logowanie | rejestracja
capri.pl » klub » spotkania, zloty, imprezy » Puchar Capri 2013 - zapowiedź

Puchar Capri 2013 - zapowiedź

- kiedy i gdzie
- plan zawodów
- regulamin
- zgłoszenie do zawodów
- opłata wpisowego
- lista zgłoszonych uczestników
- koszulki
- zakwaterowanie

Puchar Capri - 11 edycja

Uczestnicy dzielą się na dwie klasy:

Samochody z klasy BZ walczą w swoim gronie o puchar przeznaczony dla tej klasy. Ponieważ każdy samochód kwalifikujący się do tej klasy spełnia jednocześnie wymogi udziału w klasie BO, to wszystkie samochody z obu klas walczą wspólnie o puchar dla bezwzględnie najszybszego duetu - kierowca i samochód. Teoretycznie więc jeden uczestnik imprezy może zgarnąć obydwa puchary!

Kiedy i gdzie ?

Puchar Capri 2013 odbędzie się 3 sierpnia 2013 na torze "Kielce" w Miedzianej Górze.

Cała impreza ma charakter weekendowy - do przyjazdu zachęcamy już w piątek w godzinach późnopopołudniowych, wtedy odbędzie się trening na torze (ok. godziny 18..19). Dalsza część piątku - zajęcia integracyjne na pobliskim campingu.

Właściwe zawody rozpoczynają się w sobotę o godzinie 9:00. Czas trwania imprezy - do wieczora. Po zakończeniu zawodów przenosimy się na pobliski camping, gdzie odbywamy obchody z okazji zakończenia zawodów - ognisko, piwo, kiełbasa, etc.

Plan zawodów

Zawody podzielone są na dwie części: eliminacje i finały (dwa, dla każdej klasy osobno).

Eliminacje

Na eliminacje zaplanowane są 4 warianty przejazdów, w których udział biorą wszyscy zawodnicy zgłoszeni do startu. Zależnie od ilości uczestników, okoliczności atmosferycznych, dyscypliny uczestników itp, przewidujemy że powinno udać się przeprowadzić 6-8 różnych kwalifikacji (co oznacza powtórkę niektórych wariantów).

Celem eliminacji jest wytypowanie grupy zawodników kwalifikujących się do finału, oraz odpowiednie rozstawienie zawodników w pary finałowe, zgodnie z dalszym opisem. Wynik eliminacji nie ma wpływu na wynik końcowy finału, każdy zawodnik zakwalifikowany do finału ma takie same szanse na zwycięstwo.

Dla każdego zawodnika w każdej z konkurencji eliminacyjnych wyznaczany jest wynik tej konkurencji. Wynik jest liczbą określającą proporcję czasu uzyskanego przez danego zawodnika do czasu najlepszego zawodnika w danej konkurencji. Dla zwycięzcy konkurencji wynik ma wartość równo 1, dla następnych zawodników ma on coraz wyższą wartość. Ostateczny wynik eliminacji to średnia arytmetyczna z wyników cząstkowych uzyskanych w poszczególnych konkurencjach eliminacyjnych. Ostateczna kolejność zawodników w eliminacjach wynika z ułożenia uzyskanych wyników od najniższego do najwyższego.

Kwalifikacja #1:

Kwalifikacja #2:

Kwalifikacja #3:

Kwalifikacja #4:

Do finału klasy BZ kwalifikuje się 8 uczestników tej klasy z najlepszym wynikiem eliminacji (średniej ze wszystkich konkurencji).

Do finału klasy BO kwalifikuje się 8 uczestników z obu klas łącznie, z najlepszym wynikiem eliminacji.

W przypadku uzyskania przez część uczestników tego samego wyniku eliminacji, dającego zakwalifikowanie się do grupy finałowej większej niż przewidziana liczby uczestników, o kwalifikacji decydować będzie dogrywka.

Dogrywka

Dogrywka rozgrywana jest w wypadku gdy część uczestników zakończy eliminację z takim samym rezultatem, dającym zakwalifikowanie się do grupy finałowej większej liczbie zawodników niż przewidziano w finale. Dogrywka polega na przejechaniu jednej pętli toru po zewnętrznym owalu. Uzyskanie lepszego czasu od konkurenta daje kwalifikację do finału.

Finał

Finał to właściwie dwa finały, jeden w klasie BZ i drugi BO.

8 zawodników klasy BZ najpierw walczy o puchar w swojej klasie.

Następnie 8 zawodników z obu klas łącznie walczy o puchar dla bezwzględnie najszybszego.

Finał polega na rozegraniu systemem pucharowym wyścigów pomiędzy parami, które indywidualnie ścigają się na owalu toru na tzw. "dochodzenie" - startując równocześnie z przeciwległych stron toru, i pokonując ilość okrążeń zależną od etapu finału. W 1/4 finału zawodnicy pokonują 3 okrążenia, w półfinale i finale przewidziane są 4 okrążenia. Wyścig trwa do momentu osiągnięcia mety pierwszy z samochodów, lub dojście do rywala na odległość 100 metrów. Zwycięzca w danej parze przechodzi do następnego poziomu rozgrywek finałowych, przegrany odpada z zawodów.

Dobieranie zawodników w pary odbywa się w następujący sposób: pierwszy zawodnik eliminacji startuje z ostatnim zakwalifikowanym, drugi z przedostatnim, itd. według poniższego schematu. W finale wszyscy zawodnicy mają równe szanse, niezależnie od wyniku kwalifikacji. Wyniki kwalifikacji wpływają jedynie na rozstawienie w pary finałowe.

1/8 finału ćwierćfinały półfinały finał
X1: E1-E16 C1: X1-X8 P1: C1-C4 F: P1-P2
X2: E2-E15
X3: E3-E14 C2: X2-X7
X4: E4-E13
X5: E5-E12 C3: X3-X6 P2: C2-C3
X6: E6-E11
X7: E7-E10 C4: X4-X5
X8: E8-E9

Taki system zapewnia największe prawdopodobieństwo spotkania się w ostatnim wyścigu (finale A) dwóch najlepszych zawodników, celem uzyskania możliwie największej atrakcyjności finału. Zwycięzca zdobywa puchar. W celu wyznaczenia zawodników zajmujących miejsca trzecie i czwarte rozgrywany jest dodatkowy wyścig (finał B) pomiędzy przegranymi z półfinałów. Wyścig ten odbywa się przed wyścigiem finału A. Klasyfikacja prowadzona jest dla wszystkich zawodników - dalsze miejsca zajmują zawodnicy którzy dotarli do kolejnych poziomów rozgrywek finałowych, na danym równoległym poziomie o miejscu decyduje wynik z eliminacji.

Regulamin Pucharu Capri 2013

 1. Organizatorzy
  • Organizatorem zawodów jest Stowarzyszenie capri.pl
 2. Uczestnicy zawodów
  • Do udziału w zawodach dopuszcza się wyłącznie następujące samochody marki Ford:
   • Capri (wszystkie wersje i odmiany z nadwoziami produkcji europejskiej),
   • wszystkie europejskie modele Forda poprzedzające pojawienie się Capri (grudzień 1968),
   • europejskie modele Forda wprowadzone do produkcji po premierze Capri (grudzień 1968), ale wycofane z produkcji przed wyprodukowaniem ostatniego europejskiego Capri (a więc: Taunus, Cortina, Consul/Granada, Escort Mk I/II).
  • Klasyfikacja prowadzona jest w dwóch klasach:
   • BZ (bez zmian) - samochody w duchu epoki, z zachowaniem specyfikacji fabrycznej, z dopuszczalnymi modyfikacjami w postaci rozwiązań technicznych zgodnych ze stanem techniki z lat produkcji danego samochodu,
   • BO (bez ograniczeń) - otwartej, gdzie dopuszczalny jest szerszy zakres modyfikacji.
   Wszyscy uczestnicy klasy BZ jednocześnie uczestnikami klasy BO. Odwrotnie to nie działa.
   O ostatecznej klasyfikacji uczestnika w danej klasie decyduje organizator, na podstawie oceny spełnienia wymogów opisanych poniżej.
  • Warunki dopuszczenia do klasy BZ są następujące: samochód musi mieć wygląd i konstrukcję zgodną ze specyfikacją fabryczną, z dopuszczeniem modyfikacji polegających na zastosowaniu elementów dostępnych jako opcja fabryczna lub dostępna na rynku w latach produkcji danego modelu (tzw. after-market).
   W szzczególności wymagane są:
   • Fabryczna konstrukcja zawieszenia i układu kierowniczego, bez zmian polegających na użyciu elementów innych niż stosowane w danym modelu (np. elektryczne wspomaganie układu kierowniczego).
   • Fabryczna konstrukcja układu hamulcowego, bez zmian polegających na użyciu elementów o innej konstrukcji (np. zamiana hamulców bębnowych na tarczowe, zmiana typu wspomagania układu hamulcowego). Dopuszczalna jest zmiana hamulców w ramach tego samego modelu, czyli np. zastosowanie tarcz wentylowanych w modelu fabrycznie wyposażonym w tarcze niewentylowane, czy też zmiana rozmiaru tarcz/bębnów w ramach części stosowanych w tym samym modelu.
   • Silnik właściwego typu i pojemności, który był stosowany w danym modelu i generacji tego modelu.
    Przypadki wykluczone:
    • silnik niestosowany w danym modelu w ogóle (np. 2.9 V6 EFI),
    • silnik niestosowany w danej generacji modelu (np. 2.8i V6 MFI w Capri I),
    • zmiany w układzie zasilania/dolotu/wydechu silnika (zmiana układu wtrysk - gaźnik, nieepokowe turbo, NOS, wydech o zmienionej konfiguracji).
    Dopuszczalne są:
    • kolektor / gaźniki występujące w danym modelu lub pasujące bez modyfikacji,
    • kolektor / gaźniki występujące jako opcja after-market w danym czasie, jak np. podwójne gaźniki do OHC, potrójne gaźniki do V6,
    • kolektor wydechowy tzw. baran,
    • zmiana filtru powietrza i obudowy na inne, dostępne typowo na rynku jako opcja dla danego modelu.
   • Fabryczna konstrukcja układu przeniesienia napędu, bez zmian polegających na zastosowaniu elementów innych niż stosowane w danym modelu (w szczególności skrzynia biegów i tylny most).
   • Felgi w typie i rozmiarze stosowanym fabrycznie, lub felgi dostępne na rynku w latach produkcji samochodu (Minilite, Wolfrace, itd, o ile jest to typ fabrycznie odpowiedni dla danego modelu bez potrzeby zastosowania dodatkowych dystansów / modyfikacji piast).
   • Nadwozie w oryginalnym wyglądzie, bez modyfikacji i bez istotnych zmian schematu malowania (np. płomienie) i typu lakieru (np. smoła naniesiona wałkiem).
    Dopuszczalne są:
    • spojlery/poszerzenia dedykowane dla danego modelu, zamontowane zgodnie zgodnie z przeznaczeniem i z zachowaniem dostatecznej estetyki,
    • dowolna antena radiowa,
    • nieoryginalny szyberdach (to jest zmiana nad którą można ubolewać, ale jest zwykle nieodwracalna w ramach sensownych środków, wbrew dobrej woli właściciela),
    • zmiana koloru.
   • Wnętrze nie odbiegające istotnie od fabrycznego wyglądu i kompletacji właściwej dla danego modelu. Dopuszczalna jest np. zmiana kierownicy i dźwigni zmiany biegów, odnowienie tapicerki z zachowaniem ogólnego wyglądu zgodnego z oryginałem, ale niedopuszczalne są istotne braki wyposażenia, niedyskretnie zamontowane nowoczesne audio, tapicerka radykalnie odbiegająca od fabrycznego stylu / koloru.
   • Wszelkie inne modyfikacje wymagają indywidualnego rozpatrzenia.
  • Warunki dopuszczenia do klasy otwartej:
   • silnik inny niż oryginalny: dowolny silnik firmy Ford,
   • dowolne modyfikacje, które nie powodują dyskwalifikacji na typowym okresowym przeglądzie technicznym,
   • inne, uzgodnione wcześniej indywidualnie z organizatorem zawodów.
  • Samochód zgłoszony do zawodów może startować tylko z jednym numerem startowym.
  • Samochodem zgłoszonym do zawodów może kierować wyłącznie właściciel samochodu, lub jego główny użytkownik. W tym drugim wypadku, zgłoszenia są rozpatrywane indywidualnie, po przedstawieniu przekonującego wyjaśnienia.
  • Warunkiem dopuszczenia kierowcy i samochodu do zawodów jest:
   • ważny przegląd techniczny,
   • ważne ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej,
   • ważne prawo jazdy,
   • posiadanie gaśnicy samochodowej,
   • posiadanie przez kierowcę kasku.
 3. Zgłoszenia i wpisowe
  • Uczestnicwo w zawodach wymaga wcześniejszego zgłoszenia do 1.08.2013.
  • Wpisowe podlega zwrotowi wyłącznie w przypadkach zawinionych przez organizatorów.
  • Zasady przyjmowania zgłoszeń:
   • limit ilości uczestników zawodów: 70
   • pierwszeństwo w udziale w zawodach mają członkowie Stowarzyszenia capri.pl, którzy zgłosili swój udział,
   • w następnej kolejności lista startujących uzupełniana jest pozostałymi zgłoszeniami,
   • jeżeli ilość zgłoszeń przekroczy limit uczestników zawodów, decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. Przebieg zawodów
  • Zawody odbywają się 3.08.2013 na torze Automobilklubu Kieleckiego w Miedzianej Górze (tor "Kielce").
  • Zawody rozpoczynają się o godzinie 9:00.
  • Zawodnik ma obowiązek posiadać przy sobie wszystkie niezbędne dokumenty opisane w warunkach dopuszczenia do startu.
  • Zawody podzielone są na dwie części: eliminacje i finał osobny dla każdej z klas. W eliminacjach biorą udział wszyscy zgłoszeni uczestnicy, do finałów kwalifikuje się po 8 uczestników z najlepszym wynikiem uzyskanym w eliminacjach w danych klasach.
  • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do modyfikacji konkurencji zależnie od ilości uczestników, przebiegu zawodów, warunków atmosferycznych i innych nieprzewidzianych okoliczności.
 5. Przepisy ogólne i bezpieczeństwo
  • Uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania prawa oraz zasad współżycia społecznego.
  • Uczestnicy zawodów zobowiązani są do wykonywania poleceń organizatorów, prowadzącego zawody oraz przedstawicieli Automobilklubu Kieleckiego. W szczególności dotyczy to instrukcji postępowania przy podjeździe do startu oraz przy parkowaniu samochodu po zakończeniu jazdy.
  • Kierowca zostanie dopuszczony do startu wyłącznie w założonym kasku i w zapiętych pasach bezpieczeństwa oraz z widocznym numerem startowym na samochodzie.
  • Kierowca zobowiązany jest do niezwłocznego bezpiecznego zatrzymania pojazdu w reakcji na sygnał flagą otrzymany od obsługi zawodów.
  • Zabrania się jazdy pod prąd w parku maszyn i na wjeździe na tor, pod rygorem wykluczenia z zawodów. W wyjątkowych przypadkach jazda pod prąd dopuszczalna jest wyłącznie przy współpracy obsługi zawodów.
  • W przypadku awarii lub unieruchomienia pojazdu można go opuścić wyłącznie gdy na torze nie ma innego pojazdu w ruchu lub w przypadku zagrożenia pożarem. W samochodzie należy włączyć światła awaryjne i w miarę możliwości zjechać poza obszar drogi.
  • Zabrania się zatrzymywania sprawnego samochodu bezpośrednio na torze.
 6. Kary regulaminowe
  • Błędy w trakcie konkurencji:
   • potrącenie lub przesunięcie pachołka - 5 sekund kary
   • falstart - 5 sekund kary
   • pomylenie trasy przejazdu na niekorzyść zawodnika: brak kary
   • pomylenie trasy przejazdu na korzyść zawodnika: 150% czasu zwycięzcy danej konkurencji lub czas najwolniejszego przejazdu w danej konkurencji plus 5 sekund, jeśli ten czas jest większy niż 150% czasu zwycięzcy
   • pominięcie startu w konkurencji - brak klasyfikacji
  • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikacji i wykluczenia z zawodów uczestników w następujących przypadkach:
   • niestosowania się do poleceń organizatorów, prowadzącego zawody lub przedstawicieli Automobilklubu Kieleckiego,
   • przejazdu bez kasku lub zapiętych pasów bezpieczeństwa,
   • niebezpiecznych manewrów w parku maszyn i na dojazdach do toru,
   • niesportowego i niekulturalnego zachowania się,
   • nieusprawiedliwionego spóźnienia się na start do poszczególnych konkurencji.
 7. Odpowiedzialność
  • Uczestnik zawodów bierze w nich udział na własną odpowiedzialność i zrzeka się bazwarunkowo wszelkich roszczeń cywilno-prawnych w stosunku do organizatorów w związku z uszczerbkami majątkowymi i niemajątkowymi mogącymi powstać w trakcie i w związku z trwaniem zawodów i treningu przed zawodami.

Zgłoszenia i wpisowe

Zgłoszenia przyjmowane są do 1.08.2013.

Przed zgłoszeniem proszę się upewnić że posiadany samochód spełnia warunki regulaminowe. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt: puchar@capri.pl.

UWAGA: warunki podziału na klasy są prawdopodobnie brzmiące dość rygorystycznie, ale należy je potraktować jako wykładnię pewnej idei, a nie czarno-białe reguły. Wszelkie odstępstwa podlegają indywidualnej ocenie i prosimy nie wahać się podejmować uzgodnień w w przypadku modyfikacji technicznych samochodu mogących stwarzać wątpliwości (np. nieomówione modyfikacje w klasie oryginał, silnik produkcji innej niż Ford w klasie otwartej, itp).

Wątpliwości rozwiewamy za pomocą email'a: puchar@capri.pl.

Zgłoszenie do zawodów wymaga:

Jeżeli uczestnik ma ochotę na rezerwację konkretnego numeru startowego, proszę przesyłać zgłoszenia na adres puchar@capri.pl. Pierwszeństwo do rezerwacji numerów mają uczestnicy Pucharu z zeszłych lat, którzy mieli już dany numer startowy.

Lista zgłoszonych uczestników

nr zgł. kto samochód klasa
1 Grzesiek_Rudy Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Granada Mk IIb 4.0 V8 1UZ-FE 1980 "Grand Gitara :)" BO
2 Szramek Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl BO
3 Czorny Członek Stowarzyszenia capri.pl BO
4 Jarzab Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Capri Mk III 2000 RS 1985 "Kapeć" BO
5 Piotrek Ł....vel Kankkunen Dokładna lokalizacja na mapie Ford Capri Mk III 2.8 V6 Koeln S 1981 BO
6 Al_Coholik Ford Taunus TC III 2.0 V6 Koeln GL 1979 BZ
7 Kornik Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Capri Mk II 2.3 V6 Koeln GHIA 1974 BZ
8 Miszek Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Capri Mk III 2.9EFI V6 Koeln 1980 "Cheryl" BO
9 bredok Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Capri Mk II 2.0 R4 Pinto 1975 "RALLY LUCY" BO
10 Shadow Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Capri Mk III 2.0 R4 Pinto Super GT 1984 "prawie3szóstki" BZ
11 mateush (proko) 3M Dokładna lokalizacja na mapie BO
12 Trefl Dokładna lokalizacja na mapie Ford Capri Mk Ib 1.3 R4 Pinto L 1972 "Ace of Club" BZ
13 dred Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Granada Mk IIb 2.0 R4 Pinto L 1984 "LALKA" BZ
14 Świr_BDG Ford Capri Mk III 2.0 R4 Pinto 1982 BZ
15 bartozłomero Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Escort Mk II 2.0 R4 Pinto 1975 BO
16 wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Granada Mk IIb 2.0 R4 Pinto Blank Bida 1984 BZ
17 SzooGun Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Capri Mk III 2.8i V6 Koeln Super Injection 1979 "blueFord" BZ
18 najdos Dokładna lokalizacja na mapie Ford Taunus TC I RS2000 1971 "zemsta Kejpiego" BO
19 rozjechany liil Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Taunus 26M P7b 2.6 V6 Koeln 1970 "Hardy" BZ
20 JohnKa Dokładna lokalizacja na mapie Ford Escort Mk II 1.1 Kent GL 1975 "Ferdek" BZ
21 ObI Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Cortina Mk IIIa 2.0 R4 Pinto XL 1971 "Cortanina" BZ
22 fourM 3M Dokładna lokalizacja na mapie Ford Granada Mk IIb 1.9 JTD INJECTION 1984 BO
23 bimber Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Taunus TC III 2.0 V6 Koeln Ghia 1981 BZ
24 Marcin P. Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Capri Mk III 2.0 R4 Pinto GT 1983 BZ
25 Ludwik 3M Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Granada Mk IIb 3.0 turbo Ghia 1984 BO
26 aga Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Capri Mk III 2.9EFI V6 Koeln 1978 BO
27 Kongres Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Capri Mk III 2,9 24V 2,8 i 1981 "Green Evil" BO
28 PatrykT5 Ford Taunus TC III B5234T Gt 1980 "Taunus" BO
29 winio_54 Ford Granada Mk IIa 2.9EFI V6 Koeln 1979 "Granada" BO
30 kicok Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Capri Mk III 2.0 R4 Pinto GT 1983 BZ
31 valhallen Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Capri Mk III 2.3 V6 Koeln S 1984 BZ
32 Saymon Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Taunus TC III 2.0 R4 Pinto 1981 "Tauni " BZ
33 Kosmos Ford Taunus TC II B230FT 1979 BO
34 MikeB4 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl BO
35 krzys escort mk2 Ford Escort Mk II 2.0 T 1978 BO
36 dempsey Ford Capri Mk III 4.4V8 ? 1981 "caprik" BO
37 biskup9 Ford Capri Mk III 2.9EFI V6 Koeln rasta 1979 "Caprik" BO
38 mishq (Mateusz G.) Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Granada Mk IIa 2.3 V6 Koeln L 1979 "Złota Krowa Symbol Zepsucia" BZ
39 Rzeźnik Dokładna lokalizacja na mapie Ford Capri Mk III 2.0 R4 Pinto 1978 BZ
40 Jachym Ford Taunus TC III 1.6 R4 Pinto L 4-d 1980 BZ
41 SmalGuy Ford Capri Mk III 2.0 R4 Pinto 1983 BZ
42 Morales Ford Capri Mk II 2.3 V6 Koeln Ghia 1973 BZ
43 Kżyho Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Consul Mk III 2.8 V6 Koeln L Coupe 1973 "Consuella" BZ
44 Piosiu. Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Escort Mk I 2.0 R4 Pinto 1973 "TOFF" BO
45 Marek-p Ford Granada Mk Ib 2.9 24v 1975 BO
46 Hubert_M Dokładna lokalizacja na mapie Ford Granada Mk Ia 2.9 COSWORTH coupe 1972 BO
47 Piotr Siemiątkowski (Irpac) Dokładna lokalizacja na mapie Ford Capri Mk Ia 3.0 V6 Essex GT 1971 "Essex" BZ
48 KAMEL Dokładna lokalizacja na mapie Ford Capri Mk III 1.6 R4 Pinto GT 1977 BO
49 DZIOBEK Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Capri Mk III V6 24V 1979 "siwek" BO
50 Sadoś Ford Taunus TC III 2.8EFI V6 Koeln 1979 BO
51 Piter M Dokładna lokalizacja na mapie Ford Taunus TC I 1.6 R4 Pinto xl 1973 BO
52 mario1 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Granada Mk IIb 2.9 COSWORTH Ghia 1979 BO
53 granadziarz_3M Dokładna lokalizacja na mapie BO
54 Mała Mi Członek Stowarzyszenia capri.pl BZ
55 MetfaN Ford Capri Mk III 2.3 16V 1978 BO
56 Młody_wFe Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Capri Mk III 2.0 R4 Pinto 1983 BZ
57 sadek Ford Taunus TC II 3.5 V8 1979 BO

Ilość zgłoszeń od członków Stowarzyszenia capri.pl: 30
Ilość pozostałych zgłoszeń: 27

Nagrody

Fundator nagród:

Koszulki pucharowe

Na okoliczność Pucharu będą dostępne koszulki. Dystrybucja koszulek wyłącznie na miejscu. Zamówienia na koszulki można składać za pomocą koszulkomatu do 18 lipca.

Zakwaterowanie

Pole namiotowe

Pole namiotowe praktycznie graniczy z torem, i na tym polu urządzamy wręczenie pucharu i ognisko po zakończeniu zawodów. Na polu namiotowym, jak to na polu namiotowym, można postawić namiot, spać w samochodzie, obok samochodu, są również domki campingowe.

Motel Tor "Kielce"

W budynku przy torze jest motel, w którym można wynająć pokoje.

--
Komitet organizacyjny igrzysk:
 
Michał Konieczny
Andrzej Górecki
Jacek Szczyrba
Adam Lewandowski

Komentarze

Takie kwalifikacje preferują lepiej wyważone samochody kosztem tradycyjnych dużych silników. W rezultacie kilka słabszych aut może się dostać do finału ... gdzie na owalu zostną zmasakrowane przez pozostałe w grze machiny z w/w dużymi silnikami.

.STICH.TWO. [2013-07-12 01:24:38]


Nic tylko siąść i płakać...
Parafrazując klasyka:
Startować... nie warto !
Starać się... nie warto !
Przyjeżdżać.. nie warto !
Jedyne co warto...
To upić się warto !
STICH, przecież nikt nie zmusza do zabawy.

Aldaron Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2013-07-12 01:30:09]


Echh mój kapeć zagroził że jak będę znów walczył o pudło to się z(a)łamie więc w tym roku chyba krajoznawczo sobie pojedziemy ;D

zapek??? !G.O.P! Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2013-07-12 07:49:19]


Ja niestety też się nie wyrobie z moim Capri :( o tydzień za mało:((

HICKS [2013-07-12 07:54:15]


A są może jakieś zmiany dotyczące przynależności do klasy BZ vs BO?
Fajnie by było pojechać w BZ, ale troszkę za dużo podłubałem w Rudzielcu...... ;-/

Bartłomiej Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2013-07-12 10:03:50]


ja się zapiszę.... chyba na przyszły rok :D a miało być tak pięknie, a jest jak zawsze;]]

boncky Dokładna lokalizacja na mapie [2013-07-12 10:11:34]


Bartłomiej nie wybrzydzaj :-)

Konrad vel smasher Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2013-07-12 10:36:22]


A ja pojadę Babką. Ciekawe, czy przeżyje :D

banol [2013-07-12 10:52:29]


Zapek, może byś w końcu pokazał światu swoją "perełkę"...
A nie tylko Capri i Capri :D

PiotrekGran Dokładna lokalizacja na mapie [2013-07-12 10:56:39]


Jest opcja ale musiał bym jej trochę czasu wpierw poświęcić a szef nie chce dać urlopu że o wypłacie nie wspomnę...

zapek??? !G.O.P! Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2013-07-12 12:05:07]


No to czekam aż się zgłoszenie Perany pojawi :D

chart Dokładna lokalizacja na mapie [2013-07-12 12:26:03]


Zapek - zwolnij szefa ;)

nebel Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2013-07-12 14:02:36]


O ile się uda to jadymy ;)

nebel Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2013-07-12 14:03:23]


ja chyba w tym roku nie dam rady bronić pucharu Taunusa (o ile taki jest planowany? :) )

wesele znajomych wczesnym popołudniem w sobotę skutecznie ogranicza możliwość jeżdżenia po torze. :(

Mac13k Członek Stowarzyszenia capri.pl [2013-07-12 18:21:31]


Proszę mi tu nie sadzić wątpliwych limeryków.

Po pierwsze mam w klubie licznych świadków mogących potwierdzić, że mianowicie mogę jednocześnie zarówno przyjechać i wystartować jak i upić się na cacy.

Ponadto startując zamierzam godnie podtrzymywać tradycję bycia najszybszym kierowcą niezakwalifikowanym do finału.

.STICH.TWO. [2013-07-13 00:10:35]


czy ja wiem czy te świadki potwiedzić mogą ?
Jak mnie pamięć nie myli to więkość z nich patrzyła w drugą stronę, dodatkowo się schylając ;)

michalch83 [2013-07-13 00:14:57]


Jestem gorącym zwolennikiem patrzenia w drugą stronę oraz dodatkowego schylania się.
Proszę jednak pamiętać, że jestem heteroseksualny i wolę kontemplować taki typ postawy bez nadmiaru gapiów w pobliżu.

.STICH.TWO. [2013-07-13 00:57:34]


michalch83-- tą akcje z pochyleniem się chyba pamietają wszyscy haha

to był pokłon w straonę "najszybszego kierowcy;)" he he

Piter M Dokładna lokalizacja na mapie [2013-07-13 10:12:49]


Ja niczego nie widziałem bo kiedy podobno koledzy wietrzyli jelita ja na owalu walczyłem aby do kibla nie wjechać... ;D

zapek??? !G.O.P! Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2013-07-13 10:23:00]


Jak mam gaz a reszta Bez Zmian to gdzie mam sie zapisać? I tak mój start ńie ma wielkiego znaczenia dla ludzkości , ale chce wiedzieć ? Moge jechać na benz...;-)

aga Członek Stowarzyszenia capri.pl [2013-07-13 11:12:40]


a czy były fabrycznie wyposażone stare samochody Ford /spełniające kryteria zapisu/ w instalację LPG?

zenonDWR [2013-07-13 12:25:09]


Jak tylko gaz, to BZ

gryziu liil (EM) Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2013-07-13 13:29:14]


Nie były, ale to można odłączyć i jechać tak jak fabryka dała ....czyli BZ ...?

aga Członek Stowarzyszenia capri.pl [2013-07-13 15:27:31]


Wydaje mi się (ale to moje osobiste zdanie - niech się wypowie ktoś "z góry"), że wykluczenie z grupy BZ aut na LPG nie było spowodowane zamiarem pozbawienia egzemplarzy benzynowych groźnych i szybkich rywali wykorzystujących do zwiększenia osiągów paliwo rodem z kuchenki turystycznej. Targetem grupy BZ są ludzie, którzy zachowują (być może dla potomnych) youngtimery w konfiguracji maksymalnie bliskiej specyfikacji fabrycznej sprzed 30-40 lat.
Wrzucę tu do ogródka kamyczek, który może pociągnąć lawinę: Taunusy i Granady na rynku holenderskim były w latach 1980-83 oferowane (w cennikach FABRYCZNYCH Forda) z opcji z LPG :))
Pozdreaux.

KRK 4m Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2013-07-13 15:45:00]


po mojemu gazownicy mogą w BZ. chyba, że to gaz N2O

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2013-07-13 16:47:39]


Nie zdałam pytania o gaz w celu rozwijania dysputy moralnej nad slusznoscia montowania LPG w starym fordzie, nie interesują mnie szczerze tez przesłanki dla których zamieszcza sie te auta w jednej lub drugiej grupie- interesują mnie suche fakty -do której mam sie zapisać??? Jadę dla czystej zabawy , bo wiadomo , ze z moim 1,6 za wiele tam nie osiągnę, jest mi obojętne do której grupy sie zapisze i czy zajmie ostatnie czy przedostatnie miejsce , ale chce wiedzieć która jest odpowiednia. Prosze kogoś kto wie to na 100 % o wypowiedzenie sie. :-))

aga Członek Stowarzyszenia capri.pl [2013-07-13 16:48:40]


pisz do BZ

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2013-07-13 16:57:42]


Też byłem za pozostawieniem LPG w BZ. Pamiętajmy że z ekonomicznego punktu widzenia instalacja LPG jednak w kolosalny sposób przyczynia się do tego że większość naszych klasyków... jeździ, czego najlepszym przykładem jestem ja gdzie moje Capri łyka asfalt jak dzik żołędzie a perełka podnosi wartość garażu. Na szczęście decyzją rady inżynierów to się nidługo zmieni.

zapek??? !G.O.P! Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2013-07-13 18:24:26]


Miałem mniej więcej od 1991 do 1993 roku Taunusa z Holandii, z fabryczną instalacją gazową.

Od 1979 do 1991 nigdy nie zatankowano mu beznzyny, musiałem kompletnie odbudowywać gażnik.

Co gorsze dla mnie wtedy w Łodzi nie było LPG na stacjach, tankowali mi go "na wage" w stacji nabijającej butle turystyczne.


Wydaje mi się, że auta z LPG są faktycznie mocniej używane, w związku z tym mają bardziej "przystosowanych" kierowców.

.STICH.TWO. [2013-07-13 18:50:38]


Krk 4 m - podaj jakieś fakty LPG w Taunus Granada lata produkcji. To nie pojazdy wielopaliwowe. Koń padłby ze śmiechu.

Jeździłem kilka lat Taunusem z LPG, tylko z względów kosztów. Na Benzynie zawsze miał lepsze osiągi. Tak więc ,, Aga,, tylko benzyna. LPG trzeba usunąć i jesteś w BZ. /usunąć znaczy - wolny bagażnik od związków rakotwórczych/

zenonDWR [2013-07-13 20:04:03]


na szczęście dla nas wszystkich nie Ty Zenku ustalasz jakie auta i z jakim rodzajem zasilania w BZ lub BO

mishq (Mateusz G.) Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2013-07-13 20:11:44]


ta a benzyna to samo zdrowie

bon [2013-07-13 20:12:05]


Zenon co Ty za herezje siejesz. Jak Zapek napisał połowa naszych fordów nie poruszałaby sie po drogach. NIie tylko ze względu na koszty ale niektóre nawet na tradycyjnym paliwie nie chcą pracować a niektóre przystosowane są tylko jednego rodzaju czyli LPG.

Mungo Dokładna lokalizacja na mapie [2013-07-13 20:13:30]


Mungo- przykro mi, ale jak ma być oryginał na PC, To LPG jest satyrą.
Tu nie ma być co taniej. Klasa ,,BZ,, to klasa bez zmian.

zenonDWR [2013-07-13 20:18:33]


Ja tu widze zemste za szydzenie z klekotow P. Zenona na stronie hehe

Hasta [2013-07-13 20:36:09]


HASTA – JEŻELI ma być klasa ,, BZ, to ma być bez zmian!!

zenonDWR [2013-07-13 21:03:23]


no...bez zmian typu LPG czy tam jakaś maska przednia z nowszego modelu.....i koniec!

bon [2013-07-13 21:45:00]


2013 - to PC bez LPG. Finał.

zenonDWR [2013-07-13 22:07:02]


Piaskownica...

SzooGun Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2013-07-13 22:24:16]


Zenon to ma szczęście że ma oryginała i nie musi się zastanawiać w jakiej jest klasie, no i do tego nie truje swojej łajby gazem;)- to jest prawdziwy koneser;)

Piter M Dokładna lokalizacja na mapie [2013-07-13 22:24:52]


Ostatnio zauważam na łamach prasy fachowej że rodzi się nagonka na stare auta. Nie na klasyki a na stare tylu 15 letnia astra 1,4, "bo ekologia".
Natomiast z innego źródła słyszałem, że po przełączeniu guzika z PB na LPG z rury wydostaje się para wodna i jakieś śladowe toksyny. Zastanawiam się czy to aby nie jest tak, że nasz estare fordy jeżdżące na LPG generują mniejszą emisję szkodliwych substancji niż nowoczesne konstrukcje zasilane PB. Ma ktoś wiedzę w tym temacie? Żeby nie było zupełnie OT to dodam że ja oczywiście jestem za BZLPG ;P

zapek??? !G.O.P! Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2013-07-13 23:06:36]


LPG jedzie w BZ - ważne żeby z zewnątrz auto prezentowało się fabrycznie - wnętrze nie było zburaczone , w komorze silnika znajdowała się jakaś fabryczna jednostka napędowa i nie miało jakiś niskoprofilowych opon czy przeróbek hamulców które mogą dać przewagę wobec konkurentów z BZ ... żeby nie było całkiem bez związku - w zeszłym roku na PC dostałem formularz i sprawdzałem co jest gdzie - i czy zgodne z deklaracją BO / BZ ... auta z LPG to jakieś 40-50% w klasie BZ ;-)

MikeB4 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2013-07-13 23:34:17]


Jak zabawa to pisz BO,zabawa będzie i brak nieporozumień.
Mam wszystko orginalne-luft w kołach,kierowce,olej od -87 roku.
Mam też LPG.Jestem zwolennikiem gazowni,ale rozumiem
tych co są zwolennikami orginału.
Pytanie mam takie:jeżeli ktoś zakłada gaz i obniża osiągi to po diabła
aspiruje do BZ?

alwax Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2013-07-14 00:33:00]


Ja mam lpg i zapisałem się do BZ rok temu też tak jechałem... czy ktoś miał jakieś problemy ?? wydaje mi się że nie.., paliwo jest paliwo.

Grzesiek_Rudy Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2013-07-14 00:38:54]


Dokładnie to w klasie BZ powinniśmy tankować benzynę ołowiową - a takiej już na stacjach nie ma :-) Paliwo to paliwo ....

MikeB4 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2013-07-14 01:44:15]


Zenon dam Ci delikatną ripostę :) Bz to BZ czyli Twoj granado-consul sie nie łapie bo masz zmienioną konstrukcję nadwozia :p a ze pod maską masz oryginalnego klekota to inna bajka. Sorry ale jak dla mnie Twoje białe auto nadaje sie jedynie to BO oczywiście bez urazy ;)

Mungo Dokładna lokalizacja na mapie [2013-07-14 02:09:55]


W ramach uśmiechu - w 2010 wystartowałem w BZ z czarnym matem (półmatem) - gdy komisja oglądała auto "uśmiechem zostałem zdyskwalifikowany" - czytaj powinienem był startować w BO. Jako zawodnik nie zagrażający nikomu ukończyłem wszystkie próby w BZ.

Kwalifikacji dokonuje komisja, a nie forum osób, które wystartowały (przyjechały) raz w(na) PC.

Shadow Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2013-07-14 08:56:24]


Zamontowanie instalacji LPG to jest: popsucie instalacji elektrycznej w samochodzie, popsucie samochodu ogólne, często nieodwracalne jak wiercenie dziur, mocowanie przewodów do innych przewodów lub okręcanie wokół innych przewodów. Aby usunąć instalację LPG, często można uszkodzić inną instalację ponieważ instalator LPG pomotał swoją.
Najtaniej będzie jazda samochodem z instalacją na gaz drzewny i tego nie wykluczam patrząc jakie sukcesy gospodarcze osiąga nasz kraj. Tak będzie kilku multimilionerów w samochodach pozłacanych a reszta w samochodach na gaz drzewny.
Zagrożenia LPG w ruchu drogowym są większe niż w przypadku pojazdów na paliwo jakie pojazd został wyprodukowany.
http://www.wypadki-24.info/wroclaw-tragiczny-wypadek-na-ul-wilczyckiej-w-samochodzie

kierowca tego Mercedesa, z niego po uderzeniu w drzewo wypadła butla LPG z relacji opowiadań jego znajomych , że zawsze jeździł samochodem na olej napędowy, a tu kupił lub co, jechał Mercedesem na LPG, samochód się zapalił, i po nim.
.
Dlatego powiedzmy sobie uczciwie: samochód stary Ford z instalacją LPG, jest to samochód popsuty, stanowić może zagrożenie dla kierowcy oraz innych osób,
W żadnym wypadku nie może startować jako klasa BZ.
Także przełączenie na benzynę nie powoduje poprawy. Popsuty silnik instalacją LPG pracuje źle.
Tylko całkowite usunięcie instalacji LPG, naprawa samochodu w specjalistycznym warsztacie, naprawa, wymiana tego co zostało popsute przez montaż LPG, usunięcie wpisu w Dowodzie Rejestracyjnym. I już klasa w BZ

zenonDWR [2013-07-14 12:03:57]


kurcze to jakim cudem zrobiłem prawie 50 tysięcy km popsutym Fordem, z popsutym silnikiem, z popsutą instalacją i w ogóle jestem Rudy to nie ma prawa w ogóle współgrać... nie powinienem tak mówić bo nie wypada bo młody jestem itp itd ale Panie Zenon wiesz co ?

Pierdolisz głupoty jak potłuczony.

Grzesiek_Rudy Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2013-07-14 12:09:46]


Zenon to teraz pojechałeś... Ja miałem w swoim wstawioną instalację gazową i jak ją wyjąłem, to jedyny skutek uboczny był taki, że w obudowie filtra były porobione otwory do wprowadzenia przewodów do miksera. Gdyby zastosować mikser z innym wprowadzeniem to nie było ingerencji w samochód, a już tym bardziej jak piszesz instalację elektryczną. Istnieją klemy z dwoma otworami na wyprowadzenie plusa i to jedyna ingerencja w elektrykę. Jak ktoś założy gaz z głową to wykorzysta otwory istniejące w samochodzie i tak też było u mnie. Po wyjęciu instalacji wszystko zostało nieruszone tak jakby nigdy gazu nie było. A jak majster się spieszy to nawierci dziur w samochodzie by było szybciej.
Po tym co napisałeś to twierdzę, że nie widziałeś jak się montuje instalację gazową w starego typu silnikach benzynowych. (naoglądałeś się pewnie szczepów, poprzewiercanych gaźników i czego tam jeszcze i wyrobiłeś sobie opinię)

A co do diesli i przypadku przytoczonego przez Ciebie, to wczoraj u nas w firmie zapalił się DIESEL - tak sam z siebie, nawet kierowcy nie było w samochodzie. I co Ty na to - dalej będziesz twierdził, że Diesle są "niezapalne"???

A jak dojdzie do zderzenia samochodów diesla i benzyniaka na górce i zacznie się palić benzyniak i żaden kierowca nie wyjdzie z samochodu, bo będzie zakleszczony, paliwo spływa w dół z górki i podcieka pod diesla, to co ten z diesla ma większe szanse na przeżycie?

Shadow Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2013-07-14 12:21:25]


"Zamontowanie instalacji LPG to jest: popsucie instalacji elektrycznej w samochodzie, popsucie samochodu ogólne, często nieodwracalne jak wiercenie dziur, mocowanie przewodów do innych przewodów lub okręcanie wokół innych przewodów"

Jeden przełącznik - 2 kable do parownika , zaworu odcinającego benzyne i 2 do butli. Jeden mały plusik z akumulatora --- instalacja jest prostsza niz podłączenie radia, anteny i 2 głośników .... aby zamontować antenę o zgrozo też wiercimy dziury ;-) jedyną dziurą którą trzeba wywiercić to na kominek z butli we wnęce koła lub przy butli walcowej gdzieś w podłodze bagażnika - no i na śruby mocujące butlę 1/2/4 małe dziurki -- tyle samo wiercimy mocując akumulator w bagażniku ... przewody prowadzi się wzdłuż podłużnicy a usuwając kilka instalacji LPG z samochodów nigdy nie miałem problemu z demontażem.


Zagrożenia przy posiadaniu instalacji są mniejsze -- zwłaszcza jeśli nie mamy w ogóle instalacji benzyny -- jeden wyciek benzyny z przewodu na coś gorącego i samochód nam się pali - gaz sam z siebie nie wybucha, wyciek nie ma większych konsekwencji , zbiornik ma odpowiednie zabezpieczenia aby w razie pożaru samochodu nie stworzyć z siebie bomby ... zbiorniki benzyny ani ropy czegoś takiego nie mają ....

http://www.youtube.com/watch?v=u6NEO28WvQo

http://www.youtube.com/watch?v=4M5SDFJercc

MikeB4 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2013-07-14 12:25:06]


Co za cyrk- a sądziłem że z wiekiem się nabiera rozumu :)
Jak się postara zdarza się założyć lpg nawet bez wiercenia dziur do przykręcenia butli :]

Hubert_M Dokładna lokalizacja na mapie [2013-07-14 12:47:56]


Przejechałem sam. Ford Taunus na LPG ponad 100 000km. Co 3 do 5 tyś. kilometrów czyszczenie: filtra gazu lub wymiana tego filtra, piaskowanie świec. Świece nie były wymieniane przez cały okres eksploatacji. Tylko piaskowane. Wygrzany przez LPG gaźnik nadawał się tylko na złom. Silnik nie uległ żadnym innym uszkodzeniom.
Ale gaźnik uległ totalnemu zniszczeniu.
Wszystkie połączenia elektryczne wykonane przez zakład montujący instalację LPG musiałem sam wykonać ponownie. Bo nie kontaktowały połączenia.
Fakt jest taki: że samochód Ford Taunus, Granada, Capri nie był zbudowany jako pojazd wielopaliwowy. Konstrukcja przepisów dopuszczenia do ruchu takiego pojazdu umożliwia tylko tańszą eksploatację.
Instalacja LPG jest zmianą zasilania innym paliwem, przez osoby nie mające nic wspólnego z wyprodukowaniem tego pojazdu.

zenonDWR [2013-07-14 12:48:42]


O ludzie!! Ale Ewangelia!!

P.S. Diesel musi się sam zapalić, bo nie ma świec iskrowych..... ;)

wiśnia Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2013-07-14 13:11:48]


Zenon, a czy jak stworzono piwo, wino i inny alkohol to człowiek powinien pić jedynie wodę skoro do takiego paliwa został przystosowany/zaprojektowany/wymyślony?

Shadow Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2013-07-14 13:28:32]


ludzie z małej litery i z dużej. Jak dokonałeś przeróbki swojego auta z wymaganą urzędowo adnotacją o dokonanych zmianach w Dowodzie Rejestracyjnym

to bredzeniem można nazwać, że samochód jest bez zmian i startuje w klasie BZ

zenonDWR [2013-07-14 13:43:40]


Zenon, kup Żonie kwiatek i puknij ją wreszcie, bo nie da się Ciebie czytać. Zajmij się czymś konstruktywnym.


A wracając do tematu, szkoda, że nie ma wjazdu i nawrotki na początku górskiej. Na powrocie fajne wencle się wywijało :-)

granadziarz_3M Dokładna lokalizacja na mapie [2013-07-14 14:04:20]


ale dlatego że nie ma żadnych nawrotów start jest co około pół minuty a nie jak poprzednik zakończył.

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2013-07-14 14:06:30]


Zenon, dopóki nie wycofałeś się z organizacji PC dla Diesli nie było tematu, nie udzielałeś się aktywnie w tym wątku. Rozbuchałeś dyskusję w innym wątku, zamiast skupić się na organizacji PC dla Diesli, to odwracasz teraz kota ogonem i usiłujesz prostować zasady BZ. Pamiętaj jedną zasadę, sporo ludzi startuje dla zabawy i dla samej przyjemności pojeżdżenia po torze. Nawet ja w swoim capri mimo, że miałem czarny mat, rozpórkę na kielichach, filtr sportowy, opony z rozmiaru co to fabryki nigdy nie widziały - NIE BYŁEM I PEWNIE NIGDY NIE BĘDĘ ZAGROŻENIEM DLA STARTUJĄCYCH I WALCZĄCYCH O PUDŁO NA PC NAWET W KLASIE BZ. Jeżeli spojrzysz na wyniki PC to zobaczysz jakie auta mają szanse o pudło i jest tych aut tylko kilka. Doprowadź najpierw swoje auto do porządku, a nie oceniasz czy LPG powinno startować w BZ czy nie.

Shadow Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2013-07-14 14:10:55]


Aga, małym pytankiem wywołałaś wielką dyskusję :D

amator liil (EM) Dokładna lokalizacja na mapie [2013-07-14 15:10:22]


Nawrotka była super, dopiero co nauczyłem się ją robić bez rękawa i chciałem zaszpanować na PC i nawrotka zniknąła... Teraz muszę szukać na mieście nawrotek żeby z wprawy nie wyjść. ;)

zapek??? !G.O.P! Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2013-07-14 16:40:26]


przed PC to trudno będzie o nawrotkę.
Ale jest już na liście pierwsza Granada w klasie BO

zenonDWR [2013-07-14 16:52:03]


Jak to Chrystus powiedział, "pierwsi będą ostatnimi"...

zapek??? !G.O.P! Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2013-07-14 18:48:46]


hm... cytat z Biblii: ,,niedoskonała jest wiedza nasza
I nie doskonałe jest nasze prorokowanie,,

zenonDWR [2013-07-14 20:09:09]


Zenon, "kto jest bez grzechu niech pierwszy rzuci kamieniem"

Shadow Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2013-07-14 20:17:55]


"kto rano wstaje, ten leje jak z cebra" a "na pochyłe drzewo to i Salomon nie naleje" ...

amator liil (EM) Dokładna lokalizacja na mapie [2013-07-14 20:28:18]


"Święta ,święta i po świętach"

bon [2013-07-14 21:11:12]


Oj Panowie testosteron przemawia przez was :-) zeby wam cos zostalo na puchar.A moze tak przerobić Capri z LPG na HSD? Takiego pomysłu jeszcze nie było - trudne,ale wykonane. To jest przyszlosc a nie jakies przestarzale smierdzace diesle czy nawet lpg. Tam sie na pewno nic nie zapali.A tak serio zapisałam sie do BZ. Dajcie na luz już z tym gazem i dieslami.

aga Członek Stowarzyszenia capri.pl [2013-07-14 21:53:57]


A mówiłem, że Ewangelia...... :)

wiśnia Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2013-07-15 11:25:16]


wg św Zenona ;)

rybaak Dokładna lokalizacja na mapie [2013-07-15 13:21:53]


i wszystko jasne :)
żywot św Zenona:
...Według legendy Zenon został po urodzeniu wykradziony przez diabła, a w miejsce chłopca został podłożony skrzat. Ssał on mleko matki Zenona przez 18 lat, lecz mimo to w ogóle nie urósł. Zenon, którego wychowali zakonnicy, został wezwany, by zbadać to zjawisko. Rozwiązał tę zagadkę i kazał skrzatowi zwrócić całe mleko do ogromnego zbiornika...
źródło Wikipedia

najdos Dokładna lokalizacja na mapie [2013-07-15 13:28:32]


Pisać do tych, co w zeszłym roku filmiki robili? Nie wiem, czy mają "nasz" termin wolny...

bartozłomero Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2013-07-15 13:36:41]


aaaaaaaaaaaaa hehe :) to już teraz rozumie czemu ZENONOWUZ jest biały- na czesć tego mleka haha;)

Piter M Dokładna lokalizacja na mapie [2013-07-15 13:49:35]


Bartek jak dla mnie pisz śmiało, taka pamiątka fajna rzecz. Jak mają termin wolny, to zrobimy listę i zobaczymy :)

Konrad vel smasher Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2013-07-15 14:43:53]


Jeszcze jeden troll mi się tu wypowie na temat Zenona to będę blokował. Są granice.

m.kozlowski Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2013-07-15 15:00:08]


świete słowa.Są granice!

datulec Dokładna lokalizacja na mapie [2013-07-15 17:08:55]


już myślałem, że wszyscy moderatorzy na wakacjach... :)

Trefl Dokładna lokalizacja na mapie [2013-07-15 20:07:40]


Ja chciałem tylko powiedzieć, że w tym roku przewidujemy po raz kolejny przyznanie w imieniu Taunus.PL tytułu Najszybszego Forda Taunusa! Pająk po woli spawa już trofeum :) Tak że ... jak ktoś tam dysponuje takim samochodem ... to oczywiście w razie czego buta, ogień, rękaw ... i takie różne techniki ...

amator liil (EM) Dokładna lokalizacja na mapie [2013-07-16 13:29:47]


jak na złość auto odmawia posłuszeństwa ale myślę ze w jakimś tam stanie dojadę :D
silnik zaczął przerywać i nie równo pracować (po regulacji zaworów zmniejszyłem luzy bo pięknie stukały koniki)

podłubałem przy gaźniku
zwiększyłem luzy poprawiło się (na jakieś 700 km i znowu to samo)
coś wymyśle i przyjadę
pozdrawiam

Raku ( EloRak ) Dokładna lokalizacja na mapie [2013-07-17 20:45:38]


Ustaw zawory tak jak fabryka mówi. Klepanie zaworów to nic strasznego. Vałki po 500000km mają to w standardzie.

dred Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2013-07-17 21:33:38]


czy ktos dowiedzial sie cos na temat koszulek dzieciecych? pisalem @ wg intrukcji i cisza :(

adrian_c Dokładna lokalizacja na mapie [2013-07-17 21:44:48]


moze juz było ale co je na koszulkach w tym roku

krzys escort mk2 [2013-07-17 23:30:27]


Zapewne grafika nawiązująca tematem do PC2013 :)

gryziu liil (EM) Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2013-07-18 08:16:11]


Tegoroczne koszulki będą bez nadruku, czarne matowe. :)

...::$nuffy (Grześ) Członek Stowarzyszenia capri.pl [2013-07-18 10:32:17]


A pytanie mam takie czy jakby tak do pinto wsadzić tłoki od kosy i zrobić z tego 2,1L to czy można bez uszczerbku na sumieniu startować tym w BZ? Bo niby zmiany silnika w obrębie jego bloku wydają się dopuszczalne.

zapek??? !G.O.P! Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2013-07-18 23:20:04]


tego nie widać ;)

Piter M Dokładna lokalizacja na mapie [2013-07-18 23:56:44]


Dlatego wspomniałem o sumieniu ;P

zapek??? !G.O.P! Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2013-07-19 00:03:34]


Pewnie nikt tego nie zauważy, sprawdzać też nikt nie będzie, ale czy w gronie kolegów warto się tak oszukiwać?

m.kozlowski Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2013-07-19 06:40:01]


No właśnie chodzi o to czy taka modyfikacja jest "legalna", wiadomo przecież żo PC to głównie zabawa. Bo idąc dalej mógłbym tropem Barto zamontować szpere z Audi i już jest się trochę do przodu, a znów nie widać. Czy takie mody trzeba uznać za oszustwo czy są po prostu dopuszczalne? Z drugiej zaś strony po zamknięciu maski silnika też nie widać, więc ...

zapek??? !G.O.P! Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2013-07-19 08:02:36]


Zapku, na chłopską logikę - czy tłoki od 2.8, rozwiert bloku, szpera od audi to jest definicja "bez zmian" ?
Płyt chodnikowych w bagażniku oponenta po zamknięciu bagażnika też nie widać :)

m.kozlowski Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2013-07-19 08:51:44]


Moim zdaniem wszystkie modyfikacje silnika pinto czy crossflow w duchu epoki kwalifikują się do BZ, jeżeli ktoś chce się w to bawić nie powinno mu się zabraniać. Natomiast części z Audi to już BO.

.STICH.TWO. [2013-07-19 09:25:47]


Szpera wpływa na parametry trakcyjne auta w sposób dość istotny. Na dodatek jest to szpera z Audi, choć w zasadzie "nic nie widać". Generalnie mam rozterkę.
Natomiast co do rozwiertu to DOPÓKI nie ma podziału na klasy pojemnościowe uważam (prywatnie) taki zabieg za całkowicie legalny. Po pierwsze wzrost pojemności o 80cc daje dwulitrowemu pinciakowi jakieś 4-5PS, czyli 0.4s do setki. Więcej można zyskać dłuższą jedynką (sprawdza ktoś bebechy w skrzyniach?), pustym bakiem albo odchudzonym "na dżokeja" o 30 kg kierowcą :))
A przecież 2600 czy 2800 i tak będzie szybszy...
Pozdreaux.

KRK 4m Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2013-07-19 19:30:18]


niekoniecznie Krk. jak można było zaobserwować rok temu 2,0 objechało 2.8 w BZ.

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2013-07-19 19:53:36]


Stąd kolejny wniosek - że od owych 80cc w silniku ważniejszy jest łącznik między fotelem a kierownicą...
Pozdreaux.

KRK 4m Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2013-07-19 20:06:29]


Ale to akurat wąski była głównie kwestia opon, ciężkie 2,8 miało słaby start co wyraźnie widać w czasach. Kicok miał ładne gumy to się trzymał, ja miałem 30 letnie odpady z garażu Mika które już nawet nie piszczą ;D

zapek??? !G.O.P! Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2013-07-19 20:35:40]


ja myślę że nie tylko opon.
po mojemu u kicoka zadziało wiele czynników razem, które dały łącznie przewagę - zdrowy silnik+dobre zawieszenie+sztywne nadwozie+niezłe opony+znakomity kierownik.

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2013-07-19 20:42:07]


Zapek - odbierz to jako żart :) - zmiana pojemności zgodnie z prawem musi być uznana przez diagnostę i UK więc nie jest to BZ ...
I mam nadzieję, ze MK mnie nie zablokuje. Zbieg okoliczności że MK i MK są moderatorami ;)

Shadow Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2013-07-19 21:28:54]


Ja startuje Capri 2.3V6 w automacie ze szpera na zawieszeniu od modelu RS i hamulcach z 2.8i w całkowicie seryjnej obudowie. Czy to też wielka zmiana konstrukcyjna dyskwalifikująca do BZ? wg mnie regulamin takie zamiany dopuszcza ponieważ były stosowane w Capri w latach jego produkcji lub tez były dostępne w aftermarkecie tamtych lat.

CHUDER Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2013-07-19 21:30:29]


w automacie???

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2013-07-19 21:34:29]


Chuder - z tyłu masz tarcze czy bębny?
tarcz chyba nie było a to robi różnicę w hamowaniu.

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2013-07-19 21:38:43]


z tyłu są bębny szerokie rak jak w modelu 2.8i

CHUDER Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2013-07-19 23:24:56]


Mało uczestników na razie. Więcej jazdy będzie ;) co do mojego startu w PC'12, to był wyscig życia :)

kicok Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2013-07-20 09:10:52]


taaaa. a w tym roku będzie powtórka.
broń dobrego imienia OHC-a bo ja przy tegorocznej konkurencji nie załapię się nawet na pudło

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2013-07-20 13:29:20]


Łeee Kicok to Ty na poważnie jechałeś? ;P

zapek??? !G.O.P! Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2013-07-20 18:05:59]


Klasa BZ bardziej oblegana niż BO :)

kicok Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2013-07-21 13:02:07]


w swojej sprawie maila na pucharowy adres wysłałem ale do tej pory odzewu brak ;)

rybaak Dokładna lokalizacja na mapie [2013-07-21 13:24:32]


Parafrazujac: Jeżeli podejrzewasz, że Twoje auto kwalifikuje się do klasy BO to prawdopodobnie tak jest - zaoszczędź nam czasu, dziękujemy.

Mysza liil (EM) [2013-07-21 19:47:37]


co wy chcecie od torsena z audi? Konstrukcyjnie to identyczny sprzęt jak szpera Quaife-a - do dostania w Burton Power, dedykowana do naszych fordów.
Różnią się tylko ceną :)

bartozłomero Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2013-07-22 16:16:21]


Zresztą szpera przecież była fabrycznie montowana w Capri :)

Konrad vel smasher Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2013-07-22 16:57:30]


Jedź barto to wygrać!!! napisz historię pucharu :P pierwszy essi co wygra puchar

ٶٹڢڶ Ptasiek 3M ڄژښڭ Dokładna lokalizacja na mapie [2013-07-22 19:25:57]


to miało być w zeszłym roku - i już się nie powtórzy... :)

bartozłomero Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2013-07-22 21:24:54]


B. nie bądż taki sceptyczny. Istnieje banalna recepta na zdobycie pucharu, wystarczy zaczekać. Za 3-4 lista startowa jeszcze bardziej się skróci.

.STICH.TWO. [2013-07-23 01:39:00]


Będzie wogóle ekipa filmująca jak w zeszłym roku?

Czorny Członek Stowarzyszenia capri.pl [2013-07-23 11:46:42]


ma być... choć nie przyznaję sie im, ile jest osób na liście, bo jeszcze nie przyjadą...
im się nie opłaca, jeśli zamawiających jest poniżej 30 osób...
a z doświadczenia - jak mnie szef firmy przekonywał - z imprez filmy zamawia zwykle ok. 50% uczestników...

bartozłomero Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2013-07-23 12:11:07]


do mnie się nie zgłaszajcie - nie ma żadnej listy na film.
To działa tak: jesteś na imprezie - to cię nagrają tak czy siak. Dopiero jak zapłacisz - to dostaniesz od nich filmik z Twoją wyłącznie kompilacją, z Tobą w roli głównej...
(no na yt są filmiki z poprzedniego roku, to można sobie zobaczyć-kto nie wie-jak to wygląda)
Ale - żeby nie palić sobie mostów - napiszę kolesiowi, ile osób będzie - żeby podjął decyzję, czy przyjeżdżać... Może przyjedzie i tak... :)

bartozłomero Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2013-07-23 14:22:15]


Pytanie czy nie ma w tym czasie większej imprezy moto? :)

Konrad vel smasher Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2013-07-23 15:29:10]


przekonamy się w dniu imprezy... :)

bartozłomero Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2013-07-23 16:00:57]


W roku ubiegłym poprosiłem Pana filmowca, aby dla mnie zrobił film na zasadzie: czasowo jak dla innych filmów z wyjątkiem:, że mają być migawki wszystkich samochodów startujących w PC, włącznie z moim. Zapłaciłem jak każdy. Pan filmowiec powiedział dobrze, ale potem napisał, że problem, że może za 2 tygodnie?. Dopłaty nie chciał. Po cichu sprawa ucichła i nie odezwał się więcej.
Reasumując: Filmowiec nie zrobił dla mnie żadnego filmu, a wpłaconą kwotę za film nie zwrócił? Może wymagania były zbyt wysokie?

zenonDWR [2013-07-24 21:48:45]


a może dostałeś linka na maila a nie zauważyłeś lub myśląc że to spam usunąłeś maila?

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2013-07-24 21:54:51]


A możę filmowiec w dalszym ciągu szuka sklepu z taśmami VHS?

paras [2013-07-24 22:02:11]


Myślę, że dyzel był szybszy od migawki, co filmowcowi jak i mi ciężko wytłumaczyć...

Mysza liil (EM) [2013-07-24 23:17:27]


a może by tak dla większej dyscypliny wdrążyć start zawodnika co np minute ? wszyscy zgodnie z numerami ustawiają się do startu a nie taki jeden wielki misz masz ?

Tak wiem to nie KJS, ani inne pojeżdżawki, lecz wydaje mi się że jeśli chcemy jeździć jak najwięcej to uda Nam się dostosować do jakichś wytycznych czasowych.

Grzesiek_Rudy Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2013-07-24 23:21:24]


Grzesiek - ostatnio startujemy co mniej niż minutę...

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2013-07-25 08:19:22]


W tym roku AutoSpa też postanowiło dołączyć do grona fundatorów i ustanawiamy nagrodę za zajęcie 13 miejsca w klasyfikacji generalnej ;D

zapek??? !G.O.P! Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2013-07-25 08:52:00]


Proponuję tez zaprosić TV. Mogą kupić prawo do transmisji za jakieś marne grosze /dla nich/
Minister Sportu także mógłby-a dorzucić parę milionów do podziału dla uczestników PC - 2013. Ja społecznie mogę zostać skarbnikiem i gwarantuję równy podział jałmużny dla uczestników imprezy

zenonDWR [2013-07-25 12:04:58]


To nie jest classic fun cup auto youngtimer puchar club polska, tylko nasz ponadczasowy wyscig o zlote gacie, jak bedzie tak jak zwykle jest, to bedzie najlepiej. Lepsze wrogiem dobrego.

Classmobile [2013-07-25 20:50:30]


polać Classowi wódki! :)

bartozłomero Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2013-07-25 23:07:00]


Ju mejd maj dej, Class :)

Rayo Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2013-07-26 09:03:05]


that's so fucking true :-)

Jarzab Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2013-07-26 09:54:44]


zenonDWR
Jeżeli twój stryjeczny brat nie jest szwagrem kuzyna ministra sportu to obawiam się ,że twój plan z kilkoma milionami jest mało realistyczny.
Inaczej można by podpiąć to pod promocje Euro 2012,koncert Madonny czy ewentualnie zalesianie terenów pouprawnych.

Pozdro 600

mitrov Dokładna lokalizacja na mapie [2013-07-26 21:14:10]


Mitrov-
na jakim świecie żyjesz? Można narzekać, wdychać opary LPG, żeby taniej było. Można tez bełkotać w języku, jakiego się nie dobrze rozumie, bo wątpię, aby byli tu wykładowcy anglistyki. /mylić się mogę/

Można tez być otwartym na świat. To są moje propozycje. Jeżeli Organizatorzy PC uznają, że trafne, /tylko organizator imprezy może działać w imieniu wszystkich/ to, jaki problem wysłać kilka zaproszeń do odpowiednich instytucji i spokojnie czekać

zenonDWR [2013-07-26 22:04:49]


Nic się nie martw, były już przerabiane takie historie tutaj i większość uznała że w dupie ich ma i wolimy się bawić za swoje bez oglądania ich szkaradnych pysków.

zapek??? !G.O.P! Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2013-07-26 23:05:11]


Zenon jesteś typem agitatora?? To wedle starego powiedzenia, które znać powinieneś z racji wieku: "weźmy się i zrób". Mówić co trzeba zrobić to każdy potrafi, ale robić to już nie ma komu. Skoro zasłaniasz się Władzami Stowarzyszenia" - to może postaraj się zorganizować sponsora na własną rękę, a potem tylko wyślij do sponsora Władnego Stowarzyszenia wedle powiedzenia "pojedź i weź".
W dobie przelewów elektronicznych może nawet nie będzie musiał jechać.

Shadow Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2013-07-27 07:44:14]


zenonDWR
Żyje w Polsce i to powinno dużo tłumaczyć, a poza tym wydaje mi się ,że wdychanie oparów LPG jest dużo zdrowsze nisz dyzla :)

Pozdro 600

mitrov Dokładna lokalizacja na mapie [2013-07-27 13:34:35]


Spokojnie. Ja wszystko załatwię. Reportaż z PC 2013 będzie w TV.

zenonDWR [2013-07-27 21:52:26]


Proszę nie...

Zawada1 Dokładna lokalizacja na mapie [2013-07-27 22:03:50]


Wy tu gadu gadu, a tymczasem Pająk wyspawał zajefajną "statuetkę" :) Tak więc mamy już Puchar dla Najszybszego Taunusa 2013 !!! No cieeeekawe, kto w tym roku ją zgarnie ....

amator liil (EM) Dokładna lokalizacja na mapie [2013-07-27 23:16:03]


moj transit ma sie rozumiec

Classmobile [2013-07-28 00:42:48]


jakiś taki pogięty ten puchar.

alwax Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2013-07-28 01:05:13]


i jakiś zardzewiały :)

Shadow Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2013-07-28 09:13:09]


Dyra go wezmie

ٶٹڢڶ Ptasiek 3M ڄژښڭ Dokładna lokalizacja na mapie [2013-07-28 18:12:27]


Tak się składa Panie Zenonie, że film którego Pan nie dostał mam ściągnięty na dysk. (jak resztę filmów z rally video). Mogę jakoś podesłać.

chadzior Dokładna lokalizacja na mapie [2013-07-31 17:55:08]


A tymczasem wrzuciłem na YT coś co można potraktować jako zapowiedź Pucharu Capri 2013.
http://www.youtube.com/watch?v=iXaXAggFI0Q&feature=youtu.be

chadzior Dokładna lokalizacja na mapie [2013-07-31 18:07:51]


Mam obsuwę w przygotowaniach do ślubu i dlatego muszę niestety odpuścić sobie udział w imprezie

Miszek Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2013-07-31 18:15:16]


Panie CHADZIOR - film link wyżej - rewelacja. Nic 2 razy się nie zdarza.
Jeżeli można to proszę przesłać film adresowany dla mnie na mój adres e-mail

zenonDWR [2013-07-31 19:03:07]


HAHA a Piosiu jak zawsze maska w górze i coś lepi:)

dred Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2013-07-31 19:22:34]


jemu lepią :P

ٶٹڢڶ Ptasiek 3M ڄژښڭ Dokładna lokalizacja na mapie [2013-07-31 19:35:04]


parkuje rower:)

Atom Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2013-07-31 19:54:53]


To zbieg okoliczności, że auto Zenona z Dyzlem tak zapie... na tym filmie a pozostałe benzynowe się tak wlokły...?

Shadow Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2013-07-31 20:38:53]


Jeszcze raz. Prezentowany film:

http://www.youtube.com/watch?v=iXaXAggFI0Q&feature=youtu.be

spełnia moje oczekiwania. Właśnie cos takiego, w tym stylu chciałem mieć. Efektowny dryft Dyry, lub jazda na 3 kołach /widoczna na filmie/ i inne
Dlaczego? Będąc uczestnikiem nie ma możliwości jednocześnie oglądać wszystkich uczestników, a każdy /bez względu na zajęte miejsce/ wniósł swój niepowtarzalny wkład w tą imprezę.
W oczekiwaniu na START PC 2013 -----------------------------------------------------------------Pozdrawiam wszystkich idących na TOR

zenonDWR [2013-07-31 21:13:00]


A ja z nie cierpliwością czekam na aktywację strony, a żeby Krk zgarnęło "podium" :)

markokrk Dokładna lokalizacja na mapie [2013-07-31 21:20:29]


Marek, czyżbyście z Krzychem coś ulepili na tą okazję? :D

Wygląda na to, że znów nie będę na finale, bo z tego, co wiem, to koło 13 musimy się zwijać, więc na PC będę ze 3 godziny...

DrStein [2013-07-31 22:19:06]


Filipie, możesz jechać moją starą (sierrą), jest zatankowana i wrócisz kiedy będziesz chciał ;)

markokrk Dokładna lokalizacja na mapie [2013-07-31 22:34:17]


Jeśli macie dwa wolne miejsca to chętnie na to przystaniemy.
Chodzi o to, że Wojtek się umówił na 15 w Krakowie a jedziemy we trzech L300. Opcja jest taka, że albo odwozimy Wojtka na pociąg a my z Maćkiem zostajemy i wracamy wieczorem, albo jedziemy wszyscy razem do krk koło 13, albo jeśli jest możliwość to Maciek i ja zabieramy się z Wami z wieczora. Będziemy gadać jeszcze na miejscu.

DrStein [2013-07-31 22:40:06]


Nie na miejscu, jeśli masz ochotę to jedziesz z Kraka moją "babcią", paliwo Cię nie obchodzi, my jedziemy "lawetą" znaczy się małą lohr-a/ą :):)

markokrk Dokładna lokalizacja na mapie [2013-07-31 22:49:55]


Może to głupie pytanie ale szukam formularza i nie mogę go znaleźć może ktoś podpowie jak to ogarnąć. Pierwszy raz jadę na imprezę

Mizer Dokładna lokalizacja na mapie [2013-07-31 22:49:56]


Marek, czyli jednak coś będzie... ;)

Ale na jakiej to zasadzie ma wyglądać, bo trochę nie kminię.
Zadzwonię do Ciebie jeszcze jutro. Ewentualnie wbijcie na KKN pod Wisłę wieczorem, to pogadamy na spokojnie.

DrStein [2013-07-31 22:58:57]


Na kkn-a nie chce mi się jechać (mam za młody samochód), nie potrzebuję żeby Beddie znów z "doopy" strzelał, że sierra, że to że tamto.

markokrk Dokładna lokalizacja na mapie [2013-07-31 23:24:04]


Zasada jest prosta, bierzesz moje auto i cieszysz się że na PC jedziesz za darmo. Masz do dyspozycji 3 siedzące.

markokrk Dokładna lokalizacja na mapie [2013-07-31 23:28:50]


Dobra. Jutro w robocie pogadam z Wojtkiem jak to rozwiązujemy logistycznie i zadzwonię do Ciebie, czy decydujemy się na taką akcję, czy nie będzie to potrzebne. W każdym razie jesteśmy w kontakcie ;)
A na KKNie nikt się nie pluje. Wbijasz na drugą stronę parkingu, albo parkujesz przy 3 Maja i tyle.

DrStein [2013-07-31 23:36:39]


Za ostatnie pięć PC tylko raz miałem 4 osoby na powrocie z Kielc do Kraka. Zwykle mam 2-3 wolne miejsca, więc możecie puścić Wojtka solo tym Mituvisi i wracać ze mną.
Pozdreaux.

KRK 4m Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2013-08-01 00:34:55]


Jedzie ktoś z Lublina/przez Lublin?

chadzior Dokładna lokalizacja na mapie [2013-08-01 12:24:20]


Jedzie ktoś z Płocka/przez Płock?

rozjechany liil Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2013-08-01 19:00:51]


Niestety chyba przesadziłem z silnikiem i dziś wypluł uszczelkę z pod głowicy co jest wersją optymistyczną. Pesymistyczna to pęknięta głowica a dramatyczna blok. Rozgrzebię to jeszcze jutro jak uda się tym na warsztat dojechać ale na PC raczej nie liczę. Tak więc dobrej zabawy życzę choć nadzieja jeszcze nie umarła.

zapek??? !G.O.P! Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2013-08-01 23:32:48]


Może zwyczajnie wstaw tam ten silnik, który tam był przed tym hardcorowym. Ewentualnie jakiegoś coswortha też powinno dać się szybko wstawić :P

Maćko Dokładna lokalizacja na mapie [2013-08-01 23:58:06]


wyścig zbrojeń trwa :)

Grzesiek_Rudy Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2013-08-02 00:05:41]


Po prostu zapomniałem dociągnąć głowic na gorąco a po to właśnie założyłem nowe szpilki żeby je dopier....ić. Szczęście całe, że Mike dziś się nim przejechał i od razu wodę wypluł co w świetle jutrzejszego wyjazdu zaoszczędziło mi spoooro wydatków związanych z lawetowaniem kapcia bo przecież zesrałby się przed górką w siewierzu.

zapek??? !G.O.P! Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2013-08-02 00:07:30]


Zawsze masz pretekst żeby przyjechać granadą ;)

Maćko Dokładna lokalizacja na mapie [2013-08-02 00:10:36]


Panowie "zrzeszeni" czy mogę prosić o aktywację strony ?? Podejrzewam że jesteście mocno zajęci, ale nie chciał bym oglądać następnego pucharu z "loży" kibica :(

markokrk Dokładna lokalizacja na mapie [2013-08-02 00:10:58]


a ja jak nigdy - fura już pod blokiem. Jutro tylko podpiąć i wio!
Piękna akcja z linką (bo dziś rano się wzięła urwała... :/) - jakaś ze starej sierry ohc podeszła prawie p&p! :)
Także do wszystkich, co się oferowali z pomocą - dziękuję bardzo! Już wszystko bangla!
Jutro tylko hamulce odpowietrzyć, sprzęgło wyregulować i ogień! (no może nie ogień - bo na treningu - jeśli zdążę - to będzie "docieranie silnika"... :)

bartozłomero Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2013-08-02 00:23:57]


Najlepsze są te komentarze typu "mam już auto gotowe, TYLKO zostało zrobić jeszcze 40 czynności" :D co roku to samo :)

Maćko Dokładna lokalizacja na mapie [2013-08-02 00:47:36]


Barto daj mi Escorta na dzisiaj do pracy :) dotrze się szybko :P

Grzesiek_Rudy Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2013-08-02 07:12:15]


Marko - nie dygaj, tylko przyjezdzaj. Albo dzwon bezposrednio do MK.

U mnie z tych "tylko" wczoraj zostala wymieniona wiskoza. I jest pieknie poza tym, ze okazalo sie, ze prawdopodobnie mam CO2 w plynie, wiec na Pucharze sobie juz nie posmigam.

Tak naprawde to najbardziej ciesze sie z tego, ze znowu zobacze te Wasze usmiechniete kaprawe geby !!! :-) :-) :-)

Bartłomiej Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2013-08-02 07:26:14]


A ja mam auto gotowe... tylko musze jeszcze zrobic kilkz rzeczy:))))
Niestety silnik niedotarty
górne mocowania amorów tłuką jak szalone.
Geometria do poprawy
kiera bije przy hamowaniu
Nie umiem jeszcze nim jezdzic;) Nie miałem okazji jechać nim szybciej czy sprawdzic jak zachowuje sie w zakrętach...
no i nigdy po torze sie nie scigałem
Więc ja tak tylko rekreacyjne przejazdy totalnie bez napinania.

Hasta [2013-08-02 07:37:28]


jak chcesz to ja mogę pokierować ;)

w ogóle jak by ktoś chciał pooglądać swoje auto z trybun to ja chętnie - doświadczenie w tym zakresie mam, referencje u bobika

rozjechany liil Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2013-08-02 08:18:48]


zapomniałem dodać ";)"

rozjechany liil Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2013-08-02 08:20:13]


Taaaa;-) Miło mi było budować dla Ciebie rajdówki;-)

bobik liil Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2013-08-02 08:31:12]


zapek - w razie czego bierz granadę...

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2013-08-02 09:06:32]


Spoko, też mam wszystko zrobione tylko założyć głowice na nowych uszczelkach i wio ;D

zapek??? !G.O.P! Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2013-08-02 09:26:27]


Witam,
Jedzie ktoś może z/przez Kraków jutro rano i miałby jedno miejsce wolne? Chętnie zabrałbym się też spowrotem jutro wieczorem, wszystko w zamian za, na przykład, dokładkę do paliwa.
Pozdrawiam.

konrad.s Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2013-08-02 15:56:45]


Jadę bardzo rano (z naciskiem na BARDZO) i mam jedno wolne miejsce. Na powrocie (także jutro) jest natomiast problem, bo mam już "delikatny nadkomplet" :)
Ale na powrocie do Kraka ZAWSZE są jakieś wolne miejsca w cudzych autach.
Wylot z Bieżanowa 5:15, potem do wyboru Mateczny - Kleparz albo Tandeta - Rondo 5:30, BP na rogu Dobrego Pasterza 5:45 i przed siebie E77.
Czekam na telefon.
Pozdreaux.

KRK 4m Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2013-08-02 16:27:33]


Wyjeżdżamy z Krakowa (Bieżanów) o 5:45, 4 wolne miejsca, jedno w lawecie i 3 w Sierce. Jak coś to dzwoń tak do 22-ej, potem idę spać.

markokrk Dokładna lokalizacja na mapie [2013-08-02 20:24:56]


Marko, a kiedy wracasz i czy będzie opcja zabrać się z Kielc do Krakowa? Już Umówiliśmy się z KRK, ale opcji na powrót na razie brak.
Dzięki.

konrad.s Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2013-08-02 21:40:44]