logowanie | rejestracja
capri.pl » klub » spotkania, zloty, imprezy » Puchar Capri 2019 - zapowiedź

Puchar Capri 2019 - zapowiedź

- kiedy i gdzie
- plan zawodów
- regulamin
- zgłoszenie do zawodów
- opłata wpisowego
- lista zgłoszonych uczestników
- koszulki
- nagrody
- zakwaterowanie

Puchar Capri 2019

Uczestnicy dzielą się na dwie klasy:

Samochody z klasy BZ walczą w swoim gronie o puchar przeznaczony dla tej klasy. Ponieważ każdy samochód kwalifikujący się do tej klasy spełnia jednocześnie wymogi udziału w klasie BO, to wszystkie samochody z obu klas walczą wspólnie o puchar dla bezwzględnie najszybszego duetu - kierowca i samochód. Teoretycznie więc jeden uczestnik imprezy może zgarnąć obydwa puchary!

Kiedy i gdzie ?

Puchar Capri 2019 odbędzie się 31 sierpnia 2019 na torze "Kielce" w Miedzianej Górze.

Cała impreza ma charakter weekendowy - do przyjazdu zachęcamy już w piątek w godzinach późnopopołudniowych, wtedy odbędzie się trening na torze (ok. godziny 18..19). Dalsza część piątku - zajęcia integracyjne na pobliskim campingu.

Właściwe zawody rozpoczynają się w sobotę o godzinie 9:00. Czas trwania imprezy - do wieczora. Po zakończeniu zawodów przenosimy się na pobliski camping, gdzie odbywamy obchody z okazji zakończenia zawodów - ognisko, piwo, kiełbasa, etc.

Plan zawodów

Zawody podzielone są na dwie części: eliminacje i finały (dwa, dla każdej klasy osobno).

Eliminacje

Na eliminacje zaplanowane są 2 warianty przejazdu, w których udział biorą wszyscy zawodnicy zgłoszeni do startu. Zależnie od ilości uczestników, okoliczności atmosferycznych, dyscypliny uczestników itp, przewidujemy że powinno udać się przeprowadzić 6-8 indywidualnych przejazdów.

Celem eliminacji jest wytypowanie grupy zawodników kwalifikujących się do finału, oraz odpowiednie rozstawienie zawodników w pary finałowe, zgodnie z dalszym opisem. Wynik eliminacji nie ma wpływu na wynik końcowy finału, każdy zawodnik zakwalifikowany do finału ma takie same szanse na zwycięstwo.

Dla każdego zawodnika w każdej z konkurencji eliminacyjnych wyznaczany jest wynik tej konkurencji. Wynik jest sumą czasów wszystkich przejazdów.

Kwalifikacja nr 1 - wjazd na odcinek "górski&uot;:

W sytuacji złych warunków atmosferycznych, gdyby wjazd na odcinek "górski" był niebezpieczny, kwalifikacja może mieć alternatywny przebieg:

Kwalifikacja nr 2:

Do finału klasy BZ kwalifikuje się 8 uczestników tej klasy z najlepszym wynikiem eliminacji (średniej ze wszystkich konkurencji).

Do finału klasy BO kwalifikuje się 8 uczestników z obu klas łącznie, z najlepszym wynikiem eliminacji.

W przypadku uzyskania przez część uczestników tego samego wyniku eliminacji, dającego zakwalifikowanie się do grupy finałowej większej niż przewidziana liczby uczestników, o kwalifikacji decydować będzie dogrywka.

Dogrywka

Dogrywka rozgrywana jest w wypadku gdy część uczestników zakończy eliminację z takim samym rezultatem, dającym zakwalifikowanie się do grupy finałowej większej liczbie zawodników niż przewidziano w finale. Dogrywka polega na przejechaniu jednej pętli toru po zewnętrznym owalu. Uzyskanie lepszego czasu od konkurenta daje kwalifikację do finału.

Finał

Finał to właściwie dwa finały, jeden w klasie BZ i drugi BO.

8 zawodników klasy BZ najpierw walczy o puchar w swojej klasie.

Następnie 8 zawodników z obu klas łącznie walczy o puchar dla bezwzględnie najszybszego.

Finał polega na rozegraniu systemem pucharowym wyścigów pomiędzy parami, które indywidualnie ścigają się na owalu toru na tzw. "dochodzenie" - startując równocześnie z przeciwległych stron toru, i pokonując ilość okrążeń zależną od etapu finału. W 1/4 finału zawodnicy pokonują 2 okrążenia, w półfinale i finale przewidziane są 3 okrążenia. Wyścig trwa do momentu osiągnięcia mety pierwszy z samochodów, lub dojście do rywala na odległość 100 metrów. Zwycięzca w danej parze przechodzi do następnego poziomu rozgrywek finałowych, przegrany odpada z zawodów.

Dobieranie zawodników w pary odbywa się w następujący sposób: pierwszy zawodnik eliminacji startuje z ostatnim zakwalifikowanym, drugi z przedostatnim, itd. według poniższego schematu. W finale wszyscy zawodnicy mają równe szanse, niezależnie od wyniku kwalifikacji. Wyniki kwalifikacji wpływają jedynie na rozstawienie w pary finałowe.

ćwierćfinały półfinały finał
C1: X1-X8 P1: C1-C4 F: P1-P2
C2: X2-X7
C3: X3-X6 P2: C2-C3
C4: X4-X5

Taki system zapewnia największe prawdopodobieństwo spotkania się w ostatnim wyścigu (finale A) dwóch najlepszych zawodników, celem uzyskania możliwie największej atrakcyjności finału. Zwycięzca zdobywa puchar. W celu wyznaczenia zawodników zajmujących miejsca trzecie i czwarte rozgrywany jest dodatkowy wyścig (finał B) pomiędzy przegranymi z półfinałów. Wyścig ten odbywa się przed wyścigiem finału A. Klasyfikacja prowadzona jest dla wszystkich zawodników - dalsze miejsca zajmują zawodnicy którzy dotarli do kolejnych poziomów rozgrywek finałowych, na danym równoległym poziomie o miejscu decyduje wynik z eliminacji.

Regulamin Pucharu Capri 2019

 1. Organizatorzy
  • Organizatorem zawodów jest Stowarzyszenie capri.pl
 2. Uczestnicy zawodów
  • Do udziału w zawodach dopuszcza się wyłącznie następujące samochody marki Ford:
   • Capri (wszystkie wersje i odmiany z nadwoziami produkcji europejskiej),
   • wszystkie europejskie modele Forda poprzedzające pojawienie się Capri (grudzień 1968),
   • europejskie modele Forda wprowadzone do produkcji po premierze Capri (grudzień 1968), ale wycofane z produkcji przed wyprodukowaniem ostatniego europejskiego Capri (a więc: Taunus, Cortina, Consul/Granada, Escort Mk I/II, Fiesta Mk I).
   • amerykańskie modele Forda wyprodukowane do roku 1978 (do Mustanga II).
  • Klasyfikacja prowadzona jest w dwóch klasach:
   • BZ (bez zmian) - samochody w duchu epoki, z zachowaniem specyfikacji fabrycznej, z dopuszczalnymi modyfikacjami w postaci rozwiązań technicznych zgodnych ze stanem techniki z lat produkcji danego samochodu,
   • BO (bez ograniczeń) - otwartej, gdzie dopuszczalny jest szerszy zakres modyfikacji.
   Wszyscy uczestnicy klasy BZ jednocześnie uczestnikami klasy BO. Odwrotnie to nie działa.
   O ostatecznej klasyfikacji uczestnika w danej klasie decyduje organizator, na podstawie oceny spełnienia wymogów opisanych poniżej.
  • Warunki dopuszczenia do klasy BZ są następujące: samochód musi mieć wygląd i konstrukcję zgodną ze specyfikacją fabryczną, z dopuszczeniem modyfikacji polegających na zastosowaniu elementów dostępnych jako opcja fabryczna lub dostępna na rynku w latach produkcji danego modelu (tzw. after-market).
   W szzczególności wymagane są:
   • Fabryczna konstrukcja zawieszenia i układu kierowniczego, bez zmian polegających na użyciu elementów innych niż stosowane w danym modelu (np. elektryczne wspomaganie układu kierowniczego).
   • Fabryczna konstrukcja układu hamulcowego, bez zmian polegających na użyciu elementów o innej konstrukcji (np. zamiana hamulców bębnowych na tarczowe, zmiana typu wspomagania układu hamulcowego). Dopuszczalna jest zmiana hamulców w ramach tego samego modelu, czyli np. zastosowanie tarcz wentylowanych w modelu fabrycznie wyposażonym w tarcze niewentylowane, czy też zmiana rozmiaru tarcz/bębnów w ramach części stosowanych w tym samym modelu.
   • Silnik właściwego typu i pojemności, który był stosowany w danym modelu i generacji tego modelu.
    Przypadki wykluczone:
    • silnik niestosowany w danym modelu w ogóle (np. 2.9 V6 EFI),
    • silnik niestosowany w danej generacji modelu (np. 2.8i V6 MFI w Capri I),
    • zmiany w układzie zasilania/dolotu/wydechu silnika (zmiana układu wtrysk - gaźnik, nieepokowe turbo, NOS, wydech o zmienionej konfiguracji).
    Dopuszczalne są:
    • kolektor / gaźniki występujące w danym modelu lub pasujące bez modyfikacji,
    • kolektor / gaźniki występujące jako opcja after-market w danym czasie, jak np. podwójne gaźniki do OHC, potrójne gaźniki do V6,
    • kolektor wydechowy tzw. baran,
    • zmiana filtru powietrza i obudowy na inne, dostępne typowo na rynku jako opcja dla danego modelu.
   • Fabryczna konstrukcja układu przeniesienia napędu, bez zmian polegających na zastosowaniu elementów innych niż stosowane w danym modelu (w szczególności skrzynia biegów i tylny most).
   • Felgi w typie i rozmiarze stosowanym fabrycznie, lub felgi dostępne na rynku w latach produkcji samochodu (Minilite, Wolfrace, itd, o ile jest to typ fabrycznie odpowiedni dla danego modelu bez potrzeby zastosowania dodatkowych dystansów / modyfikacji piast).
   • Nadwozie w oryginalnym wyglądzie, bez modyfikacji i bez istotnych zmian schematu malowania (np. płomienie) i typu lakieru (np. smoła naniesiona wałkiem).
    Dopuszczalne są:
    • spojlery/poszerzenia dedykowane dla danego modelu, zamontowane zgodnie zgodnie z przeznaczeniem i z zachowaniem dostatecznej estetyki,
    • dowolna antena radiowa,
    • nieoryginalny szyberdach (to jest zmiana nad którą można ubolewać, ale jest zwykle nieodwracalna w ramach sensownych środków, wbrew dobrej woli właściciela),
    • zmiana koloru.
   • Wnętrze nie odbiegające istotnie od fabrycznego wyglądu i kompletacji właściwej dla danego modelu. Dopuszczalna jest np. zmiana kierownicy i dźwigni zmiany biegów, odnowienie tapicerki z zachowaniem ogólnego wyglądu zgodnego z oryginałem, ale niedopuszczalne są istotne braki wyposażenia, niedyskretnie zamontowane nowoczesne audio, tapicerka radykalnie odbiegająca od fabrycznego stylu / koloru.
   • Wszelkie inne modyfikacje wymagają indywidualnego rozpatrzenia.
  • Warunki dopuszczenia do klasy otwartej:
   • dowolny silnik,
   • dowolne modyfikacje, które nie powodują dyskwalifikacji na typowym okresowym przeglądzie technicznym,
   • inne, uzgodnione wcześniej indywidualnie z organizatorem zawodów.
  • Samochód zgłoszony do zawodów może startować tylko z jednym numerem startowym.
  • Samochodem zgłoszonym do zawodów może kierować wyłącznie właściciel samochodu, lub jego główny użytkownik. W tym drugim wypadku, zgłoszenia są rozpatrywane indywidualnie, po przedstawieniu przekonującego wyjaśnienia.
  • Warunkiem dopuszczenia kierowcy i samochodu do zawodów jest:
   • ważny przegląd techniczny,
   • ważne ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej,
   • ważne prawo jazdy,
   • posiadanie gaśnicy samochodowej,
   • posiadanie przez kierowcę kasku.
 3. Zgłoszenia i wpisowe
  • Uczestnicwo w zawodach wymaga wcześniejszego zgłoszenia do 29.08.2019.
  • Wpisowe podlega zwrotowi wyłącznie w przypadkach zawinionych przez organizatorów.
  • Zasady przyjmowania zgłoszeń:
   • limit ilości uczestników zawodów: 70
   • pierwszeństwo w udziale w zawodach mają członkowie Stowarzyszenia capri.pl, którzy zgłosili swój udział,
   • w następnej kolejności lista startujących uzupełniana jest pozostałymi zgłoszeniami,
   • jeżeli ilość zgłoszeń przekroczy limit uczestników zawodów, decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. Przebieg zawodów
  • Zawody odbywają się 31.08.2019 na torze Automobilklubu Kieleckiego w Miedzianej Górze (tor "Kielce").
  • Zawody rozpoczynają się o godzinie 9:00.
  • Zawodnik ma obowiązek posiadać przy sobie wszystkie niezbędne dokumenty opisane w warunkach dopuszczenia do startu.
  • Zawody podzielone są na dwie części: eliminacje i finał osobny dla każdej z klas. W eliminacjach biorą udział wszyscy zgłoszeni uczestnicy, do finałów kwalifikuje się po 8 uczestników z najlepszym wynikiem uzyskanym w eliminacjach w danych klasach.
  • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do modyfikacji konkurencji zależnie od ilości uczestników, przebiegu zawodów, warunków atmosferycznych i innych nieprzewidzianych okoliczności.
 5. Przepisy ogólne i bezpieczeństwo
  • Uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania prawa oraz zasad współżycia społecznego.
  • Uczestnicy zawodów zobowiązani są do wykonywania poleceń organizatorów, prowadzącego zawody oraz przedstawicieli Automobilklubu Kieleckiego. W szczególności dotyczy to instrukcji postępowania przy podjeździe do startu oraz przy parkowaniu samochodu po zakończeniu jazdy.
  • Kierowca zostanie dopuszczony do startu wyłącznie w założonym kasku i w zapiętych pasach bezpieczeństwa oraz z widocznym numerem startowym na samochodzie.
  • Kierowca zobowiązany jest do niezwłocznego bezpiecznego zatrzymania pojazdu w reakcji na sygnał flagą otrzymany od obsługi zawodów.
  • Zabrania się jazdy pod prąd w parku maszyn i na wjeździe na tor, pod rygorem wykluczenia z zawodów. W wyjątkowych przypadkach jazda pod prąd dopuszczalna jest wyłącznie przy współpracy obsługi zawodów.
  • W przypadku awarii lub unieruchomienia pojazdu można go opuścić wyłącznie gdy na torze nie ma innego pojazdu w ruchu lub w przypadku zagrożenia pożarem. W samochodzie należy włączyć światła awaryjne i w miarę możliwości zjechać poza obszar drogi.
  • Zabrania się zatrzymywania sprawnego samochodu bezpośrednio na torze.
 6. Kary regulaminowe
  • Błędy w trakcie konkurencji:
   • potrącenie lub przesunięcie pachołka - 5 sekund kary
   • falstart - 5 sekund kary
   • pomylenie trasy przejazdu na niekorzyść zawodnika: brak kary
   • pomylenie trasy przejazdu na korzyść zawodnika: 150% czasu zwycięzcy danej konkurencji lub czas najwolniejszego przejazdu w danej konkurencji plus 5 sekund, jeśli ten czas jest większy niż 150% czasu zwycięzcy
   • pominięcie startu w konkurencji - brak klasyfikacji
  • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikacji i wykluczenia z zawodów uczestników w następujących przypadkach:
   • niestosowania się do poleceń organizatorów, prowadzącego zawody lub przedstawicieli Automobilklubu Kieleckiego,
   • przejazdu bez kasku lub zapiętych pasów bezpieczeństwa,
   • niebezpiecznych manewrów w parku maszyn i na dojazdach do toru,
   • niesportowego i niekulturalnego zachowania się,
   • nieusprawiedliwionego spóźnienia się na start do poszczególnych konkurencji.
 7. Odpowiedzialność
  • Uczestnik zawodów bierze w nich udział na własną odpowiedzialność i zrzeka się bazwarunkowo wszelkich roszczeń cywilno-prawnych w stosunku do organizatorów w związku z uszczerbkami majątkowymi i niemajątkowymi mogącymi powstać w trakcie i w związku z trwaniem zawodów i treningu przed zawodami.

Zgłoszenia i wpisowe

Zgłoszenia przyjmowane są do 29.08.2019.

Przed zgłoszeniem proszę się upewnić że posiadany samochód spełnia warunki regulaminowe. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt: puchar@capri.pl.

UWAGA: warunki podziału na klasy są prawdopodobnie brzmiące dość rygorystycznie, ale należy je potraktować jako wykładnię pewnej idei, a nie czarno-białe reguły. Wszelkie odstępstwa podlegają indywidualnej ocenie i prosimy nie wahać się podejmować uzgodnień w w przypadku modyfikacji technicznych samochodu mogących stwarzać wątpliwości (np. nieomówione modyfikacje w klasie oryginał, silnik produkcji innej niż Ford w klasie otwartej, itp).

Wątpliwości rozwiewamy za pomocą email'a: puchar@capri.pl.

Zgłoszenie do zawodów wymaga:

Jeżeli uczestnik ma ochotę na rezerwację konkretnego numeru startowego, proszę przesyłać zgłoszenia na adres puchar@capri.pl. Pierwszeństwo do rezerwacji numerów mają uczestnicy Pucharu z zeszłych lat, którzy mieli już dany numer startowy.

Lista zgłoszonych uczestników

nr zgł. kto samochód klasa
1 Grzesiek_Rudy Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Granada Mk IIb 4.0 V8 1UZ-FE 1980 "Grand Gitara :)" BO
2 Szramek Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl inny BO
3 Czorny Członek Stowarzyszenia capri.pl inny BO
4 Jarzab Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Capri Mk III 2000 RS 1985 "Kapeć" BO
5 Piotrek Ł....vel Kankkunen Dokładna lokalizacja na mapie Ford Capri Mk III 2.8 V6 Koeln S 1981 BO
6 Al_Coholik Ford Taunus TC III 2.0 V6 Koeln GL 1979 BZ
7 Kornik Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Capri Mk II 2.3 V6 Koeln GHIA 1974 BZ
8 Miszek Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Capri Mk III 2.9EFI V6 Koeln 1980 "Cheryl" BO
9 bredok Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Capri Mk II 2.0 R4 Pinto 1975 "RALLY LUCY" BO
10 Shadow Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Capri Mk III 2.0 R4 Pinto Super GT 1984 "prawie3szóstki" BZ
11 mateush (proko) 3M Dokładna lokalizacja na mapie inny BO
12 Trefl Dokładna lokalizacja na mapie Ford Capri Mk Ib 1.3 R4 Pinto L 1972 "Ace of Club" BZ
13 dred Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Granada Mk IIb 2.0 R4 Pinto L 1984 "LALKA" BZ
14 Świr_BDG Ford Capri Mk III 2.0 R4 Pinto 1982 BZ
15 bartozłomero Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Escort Mk II 2.0 R4 Pinto 1975 BO
16 wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Granada Mk IIb 2.0 R4 Pinto Blank Bida 1984 BZ
17 SzooGun Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Capri Mk III 2.8i V6 Koeln Super Injection 1979 "blueFord" BZ
18 najdos Dokładna lokalizacja na mapie Ford Taunus TC I RS2000 1971 "zemsta Kejpiego" BO
19 rozjechany liil Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Taunus 26M P7b 2.6 V6 Koeln 1970 "Hardy" BZ
20 JohnKa Dokładna lokalizacja na mapie Ford Escort Mk II 1.1 Kent GL 1975 "Ferdek" BZ
21 ObI Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Cortina Mk IIIa 2.0 R4 Pinto XL 1971 "Cortanina" BZ
22 fourM 3M Dokładna lokalizacja na mapie Ford Granada Mk IIb 1.9 JTD INJECTION 1984 BO
23 bimber Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Taunus TC III 2.0 V6 Koeln Ghia 1981 BZ
24 Marcin P. Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Capri Mk III 2.0 R4 Pinto GT 1983 BZ
25 Ludwik 3M Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Granada Mk IIb 3.0 turbo Ghia 1984 BO
26 aga Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Capri Mk III 2.9EFI V6 Koeln 1978 BO
27 Kongres Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Capri Mk III 2,9 24V 2,8 i 1981 "Green Evil" BO
28 PatrykT5 Ford Taunus TC III B5234T Gt 1980 "Taunus" BO
29 winio_54 Ford Granada Mk IIa 2.9EFI V6 Koeln 1979 "Granada" BO
30 kicok Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Capri Mk III 2.0 R4 Pinto GT 1983 BZ
31 valhallen Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Capri Mk III 2.3 V6 Koeln S 1984 BZ
32 Saymon Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Taunus TC III 2.0 R4 Pinto 1981 "Tauni " BZ
33 Kosmos Ford Taunus TC II B230FT 1979 BO
34 MikeB4 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl inny BO
35 krzys escort mk2 Ford Escort Mk II 2.0 T 1978 BO
36 dempsey Ford Capri Mk III 4.4V8 ? 1981 "caprik" BO
37 biskup9 Ford Capri Mk III 2.9EFI V6 Koeln rasta 1979 "Caprik" BO
38 mishq (Mateusz G.) Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Granada Mk IIa 2.3 V6 Koeln L 1979 "Złota Krowa Symbol Zepsucia" BZ
39 Rzeźnik Dokładna lokalizacja na mapie Ford Capri Mk III 2.0 R4 Pinto 1978 BZ
40 Jachym Ford Taunus TC III 1.6 R4 Pinto L 4-d 1980 BZ
41 SmalGuy Ford Capri Mk III 2.0 R4 Pinto 1983 BZ
42 Morales Ford Capri Mk II 2.3 V6 Koeln Ghia 1973 BZ
43 Kżyho Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Consul Mk III 2.8 V6 Koeln L Coupe 1973 "Consuella" BZ
44 Piosiu. Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Escort Mk I 2.0 R4 Pinto 1973 "TOFF" BO
45 Marek-p Ford Granada Mk Ib 2.9 24v 1975 BO
46 Hubert_M Dokładna lokalizacja na mapie Ford Granada Mk Ia 2.9 COSWORTH coupe 1972 BO
47 Piotr Siemiątkowski (Irpac) Dokładna lokalizacja na mapie Ford Capri Mk Ia 3.0 V6 Essex GT 1971 "Essex" BZ
48 KAMEL Dokładna lokalizacja na mapie Ford Capri Mk III 1.6 R4 Pinto GT 1977 BO
49 DZIOBEK Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Capri Mk III V6 24V 1979 "siwek" BO
50 Sadoś Ford Taunus TC III 2.8EFI V6 Koeln 1979 BO
51 Piter M Dokładna lokalizacja na mapie Ford Taunus TC I 1.6 R4 Pinto xl 1973 BO
52 mario1 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Granada Mk IIb 2.9 COSWORTH Ghia 1979 BO
53 granadziarz_3M Dokładna lokalizacja na mapie inny BO
54 Mała Mi Członek Stowarzyszenia capri.pl inny BZ
55 MetfaN Ford Capri Mk III 2.3 16V 1978 BO
56 Młody_wFe Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Capri Mk III 2.0 R4 Pinto 1983 BZ
57 sadek Ford Taunus TC II 3.5 V8 1979 BO

Koszulki pucharowe

Na okoliczność Pucharu będą dostępne koszulki. Zamówienia na koszulki można składać za pomocą koszulkomatu do 12.08.2019. UWAGA: płatne z góry.

Nagrody

Fundator nagród:

Zakwaterowanie

Pole namiotowe

Pole namiotowe praktycznie graniczy z torem, i na tym polu urządzamy wręczenie pucharu i ognisko po zakończeniu zawodów. Na polu namiotowym, jak to na polu namiotowym, można postawić namiot, spać w samochodzie, obok samochodu, są również domki campingowe.

Motel Tor "Kielce"

W budynku przy torze jest motel, w którym można wynająć pokoje.

Komentarze

Czy Organizatorzy są już mentalnie przygotowani, że puchar znów zdobędzie Granada? Bo ja tu widzę niekwestionowanego faworyta :D

Kżyho Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-07-16 11:12:03]


Czy przebieg trasy jest już ostatecznie zatwierdzony ? Tak sobie patrzę i wydaje mi się, że auta można puścić poniżej płyty poslizgowej po części owala. Zawsze to inaczej dla zawodników niż zawsze i auta będą bliżej kibiców co może trochę podnieść atrakcyjność widowiska.

Grzesiek_Rudy Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-07-16 13:36:54]


dla kibiców niewielka różnica bo tam jest na środku barierka

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-07-16 13:49:37]


W tym roku ciężar widowiska spocznie chyba na barkach Grzesia więc słuchajcie go bo najwyraźniej ma plan :D

zapek??? !G.O.P! Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-07-16 16:40:37]


Wąski, dlatego po objechaniu drzewa po swojej prawej stronie nie jedziesz kartingiem przy płycie, tylko wyjeżdżasz na owal i tam robisz te 100 metrów prostej tuż przy zewnętrznej barierce.

Grzesiek_Rudy Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-07-16 17:11:53]


a! o to ci chozzzi....

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-07-16 18:05:39]


nie wiem jak Ty Grzesiu, ale ja to zdążyłbym wszystkim widzom podać łapę jadąc tamtędy...

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-07-16 18:07:21]


No i bardzo dobrze :) przecież to ma być zabawa, a nie wyścig o złote gacie :)


BTW. Krzyhu rozumiem, że będziesz Granada walczył o PC ?

Grzesiek_Rudy Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-07-16 18:10:47]


Mooooże się Consulem stawię, nie zapeszajmy ;)
Ale ja jednak będę przede wszystkim kibicował Tobie, bo coś mam takie małe przeczucie, że w tym roku, jak czegoś nie spaskudzisz, to może być dobry wynik :DDD

Kżyho Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-07-17 00:17:00]


Nie przeniesiecie gdzieś dzień przed?;-)

bobik liil Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-07-17 08:33:28]


Do organizatorów.
Tak jak w latach poprzednich, służę pomocąna torze. Z synem + auto z hakiem.

PzDr

Palio Dokładna lokalizacja na mapie [2019-07-17 11:46:52]


Bobik, weź niepierdol :)

Piosiu. Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-07-17 11:49:52]


Bobik chyba w taki ukryty sposób wnioskuje o pucharowy bifor :))

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-07-17 11:56:36]


...już zakładam odpowiedznią skrzynię biegów.

JohnKa Dokładna lokalizacja na mapie [2019-07-17 13:16:43]


... no to pucharki w obu klasach mamy już rozdane...

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-07-17 13:38:52]


No to chyba tylko po koszulki zostalo pojechac... xD

Konrad vel smasher Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-07-17 14:51:27]


Chwila moment- nie poddam się bez walki... no przynajmniej o drugie miejsce :)

Trefl Dokładna lokalizacja na mapie [2019-07-18 19:37:10]


Panowie! nastał ten moment, kiedy w tym roku na 99.9% przyjadę na swój pierwszy "Puchar Capri"
Pora przestać czytać wasze komentarze, a poznać was osobiście!
Zgłoszenie wysłane dla większej pewności czy się wybrać.
Jakieś pierwsze rady jak się przygotować na taki wyjazd? Co warto zabrać? oprócz Auta :)
Jesteście na 2 dni czy 3? osobiście myślałem o przyjeździe w piątek i powrót w niedzielę.. (integracja)

Ps. Ja również powalczę o puchar ;)

Świr_BDG [2019-07-18 20:30:33]


Świr zdecydowanie przyjeżdżaj w piątek, będziesz mi okazję wjechać na tor treningowo. Z integracją w piątek nie przesadzaj bo w sobotę nie zostaniesz wpuszczony na tor jak średnio będzie Ci wychodziło trafianie "w czarne" :)

Zabieraj to co Ci potrzebne do życia przez dwa dni :)

Grzesiek_Rudy Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-07-18 20:36:54]


Na Miedzianej człowiek trafia w wir czasoprzestrzenny, więc niekiedy po trzech dniach jest w tym w czym wyszedł z domu, tylko data i poziom paliwa w zbiorniku się nie zgadza.
Więc nie przesadzaj Grzesiu. Można wyjść jak po browar i też się nic nie stanie...

granadziarz_3M Dokładna lokalizacja na mapie [2019-07-18 20:44:10]


Jarek, co Ja będę dyskutować. Dobrze wiemy jak to było, jest i niestety już nie będzie :(

Ale masz rację, nie raz człowiek robił teleport z piątku do niedzieli :)

Grzesiek_Rudy Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-07-18 20:48:49]


Jarek wir zna z autopsji :) kiedyś zdaje się zaginął w drodze na miedzianą i już zaczęliśmy nakręcać akcję poszukiwawczą :)

Trójkąt Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-07-18 22:19:21]


Karimate wez, jakas grubsza bo szyszki sie w plecy wbijaja. Namiot i spiwor opcjonalnie - zalezy jak bardzo chcesz sie integrowac :-) w sumie w samochodzie tez sie wyspisz jak cos. Klapki, srajtasma i recznik. Reszte w sumie kupisz nieopodal jakby Ci paliwa zabraklo. Zdecydowanie polecam pole namiotowe jako miejsce „zamieszkania” na ten czas.

Konrad vel smasher Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-07-18 23:17:25]


Poproszę

Trefl Dokładna lokalizacja na mapie [2019-07-19 20:05:29]


Masz zakuty tłok, na pewno nie wybuchnie :)

Grzesiek_Rudy Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-07-19 20:14:18]


Dzięki Konrad o takie info mi chodziło. Sami swoi i niczym się nie przejmować :) Już raz spałem w aucie, jak spontanicznie wybrałem się w 2017 na Zdwórz. Teraz więcej wygody! zabiorę poduszkę i koc ;)

Świr_BDG [2019-07-20 19:31:17]


Poduszka i koc... tego mi kiedyś zbrakło :)

Mysza liil (EM) [2019-07-20 19:38:06]


O Mysza! a ty będziesz? bo z tego grona chyba tylko Ciebie poznałem.. A chętnie przybije z tobą piąteczkę za dobrze wykonaną robotę. I może obgadamy coś jeszcze ;)

Świr_BDG [2019-07-20 19:44:17]


Rallyvideo zamawiać ?

Grzesiek_Rudy Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-07-21 22:14:24]


no chyba tak

najdos Dokładna lokalizacja na mapie [2019-07-21 22:21:29]


Póki co za mało zapisanych jest na pc, a co dopiero na film :)

Grzesiek_Rudy Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-07-22 16:13:44]


jak polepio gruzy to się zapiszo :)

najdos Dokładna lokalizacja na mapie [2019-07-22 16:17:10]


kryzys w budowlance :)

Grzesiek_Rudy Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-07-22 16:22:16]


Mnie zastanawia jedna rzecz na liście startowej... jak tak dalej pójdzie to od niepamiętnych czasów więcej będzie Capri jak czegokolwiek innego xD

Konrad vel smasher Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-07-22 19:39:05]


Dementuję plotki- jeszcze go nie ma, ale już niedługo

Trefl Dokładna lokalizacja na mapie [2019-07-22 20:47:30]


Liczba uczestników ograniczona do 70... żeby nas choć 30 się zebrała w tym roku... :/

bartozłomero Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-07-22 20:50:58]


Barto a ty w końcu przyjedziesz?

najdos Dokładna lokalizacja na mapie [2019-07-22 21:16:20]


a czym? Przeca to żółte cós się nie odpycha, a jeżeli nawet to nie za długo :))

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-07-22 21:42:33]


... jak tak dalej pójdzie to od niepamiętnych czasów więcej będzie Capri jak czegokolwiek innego...
ale pucharki i tak wyjmą granada i escort :)

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-07-22 21:44:03]


Podejrzewam, że wszyscy się nie zapisujo , bo się czajo, jak ja, żeby zobaczyć czy zdążo cokolwiek uruchomić ;)

Kżyho Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-07-22 21:50:28]


zawsze na początku jest licho. Do PC jeszcze ponad miesiąc

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-07-22 21:59:54]


Moje czerwone zawsze gotowe na puchar:P chociaż ostatnio zgubiłem hamulce na youngtimerze. A w sumie po co mi hamulce na torze;)))

Marcin P. Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-07-25 17:41:28]


Rudy - to bedą filmowcy?

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-07-30 20:42:25]


Okaże się za kilka dni.

Grzesiek_Rudy Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-07-30 22:16:31]


W tym roku będzie relacja z Pucharu Capri w Auto Świat Classic i trzeba będzie jakoś zilustrować ten artykuł i w związku z tym mam małą prośbę i propozycję. Jeśli ktoś umie, lubi i chce robić foty z tegorocznego pucharu to zapraszam. Fajnie by było by było mieć trochę dobrych fotek. Warunkiem ich publikacji jest dostarczenie tych zdjęć nam wraz z ze zrzeczeniem się praw do publikacji w Auto Świecie. O szczegóły się dowiem, czy to jest jednorazowe zrzeczenie się praw autorski czy czasowe do określonej publikacji. Możliwe że redaktor z AŚC podeśle formularz i wystarcz go podpisać. My do tego dopiszemy tekst i wio. Będziemy w wydaniu papierowym i na fb. Jeśli ktoś ma ochotę robić foty poproszę o deklaracje tutaj a potem niech się do nas zgłosi przed pucharem: do Michała, Orła czy mnie żeby się jakoś ogarnąć już podczas samego pucharu. Ktoś ma ochotę?

goras Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-08-19 16:50:22]


Kolega zapomniał, że członek Cypis jest z zawodu fotografem? ;)

Mała Mi Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-08-20 13:39:21]


członek ma inne zajęcia :)

najdos Dokładna lokalizacja na mapie [2019-08-20 13:40:51]


No właśnie... Cypis, Michał też super zdjęcia robi jak widać z jego relacji z wojaży, ale co z tego kiedy i na torze mamy niedobory a niestety nie da się zrobić dwóch rzeczy na raz. Jeśli ktoś ma ochotę wyręczyć Cypisa w jego obowiązkach może być i tak :) bardzo dobre wyjście. Tak naprawdę to oprócz pomocy w robieniu zdjęć to pewnie i w obsłudze samego pucharu potrzebujemy pomocnej ręki bo po dodaniu odcinka górskiego i postawieniu tam pachołków niedobory ludzie wzrosły.

goras Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-08-20 13:48:25]


Mi kilka lat temu super zdjęcia zrobił Flonder, a nie był w obsłudze imprezy. Może on...?

aga Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-08-20 22:07:44]


m.kozlowski może byś się wreszcie do czegoś przydał i zastąpił cypisa :P nie wiem co on tam robi, ale na pewno nic co wymaga jakiegoś intelektu ;) machanie flagą, nie wiem co jeszcze :)

Trefl Dokładna lokalizacja na mapie [2019-08-21 09:46:02]


Flonder, do tablicy... :) Dałbyś radę?

goras Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-08-21 09:47:21]


aaa... i nie chodzi tu o zdjęcia na nie wiadomo jakim poziomie. Chodzi po prostu o zdjęcia, żeby było coś z tegorocznego pucharu, więc bez stresu...

goras Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-08-21 10:24:56]


jeśli poziom 140cm wystarczy to Mała Mi śmiało możesz robić :)

najdos Dokładna lokalizacja na mapie [2019-08-21 12:50:43]


uuuu....

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-08-21 14:03:52]


Ja niestety nie wiem czy dotrę na PC, zatem dobrze by było, gdyby jednak chętny się znalazł. Jest w klubie kilka osób specjalizujących się nawet w moto-foto, rączki do góry prosimy!

cypis Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-08-21 15:21:56]


Oczywiście, że wystarczy Najdosie - mój tęczowy przyjacielu ;)

Mała Mi Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-08-21 23:26:16]


szkoda tylko, że dzieci musiały na to patrzeć (i nie wyglądają na zachwycone :) )...

Kornik Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-08-21 23:32:26]


Ciekawe jak do tego doszło :)

Sadoś [2019-08-22 09:09:49]


przeca widać, ze Cypisa dopadł tzw ,,syndrom mumii'', na który kiedyś zachorował Zapek na PC.
A najdos chciał go tylko pocieszyć

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-08-22 10:27:13]


pamiętam jak dziś :) to był poranek po nocnej wyprawie na pomost...kradziona berbelucha zebrała swoje żniwo :) i żeby nie było ja już dawno wykąpany, najedzony i próbuję obudzić patoli :)))

najdos Dokładna lokalizacja na mapie [2019-08-22 11:46:43]


Mała Mi lepiej nie wspominaj o tęczach i takich takich bo zara przyjdzie Kżycho i zacznie uświadamiać Tosie i Hajnricha w duchu wytycznych WHO :))))

najdos Dokładna lokalizacja na mapie [2019-08-22 11:52:22]


Nie trzeba być dużym aby być wielkim, jak widzę :D Ciekawe jakie jeszcze kompromitujące materiały kitrasz na swym zaszyfrowanym dysku, Mi. A może EMi :D

zapek??? !G.O.P! Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-08-22 15:49:28]


możemy i takie foty wrzucić do relacji z pucharu :) he he, dobre.

goras Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-08-22 16:24:09]


Rallyvideo na 99% nie będzie.

Grzesiek_Rudy Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-08-23 22:44:39]


:(

bredok Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-08-23 22:56:32]


Za mało sie u nas dzieje... nuudy...
Bobik będzie deszcz w tym roku?

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-08-24 08:05:51]


Im nie chodzi czy coś się dzieje czy nie. Kasa i tak by była. Mieli zamówioną inną imprezę, której organizator przełożył termin właśnie na 31.08.

Grzesiek_Rudy Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-08-24 09:39:18]


UWAGA UWAGA: wszystkich przyjeżdżających w piątek przed godziną 18 zapraszamy na parking po lewej stronie, patrząc od strony wjazdu na teren toru. Powtarzam, PO LEWEJ STRONIE. Nie wjeżdżać na parking przed budynkiem, jak również na sąsiednią część parkingu po prawej stronie od wjazdu. Do godziny 18 (a może i wcześniej, ale max do 18) impreza odbywająca się przed nami powinna się uwinąć i wtedy możemy już korzystać z przestrzeni parkingowej bardziej dowolnie. Z góry dziękujemy.

Michał Konieczny Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-08-29 17:30:09]


Mam pokój w motelu do odstąpienia jak ktoś jest zainteresowany kopulacją na czystych prześcieradłach na PC. Nie pamietam ceny ale pomiędzy 230, a 300PLN za dwie noce.

dred Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-08-29 18:35:00]


Dred a jaka cena jak nie będzie kopulacji?

Shadow Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-08-30 07:20:42]


500-

najdos Dokładna lokalizacja na mapie [2019-08-30 08:54:31]


Wniosek jest jeden, zbankrutujesz

Sadoś [2019-08-30 15:53:03]


No i co się tam dzieje?! Kto prowadzi? Kaka atmosfera?

Gnieciuch Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-08-31 15:06:19]


Eee, beznadzieja, leje i ogólnie do dupy :P

zapek??? !G.O.P! Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-08-31 15:47:51]


.

konrad.s Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-08-31 17:23:46]


A barto nie dotarł na PC czy przeregulowal...

leetvoos Dokładna lokalizacja na mapie [2019-08-31 18:57:52]


BZ:
1. Krislan
2. Kicok
3. SmalGuy

konrad.s Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-08-31 20:06:16]


BO:
1. Dziobek
2. Dempsey
3. Grzesiek

konrad.s Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-08-31 20:07:30]


Gratulacje dla wszystkich!

P.S: moja 2.5 letnia córka nauczyła się nowego zdania: "Idzi (tzn. Iga; przyp. tł.) ce palić gume!"

konrad.s Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-08-31 20:10:37]


No i pięknie Gratuluje wszystkim :-))

W tym roku wyjątkowo nie mogłem być pierwszy raz w historii tej imprezy :-(

CHUDER Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-08-31 20:34:59]


Gratulacje!! Ależ pięknie!!

Gnieciuch Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-08-31 23:49:19]


Czyli jednak Capri potrafią być szybkie :-)))

Konrad vel smasher Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-09-01 09:28:48]


Z kronikarskiego obowiązku podam w skrócie dla tym razem nieobecnych. Wyjątkowo nie spadła ani jedna kropla deszczu i mistrz Hitchcock też sobie w tym roku odpuścił. Było wprawdzie kilka (dosłownie na palcach dało się policzyć) niespodzianek, ale byli też tacy, którzy w przedpucharowym totku bezbłędnie obstawili składy podium.

Po pierwszym biegu ukształtowała się czołówka z czasami: Bredok 2:14,5; Dempsey 2:14,6; Piter 2:15,5; Hubert 2:16,3; Kongres 2:19,1 i Dziobek 2:20,2 - czyli 4x Capri i 2x Bratkowice. Drugi bieg dał ciut lepsze czasy: Dziobek 2:11,1; Dempsey 2:12,1, Rudy 2:15,7; Hubert 2:15,8; Piter 2:16,9 i Proko 2:17,2 - zabrakło Bredoka, który jadąc na 102% swych możliwości tuż przed górską metą zaliczył spotkanie z bandą dość solidnie deformujące aerodynamikę lewego przedniego błotnika Capri. Na trzecim kółku wynikiem 2:10,5 poprzeczkę podniósł Dempsey, ale reszta też daleko nie odstawała - Hubert miał 2:10,9; Dziobek 2:12,6; Piter 2:15,0; Rudy 2:15,1 a naprędce zreinkarnowany Bredok 2:15,3. W efekcie po 3 biegach czas szóstego zawodnika był raptem 15 s gorszy od lidera, a pięciosekundowe różnice czasów pomiędzy poszczególnymi biegami niweluje w Kielcach nawet mikroskopijny błąd - coś o tym wiemy... Jednakże wyniki czwartego kółka nie odbiegały wiele od poprzednich: Dziobek 2:09,5; Bredok 2:11,1; Piter 2:12,3, Hubert 2:12,7; Kongres 2:14,5 i Rudy 2:15,1. Mimo świetnego czasu Bredok nie zdołał odrobić wcześniejszej straty i pierwszy typowany na zwycięzcę nie wszedł do finałowej ósemki, którą utworzyły 3x Capri (Dempsey, Dziobek i Kongres), 2x Granady (Hubert i Rudy) oraz 3x Taunusy (Piter, Patryk i Czorny), a różnica czasu między pierwszym a ósmym zawodnikiem wyniosła 26.6s (czyli niecałe 7 s na kółko - tak ciasno dawno nie było).
W ćwierćfinałach Dempsey gładko objechał Czornego, a Dziobek Patryka. Hubert miał trudniej, ale dał radę Kongresowi. Natomiast ku ogólnemu zaskoczeniu ubiegłoroczny triumfator Piter przegrał z Rudym - tak odpadł drugi niemal pewny pretendent. W półfinale Rudy przegrał z Dempseyem, a Dziobek nie dał szans Hubertowi i po raz pierwszy od lat o finał BO zawalczyły dwa Capri - na dodatek te same dwa, które liderowały po eliminacjach. Walka była bardzo wyrównana, ale torowe doświadczenie Dziobka zaprocentowało i to on w tym roku odjechał nad morze z dzbankiem, poprawiając o jedno oczko swój dotychczasowy "wynik życia" - drugie miejsce (za Krauzim) z 2009 roku. Natomiast w walce o trzecie miejsce Lexusogranada Grzesia nie dała szans także drugiemu z bratkowickich Cosworthów V6.
W klasyfikacji BZ było prościej - pierwszy bieg wygrał ubiegłoroczny triumfator JohnKa 2:27,0 przed Krislanem 2:30,5, Dredem 2:32,4 i SmalGuyem 2:34,1. W drugim ponownie maleńki czerwony Escort 1.6 sprytnie pokonał plątaninę kartingowego toru z czasem 2:26,3, pozostawiając za sobą Krislana 2:26,5, Kicoka 2:26,9 i Świra 2:28,9. Po trzecim kółku John z czasem 2:23,7 umocnił się na pozycji lidera, ale na plecach czuł już oddech rywali - Krislan miał 2:23,9, Kicok 2:26,2 i MarcinP 2:27,5. Na czwartym kółku wszystko się pomieszało - wygrał Krislan 2:23,8 przed Kicokiem 2:24,4, Świrem 2:26,3 i Irpacem 2:28,6, a John był dopiero ósmy. Oczywiście wszedł do finałów, ale tam zdołał objechać tylko Marcina P. Po przegranej z Kicokiem pozostała mu walka o brąz ze SmalGuyem, ale w efekcie zakończył PC2019 z czwartą lokatą w klasyfikacji BZ. Pozostałe ćwierćfinały także poszły zgodnie z oczekiwaniami (i wynikami eliminacji) - Krislan objechał Jachyma, Kicok - Świra, a SmalGuy - Dreda. W drugim półfinale Krislan pokonał SmalGuya, a w ostatnim (nota bene wewnątrzkrakowskim) starciu - wielokrotnego triumfatora klasy BZ - Kicoka.
Puchar Taunusa też poszedł nad Bałtyk, bowiem uturbione R5 Patryka objechało ubiegłorocznego triumfatora w postaci wolnossącego Coswortha 24v Bratkowic. A szybszym z dwóch najwolniejszych okazał się 54-letni 17m P5 Killera/Maniaca, nie bez trudu objeżdżając Rozjechanego w minimalnie tylko młodszym 26m P7.
Generalnie zabawa była przednia, a kryzys braku chętnych do startu mamy chyba już za sobą. Do zobaczenia na PC 2020 !
Pozdreaux.

KRK 4m Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-09-01 13:20:21]


"(...)ubiegłoroczny triumfator JohnKa(...)"
W zeszłym roku wygrał Kicok :).

Tak czy inaczej, było super!

konrad.s Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-09-01 14:09:24]


Skleroza - obu Panów najmocniej przepraszam
Pozdreaux

KRK 4m Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-09-01 14:14:18]


Witam Puchar Taunusa poszedł do Libiąża województwo Małopolskie.

mario1 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-09-01 14:29:33]


Czas leci potwornie szybko - ten PC wygrany w BZ przez Johna w Escorcie na skrzyni zakleszczonej na trójce to był rok 2017... A mnie się wydawało, że ledwie parę tygodni temu :) W ubiegłym roku rzeczywiście dzbanek pojechał z Kicokiem do Krakowa.
Co do Taunusa B5234T nie mam usprawiedliwienia - nie doczytałem, a system skojarzeń był taki: motory Volvo T5 nagminnie upycha się do Fordów w 3M, zawodnik ma na imię Patryk, a takich na c.pl było trzech z Wybrzeża i dwóch z zachodniopomorskiego. Ergo - ten też musi być znad morza. No i zonk - Libiąż, raptem 47km od mojego domu... Sorry!
Pozdreaux.

KRK 4m Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-09-01 17:45:14]


Bylo super, ale: który był taki mądry i używał naszej Granady jako stołu, bo jest "pare" rys do "gołego" do wypolerowania. pozdrawiam czule

Tom'ash Dokładna lokalizacja na mapie [2019-09-01 18:42:46]


A to duże pudło które było na placu tam gdzie twoja granada to nie stało na dachu granady? Wiem jak takie pudło potrafi porysować dach bo mi kiedyś też kolega postawił pudło i przesunął :( efekt taki jak na zdjęciu powyżej

mishq (Mateusz G.) Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-09-01 19:49:51]


Nie, to co na zdjeciach to maska, a duze pudlo bylo pelne ciezkich rzeczy i stalo caly czas za autem. Generalnie ktos czymś szurnął po masce. Ja nikomu nie stawiam niczego na samochodzie i szkoda ze nie wszyscy szanuja cudza wlasnosc

Tom'ash Dokładna lokalizacja na mapie [2019-09-01 19:56:59]


Tomash...przyjadę specjalnie do ciebie i wypoleruje ci auto.... perfecto !

szwaycar [2019-09-01 20:42:51]


Skoro już jesteśmy w temacie zagadek - kto wziął pod swoje skrzydła zawartość mojego bagażnika w postaci kierownicy, dwóch starych gaśnic, prawie pustego opakowania po płynie hamulcowym i połowy butelki Fanty?;) całość podczas treningów spoczywała na trawniku po lewej stronie za bramą wjazdową na tor podczas piątkowych treningów i końca ostatniego przejazdu już nie doczekała. Moja ulubiona kierownica to pryszcz, ale tą Fantę chciałbym odzyskać. Śledztwo na polu namiotowym nic nie wykazało, detektywi rozkładają ręce. Zgrzewkę piwa w podzięce wyślę FedEx-em, ale muszę najpierw ustalić adres. Ktoś, coś?

Marek-p [2019-09-01 21:06:25]


Jak ty jeździłeś bez kierownicy?

mishq (Mateusz G.) Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-09-01 21:19:07]


Skręcałem zaciśniętymi kombinerkami - pod koniec zmagań wytarły im się ząbki i wypadłem w zielone.. Następnym razem użyję morsa.

Marek-p [2019-09-01 21:33:15]


Szwaycar zapraszam ;) piwo grill itp w zestawie. Lubie moje stargane czasem lakiery i rdzawe bulwy ale nie lubie jak ktos robi mi na masce syf i to taki co nie wiem czy spoleruje, Marek-p łącze się w bólu :/ i nadziei, napewno juz ktoś szuka kartonu zeby odeslać fante i kiere

Tom'ash Dokładna lokalizacja na mapie [2019-09-01 21:38:33]


Spoleruję...nie ma takiej rysy której nie dałbym rady ;)
Czyli po Szczecinie są Gliwice ???

szwaycar [2019-09-01 22:11:07]


W tym roku zdradziłem...

bobik liil Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-09-01 22:30:49]


Jak to nie ma.

docencik12 Dokładna lokalizacja na mapie [2019-09-01 22:57:20]


I kolejni Prezesi...

docencik12 Dokładna lokalizacja na mapie [2019-09-01 23:05:01]


Jezu jak ja kocham ten płocki duet.

leetvoos Dokładna lokalizacja na mapie [2019-09-01 23:13:09]


Marek-p adres do wysyłki browara podam na pw ( RODO) ;)

a teraz do rzeczy, gasnice mam w taunusie za siedzeniem

fante wypiłem dzis rano bo mnie suszyło :D

jak do tego doszło już to nie wiem ale wiem gdzie fanty przebywały od piątku. nie wiem jak to sie stało i kto je tam wrzucił ale gaśnice i fanta nie wiadomo jakim sposobem znalazły się na busie kolegi z naszej ekipy, dziś przy segregacji rzeczy każdego z nas okazało się że ponad stan jest własnie dwie gaśnice i fanta, pytaliśmy czyje ale już było mało ludzi na polu i nie było na nie chętnego. jak cos to pisz pw i jakoś się zorganizuje ich powrót do ciebie :)

Piter M Dokładna lokalizacja na mapie [2019-09-02 01:09:41]


No starczy tego dobrego. Za rok wystartuje. Serio.

Mysza liil (EM) [2019-09-02 02:12:48]


Hej, jak nadmieniałem parę postów wyżej, jeśli ktoś chciałby udostępnić nam swoje zdjęcia z pucharu w celu zilustrowania artykułu w Auto Świat Classic i na facebooku, poproszę o kontakt: albo wskazanie miejsca skąd można je pobrać albo o przesłanie ich np: WeTrasferem na adres andrzej_gorecki@o2.pl. Sprawa dosyć pilna, ponieważ materiały powinny być przesłane do redakcji do najbliższego piątku (muszę się jeszcze skontaktować z osobą z gazety i potwierdzić ten "detal").

dzięki i pozdrawiam
goras

goras Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-09-02 09:21:07]


Jak ktoś ma jakieś moje fajne zdjęcia to proszę o udostępnienie. Zawsze chętna, bo nikt z rodziny i znajomych mi nie robi, a do tego w tym roku zabrakło RallyVideo. Białe Capri nr. 26. ;-)

aga Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-09-02 09:52:34]


wszyscy chętnie zdjęcia pooglądamy, czekamy na Granadziarza i innych.. ;)

a tak w ogóle to fajnie, że ten Puchar trwa, że chce się Wam wszystkim przyjeżdżać a organizatorom organizować, to jest wyjątkowe święto starych fordów. pozdrowienia i do następnego!

rozjechany liil Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-09-02 09:54:54]


Dokładnie Rozjechany. Dodatkowo pozdrawiam sympatyczną parę młodych ludzi z Taunusa od Saymona. Naprawdę szanuję że przyjechaliście. Pozdrówcie rodziców i podziękujcie im od nas za to że finalnie jednak Was puścili. Nie chcę naciskać ale w ostatni weekend Września jedziemy wspólnie w Bieszczady :P

zapek??? !G.O.P! Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-09-02 10:08:09]


Sadoś rules :D

zapek??? !G.O.P! Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-09-02 10:12:07]


Coś się znalazło dla Agi.

docencik12 Dokładna lokalizacja na mapie [2019-09-02 11:40:30]


Rozjechany aż miło.

docencik12 Dokładna lokalizacja na mapie [2019-09-02 11:42:31]


Moje jedyne zdjęcie

Grzesiek_Rudy Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-09-02 11:45:11]


Dla Grzesia też co nieco.

docencik12 Dokładna lokalizacja na mapie [2019-09-02 11:51:18]


I taka seria spieprzonych zdjęć ale z efektem. Może ktoś się rozpozna, najtrudniejsze ostatnie. Najfajniejsze jest zielone bo aż go powyginało od prędkości ;-)

docencik12 Dokładna lokalizacja na mapie [2019-09-02 12:11:22]


moje w tym miejscu masz na pewno wyraźne ;)

rozjechany liil Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-09-02 12:15:32]


a mojego w tym miejscu nie miałeś szans zauważyć :)

najdos Dokładna lokalizacja na mapie [2019-09-02 12:19:24]


szybka blacharka :)

najdos Dokładna lokalizacja na mapie [2019-09-02 12:21:43]


skuszona alkoholem i zapachem gryla wyszła z lasu Wielka Stopa :)

najdos Dokładna lokalizacja na mapie [2019-09-02 12:24:23]


Docencik dzięki ;-)

aga Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-09-02 13:02:04]


jestem po konsultacjach z redakcją Auto świat Classic, materiały musimy podesłać do końca tego tygodnia, więc czasu mamy nie za wiele... Dobrze by zdjęcia były w środę, będzie trochę czasu na wybranie najfajniejszych

pozdr

goras Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-09-02 13:57:43]


zapek??? !G.O.P! przekażemy rodzicom i dziękujemy wszystkim za tak miłe przyjęcie i otwartość. Rzadko spotyka się takich ludzi. Bardzo dobrze będziemy wspominać ten czas i mam nadzieję, że uda nam się być na kolejnych zlotach!
Zrobiłam też trochę zdjęć, później je tutaj wrzucę.
Pozdrawiam, dziewczyna Sadosia ;)

pauli [2019-09-02 15:05:20]


Dobrze, że się podpisałaś, bo po nicku, to raczej na dziewczynę Alwaxa bardziej wyglądasz ;)

DrStein [2019-09-02 15:10:26]


ktoś wie czy wspomniany Jureczek wrócił do domu bo wczoraj o 17 jeszcze nie nadawał się do drogi?

najdos Dokładna lokalizacja na mapie [2019-09-02 15:13:06]


Jurek zgubił telefon.

dred Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-09-02 15:32:07]


DrStein teraz nick bardziej czytelny ;)

pauli [2019-09-02 16:33:26]


Tam Doktorkiem się nie przejmuj.
Lepiej juz sobie planujcie czas na długi weekend czerwcowy na zlot w Zdworzu. Jeżeli na PC wam się podobało to nie wiem co powiecie po Zdworzu.

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-09-02 16:37:59]


1. Miło było po latach znów wpaść w doborowe towarzystwo, tradycyjnie dookoła, bo przez Nowy Sącz.
2. Zrzuciłem wczoraj na peceta 8GB zdjęć. Spróbuję je przejrzeć, wyrzucę Err (bo mi w Nowym Sączu aparat glebnął o jebę i pierdolca dostawał), wywalę nieostre, bo z w/w powodu miał problemy z ostrzeniem. No i z góry przepraszam, bo zaczął też pier..lić numerację zdjęć i w seryjnych (a tych jest większość) auta poruszają się ruchem konika szachowego....
3. podajcie proszę jakiś sensowny serwer, gdzie można zapakować ok 8GB fotek i nie wymaga się kont na guglu, penisbuku i innych idiotyzmów, których nie mam i nie będę mieć.

granadziarz_3M Dokładna lokalizacja na mapie [2019-09-02 18:10:33]


Przyjechaliśmy w tym roku pierwszy raz z ojcem (za namową Czornego, za co mu serdecznie dziękuję) i bardzo się nam podobało! Na pewno przyjedziemy następnym razem i możliwe, że nawet weźmiemy udział i powalczymy o ostatnie miejsce :)

Wrzucam kilka fotek!

profesor [2019-09-02 21:34:35]


nie myśl profesor, że walka o ostatnie miejsce jest łatwa. Killer ma takie doświadczenie w tym temacie, że chyba niestety ale zostaje Ci walka o przedostatnie...

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-09-02 21:39:20]


Na ostatnim zdjęciu docen ika Dempsey albo Dziobek, ale stawiam na Dempseya.

Zawada1 Dokładna lokalizacja na mapie [2019-09-02 22:06:20]


*Docencika

Zawada1 Dokładna lokalizacja na mapie [2019-09-02 22:06:47]


ostatnie foto to finał. Dziobek wygrał pod lasem a Dempsey dopiero przecina metę

najdos Dokładna lokalizacja na mapie [2019-09-02 22:13:34]


To był mój drugi puchar ale pierwszy z własnym fordem. Do zobaczenia za rok!

MetfaN [2019-09-02 22:28:10]


O 9:50 w sobotę na obwodnicy Kielc obtrąbiłem czerwonego dziobaka coupe na blachach SGL.... z założeniem, że to ktoś z zawodników. A potem na zawodach patrzę i nie ma takiego auta - no to wtopiłem, myślę sobie - obtrąbiłem obcego człowieka, który przypadkiem znalazł się w tym miejscu i czasie, ale z zupełnie innym zamiarem.
A teraz kamień z serca - bo jednak ten dziobak jechał na PC, tylko jako widz. Zatem, Profesorze, granatowe Clio na S7 to byłem ja :)
Pozdreaux.

KRK 4m Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-09-02 23:04:38]


hah świat jest jednak mały :) oczywiście, że mogłeś tak myśleć - jak ktoś jest w tych okolicach fordem w dzień pc to chyba raczej w jednym celu :)

profesor [2019-09-02 23:49:12]


profesor, Twój dziób był kiedyś żółty ?

marian212 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-09-03 07:48:50]


Nie miał na sobie żółtego. Oryginalnie był sebring red (taki bardziej pod pomarańczowy), a potem pomalowano go niechlujnie na czerwony i my też zostaliśmy przy czerwonym (bo wiadomo - czerwony jest najszybszy).

profesor [2019-09-03 09:09:19]


Trzeba przyznać, że w ostatnich latach Puchar wraca do korzeni - znowu wszyscy mają szansę, wszystko może się zdarzyć i są fajne emocje. Jako obserwator z ramienia ;) mam tylko pewne wątpliwości, co do ograniczeń w klasie "bez ograniczeń" ... może jednak warto przemyśleć, ile powinno pozostać procent Forda w Fordzie? ;)

Pogoda, humory i atmosfera super. Gratulacje wygranym, podziękowania dla organizatorów, do zobaczenia za rok :)

moje foty:
https://photos.app.goo.gl/wk3vjww8ZeKo4VTJ6

amator liil (EM) Dokładna lokalizacja na mapie [2019-09-03 12:08:08]


dzięki amator za fotki :)

goras Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-09-03 12:32:24]


Amator! zajebiaszcze foty, dziękuję, kradnę ;)

rozjechany liil Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-09-03 12:39:56]


Popieram Amatora...zakazać wszystkich lexów, beemek, volvo i sabów :)
albo zrobić 3klasy: BZ, BO z koszernymi piecami i OPEN dla reszty kundli....
poprawić dyscyplinę, skrócić trochę przerwę obiadową a czas na dłuższe finały sam się znajdzie :)

najdos Dokładna lokalizacja na mapie [2019-09-03 13:04:39]


fajnie, jak się stoi w cieniu z browarem w ręku i ogląda, ale dla ludzi na torze to niedługo chyba trzeba będzie dodatkowo zamiawiać karetkę pogotowia do przetaczania krwi, masażu pleców i pomocy psychologa sportowego - "dasz radę, dasz radę, jeszcze tylko pół dnia, tylko pół dnia..." :)

goras Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-09-03 13:17:19]


Goras ma rację. Ja tylko zdjęcia robiłem, a jeszcze czuję opory stawów przy ruszaniu się...

granadziarz_3M Dokładna lokalizacja na mapie [2019-09-03 15:40:54]


A nie znalazł ktoś mojego kluczyka od MB (scyzoryk). Okolice Piosia wozu prawdopodobne.

bobik liil Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-09-03 16:03:23]


bobik- nie tylko tam leżałeś. Może u prezesa Jakuba w lymuzinie?

Jarku- zdjęcia z pięknej perspektywy. Nie masz może tam jakiegoś pomarańczowego Capri mkIb? Spodziewam się rozmazanego ;)

Trefl Dokładna lokalizacja na mapie [2019-09-03 16:33:26]


Eeee tam. Chyba tylko tam. Słaba sprawa, bo miałem tylko jeden.

bobik liil Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-09-03 17:31:42]


Jak ktoś tam znalazł kluczyk to te niedzielne handlarzyki.
Dejcie wjency fotek :D

mishq (Mateusz G.) Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-09-03 18:08:54]


Popieram Najdosa, ale moja definicja koszerności pieca pewnie nie wszystkim przypadnie do gustu - owal Forda, bez doładowania, układ cylindrów i układ napędowy zgodny z homologacją dla danej karoserii, maksymalna pojemność równa granicy najwyższej klasy zgodnie dla danej karoserii. Innymi słowy YBB wszystkie także do kundli, a BOA i BOB koszerne. DOHC 2.3 16v dopuszczony tylko w Capri. Escort i Fiesta maksymalnie wolnossące 2.0.
Pozdreaux.

KRK 4m Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-09-03 18:13:01]


Ja teź jestem za !
Czas na zmiany

szwaycar [2019-09-03 18:34:28]


Fajnie byłoby trochę się temu przyjrzeć, np. w BZ opony tylko homologowane na drogę, a nie hardcorowe slicki...

rozjechany liil Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-09-03 18:35:33]


Trzy klasy. Albo 4 żebyśmy i my z Myszą mogli wejść do gry.

bobik liil Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-09-03 18:39:08]


Haha, się zaczyna

Piosiu. Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-09-03 18:44:53]


Haha, ja już jedną zadymę dawno temu rozpocząłem, według mnie już wystarczy. Tegoroczny puchar był super, do jednego wniosku się przychylę - więcej jazdy w eliminacjach, bo szkoda czasu.

Piotrek Ł....vel Kankkunen Dokładna lokalizacja na mapie [2019-09-03 18:53:35]


Akurat temat opon z homo E w klasie BZ był już kiedyś poruszany. Jestem bardzo za taką zmianą.

Podział BO na BO i OPEN raczej się nie sprawdzi BO zawsze komuś będzie coś nie pasowało. Dodatkowo silnik innej marki nie gwarantuje wygranej. Raczej skupiłbym się na większej liczbie przejazdów. Jedna eliminacja przez cały dzień (oczywiście finały zostają w obecnej formie). W tym roku były jakieś problemy z liczeniem czasów, ale chyba nie były na tyle duże żeby trzymać startujących po kilkadziesiąt minut między przejazdami.

Grzesiek_Rudy Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-09-03 18:57:18]


no... co prawda odcinki najdłuższe jakie można ( czyli z odc górskim ) ale tylko 4...
W tym roku wyjątkowo mało jeżdżenia było.

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-09-03 18:57:23]


A! i szykany na finałach były tylko z nazwy. Nikt, nawet w najszybszych wozach chyba nie odpuszczał gazu a co dopiero zwolnić. A szykana chyba ma inne zadanie.

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-09-03 18:59:48]


A ja tak troszkę po niewczasie chciałbym podziękować i pogratulować przede wszystkim.... WSZYSTKIM UCZESTNIKOM udziału w tych wspaniałych zawodach! Gratulacje i szacun dla ZWYCIĘZCÓW! Wielkie podziękowania i ukłony dla ORGANIZATORÓW.
A tak już całkiem prywatnie, chciałbym podziękować wszystkim, którzy mnie wspierali przez cały czas trwania imprezy, oraz tym nie szczędzącym energii i zaangażowania w pomocy zreanimowania mojego wozu po leśnym "skoku w bok" ;)

bredok Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-09-03 19:26:54]


Dobrze mówi! Polać mu.

Btw
Co z Jureczkiem?

A ja jeszcze od siebie- bardzo dziękuję Organizatorom, Uczestnikom, zwłaszcza tym "pierwszym razom" bo to oni często powodują że człowiek przypomina sobie jaka to fajna ZABAWA jest! Tu prywatnie napiszę, że cieszę się niezmiernie że w tym roku, po chyba 10. latach przerwy, pojawił się nasz szwajcarski łącznik- Młody wFe. Cieszę się tym bardziej bo sporo w tym mojej winy.

Niezapominając- gratuluję Zwycięzcom! BZetowym obiecuję postarać się dać większą konkuręcę w przyszłym roku!

Mam nadzieję do chociaż następnego pucharu zobaczyć się że wszystkimi! A jak się da, to i wcześniej :)

Trefl Dokładna lokalizacja na mapie [2019-09-03 20:23:14]


Również podziękowania dla organizatorów i dla tych co tam stali na tej patelni. Było kameralnie i tak jak lubię :). Wspomnienia bezcenne, zwłaszcza jak poprawiłem czas przejazdu o 22 sekundy, a na ostatnim przejeździe pilot mi powiedział: "tato niedobrze mi" :). No i na przyszły rok kabel dżek-dżek może też się znajdzie ;)

Shadow Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-09-03 20:26:38]


Skoro parę tematów rzucili poprzednicy, nie wypada mi milczeć, wszak interesuje mnie mocno sprawna organizacja tych zawodów, choć sam nie angażuję się w nie:(
Popieram paru z Was Koledzy...Przy okazji apel do naszych dobrodziei Organizatorów.
Marzeniem moim jest, aby był porządek, więc jeśli w regulaminie stoi : "zaczynamy o 9:00" to zacznijmy to respektować, wymagać i się stosować. Przeszło dwugodzinny poślizg skutkuje tym co bolało wielu...niedosyt z jazdy, tylko 4 przejazdy eliminacyjne. Pamiętajmy o tych, którzy nigdy nie mieli i nie będą mieć przyjemności startowania w finałach i kończą właśnie przejazdy na tych marnych 4ech. Byłem na wielu imprezach i to działa. Na Miedziance 150 ekip jest w stanie od 10:00 do 17:00 zrobić po 6-7 przejazdów.
Kwestia szykan w finałach. W sumie to już nie wiem czemu one mają służyć. Parę lat temu gdy zostały wprowadzone, miały m.in. odrobinę wyrównać szanse i dysproporcje między Dawidami i Goliatami. I to robiło robotę. Od (chyba) dwóch lat poprzestano na dwóch pachołkach, które niestety nie powodują zwolnienia, ba...sprawiają, że "ścieżka" jest bardzo niebezpieczna. Wchodząc z dużą prędkością w ten "slalom" (bo to z szykaną nie ma nic wspólnego), o bączka i przytulenie się np. do bandy nie problem, za to problem dla kierującego i widzów przy tejże. Więc albo je zlikwidujmy całkiem, albo niech to będzie szykana z prawdziwego zdarzenia.
Co do koszerności...hmmmm...jest tu wiele racji. Ale przecież to my poluzowaliśmy regulamin, aby nie umarła społeczność przyjeżdżająca i uczestnicząca w PC. Pobożne życzenia życzeniami a przyszłość raczej bez zmian. Nauczyłem się już jeździć z tą mocną ferajną (niekoniecznie spod znaku błękitnego owalu) i przeszedłem z tym (niestety) do porządku dziennego :)

bredok Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-09-03 20:27:08]


To jak już sobie tak dziękujemy, to dziękuje Grzesiowi i Treflowi za przyprowadzenie Tofa w sobotę wieczorem do chałupy, na pole znaczy. Chłopaki go przepchali z toru, bo giełda czy coś tam, zanim się zorientowałem o co chodzi. Wyjść z podziwu nie mogę, dzięki jeszcze raz.

Piosiu. Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-09-03 21:05:28]


Czy więcej jazdy czy mniej jak zawsze było dobrze, dzięki wszystkim za ten czas:)
Szykany w finale były tylko tak by wyglądało że są, tak czy inaczej każdy miał takie same.
Z bandą w finale nie trudno było się spotkać- może nie każdy zauważył ale jeden ford nawet poszedł po bandzie na owalu w finale

Hubert_M Dokładna lokalizacja na mapie [2019-09-03 21:38:33]


To ja też napiszę od siebie, że zabawa byłą przednia! Super było zobaczyć wasze mordy zdradzieckie i napić się piwa w doborowym towarzystwie.

Martyna, Kamil: dzięki za wytężoną pracę do ostatniej chwili przy moim struclu.
Trefl: to samo, a dodatkowo dzięki za zapewnienie niezapomnianych emocji już od czwartku i stopniowe podnoszenie napięcia ;)

Ira, Marcin P.: dzięki za przejęcie bolidu i przejechanie nim pół Polski.

Młody_wFe Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-09-03 21:50:36]


No zgubiłem telefon , nawet trzy razy ale we własnym namiocie :)
Ty Dredziu jak byś przyjechał BMFu to byś nie tylko telefon zgubił :)
Ja wróciłem do domu (i internetu ) dzisiaj , po objazdówce .
Wszystko zgodnie z planem i przewidywaniami .
Na taką imprezę to nawet warto rowerem zapierdzielać 650 km :)
Organizacja , uczestnicy , lepszych nie było nawet w PRL-u :)

alwax Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-09-04 00:09:49]


A tu macie pare zdjęć odemnie :P

https://photos.app.goo.gl/5eq6PZfgC4uLrtaeA

Zajcu_vel_Zło [2019-09-04 08:38:30]


fajne foty, dziękujemy!

rozjechany liil Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-09-04 09:18:33]


Zacne foty!

Trefl Dokładna lokalizacja na mapie [2019-09-04 10:06:54]


Zajcu myślę, że Hrabia powinien Cię nauczyć jakie robić foty:)

dred Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-09-04 10:08:03]


Młody- mów mi Hitchcock mistrz suspensu ;)

Trefl Dokładna lokalizacja na mapie [2019-09-04 10:11:11]


Trefl, jest pierdylion zdjęć Twojego kapcia, jak i każdego samochodu startującego. Tylko prosiłem, żeby mi ktoś podał jakiś serwer który łyknie ok 8GB zdjęć i nie trzeba na nim mieć penisbuka i konta w guglu, bo nie mam i nie będę miał. Albo niech mi ktoś udostępni swoje logi do takiego czegoś to załaduję tam foty.

Co do zmian w regulaminach - pozostańmy na razie przy tym co jest. Jest renesans, nie psujmy tego.
Prawdą jest, że dla słabych aut, niewchodzących do finału (bardzo dobrze, że organizator pilnuje ilości 8 z klasy) jest za mało jeżdżenia. Więcej eliminacji. Dopracujmy organizację. Wspólnie, a nie "weźmy się i zróbcie..."

granadziarz_3M Dokładna lokalizacja na mapie [2019-09-04 10:13:28]


Super zdjęcia, dzięki Zajcu! Nieśmiało zauważę że chyba wpisowe powinno być większe, tak żeby obsłudze opłacało się..

Piotrek Ł....vel Kankkunen Dokładna lokalizacja na mapie [2019-09-04 10:19:22]


Granadziarzu, to może wybierz z tych 8 GB ze 150 najlepszych fot i wzuć na jakikolwiek Wetransfer czy Dropbox? Jest jakiś sens przesyłania 10 tysięcy ujęć?

amator liil (EM) Dokładna lokalizacja na mapie [2019-09-04 12:33:57]


> żeby mi ktoś podał jakiś serwer który łyknie ok 8GB zdjęć

Mamy własny serwer i mogę oczywiście dać Ci dostęp żebyś to wrzucił, ale 8 GB zdjęć nie ma sensu, musisz to przebrać nieco (bardzo wielkie nieco). Bo inaczej zaraz wygenerujemy kilkaset GB ruchu i nam łącze przysiądzie, albo i przekroczymy limit, bo jakiś tam mamy. Jeśli zdjęć każdego samochodu jest pierdylion, to ja myślę że wystarczy góra po 5. Przebierz to i daj znać jak będziesz gotowy.

Michał Konieczny Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-09-04 12:45:18]


Granadziarz, możemy to wrzucić w całości na mój Dropbox i stamtąd odsiać. Wysłałem Ci info w PW.

Konar [2019-09-04 12:53:30]


albo WeTransfer w czterech paczkach :D

Trefl Dokładna lokalizacja na mapie [2019-09-04 13:35:37]


Ja również chciałbym podziękować za super klimat i muzykę z głośników podczas wszystkich prób:) Niestety po raz kolejny w roli widza, ale i tak było fajnie. Będę miał w końcu swojego kasztana, to zawitam na pole namiotowe, bo jak na razie nie jestem godzien:) A tak na marginesie, to czyje było Suzuki savage z wózkiem bocznym?? Ktoś z forumowiczów?

Kropla Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-09-04 18:35:08]


A własnie, miałem też napisać o secie muzycznym. Bardzo, ale to bardzo dobry zestaw. Zupełnie inny od tego co na innych zlotach:) Chyba z 95% tego mam u siebie na kompie.

dred Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-09-04 19:03:10]


Oj tak. Set bardzo spoko. No i w końcu nie Zeppelin i Nirvana przez cały czas.. ;)
Klasyki, których na codzień się nie słucha, ale warto do nich wrócić okazyjnie. A ta okazja była idealna.

Kropla, co do Savage, to nikt zrzeszony, ale ma wśród zrzeszonych sporo znajomych. Łukasz zwany Frogiem - Kolega z Krakowa. Zrzeszony jest głownie wtedy, kiedy jest rozbierany jakiś Ford i trzeba odpalić dużego boscha. Jest nieinternetowy, więc jedyne źródło komunikacji z nim jest przez telefon - Jak masz jakieś pytania do niego, to wal na pw i dam Ci kontakt. Wbrew temu jak wygląda jest bardzo spokojnym i sympatycznym człowiekiem ;)

DrStein [2019-09-04 19:42:51]


Znalazłem w swoim archiwum...

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-09-04 20:03:05]


Zdjęcie z Komunii? :D

DrStein [2019-09-04 20:08:59]


A w Krk takie prezenty na komunia dają?

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-09-04 20:13:16]


pół Rudego :))))))

najdos Dokładna lokalizacja na mapie [2019-09-04 20:32:01]


Pal licho Grześka, jest dowód na to że Granada Marcina kiedyś na pucharze była :D PUCHAR 2020! Pozdrowienia dla zainteresowanego ;)

Trefl Dokładna lokalizacja na mapie [2019-09-04 20:40:07]


Wąski no to teraz dowaliłeś, mój pierwszy puchar Granada :)

Grzesiek_Rudy Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-09-04 20:44:33]


No. Moją a już przy następnym moim wozie pozowałeś :)

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-09-04 20:54:22]


To teraz pora na kolejną Granade od Ciebie :)

Grzesiek_Rudy Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-09-04 21:04:33]


Nigdy nie mów(ię) nigdy.

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-09-04 21:06:38]


dziękuję za docenienie mojego kunsztu w doborze muzyki...ALE KURWA! ŁAPY PRECZ OD ZEPPELINÓW! (no i kolega ma już załatwioną dyskografię na następny puchar ;p)

Mała Mi Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-09-04 21:29:38]


Piękne zdjęcie Rudego. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na kolor skarpet !!! :-)))))))))

Bartłomiej Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-09-04 22:01:33]


Ale o co chodzi? Przecież w garniturze nie stoi ;) choć fakt, wiocha, bo dziś w modzie są kolory tęczy :)))

bredok Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-09-04 22:32:11]


Pij mleko...mówili...

cypis Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-09-04 22:41:46]


Bartek zupełnie nie rozumiem o co Ci chodzi. Sam Chajzer wyjmował z pralki. Lepiej takie niż naciągnięte granatowe garnitury po kolano..,

Grzesiek_Rudy Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-09-04 22:42:08]


Ja tam lubię swoje kolorowe skarpetki. Bikiniarze takie nosili.

Trefl Dokładna lokalizacja na mapie [2019-09-05 06:59:32]


Ja również dziękuję za świetną zabawę Organizatorom. Dziękuję tym bardziej, że był to mój pierwszy PC w roli zawodnika po bodajże ponad 10 latach - przebiłem nawet Młodego ;)

Pomimo sporych przygotowań, żeby dziadek po długim czasie postoju dał radę dojechać, pojechać i wrócić, parę psikusów jednak się pojawiło. Nie mniej udało się ostatecznie być, wystartować i wrócić w jednym kawałku, a do tego osiągnąć jak dotąd mój najlepszy wynik w życiu na PC.
32. miejsce w generalce i 10. (!) w BZ tym truchłem, to naprawdę jest dobry wynik! :)

Gdyby nie awaria zaraz po drugim przejeździe na treningach myślę, że nawet udałoby się ten wynik jeszcze ciut poprawić, bo ewidentnie te 2-3 pierwsze przejazdy powodowały systematyczne poprawianie czasów. Więc zabrakło trochę "wjeżdżenia" w tor i nauczenia się auta.

Największe podziękowania należą się jednak Marcinowi P., który poświęcił naprawdę sporo swojego czasu i sił na stałą pomoc serwisową w mechanicznych kaprysach Consuelli - tak przed PC, jak i w jego trakcie. Gdyby nie on, to pewnie w dupie bym był i gówno widział ;)
Dziękuję również innym osobom, które starały się pomóc w niedoli: Młody, Obi, Ponury.

Z moich uwag co do samej formuły PC, to ja bym jedynie przyjrzał się właśnie oponom czy jednak modyfikacjom w BZcie. Bo jednak takie czysto seryjne auto (absolutnie nie mówię tu o sobie), ma dość małe szanse na wygranie. Czołówka BZ wydaje się mieć jednak też w pewnym sensie "porobione" te fury. I ja wiem, że póki co regulamin jakiś tam "epokowy" tuning dopuszcza, ale pytanie czy powinien i w jakim stopniu.
Ale to tylko taka luźna myśl. Bo mimo jakiegoś tam sportowego zacięcia na wynik, które każdy z nas ma, dla mnie to przede wszystkim fajna zabawa, a ta była i to najważniejsze!

Do zobaczenia na Zdworzu i zapewne kolejnym PC!

Kżyho Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-09-05 12:45:21]


Przede wszystkim odsieję z tego wadliwe fotki, a jest tego nieco, bo jak pisałem aparat ma awarię i wylądował w serwisie.
Druga rzecz - nie po to robiłem tyle zdjęć, żeby wybrać najlepsze, a reszta w kibel. Uczyłem się fotografii na analogowym sprzęcie i potrafię nacisnąć spust w odpowiednim momencie. Ale korzystając z dobrodziejstw technologii robiłem zdjęcia seryjne. Tak dla doskonalenia swojej jazdy przez wszystkich. Dzięki temu można prześledzić tor jazdy swój i np... Dziobka. Uwierzcie mi, że naprawdę widać błędy. Najlepiej widać to na przykładzie Dziobka i Dempseja przy drzewie, Dziobek kartingowym torem Kubicy, Dempsej ledwo utrzymujący auto w linii prostej.
Konar - dzięki, jestem w trakcie porządkowania, nie omieszkam poinformować o umieszczeniu tam zdjęć.Czy tylko ja mam wrażenie, że to kadr z pościgu samochodowego z filmu z 70-ych lat?Wspomniany przejazd DziobkaZwycięzca

granadziarz_3M Dokładna lokalizacja na mapie [2019-09-06 19:56:55]


oczywiście pomyłka, powyżej fota z Dempsejem

granadziarz_3M Dokładna lokalizacja na mapie [2019-09-06 20:00:02]


Przejazd Dziobka

granadziarz_3M Dokładna lokalizacja na mapie [2019-09-06 20:11:45]


przejazd Dempseja

granadziarz_3M Dokładna lokalizacja na mapie [2019-09-06 20:13:37]


A tu zdjęcie wstydu:

Będziemy Miśkowi do końca życia je pokazywać i ciągnąć łacha z tej sadzy z wydechu...

granadziarz_3M Dokładna lokalizacja na mapie [2019-09-08 15:28:49]


Dzień dobry :)

DrStein [2019-09-08 16:04:14]


Ha ha ha....

Zaraz, czekaj...

zapek??? !G.O.P! Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-09-08 16:12:31]


patrząc na samą miniaturkę myślałem że to Wąski :)

najdos Dokładna lokalizacja na mapie [2019-09-08 18:23:59]


Zdjęcia od Granadziarza do obejrzenia tutaj:
https://www.dropbox.com/sh/4yvqkz5juhmvq7v/AAAvXgyzQL56eIbT02vC9Rtca?dl=0

Konar [2019-09-08 18:42:30]


jeszcze się ładują...

granadziarz_3M Dokładna lokalizacja na mapie [2019-09-08 20:34:54]


Dzięki wszystkim, którzy robili zdjęcia. Super pamiątka!

Młody_wFe Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-09-08 22:04:22]


Młody, zdjęcia to zawsze super pamiątka :)

Grzesiek_Rudy Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-09-08 23:19:03]


Grzesiek, to już cios poniżej pasa! Przynajmniej nie mam białych skarpetek do sandałów :P

Młody_wFe Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-09-08 23:30:21]


Młody po tym to zaczynam powoli wątpić że my to rodzina :))))

najdos Dokładna lokalizacja na mapie [2019-09-08 23:58:49]


Widzę że byli na pucharze paparazzi :)
Całe szczęście jestem mało przystojny :)

alwax Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-09-09 00:18:05]


Tak przy okazji, czy jest szansa na jakieś czAsy przejazdów z finałów ?

Grzesiek_Rudy Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-09-09 00:18:22]


chyba już się wszystko załadowało. Bierzcie i korzystajcie z tego wszyscy obecni na zdjęciach.

granadziarz_3M Dokładna lokalizacja na mapie [2019-09-09 12:47:53]


Bardzo fajne te zdjęcia. Dzięki Jarku ! :)

MikeB4 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-09-09 13:22:55]


Super foty, Dziękujemy !

Sadoś [2019-09-09 19:29:38]


Super zdjęcia Jarku. Jesteś super :)

Trefl Dokładna lokalizacja na mapie [2019-09-09 21:16:29]


Ja również dziękuję za zdjęcia,miło było Cię wreszcie zobaczyć po tylu latach :)

Piotrek Ł....vel Kankkunen Dokładna lokalizacja na mapie [2019-09-09 22:15:02]


Mała Mi czyli od Grety też wara :)
https://www.youtube.com/watch?time_continue=298&v=https://www.youtube.com/watch?time_continue=298&v=9uwGu8SqnyA
To jest wiązka :)

alwax Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-09-12 23:20:20]


https://www.youtube.com/watch?v=9uwGu8SqnyA
Może teraz zabangla :)

alwax Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-09-13 00:32:50]


I dla Małej Mi oraz Cypisa na moment przed wyjazdem.

docencik12 Dokładna lokalizacja na mapie [2019-09-13 01:08:32]


I ten szyberek, co za rozpusta ;P

zapek??? !G.O.P! Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-09-13 10:25:06]


Nie znalazł nikt mojego kluczyka, bo chodzę piechotą od Pucharu;/

bobik liil Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-09-13 11:06:18]


Bob było pic to być nie zgubił :)

najdos Dokładna lokalizacja na mapie [2019-09-13 11:17:00]


Ano właśnie:/ Nigdy więcej takiego błędu nie zrobię. Z wiekiem instynkt zaczyna zawodzić...

bobik liil Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-09-13 11:28:42]


bierz przykład z Myszy. on zawsze dzielnie broni honoru Płocka. nigdy nic nie gubi. czasem tylko urwie...film :)

najdos Dokładna lokalizacja na mapie [2019-09-13 11:40:17]


mistrz drugiego planu :)) ( na fotce )

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-09-13 11:45:00]


wąski a poznajesz mistrzów 3go planu wystających Wódkowi z ucha? :)

najdos Dokładna lokalizacja na mapie [2019-09-13 11:52:44]


to jakieś chwilowe problemy techniczne czy niewidzialna ręka cenzora ingerująca w treść komentarzy? :))))

najdos Dokładna lokalizacja na mapie [2019-09-13 17:33:29]


Bry, czy wiadomo już może czy i kiedy będzie PC i Gryźliny w tym roku ? okazuje się, że może być dużo kolizji terminów i bardzo byłbym wdzięczny ja info jeśli znany jest już jakiś konkret. dzięki

rozjechany liil Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2020-02-16 09:02:03]


Hahaha, a to dobre :)

zapek??? !G.O.P! Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2020-02-16 09:45:17]


na Zdwórz już się pokoje rozeszły, więc rozjechany pewnie chce miejscówke na polu zaklepać:)

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2020-02-16 12:13:52]


Mam podobne rozterki. Jeśli PC wypadnie jak w zeszłym roku w ostatni weekend sierpnia, to będzie kłopot...

DrStein [2020-02-16 12:21:56]


Pracujemy nad tematem. W tym roku są pewne komplikacje i terminy wykluwają się dłużej. Niedługo będziemy mieli, mam nadzieję wiążące informacje. Od razu damy znać.

orzeł Członek Stowarzyszenia capri.pl [2020-02-16 12:26:12]


Dzięki z góry!

rozjechany liil Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2020-02-17 03:21:53]


coś czuję, że "W tym roku są pewne komplikacje i terminy wykluwają się dłużej" nabrało nowego znaczenia...

rozjechany liil Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2020-03-18 21:57:56]


Albo bedzie duzo terminow wolnych .

alwax Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2020-03-18 22:32:35]


patrząc na frekwencję to nie łapiemy się jeszcze na imprezę masową :)

najdos Dokładna lokalizacja na mapie [2020-03-18 22:40:11]


Według mnie odwrotnie, wszystko się przesunie i będzie kicha z dostępem do toru.

Piotrek Ł....vel Kankkunen Dokładna lokalizacja na mapie [2020-03-18 23:42:52]


ja nie chce straszyć ale jak tak dalej pójdzie to i Zdwórz może być zagrożony

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2020-03-19 07:13:09]


I tak nieźle że udało się nam bigos wszamać i bimbrem zapić. Na jakiś czas wystarczy.

zapek??? !G.O.P! Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2020-03-19 08:08:00]


no mnie też się wydaje, że jakieś "ważniejsze" imprezy planowane na najbliższe tygodnie, mogą być przekładane na okres wakacyjny... oby nie.

rozjechany liil Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2020-03-19 09:03:22]


Panowie - trzeba sobie powiedzieć wyraźnie, że PC2020 możemy sobie wybić z głowy. Jeśli sprawność naszej "służby zdrowia" (co to za służba, gdzie 40% lekarzy i 30% pielęgniarek idzie na L4 w chwili, gdy są najbardziej potrzebni społeczeństwu?) nadal będzie umożliwiała wykonanie 1500 testów na dobę w skali 40-milionowego narodu, to w maju możemy się spodziewać 300-500 zgonów dziennie, a na ulicach będzie tylko wojsko, policja i sanitarki. Co gorsze - po lipcowo/sierpniowym spadku liczby zachorowań wirus powróci w październiku i wtedy dopiero będzie kiepsko. A szczepionka będzie gotowa najwcześniej za rok i wcale nie wiadomo, czy będzie skuteczna na zmutowaną odmianę oraz czy przebycie choroby uodparnia człowieka na kolejne ataki COVID. A wtedy PC2021 i każdy kolejny stoi pod wielkim znakiem zapytania :(
Pozdreaux.

KRK 4m Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2020-03-19 10:10:38]


Zgadzam się z KRK 4m w 100% - może być tylko gorzej :(

Biger Dokładna lokalizacja na mapie [2020-03-19 10:14:54]


uuu powiało optymizmem.
Wykonuje się 1500 testów na dobę ale przepustowość jest dwa razy większa, chyba dobrze, że nie robią tego na prawo i lewo jak w niemczech, bo jak zauważono jest nas prawie 40 milionów.
Są kraje które pokazują, że da się to okiełznać, pozostańmy dobrej myśli.

rozjechany liil Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2020-03-19 10:28:36]


zawsze możecie przeprowadzić się na Podlasie :)

Grzesiek_Rudy Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2020-03-19 10:35:40]


Podlasie pada . Zawsze można przeprowadzić PC zdalnie , każdy poda swoje czasy i ten co
będzie miał najlepsze .... wygra :)
Trudno być optymistą (choć się staram ) przy natłoku takich informacji :(

alwax Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2020-03-19 10:48:52]


rozjechany, a co jest złego w robieniu testów przesiewowych?

Krk4m ma rację, rząd oprócz zamknięcia nas w domach nie ma większej strategii, zobacz co zrobili z naszymi za granicą- wróć sobie z wakacji z małym dzieckiem i stój 3 dni na granicy,

po ilu dniach postawili wojsko w pogotowiu? Gdzie te słynne oddziały ochrony terytorialnej? Siedzą i co robią? Wojsko ma nie tylko strzelać do obcych, ma nas bronić, za to się dostaje kasę. prze 14 lat siedzisz i bierzesz żołd, w piętnasty, jak trzeba umierasz na koronawirusa. Taki zawód. Jak się nie chce, to trzeba było zostać ochroniarzem, albo hydraulikiem.
Inna rzecz, że otwarcie szkół przewidzieli na największy wzrost zachorowalności.

i jeszcze jednak rzecz- siedzimy w domu, dlaczego wzrost jest porównywalny z Niemcami? którzy nie siedzą?

magicc Dokładna lokalizacja na mapie [2020-03-19 10:50:11]


a moim zdaniem ten cały wirus to jedna wielka ściema :)
ale to nie miejsce na dyskusję bo wypadłoby poruszyć kwestie światopoglądowe, geopolityczne i historyczne a jak wiemy tu nie wolno bo jest regulamin :)
pozdrawiam trzeźwo myślących...nawet tych z Podlasia

najdos Dokładna lokalizacja na mapie [2020-03-19 10:50:23]


Oj, dobra już przestańcie.
Odkąd się urodziliśmy jest pewne, że wszyscy umrzemy.
Ale może jeszcze się tak nie szykujcie.

Nie będzie Zdworza, nie będzie Pucharu .... nic nie będzie.
Kononowicz na prezydenta normalnie!

Jak już nie macie nic do roboty, to do garażu zamiast tak pierdolić.
No albo do piwnicy, jak kto bardziej strachliwy.

amator liil (EM) Dokładna lokalizacja na mapie [2020-03-19 11:20:34]


amator - jestem ostatnią osobą, która chciała by odwołania PC czy Zdworza. Cały rok czekam na jedną i drugą imprezę. Ale są coraz mniejsze szanse na to by się odbyły - niestety.
Bo to że my chcemy nie oznacza że będzie można.

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2020-03-19 11:53:42]


Widzę, że posługiwanie się prostymi danymi statystycznymi sprawia niektórym osobom spore trudności. Porównywanie danych też jest nieskomplikowane, chyba że w sposób nieuczciwy, to rozumiem, można się pogubić. Podobnie jest z zakłamaniem w codziennym życiu.

Co do służby zdrowia - zwłaszcza włoska jest "lepsza" od naszej, albo amerykańska wobec osób które mają zwykłe ubezpieczenie. Wypowiadania się bez odpowiedniego rozeznania bywa krzywdzące.

KR54321 [2020-03-19 12:20:09]


Do garażu spie@%ć!!!
Ja własnie wymieniam wahacze w Capri, a na głośniku telekonferencja. Tak więc dniówka wpadnie:)

dred Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2020-03-19 12:29:07]


dred,

a był streaming "live-a"? :)

Kornik Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2020-03-19 12:40:04]


A jakieś konkrety? Bo tak na okrągło, to przebija tylko kiepsko ukrywana ironia i szydera. Jakbym słyszał TVP1.
Nikt nie mówi, że we Włoszech czy USA jest lepiej. Ale spójrz na Koreę (Południową o3wiście). Zgoda - wyciągnęli armaty na muchę (która wszakże okazała się skorpionem), ale w miesiąc wykonali 300 tysięcy testów (tak, 10 tysięcy na dobę), dezynfekują wszystko i już mają z górki. Na dodatek bez kryzysu gospodarki, bo niczego nie zamykali.
Ale nasz rząd i p.o. prezydenta sobie poradzą...
Pozdreaux

KRK 4m Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2020-03-19 12:41:05]


krk - nie idź tą drogą... bo na jej końcu jest regulamin do czytania :)))

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2020-03-19 12:52:19]


Byłoby zbyt dużo do napisania, a to nie jest moje hobby. Nie sprawia mi to przyjemności i nie mam też obecnie czasu na zbieranie danych i dydaktykę, ponieważ jestem w pracy.
Uczciwie jest jednak zauważyć, jak i gdzie wyglądają tak zwane przyrosty zachorowań, w jaki sposób wiążą się one z ruchami wykonywanymi przez poszczególne Państwa, a w jaki z zaniechaniami. Istnieje szereg publikacji i badań naukowych na ten temat, popartych statystyką obliczeniową. Myślę, że warto się zapoznać z tym materiałem.
Można więc spróbować popatrzeć na to uczciwie, po swojemu, bez podszeptów głupców z zewnątrz, o złych intencjach, którzy zawsze będą starali się znaleźć dziurę w całym, nawet w sytuacji takiej jaką mamy teraz, czyli trudnej dla wszystkich.

KR54321 [2020-03-19 13:09:53]


Witku - jak może wiesz, moja córka od lat pracuje w klinice, która wg standardów WHO jest obecnie najbardziej narażona na wzrost śmiertelności wśród pacjentów, albowiem ci w ponad 90% przyjmują leki immunosupresyjne i cierpią na mnóstwo współbiegnących zespołów chorobowych. Tymczasem 30% lekarzy w ciągu ostatniego miesiąca powróciło z nart we Włoszech, gdzie wyjeżdżali wiedząc już o gwałtownie rosnącej liczbie zachorowań. A dziś pani dermatolog ma zwolnienie od kolegi reumatologa, ten od gastrologa, a tamten z kolei od owej pani dermatolog. Pracuje ledwie ponad połowa lekarzy i tyleż średniego personelu. Po prostu oni gremialnie "mają wyebane" na cały ten problem. A zdaniem epidemiologów publikowana w mediach niewielka liczba zachorowań jest tylko wynikiem niedoskonałości systemu diagnostycznego. Ich zdaniem zainfekowanych jest co najmniej 4-5 razy więcej, tylko przetestowanych jest o 80% za mało.
Oczywiście daleki jestem od twierdzenia, że winę za to ponosi obecny rząd - wyłażą zaniedbania ostatnich nie 30, a wręcz 80 lat. Przeraża mnie tylko graniczące z butą samozadowolenie ekipy, która nie potrafiła zabezpieczyć przed zainfekowaniem całej wierchuszki sil zbrojnych (a tu piramida idzie w dół, testy doszły dopiero do rangi podpułkownika - jak jest niżej?), ministra (ochrony środowiska - SIC!) czy personelu największego w kraju laboratorium diagnostyki wirusologicznej. To jest dopiero paranoja!
Pozdreaux.

KRK 4m Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2020-03-19 14:40:42]


Tak, że ten...

rozjechany liil Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2020-03-19 15:27:38]


KRK4m, przykro mi że masz do czynienia akurat z takim typem ludzi.
Moja najbliższa rodzina to w całości służba zdrowia, kilku moich znajomych również. Nie mają, jak napisałeś: "wyjebane". Na nartach lubią pojeździć.

KR54321 [2020-03-19 16:31:19]


Podpiąłem przyczepkę z kosiarką do granady, pojechałem na działkę nad Pilicę, pokosiłem, pospacerowałem z psami, zjadłem kiełbaskę z grilla, poleniuchowałem. Tak to można.

Pająk Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2020-03-19 17:28:29]


No to najwyzej zrobimy Pierwszy Wirtualny PC. Każdy w swoim oldFordzie z pół litra czego tam chce, kamerki internetowe, ręczny zaciągnięty i pijemy xD

Konrad vel smasher Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2020-03-19 20:19:13]


a ja siedze na budowie w szczecinie:)
Albo robisz i masz na chleb, jeszcze! albo #siedze na dupie i penis wie co bedzie za 3 tygodnie.
jest kiepsko i będzie tylko gorzej.

Szafa !G.O.P! Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2020-03-19 20:21:52]


Puchar trzeba zrobić w LFS :D

mishq (Mateusz G.) Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2020-03-19 20:33:10]


Mishq zachowam się jak gówniarz ale LFS to dziecinada :)))))

najdos Dokładna lokalizacja na mapie [2020-03-19 21:14:47]


Ooo Pająk, to wpadniemy do Ciebie na działkę!
Tylko daj znać kiedy Cię nie będzie ;)

p.s. nie chowaj grilla

amator liil (EM) Dokładna lokalizacja na mapie [2020-03-20 09:11:33]


Pająk, - przekornie powiem, że miałeś siedzieć na dupie w domu, nie na działce, sam MINISTER mówił zeby z psami nie wychodzić, pewnie mają w domu wszystko załatwiać

działkę można wykorzystywać rotacyjnie, za każdym razem solidnie ją dezynfekując.

magicc Dokładna lokalizacja na mapie [2020-03-20 10:13:49]


O ironio , paliwo tanieje a podróżować nie wolno .

alwax Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2020-03-20 10:15:42]


Jak nie wolno, jeździć wolno, byle byś nie wysiadał, chyba zaleje TOFFa i zasieje trochę niepokoju na wsi :)

Piosiu. Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2020-03-20 10:21:14]


Jazda w koło komina to nie jest podróżowanie :)

alwax Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2020-03-20 10:42:04]


A połowanie golfa na ręcznym to nie drift ... ale zawsze coś :)

Piosiu. Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2020-03-20 10:44:48]


To nie ironia, Jureczku, tylko prawo rynku. Spadł popyt, to i cena leci na łeb.
Pozdreaux

KRK 4m Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2020-03-20 10:47:40]


ale Wy macie smutne życie coniektórzy... szklanka zawsze do połowy pusta, żeby nie wiem co się działo.

rozjechany liil Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2020-03-20 10:49:51]


Twoje wpisy też Cię nie szeregują w kręgu wesołków :)

alwax Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2020-03-20 11:23:58]


Szykuje się poważna rzeź wielu firm eventowych, klubów itd. Tor jest prywatny? Bo też może się okazać, że nie będzie gdzie się ścigać...
Akurat moją branżę ta sytuacja dobija najmocniej: odwołane 3 duże imprezy PPV, produkcja TV stoi, a planować nowych terminów raczej nikt się nie podejmie.
Na ten moment najwcześniejsze terminy rezerwujemy ołówkiem na wrzesień/październik. Jednak nikt nie zapłaci zaliczki bo gwarancji nie ma.
Jednak jest światełko nadziei: puchar musiałby liczyć nie więcej niż 50 osób. Wtedy uda się to jakoś obejść, ale pytanie czy o to tutaj chodzi? Zdecydowanie nie.

Rzeźnik Dokładna lokalizacja na mapie [2020-03-20 15:46:48]


Tor najwięcej zarabiał na rezerwacjach i opłatach na niedzielnej giełdzie. jeśli handel szybko nie wróci to cena małych imprez sportowych na bank wzrośnie :(

najdos Dokładna lokalizacja na mapie [2020-03-20 15:55:48]


rozjechany, ja dosłownie słyszę to :)

https://www.youtube.com/watch?v=Hslac_tmcNE

marian212 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2020-03-20 20:18:15]


kiedyś to było...

rozjechany liil Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2022-04-20 07:48:50]