzeniem nowej klasy na niejasnych zasadach doszło też niezłe zamieszanie. Może nie ma co robić rewolucji tylko spokojnie rok po roku coś usprawniać zeby nam Puchar nie skostniał...

greenhorn Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-08-02 16:54:27]


Hmm. Według mnie opcja "więcej jeżdżenia, mniej czekania" jest po prostu niemożliwa do zrealizowania, gdyż w takim układzie jak obecny. Każde wydłużenie czasu jazdy MUSI skutkować wydłużeniem czasu oczekiwania o wartość tego wydłużenia jazdy pomnożoną przez ilość uczestników. Tego się nie przeskoczy choćby żabami rzucać, niestety :(
Jedyna możliwość, to rozpisanie kolejnej próby na ODRĘBNYM placu na czas oczekiwania, na zakończenie prób na torze głównym. Ale ta idea chyba już była kiedyś poruszana...

gryziu liil (EM) Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-08-02 17:01:43]


Myslę, że jest to możliwe. Po dowód zapraszam za dwa tygodnie na ten sam tor.

Tekla [2010-08-02 18:55:04]


Można zrobić trasę jak na załączonym rysunku.

Można auto co ok. 30s wypuszczać (45s, 1min?) - czas oczekiwania zmniejsza się dramatycznie
(można ustawić auta teoretycznie najszybsze od początku - wtedy unikniemy możliwości dochodzenia słabszych - trzeba by się zobligować przed Pucharem - "jestem szybki", albo "wolny")

Numery startowe wymuszają kolejność - więc przez megafon podajemy jakie nr się szykują - nie zdążyłeś na swoją kolejkę - wypadasz na koniec, albo tracisz możliwość przejazdu w tej kolejce. (sądzę, że wszyscy będą się pilnować)

Czekamy na parkingu przed torem. Zjeżdżamy też na parking, ale, żeby się nie zderzać - przez depot wzdłuż budynku na tył - także na parking.
Trzeba załatwić taki sprzęt/fotokomórki, cele (czy jak to się nazywa), który ogarnia taki system - a jest taki sprzęt, bo na innych wyścigach to funkcjonuje.

Jedziemy 2 razy rundki zapoznawcze (2h max), potem 3 przejazdy "właściwe". Do ustalenia - najlepszy czas się liczy, albo średnia 2 najlepszych przejazdów.
Potem jazdy dowolne? (dla chętnych i dla tych, którym się auta nie zepsuły... ;P )

Finał jak tam sobie wolicie - jeśli ciągle szukamy najszybszego duetu samochód+auto - to może być owal, albo coś innego (jakaś inna trasa?).

Ścigamy się wtedy tylko po torze, wykorzystujemy cały, nie wyjeżdżamy na górską trasę i publiczną drogę - bo słyszałem taki argument, że nie da się, bo nie dostaniemy pozwolenia powrotu na tor i ubezpieczenia obejmującego taki system.

Jest to propozycja. Może ktoś opracuje lepszą trasę? Trzeba kombinować, żeby wykorzystać cały tor - bezkolizyjnie, po sznureczku. Ja sam mam jeszcze jedną propozycję, ale już mi się nie chce kropeczek stawiać :)

Proszę rozważcie to na poważnie (to do desydentów klubowych kieruję), bo faktycznie miało być lepiej, a było jak zwykle... - zmiana formuły? Były tylko nowe trasy i ok, ale chodzi o to, żeby częściej jeździć...

Mam nadzieję, że moja propozyszyn nosi znamiona Konstruktywnej Krytyki, a nie malkontenctwa :)

bartozłomero Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-08-02 21:00:00]


Dobrze prawi! Rozwiązanie prawie dokładnie jak na ClassicAuto Cup(organizacyjnie, bo trasa wygląda różnie); podoba mnie się.
Kluczowe jest właśnie puszczanie ludzi nie co cały przejazd, a co 30-60s, wtedy mamy kilka samochodzów naraz na torze a nie 1-2 jak do tej pory. Więc ustawianie się po kolei i jechanie symultanicznie tak tak.

chart Dokładna lokalizacja na mapie [2010-08-02 21:17:11]


fajnie sie jezdzilo, przynajmniej coke trasy nie pomylil ;D
milo bylo was spotkac
ps. szczegolne podziekowania dla piema za krzeselka, grilla itd., na YTP tez beda?

segal Dokładna lokalizacja na mapie [2010-08-02 21:20:39]


na ytp krzeselka sa zarezerwowane :>

ٶٹڢڶ Ptasiek 3M ڄژښڭ Dokładna lokalizacja na mapie [2010-08-02 21:24:12]


puszczanie co np. pół minuty było by ok dopóki ktoś przez błędy zawodnika przed nim nie musiałby zepsuć swojej próby przez dogonienie poprzedzającego samochodu

mogło byc więcej o dwie próby gdyby:
- zacząć wreszcie o 9.00 a nie 9.40 ( bo wtedy pojechało pierwsze auto ) - na to mamy wpływ
- gdyby nie padało ( bo to dosyć drastycznie wydłużyło czasy przejazdów ) - na to nie mamy wpływu
- finał w BO był jednak na 8 aut - na to mieli wpływ organizatorzy

tekla - z tym że w BO mieszczą sie auta z BZ to jest sprawiedliwe. po prostu w NORMALNYCH warunkach w 16-tce klasy BO było by max 2-3 zawodników BZ.
nie rozumię co w tym złego?

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-08-02 22:01:13]


nie chodzi o więcej prób!!!!
Chodzi o więcej jeżdżenia i mniej stania w ogonku! To czekania naprawdę wykańcza! ;)

Macie walkie-talkie - jeśli ktoś się wysypie - mówicie sobie i na czas sciągnięcia auta z trasy wstrzymujecie starty. Nie trwa to zwykle długo, a osoba, która jest już na torze i musi zwolnić przez delikwenta, ewentualnie powtarza ten przejazd pod koniec kolejki.

Taki system naprawdę świetnie funkcjonuje. Żeby to zobaczyć - dołączam się do Tekli - niech ktoś z "zarządu" przyjedzie na Classicauto - można podglądnąć i powtórzyć u nas na PC, co dobre :)

bartozłomero Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-08-02 22:08:04]


> Ja pisałem pytanie indywidualne, pisałem że mogę wsadzić całą tapicerkę i seryjne fotele tylko po to aby pojechać w BZ, brak odpowiedzi spowodował przepisanie do BO.


Nie brak odpowiedzi, bo ja odpisałem i właśnie na dodatek sprawdziłem w logach serwera że poczta wyszła ! Tak więc problem z emailem po Twojej stronie, niestety. A jeśli powstaje podejrzenie że zostało się "niezałatwionym", to telefon - ja nie mam tu złej woli kogokolwiek zignorować i jeśli tak to wygląda, to proszę najpierw rozważyć inne możliwości.

Co do klatki, to pojawiło się tu wcześniej wyjaśnienie, że o ile klatka jest dodatkiem do fabrycznej konfiguracji, to ją traktujemy jako tylko dodatkowe akcesorium na rzecz bezpieczeństwa, bo pomijając parę rurek, samochód wygląda jak powinien. Jeśli mamy adaptację rajdową wnętrza, to nie jest już "wygląd fabryczny".

-------------------------

Subject: Re: Wymogi techniczne
Date: Thu, 22 Jul 2010 23:43:43 +0200
From: mk@capri.pl <mk@capri.pl>
To: SpiderGarage <spidergarage@o2.pl>,Do klasy oryginał: samochód ma wyggladac jak oryginał, mniej więcej.
Klatka może być ale środek musi byc w miarę kompletny i fabryczny a nie
kubły bo to jest adaptacja rajdowa."Niestety" z zewnątrz też ma być w
miarę kompletnie, co choćby oznacza spójne malowanie a nie każdy element
w innym kolorze.
Ta klasa na pucharze chcemy właśnie dać sens istnienia na tej imprezie
samochodom dopracowanym kompletnie, jak również trochę zachęcić do
właśnie takiego dopracowania.

--
Michał Konieczny
----- Reply message -----
From: "SpiderGarage" <spidergarage@o2.pl>
Date: Wed, Jun 23, 2010 17:54
Subject: Wymogi techniczne
To: <puchar@capri.pl>

Pytanie odnośnie dopuszczenia auta do klasy epokowej.

Ford Capri 1980r silnik 2000ccm pinto na 2 gaźnikach poziomych (epoka),
kolektor wydechowy baran (epoka), skrzynia fabryczna n9, most oryginalny
z dołozoną szperą (epoka), Wygląd zewnętrzny nie zmieniony, tzn
oryginalne malowanie poza błotnikami przednimi, pasem przednim i klapą
tylną (elementy były wymieniane).
Środek obecnie fotele kubełkowe (mogę założyć fotele fabryczne jak i
pasy), dywan też mogę założyć i jakieś brakujące plastiki, jest też
klatka (w epoce były)
Układ hamulcowy seryjny ale wyjęte serwo, pompa hamulcowa fabryczna z
tego modelu.
Koła z epoki, brak dokładanego audio.
Rozumiem że auto kwalifikuje się do klasy oryginał, jeśli nie to który
punkt trzeba jeszcze brać pod uwagę czyli co muszę zmienić.
pozdrawiam
Pająk

Spider Garage
501 622 051
www.spidergarage.com <http://www.spidergarage.com>

Michał Konieczny Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-08-02 23:12:44]


A ja się zgodzę z Bartoromero -- to czekanie w tej kolejce jest wykańczające i irytujące - zróbmy starty według numerów startowych i niech czeka w kolejce np. pierwsze 10 aut , później podjeżdża kolejne 10 a nie 60 naraz i chaos ...

z tego co wyszło z czasów przejazdów rozegranie jednej konkurencji trwa 4 godziny dla wszystkich zawodników (w tym roku nie było kompletu 70)


i wcale nie było więcej jeżdżenia - choć przejazdy były ustawione ciekawiej... jedynie treningi były wspaniałe i w deszczu :-)))
szkoda, że nie rozegraliśmy tego co na kartce - ale na pewno nie wystarczyłoby na to czasu, ale mimo wszystko szkoda ....

MikeB4 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-08-03 01:31:54]


O widzisz Michał, to wszystko zmienia.
Nie dotarła do mnie odpowiedź, nie wiem czemu ale w tym wypadku że tak powiem organizator jest czysty :)
Za rok poprostu dajcie wcześniej znać jakie klasy będą jeśli będą i każdy zdąży się zapytać raz, drugi, trzeci jeśli będzie potrzeba i jeszcze dostosować auto do danej klasy.

Pająk Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-08-03 05:03:50]


Jeszcze jedna propozycja trasy. Dziś rano wstałem z ochotą na kropkowanie (nie mylić z kleksem w bieliźnie! :) )

Pozwalam sobie zaznaczyć obrót na pachołku 360st. - ku pamięci tegorocznego pięknego altonena w wykonaniu Pająka :)

I ponownie - można przejechać prawie cały tor bezkolizyjnie, ustawić się "ciurkiem", wypuszczać kolejne auto co kilkadziesiąt sekund (wstrzymać wypuszczanie, jeśli coś się dzieje - ktoś może na tarasie z walkie-talkie stać, obserwować cały tor i tym ruchem kierować).

Daje to przejazd wszystkich uczestników w ok. 1 h, co naprawdę pozwala się wyjeździć przez cały dzień.

Można zrobić ze 2 przejazdy zapoznawcze - szczególnie ważne dla osób startujących po raz pierwszy, takich które nie zdążyły na piątkowe próby, takich które jeżdżą raz do roku na PC.

Często słyszymy pytanie: czy będzie jakiś zapoznawczy przejazd? - bo co innego popatrzeć na kartkę, co innego poczuć co się dzieje z autem podczas pokonywania tych paru "wiraży" na torze.
W takim systemie - z nieco bliższymi odległościami między autami (jedziemy wolniej, ale w "sznureczku") - można nawet 2 razy zapoznawczo przejechać całą trasę. (problemem na trasie przy przejazdem "sznurkiem" jest obrót 360 - no ale w zapoznawczym to można pominąć)

Potem próby (np. 2 przejazdy już na ogniu, ale bez liczenia z zachowaniem odległości kilkudziesięciosekundowych), potem właściwe przejazdy (2? 3?) liczone.

Na koniec dnia - albo jazdy "dowolne" - bez pomiaru czasu, ale z zachowaniem rozsądnych odległości, albo koniec i ustawienie finału na owalu.
Mamy cały dzień - jeden przejazd wszystkich uczestników to ok. 1h - to daje możliwość naprawdę wielokrotnych przejazdów. (Myślę, że jeśli zaczelibyśmy o 10 godzinie, to do 17 mamy szansę zakończyć przejazdy i ustawić finał...)


Nie wyważam żadnych drzwi - to funkcjonuje na innych imprezach klubowych i sportowych...

Zwracam się z dramatycznym pytaniem do wszystkich:
CO WY NA TO?!?! :)

bartozłomero Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-08-03 09:01:17]


brawo, jestem za

Pająk Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-08-03 09:11:33]


No to załatwione! :D

Do wyboru jeszcze zostaje trasa (razem zamieszczam obie przeze mnie wymyślone).

Może ktoś "wykropkuje" coś innego?

bartozłomero Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-08-03 09:14:24]


Bartek, jedyny problem jaki widzę w twoim planie to jazda pod prąd w wersji pierwszej. A wierz dobrze jak to się skończyło :)

ObI Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-08-03 11:55:05]


Jak organizatorom brak rąk do pracy, to wystarczy założyć wątek na tydzień przed PC i poprosić o zgłaszanie się niestertujących chętnych do pomocy. Gwarantuję armię pomocników z czerwonymi chorągiewkami na każdym zakręcie, wstrzymujących jazdę jak ktoś się wysypie.
Nie wykorzystujesz Michale potencjału Capri.pl

granadziarz_3M Dokładna lokalizacja na mapie [2010-08-03 14:16:32]


A że jest on wielki to wie sam przedmówca :)

SzooGun Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-08-03 14:30:04]


no to może być druga wersja - nawet lepsza, bo z aaltonenem :D

bartozłomero Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-08-03 14:30:32]


a poza tym można coś zmodyfikować - jakąś szykankę, czy cuś, żeby tam wolniutko jechać (w ostateczności)

bartozłomero Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-08-03 14:32:14]


Ja się już zgłaszam do pomocy, nie będzie tak nudno!!!!!

Tekla [2010-08-03 14:39:48]


Ja też służę pomocą bo, piwa to mogę się wieczorem napić.

Jac Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-08-03 14:47:45]


Ja zapewne złotego na tor wyrywać nie będę więc z koszulka "POMOC techniczna":P i flagiszczem barwy czerwonej ganiać mogę:)

Szafa !G.O.P! Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-08-03 15:18:34]


a może by tak w klasie BO wprowadzić możliwość zainstalowania innego silnika niż ford? co Wy na to?

Pająk Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-08-03 18:28:57]


Nie podoba mnie się ten pomysła.

zapek??? !G.O.P! Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-08-03 18:39:37]


w BO mozna wprowadzic inne silniki, bedzie ciekawie. ale nadal upieram sie na klase lapiaca brak srodka :> taka posrednia pomiedzy BZ i BO

ٶٹڢڶ Ptasiek 3M ڄژښڭ Dokładna lokalizacja na mapie [2010-08-03 19:02:59]


trzecia klasa? po co? brak środka -> BO

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-08-03 19:32:16]


ja tam bym wolał klasę "czarny mat" - jest sporo okazów do tej klasy.

szymal Dokładna lokalizacja na mapie [2010-08-03 21:29:24]


do hymnu!

Mysza liil (EM) [2010-08-03 21:33:01]


Boooguuurooodziiicaaaaaa, dzieiwiiiiicaaaa.....

Leszek "QSi" Dokładna lokalizacja na mapie [2010-08-03 22:04:19]


nie znacie słów chymnu kolego Leszek??? Nagana wzrokowa. Uwaga podpowiedź: "Chryzantemy ..."

amator liil (EM) Dokładna lokalizacja na mapie [2010-08-03 22:08:51]


Szaaaataaaann Szaaaattaaaaann - Szaaaattaannnna Szaaaaattaaannn Dobry jeeeest - ołłłłłł Jeeeeeee :D

Szafa !G.O.P! Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-08-03 22:20:13]


jeszcze troche i w BO moja astra poleci na LPG.

alwax Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-08-03 22:23:31]


aaa no soooory, udzielilo mi sie z dzisiejszego zamieszania, temu taka Grunwaldzka nuta zapodalem.
chryzantemy oczywista znam
a w tonacji "szatan szatan zuoo" to mi sie przypomnialo "przejeb.swf". dla tych co wiedza to wiedza, a ci co nie to sobie wyszukaja, albo nie.

Leszek "QSi" Dokładna lokalizacja na mapie [2010-08-03 22:27:56]


Im wiecej klas tym wiecej komplikacji. 2 to i tak juz w nadmiarze.

Classmobile [2010-08-03 23:18:03]


Hahaha Alwax dobre to było tylko kto mi teraz monitor powyciera? ;D

zapek??? !G.O.P! Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-08-03 23:47:04]


Dobra koncepcja, Bartoromero. 3 przejazdy, w tym 2 najlepsze czasy liczone do klasyfikacji, jak na ytp. Jak zagotujeszcz heble i popuścisz chłodziwa to możesz odpuścić trzeci przejazd. Ustawienie nawet bym zostawił takie samo 3 razy.

Jeśli technicznie da się przygotować start co 45 sekund i nie będzie "syndromu Obiego" to koncept niezły.

Hrabia® Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-08-04 00:03:14]


No kurcze - na innych imprach to się udaje - capri.pl myślę też potrafi! :)

bartozłomero Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-08-04 00:11:29]


Jak na rzeczonej imprezie u Pyr.

Na karting starcza jeden zestaw pomiarowy, dwa łokitoki, dwa przenośne fotele i dwóch zorientowanych w obsłudze tego wszystkiego. I działa to. Próba "Karting" jest jedną z najsprawniej "idących", odkąd start i meta są od siebie niezależne.

Ostatnio przeleciałem 3 przejazdy bez oczekiwania w kolejce.

Hrabia® Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-08-04 00:19:44]


Spoko, damy rade ;D

zapek??? !G.O.P! Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-08-04 00:22:38]


Za niecały miesiąc są Gryźliny, idealny moment by na gorąco i na żywo pogadać o przyszłorocznym pucharze. Weźcie jakieś propozycje przejazdów ze sobą, pogadamy w szerszym gronie zainteresowanych i może coś uzgodnimy. Co do ClassicAuto nie widziałem tej imprezy, więc nie wiem jak ona wygląda od strony technicznej np jak mierzą czas i czy my naszą ekipa jesteśmy w stanie zmierzyć czas kilku aut jednocześnie znajdujących się na torze. Jeśli tak to pewnie byłaby możliwość zmian. W tej chwili jest tak, że im dłuższy przejazd jednego zawodnika tym dłuższy czas oczekiwania na start następnego (nie mówiąc o tym 15 czy 20-tym w kolejce). Przy jednym samochodzie na torze niewiele jesteśmy w stanie poprawić.

Nie wiem czy ktoś z organizatorów będzie na torze, ja pewnie nie dam rady. Podpatrzcie (prośba nie tylko do Tekli) co i jak tam robią, jaki jest interwał po między zawodnikami, czym mierzony jest czas, co się dzieje jak ktoś szybki dogoni wolniejszego itd itp. Jakieś fotki, jakieś filmy w celach dydaktycznych mile widziane. To na pewno ułatwi nam wszystkim zmodyfikowanie pucharu.

Co do pomocy na torze i w ogóle przy organizacji - przykład spontanicznej pomocy Szpaka który od czasu kiedy stał się autorem pierwszych zmian w eliminacjach cały czas pomaga też w czasie trwania zawodów - dzięki Szpaku.

A co do nudów - nie wyobrażacie sobie jak nudno jest być na torze 10 - 12 godzin i nie jeździć, piwa nie wypić...

Zachęcam do pomocy :)

goras Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-08-04 22:09:12]


Pytanie przede wszystkim jakie są te fotokomórki bo jeśli mierzą czas kilku zawodnikom to nie ma problemu.

Jeśli nie to jakimś rozwiązaniem - podpatrzonym na Rajdzie Żubrów i wymagającym dużej dyscpliny(a w przypadku jakiś opóźnień czy zmian "na żywo" dobrej komunikacji między wolontariuszami) - jest wypuszczanie zawodników o określonej godzinie. Zawodnik nr 1 ma być na starcie 9:00:00:00 i o tej rusza, na mecie jest 9:02:33:15, zapisuje się go na karcie, a w tym czasie jedzie zawodnik nr 2 startujący o 9:01:00:00 itd. W razie wsypki, szybka akcja krótkofalówkami, przekładamy start o 1 min i informujemy tych na mecie że zawodni nr 4 wystartował 9:04 a nie 9:03.

Moje skromne doświadczenie z ClassicAuto jest takie że zawodnicy byli wypuszczani co 30s lub minutę, nieposegregowani szybkościowo a wg nr startowego czyli kolejności zgłoszenia i nie było problemu z doganianiem się.

chart Dokładna lokalizacja na mapie [2010-08-04 23:04:24]


Musi być system, który to ogarnia, (fotokomórki+jakiś komp) bo w trakcie imprezy na telewizorze/monitorze w salce odpraw/szkoleń za barkiem można było od razu sprawdzić swoje czasy...

bartozłomero Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-08-04 23:10:08]


podpytam organizatorów na CA jak to robia i jakiego sprzetu używają.

greenhorn Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-08-05 09:47:52]


super!

goras Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-08-05 09:53:01]


O, to zapowiada się, że na PC będzie dyscyplina za rok! wow!

Tekla [2010-08-05 10:54:02]


Ooo to może jednak nie sprzedam dziobaka ;D

zapek??? !G.O.P! Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-08-05 11:52:25]


Wloz tam z 1.6 zetec chociaz ;) Bo ten 1.25 rozwiercony na 1.4 cos slabo palił gumę :D

Mysza liil (EM) [2010-08-05 14:26:58]


Nie nie nie. Zostaw jak jest. I sprzedaj mi :)

chart Dokładna lokalizacja na mapie [2010-08-05 14:35:37]


czy ktoś ma ostateczną listę i miejscami,kto które zajął ?

pietiag Dokładna lokalizacja na mapie [2010-08-13 15:59:29]


Ooo fuck, chyba została wisieć na drzwiach na Miedzianej ;/

zapek??? !G.O.P! Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-08-13 17:04:35]


jakby co mam fotokopię ;)

...::$nuffy (Grześ) Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-08-13 17:08:45]


eliminacje mam, pierwszą 20stke ;)

cOke Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-08-13 18:43:49]


Też mam fotokopie całości i to w wysokiej rozdzielczości wiec jest czytelna tyle ze plik ma 3.7 mega wiec go tu nie wsadzę.
Ale jak ktoś chce to info na prv i podesle mailem

Aldaron Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-08-13 19:07:00]


też czekam na ostateczna wyniki...

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-08-13 20:11:07]


Eliminacji mam wydruki kompletne - mogę wrzucić skany. Ale finałów nie mam, a poza tym nie czuję się organizatorem i wolałbym to pozostawić Mitycznemu :)
Pozdreaux.

KRK 4m Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-08-13 20:28:56]


Dajcie te skany ;-))) Jak są duże to mogę na ftp wrzucić ..... także żaden problem ...

MikeB4 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-08-13 22:04:19]


Mają po 600-800 kilo i wymiar 1900 x 1400 pix. Wrzucam tu (portal sobie sam zmniejszy), ale gdyby nie było czytelne, to wysyłam Ci także na priva.
Pozdreaux.

KRK 4m Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-08-13 22:57:16]


zapowiedź, regulamin, zgłoszenia - już nie mogę się doczekać tegorocznego PC :)

greenhorn Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-09-06 16:53:32]


pytanie czy będa zmiany mające na celu zwiększenie ilości kilometrów nabitych na torze. uczestnicy Classicauto Cup twierdza że się da więc może...

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-09-06 18:35:48]


A jak tam mielenie wyników?

chart Dokładna lokalizacja na mapie [2010-11-04 13:12:43]


Tak jak kalendarz :D

cortinas !G.O.P! [2010-11-05 05:46:22]


jakie wyniki? przeciżz dopiero są zapowiedzi, regulaminy, zgłoszenia :) chcecie ustalać wyniki przed imprezą? nieładnie...

greenhorn Członek Stowarzyszenia capri.pl [2010-11-05 10:13:26]


Może jakieś oficjalne wyniki ?

LARRY76 Członek Stowarzyszenia capri.pl [2011-01-15 21:13:13]


Jessu Larry, daj pożyć ;P

zapek??? !G.O.P! Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2011-01-15 21:25:40]


Sorry , że tak szybko ogarnia mnie niecirpliwośc , ale nie mogę się już doczekac tych wyników. Ps. jeszcze raz przepraszam za poganianie ;)

LARRY76 Członek Stowarzyszenia capri.pl [2011-01-15 22:04:57]


raptus ;)

amator liil (EM) Dokładna lokalizacja na mapie [2011-01-16 02:17:12]


Poczekaj chociaż aż Ci emocje opadną i silnik wystygnie ;D

zapek??? !G.O.P! Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2011-01-16 13:19:14]


Teraz to już nie ma co, razem z 2012 się opublikuje. :)

...::$nuffy (Grześ) Członek Stowarzyszenia capri.pl [2011-01-16 20:23:13]


Jak to nie ma co ? Ja nadal nie wiem który byłem , z moich wyliczeń wynika ,że szósty , ale pewności nie mam. Najbardziej jednak interesują mnie czasy przejazdów finałowych , może chociaż to udało by się wkleic ? :)

LARRY76 Członek Stowarzyszenia capri.pl [2011-01-16 21:47:16]


Wymagasz niemożliwego .

cortinas !G.O.P! [2011-01-18 14:42:48]


Kaziu... trochę wiary ;-)

Adas' Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2011-01-18 16:08:58]


HAHA,
otworzyła mi się od razu lista zgłoszeń i przez chwile pomyślałem że wygrałem ale nie pamietam :)

Mac13k Członek Stowarzyszenia capri.pl [2011-01-18 18:52:43]


zapytam troche nie śmiało bo chyba nie wszyscy doszli do siebie po tak udanej imprezie, ale moze doczekamy sie tu jakiś wyników lub czasów przejazdów

krauzi Członek Stowarzyszenia capri.pl [2011-03-16 15:55:45]


ej spokojnie, ale bez nerwów! :D

chart Dokładna lokalizacja na mapie [2011-03-16 16:16:41]


to ja się nieśmiało podpinam pod nieśmiałe pytanie Krauziego... Myślę, że na światowy rekord długości oczekiwania na wyniki już zapracowaliśmy, więc można je już śmiało pokazać :)

greenhorn Członek Stowarzyszenia capri.pl [2011-03-17 09:20:49]


O Wyniki !!! jednak się doczekaliśmy Gratulacje :))

cOke Członek Stowarzyszenia capri.pl [2011-04-01 08:28:47]


dowcipniś

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2011-04-01 13:52:33]


Są na górze strony pod odnośnikiem "Klasyfikacja"

Konrad vel smasher Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2011-04-01 14:06:51]


zajączek wyników nie przyniósł

krauzi Członek Stowarzyszenia capri.pl [2011-04-25 10:15:12]