logowanie | rejestracja
capri.pl » klub » spotkania, zloty, imprezy » Puchar Capri 2012 - zapowiedź

Puchar Capri 2012 - zapowiedź

- kiedy i gdzie
- plan zawodów
- regulamin
- zgłoszenie do zawodów
- opłata wpisowego
- lista zgłoszonych uczestników
- koszulki
- zakwaterowanie

Puchar Capri - 10 edycja

Uczestnicy dzielą się na dwie klasy:

Samochody z klasy BZ walczą w swoim gronie o puchar przeznaczony dla tej klasy. Ponieważ każdy samochód kwalifikujący się do tej klasy spełnia jednocześnie wymogi udziału w klasie BO, to wszystkie samochody z obu klas walczą wspólnie o puchar dla bezwzględnie najszybszego duetu - kierowca i samochód. Teoretycznie więc jeden uczestnik imprezy może zgarnąć obydwa puchary!

Kiedy i gdzie ?

Puchar Capri 2012 odbędzie się 4 sierpnia 2012 na torze "Kielce" w Miedzianej Górze.

Cała impreza ma charakter weekendowy - do przyjazdu zachęcamy już w piątek w godzinach późnopopołudniowych, wtedy odbędzie się trening na torze (ok. godziny 18..19). Dalsza część piątku - zajęcia integracyjne na pobliskim campingu.

Właściwe zawody rozpoczynają się w sobotę o godzinie 9:00. Czas trwania imprezy - do wieczora. Po zakończeniu zawodów przenosimy się na pobliski camping, gdzie odbywamy obchody z okazji zakończenia zawodów - ognisko, piwo, kiełbasa, etc.

Plan zawodów

Zawody podzielone są na dwie części: eliminacje i finały (dwa, dla każdej klasy osobno).

Eliminacje

Na eliminacje zaplanowane są 4 warianty przejazdów, w których udział biorą wszyscy zawodnicy zgłoszeni do startu. Zależnie od ilości uczestników, okoliczności atmosferycznych, dyscypliny uczestników itp, przewidujemy że powinno udać się przeprowadzić 6-8 różnych kwalifikacji (co oznacza powtórkę niektórych wariantów).

Celem eliminacji jest wytypowanie grupy zawodników kwalifikujących się do finału, oraz odpowiednie rozstawienie zawodników w pary finałowe, zgodnie z dalszym opisem. Wynik eliminacji nie ma wpływu na wynik końcowy finału, każdy zawodnik zakwalifikowany do finału ma takie same szanse na zwycięstwo.

Dla każdego zawodnika w każdej z konkurencji eliminacyjnych wyznaczany jest wynik tej konkurencji. Wynik jest liczbą określającą proporcję czasu uzyskanego przez danego zawodnika do czasu najlepszego zawodnika w danej konkurencji. Dla zwycięzcy konkurencji wynik ma wartość równo 1, dla następnych zawodników ma on coraz wyższą wartość. Ostateczny wynik eliminacji to średnia arytmetyczna z wyników cząstkowych uzyskanych w poszczególnych konkurencjach eliminacyjnych. Ostateczna kolejność zawodników w eliminacjach wynika z ułożenia uzyskanych wyników od najniższego do najwyższego.

Kwalifikacja #1:

Kwalifikacja #2:

Kwalifikacja #3:

Kwalifikacja #4:

Do finału klasy BZ kwalifikuje się 8 uczestników tej klasy z najlepszym wynikiem eliminacji (średniej ze wszystkich konkurencji).

Do finału klasy BO kwalifikuje się 8 uczestników z obu klas łącznie, z najlepszym wynikiem eliminacji.

W przypadku uzyskania przez część uczestników tego samego wyniku eliminacji, dającego zakwalifikowanie się do grupy finałowej większej niż przewidziana liczby uczestników, o kwalifikacji decydować będzie dogrywka.

Dogrywka

Dogrywka rozgrywana jest w wypadku gdy część uczestników zakończy eliminację z takim samym rezultatem, dającym zakwalifikowanie się do grupy finałowej większej liczbie zawodników niż przewidziano w finale. Dogrywka polega na przejechaniu jednej pętli toru po zewnętrznym owalu. Uzyskanie lepszego czasu od konkurenta daje kwalifikację do finału.

Finał

Finał to właściwie dwa finały, jeden w klasie BZ i drugi BO.

8 zawodników klasy BZ najpierw walczy o puchar w swojej klasie.

Następnie 8 zawodników z obu klas łącznie walczy o puchar dla bezwzględnie najszybszego.

Finał polega na rozegraniu systemem pucharowym wyścigów pomiędzy parami, które indywidualnie ścigają się na owalu toru na tzw. "dochodzenie" - startując równocześnie z przeciwległych stron toru, i pokonując ilość okrążeń zależną od etapu finału. W 1/4 finału zawodnicy pokonują 3 okrążenia, w półfinale i finale przewidziane są 4 okrążenia. Wyścig trwa do momentu osiągnięcia mety pierwszy z samochodów, lub dojście do rywala na odległość 100 metrów. Zwycięzca w danej parze przechodzi do następnego poziomu rozgrywek finałowych, przegrany odpada z zawodów.

Dobieranie zawodników w pary odbywa się w następujący sposób: pierwszy zawodnik eliminacji startuje z ostatnim zakwalifikowanym, drugi z przedostatnim, itd. według poniższego schematu. W finale wszyscy zawodnicy mają równe szanse, niezależnie od wyniku kwalifikacji. Wyniki kwalifikacji wpływają jedynie na rozstawienie w pary finałowe.

1/8 finału ćwierćfinały półfinały finał
X1: E1-E16 C1: X1-X8 P1: C1-C4 F: P1-P2
X2: E2-E15
X3: E3-E14 C2: X2-X7
X4: E4-E13
X5: E5-E12 C3: X3-X6 P2: C2-C3
X6: E6-E11
X7: E7-E10 C4: X4-X5
X8: E8-E9

Taki system zapewnia największe prawdopodobieństwo spotkania się w ostatnim wyścigu (finale A) dwóch najlepszych zawodników, celem uzyskania możliwie największej atrakcyjności finału. Zwycięzca zdobywa puchar. W celu wyznaczenia zawodników zajmujących miejsca trzecie i czwarte rozgrywany jest dodatkowy wyścig (finał B) pomiędzy przegranymi z półfinałów. Wyścig ten odbywa się przed wyścigiem finału A. Klasyfikacja prowadzona jest dla wszystkich zawodników - dalsze miejsca zajmują zawodnicy którzy dotarli do kolejnych poziomów rozgrywek finałowych, na danym równoległym poziomie o miejscu decyduje wynik z eliminacji.

Regulamin Pucharu Capri 2012

 1. Organizatorzy
  • Organizatorem zawodów jest Stowarzyszenie capri.pl
 2. Uczestnicy zawodów
  • Do udziału w zawodach dopuszcza się wyłącznie następujące samochody marki Ford:
   • Capri (wszystkie wersje i odmiany z nadwoziami produkcji europejskiej),
   • wszystkie europejskie modele Forda poprzedzające pojawienie się Capri (grudzień 1968),
   • europejskie modele Forda wprowadzone do produkcji po premierze Capri (grudzień 1968), ale wycofane z produkcji przed wyprodukowaniem ostatniego europejskiego Capri (a więc: Taunus, Cortina, Consul/Granada, Escort Mk I/II).
  • Klasyfikacja prowadzona jest w dwóch klasach:
   • BZ (bez zmian) - samochody w duchu epoki, z zachowaniem specyfikacji fabrycznej, z dopuszczalnymi modyfikacjami w postaci rozwiązań technicznych zgodnych ze stanem techniki z lat produkcji danego samochodu,
   • BO (bez ograniczeń) - otwartej, gdzie dopuszczalny jest szerszy zakres modyfikacji.
   Wszyscy uczestnicy klasy BZ jednocześnie uczestnikami klasy BO. Odwrotnie to nie działa.
   O ostatecznej klasyfikacji uczestnika w danej klasie decyduje organizator, na podstawie oceny spełnienia wymogów opisanych poniżej.
  • Warunki dopuszczenia do klasy BZ są następujące: samochód musi mieć wygląd i konstrukcję zgodną ze specyfikacją fabryczną, z dopuszczeniem modyfikacji polegających na zastosowaniu elementów dostępnych jako opcja fabryczna lub dostępna na rynku w latach produkcji danego modelu (tzw. after-market).
   W szzczególności wymagane są:
   • Fabryczna konstrukcja zawieszenia i układu kierowniczego, bez zmian polegających na użyciu elementów innych niż stosowane w danym modelu (np. elektryczne wspomaganie układu kierowniczego).
   • Fabryczna konstrukcja układu hamulcowego, bez zmian polegających na użyciu elementów o innej konstrukcji (np. zamiana hamulców bębnowych na tarczowe, zmiana typu wspomagania układu hamulcowego). Dopuszczalna jest zmiana hamulców w ramach tego samego modelu, czyli np. zastosowanie tarcz wentylowanych w modelu fabrycznie wyposażonym w tarcze niewentylowane, czy też zmiana rozmiaru tarcz/bębnów w ramach części stosowanych w tym samym modelu.
   • Silnik właściwego typu i pojemności, który był stosowany w danym modelu i generacji tego modelu.
    Przypadki wykluczone:
    • silnik niestosowany w danym modelu w ogóle (np. 2.9 V6 EFI),
    • silnik niestosowany w danej generacji modelu (np. 2.8i V6 MFI w Capri I),
    • zmiany w układzie zasilania/dolotu/wydechu silnika (zmiana układu wtrysk - gaźnik, nieepokowe turbo, NOS, wydech o zmienionej konfiguracji).
    Dopuszczalne są:
    • kolektor / gaźniki występujące w danym modelu lub pasujące bez modyfikacji,
    • kolektor / gaźniki występujące jako opcja after-market w danym czasie, jak np. podwójne gaźniki do OHC, potrójne gaźniki do V6,
    • kolektor wydechowy tzw. baran,
    • zmiana filtru powietrza i obudowy na inne, dostępne typowo na rynku jako opcja dla danego modelu.
   • Fabryczna konstrukcja układu przeniesienia napędu, bez zmian polegających na zastosowaniu elementów innych niż stosowane w danym modelu (w szczególności skrzynia biegów i tylny most).
   • Felgi w typie i rozmiarze stosowanym fabrycznie, lub felgi dostępne na rynku w latach produkcji samochodu (Minilite, Wolfrace, itd, o ile jest to typ fabrycznie odpowiedni dla danego modelu bez potrzeby zastosowania dodatkowych dystansów / modyfikacji piast).
   • Nadwozie w oryginalnym wyglądzie, bez modyfikacji i bez istotnych zmian schematu malowania (np. płomienie) i typu lakieru (np. smoła naniesiona wałkiem).
    Dopuszczalne są:
    • spojlery/poszerzenia dedykowane dla danego modelu, zamontowane zgodnie zgodnie z przeznaczeniem i z zachowaniem dostatecznej estetyki,
    • dowolna antena radiowa,
    • nieoryginalny szyberdach (to jest zmiana nad którą można ubolewać, ale jest zwykle nieodwracalna w ramach sensownych środków, wbrew dobrej woli właściciela),
    • zmiana koloru.
   • Wnętrze nie odbiegające istotnie od fabrycznego wyglądu i kompletacji właściwej dla danego modelu. Dopuszczalna jest np. zmiana kierownicy i dźwigni zmiany biegów, odnowienie tapicerki z zachowaniem ogólnego wyglądu zgodnego z oryginałem, ale niedopuszczalne są istotne braki wyposażenia, niedyskretnie zamontowane nowoczesne audio, tapicerka radykalnie odbiegająca od fabrycznego stylu / koloru.
   • Wszelkie inne modyfikacje wymagają indywidualnego rozpatrzenia.
  • Warunki dopuszczenia do klasy otwartej:
   • silnik inny niż oryginalny: dowolny silnik firmy Ford,
   • dowolne modyfikacje, które nie powodują dyskwalifikacji na typowym okresowym przeglądzie technicznym,
   • inne, uzgodnione wcześniej indywidualnie z organizatorem zawodów.
  • Samochód zgłoszony do zawodów może startować tylko z jednym numerem startowym.
  • Samochodem zgłoszonym do zawodów może kierować wyłącznie właściciel samochodu, lub jego główny użytkownik. W tym drugim wypadku, zgłoszenia są rozpatrywane indywidualnie, po przedstawieniu przekonującego wyjaśnienia.
  • Warunkiem dopuszczenia kierowcy i samochodu do zawodów jest:
   • ważny przegląd techniczny,
   • ważne ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej,
   • ważne prawo jazdy,
   • posiadanie gaśnicy samochodowej,
   • posiadanie przez kierowcę kasku.
 3. Zgłoszenia i wpisowe
  • Uczestnicwo w zawodach wymaga wcześniejszego zgłoszenia do 1.08.2012.
  • Wpisowe podlega zwrotowi wyłącznie w przypadkach zawinionych przez organizatorów.
  • Zasady przyjmowania zgłoszeń:
   • limit ilości uczestników zawodów: 70
   • pierwszeństwo w udziale w zawodach mają członkowie Stowarzyszenia capri.pl, którzy zgłosili swój udział,
   • w następnej kolejności lista startujących uzupełniana jest pozostałymi zgłoszeniami,
   • jeżeli ilość zgłoszeń przekroczy limit uczestników zawodów, decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. Przebieg zawodów
  • Zawody odbywają się 4.08.2012 na torze Automobilklubu Kieleckiego w Miedzianej Górze (tor "Kielce").
  • Zawody rozpoczynają się o godzinie 9:00.
  • Zawodnik ma obowiązek posiadać przy sobie wszystkie niezbędne dokumenty opisane w warunkach dopuszczenia do startu.
  • Zawody podzielone są na dwie części: eliminacje i finał osobny dla każdej z klas. W eliminacjach biorą udział wszyscy zgłoszeni uczestnicy, do finałów kwalifikuje się po 8 uczestników z najlepszym wynikiem uzyskanym w eliminacjach w danych klasach.
  • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do modyfikacji konkurencji zależnie od ilości uczestników, przebiegu zawodów, warunków atmosferycznych i innych nieprzewidzianych okoliczności.
 5. Przepisy ogólne i bezpieczeństwo
  • Uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania prawa oraz zasad współżycia społecznego.
  • Uczestnicy zawodów zobowiązani są do wykonywania poleceń organizatorów, prowadzącego zawody oraz przedstawicieli Automobilklubu Kieleckiego. W szczególności dotyczy to instrukcji postępowania przy podjeździe do startu oraz przy parkowaniu samochodu po zakończeniu jazdy.
  • Kierowca zostanie dopuszczony do startu wyłącznie w założonym kasku i w zapiętych pasach bezpieczeństwa oraz z widocznym numerem startowym na samochodzie.
  • Kierowca zobowiązany jest do niezwłocznego bezpiecznego zatrzymania pojazdu w reakcji na sygnał flagą otrzymany od obsługi zawodów.
  • Zabrania się jazdy pod prąd w parku maszyn i na wjeździe na tor, pod rygorem wykluczenia z zawodów. W wyjątkowych przypadkach jazda pod prąd dopuszczalna jest wyłącznie przy współpracy obsługi zawodów.
  • W przypadku awarii lub unieruchomienia pojazdu można go opuścić wyłącznie gdy na torze nie ma innego pojazdu w ruchu lub w przypadku zagrożenia pożarem. W samochodzie należy włączyć światła awaryjne i w miarę możliwości zjechać poza obszar drogi.
  • Zabrania się zatrzymywania sprawnego samochodu bezpośrednio na torze.
 6. Kary regulaminowe
  • Błędy w trakcie konkurencji:
   • potrącenie lub przesunięcie pachołka - 5 sekund kary
   • falstart - 5 sekund kary
   • pomylenie trasy przejazdu na niekorzyść zawodnika: brak kary
   • pomylenie trasy przejazdu na korzyść zawodnika: 150% czasu zwycięzcy danej konkurencji lub czas najwolniejszego przejazdu w danej konkurencji plus 5 sekund, jeśli ten czas jest większy niż 150% czasu zwycięzcy
   • pominięcie startu w konkurencji - brak klasyfikacji
  • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikacji i wykluczenia z zawodów uczestników w następujących przypadkach:
   • niestosowania się do poleceń organizatorów, prowadzącego zawody lub przedstawicieli Automobilklubu Kieleckiego,
   • przejazdu bez kasku lub zapiętych pasów bezpieczeństwa,
   • niebezpiecznych manewrów w parku maszyn i na dojazdach do toru,
   • niesportowego i niekulturalnego zachowania się,
   • nieusprawiedliwionego spóźnienia się na start do poszczególnych konkurencji.
 7. Odpowiedzialność
  • Uczestnik zawodów bierze w nich udział na własną odpowiedzialność i zrzeka się bazwarunkowo wszelkich roszczeń cywilno-prawnych w stosunku do organizatorów w związku z uszczerbkami majątkowymi i niemajątkowymi mogącymi powstać w trakcie i w związku z trwaniem zawodów i treningu przed zawodami.

Zgłoszenia i wpisowe

Zgłoszenia przyjmowane są do 1.08.2012.

Przed zgłoszeniem proszę się upewnić że posiadany samochód spełnia warunki regulaminowe. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt: puchar@capri.pl.

UWAGA: warunki podziału na klasy są prawdopodobnie brzmiące dość rygorystycznie, ale należy je potraktować jako wykładnię pewnej idei, a nie czarno-białe reguły. Wszelkie odstępstwa podlegają indywidualnej ocenie i prosimy nie wahać się podejmować uzgodnień w w przypadku modyfikacji technicznych samochodu mogących stwarzać wątpliwości (np. nieomówione modyfikacje w klasie oryginał, silnik produkcji innej niż Ford w klasie otwartej, itp).

Wątpliwości rozwiewamy za pomocą email'a: puchar@capri.pl.

Zgłoszenie do zawodów wymaga:

Jeżeli uczestnik ma ochotę na rezerwację konkretnego numeru startowego, proszę przesyłać zgłoszenia na adres puchar@capri.pl. Pierwszeństwo do rezerwacji numerów mają uczestnicy Pucharu z zeszłych lat, którzy mieli już dany numer startowy.

Lista zgłoszonych uczestników

nr zgł. kto samochód klasa
1 Grzesiek_Rudy Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Granada Mk IIb 4.0 V8 1UZ-FE 1980 "Grand Gitara :)" BO
2 Szramek Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl BO
3 Czorny Członek Stowarzyszenia capri.pl BO
4 Jarzab Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Capri Mk III 2000 RS 1985 "Kapeć" BO
5 Piotrek Ł....vel Kankkunen Dokładna lokalizacja na mapie Ford Capri Mk III 2.8 V6 Koeln S 1981 BO
6 Al_Coholik Ford Taunus TC III 2.0 V6 Koeln GL 1979 BZ
7 Kornik Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Capri Mk II 2.3 V6 Koeln GHIA 1974 BZ
8 Miszek Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Capri Mk III 2.9EFI V6 Koeln 1980 "Cheryl" BO
9 bredok Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Capri Mk II 2.0 R4 Pinto 1975 "RALLY LUCY" BO
10 Shadow Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Capri Mk III 2.0 R4 Pinto Super GT 1984 "prawie3szóstki" BZ
11 mateush (proko) 3M Dokładna lokalizacja na mapie BO
12 Trefl Dokładna lokalizacja na mapie Ford Capri Mk Ib 1.3 R4 Pinto L 1972 "Ace of Club" BZ
13 dred Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Granada Mk IIb 2.0 R4 Pinto L 1984 "LALKA" BZ
14 Świr_BDG Ford Capri Mk III 2.0 R4 Pinto 1982 BZ
15 bartozłomero Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Escort Mk II 2.0 R4 Pinto 1975 BO
16 wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Granada Mk IIb 2.0 R4 Pinto Blank Bida 1984 BZ
17 SzooGun Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Capri Mk III 2.8i V6 Koeln Super Injection 1979 "blueFord" BZ
18 najdos Dokładna lokalizacja na mapie Ford Taunus TC I RS2000 1971 "zemsta Kejpiego" BO
19 rozjechany liil Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Taunus 26M P7b 2.6 V6 Koeln 1970 "Hardy" BZ
20 JohnKa Dokładna lokalizacja na mapie Ford Escort Mk II 1.1 Kent GL 1975 "Ferdek" BZ
21 ObI Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Cortina Mk IIIa 2.0 R4 Pinto XL 1971 "Cortanina" BZ
22 fourM 3M Dokładna lokalizacja na mapie Ford Granada Mk IIb 1.9 JTD INJECTION 1984 BO
23 bimber Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Taunus TC III 2.0 V6 Koeln Ghia 1981 BZ
24 Marcin P. Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Capri Mk III 2.0 R4 Pinto GT 1983 BZ
25 Ludwik 3M Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Granada Mk IIb 3.0 turbo Ghia 1984 BO
26 aga Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Capri Mk III 2.9EFI V6 Koeln 1978 BO
27 Kongres Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Capri Mk III 2,9 24V 2,8 i 1981 "Green Evil" BO
28 PatrykT5 Ford Taunus TC III B5234T Gt 1980 "Taunus" BO
29 winio_54 Ford Granada Mk IIa 2.9EFI V6 Koeln 1979 "Granada" BO
30 kicok Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Capri Mk III 2.0 R4 Pinto GT 1983 BZ
31 valhallen Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Capri Mk III 2.3 V6 Koeln S 1984 BZ
32 Saymon Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Taunus TC III 2.0 R4 Pinto 1981 "Tauni " BZ
33 Kosmos Ford Taunus TC II B230FT 1979 BO
34 MikeB4 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl BO
35 krzys escort mk2 Ford Escort Mk II 2.0 T 1978 BO
36 dempsey Ford Capri Mk III 4.4V8 ? 1981 "caprik" BO
37 biskup9 Ford Capri Mk III 2.9EFI V6 Koeln rasta 1979 "Caprik" BO
38 mishq (Mateusz G.) Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Granada Mk IIa 2.3 V6 Koeln L 1979 "Złota Krowa Symbol Zepsucia" BZ
39 Rzeźnik Dokładna lokalizacja na mapie Ford Capri Mk III 2.0 R4 Pinto 1978 BZ
40 Jachym Ford Taunus TC III 1.6 R4 Pinto L 4-d 1980 BZ
41 SmalGuy Ford Capri Mk III 2.0 R4 Pinto 1983 BZ
42 Morales Ford Capri Mk II 2.3 V6 Koeln Ghia 1973 BZ
43 Kżyho Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Consul Mk III 2.8 V6 Koeln L Coupe 1973 "Consuella" BZ
44 Piosiu. Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Escort Mk I 2.0 R4 Pinto 1973 "TOFF" BO
45 Marek-p Ford Granada Mk Ib 2.9 24v 1975 BO
46 Hubert_M Dokładna lokalizacja na mapie Ford Granada Mk Ia 2.9 COSWORTH coupe 1972 BO
47 Piotr Siemiątkowski (Irpac) Dokładna lokalizacja na mapie Ford Capri Mk Ia 3.0 V6 Essex GT 1971 "Essex" BZ
48 KAMEL Dokładna lokalizacja na mapie Ford Capri Mk III 1.6 R4 Pinto GT 1977 BO
49 DZIOBEK Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Capri Mk III V6 24V 1979 "siwek" BO
50 Sadoś Ford Taunus TC III 2.8EFI V6 Koeln 1979 BO
51 Piter M Dokładna lokalizacja na mapie Ford Taunus TC I 1.6 R4 Pinto xl 1973 BO
52 mario1 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Granada Mk IIb 2.9 COSWORTH Ghia 1979 BO
53 granadziarz_3M Dokładna lokalizacja na mapie BO
54 Mała Mi Członek Stowarzyszenia capri.pl BZ
55 MetfaN Ford Capri Mk III 2.3 16V 1978 BO
56 Młody_wFe Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Capri Mk III 2.0 R4 Pinto 1983 BZ
57 sadek Ford Taunus TC II 3.5 V8 1979 BO

Ilość zgłoszeń od członków Stowarzyszenia capri.pl: 30
Ilość pozostałych zgłoszeń: 27

Koszulki pucharowe

Na okoliczność Pucharu będą dostępne koszulki. Dystrybucja koszulek wyłącznie na miejscu. Zamówienia na koszulki można składać za pomocą koszulkomatu do 15 lipca.

Zakwaterowanie

Pole namiotowe

Pole namiotowe praktycznie graniczy z torem, i na tym polu urządzamy wręczenie pucharu i ognisko po zakończeniu zawodów. Na polu namiotowym, jak to na polu namiotowym, można postawić namiot, spać w samochodzie, obok samochodu, są również domki campingowe.

Motel Tor "Kielce"

W budynku przy torze jest motel, w którym można wynająć pokoje.

--
Komitet organizacyjny igrzysk:
 
Michał Konieczny
Andrzej Górecki
Jacek Szczyrba
Adam Lewandowski

Komentarze

Hurrraaaa !!! Nareszcie znowu Puchar ! Koszulka super ! Do zobaczenia !

Jerry Dokładna lokalizacja na mapie [2012-07-09 13:47:39]


o! i wbrew tradycji koszulka nie jest niespodzianką. :D

Leszek "QSi" Dokładna lokalizacja na mapie [2012-07-09 17:09:25]


Też się zdziwiłem. Nie zmienia to faktu, że koszulka pierwsza klasa. :D

Jerry Dokładna lokalizacja na mapie [2012-07-09 21:00:09]


Z koszulką jest tak: do tej pory zamówienia były na słowo, ale część zamawiających nie przyjeżdżała i nie odbierała, część rozmyślała się na miejscu bo nie mieli kasy lub się nie podobała, te koszulki się czasem rozchodziły ale czasem nie i w efekcie zgromadziłem dość duży karton różnych zaległości, które nie dość że mi zajmowały miejsce, to również zamrażały gotówkę która bądź co bądź musi być wyłożona z góry. Średnio sensowna lokata kapitału... Tak więc teraz zamówienia traktuję jako wiążące (o czym piszę w koszulkomacie), ale żeby być fair uważam że należy pokazać wzór zamawianego towaru, jeśli zamówienia mają być wiążące.

Michał Konieczny Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-07-09 21:10:49]


i wszystko jasne...

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-07-09 21:14:10]


no w tym roku grafika się musi podobać! :)

bartozłomero Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-07-09 21:21:04]


módlcie sie wszyscy żeby mój most wytrzymał do PC bo chce tam być i pojechac taunusem

mishq (Mateusz G.) Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-07-09 22:07:39]


jakie masz przełożenie? mam 2 luźne dyfyrencjały, to się na miejscu po ukręceniu wymieni... :D

bartozłomero Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-07-09 22:48:30]


chyba 3.89 i dziś wycyganiłem bebechy z mostu też 3.89 za czteropak warki

mishq (Mateusz G.) Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-07-09 22:57:43]


bierz ze sobą, plus bańka oleju - zawsze można na miejscu wymienić w 15 min... ;P

bartozłomero Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-07-09 23:02:15]


tylko czy ona jazde do Kielc wytrzyma? w sumie powinien bo tak bardzo obciążony nie bedzie gorzej na torze jak w pizdeczke mu sie da troszke za duzo i sie ukręci :/ co do oleju to może być hipol czy kupić jakiego elfa??

mishq (Mateusz G.) Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-07-09 23:04:24]


Kujawski wystarczy w zupełności... ;)

bartozłomero Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-07-09 23:07:34]


Ale co jest z tym mostem, że myślisz, że nie da rady ?

PiotrekGran Dokładna lokalizacja na mapie [2012-07-09 23:16:36]


ma spory luz między zębami i coś stuka ale to stukanie to na 90% wyrąbana tulejka wahacza ta w moście tulejki zostaną wymienione w tym tygodniu i będzie próba regulacji mostu w celu zmniejszenia tego luzu międzyzębnego tak żeby dojechało na PC i wróciło jak wróci to sie pomyśli nad zmianą bebechów w moście

mishq (Mateusz G.) Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-07-09 23:26:11]


Jak nie będziesz palił laczków to przeżyje ;)


Z pewnością jednego małego laczka też, albo ze dwa :D

PiotrekGran Dokładna lokalizacja na mapie [2012-07-09 23:34:46]


Nawet jak w trasie sie wysypie, to przeciez lawet w okolicy bedzie kilka :)

PieM Dokładna lokalizacja na mapie [2012-07-10 00:20:58]


Dla swiętego spokoju ja zaspawałbym go:)

krzys escort mk2 [2012-07-10 06:04:48]


.... i uwazajcie na psy !!

Wojdat Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-07-10 09:56:38]


Zgłoszenie do zawodów wymaga:

wysłania zgłoszenia za pomocą poniższego formularza - co oznacza akceptację regulaminu.------------------- a gdzie jest ten formularz ?

zenonDWR [2012-07-10 17:36:55]


Rolę formularza pełni link do Twojego wehikułu. Wystarczy kliknąć niebieskie "Ford Consul Mk III 2.5 Diesel 1973 "Consul" i wszystko dalej leci samo.
Pozdreaux.

KRK 4m Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-07-10 17:44:29]


Dziękuję. Udało się. Teraz tylko te Puchary pozabierać !

zenonDWR [2012-07-10 17:56:13]


jest pewna możliwość byś zdobył jeden puchar - i to na 100%.
mozesz zawsze ufundować pucharek dla najszybszego Forda z silnikiem Diesla...
sa puchary dla najszybszej Granady i Taunusa, ostatnio był dla najszybszego auta na żółtych blachach to może być i dla Diesla :))))

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-07-10 18:12:57]


Pan Zenon zgłosił się w klasie BZ, ciekawe czy przejdzie...

...::$nuffy (Grześ) Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-07-10 19:37:34]


Jak przejdą odrzutowce na LPG, to Consul ma większe szanse

zenonDWR [2012-07-10 19:40:30]


po ile koszulki bo nie wiem albom slepy

krzys escort mk2 [2012-07-10 19:42:07]


wyjdzie w praniu... zwykle po 35 zeta bywają :)

Paula Dokładna lokalizacja na mapie [2012-07-10 21:44:50]


a kto w zeszłym roku dostał za najszybsze auto na żółtych blachach?

Trefl Dokładna lokalizacja na mapie [2012-07-11 08:15:05]


To było dwa lata temu, a nagrodę zgarnął Gnieciuch chyba.

konrad.s Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-07-11 11:39:02]


a jak to jest żółte jeśli się ma klatkę ?

ٶٹڢڶ Ptasiek 3M ڄژښڭ Dokładna lokalizacja na mapie [2012-07-11 11:40:19]


Gnieciuch raczej też i w zeszłym powinien zgarnąć :)

Trefl Dokładna lokalizacja na mapie [2012-07-11 14:16:10]


A jeżeli na dzień dzisiejszy nie wiem czy na pewno zdążę ogarnąć auto, czy będzie możliwość dopisania sie do listy startowej w piątek.

Zawada1 Dokładna lokalizacja na mapie [2012-07-11 19:50:12]


a co za problem się wpisać. co roku jest ktoś na liście a nie dojeżdza na PC

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-07-11 21:22:55]


zgłaszaj sie nie pie...l albo daj hasło do strony to zrobie to za ciebie:]

krzys escort mk2 [2012-07-11 21:36:14]


tylko przypomnijcie mi, żebym nie używał hamulców...

sołtys Dokładna lokalizacja na mapie [2012-07-12 13:03:57]


i nie jechał pod prąd... ;)

Trefl Dokładna lokalizacja na mapie [2012-07-12 14:25:53]


hiehie :D

sołtys Dokładna lokalizacja na mapie [2012-07-12 14:48:37]


na dzień dzisiejszy czarny koń pucharu to zawodnik z numerem 41:)

krzys escort mk2 [2012-07-13 21:50:25]


o to będą 2x mk3 z 2.3 16v :))) kibicuję na odległość :))

cOke Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-07-13 22:29:35]


nareszcie puchar trafi do Łodzi :)

...::$nuffy (Grześ) Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-07-13 22:45:42]


A ja myślę, ze będzie jak co roku :D

PiotrekGran Dokładna lokalizacja na mapie [2012-07-14 10:47:02]


o ile kosa się poskłada :>

ٶٹڢڶ Ptasiek 3M ڄژښڭ Dokładna lokalizacja na mapie [2012-07-14 12:22:51]


Taa nr 41 czarny koń pucharu ;)
Narazie to nie jedzie jak powinien ten czarny koń :)

Zawada1 Dokładna lokalizacja na mapie [2012-07-14 16:00:19]


na razie nie ma na liście mojego ,,kata" - gnieciucha.
czyżby po zdobyciu pucharu już mi odpuścił?

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-07-14 20:27:15]


a Gnieciuch już z Afryki wrócił? Może teraz amazonię chce atakować...to Puchar mu nie w głowie... :)

bartozłomero Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-07-15 01:16:36]


Gnieciuch wrócił bo go widziałem kiedyś w Krk na Kazimierzu. Pewnie zapisze się na ostatnią chwilą...

kicok Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-07-15 08:44:50]


przedstawione mapki eliminacji są do góry nogami w porównaniu z mapą Google

zenonDWR [2012-07-15 12:08:50]


To nie patrz z pozycji satelity, tylko od wejścia na tor i trybun, detalisto P

PzDr

Palio Dokładna lokalizacja na mapie [2012-07-15 12:14:41]


:D

PiotrekGran Dokładna lokalizacja na mapie [2012-07-15 12:17:46]


znakiem tego, ze w klasie orginal bede mial konkurencje

Classmobile [2012-07-15 12:30:30]


no nareszcie! 6 escortów w stawce! :)

bartozłomero Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-07-15 16:18:05]


tylko pojedźcie jakoś z fantazją tymi escortami, bo z punktu widzenia widza, zmagania na miedzianej już dawno stały się nudne, a wynik oczywisty ;)

amator liil (EM) Dokładna lokalizacja na mapie [2012-07-15 20:18:39]


acha - no i jeszcze Marcin - ostatnio coś chyba w końcu się w auto wjeździł, bo skosił ostatnią edycję CA, a teraz 2-gie miejsce na YTP podobno zgarnął...

bartozłomero Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-07-15 20:20:14]


Marcin nie jedzie, chyba że zmienił zdanie od piątku.

Pająk Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-07-15 22:38:33]


amator - nie wiem czy nudne. w zeszłym roku Trefl w BZ wykosił kilku wydawałoby się szybszych od siebie...
w BO wiadomo co i jak.

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-07-16 15:56:40]


Mało coś zgłoszeń na razie. BTW nie wiem jak posiadacze dyplomów BO z roku 2011 czy mają błąd, ale u mnie jest napisane "za zajecie ble ble ble... w klasie bez oraniczeń", może sponsorzy nie będą powielać plakatu i poprawią literówkę bo brakuje "g" :)

kicok Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-07-23 15:42:54]


spoko. będzie więcej jazdy

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-07-23 15:49:01]


50 to mało ? W tamtym roku było na bank mniej...

PiotrekGran Dokładna lokalizacja na mapie [2012-07-23 16:28:42]


wiele osób się jeszcze zastanawia, np. Ja :) poczekaj jeszcze tydzień a myślę że jeszcze minimum 10 ludzi się dopisze.

Grzesiek_Rudy Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-07-23 17:13:58]


im mniej osób, tym więcej jeżdżenia! :)

bartozłomero Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-07-23 17:19:28]


nom... w zeszłym roku było sklasyfikowane 51 aut

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-07-23 18:36:15]


ja nie mam pewności czy dam radę dojechać wiec się nie pisze... a i kasku brak:/ a bym chętnie sprawdził co moje capri po remoncie jest warte :)

Modeon Dokładna lokalizacja na mapie [2012-07-23 21:31:52]


wpisanie na listę nie jest równoznaczne z opłatą wpisowego.
dojedziesz to zapłacisz

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-07-23 21:33:04]


I ja się zastanawiam...

SzooGun Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-07-23 21:52:20]


Ja też się zastanawiam... czy zdążę złożyć auto w te kilka dni i czarno to widzę, niestety.

rzułty BUC Dokładna lokalizacja na mapie [2012-07-23 22:00:54]


o rany rany, bede niepokonany..........

Classmobile [2012-07-24 07:25:59]


jestem jeszcze ja i moje 1.3, więc miej się na baczności Class ;)

Trefl Dokładna lokalizacja na mapie [2012-07-24 08:02:09]


w tym roku pojawi się klasa super ciężka, i wiem kto wygra

zenonDWR [2012-07-24 08:31:53]


ktoś drastycznie przytył? ;)

bartozłomero Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-07-24 08:40:18]


Chyba chodziło o AgroPuchar ;P

zapek??? !G.O.P! Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-07-25 08:00:46]


Wąski liczę na Ciebie!
Chuder chyba nie powinien jechać w BZ, no chyba, że Groszek przyjedzie jak do ślubu i bedzie zielony a nie biały ;- )
Gnieciucha w tym roku na pucharze nie będzie, bardzo żałujemy i trzymamy kciuki za doskonałą rywalizację, dużo deszczu i by wygrał najlepszy.

Z Afryki wróciłem już, ubiegając pytania odpowiem - było fenomenalnie i każdemu tego życzę by spróbował. Capri nawet trzyma się kupy i po zimie odpalił, ale finansowo nie dam rady. Lata szaleństwa się skończyły, teraz trzeba odpracować kredyty i brak pracy.

Wspaniałego wyścigu!!
PS.: Specjalnie dla Cpari PL, specjalnie dla Was kilka zdjęć wykonanych w czasie wyprawy Globall2012 na kliszy ORWO z 1985 roku. Troszkę tylko młodszej niż Carpi.

Gnieciuch Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-07-25 16:51:37]


eee... ciebie nie będzie to mnie kicok i trefl objadą :)))

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-07-25 17:42:26]


wąski, dasz rądę :P

ٶٹڢڶ Ptasiek 3M ڄژښڭ Dokładna lokalizacja na mapie [2012-07-25 18:42:04]


Ech fajne fotki, chciało by się tam pojeździć poligonem.
Zazdroszczę.

Pająk Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-07-25 18:55:43]


Pająk - tam się Defendery i inne rozpadały... boję się, że poligon przed Kapsztadem by się rozleciał... ;)

bartozłomero Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-07-25 19:07:15]


ta? ja się bałem ponad 20000km temu że się rozleci :)

Pająk Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-07-25 19:12:45]


no ja wiem... ale Panie - AFRYKA DZIKA! :P

bartozłomero Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-07-25 20:12:55]


no widzisz i dlatego ja bym pojechał a Ty nie :D

Pająk Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-07-25 21:38:06]


No proszę, riposta godna wujka Staszka, Mistrza Ciętej Riposty !! :-)

Bartłomiej Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-07-25 21:44:27]


hi hi... po 3-cim piwie też mam cięte riposty! :D

bartozłomero Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-07-25 22:22:23]


sekundę za późno do samych 2-ujek

...::$nuffy (Grześ) Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-07-25 22:48:41]


fuck... ;)

bartozłomero Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-07-25 22:57:25]


Jak pewnie wielu z Was wie ... pewien Poznaniak (K.Nowak) przejachał Afrykę na rowerze już w latach 30-tych zeszłego wieku ... i to dwa razy ;) I zaręczam Wam, ze to nie był rower wyczynowy. Nie ma rzeczy niemożliwych, jeśli się czegoś bardzo chce ...

amator liil (EM) Dokładna lokalizacja na mapie [2012-07-26 08:03:00]


http://afrykanowaka.pl/

:)

I to też ciekawe:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_Nowak

PZDR

konrad.s Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-07-26 09:54:35]


Mialem "szczescie" przebywac w Ugandzie, Kenii, Namibii i paru innych "krajach"...i bez UZI juz tam nie jade :P
W latach 30-tych mozna bylo podrozowac w pojedynke w miare spokojnie, teraz to juz wspomnienia...

on_the_run Dokładna lokalizacja na mapie [2012-07-26 10:31:38]


załóżcie sobie temat o afryce :P

ٶٹڢڶ Ptasiek 3M ڄژښڭ Dokładna lokalizacja na mapie [2012-07-26 11:20:55]


hehe ... celna uwaga. Najpierw zobaczmy, kumu w tym roku uda się dojechać do Miedzianej Góry :)

amator liil (EM) Dokładna lokalizacja na mapie [2012-07-26 11:24:08]


true

ٶٹڢڶ Ptasiek 3M ڄژښڭ Dokładna lokalizacja na mapie [2012-07-26 11:27:13]


execuse me :D

on_the_run Dokładna lokalizacja na mapie [2012-07-26 11:37:24]


a nawet "excuse" :P

on_the_run Dokładna lokalizacja na mapie [2012-07-26 11:37:55]


Oby nie execute... Pilnujcie mnie, żebym już nic nie grzebał w Capri, bo na dzień dzisiejszy zaczęło jeździć i ma dojechać do Miedzianej i spowrotem :)

Konrad vel smasher Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-07-26 19:33:14]


Pająk, Spokojnie dasz rade Capri dojechac do Kapsztadu, jak Carman Giha dojechał w ostatnim rajdzie londyn Cape Town, to jak by nie miał dać rady?
Problem tylko z tym Egiptem jest, a teraz dodatkowo z Syrią, ale też do przeskoczenia.

Gnieciuch Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-07-26 19:38:12]


No no w końcu Puchar Capri, gdzie jest więcej Capri niż innych Fordów. Na razie ~62% zgłoszonych to Capri'ki (34/55) :)

Konrad vel smasher Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-07-31 12:39:44]


Czy ktoś zabiera kamerę?

Jak nie zabiera, a przypadkiem ma jakąś, najlepiej na kasetki miniDV (ale nie koniecznie) to niech weźmie.

i najlepiej coś sfilmuje:)

W kasetki mogę zainwestować.

chadzior Dokładna lokalizacja na mapie [2012-08-01 16:08:44]


a może kolesia od rallyvideo zaprosić. Oni przyjeżdżają na imprezę całą - przez cały dzień filmują, a potem w jakości HD masz sklecony filmik ze wszystkich swoich przejazdów.
Taki filmik kosztuje co prawda 50zł, ale można się dogadać - przy 10 osobach chętnych na pewno by zeszli z ceny. My mieliśmy wynegocjowane nawet 35zł/filmik, ale może się nie udać. może 40zł?
No wszystko zależy od tego - czy zechcą przyjechać (kilku ich jest i z każdej części toru jest filmik)

Byłby ktoś chętny? może ich zaprosimy - to jest fajna pamiątka i porządnej jakości...

http://www.youtube.com/watch?v=fuHEb6NCVOY

bartozłomero Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-08-01 16:18:11]


Jest incjatywa odgórna zrobienia krótkiego filmu z całego PC, możemy to zrobić sami i za darmo, ale sam nie dam rady, poza tym w sobotę mogę być tylko do połwy imprezy i musze uciekać.

jest potrzebnych kilka osób i tak jak mówisz kilka kamer.
Ja mam jedną ze statywem.

Jak ktoś chce profesjonalny film z całego swojeg przejazdu to może i dobry pomysł, więc się składajce jak chcecie.

chadzior Dokładna lokalizacja na mapie [2012-08-01 16:36:52]


ja sie chetnie zloze na rallyvideo

romet Dokładna lokalizacja na mapie [2012-08-01 16:57:29]


sprawa wygląda tak, że nie przyjadą, jeśli określi się powiedzmy 5 osób.
Jak znam życie, to gra warta świeczki będzie dla nich pewnie dopiero od ok. 10 osób.
Teraz są świeżo po CA w Nowym Mieście, to roboty mają od groma.
Jak się tu zadeklaruje conajmniej 10 osób - to będę się z kolesiem kontaktował i dam znać, co się upichciło (czy w ogóle będą i ile będą kosztować filmiki)

bartozłomero Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-08-01 18:43:14]


dostałem taką odpowiedź:


rally video (19:42)
"witam
mozemy przyjechac ale minimum 20 osob musi kupic po 40zl
przy 25osobach po 35zl i jak powyzej 30 osob by kupilo to po 30zl"


Uważam, że to fajna propozyszyn...
ale - obiecałem, że do jutra przeprowadzę sondę i dam odpowiedź ile nas będzie chętnych na filmik. Jakby po 30zł, to barszcz przecież... ;)

także proszę się dopisywać do jutra do 18.00 - jeśli nie uzbieramy 20 chętnych to piszę, żeby nie przyjeżdżali...

1. bartoromero
2. ....
3. ....
itd

bartozłomero Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-08-01 19:48:57]


acha - po imprezie wpłaca się na konto - albo bezpośrednio na torze - wtedy filmik masz po 1-2 dniach na YT....

kręcą wszystkie przejazdy longiem, a potem montują filmik (wszystkie przejazdy) i wrzucają na YT, albo (dodatkowo) dają link do serwera - można sobie jeszcze ściągnąć....

dodatkowo - na YT - niejaki FUKKU skleca taki specjalny filmik ze wszystkimi failami... fajnie to zawsze się ogląda... :)

bartozłomero Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-08-01 19:51:37]


Rallyvideo fajne, ale jest inicjatywa, żeby zrobić film dokumentalny z Pucharu własnymi siłami. Chadzior się podjął tematu, więc jeśli ktoś mógłby go wspomóc odpowiednim sprzętem, to you're welcome. Sesję zdjeciową zaczynamy w piątek na treningach, chętni do nagrywania wspólnego materiału do późniejszej obróbki, proszeni są o poddawanie się sugestiom reżysera. Może będzie z tego co dobrego.

orzeł Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-08-01 19:54:28]


Jak najbardziej jestem za tą inicjatywą! Ale fajnie chyba mieć taki zbiorczy filmik z własnym i tylko swoim przejazdem.
Oprócz tego jest zawsze składany z całości taki filmik "The best of... fail" - i można tam zobaczyć wszystkie obrotki, uderzenia w bandy, urwane półosie ;0)

bartozłomero Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-08-01 20:19:48]


1. bartoromero
2. romet ( a moze krasnoludki w nocy przygotuja mi auto? proosze)
3. ....

romet Dokładna lokalizacja na mapie [2012-08-01 20:30:44]


1. bartoromero
2. romet ( a moze krasnoludki w nocy przygotuja mi auto? proosze)
3. czorny ( a moze krasnoludki w nocy przygotuja mi auto? proosze)
4. ...

Czorny Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-08-01 22:30:04]


Consul chce mieć filmik, i wszystkich razem też

zenonDWR [2012-08-01 23:18:52]


1. bartoromero
2. romet ( a moze krasnoludki w nocy przygotuja mi auto? proosze)
3. czorny ( a moze krasnoludki w nocy przygotuja mi auto? proosze)
4. cypis (moje krasnoludki właśnie skończyły, ale efekty zbadam jutro)
5. Paula
6....

cypis Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-08-01 23:23:53]


1. bartoromero
2. romet ( a moze krasnoludki w nocy przygotuja mi auto? proosze)
3. czorny ( a moze krasnoludki w nocy przygotuja mi auto? proosze)
4. cypis (moje krasnoludki właśnie skończyły, ale efekty zbadam jutro)
5. Paula
6. zenon i jego consul ;)
7. ...

bartozłomero Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-08-01 23:26:45]


Jak się zbierzecie i będzie rallyvideo to ja poproszę wszystkie wasze przejazdy w plikach wtedy i ja będę mógł coś z tego dokleić do naszego filmu.

chadzior Dokładna lokalizacja na mapie [2012-08-01 23:39:20]


Bardzo dobrze, im więcej materiału do wykorzystania, tym lepiej.

orzeł Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-08-02 08:16:03]


1. bartoromero
2. romet ( a moze krasnoludki w nocy przygotuja mi auto? proosze)
3. czorny ( a moze krasnoludki w nocy przygotuja mi auto? proosze)
4. cypis (moje krasnoludki właśnie skończyły, ale efekty zbadam jutro)
5. Paula
6. zenon i jego consul ;)
7. SzooGun i jego paść, jak dojedzie :)
8. ...

SzooGun Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-08-02 08:41:05]


To jak to w końcu jest z tym LPG w klasie BZ bo regulamin jednoznacznie z nazwiska go nie wymienia w dziale "zakazano" ?

zapek??? !G.O.P! Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-08-02 08:47:10]


1. bartoromero
2. romet ( a moze krasnoludki w nocy przygotuja mi auto? proosze)
3. czorny ( a moze krasnoludki w nocy przygotuja mi auto? proosze)
4. cypis (moje krasnoludki właśnie skończyły, ale efekty zbadam jutro)
5. Paula
6. zenon i jego consul ;)
7. SzooGun i jego paść, jak dojedzie :)
8. Rayo
9...

Rayo Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-08-02 08:53:12]


1. bartoromero
2. romet ( a moze krasnoludki w nocy przygotuja mi auto? proosze)
3. czorny ( a moze krasnoludki w nocy przygotuja mi auto? proosze)
4. cypis (moje krasnoludki właśnie skończyły, ale efekty zbadam jutro)
5. Paula
6. zenon i jego consul ;)
7. SzooGun i jego paść, jak dojedzie :)
8. Rayo
9. PK

Pschemek [2012-08-02 09:18:02]


1. bartoromero
2. romet ( a moze krasnoludki w nocy przygotuja mi auto? proosze)
3. czorny ( a moze krasnoludki w nocy przygotuja mi auto? proosze)
4. cypis (moje krasnoludki właśnie skończyły, ale efekty zbadam jutro)
5. Paula
6. zenon i jego consul ;)
7. SzooGun i jego paść, jak dojedzie :)
8. Rayo
9. PK
10. Konrad vel smasher

Konrad vel smasher Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-08-02 09:24:08]


Mega pomysł!

1. bartoromero
2. romet ( a moze krasnoludki w nocy przygotuja mi auto? proosze)
3. czorny ( a moze krasnoludki w nocy przygotuja mi auto? proosze)
4. cypis (moje krasnoludki właśnie skończyły, ale efekty zbadam jutro)
5. Paula
6. zenon i jego consul ;)
7. SzooGun i jego paść, jak dojedzie :)
8. Rayo
9. PK
10. Konrad vel smasher
11. Junior

Junior Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-08-02 09:27:13]


Mega pomysł!

1. bartoromero
2. romet ( a moze krasnoludki w nocy przygotuja mi auto? proosze)
3. czorny ( a moze krasnoludki w nocy przygotuja mi auto? proosze)
4. cypis (moje krasnoludki właśnie skończyły, ale efekty zbadam jutro)
5. Paula
6. zenon i jego consul ;)
7. SzooGun i jego paść, jak dojedzie :)
8. Rayo
9. PK
10. Konrad vel smasher
11. Junior
12. Trefl (jeśli uda się w ogóle z domu wyruszyć)

Trefl Dokładna lokalizacja na mapie [2012-08-02 11:06:23]


Mega pomysł!

1. bartoromero
2. romet ( a moze krasnoludki w nocy przygotuja mi auto? proosze)
3. czorny ( a moze krasnoludki w nocy przygotuja mi auto? proosze)
4. cypis (moje krasnoludki właśnie skończyły, ale efekty zbadam jutro)
5. Paula
6. zenon i jego consul ;)
7. SzooGun i jego paść, jak dojedzie :)
8. Rayo
9. PK
10. Konrad vel smasher
11. Junior
12. Trefl (jeśli uda się w ogóle z domu wyruszyć)
13. Dyra (o ile skończe dzisiaj spawanie)

dyra [2012-08-02 14:37:10]


Ja odpadam w tym roku... nie ogarnąłem chłodzenia...

sołtys Dokładna lokalizacja na mapie [2012-08-02 14:46:08]


na torze nie ma korków

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-08-02 14:48:31]


ale jest pałowanie a mojej uszczelce pod głowicą może się to nie spodobać...

sołtys Dokładna lokalizacja na mapie [2012-08-02 14:59:06]


Wyproś na chwilę termostat to nic sie złego nie stanie.

zapek??? !G.O.P! Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-08-02 15:16:26]


Melduje ze asfalt 38 stopni a powietrze 33

ٶٹڢڶ Ptasiek 3M ڄژښڭ Dokładna lokalizacja na mapie [2012-08-02 15:52:50]


Brakuje 7 osób... nikt nie chce? Te przejazdy naprawdę fajnie wyglądają sfilmowane przez ekipę. Stabilnie, ładnie. Myślę, że to fajna pamiątka. A i materiały dodatkowe dla chadziora by się znalazły...
Dawajcie! Zostały 2 godziny...

Paula Dokładna lokalizacja na mapie [2012-08-02 15:59:14]


Mega pomysł!
1. bartoromero
2. romet ( a moze krasnoludki w nocy przygotuja mi auto? proosze)
3. czorny ( a moze krasnoludki w nocy przygotuja mi auto? proosze)
4. cypis (moje krasnoludki właśnie skończyły, ale efekty zbadam jutro)
5. Paula
6. zenon i jego consul ;)
7. SzooGun i jego paść, jak dojedzie :)
8. Rayo
9. PK
10. Konrad vel smasher
11. Junior
12. Trefl (jeśli uda się w ogóle z domu wyruszyć)
13. Dyra (o ile skończe dzisiaj spawanie)
14. Flonder

Flonder Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-08-02 16:00:03]


no obiecałem, że do 18.00 dam odpowiedź, czy się chociaż to minimum 20 os uzbiera - ale jak widać, raczej się nie pozbiera...

bartozłomero Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-08-02 16:04:03]


ja moge doplacic pare zloty wiecej,nie wiem jak reszta

romet Dokładna lokalizacja na mapie [2012-08-02 16:39:58]


20 osób po 40zł to jest w sumie 800.
W 14-tkę musielibyśmy wywalić po prawie 60, żeby kwota wyszła taka sama. A podejrzewam, że nie każdy z tej 14-tki się na to zgodzi...

Paula Dokładna lokalizacja na mapie [2012-08-02 16:48:20]


film - jeśli kupuje się go indywidualnie - kosztuje 50zł
sęk w tym, że w ogóle nie przyjadą, jeśli nie zbierze się 20 osób - i od razu zniżka ;)

bartozłomero Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-08-02 17:11:38]


1. bartoromero
2. romet ( a moze krasnoludki w nocy przygotuja mi auto? proosze)
3. czorny ( a moze krasnoludki w nocy przygotuja mi auto? proosze)
4. cypis (moje krasnoludki właśnie skończyły, ale efekty zbadam jutro)
5. Paula
6. zenon i jego consul ;)
7. SzooGun i jego paść, jak dojedzie :)
8. Rayo
9. PK
10. Konrad vel smasher
11. Junior
12. Trefl (jeśli uda się w ogóle z domu wyruszyć)
13. Dyra (o ile skończe dzisiaj spawanie)
14. Flonder
15. Kicok

kicok Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-08-02 17:45:04]


16. B4 .... a co mi tam ...

MikeB4 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-08-02 17:59:44]


17. Ptasiek

ٶٹڢڶ Ptasiek 3M ڄژښڭ Dokładna lokalizacja na mapie [2012-08-02 18:08:34]


18.Miszek

Miszek Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-08-02 18:14:30]


bartoromero, to może w tej sytuacji, jak już 18 nas jest, to da radę zaprosić chłopaków? wyrównamy jakoś różnicę cenową, a kto wie - może na miejscu ktoś jeszcze się napali na sprawienie sobie filmu?

Paula Dokładna lokalizacja na mapie [2012-08-02 18:50:00]


19. Mishq jeśli dojade na Miedzianą

mishq (Mateusz G.) Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-08-02 19:18:05]


wstępnie powiedziano mi, że będą, choć jak widać, niewiadomo ile w końcu ludzi będzie i ile będzie chciało filmik.
Jutro na 100% będę wiedział...

bartozłomero Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-08-02 19:53:25]


acha - przy obecnej liczbie chętnych, koszt filmiku = 40zł

bartozłomero Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-08-02 19:53:56]


no to i ja...

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-08-02 22:07:09]


1. bartoromero
2. romet ( a moze krasnoludki w nocy przygotuja mi auto? proosze)
3. czorny ( a moze krasnoludki w nocy przygotuja mi auto? proosze)
4. cypis (moje krasnoludki właśnie skończyły, ale efekty zbadam jutro)
5. Paula
6. zenon i jego consul ;)
7. SzooGun i jego paść, jak dojedzie :)
8. Rayo
9. PK
10. Konrad vel smasher
11. Junior
12. Trefl (jeśli uda się w ogóle z domu wyruszyć)
13. Dyra (o ile skończe dzisiaj spawanie)
14. Flonder
15. Kicok
16. B4 .... a co mi tam ...
17. Ptasiek
18. Miszek
19. Mishq jeśli dojade na Miedzianą
20. wąski77
21. Bartłomiej

Bartłomiej Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-08-02 22:08:44]


jeśli można też się dokładam

blondyn69 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-08-02 22:08:50]


Siema,też się pisze 20.Yellow

Yellow Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-08-02 22:09:10]


bartoromero
2. romet ( a moze krasnoludki w nocy przygotuja mi auto? proosze)
3. czorny ( a moze krasnoludki w nocy przygotuja mi auto? proosze)
4. cypis (moje krasnoludki właśnie skończyły, ale efekty zbadam jutro)
5. Paula
6. zenon i jego consul ;)
7. SzooGun i jego paść, jak dojedzie :)
8. Rayo
9. PK
10. Konrad vel smasher
11. Junior
12. Trefl (jeśli uda się w ogóle z domu wyruszyć)
13. Dyra (o ile skończe dzisiaj spawanie)
14. Flonder
15. Kicok
16. B4 .... a co mi tam ...
17. Ptasiek
18. Miszek
19. Mishq jeśli dojade na Miedzianą
20. wąski77
21. Bartłomiej
22. blondyn69

blondyn69 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-08-02 22:10:11]


W takim razie jestem 23.

Yellow Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-08-02 22:10:41]


bartoromero
2. romet ( a moze krasnoludki w nocy przygotuja mi auto? proosze)
3. czorny ( a moze krasnoludki w nocy przygotuja mi auto? proosze)
4. cypis (moje krasnoludki właśnie skończyły, ale efekty zbadam jutro)
5. Paula
6. zenon i jego consul ;)
7. SzooGun i jego paść, jak dojedzie :)
8. Rayo
9. PK
10. Konrad vel smasher
11. Junior
12. Trefl (jeśli uda się w ogóle z domu wyruszyć)
13. Dyra (o ile skończe dzisiaj spawanie)
14. Flonder
15. Kicok
16. B4 .... a co mi tam ...
17. Ptasiek
18. Miszek
19. Mishq jeśli dojade na Miedzianą
20. wąski77
21. Bartłomiej
22. blondyn69
23.Yellow

Yellow Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-08-02 22:12:31]


no to okej!
Fajnie by było dobić do 30 aut - wtedy cena jeszcze 5zł na filmie w dół... ;) będzie na 2 (tanie) browce! ;)

bartozłomero Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-08-02 22:17:03]


nie pijam tanich browarów - dawać tu jeszcze 10-ciu

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-08-02 22:18:32]


mi też filmik,tylko taki jak szybko jade.

alwax Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-08-03 01:17:26]


bartoromero
2. romet ( a moze krasnoludki w nocy przygotuja mi auto? proosze)
3. czorny ( a moze krasnoludki w nocy przygotuja mi auto? proosze)
4. cypis (moje krasnoludki właśnie skończyły, ale efekty zbadam jutro)
5. Paula
6. zenon i jego consul ;)
7. SzooGun i jego paść, jak dojedzie :)
8. Rayo
9. PK
10. Konrad vel smasher
11. Junior
12. Trefl (jeśli uda się w ogóle z domu wyruszyć)
13. Dyra (o ile skończe dzisiaj spawanie)
14. Flonder
15. Kicok
16. B4 .... a co mi tam ...
17. Ptasiek
18. Miszek
19. Mishq jeśli dojade na Miedzianą
20. wąski77
21. Bartłomiej
22. blondyn69
23.Yellow
24. kalb

to i ja chcę;-)

kalb Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-08-03 02:43:05]


1. bartoromero
2. romet ( a moze krasnoludki w nocy przygotuja mi auto? proosze)
3. czorny ( a moze krasnoludki w nocy przygotuja mi auto? proosze)
4. cypis (moje krasnoludki właśnie skończyły, ale efekty zbadam jutro)
5. Paula
6. zenon i jego consul ;)
7. SzooGun i jego paść, jak dojedzie :)
8. Rayo
9. PK
10. Konrad vel smasher
11. Junior
12. Trefl (jeśli uda się w ogóle z domu wyruszyć)
13. Dyra (o ile skończe dzisiaj spawanie)
14. Flonder
15. Kicok
16. B4 .... a co mi tam ...
17. Ptasiek
18. Miszek
19. Mishq jeśli dojade na Miedzianą
20. wąski77
21. Bartłomiej
22. blondyn69
23.Yellow
24. kalb
25. alwax

bartozłomero Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-08-03 07:47:41]


1. bartoromero
2. romet ( a moze krasnoludki w nocy przygotuja mi auto? proosze)
3. czorny ( a moze krasnoludki w nocy przygotuja mi auto? proosze)
4. cypis (moje krasnoludki właśnie skończyły, ale efekty zbadam jutro)
5. Paula
6. zenon i jego consul ;)
7. SzooGun i jego paść, jak dojedzie :)
8. Rayo
9. PK
10. Konrad vel smasher
11. Junior
12. Trefl (jeśli uda się w ogóle z domu wyruszyć)
13. Dyra (o ile skończe dzisiaj spawanie)
14. Flonder
15. Kicok
16. B4 .... a co mi tam ...
17. Ptasiek
18. Miszek
19. Mishq jeśli dojade na Miedzianą
20. wąski77
21. Bartłomiej
22. blondyn69
23.Yellow
24. kalb
25. alwax
26. zapek

zapek??? !G.O.P! Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-08-03 08:41:13]


1. bartoromero
2. romet ( a moze krasnoludki w nocy przygotuja mi auto? proosze)
3. czorny ( a moze krasnoludki w nocy przygotuja mi auto? proosze)
4. cypis (moje krasnoludki właśnie skończyły, ale efekty zbadam jutro)
5. Paula
6. zenon i jego consul ;)
7. SzooGun i jego paść, jak dojedzie :)
8. Rayo
9. PK
10. Konrad vel smasher
11. Junior
12. Trefl (jeśli uda się w ogóle z domu wyruszyć)
13. Dyra (o ile skończe dzisiaj spawanie)
14. Flonder
15. Kicok
16. B4 .... a co mi tam ...
17. Ptasiek
18. Miszek
19. Mishq jeśli dojade na Miedzianą
20. wąski77
21. Bartłomiej
22. blondyn69
23.Yellow
24. kalb
25. alwax
26. zapek
27. Kordian

Kordian Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-08-03 09:15:43]


Jakieś wieści z toru? Relacja na żywo?

Fuszix 3M Dokładna lokalizacja na mapie [2012-08-04 18:33:50]


Bartoromero śmiga aż miło
Krauzi spalil aku na 2giej próbie
Classmobil nie podołał aczkolwiek widolwisko było dobre,okrążenie w niecałe 7 minut:D
Zenon swym dieslem iście zajebiście:D
Tor 37' ogólnie 35'

Capri1974 Dokładna lokalizacja na mapie [2012-08-04 18:37:42]


dwa ohc-e w finale :) puchar jedzie do 3M-u.
Świat się kończy :D

Kornik Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-08-04 21:55:47]


Hitchcock by tego lepiej nie wymyślił.
Najpierw facetowi, któremu w zasadzie puchar można co roku wysyłać pocztą (i który po dwóch konkurencjach prowadzi ze sporą górką), obluzowany akumulator zwiera klemę + z nadwoziem, paląc przewody. Niezaliczona konkurencja = wylot z klasyfikacji.
Na czoło tabeli wychodzi gość na 5-litrowym Capri, który na owalu będzie jeszcze lepszy niż na kręciołkach - no to mamy murowanego kandydata. Ten tymczasem wykręca bąka na ostatnim kółku swego półfinału i objeżdża go 2-litrowe auto.
W tym układzie weteran ośmiu PC (w tym 6 razy w finałach) na 24-wentylowej 3-litrówce musi tylko objechać w swoim ćwierćfinale 2-litrowego Escorta, żeby (trafiwszy w finale na 2-litrowe Capri) łyknąć dzbanek. Po dwóch kółkach prowadzi, ale na ostatnim trafia dwoma kołami w zielone i traci parę sekund - ale wystarczająco dużo, żeby do finału wszedł ów Escort.
Drajwer Escorta wjeżdżony w swe auto jak trzeba był wiceliderem klasyfikacji od początku, a w finale trafia na auto z takim samym silnikiem (podobnie docliwionym), tylko że 200 kg cięższe. Po dwóch kółkach prowadzi o sekundę, na ostatnim dostaje 1.3s w plecy... i Puchar jedzie do 3M.
Jak dla mnie - rewelacja :) Gratki dla Ptasiora, Barto, Kongresa, Rayo i Krauziego. A że puchar w BZ pojechał pod Wawel mimo bardzo silnej reprezentacji GOPu, to też ładnie.
Pozdreaux.

KRK 4m Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-08-04 23:48:49]


Kurwa, a Ja w domu :(

Zawada1 Dokładna lokalizacja na mapie [2012-08-05 00:10:46]


No i oczywiście wielkie gratki dla zwycięzcy i całej reszty która walczyła do końca.

Zawada1 Dokładna lokalizacja na mapie [2012-08-05 00:14:27]


na torze, było gorąco

zenonDWR [2012-08-05 03:17:46]


Ja już w domu!
Fakt - Hitchock by tego nie wymyślił lepiej...

Krauzi nie wchodzi do finału! (awaria)
Ptasior objeżdża Rayo choć przegrywał 80m na przedostatnim okrążeniu.
Ja objeżdżam Obiego i Kongresa z cossworthami pod maską...

Odpadają faworyci, przechodzą pinto padła. Przegrywam o 0.3s, bo wydawało mi się, że mam zapas... kur... masakra!

Wielkie gratki dla Ptasiora - jemu najbardziej należał się ten puchar. Zlepek drajwerskich świetnych umiejętniości i 100kg szczęścia i fuksa!
Cieszę się strasznie - bo dostać w tyłek od kumpla nie żal! ;)

no nie w tym sensie... ;D

mina Kongresa po półfinale - bezcenne! ;)

Fajnie było!!!! Taki zlepek przypadków i szczęścia już się nie powtórzy!!!!!!
Ale w przyszłym roku przyjadę znowu! :)


ps
Łatwiej było wygrać klasę na ostatnim CA...) :D

bartozłomero Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-08-05 12:57:11]


No ładnie :) a jak wyglądała rywalizacja w BZ?

chart Dokładna lokalizacja na mapie [2012-08-05 13:58:55]


Po 6 eliminacjach w BZ rządził Zapek (Capri 2b 2.8, 10. w generalce). 3 sekundy po nim był Kicok (12. w generalce), a po kolejnych 3 sekundach (14. w generalce) Wąski - obaj Capri 2b 2.0. Na miejscu 16. był Kalb (C2b 2.8), na 19. Mati Poznań (C2b 2.3), na 22. Valhallen (C2b 2.3), na 24. Piosiu (CIb 2.8) i na 28. - Michal1983 (C2b 2.0). W czasach już nie było tak gęsto - Michal1983 tracił do Zapka ponad 42 sekundy. Daje to średnio po 7s na eliminacji, której czas zwykle oscylował (dla Zapka) w granicach 86-88 sekund (a dla Ptaśka np. w granicach 83-84s).
Zgodnie z zasadą rozgrywania finałów Zapek objechał Michała, Kicok - Piosia, Wąski - Valhallena i jedynym zaskoczeniem była porażka (minimalna) Kalba z Matim. Potem zrobiło się ciekawiej, bo wprawdzie Zapek spokojnie wygrał z Matim, ale Kicok pokonał Wąskiego bardzo nieznacznie. W sparringu o pudło Wąski dał radę Matiemu, a w finale dwulitrowe C2b Kicoka stało na przegranej pozycji wobec 2.8 Zapka.
Jednakże przegrywający o sekundę po pierwszym kółku Kicok na drugim wyrównał, a na trzecim przeskoczył Zapka...I to byłoby na tyle :)
Pozdreaux.

KRK 4m Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-08-05 14:44:56]


czekam teraz na ogłoszenia:

- sprzedam(tanio) /oddam 2.9 cosworth
- sprzedam(tanio) /oddam 2.0 T cosworth
- sprzedam(tanio) /oddam 5.0 V8 + NOS
- kupię 2.0 Pinto, stan obojętny - cena bez znaczenia

:D

Kornik Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-08-05 15:01:27]


pindo pałer! :)

jeszcze info dla chętnych na filmiki. dostałem wiadomość, żeby zgłaszać się albo na gg, albo na maila:
mail: rallyvideo@interia.pl
gg: 1801955

Proszę podawać nazwisko/imię, numer startowy (boczny), kolor i markę auta
po kontakcie pewnie da nr konta i filmik wyląduje na YT, a także - dla chętnych (no kiedyś tak było - ale przestałem ściągać) do ściągnięcia serwera filmik w jakości hd

ja dałem wczoraj kasę i mój filmik już jest!!! :)
http://www.youtube.com/watch?v=XEFRcIYx8-U

bartozłomero Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-08-05 15:02:48]


Bartoromero, kapitalny pomysł z tymi filmami wymyśliłeś. Fajnie mieć taki zlepek ze swoją gablotą. Czekam na więcej, bo nie dane było mi oglądnąć wszystkie przejazdy.
Z racji, że nie do końca ogarniam to forum, to bardzo prosiłbym o jakiegoś linka z wynikami, za którego z góry dziękuję ;)

Aha, no i fotki obowiązkowo. Jak najwięcej fotek! :)

DrStein [2012-08-05 15:47:08]


Pasztet zajebisty !!!

Gratulacje ;-)

PiotrekGran Dokładna lokalizacja na mapie [2012-08-05 15:56:23]


A teraz jeszcze MOJA (całkowicie nielegalna, nieoficjalna i prywatna) klasyfikacja w poszczególnych (NIEISTNIEJĄCYCH FORMALNIE) grupach i klasach po sześciu eliminacjach (bez finału na owalu):
I .Grupa BZ (coś jakby Gr.N w sporcie) klasa do 2000cc (klas 1300 i 1600 nie dało się utworzyć z powodu braku odpowiedniej liczby zawodników), 9 startujących:
1.Kicok Capri IIb 2.0 524s
2.Wąski Capri IIb 2.0 547s
3.Michal1983 Capri IIb 2.0 564s

II.Grupa BZ, klasa ponad 2000cc (nie dało się wydzielić np. do 2500 i ponad z powodu j.w.), 8 startujących:
1.Zapek Capri IIb 2.8 522s
2.Kalb Capri IIb 2.8 538s
3.Mati Pzn Capri IIb 2.3 544s

III.Grupa BO (coś jakby Gr.A) klasa do 2000cc (w mniejszych brak zgłoszeń), 13 startujących:
1.Bartoromero Escort II 2.0 491s
2.Ptasiek Capri IIb 2.0 501s
3.Mac13k Taunus IIb 2.0 505s

IV.Grupa BO klasa do 2500cc, 5 startujących:
1.Bartłomiej Capri IIb 2.3 557s
2.Romet Capri IIa 2.3 574s
3.Aldaron Capri IIb 2.3 597s

V.Grupa BO klasa ponad 2500cc (nie dało się wydzielić inaczej z powodu j.w.), 16 startujących:
1.Rayo Capri IIa 5.0 485s
2.Kongres Capri IIb 2.9 500s
3.Obi Granada II 2.9 510s

Suche liczby wskazują (wracając do powtarzających się co roku dywagacji), że klas 1300 i 1600 zebrać nie sposób, a wyniki w klasie 2500 (jeśli się już zbierze) są gorsze, niż w 2000. Zostawiam to do przemyślenia (podobne zestawienia z lat poprzednich posiadam do wglądu) ewentualnym fundatorom nagród POZAREGULAMINOWYCH.
Pozdreaux.

KRK 4m Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-08-05 16:58:35]


No cóż... byłoby genialnie tak to szeregować, plus oczywiście generalka... :)

bartozłomero Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-08-05 18:55:27]


WOW!!! Trzeci w grupie ! Mimo dwóch błędów i taryfy. Normalnie jestem w szoku :D
A gdyby tak stworzyć klasę BO do 2500 w kolorze niebieskim to jest szansa że był bym pierwszy ?

Aldaron Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-08-05 19:15:44]


Aldaron - spoko; trzeci w KLASIE, bo w GRUPIE BO czas 597s dawał Ci dopiero miejsce 30 na 34 startujących. Gdyby klasa 2001-2500 nie istniała, to przy podziale 0-2500 i ponad 2501cc byłbyś na miejscu 14. wśród 18 w klasie 0-2500cc, a przy podziale 0-2000 i ponad 2001cc byłbyś na 19. wśród 21 w klasie ponad 2001cc.
Dlatego ze względu na słabe wyniki takiej hipotetycznej klasy 2001-2500 proponowałbym włączenie jej do niższej klasy, czyli generalnie podział na klasy 0-2500 i ponad 2501cc.
Pozdreaux.

KRK 4m Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-08-05 19:31:05]


Szkoda, że nie zdążyłem pojechać ostatniej próby, wtedy dopiero pokazałbym na co stać moje 1300, to znaczy 2.0 ;) Ale poza tym, to chyba bawiłem się lepiej niż w zeszłym roku, chyba z powodu bardziej emocjonujących finałów, a może przede wszystkim z powodu atmosfery w pit stopie i na polu namiotowym. Dziękuję wszystkim za ową atmosferę i gratuluję kicokowi, Ptaśkowi, bartowi, wąskiemu, zapkowi i Kongresowi!

Trefl Dokładna lokalizacja na mapie [2012-08-05 20:03:20]


Było genialnie, sporo jazdy, mniej przepychania, świetne próby, atmosfera na kempingu - miluteńka :D
Gratulacje dla zwycięzców (wszystkich) Bartek no i Ptasiek - szacun chłopaki.
Dzięki Wielkie również wszystkim, którzy pomogli mi usunąć usterki (urwana poducha pod silnikiem i mocowanie alternatora)! Szkoda, że nie udało się przejechać ostatniej próby, ale i tak było mega!

Flonder Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-08-05 20:59:38]


O rany! Ale czad, byłoby się działo... W przyszłym roku nie daruję! Gratulacje dla wszystkich! Duszą byłem cały czas z Wami!

Gnieciuch Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-08-05 21:10:42]


Czuliśmy- znowu wąski nie dał przez Ciebie rady :P

Trefl Dokładna lokalizacja na mapie [2012-08-05 21:30:52]


Dziękuję za wspaniała zabawę i za modły (nie wiem tylko kto odprawiał ta czarna msze):dzięki którym nastąpiło dużo zbiegów okoliczności,
które pozwoliły walczyć. Ku mojemu zdziwieniu dojechałem również na kółkach do domu, pokonując 500 km w 6 godzin z jednym tankowaniem. Średnia spalania poniżej 9. bardzo nie chce chyba kończyć sezonu ten zlomek ale czas na naprawy.

ٶٹڢڶ Ptasiek 3M ڄژښڭ Dokładna lokalizacja na mapie [2012-08-05 21:43:57]


jak by kogo to interesowało to ja od 15:30 jestem w domu :D udało sie dojechać bez przygód z mostem bo most na któryms rondzie sie sam naprawił coś tam pykło i wszystkie hałasy ucichły (oprócz wycia mostu). Było zajebiście pozdrawiam wszystkich :D

mishq (Mateusz G.) Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-08-05 22:00:43]


przede wszystkim gratulacje dla zwycięzców - napracowaliście się by wygrać. nie było deklasacji.
dzięki wszystkim za doping, za świetną atmosferę.
szczególny szacun dla tych którzy poradzili sobie z przeciwnościami: zwłaszcza Bartłomiej i Trefl ale też wielu, wielu innych...

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-08-05 22:38:50]


A ja chciałem zgłosić reklamację na koszulkę :D
Zamiast "cholery" jest jakieś "uff" które nijak nie pasuje :P

PiotrekGran Dokładna lokalizacja na mapie [2012-08-05 22:49:54]


ma ktoś może fotkę tabelki z czasami?

i oczywiście gratulacje dla wygranych :)

dyra [2012-08-05 23:03:03]


MikeB4 podobno

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-08-05 23:06:13]


Dzieki wszystkim za niepowtarzalna atmosfere na tej edycji pucharu, za to, ze byliscie przy mnie w tych trudnych dla mnie chwilach w piatek (zwlaszcza Beddiemu), za fajna zabawe, podziekowania dla "pilota", ze robil jako balast ;P , no i w koncu Piterowi i Hubertowi za przemowienie mi do rozsadku dzisiaj rano :D
Mam nadzieje, ze przejazdy sie podobaly i bede sie staral, zeby w przyszlym roku bylo rownie fajnie ;)

Pozdrawiam

Czorny Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-08-05 23:06:19]


No i na Puchar znów powróciły emocje! Nie ma co ukrywać, że przez ostatnie lata, Krauzi tak wysoko podniósł poprzeczkę - także technologiczną - że jak to ujął KrK - trofeum można by mu zaocznie wysyłać pocztą. Oczywiście przykro, że doznał w tym roku awarii, ale to wywołało niesamowity ciąg zdarzeń ...

Gratulacje dla zwycięzców! I niech żyją Pinciaki!!!!!!!!

A ze swojej strony wielkie uznanie dla Mac13ka i jego Najszybszego Forda Taunusa 2012 (foto poniżej). W zeszłym roku nie było tej nagrody, a też Ci się należała. Dlatego tym bardziej jest nam miło, że trafiła do Ciebie. Przypominam że niepowtarzalną statuetkę wykonał Pająk w swojej "pracowni artystycznej" ;)

amator liil (EM) Dokładna lokalizacja na mapie [2012-08-05 23:06:51]


Wiadomo kiedy pojawią się wyniki --- więc here goes ...

Ps. finały źle rozpisane bo nr. 6 to ja - ale ja do BO za pół litra za dużo poleciałem więc startował nr. 21 Michal1983 (notabene ja też jestem Michal1983 :-))))

MikeB4 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-08-05 23:14:00]


Ptasior - brawo brawo brawo :-)
Maciek i Amator obiecana fotka - gratulejszyn.

dzieki wielkie PC 2012 maega zaskakujące i takie powinno być :-D

Jarzab Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-08-05 23:40:45]


Brawo brawo!
Fajnie że pinto znów na czele, gratulacje dla Ptaśka i Barto, jak widać najważniejsze jest jeżdżenie jeżdżenie jeżdżenie.
Gratulacje również dla Maćka za najszybszego taunusa.
Pozdro.

Pająk Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-08-06 07:56:00]


no i widzę działają z filmikami...
Proszę, jak się fordowa szlachta bawi... :P

http://www.youtube.com/user/rallyvideoprvpl

bartozłomero Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-08-06 09:00:02]


http://www.youtube.com/watch?v=-S0Yuu3PIaE
Jest i mój przejazd , naprawdę fajna pamiątka - dzięki Bartek!!!

Konrad vel smasher Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-08-06 09:50:23]


Gratulacje dla zwycięzcy i wszystkich finalistów!! :)

Dzięki za świetną atmosferę i na polu namiotowym i w boksach i przy grillu :)

Puchar to faktycznie niepowtarzalna impreza! :)

Ten Puchar również dla mnie bardzo satysfakcjonujący - po mam nadzieję emocjonującym pojedynku z Dyrą - któremu jeszcze raz dziękuję za wyścig - udało się zdobyć bardzo ważne dla mnie trofeum jakim jest Puchar dla Najszybszego Forda Taunusa 2012 :)

a tak Taunus jeździ:
http://www.youtube.com/watch?v=O5hsBeApPzc

dzięki jeszcze raz za świetną zabawę ! następny puchar mógłby być za tydzień!! :)

Mac13k Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-08-06 10:35:03]


gratulacje dla zwycięzców! Ptasiek zajebiście napada dolny zakręt na owalu co ekstra widać na filmiku - tam wygrywa się puchar! gratki! Tylko prosze nie przesadzać z tym zachwalaniem Pinto, bo będę musiał za rok przywieźć jakąś padniętą V-kę i zweryfikować te zachwyty :)

greenhorn Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-08-06 10:38:49]


kup lepiej pinto :P

ٶٹڢڶ Ptasiek 3M ڄژښڭ Dokładna lokalizacja na mapie [2012-08-06 10:49:52]


Greenhorn - 2.8 fałeczki nie dawały rady na tym pucharze pinciakom :) więc posłuchaj Ptaśka :p

kicok Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-08-06 12:19:43]


na tym pucharze :)

greenhorn Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-08-06 12:37:44]


to pokazuje tendencję :P wiadomo że z potworami typu cossi czy v8 nie mamy szans bez szczęścia ale 2.8 jest do sklepania bez kłopotu.

ٶٹڢڶ Ptasiek 3M ڄژښڭ Dokładna lokalizacja na mapie [2012-08-06 12:42:08]


tak myśleliśmy z Ptasiorem, że wszyscy nieobecni będą żałować i obiecywać, że w przyszłym roku przyjadą - skoro zasrane pińciaki wygrywają puchar... :)

bartozłomero Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-08-06 12:44:39]


Nikt nie bronił przyjechać :P

ٶٹڢڶ Ptasiek 3M ڄژښڭ Dokładna lokalizacja na mapie [2012-08-06 12:46:46]


a nawet zachęcał. ja jako spóźniony wic ale przybyłem ;D

Leszek "QSi" Dokładna lokalizacja na mapie [2012-08-06 13:18:49]


Łomatko, ale się DZIAŁO !!!
Zacząć należy od gratulacji dla zwyciezców. Panowie, dostarczyliście nam niesamowitych emocji podczas każdego przejazdu w finałach. Sam zaś pojedynek o pierwsze miejsce to horror godzien Mistrza Hitchcocka. Do dziś, gdy opowiadam w robocie o Pucharze, emocje jeżą mi włosy na karku. Impreza duchem wróciła do pierwszych pucharów, najlepszym dowodem są tak długie owacje na torze, tuż po zakończeniu biegu finałowego.

Dziękuję Cypisowi za zabranie tak trywialnej części zamiennej, jak most do capri :-))), Kamelowi, Mierasowi, Orłowi oraz pozostałym za leżenie w strugach deszczu pod samochodem i pomoc w wymianie ww mostu w piątkowy wieczór. Takiej huśtawki nastrojów, od totalnej załamki aż po euforię zwycięstwa nad materią, dawno nie przeżyłem. Panowie, tak porąbanej ferajny to ja nie znajdę nigdzie na świecie !! :-)))

Sam wynik sportowy niestety nadal pozostawia wiele do życzenia, ale do domu wróciłem naładowany pozytywną energią i pomyslami na kolejne ulepszenia w samochodzie. Genialna impreza, niepowtarzalny klimat.

Bartłomiej Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-08-06 13:39:57]


Ciekawe dlaczego na wynikach trafiłem do klazy BO.
Choć zgłoszony byłem jako BZ i tak poprzednie 2 lata jeździłem.
Nic nie zmieniałem w aucie, dołozyłem tylko oryginalne zderzaki i kierunkowskazy...
Zato widze, że Pan Zenon w BZ śmigał. ;)

...::$nuffy (Grześ) Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-08-06 14:44:12]


Grześ, no ja też bym Cie do BO wrzucił :P no ale Zenona też. :P

ٶٹڢڶ Ptasiek 3M ڄژښڭ Dokładna lokalizacja na mapie [2012-08-06 14:55:24]


Po pierwsze Zenon zgłosił się do BZ, ale klasyfikowany jest w BO (Indenor diesel nie występował w Consulu). Podobnie w zgłoszeniach (przez pomyłkę) w BZ widniał Taunus Coupe 2.9 (kordianowa czarna wdowa) Zuzi czy Classmobila dziobak z 2-litrowym Pinto, które w wynikach także liczone są w BO.
Po drugie Twój Escort zgłoszony był także do BZ, a JEDYNYM (poza ewidentną pomyłką, czego nie da się wykluczyć, ale to już nie do mnie pytanie) powodem przesunięcia do BO mógłby być brak osłony "droop snoot" z podwójnymi reflektorami, typowej dla RS2000 Mk2, którego Twoje auto chce udawać. Chociaż i w tym przypadku jest mocna linia obrony - Mexico RS1600 Mk2 (z normalnym tępym nosem i dwoma lampami) był homologowany z pinciakiem w klasie 1601-2000cc, więc brak "długiego nosa" to nie powód do przesunięcia Twojego auta do BO.
Pozdreaux.

KRK 4m Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-08-06 15:01:33]


Sprawdzając zgodność numeru silnika z nadwoziem, oraz dokładnie inne szczegóły widoczne zewnętrznie (listewki, kolor tapicerki, opony, itd..), oraz nie widoczne zewnętrznie, np.: średnica tulei cylindrowych, rodzaj zasilania paliwem (tu jest więcej możliwości udoskonaleń amatorskich) chyba wystarczy wymieniać, to okaże się, że nie było samochodów w klasie BZ.
Mało tego, także może się okazać, że stojące na wieki, oraz jeżdżące w różnym tempie czasu samochody na żółtych blachach, nie spełniają klasy BZ.
Gdyby silnik w Consulu był, od Scorpio lub innego nowszego pojazdu to nie pasowałby do epoki.
Silnik Indenor z Granady MK II b dokładnie tak pasuje do Consula jak każdy benzynowy z Consula MK III do Granady MK II b
Pomijając tą kwestię Consul z numerem startowym 56 zajął I miejsce w kategorii Consul klasa BZ, oraz klasa BO, benzyna lub diesel, bo był tylko jeden. Każdy Consul mógł brać udział w PC.
Impreza była dobra.
Gratulacje przyjmuję na stronie Consula.

zenonDWR [2012-08-06 16:54:59]


no pomijając, pomijając ... to myślę że z tego powodu powinieneś sobie wręczyć nawet jakiś pucharek, albo chociaż wymalować dyplom :P

amator liil (EM) Dokładna lokalizacja na mapie [2012-08-06 17:36:30]


Albo namalować obraz.

m.kozlowski Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-08-06 17:39:12]


na początek zamówiłem filmik ,,rarytas,, w moim filmiku mają być wstawki kilkusekundowe wszystkich samochodów startujących na PC 2012
Teraz czekam, obiecali, że zrobią

zenonDWR [2012-08-06 17:52:58]


jakto jedyny consul? a chlopakow z Bratkowic czarnuch? czy to granada byla mk1?

Atom Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-08-06 18:54:08]


zenon - i tak będzie filmik zbiorczy - nie płać specjalnie... chyba, że masz jakieś wyjątkowe preferencje.
niejaki fukku666 na YouTube zawsze z każdej prawie imprezy skleca taki filmik zbiorczy -- The best of... fail...
Także poczekajmy chwilę - na pewno się pokaże...

bartozłomero Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-08-06 19:05:14]


cena ma być taka jak za normalny filmik tylko trzeba poczekać. Tak odpowiedzieli.
A kasę już dostali.

zenonDWR [2012-08-06 20:12:57]


Impreza jak co roku zajefajna,gratulacje dla zwycięzców NIECH ŻYJE PINTO!!
Ale oprócz tego jestem zawiedziony pomyłką organizatorów,ponieważ nie został mi wpisany czas jednego przejazdu (a wszystkie jeździłem) i przez to wylądowałem na końcu listy.Dodam że startowałem w bz,z pozytywnymi emocjami że powalczę z równymi szansami z oryginałami.

Yellow Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-08-06 20:52:48]


Bylem tylko chwile.... Pogoda mocno dajaca w kosc ukladom chlodzenia ale lepsza jak deszcz pojawiajacy sie na wczesniejszych edycjach. Jedno wiem na pewno. Pare imprez zaliczylem anonimowo stojac w tle i magazynujac zdjecia na swoim dhsku. Na ta dojechalem swoim capri ale nie startowalem.... Za rok na 1000% przegonie pajaki po cylindrach na torze - fajnie bylo pogadac z Wami "live", pozbierac troche doswiadczen, odebrac kilka fantow i poczuc ta nutke rywalizacji w powietrzu. Dzieki!

Człowieniu Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-08-06 22:43:58]


Snuffy a jakie masz opony ? Dziobak Classa tez był 100% oryginalny - nawet bardziej - a przez szerokie felgi i sliki (i tylko przez to) poleciał do BO ... u Ciebie bardzo niski profil - co daje raczej przewagę wobec seryjnych aut z BZ które kładą sie na zakrętach ? Tak sobie gdybam bo patrząc na liste wyników raczej przyporządkowanie do klasy BZ czy BO nic by nie zmieniło na wejscie do finałów.

MikeB4 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-08-06 23:45:51]


piękny puchar,co roku jest lepiej.super zabawa.piątek 620km,sobota tor,niedziela 580km.ptasiek-byłeś lepszy tylko w sobote,za rok objade to pindo.klimat jedyny taki.organizacja super,wyniki zaskakujące.nawet zimne piwo było ale to dzięki koledze z radomia.dzięki i pozdrowienia.

alwax Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-08-06 23:49:07]


mi tez chłopaki skleili już filmik, super pomysł z tym był!

Mac13k dedykuję Ci fragment z 12.55 z naszego wspólnego wyścigu http://www.youtube.com/watch?v=Q9eUbE0kIGg (do zobaczenia za rok ;) )

dyra [2012-08-07 10:47:28]


@Yellow
Odczekałem dobę, żeby odezwali się wzywani przez Ciebie do tablicy Organizatorzy, bowiem ja (choć gdzieniegdzie krążyły takie plotki) NIE JESTEM organizatorem PC, a jedynie papugą wynajętą do podpluwania w sitko.
Ale ad rem - jest prawdą, że startowałeś w BZ i prawdą jest również, że (z przyczyn dla mnie także niejasnych) masz w wynikach brak jednej konkurencji, przez co wylądowałeś w dole tabeli. Formalnie pod kreską, ale nie "na końcu listy" jak piszesz, bo jeszcze niżej byli ci, którym do zaliczenia zabrakło dwóch (Blondyn) czy trzech (Classmobile) konkurencji.
Zaś co do skutków Twego "powalczenia", to suma Twoich czasów z pięciu konkurencji (gdyby nie brać pod uwagę owej feralnej, przez Ciebie niezaliczonej) wynosiła 497s, co dawało Ci 14. miejsce w grupie BZ (na 16 sklasyfikowanych, bo Blondyn już odpadł wcześniej). Wyżej był nie tylko Kicok (436s), ale nawet Maćko (Escort 1.3, 485s), a za Tobą tylko Szoogun (509s) i Mishq (521s). Gdyby TEORETYCZNIE dopisać Wam (bo również Flonderowi, Blondynowi i Treflowi) za owe niezaliczone konkurencje "rekordowe inaczej" czasy Zenona, to z sumą 617s nadal byłbyś przedostatni w klasyfikacji BZ, tak jak ma to miejsce obecnie.
Pozdreaux.

KRK 4m Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-08-07 19:49:30]


Da bum Tss

ٶٹڢڶ Ptasiek 3M ڄژښڭ Dokładna lokalizacja na mapie [2012-08-07 20:01:54]


Masz racje krk 4M,mi głównie chodzi o ten brak wpisu,wiadomo byli szybsi i za to im szacun,ale milej popatrzeć na wyniki końcowe i być trochę wyżej.

Yellow Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-08-07 21:02:52]


Jeśli chodzi o kwestie czasów poszczególnych przejazdów i zaliczanie eliminacji, to musi się wypowiedzieć Michał, który teraz pewnie jest na wczasach. Jak wróci, wszystko wyjaśnimy.

orzeł Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-08-08 09:26:25]


B b b b bez cisnien, to nie eliminacje do ytp

Classmobile [2012-08-08 10:12:11]


rallyvideo dal mi linka do sciagniecia filmikow z serwera. Moze ktos sie pokusi o zrobienie samodzielnie jakiegos materialu? :)

https://hotfile.com/list/2073005/2b7d14c

na zbiorczy robiony przez fukku666 jeszcze niestety trzeba poczekac...

bartozłomero Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-08-10 12:45:31]


czy wiadome są czasy okrążeń podczas finałów? strasznie jestem ciekaw, czy chociaż udało się zbliżyć do moich upragnionych 40s na okrążeniu... :) choć wątpię... :/

bartozłomero Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-08-12 20:20:42]


Barto - daj namiar na te rekordy o ktorych mowiles z TVN Turbo

ٶٹڢڶ Ptasiek 3M ڄژښڭ Dokładna lokalizacja na mapie [2012-08-13 10:06:49]


to było przy teście Leona Cupry... Robił owal w 43s... a było to parę lat temu, więc wątpię, czy to teraz odnajdę....

bartozłomero Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-08-13 10:08:12]


niestety nie będzie filmiku rarytas, może będzie taki jak wszystkie inne?

ale polecam amatorski filmik: sceny z PC 2012http://www.youtube.com/watch?v=hRlCbhvi4dY&feature=youtu.be

zenonDWR [2012-08-13 22:29:48]


jakies wyniki? filmy ? emocje opadly ale moze ktos cos ma?

ٶٹڢڶ Ptasiek 3M ڄژښڭ Dokładna lokalizacja na mapie [2012-08-17 17:10:47]


a może ktoś ma spisane czasy okrążeń owalu?

ٶٹڢڶ Ptasiek 3M ڄژښڭ Dokładna lokalizacja na mapie [2012-08-31 20:58:46]


ptasiek wez obejzyj filmiki z fianłów i mozesz sam poloiczyć czasy za pomocą stopera poniewaz na stronie ich nie uraczysz od 3 lat!!!
poz

Łukasz Krauzowicz [2012-09-01 21:25:32]


Witam mam skromne pytanie ponieważ regulamin jest dla mnie jasny. pytam ponieważ planuje zbudować projekt do klasy BZ i prosze organizatorów o komentaż czy auto spełnia wymogi.
Jest to escort mk1 z silnikiem 2.0 pinto na podwójnych gażnikach hamulce przód wentyl tył bębny skrzynia n9 most od 1,4 brak klatki amorki standard dożucił bym haldpasy. Rozumniem ze wnętrze silnkia można pokombinować. pytanie czy most może być zaspawany, zastosować poszeż ki ala RS 2000 ale z laminatu zastosować felgi ATS 13 na7" z capri.???
Pytam ponieważ nie chce sie zdziwić jak przyjade do Kielc pozdrawiam.

Łukasz Krauzowicz [2012-09-30 19:00:14]


Myślę, że to raczej do BO... jeśli być konsekwentnym w stosunku do lat poprzednich... bo klatka, bo poszerzki, bo halt pasy, bo szerokie opony i inne dodatki - które w takiej formie nie wychodziły z salonu - a to jest zdaje się kryterium kwalifikacji do BZ?
Ale może ktoś z naczalstwa się wypowie...

bartozłomero Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-09-30 19:13:33]


Escort MkI wychodził z silnikiem 2.0 Pinto, z którego wnętrzem możesz kombinować ile chcesz. Podwójne gaźniki były opcją fabryczną dopiero w RS2000 Mk2, tarcze wentylowane były homologowane dopiero dla Grupy IV, tak samo skrzynia piątka. Most od 1.3 nie jest przeszkodą, ale "russkaja błokirowka" (zaspawane satelity) owszem. Poszerzki to chyba raczej a'la Twincam/Mexico/RS1600 (bo RS2000 ich nie miały), ale też nie występowały w katalogu opcji salonowych. Felgi 7Jx13 bywały w opcji fabrycznej (71/2 już nie - dopiero w Mk2), ale haltpasy to już wynalazek z następnej epoki.
To oczywiście moja PRYWATNA interpretacja regulaminu, bo ja NIE JESTEM organizatorem.
Pozdreaux.

KRK 4m Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-09-30 20:29:04]


Napewno nie w BZ na ATS -- Escorty wychodziły na stalówkach 5,5 x13 identycznych z tymi z późnych Capri (bardzo głęboki rant) lub na krzyżach 5,5 x 13 / 6 x 13.


Też wydaje mi się , że za dużo modyfikacji...

MikeB4 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-09-30 20:35:15]


rozchodzi sie o to co moge a czego nie zeby sie nie zdziwić ot poprostu

Łukasz Krauzowicz [2012-09-30 20:41:14]


W regulaminie masz o A) hamulcach B) skrzyni biegów C) moście -- > które wrzucają Cię w tym co napisałeś do BO .... gdyby się tak stricte tego trzymać. O ile skrzyni i mostu nikt badać nie będzie to już hamulce wentylowane dają sporą przewagę w stosunku do aut seryjnych z BZ .... a chyba stosowane w RS2000 nie były.Dopuszczalne są:

kolektor / gaźniki występujące w danym modelu lub pasujące bez modyfikacji,
kolektor / gaźniki występujące jako opcja after-market w danym czasie, jak np. podwójne gaźniki do OHC, potrójne gaźniki do V6,
kolektor wydechowy tzw. baran,


Felgi szerokie są dopuszczone o ile były w latach produkcji (celowałbym w Minilite) , poszerzenia też są dopuszczone regulaminem (fabryczne) ...

MikeB4 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-09-30 21:09:56]


Oj tam Krauzi - nie kombinuj - w lekkim escorcie, jeśli 180ps wyciągniesz z pinto, to i tak będziesz więcej niż konkurencyjny! ;) A na siłę do klasy BZ to ciężko będzie przy Twojej inwencji do modyfikacji.... ;)

bartozłomero Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-09-30 23:03:11]


Krauzi - przy Twoim potencjale powinieneś raczej myśleć o dostosowaniu swojej nowej rajdówki do regulaminu ClassicAuto czy YTP, a nie do naszej zaściankowej imprezki pt. Puchar Capri. Klasa Bez Zmian, oznacza..... brak zmian, czyli samochód taki, jaki wyjechał z fabryki + ew. kilka drobnych modyfikacji, jakie były możliwe w epoce, kiedy ów z tej fabryki wyjeżdżał.
Tu głównie chodzi o ducha naszej skromnej rywalizacji - aby amatorzy, jakich nas jest większość, mogli się ze sobą "posiłować" na torze przyjeżdżając swoim mniej lub bardziej wychuchanym staruszkiem.

Bartłomiej Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-09-30 23:36:41]


Dołączam się do słów Bartka, myślę że dysponujesz o rząd wielkości większymi umiejętnościami kręcenia kierownicą i jakiś tam (za przeproszeniem) wyścig amatorów nie powinien być dla Ciebie atrakcją wogóle a tym bardziej jeżeli chcesz budować pod niego samochód. Wzorem tu dla mnie jest niejaki Pająk, którego ambicje sięgają dużo wyżej a na PC czasem wpadnie wywinąć jakiegoś aaltonena ku uciesze gawiedzi ;D

zapek??? !G.O.P! Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-10-01 10:35:36]


Ledwo auto wyprowadził z poślizgu a wszyscy twierdzą, że to było specjalnie... :D

...::$nuffy (Grześ) Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-10-01 10:49:28]


Krauzi, jeśli serio chcesz startować w BZ, to super! To byłby ciekawy eksperyment i chętnie zobaczę to na żywo. Tylko wtedy już konsekwentnie, spawana szpera zdecydowanie odpada, ATS-y siódemki też, bo escorty na nich firmowo nie wychodziły. Raczej poszukaj czegoś z tego modelu, zdaje się, że głębokie "krzyże" byłyby koszerne. Co do poszerzeń, to kwestia dyskusyjna. Jeśli robisz replikę RS-a i całość będzie spójnym projektem (nie znam się na escortach, ale można to będzie jakoś komisyjnie ocenić) nawiązującym do oryginału, to ok. Ogólnie pomysł, żebyś startował w BZ bardzo mi się podoba. Niech się jeszcze reszta wypowie.

orzeł Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-10-01 21:28:10]


a co się wypowiadać - jezeli auto bedzie odpowiadac regulaminowi to w czym problem?

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-10-01 21:42:22]


"Escort MkI wychodził z silnikiem 2.0 Pinto, z którego wnętrzem możesz kombinować ile chcesz."

A o tym na ten przykład nie wiedziałem. Co będzie na ten przykład jak do pinto wsadzimy tłoki o większej średnicy? Zrobi nam się np. 2300 i jak rozumiem będzie ok? Nie żebym miał pretensje jakieś ale to nowy wachlarz o istnieniu którego może nie wszyscy są świadomi.

zapek??? !G.O.P! Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-10-01 22:25:02]


2300 raczej sie nie zrobi , ale 2100 jaknajbardziej. Co będzie ? Może szybszy będzie ;-)

MikeB4 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-10-01 22:33:58]


Mike, nawet 2600 moze sie zrobic:), ale tu juz same tloki nie pomoga :)

PieM Dokładna lokalizacja na mapie [2012-10-01 22:41:53]


no akurat też chciałem dorzucić, ale mnie Piem ubiegł - zdaje się, że spokojnie do 2.4 można jeszcze pinto rozwiercić...
A co "oszukaństw" - no to sumienie głównie i umiejętność zatajania pewnych działań - ale takie akcje, żeby Puchar Capri wygrać? :)

No BO to chyba trzeba dookreślić - czy tuning z epoki to oryginał ciągle będzie? jak tak, to ja też do Bez Zmian chcę w przyszłym roku! :)

bartozłomero Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-10-01 22:52:38]


jeśli chodzi o sprawe sumienia i ewentualnych oszukaństw to sprawa dla mnie jest prosta. Daje wam słowo że silnkia nie rozwierce ponieważ mam zamiar pokazać że można zmontować 2,0 pinto naprawde sprawne za stosunkowo małe pieniądze. Jeżeli w aucie nie były dostępne podwójne gazniki to złoże go na pojedyńczym. Auto będzie mniało oryginalny środek i nie będzie masakrycznie odchudzane jeżeli felgi mają być oryginalne - to będą. Hamulców nie było wentylowanych to też ich nie zamontuje. A co do ciebie barto to przywrócenie twojego auta do oryginału to nie bardzo ponieważ musił byś go złożyć na nowo i połowe części wyżucić. To samo mamy z bratem jeśli chodzi o capriki. za dużo zostało zrobione żeby teraz do oryginału sie cofać. Ale ecorta mamy w pięknym stanie dlatego chcemy zacząć od BZ ponieważ pociąć go to nie sztuka.
Następne pytanie które nasuma mi się na myśl odnośnie zawieszenia:
- amortyzatory muszą być zwykłe czy mogą być z regulacją twardości (Sprężyna oryginalna)
- czy moge stosować w elementach zawieszenia twarde gumy czy mam zakupić zwyklaki
Panowie nie chce oszukiwać temat jest kontrowersyjny dlatego o każdy szczegół będe się pytał
pozdrawiam
P.S
krauzi to mój brat więc osób nie mylcie

Łukasz Krauzowicz [2012-10-02 08:08:01]


Na imprezach Classic Auto jest grupa pierwsza, do której wchodzą oryginały - tak jak wychodziły z fabryki. Nawet opony nie mogą szerokością odbiegać od oryginały więcej niż 10mm. Oryginał po prostu fabryczny. Amorki, opony, silnik, wnętrze - wszystko oryżinal.

Druga grupa to auta przygotowane do sportu W DUCHU EPOKI. A co więcej - musi być jakieś potwierdzenie, że takie auto jeździło i było dopuszczone do jakiejś edycji rajdowej, torowej - brało udział w takiej specyfikacji.

Inne modyfikacje są możliwe - ale wtedy wypadasz do jeszcze innych grup. Można zastosować współczesny silnik, można uturbić autko - ale wtedy nie ścigasz się z klasykami, tylko z innymi współczesnymi nawet autami...

Na Pucharze przyjęliśmy taki podział jaki mamy - i nie jest on doskonały. Ale po prostu chyba mniej napinamy się, niż CA? ;)
Puchar to zabawa - choć każdy ma nadzieję, że w końcu pokaże - że będzie Czarnym Koniem pucharu i w końcu wyjdzie z niego nowy Kubica...

Łukasz - jak chcesz pokazać się w BZ to chyba po prostu musisz odtworzyć autko. Chwała Ci - jeśli zrobisz go na np. RS2000, a jak chcesz jeszcze lepsze (szybsze) to rób RS1800! :) Choć o ten silnik ciężko - to spokojnie możesz wtedy zakładać podwójne gaźniki! ;)

ps
acha - i gdzie są czasy finałowych okrążeń z tegorocznego pucharu ja się pytam, a!?! I czemu naczalstwu się "nie chce" się pytam?!?! I czemu nie aktualizowane są tabele z osiągnięcami pucharowymi się pytam?!?! pytam się! ;P

bartozłomero Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-10-02 08:35:39]


no właśnie, chyba sporo osób czeka na swoje czasy z owalu a to nie nie jest wielka filozofia ogarnąć tabelkę, nawet fota kartki z ręcznie napisanymi czasami by zrobiła robotę

dyra [2012-10-02 10:57:59]


True

ٶٹڢڶ Ptasiek 3M ڄژښڭ Dokładna lokalizacja na mapie [2012-10-02 16:39:54]


łukasz - jak zrobisz pinto z podwójnymi gaźnikami + baran to napewno będziesz mógł startować w BZ. poligumy w zawieszeniu - chyba nic złego. a czy amory regulowane - to już za trudne pytanie

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2012-10-02 16:40:19]


True

ٶٹڢڶ Ptasiek 3M ڄژښڭ Dokładna lokalizacja na mapie [2012-10-02 16:40:37]