logowanie | rejestracja
capri.pl » klub » spotkania, zloty, imprezy » Puchar Capri 2019 - zapowiedź

Puchar Capri 2019 - zapowiedź

- kiedy i gdzie
- plan zawodów
- regulamin
- zgłoszenie do zawodów
- opłata wpisowego
- lista zgłoszonych uczestników
- koszulki
- nagrody
- zakwaterowanie

Puchar Capri 2019

Uczestnicy dzielą się na dwie klasy:

Samochody z klasy BZ walczą w swoim gronie o puchar przeznaczony dla tej klasy. Ponieważ każdy samochód kwalifikujący się do tej klasy spełnia jednocześnie wymogi udziału w klasie BO, to wszystkie samochody z obu klas walczą wspólnie o puchar dla bezwzględnie najszybszego duetu - kierowca i samochód. Teoretycznie więc jeden uczestnik imprezy może zgarnąć obydwa puchary!

Kiedy i gdzie ?

Puchar Capri 2019 odbędzie się 31 sierpnia 2019 na torze "Kielce" w Miedzianej Górze.

Cała impreza ma charakter weekendowy - do przyjazdu zachęcamy już w piątek w godzinach późnopopołudniowych, wtedy odbędzie się trening na torze (ok. godziny 18..19). Dalsza część piątku - zajęcia integracyjne na pobliskim campingu.

Właściwe zawody rozpoczynają się w sobotę o godzinie 9:00. Czas trwania imprezy - do wieczora. Po zakończeniu zawodów przenosimy się na pobliski camping, gdzie odbywamy obchody z okazji zakończenia zawodów - ognisko, piwo, kiełbasa, etc.

Plan zawodów

Zawody podzielone są na dwie części: eliminacje i finały (dwa, dla każdej klasy osobno).

Eliminacje

Na eliminacje zaplanowane są 2 warianty przejazdu, w których udział biorą wszyscy zawodnicy zgłoszeni do startu. Zależnie od ilości uczestników, okoliczności atmosferycznych, dyscypliny uczestników itp, przewidujemy że powinno udać się przeprowadzić 6-8 indywidualnych przejazdów.

Celem eliminacji jest wytypowanie grupy zawodników kwalifikujących się do finału, oraz odpowiednie rozstawienie zawodników w pary finałowe, zgodnie z dalszym opisem. Wynik eliminacji nie ma wpływu na wynik końcowy finału, każdy zawodnik zakwalifikowany do finału ma takie same szanse na zwycięstwo.

Dla każdego zawodnika w każdej z konkurencji eliminacyjnych wyznaczany jest wynik tej konkurencji. Wynik jest sumą czasów wszystkich przejazdów.

Kwalifikacja nr 1 - wjazd na odcinek "górski&uot;:

W sytuacji złych warunków atmosferycznych, gdyby wjazd na odcinek "górski" był niebezpieczny, kwalifikacja może mieć alternatywny przebieg:

Kwalifikacja nr 2:

Do finału klasy BZ kwalifikuje się 8 uczestników tej klasy z najlepszym wynikiem eliminacji (średniej ze wszystkich konkurencji).

Do finału klasy BO kwalifikuje się 8 uczestników z obu klas łącznie, z najlepszym wynikiem eliminacji.

W przypadku uzyskania przez część uczestników tego samego wyniku eliminacji, dającego zakwalifikowanie się do grupy finałowej większej niż przewidziana liczby uczestników, o kwalifikacji decydować będzie dogrywka.

Dogrywka

Dogrywka rozgrywana jest w wypadku gdy część uczestników zakończy eliminację z takim samym rezultatem, dającym zakwalifikowanie się do grupy finałowej większej liczbie zawodników niż przewidziano w finale. Dogrywka polega na przejechaniu jednej pętli toru po zewnętrznym owalu. Uzyskanie lepszego czasu od konkurenta daje kwalifikację do finału.

Finał

Finał to właściwie dwa finały, jeden w klasie BZ i drugi BO.

8 zawodników klasy BZ najpierw walczy o puchar w swojej klasie.

Następnie 8 zawodników z obu klas łącznie walczy o puchar dla bezwzględnie najszybszego.

Finał polega na rozegraniu systemem pucharowym wyścigów pomiędzy parami, które indywidualnie ścigają się na owalu toru na tzw. "dochodzenie" - startując równocześnie z przeciwległych stron toru, i pokonując ilość okrążeń zależną od etapu finału. W 1/4 finału zawodnicy pokonują 2 okrążenia, w półfinale i finale przewidziane są 3 okrążenia. Wyścig trwa do momentu osiągnięcia mety pierwszy z samochodów, lub dojście do rywala na odległość 100 metrów. Zwycięzca w danej parze przechodzi do następnego poziomu rozgrywek finałowych, przegrany odpada z zawodów.

Dobieranie zawodników w pary odbywa się w następujący sposób: pierwszy zawodnik eliminacji startuje z ostatnim zakwalifikowanym, drugi z przedostatnim, itd. według poniższego schematu. W finale wszyscy zawodnicy mają równe szanse, niezależnie od wyniku kwalifikacji. Wyniki kwalifikacji wpływają jedynie na rozstawienie w pary finałowe.

ćwierćfinały półfinały finał
C1: X1-X8 P1: C1-C4 F: P1-P2
C2: X2-X7
C3: X3-X6 P2: C2-C3
C4: X4-X5

Taki system zapewnia największe prawdopodobieństwo spotkania się w ostatnim wyścigu (finale A) dwóch najlepszych zawodników, celem uzyskania możliwie największej atrakcyjności finału. Zwycięzca zdobywa puchar. W celu wyznaczenia zawodników zajmujących miejsca trzecie i czwarte rozgrywany jest dodatkowy wyścig (finał B) pomiędzy przegranymi z półfinałów. Wyścig ten odbywa się przed wyścigiem finału A. Klasyfikacja prowadzona jest dla wszystkich zawodników - dalsze miejsca zajmują zawodnicy którzy dotarli do kolejnych poziomów rozgrywek finałowych, na danym równoległym poziomie o miejscu decyduje wynik z eliminacji.

Regulamin Pucharu Capri 2019

 1. Organizatorzy
  • Organizatorem zawodów jest Stowarzyszenie capri.pl
 2. Uczestnicy zawodów
  • Do udziału w zawodach dopuszcza się wyłącznie następujące samochody marki Ford:
   • Capri (wszystkie wersje i odmiany z nadwoziami produkcji europejskiej),
   • wszystkie europejskie modele Forda poprzedzające pojawienie się Capri (grudzień 1968),
   • europejskie modele Forda wprowadzone do produkcji po premierze Capri (grudzień 1968), ale wycofane z produkcji przed wyprodukowaniem ostatniego europejskiego Capri (a więc: Taunus, Cortina, Consul/Granada, Escort Mk I/II, Fiesta Mk I).
   • amerykańskie modele Forda wyprodukowane do roku 1978 (do Mustanga II).
  • Klasyfikacja prowadzona jest w dwóch klasach:
   • BZ (bez zmian) - samochody w duchu epoki, z zachowaniem specyfikacji fabrycznej, z dopuszczalnymi modyfikacjami w postaci rozwiązań technicznych zgodnych ze stanem techniki z lat produkcji danego samochodu,
   • BO (bez ograniczeń) - otwartej, gdzie dopuszczalny jest szerszy zakres modyfikacji.
   Wszyscy uczestnicy klasy BZ jednocześnie uczestnikami klasy BO. Odwrotnie to nie działa.
   O ostatecznej klasyfikacji uczestnika w danej klasie decyduje organizator, na podstawie oceny spełnienia wymogów opisanych poniżej.
  • Warunki dopuszczenia do klasy BZ są następujące: samochód musi mieć wygląd i konstrukcję zgodną ze specyfikacją fabryczną, z dopuszczeniem modyfikacji polegających na zastosowaniu elementów dostępnych jako opcja fabryczna lub dostępna na rynku w latach produkcji danego modelu (tzw. after-market).
   W szzczególności wymagane są:
   • Fabryczna konstrukcja zawieszenia i układu kierowniczego, bez zmian polegających na użyciu elementów innych niż stosowane w danym modelu (np. elektryczne wspomaganie układu kierowniczego).
   • Fabryczna konstrukcja układu hamulcowego, bez zmian polegających na użyciu elementów o innej konstrukcji (np. zamiana hamulców bębnowych na tarczowe, zmiana typu wspomagania układu hamulcowego). Dopuszczalna jest zmiana hamulców w ramach tego samego modelu, czyli np. zastosowanie tarcz wentylowanych w modelu fabrycznie wyposażonym w tarcze niewentylowane, czy też zmiana rozmiaru tarcz/bębnów w ramach części stosowanych w tym samym modelu.
   • Silnik właściwego typu i pojemności, który był stosowany w danym modelu i generacji tego modelu.
    Przypadki wykluczone:
    • silnik niestosowany w danym modelu w ogóle (np. 2.9 V6 EFI),
    • silnik niestosowany w danej generacji modelu (np. 2.8i V6 MFI w Capri I),
    • zmiany w układzie zasilania/dolotu/wydechu silnika (zmiana układu wtrysk - gaźnik, nieepokowe turbo, NOS, wydech o zmienionej konfiguracji).
    Dopuszczalne są:
    • kolektor / gaźniki występujące w danym modelu lub pasujące bez modyfikacji,
    • kolektor / gaźniki występujące jako opcja after-market w danym czasie, jak np. podwójne gaźniki do OHC, potrójne gaźniki do V6,
    • kolektor wydechowy tzw. baran,
    • zmiana filtru powietrza i obudowy na inne, dostępne typowo na rynku jako opcja dla danego modelu.
   • Fabryczna konstrukcja układu przeniesienia napędu, bez zmian polegających na zastosowaniu elementów innych niż stosowane w danym modelu (w szczególności skrzynia biegów i tylny most).
   • Felgi w typie i rozmiarze stosowanym fabrycznie, lub felgi dostępne na rynku w latach produkcji samochodu (Minilite, Wolfrace, itd, o ile jest to typ fabrycznie odpowiedni dla danego modelu bez potrzeby zastosowania dodatkowych dystansów / modyfikacji piast).
   • Nadwozie w oryginalnym wyglądzie, bez modyfikacji i bez istotnych zmian schematu malowania (np. płomienie) i typu lakieru (np. smoła naniesiona wałkiem).
    Dopuszczalne są:
    • spojlery/poszerzenia dedykowane dla danego modelu, zamontowane zgodnie zgodnie z przeznaczeniem i z zachowaniem dostatecznej estetyki,
    • dowolna antena radiowa,
    • nieoryginalny szyberdach (to jest zmiana nad którą można ubolewać, ale jest zwykle nieodwracalna w ramach sensownych środków, wbrew dobrej woli właściciela),
    • zmiana koloru.
   • Wnętrze nie odbiegające istotnie od fabrycznego wyglądu i kompletacji właściwej dla danego modelu. Dopuszczalna jest np. zmiana kierownicy i dźwigni zmiany biegów, odnowienie tapicerki z zachowaniem ogólnego wyglądu zgodnego z oryginałem, ale niedopuszczalne są istotne braki wyposażenia, niedyskretnie zamontowane nowoczesne audio, tapicerka radykalnie odbiegająca od fabrycznego stylu / koloru.
   • Wszelkie inne modyfikacje wymagają indywidualnego rozpatrzenia.
  • Warunki dopuszczenia do klasy otwartej:
   • dowolny silnik,
   • dowolne modyfikacje, które nie powodują dyskwalifikacji na typowym okresowym przeglądzie technicznym,
   • inne, uzgodnione wcześniej indywidualnie z organizatorem zawodów.
  • Samochód zgłoszony do zawodów może startować tylko z jednym numerem startowym.
  • Samochodem zgłoszonym do zawodów może kierować wyłącznie właściciel samochodu, lub jego główny użytkownik. W tym drugim wypadku, zgłoszenia są rozpatrywane indywidualnie, po przedstawieniu przekonującego wyjaśnienia.
  • Warunkiem dopuszczenia kierowcy i samochodu do zawodów jest:
   • ważny przegląd techniczny,
   • ważne ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej,
   • ważne prawo jazdy,
   • posiadanie gaśnicy samochodowej,
   • posiadanie przez kierowcę kasku.
 3. Zgłoszenia i wpisowe
  • Uczestnicwo w zawodach wymaga wcześniejszego zgłoszenia do 29.08.2019.
  • Wpisowe podlega zwrotowi wyłącznie w przypadkach zawinionych przez organizatorów.
  • Zasady przyjmowania zgłoszeń:
   • limit ilości uczestników zawodów: 70
   • pierwszeństwo w udziale w zawodach mają członkowie Stowarzyszenia capri.pl, którzy zgłosili swój udział,
   • w następnej kolejności lista startujących uzupełniana jest pozostałymi zgłoszeniami,
   • jeżeli ilość zgłoszeń przekroczy limit uczestników zawodów, decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. Przebieg zawodów
  • Zawody odbywają się 31.08.2019 na torze Automobilklubu Kieleckiego w Miedzianej Górze (tor "Kielce").
  • Zawody rozpoczynają się o godzinie 9:00.
  • Zawodnik ma obowiązek posiadać przy sobie wszystkie niezbędne dokumenty opisane w warunkach dopuszczenia do startu.
  • Zawody podzielone są na dwie części: eliminacje i finał osobny dla każdej z klas. W eliminacjach biorą udział wszyscy zgłoszeni uczestnicy, do finałów kwalifikuje się po 8 uczestników z najlepszym wynikiem uzyskanym w eliminacjach w danych klasach.
  • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do modyfikacji konkurencji zależnie od ilości uczestników, przebiegu zawodów, warunków atmosferycznych i innych nieprzewidzianych okoliczności.
 5. Przepisy ogólne i bezpieczeństwo
  • Uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania prawa oraz zasad współżycia społecznego.
  • Uczestnicy zawodów zobowiązani są do wykonywania poleceń organizatorów, prowadzącego zawody oraz przedstawicieli Automobilklubu Kieleckiego. W szczególności dotyczy to instrukcji postępowania przy podjeździe do startu oraz przy parkowaniu samochodu po zakończeniu jazdy.
  • Kierowca zostanie dopuszczony do startu wyłącznie w założonym kasku i w zapiętych pasach bezpieczeństwa oraz z widocznym numerem startowym na samochodzie.
  • Kierowca zobowiązany jest do niezwłocznego bezpiecznego zatrzymania pojazdu w reakcji na sygnał flagą otrzymany od obsługi zawodów.
  • Zabrania się jazdy pod prąd w parku maszyn i na wjeździe na tor, pod rygorem wykluczenia z zawodów. W wyjątkowych przypadkach jazda pod prąd dopuszczalna jest wyłącznie przy współpracy obsługi zawodów.
  • W przypadku awarii lub unieruchomienia pojazdu można go opuścić wyłącznie gdy na torze nie ma innego pojazdu w ruchu lub w przypadku zagrożenia pożarem. W samochodzie należy włączyć światła awaryjne i w miarę możliwości zjechać poza obszar drogi.
  • Zabrania się zatrzymywania sprawnego samochodu bezpośrednio na torze.
 6. Kary regulaminowe
  • Błędy w trakcie konkurencji:
   • potrącenie lub przesunięcie pachołka - 5 sekund kary
   • falstart - 5 sekund kary
   • pomylenie trasy przejazdu na niekorzyść zawodnika: brak kary
   • pomylenie trasy przejazdu na korzyść zawodnika: 150% czasu zwycięzcy danej konkurencji lub czas najwolniejszego przejazdu w danej konkurencji plus 5 sekund, jeśli ten czas jest większy niż 150% czasu zwycięzcy
   • pominięcie startu w konkurencji - brak klasyfikacji
  • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikacji i wykluczenia z zawodów uczestników w następujących przypadkach:
   • niestosowania się do poleceń organizatorów, prowadzącego zawody lub przedstawicieli Automobilklubu Kieleckiego,
   • przejazdu bez kasku lub zapiętych pasów bezpieczeństwa,
   • niebezpiecznych manewrów w parku maszyn i na dojazdach do toru,
   • niesportowego i niekulturalnego zachowania się,
   • nieusprawiedliwionego spóźnienia się na start do poszczególnych konkurencji.
 7. Odpowiedzialność
  • Uczestnik zawodów bierze w nich udział na własną odpowiedzialność i zrzeka się bazwarunkowo wszelkich roszczeń cywilno-prawnych w stosunku do organizatorów w związku z uszczerbkami majątkowymi i niemajątkowymi mogącymi powstać w trakcie i w związku z trwaniem zawodów i treningu przed zawodami.

Zgłoszenia i wpisowe

Zgłoszenia przyjmowane są do 29.08.2019.

Przed zgłoszeniem proszę się upewnić że posiadany samochód spełnia warunki regulaminowe. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt: puchar@capri.pl.

UWAGA: warunki podziału na klasy są prawdopodobnie brzmiące dość rygorystycznie, ale należy je potraktować jako wykładnię pewnej idei, a nie czarno-białe reguły. Wszelkie odstępstwa podlegają indywidualnej ocenie i prosimy nie wahać się podejmować uzgodnień w w przypadku modyfikacji technicznych samochodu mogących stwarzać wątpliwości (np. nieomówione modyfikacje w klasie oryginał, silnik produkcji innej niż Ford w klasie otwartej, itp).

Wątpliwości rozwiewamy za pomocą email'a: puchar@capri.pl.

Zgłoszenie do zawodów wymaga:

Jeżeli uczestnik ma ochotę na rezerwację konkretnego numeru startowego, proszę przesyłać zgłoszenia na adres puchar@capri.pl. Pierwszeństwo do rezerwacji numerów mają uczestnicy Pucharu z zeszłych lat, którzy mieli już dany numer startowy.

Lista zgłoszonych uczestników

nr zgł. kto samochód klasa
1 Grzesiek_Rudy Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Granada Mk IIb 4.0 V8 1UZ-FE 1980 "Grand Gitara :)" BO
2 Szramek Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl inny BO
3 Czorny Członek Stowarzyszenia capri.pl inny BZ
4 Jarzab Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Capri Mk III 2000 RS 1985 "Kapeć" BO
5 Piotrek Ł....vel Kankkunen Dokładna lokalizacja na mapie Ford Capri Mk III 2.8 V6 Koeln S 1981 BO
6 Al_Coholik Ford Taunus TC III 2.0 V6 Koeln GL 1979 BZ
7 Kornik Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Capri Mk II 2.3 V6 Koeln GHIA 1974 BZ
8 Miszek Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Capri Mk III 2.9EFI V6 Koeln 1980 "Cheryl" BO
9 bredok Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Capri Mk II 2.0 R4 Pinto 1975 "RALLY LUCY" BO
10 Shadow Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Capri Mk III 2.0 R4 Pinto Super GT 1984 "prawie3szóstki" BZ
11 mateush (proko) 3M Dokładna lokalizacja na mapie inny BO
12 Trefl Dokładna lokalizacja na mapie Ford Capri Mk Ib 1.3 R4 Pinto L 1972 "Ace of Club" BZ
13 dred Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Granada Mk IIb 2.0 R4 Pinto L 1984 "LALKA" BZ
14 Świr_BDG Ford Capri Mk III 2.0 R4 Pinto 1982 BZ
15 bartozłomero Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Escort Mk II 2.0 R4 Pinto 1975 BO
16 wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Granada Mk IIb 2.0 R4 Pinto Blank Bida 1984 BZ
17 SzooGun Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Capri Mk III 2.8i V6 Koeln Super Injection 1979 "blueFord" BZ
18 najdos Dokładna lokalizacja na mapie Ford Taunus TC I RS2000 1971 "zemsta Kejpiego" BO
19 rozjechany liil Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Taunus 26M P7b 2.6 V6 Koeln 1970 "Hardy" BZ
20 JohnKa Dokładna lokalizacja na mapie Ford Escort Mk II 1.1 Kent GL 1975 "Ferdek" BZ
21 ObI Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Cortina Mk IIIa 2.0 R4 Pinto XL 1971 "Cortanina" BZ
22 fourM 3M Dokładna lokalizacja na mapie Ford Granada Mk IIb 1.9 JTD INJECTION 1984 BO
23 bimber Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Taunus TC III 2.0 V6 Koeln Ghia 1981 BZ
24 Marcin P. Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Capri Mk III 2.0 R4 Pinto GT 1983 BZ
25 Ludwik 3M Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Granada Mk IIb 3.0 turbo Ghia 1984 BO
26 aga Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Capri Mk III 2.9EFI V6 Koeln 1978 BO
27 Kongres Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Capri Mk III 2,9 24V 2,8 i 1981 "Green Evil" BO
28 PatrykT5 Ford Taunus TC III B5234T Gt 1980 "Taunus" BO
29 winio_54 Ford Granada Mk IIa 2.9EFI V6 Koeln 1979 "Granada" BO
30 kicok Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Capri Mk III 2.0 R4 Pinto GT 1983 BZ
31 valhallen Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Capri Mk III 2.3 V6 Koeln S 1984 BZ
32 Saymon Członek Stowarzyszenia capri.pl Ford Taunus TC III 2.0 R4 Pinto 1981 "Tauni " BZ
33 Kosmos Ford Taunus TC II 2.3T 1979 BO
34 MikeB4 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl inny BO
35 krzys escort mk2 Ford Escort Mk II 2.0 T 1978 BO
36 dempsey Ford Capri Mk III 4.4V8 ? 1981 "caprik" BO
37 biskup9 Ford Capri Mk III 2.9EFI V6 Koeln rasta 1979 "Caprik" BO
38 mishq (Mateusz G.) Dokładna lokalizacja na mapie Ford Granada Mk IIa 2.3 V6 Koeln L 1979 "Złota Krowa Symbol Zepsucia" BZ
39 Rzeźnik (dawniej Metallord) Dokładna lokalizacja na mapie Ford Capri Mk III 2.0 R4 Pinto 1978 BZ
40 Jachym Ford Taunus TC III 1.6 R4 Pinto L 4-d 1980 BZ
41 SmalGuy Ford Capri Mk III 2.0 R4 Pinto 1983 BZ

Koszulki pucharowe

Na okoliczność Pucharu będą dostępne koszulki. Zamówienia na koszulki można składać za pomocą koszulkomatu do 12.08.2019. UWAGA: płatne z góry.

Nagrody

Fundator nagród:

Zakwaterowanie

Pole namiotowe

Pole namiotowe praktycznie graniczy z torem, i na tym polu urządzamy wręczenie pucharu i ognisko po zakończeniu zawodów. Na polu namiotowym, jak to na polu namiotowym, można postawić namiot, spać w samochodzie, obok samochodu, są również domki campingowe.

Motel Tor "Kielce"

W budynku przy torze jest motel, w którym można wynająć pokoje.

Komentarze

Czy Organizatorzy są już mentalnie przygotowani, że puchar znów zdobędzie Granada? Bo ja tu widzę niekwestionowanego faworyta :D

Kżyho Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-07-16 11:12:03]


Czy przebieg trasy jest już ostatecznie zatwierdzony ? Tak sobie patrzę i wydaje mi się, że auta można puścić poniżej płyty poslizgowej po części owala. Zawsze to inaczej dla zawodników niż zawsze i auta będą bliżej kibiców co może trochę podnieść atrakcyjność widowiska.

Grzesiek_Rudy Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-07-16 13:36:54]


dla kibiców niewielka różnica bo tam jest na środku barierka

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-07-16 13:49:37]


W tym roku ciężar widowiska spocznie chyba na barkach Grzesia więc słuchajcie go bo najwyraźniej ma plan :D

zapek??? !G.O.P! Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-07-16 16:40:37]


Wąski, dlatego po objechaniu drzewa po swojej prawej stronie nie jedziesz kartingiem przy płycie, tylko wyjeżdżasz na owal i tam robisz te 100 metrów prostej tuż przy zewnętrznej barierce.

Grzesiek_Rudy Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-07-16 17:11:53]


a! o to ci chozzzi....

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-07-16 18:05:39]


nie wiem jak Ty Grzesiu, ale ja to zdążyłbym wszystkim widzom podać łapę jadąc tamtędy...

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-07-16 18:07:21]


No i bardzo dobrze :) przecież to ma być zabawa, a nie wyścig o złote gacie :)


BTW. Krzyhu rozumiem, że będziesz Granada walczył o PC ?

Grzesiek_Rudy Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-07-16 18:10:47]


Mooooże się Consulem stawię, nie zapeszajmy ;)
Ale ja jednak będę przede wszystkim kibicował Tobie, bo coś mam takie małe przeczucie, że w tym roku, jak czegoś nie spaskudzisz, to może być dobry wynik :DDD

Kżyho Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-07-17 00:17:00]


Nie przeniesiecie gdzieś dzień przed?;-)

bobik liil Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-07-17 08:33:28]


Do organizatorów.
Tak jak w latach poprzednich, służę pomocąna torze. Z synem + auto z hakiem.

PzDr

Palio Dokładna lokalizacja na mapie [2019-07-17 11:46:52]


Bobik, weź niepierdol :)

Piosiu. Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-07-17 11:49:52]


Bobik chyba w taki ukryty sposób wnioskuje o pucharowy bifor :))

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-07-17 11:56:36]


...już zakładam odpowiedznią skrzynię biegów.

JohnKa Dokładna lokalizacja na mapie [2019-07-17 13:16:43]


... no to pucharki w obu klasach mamy już rozdane...

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-07-17 13:38:52]


No to chyba tylko po koszulki zostalo pojechac... xD

Konrad vel smasher Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-07-17 14:51:27]


Chwila moment- nie poddam się bez walki... no przynajmniej o drugie miejsce :)

Trefl Dokładna lokalizacja na mapie [2019-07-18 19:37:10]


Panowie! nastał ten moment, kiedy w tym roku na 99.9% przyjadę na swój pierwszy "Puchar Capri"
Pora przestać czytać wasze komentarze, a poznać was osobiście!
Zgłoszenie wysłane dla większej pewności czy się wybrać.
Jakieś pierwsze rady jak się przygotować na taki wyjazd? Co warto zabrać? oprócz Auta :)
Jesteście na 2 dni czy 3? osobiście myślałem o przyjeździe w piątek i powrót w niedzielę.. (integracja)

Ps. Ja również powalczę o puchar ;)

Świr_BDG [2019-07-18 20:30:33]


Świr zdecydowanie przyjeżdżaj w piątek, będziesz mi okazję wjechać na tor treningowo. Z integracją w piątek nie przesadzaj bo w sobotę nie zostaniesz wpuszczony na tor jak średnio będzie Ci wychodziło trafianie "w czarne" :)

Zabieraj to co Ci potrzebne do życia przez dwa dni :)

Grzesiek_Rudy Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-07-18 20:36:54]


Na Miedzianej człowiek trafia w wir czasoprzestrzenny, więc niekiedy po trzech dniach jest w tym w czym wyszedł z domu, tylko data i poziom paliwa w zbiorniku się nie zgadza.
Więc nie przesadzaj Grzesiu. Można wyjść jak po browar i też się nic nie stanie...

granadziarz_3M Dokładna lokalizacja na mapie [2019-07-18 20:44:10]


Jarek, co Ja będę dyskutować. Dobrze wiemy jak to było, jest i niestety już nie będzie :(

Ale masz rację, nie raz człowiek robił teleport z piątku do niedzieli :)

Grzesiek_Rudy Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-07-18 20:48:49]


Jarek wir zna z autopsji :) kiedyś zdaje się zaginął w drodze na miedzianą i już zaczęliśmy nakręcać akcję poszukiwawczą :)

Trójkąt Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-07-18 22:19:21]


Karimate wez, jakas grubsza bo szyszki sie w plecy wbijaja. Namiot i spiwor opcjonalnie - zalezy jak bardzo chcesz sie integrowac :-) w sumie w samochodzie tez sie wyspisz jak cos. Klapki, srajtasma i recznik. Reszte w sumie kupisz nieopodal jakby Ci paliwa zabraklo. Zdecydowanie polecam pole namiotowe jako miejsce „zamieszkania” na ten czas.

Konrad vel smasher Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-07-18 23:17:25]


Poproszę

Trefl Dokładna lokalizacja na mapie [2019-07-19 20:05:29]


Masz zakuty tłok, na pewno nie wybuchnie :)

Grzesiek_Rudy Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-07-19 20:14:18]


Dzięki Konrad o takie info mi chodziło. Sami swoi i niczym się nie przejmować :) Już raz spałem w aucie, jak spontanicznie wybrałem się w 2017 na Zdwórz. Teraz więcej wygody! zabiorę poduszkę i koc ;)

Świr_BDG [2019-07-20 19:31:17]


Poduszka i koc... tego mi kiedyś zbrakło :)

Mysza liil (EM) [2019-07-20 19:38:06]


O Mysza! a ty będziesz? bo z tego grona chyba tylko Ciebie poznałem.. A chętnie przybije z tobą piąteczkę za dobrze wykonaną robotę. I może obgadamy coś jeszcze ;)

Świr_BDG [2019-07-20 19:44:17]


Rallyvideo zamawiać ?

Grzesiek_Rudy Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-07-21 22:14:24]


no chyba tak

najdos Dokładna lokalizacja na mapie [2019-07-21 22:21:29]


Póki co za mało zapisanych jest na pc, a co dopiero na film :)

Grzesiek_Rudy Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-07-22 16:13:44]


jak polepio gruzy to się zapiszo :)

najdos Dokładna lokalizacja na mapie [2019-07-22 16:17:10]


kryzys w budowlance :)

Grzesiek_Rudy Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-07-22 16:22:16]


Mnie zastanawia jedna rzecz na liście startowej... jak tak dalej pójdzie to od niepamiętnych czasów więcej będzie Capri jak czegokolwiek innego xD

Konrad vel smasher Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-07-22 19:39:05]


Dementuję plotki- jeszcze go nie ma, ale już niedługo

Trefl Dokładna lokalizacja na mapie [2019-07-22 20:47:30]


Liczba uczestników ograniczona do 70... żeby nas choć 30 się zebrała w tym roku... :/

bartozłomero Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-07-22 20:50:58]


Barto a ty w końcu przyjedziesz?

najdos Dokładna lokalizacja na mapie [2019-07-22 21:16:20]


a czym? Przeca to żółte cós się nie odpycha, a jeżeli nawet to nie za długo :))

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-07-22 21:42:33]


... jak tak dalej pójdzie to od niepamiętnych czasów więcej będzie Capri jak czegokolwiek innego...
ale pucharki i tak wyjmą granada i escort :)

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-07-22 21:44:03]


Podejrzewam, że wszyscy się nie zapisujo , bo się czajo, jak ja, żeby zobaczyć czy zdążo cokolwiek uruchomić ;)

Kżyho Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-07-22 21:50:28]


zawsze na początku jest licho. Do PC jeszcze ponad miesiąc

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-07-22 21:59:54]


Moje czerwone zawsze gotowe na puchar:P chociaż ostatnio zgubiłem hamulce na youngtimerze. A w sumie po co mi hamulce na torze;)))

Marcin P. Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-07-25 17:41:28]


Rudy - to bedą filmowcy?

wąski77 Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-07-30 20:42:25]


Okaże się za kilka dni.

Grzesiek_Rudy Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-07-30 22:16:31]


W tym roku będzie relacja z Pucharu Capri w Auto Świat Classic i trzeba będzie jakoś zilustrować ten artykuł i w związku z tym mam małą prośbę i propozycję. Jeśli ktoś umie, lubi i chce robić foty z tegorocznego pucharu to zapraszam. Fajnie by było by było mieć trochę dobrych fotek. Warunkiem ich publikacji jest dostarczenie tych zdjęć nam wraz z ze zrzeczeniem się praw do publikacji w Auto Świecie. O szczegóły się dowiem, czy to jest jednorazowe zrzeczenie się praw autorski czy czasowe do określonej publikacji. Możliwe że redaktor z AŚC podeśle formularz i wystarcz go podpisać. My do tego dopiszemy tekst i wio. Będziemy w wydaniu papierowym i na fb. Jeśli ktoś ma ochotę robić foty poproszę o deklaracje tutaj a potem niech się do nas zgłosi przed pucharem: do Michała, Orła czy mnie żeby się jakoś ogarnąć już podczas samego pucharu. Ktoś ma ochotę?

goras Dokładna lokalizacja na mapie Członek Stowarzyszenia capri.pl [2019-08-19 16:50:22]